27 януари 1994

 
София, 27 януари 1994 г.
Брой 19 /1064/


София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ПРИЕТА НА 36-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪБРАНИЕТО ПО ПОВОД НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Общото събрание на Българската академия на науките /БАН/ наблюдава с тревога все по-задълбочаващата се финансова криза в образованието и в науката. Проектобюджетът за 1994 г. не дава възможности за нормално функциониране на образованието в средните и висшите училища, а за науката предвижда почти ликвидация.

Събитията в Софийския университет ”Св. Климент Охридски” показват, че студентите не могат да приемат този недостатъчен и нереалистичен за съвременната епоха бюджет. Преподавателите застават на същото становище.

Проблемът за науката и образованието е национален, а не ведомствен. Затова учените от БАН изразяват своята пълна подкрепа на исканията на академичната общност и студентите. Обръщаме се с призив към депутати и правителство да преосмислят размерите на бюджета в тези важни за страната сфери. Отказът да се приеме нов размер ще доведе до нова дестабилизация на държавата и отговорността за това ще носят само изпълнителната и законодателната власти.

София, 24 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА БАН: Й. Василев

 

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Радикалдемократическата партия /РДП/ подкрепя исканията на студентите и техните  преподаватели.

РДП прави подобно искане за корекция на бюджета и за нуждите на културата.

Изпълнителният комитет /ИК/ на РДП поема ангажимента да възложи на депутатите от РДП да направят необходимото за приемане на данъчни облекчения при спонсорирането на науката, образованието, културата, здравеопазването и спорта.

София, 24 януари 1994 г.

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РДП: Ст. Хаджитодоров


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


СКЪПИ СТУДЕНТИ,

Националният консултативен съвет на Национално движение /НД/ "Екогласност”, който се провежда в Пловдив, оценява високо вашата достойна постъпка в защита на духовните ценности на нацията.

Ние сме с вас.


Пловдив, 22 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Националната студентска комисия на Българската демократична младеж /БДМ/ подкрепя издигнатите от академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски" изисквания към задълженията на Министерски съвет, произтичащи от републиканския бюджет за 1993 г. и към проектобюджета за 1994 г.

Ние сме за решаване на поставените проблеми в дух на конструктивен диалог с институциите, имащи отношение към тях, тъй като възможностите за това не са изчерпани.

Ние се обявяваме против извършената окупация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

София, 24 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ И ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Считаме за свой морален дълг да изразим най-горещата си подкрепа и съпричастност към исканията на стачкуващите български студенти и техните преподаватели. Призоваваме българската общественост да си спомни за дните и месеците, когато студентите бяха в първите редици на борбата ни за демокрация. А днес, когато България трябва да помисли за своето бъдеще, осигурявайки елементарни условия за живот и обучение на студентите си, правителството, съставено от толкова много професори, остава глухо за техните искания.

Ние призоваваме всички честни българи, цялата ни общественост да подкрепят справедливия протест на своите деца!


София, 24 януари 1994 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

МЛАДЕЖКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "МЛАДА СВОБОДА"

СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Националният професионален съюз /НПС/ подкрепя справедливите искания на студентите и на преподавателите от Софийския университет "Св.Климент Охридски”.


Кабинетът на професор Беров лиши образованието от необходимите средства за съществуване, като с това обрече на унищожение и българската наука.

Некомпетентните действия на прокомунистическото правителство доведоха страната до икономически хаос и финансов банкрут. Сега то посегна и на българското студентство. Нацията е в опасност!

НПС многократно е изразявал своята категорична позиция - оставка на правителството и нови избори.

Български студенти, ние сме с вас!

София, 24 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Българският женски съюз /БЖС/ с безпокойство и тревога следи безотговорното и безгрижното поведение на правителството, което си позволява да лиши нацията ни от интелигенция. Само така могат да се окачествят неговите действия - предложение за бюджет от 0,4 %, облагане с данъци на научните разработки, неизплащане на стипендии и заплати. Когато икономиката, селското стопанство, здравеопазването и образованието се нуждаят повече от всякога от кадри, правителството практически затръшва вратите на нашата Алма матер. Според БЖС кабинетът на практика пъди младите учени от родината, принуждавайки ги да се реализират в чужбина.

Тревогата на студентите е основателна и навременна. Затова ние, техните майки, подкрепяме исканията им, заставаме зад стачните действия и с каквото можем, ще помогнем.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ N 30 ОТ 1986 Г.


Централният съвет /ЦС/ на участниците във войните научи от масмедиите, че е внесено предложение от Министерството на здравеопазването /M3/ за отмяна на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 30 от 1986 г., с което се дава право на фронтоваците да закупуват предписаните им лекарства със 75 % намаление по определен от същото министерство ред. Това е една неприятна изненада и е в крещящо противоречие в сравнение с отношението към тези хора в останалите страни по света:

- в САЩ ветераните от войните получават безплатни лекарства и се лекуват безплатно. Те дори имат свои болници;

- в скорошна среща, която имахме с председателя на участниците във войните от Франция г-н Ж. Дусен, стана ясно, че независимо от парите, които получават като добавка към пенсията /многократно повече от нашите 45 лв./, те имат и редица други преференции, отнасящи се до безплатни лекарства, осигурено безплатно лечение, транспортни улеснения и пр.;

- с добавка към пенсията и с право на безплатни лекарства или с голямо намаление се ползват участниците във войните не само в т.нар. западни страни, но и в Русия, Румъния, Югославия и други страни.

Нашата изненада и нашите разочарования от внасянето на такова предложение от Министерство на здравеопазването, което трябва да се грижи за здравето на тези изстрадали,  с по 3-4 заболявания, заслужили за Отечеството ни граждани са още по-големи, защото това става по време, когато се води усилен диалог как да се реши положително този въпрос.

На практика от началото на 1993 г., без да е отменено Постановление на Министерски съвет /ПМС/ N 30, ветераните от войните не получават лекарства срещу намаление, като някои от тях получават по широко известната Наредба N 2 от 1993 г.

Повечето от ветераните са много възрастни хора, живеят по селата и трудно могат да се възползват от тази наредба. Те ни затрупват с оплаквания и искат да излязат на протестен митинг пред Министерския съвет, пред парламента и пред Министерството на здравеопазването.

Централният съвет /ЦС/ на ветераните уведоми ръководствата на Министерството на здравеопазването /M3/, на Министерството на труда и социалните грижи /МТСГ/ и на Министерството на финансите писмено и при лични срещи с ръководствата на тези ведомства  за състоянието на нещата. И въз основа на получените уверения, включително и писмени,  че въпросът ще се реши благоприятно, се възпираше прерастването на протестите на фронтоваците в масови акции.

Централният съвет /ЦС/ на ветераните от войните декларира, че ако не се спре и отхвърли това предложение на Министерство на здравеопазването /M3/ и не се започне изпълнението на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 30 от 1986 г., снема отговорността  от себе си за отрицателните последици и отражение върху ветераните и ще е невъзможно да спре многохилядната армия на тези прилежни граждани към масови прояви - митинги и други акции, в защита на техните права.

София, 24 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН ВТОРИ ПО ПОВОД НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,
УВАЖАВАНИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,
БРАТЯ И СЕСТРИ СПОДВИЖНИЦИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА МОНАРХИЗМА,

Споделяме с вас голямата си радост и удовлетворение, че на 30 декември 1993 г., с Решение на Софийския градски съд от 15 декември 1993 г. Движението за връщане на Н.В. Цар Симеон II получи официален статут на формация, регистрирана по Закона за политическите партии.

С този нормативен акт се узаконява една над двегодишна политическа дейност и реалност, осъществявана от движението в името на непартийното и надпартийното обединя ване на всички сънародници и граждани на България, поставили си за цел да работят с мирни и демократични средства за възстановяване на държавното ни статукво, исторически и генетично свръзано през всичките 1265 години с монархическата институция.

Движението за връщане на Н.В. Цар Симеон II приема националния ни девиз "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА" като изходен, базисен постулат за всички наши сънародници зад граница и в Отечеството ни независимо от тяхната безпартийност или партийна принадлежност, независимо от етническия им произход и верската им принадлежност, които генно и духовно, идейно и осъзнато, потенциално и активно приемат, съзнават и работят за възстановяване на Търновската конституция, респективно - за възстановяване на монархическата институция.

Движението за връщане на Н.В. Цар Симеон II работи в национален мащаб за персонално, индивидуално, личностно обединяване на всички граждани на България, които са за: обявяване за нищожни противоконституционните, противодемократичните нормативи на режима, установен на 9 септември 1944 година чрез окупацията на отечеството ни от бол-шевишките орди, за обявяване за нищожен на псевдореферендума от 1946 година, чрез който комунистическият режим фалшифицира вота на българския народ, за да изпълни разпореждането на Кремъл, противоконституционно обявявайки България за народна република от болшевишки образец.

Движението за връщане на Н.В. Цар Симеон II не се конфронтира с никоя от съществуващите монархически формации в страната, нито желае тяхното разпускане, а приканва техните членове персонално да подкрепят задачите и целите на движението за изграждане на национално обединително движение на всички монархисти в отечеството ни. На нас не ни е нужна монархическа партия, нито затворени и структурно обособени на партиен принцип монархически формирования. На нас, българите, гражданите на България, които осъзнаваме историческата си принадлежност и отговорност като приемници на 13-вековното ни монархическо статукво, сега е нужно да обединим персонално усилията си за възстановяване на монархическата институция. Сега ние, монархистите, сме длъжни да следваме разума си, а не емоциите във взаимоотношенията си и да отстраняваме радикално всички амбиции и прояви на вождизъм, явление, за съжаление, твърде разпространено в монархическите среди, явление, което най-силно ерозира монархическото единение, явление, което най-рационално се използва от противниците и от враговете на монархизма, от антибългарските сили. Сега ние, монархистите, сме длъжни да оценяваме делата си адекватно на въпроса девиз, зададен от Н.В. Цар Симеон II: "Какво правиш за България?" Тоест ние сме длъжни да изключим всякаква дискриминация към който и да е наш сънародник, който честно, осъзнато и отговорно днес работи за българската, респективно за монархическата кауза. Пред широко отворената врата за всички, които приемат и работят за целите на движението, трябва да се спуска бариера само за такива лица, които са извършили престъпления, квалифицирани като антихуманни или противоречащи на Хартата за правата на човека, за всички, които доказано са извършили престъпления, обслужващи комунистическия режим, и за всички, които открито работят против монархическата кауза.

Скъпи сънародници,
Уважаеми граждани на България,
Братя и сестри сподвижници и привърженици на монархизма,

Движението за връщане на Н.В. Цар Симеон II, като се ръководи от аксиомата, че имаме един цар и неделимо еднонационално отечество, и приемаме, че интересите на народа и на държавата стоят над каквито и да са партийни, етнически и верски пристрастия,

ВИ ПРИЗОВАВАМЕ:

Заедно да изградим единно национално движение за възстановяване на монархическото държавно устройство на България!

Да докажем, че "Съединението прави силата", за да се превърнем в първа, водеща политическа общонационална сила, която по законодателен път да възстанови авторитета ни на демократична и цивилизована държава!

Един бог!

Един цар!

Едно отечество!

София, 20 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СВИКВАНЕ НА 40-и РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


На своето заседание, състояло се на 22 и 23 януари 1994 г. в гр. Казанлък, Националният комитет на Българската социалдемократическа партия /БСДП/

РЕШИ:

Насрочва 40-и Конгрес на БСДП на 16-18 юни 1994 г.

Задължава Изпълнителното бюро на БСДП да организира провеждането на 40-и Конгрес на БСДП.

Казанлък, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИКАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ смята, че политиката на правителството и неговите подразделения в областта на енергетиката е изградена на неточно обосновани цени на електроенергията и топлоенергията.

Националният комитет на БСДП настоява правителството да потърси отговорност от Комитета по енергетика и от Националната електрическа компания, включително и от виновните длъжностни лица, за допуснатите нарушения, които пряко засягат интересите на българския потребител.

Казанлък, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НАСРОЧЕНИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


Централната контролно-ревизионна комисия уведомява всички пенсионери и делегати, че Съюзът на пенсионерите в България с председател Тодор Колев е единствено законният съюз, който Софийски градски съд, фирмено отделение, с решение от 26 април 1993 г. е регистрирал и законно е насрочил конгрес на единството на 30 март 1994 г. в гр. София.

Съюзът на д-р Христо Василев с решение от 5 ноември 1993 г. на Софийски градски съд, фирмено отделение, е нелегитимен и не е регистриран. Той и така нареченият инициативен комитет нямат правото от името на Съюза на пенсионерите да насрочват на 27 януари 1994 г. отново нелегитимен и незаконен конгрес, с което иска да извърши разцепление на съюза.

Съюзът на пенсионерите в България на 30 март 1994 г. в София ще проведе законен конгрес на единството, за единен и сплотен Съюз на пенсионерите, за социална защита на законните им права, внесени с пакет от документи в Народното събрание и в Министерския съвет.

Всички избрани делегати на Общински конференции досега в структурите на съюза имат равни права да бъдат избирани в Централния съвет и Изпълнителното бюро на конгреса на 30 март 1994 г. в София.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТГОВОР "КАКВО ПРЕДЛАГАТ БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ?" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/. Документът е изработен от експерти на Българската социалдемократическа партия на базата на постъпили въпроси, които засягат дейността на българските социалдемократи.


IV. СЕМЕЙСТВОТО, НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС, МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ГРАЖДАНСКИЯТ МИР

41. Какво е отношението ви към ниската раждаемост, към многобройните разводи, въобще към стабилитета на българското семейство?

Ние ще се борим за възраждане на най-добрите традиции в българското семейство. Ние виждаме изход в създаване на условия мъжът да осигурява сам издръжката на семейството си, а жената да избира сама по какъв начин да се реализира в обществото. Държавата да полага грижи за младите семейства.

42. Много млади хора напуснаха България? Как ще се върнат?

Смятаме, че когато у нас се създадат условия за всестранна реализация, те ще се върнат обогатени, образовани и ще приобщят своите усилия за напредъка на страната. Майка България вярва на своите прокудени деца.

43. Как ще стимулирате тези млади хора, които останаха, но страдат от кризата?

Чрез достойна оценка на възможностите им и чрез достойно заплащане на труда им. Ние ще осигурим кредити за тях, за да придобият жилища и други условия за нормален живот.

44. Как се отнасяте към наследените от комунизма етнически проблеми?

Етническото многообразие за нас е обогатяващ, а не смущаващ фактор. Ние виждаме в проявите на национализъм атрибут на умиращите диктатури и отстояваме гледището, че всеки е свободен сам да определя своята етническа и религиозна принадлежност. В условията на етническо, религиозно и културно многообразие особено значение придобива националното съгласие. Недопустими са както насилствената национална унификация, така и опитите за проповядване на шовинизъм, национална или верска нетърпимост. България се сочи като пример за етническа и религиозна търпимост.

45. Излечим ли е национализмът?

Има един път - високо жизнено равнище, демокрация, просвета. Там където има повече демокрация, има по-малко прояви на национализъм. Що се отнася до патриотизма, той е толкова естествен, колкото и хуманизмът.

46. Какво е отношението ви към ДПС?

Появата и утвърждаването на ДПС е естествено следствие от безумния "възродителен процес" на комунистите. Социалдемократите са по принцип против изграждането на партии на етническа или верска основа, но ДПС все повече се изгражда като общонационална политическа формация. Българската социалдемократическа партия е за национално съгласие и по този въпрос споделя позициите на СИ. /Б.Р. – Социалистически интернационал/

47. Какво е отношението на БСДП към българите извън границите на Отечеството?

Безспорно те са част от българския народ независимо от това, кога и по какви причини са се озовали извън Родината. Гражданската принадлежност към която и да било държава не трябва да препятства правото на личността за национално самосъзнание и самоопределение. Както признаваме другите народности у нас, така искаме и нас, българите, да ни признават навсякъде по света. Нашата държава трябва да се грижи за това.

48. В БСДП членуват ли турци?

Да, имаме и турски организации, имаме член на Националния комитет - български гражданин с турско самосъзнание. За нас това е пътят - всички български граждани да изразяват своите интереси чрез общонационалните партии, а не да се самозатварят и противопоставят едни на други.

Няма да допуснем втора Босна!


V. НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

49. Коя според БСДП е основната политическа задача?

Необходимо е да се постигне час по-скоро национално съгласие на политическите сили и отстояването на единна политика на националните интереси на България. Принципите и приоритетите на тази политика трябва да гарантират свободата и благоденствието, самостоятелността и просперитета на българския народ, неговото приобщаване към ценностите и постиженията на съвременната цивилизация.

В центъра на външната политика на демократична България трябва да се постави една реалистична концепция за национална сигурност, включваща политически, военни, икономически, екологически и хуманитарни аспекти в тяхната взаимна свързаност.

50. Какво е отношението ви към страните от бившия Съветски съюз?

Тези отношения трябва да се поставят на взаимноизгодна основа. Ние сме за сътрудничество при отхвърляне на каквато и да било едностранна зависимост или възможност за намеса във вътрешните ни работи. Необходимо е възстановяването на стопанските връзки на държавно равнище и стимулиране на частния бизнес.

51. Какво е отношението ви към общоевропейските структури?

Българската социалдемократическа партия ще работи България да стане равноправен  и пълноправен член на общоевропейските структури. Така България може да стане част от  утрешна мирна и обединена Европа. Ние сме за сътрудничество в регионален, континентален  и световен мащаб.

52. Към кого трябва да се ориентира повече България - към Америка, към Европа или към Азия?

Към всички страни, които отговарят на българските интереси. Необходимо е да се научим да използваме динамиката в развитието на интересите - на нашата страна и на всички страни, с които тя е свързана.

53. В какво се изразяват тези интереси?

В развитието на нормално, цивилизовано общество, в което са обезпечени свободата,  достойнството и благосъстоянието на човека. От тази гледна точка сме длъжни да предприемаме всевъзможни действия за развиване на контактите с другите страни. Много важно  е да осъзнаем, че изборът е и трябва винаги да бъде наш.

54. Социалдемократите вярват ли в световните интеграционни процеси?

За нас това е единственият начин за отхвърляне на всички форми на насилие и диктат  в международните отношения. Общото оцеляване и бъдещото развитие на света изискват сътрудничество, висока политическа култура и цивилизовани форми на общуване между  малки и големи държави. Това се отнася за цялата световна общественост и особено за Европа.

Балканите, известни като "барутния погреб на Европа", все още не дават сигурни надежди, че ще се разделят с това прозвище. Това ни задължава много.

Нашият лозунг е "Мир по границите - мир в страната"!

55. Как виждате връзката между въоръжените сили на Република България и националната сигурност?

Считаме, че в момента е налице дефицит на национална сигурност. Затова БСДП е разработила комплекс от неотложни и радикални мерки. Ние обичаме и уважаваме хората, които бдят за нашата национална сигурност, с които България участва като член на Съвета на Европа и ООН. Нашата национална сигурност не е в зависимост от приятелството ни  с някоя велика сила, а от приятелството ни с всички големи и малки страни в обединяваща сила.

56. Какво е вашето отношение към армията?

Българската армия трябва да бъде съхранена на принципа на надеждната отбранителна достатъчност. Ние сме за постепенно и поетапно изграждане на професионална армия на договорна основа и за въвеждане на алтернативна военна служба. Военната реформа трябва да постави в центъра си човека, посветил се на войнския дълг, с неговите реални потребности и интереси. Необходими са бързи мерки за довършване на военната реформа на законодателна основа.


VІ. СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

57. Въпрос на въпросите - отношението ви към собствеността. Вие за каква собственост сте?

Ние сме за многообразието от всички форми на собственост - частна, кооперативна, държавна. Без частна собственост не може да се гарантира реалната свобода на човека, неговото достойнство, да се задейства неговата активност. Без нея са невъзможни пазарните отношения, които, както показва практиката на другите цивилизовани страни, позволяват обществото да живее в добри условия. Заедно с това социалдемократите считат, че частната собственост е реализация на свободния труд, а не продукт на спекула и експлоатация.

58. Каква е според вас ролята на държавата в икономиката?

Първо, да освободи себе си от тоталното и прякото ръководство на икономическите  процеси. Само така може да се гарантира равнопоставеността в многообразието на формите на собственост и конкуренцията на пазара. Това ще позволи България да развие икономическа стратегия, отворена за интеграция със световното стопанство. За социалдемократите икономическото развитие на страната не е самоцел, а средство за постигане на балансирано благоденстващо общество. Държавата по-нататък трябва да защитава пазарните институции и правилата на стопанската производствено-търговска, кредитна и друга дейности.

Държавата може да се намесва в икономическия живот, като се бори с монополизма, използвайки единствено общоприетите икономически лостове. Особено задължение на държавата е и социалната защитеност на човека.

Ние искаме социална защитеност на всички още по пътя на прехода и това е основното, с което можем да оправдаем усилията и жертвите на целия народ. Социалната защита не трябва да спъва икономическата реформа, а да дава нейната хуманна насоченост. В това отношение държавата има много важна роля.

59. Какво е отношението ви към приватизацията и към реституцията?

БСДП приема приватизацията като наложителна. Тя е процес на смяна на обществената система от тоталитарно към плуралистично отворено гражданско общество.

В Седмото Велико народно събрание Парламентарната група на БСДП първа внесе проектозакон за приватизация още през октомври 1990 г., който беше развит и готов за приемане. Други сили са виновни, че това не стана.

Ние искаме решаващ глас в приватизационния процес да имат трудовите хора от предприятията. Раздържавяването трябва да стане в полза на създателите на обществената собственост. Освен разпродажбата чрез търгове, ние сме за безплатни приватизационни бонове /ваучери/, които могат да донесат акции на притежателите им в предприятия или в осигурителни фондове.

За нас реституцията е част от приватизацията.

60. Как се отнасяте към непрекъснатото увеличаване на цените?

Докато държавата печата повече пари, отколкото са производствените стоки, цените няма да се стабилизират и още повече ще растат. Час по-скоро трябва да се задейства структурната част на икономическата реформа, като на първо време рязко се увеличи делът на предприятията, работещи непосредствено за потребностите на човека.

Наложителни са нова инвестиционна политика и съживяване на производството.

Създаването на конкуренция между производителите, между търговците и между производители и търговци ще задвижи механизма на стабилизиране на цените.

61. Какво мислите за безработицата?

Това е неизбежен проблем на прехода, с който можем да се справим чрез:
- преквалификация и пренасочване на работната сила;
- чуждестранни инвестиции в икономиката ни, които ще поемат висококвалифицирани специалисти и работници;
- реални стимули за разкриване на нови работни места.

Полезен в това отношение е примерът на САЩ в годините на Голямата депресия.

62. Как се отнасят социалдемократите към социалното осигуряване?

Социалната защита трябва да се изгради на юридическа основа. Всеки социален въпрос  се нуждае от справедливо решение. Степента на защитеност на човешката личност е критерий за ефективността на икономиката и на морала на обществото. Социалдемократите имат програма за това.

63. Как конкретно гледате на социалното партньорство, кои са принципите, които са основополагащи за социалдемократите?

Синдикатите, предприемачите и работодателите и държавата трябва периодично да се събират и да обсъждат въпросите на трудовата и стопанската дейност - заплати, продължителност на работния ден, въпросите на социалната защита. Постигнатите договорености трябва да се изпълняват от всички. Такива договорености трябва да има и в най-малката работилница, и в най-крупното предприятие. При това участниците в преговорите са длъжни да се ръководят от общите закони за социално партньорство, утвърдени от парламента. Съвременното социално пазарно стопанство се гради на баланса между интересите на труда и капитала в целия възпроизводствен процес и във всяка производствено-стопанска единица.

64. Ще можем ли да преодолеем изоставането в технологиите и жизненото равнище?

Ние сме хора, които считат, че единствен източник на общественото развитие е свободният труд. Той е единствената основа на материалния и на духовния напредък на всяко общество.

Много, много са проблемите, но ние вярваме в силите на българския народ.

65. Какво е отношението ви към капитала?

Като към всяка форма на собственост, стига да е придобит по законен начин. Социалдемократите не са против богатството. Ние отхвърляме бедността във всичките й прояви. Затова нашият девиз е: "Свободен труд на свободни хора в свободна страна".

БСДП е за бързото развитие на съвременния бизнес.

66. Какво е за вас съвременната кооперация?

Най-добрата форма на организация в стопанската дейност - синтез между труда и капитала. Тя е вид народно акционерно дружество, което може да се постигне в разстроения стопански живот на страната. Тя е средство за активно въвличане на обикновения гражданин в стопанския живот. Кооперацията премахва спекулата и корупцията. Тя създава солидарност.

67. Какво е отношението ви към земеделската кооперация?

Тя е най-перспективната форма за стопанисване на земята с наличната едрогабаритна техника. Кооперацията трябва да бъде изградена на основата на реалната частна собственост във всички фази на стопанската дейност. Така ще се осигури участието на селските стопани в крайната печалба от продажбата на техните произведения. Кооперативните борси трябва да поемат функциите на ценообразуващи центрове, които да осигуряват търговията със земеделските произведения, а чрез специално създадените към тях парични фондове да влияят върху производствената структура и да гарантират доход на стопаните при неблагоприятни условия.

68. Какво е отношението ви към хората на село, които няма да наследят земя?

Тези, които желаят, трябва да бъдат оземлени от държавните и от общинските фондове.

69. Социалдемократите в своята програма говорят за прогрес. Означава ли това, че и в бъдеще ще се разчита на безконечното развитие на производителните сили по пътя на интензивното използване на природните ресурси - въздух, вода, земя, растителност?

Не, развитието трябва да се осъществява по друг път - чрез развитие на технологиите, щадящи и даже подобряващи природата.

70. Как ще стане това?

Нужни са строги природозащитни закони, такива, че опазването на природата да носи изгода, а нанесените щети - допълнителни финансови тежести. Това ще стимулира търсенето на нови източници на енергия и създаването на нови материали.

71. Какво е отношението ви към атомната енергия?

В партията дискусия по този въпрос не е имало. Но по мнение на нашите специалисти е редно да развиваме в бъдеще свръхбезопасните ядрени реактори, които са и екологично чисти. От друга страна, трябва да развиваме технологии с най-нисък разход на енергия.

72. Как ще спасите доста увредената ни природа?

Има програма за екологическо възраждане, която е част от Общоевропейската екологическа програма. Нужни са сурови и последователни закони. Образованието на младото поколение трябва да бъде на основата на любов, уважение и грижливо отношение към природата.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
7.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!