27 март 1996


София, 27 март 1996 година
Брой 62 /1617/
    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА /ЧАСТ ВТОРА/ "ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРЕЗ 1996 ГОДИНА" /СОФИЯ, 10 МАРТ 1996 ГОДИНА/.


1.4. Постигнатото през изтеклата година показва, че ангажиментите от предизборната платформа и от правителствената програма за спиране на обедняването се изпълняват. Правителството изгради и издейства широкообхватна система за социална защита: компенсирането на доходите е в съответствие с макроикономическите процеси и финансовите възможности на бюджета; нараства реалният размер на средната пенсия; статистическите данни показват намаляване на безработицата; фонд "Обществено осигуряване" се отдели от държавния бюджет.

При оценката си за постигнатото в социалната област обаче трябва да признаем, че дефицитът в семейния бюджет и спекулативните покачвания на цените на някои стоки от първа необходимост създават негативни обществени настроения, които поставят на изпитание основната политическа характеристика на управлението като лява алтернатива в прехода към пазарна икономика.

Необходимо е да продължи реформата в социалното и здравното осигуряване, да се реализира програмата за младежка трудова заетост, да се постави на съвременна основа социалното подпомагане на раждаемостта и отглеждането на деца.

1.5. Правителството и Парламентарната група на Демократичната левица /ПГДЛ/ положиха сериозни усилия за преустановяване на разрушителните процеси в българската култура, наука и образование и за създаване на по-добри условия за развитието им при прехода към пазарна икономика. Направени бяха необходими стъпки за формиране на съвременна законодателна основа за осъществяването на реформата и за цялостното развитие на духовната сфера. Постигнати бяха споразумения със синдикатите за повишаване на учителските заплати и за създаване на допълнителен пенсионен фонд.

Въпреки усилията обаче в тези области остават и много нерешени проблеми: необходимо е да се ускори оповестяването на заявената в програмните ни документи стратегия за развитието на науката; нужна е цялостна взаимносвързана и перспективно ориентирана програма за развитието на българската култура; очаква се активизиране на българските културни центрове в чужбина: особено важно е да се повиши ефективността на защитата на интелектуалната собственост.

Решаването на проблемите трябва да става в един пълноценен диалог с българската интелигенция, с нейните творчески и други организации.

1.6. Провежданата през 1995 г. външна политика съответстваше на националните интереси на България и беше насочена към намиране на нейното достойно място в новите световни реалности. Направени са реални стъпки по пътя към интегрирането на страната в европейските структури. Официално беше представена молбата за членство на България в Европейския съюз. Активно и балансирано се развиваха отношенията със САЩ и Русия. Със своята последователна политика България се утвърждава като основен регионален фактор на стабилност на Балканите.

Необходимо е правителството и ПГДЛ да формулират и оповестят виждания за постигането на синхрон в действията на институциите в областта на външните отношения.

1.7. Демократичната левица положи съществени усилия за решаване на проблемите на националната сигурност. Разработената Концепция за национална сигурност, приетият през годината Закон за отбраната и въоръжените сили и другите актове за осъвременяване на военното законодателство позволяват да се утвърди като трайна тенденцията за преодоляване на наследената криза във въоръжените сили и за развитието на военната реформа. Нужни са по-ефективни действия за повишаване на бойната и физическата подготовка на войските и оперативната подготовка на щабовете за преодоляване на някои негативни явления, свързани с равнището на дисциплината в армията, със стила и методите на дейност и ръководство на основния състав от Министерството на отбраната и Генералния щаб.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ОСМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СОФИЯ, 23-24 МАРТ 1996 Г./.


1. За подобряване на структурното и организационното състояние на Съюза на демократичните сили /СДС/ Националният координационен съвет /НКС/ да допълни и уточни статута на СДС в областите, засягащи:
- Взаимоотношения между ръководните органи и структурите на СДС на местно, общинско и регионално ниво.
- Създаване на единни правила за приложение на статута на СДС.

2. НКС да осигури изграждането на единна пропагандна и информационна политика на СДС, усъвършенстване на пропагандните структури и създаване на експертен съвет за анализи и прогнози.

3. НКС да създаде условия за изграждане на ясно регламентирана и единна кадрова и финансова политика на всички нива в коалицията. Ние разполагаме със сериозен, компетентен и ангажиран кадрови потенциал. Този професионален и интелектуален потенциал трябва да бъде съхранен, систематизиран и доразвит с крайна цел - реализация в управлението на страната и утвърждаване на авторитета на СДС.

4. Ръководствата на партиите и местните клубове от СДС преди кампанията за президентските избори да изтеглят от ръководните структури на коалицията на всички нива тези свои представители, които открито са работили срещу кандидатите на СДС по време на местните избори.

5. Управлението на Българската социалистическа партия /БСП/ е опасно за България. В ход е тотална рекомунизация. Практически е спряна реформата. На фона на масовото обедняване на народа се ширят корупция и престъпност, все по-често организирана и от мафиотски тип, при това покровителствана от правителството. Засилва се цензурата, банковата система е пред разпадане. Възстановяват се ТКЗС. Дискредитира се страната пред световната демократична общност.

6. Парламентарната група /ПГ/ на СДС да заеме активна позиция за промени в законодателството и упражняване на строг контрол върху изпълнителната власт при приватизацията. Привържениците на демокрацията трябва активно да участват в процеса, за да не позволят на БСП да разиграе своята престъпна схема за овладяване на икономиката.

7. ПГ на СДС и представителите на коалицията в местната власт:
- Да продължат да работят за връщането на земята на нейните собственици и за подпомагане на земеделските производители.
- Да поддържат активната си позиция за подпомагане и създаване на преференции за дребните и средните частни предприемачи, производители и търговци.
- Да реагират остро срещу всички опити за погазване свободата на словото и печата.
- Да продължат да отстояват интегрирането на България в Европейския съюз и НАТО, гаранция за икономическия просперитет и националната ни сигурност.

8. НКС да изгради съвет за регионална политика и местно самоуправление, като регламентира неговите функции и правомощия, и избере състава му. Съветът трябва да координира действията на представителите на СДС в местната власт и тяхната връзка със съответните политически органи.

9. Определя като най-важна всекидневна задача на нашите кметове, общински и районни съветници изпълнението и защитата на националната и местните програми, които СДС представи пред избирателите.

10. Призовава всички структури на СДС да мобилизират своите членове и симпатизанти за участие в предварителните и президентските избори в подкрепа на кандидата на СДС. Ние предлагаме реална алтернатива на престъпното управление на БСП и ще обединим демократично мислещите хора в България.


* * *

Като тръгваме на предварителните, а след това и на същинските президентски избори, ние сме категорично уверени, че ще ги спечелим. Ние предлагаме политика с ново лице. Ние искаме президент, с когото България да влезе в следващото хилядолетие. Ние предлагаме човек с ново послание към страната. Новият век е на младите хора, ние предлагаме нова надежда на България.

София, 24 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА /СОФИЯ, 22-24 МАРТ 1996 ГОДИНА/.


Петата национална конференция на Зелената партия, след като обсъди политическата обстановка в навечерието на президентските избори, счита, че на България й е необходима силна и независима личност, която да обедини нацията.

Зелената партия издига кандидатурата на д-р Желю Желев за президент на Републиката. Неговата досегашна политика доказа, че той е последователен демократ, работещ за интересите на България.

Зелената партия призовава всички парламентарни и извънпарламентарни сили да проявят чувство за отговорност към бъдещето на страната и да направят всичко възможно за обединяването си около тази кандидатура.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ТРАКИЯ - 26 МАРТ, С ПРИЗИВ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ.


26 март е Ден на Тракия. На този ден по време на великата Балканска война през 1913 г. храброто българско войнство превзе Одрин. Турция бе принудена да капитулира. Източна и Западна Тракия са освободени от турско робство. За тракийските българи този ден е равен по значимост на 3 март 1878 г.

През XX век циклични военни конфликти раздират Балканите - войните през 1912-1913 г., Първата и Втората световна война, войната в бивша Югославия, немалко локални сблъсъци. Това са конфликти и на етническа основа, на териториални претенции, на религиозни вражди, геноциди и масови бежанства.

Тракийци са едни от най-изстрадалите от тези конфликти. Затова с основание питат: ще продължават ли тези конфликти на Балканите?

Поредният военен конфликт в Босна приключва, но ситуацията на Балканите продължава да е тревожна:
- Дейтънското споразумение поражда ново етническо прочистване и етнически разделена държава. Масовото изселване на сърбите от Сараево не е единственият пример.
- Мирът в Босна не е започнал, а САЩ, Турция и други държави се събират да сложат началото на нов военен конфликт, превъоръжавайки едната страна - мюсюлманите.
- Балканите станаха отново арена на сблъсъци на т.нар. велики сили за преразпределяне сферите на влияние.
- Активизират се действията на външни и вътрешни сили за привързване на балканските страни, в т.ч. и България, към една военна групировка - НАТО.
- В Русия се правят опити за възстановяване на стари структури, които могат да породят и други военни групировки.
- Налице са и други потенциални огнища на военни сблъсъци като разделен Кипър, стълкновенията между Гърция и Турция, действията на сепаратисти в Косово

Накъде? Това е, според нас, главният въпрос на Балканите:
- вражди, войни, геноциди, етническо прочистване или
- мир, доверие, добросъседство, без териториални претенции.

Съюзът на тракийските дружества в България нееднократно е изразявал своята позиция за мирно съжителство между всички балкански народи.

За благото на българския народ, за възхода на нашата независима и демократична държава пътят е един - неутрална България.

В Деня на Тракия централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България заявява:
- присъединява се към обществените организации, които ратуват за неутрална България;
- призовава за обединяване на действията и за организиране на национално движение за неутрална България;
- предлага чрез референдум българският народ да изрази волята си за неутралитет, против присъединяване на България към военни групировки.

Ние застъпваме тезата и за неутралитет на Балканите. Оценявайки положителната роля на обществените организации, проводници на народната дипломация, предлагаме те да обединят действията си за неутралитет чрез изграждане на Балкански обществен форум за неутралитет.

Нека балканските народи сами, в мир, доверие и добросъседство решават съдбините си.

София, 26 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ:

Костадин Карамитрев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.


Ние питаме може ли народ без история да съществува и бъдеще да гради? Ние питаме да забравим ли цар Борис Кръстителя, да забравим ли цар Симеон Велики, да забравим ли Асеновци, или да мислим само за претендентите за президентски кресла, които на всеки 4-5 години ще хвърлят народа ни в яростни борби от коя разцветка да бъдат? Ние питаме да забравим ли и царя Обединител Борис III? Да забравим ли и царя на българите Симеон II? Отговорете!

Ние отговаряме - помним и сега ще приемем подхвърлената ръкавица и ще застанем твърди срещу узурпираното право беззаконието да бъде закон!

А победим ли, България ще има своя народен син Цар Симеон II.

Бог да ни помага!

София, 22 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО ЖАН ВИДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП. Писмото е адресирано и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВИДЕНОВ,

Ръководството на Съюза на демократичните сили /СДС/ Ви обвини, че сте изфабрикували провокация срещу Стефан Софиянски с публикуваното факсимиле за членската му книжка на Българската комунистическа партия /БКП/. Вие не опровергахте обвиненията. Ние оставаме с убеждението, че наистина това бе една префинена предизборна фалшификация. Ако това е така, Вие сте в състояние да извършвате и други подобни фалшификации и провокации. По съвест и морал, ако сте честни хора, Вие нямате право да притежавате печати и партийни членски книжки на БКП. Целесъобразно е да предадете на Централния комитет /ЦК/ на БКП всички печати на името на БКП и партийни членски книжки, каквито имате на склад. Тези сведения имаме от Ваши членове и служители във Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/. Ето защо за последен път се обръщаме към Вас с молба да наредите да ни бъдат предадени всички печати и членски книжки на БКП.

Ще очакваме да уважите молбата ни, за което предварително Ви благодаря.

София, 22 март 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И МИРЯНИТЕ НА КВАРТАЛ МАСЛОВО КЪМ ГРАД КОСТИНБРОД ДО СИМЕОН II ПО ПОВОД НА СТРОЕЖА НА ЦЪРКВА В СЕЛИЩЕТО. Документът е адресиран и до Народното събраниеи до средства за масово осведомяване.


Ваше Величество, ние, Вашите поданици, синове на България, живеещи в гр. Костинброд, известяваме на Вас и по-следващите адресати, че в България живеещите и вярващите в Бога православни християни не сме почувствали полъха на истинската демокрация. Тази дума има положително значение само за хората, които си бяха и си останаха приятелите и другарите на народа. А за обикновените хора думата демокрация има вкуса на терор, страх, демагогия и несигурност.

От четири години ние, християните от Костинброд, искаме да построим православен молитвен храм, но до ден днешен, когато пишем това писмо, по всякакъв начин ни пречат да започнем неговото изграждане. Ние, българите, които сме потомци на велик народ, днес живеем като роби, скитници и прокуденици в собствената си държава. Стига толкова демагогия, стига толкова лъжи, стига толкова лицемерие пред света! Един велик народ, народ - страдалец загива. Загива заради предателството на лакеи, които служат на чужди народи и интереси.

Българската земя стене за Вашите стъпки по нея, царю!

Най-сетне българският народ има историческото право да живее в мир, свобода и благоденствие! След като научихме, че Ваше Величество ще посети родното си Отечество, ние, Вашите поданици, Ви молим при идването Ви в България да включите в програмата си минаване през гр. Костинброд и Ваше Величество да направи копка за новия храм. Та дано чрез Вашата благословия да не ни пречат за построяването му, който храм ще бъде символ на новата демокрация.

Храм-паметник на четвъртото българско царство!

София, 22 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
27.03.1996 г.


Редактор: Лилия Томова - деж. ред.
Технически изпълнители: Весела тодорова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!