27 юли 1993

София 27 юли 1993 година  
        Брой 144 /931/


София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ "ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24 И 25 ЮЛИ 1993 Г., РУСЕ/. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката и до Министерския съвет.


ГОСПОДА,

В средствата за масова информация се появиха съобщения, че определени политически среди, като не могат повече да отстояват символа на петолъчката в държавния герб, са предприели действия за промяна на първоначално приетия проект: короната с трите лъва.

С настоящото възразяваме категорично срещу опитите да бъдат заличени вековни символи на българската държавност, като на мястото на короната бъде поставено нещо друго и обезателно с небългарска символика. Подобни опити и действия са пълна подигравка с историческата памет и националното достойнство на българите.

Политическа коалиция "За Търновска конституция - Царство България" настоява категорично пред Вас да запазите символите на българската държавност такива, каквито ни ги е завещала българската история.

Господа, бъдете българи!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В VII ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЕНЦЕСЛАВ БЪЧВАРОВ, ИЗБРАН С БЮЛЕТИНАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В 15-И ПЛОВДИВСКИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН, ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОД НА ОДОБРЕН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОЕКТ ЗА ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През миналата седмица до всички нас достигна съобщението, че Министерският съвет е одобрил проект за герб на Република България, който щял да бъде внесен в Народното събрание за окончателно утвърждаване. По странен начин одобреният проект остана скрит от всички нас. Но въз основа на описания и случайно промъкнала се в един столичен ежедневник снимка е ясно, че отново ще ни бъде предложен АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛИВ и същевременно ПРОТИВОРЕЧАЩ на конституцията герб. Съвсем справедливо през миналата година бяха отхвърлени спечелилите първа награда варианти на един безславно провалил се конкурс, който не криеше апетите на определени среди у нас и в чужбина по всякакъв начин да ни се натрапва гербът на Борис III от 1930 година. Предлаганата сега рисунка не е нищо друго освен модификация на същия този вариант, като единствено само короната е заменена със слънце и житни класове. Каква нелепост! Това "художествено" решение е невероятна глупост. То дори е смехотворно от гледна точка на законите на хералдиката. С това не искам да оскърбявам труда и творческото виждане на авторите на проекта. Той просто е неприемлив дори от гледна точка на конституцията, където в чл. 164 е казано: "Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит". Толкова! ЕДИН ЛЪВ! Няма три лъва, няма пет лъва, няма 150 лъва! Няма финтифлюшки, няма слънца, няма житни класове и лозунги!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА - ОВЛАСТЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН ДА НИ УПРАВЛЯВАТЕ,

Съобразете изискването на конституцията! Не утвърждавайте герб, който ще ни кара да се срамуваме заради смехотворния му вид! Госпожи и господа народни представители, гласувайте против този така наречен проект за герб. Във ваша власт е да го направите!

Господа министри, преосмислете решението си!

Господин президент, моля използвайте целия си авторитет на държавен глава, за да не се допусне утвърждаването на такава глупост като герб на нашето Отечество!

Уважаеми редактори и журналисти от средствата за осведомяване у нас, моля ви, направете всичко възможно чрез средствата, с които разполагате, да не се допусне поредното нарушаване на Конституцията на Република България!

Пловдив, 27 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "ЗА ОБЕДИНЕНИЕ И НОВ ИМПУЛС, ПОД ЗНАКА И В ЗАЩИТА НА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА" НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЛЕВИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ, ПРИЕТ В ШУМЕН НА 29 ЮНИ 1993 Г. Комитетът е учреден на 12 юни 1993 г. във Варна от представители на Обновена българска комунистическа партия - Варна, Българска работническо-селска партия - Варна, Българска работническа партия, Обновена българска комунистическа партия - Добрич, Българска комунистическа партия - Шумен, и Българска работническо-селска партия - Русе.


ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Три години страната ни бе ръководена от личности и лидери, които най-силно се изявиха чрез своята корист, недобронамереност и некомпетентност в отношението си спрямо народа и държавата. Те не сътвориха нищо радикално, нищо ценно; нищо, което да е облъхнато от народностния дух за творчество и жертвоготовност; нищо, допринасящо за обединяването на нацията; нищо, чрез което се строи модерна, силна и суверенна дъжава.

Тези лидери и свързаните с тях елитарни политически партии не ще изведат България от националната, социалната, икономическата и моралната криза, в която много бързо успяха да я натикат. Самите властници, както и други тем подобни, недобрали се още до властта, плачат заедно в хор, че се забавяло провеждането на някаква наумена от тях и несподелена с народните маси велика реформа на нашето общество.

И все по-ясно става, че тази реформа се състои от реституция, приватизация, упадък на земеделието и на промишлеността, безработица, неспирен растеж на цените, обедняване на народа, социален минимум за честните хора, колосално нарастване на престъпността... каква прекрасна реформа!

Дойде време да се издигне платформа, от която да се чуват гласът и думата на работниците, трудещите се селяни и съпричастните им интелектуалци. Само като се съобразяват техните интереси, интересите на мнозинството от народа, може да се определи каква реформа е необходима, за да се изглади ерозирания от користни нескопосници път към достатъчно разбираемото и желано по-добро.

Класите неотменимо и неотразимо заемат своите позиции, а най-малко основание да се изненадват или да недоволстват от това имат господа идеолозите на реформата за спекуланти.

Освен вътрешния хаос, предостатъчно се видя, чу и почувства, за да се разбере, че България остана без суверенитет и независимост, че е превърната в жалък васал, дори в заложник.

Ето защо призоваваме работниците на физическия и на интелектуалния труд, изненадани и задушени от новостите, които властващите користни идеолози успяха да ни доставят от обществата на XIX век, новости, с които премъдрите ни политици възстановиха актуалността на милия дядо Славейков и неговата песен за паричката, а обществените науки обогатиха с осъвременяване и изпълване със съдържание на понятието див капитализъм.

Да обединим всички сили и осигурим движение към изхода от кризата, да бъдат изразени и отстояни интересите на народа и на държавата.

Призоваваме всички граждани, безпартийни и членуващи в партии, съюзи и движения:

Станете членове на левите партии, постигнете свой принос за насочване в правилна посока на политиката на страната.

Съдействайте за учредяване на организация на Българската работническо-селска партия /БРСП/ във вашия град, квартал или село, изявете се като нейни местни лидери. Националният комитет на БРСП ви предоставя тези пълномощия, достатъчно е да изпратите учредителен протокол от най-малко трима членове.

Комунисти, членуващи в раздробените комунистически партии, в БСП или отпаднали от тях, обединете се!

Учредете нова обща организация на комунистите във вашия град, квартал или село, приемете нови членове, изберете ръководство на единната нова първична организация.

В изпълнение на призива насрочваме Национална конференция, на която каним представители на досегашните и новоучредените организации. Главното е да се обедините във вашия град или село, защото този е пътят за обединяването на всички. Лидерите и нюансите в името на партията не са най-важното и ще бъдат обсъдени.

Призоваваме лидерите и ръководствата на левите и центристките партии, на непартийните синдикати, съюзи и движения:

Преценете отново вашите платформи и програми, доближете се още до даденостите на българското общество, за да се спре рушенето и да започне творенето.

Заповядайте на обявената конференция.

Призоваваме членовете и ръководствата на местните, квартални и селски организации на левите, центристките и земеделските партии в цялата страна, изолирани или изоставени от своите централни ръководства:

Присъединете се към Българската работническо-селска партия /БРСП/, учредете нейна организация, изпратете делегати на насрочената обща конференция.

Българският народ има право да създаде и да въведе в своето общество такава програма, която да осигурява ползотворност и напредък за всеки гражданин, да бъде желана от всеки гражданин и за която ще работи всеки гражданин.

Такава програма ще обсъди общата конференция, за което желаем и вашето участие, действие и принос.

Да бъдем заедно на изборите, да наложим внедряването на такава програма и реформа, които да осигуряват както напредък на всяка личност в българското общество, така също просперитет за народа и за държавата.

Шумен, 29 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - РЕВОЛЮЦИОННА /РЕГИСТРИРАНА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ КАТО БЪЛГАРСКА РЕВОЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ - ВАРНА/ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ПОЛИТИЦИ И ДЪРЖАВНИЦИ.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,


Политическата съвест на българското общество бе взривена от признанията на един от лидерите на Съюза на демократичните сили, които имат силата на обвинения за държавна измяна, корупция, стопански престъпления, шпионаж и редица още тежки криминални престъпления, извършени от бивши министри, настоящи политици и държавници и най-вече от държавния глава на Р. България.

В ръцете на Главна прокуратура е съдбата на българския народ, на демокрацията и бъдещето на българската държава.

НАСТОЯВАМЕ за светкавични следствени действия, които да установят верността на повдигнатите от г-н Сугарев обвинения срещу г-н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА и срещу останалите лица, посочени в признанията.

При доказване на обвиненията са нужни съответните конституционни и правни действия за отстраняване на г-н Желев от изпълняване на длъжността ДЪРЖАВЕН ГЛАВА и подвеждане към наказателна отговорност; съответно същото поведение е наложително и към останалите извършители на тежки престъпления, посочени от г-н Едвин Сугарев.

При опровергаване на твърденията на лидера на Съюза на демократичните сили - неизбежно да следва прилагане на закона и подвеждане на г-н Сугарев под наказателна отговорност за клевета към държавния глава на Р. България, към парламентаристи и изявени общественици и политици.

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
Не ние сме писали тези закони и настоящата конституция.

Тези закони са писани от същите лица, които днес разиграват политическия театър.

Крайно време е законът да е ЗАКОН ЗА ВСИЧКИ!

ВИЕ - олицетворението на закона! - можете да спрете противопоставянето в България, възможните кървави стълкновения в близко бъдеще, възможната духовна и национална разруха.

УДАРЕТЕ НАЙ-ПОСЛЕ ПО МАСАТА, ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР!

ИСТИНАТА Е ЗАЛОЖЕНА В ЗАКОНА!

София, 15 юни 1993 г.


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В. "ЗНАМЕ", ПЕЧАТЕН ОРГАН НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ОТ ДЕПУТАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС ТОШО ПЕЙКОВ, ИЗКЛЮЧЕН ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС НА 17 ЮНИ 1993 Г.


Прочетох публикувания в брой 29 от 21-27 юли 1993 г. на Вашия вестник материал "Ще научим неизвестното за СДС". Благодаря за оказаното внимание към мен, но приемам Вашата публикация като полуреклама, полукомпромат на неизлязлата ми все още от печат книга "Свирепа арена или цирк". Съжалявам много за невярната информация, която огласявате. Никога и никъде, включително и пред вестник "Знаме", не съм заявявал, че в книгата "ще бъдат изнесени неща направо от кухнята на СДС", както пишете Вие. Още по-малко, че съм се готвел да "допълвам" портретите на господата Ганев или Савов. Определението Ви за моята скромна личност "като крайно инакомислещ в СДС" приемам за отрицателен "комплимент" в смисъл на "дисидент" в СДС.

Отлично знаете, че аз и Партия Либерален конгрес отстояваме морална и принципна политическа позиция в коалицията СДС, на която, както и Демократическата партия, сме редовни членове.

Сега си позволявам да се обърна лично към Вас, господин главен редактор Богдан Морфов, моля Ви, публикувайте истината, защото хората вярват на вашия вестник:

1. Издаването на книгата ми няма нищо общо с ловешката фирма "Леке". Жена ми работи като обикновен счетоводител на работното си място, преди още да се учреди въпросната фирма.

2. Аз - депутатът от СДС Тошо Пейков, не съм син на активни борци, както усилено разпространяват мои "доброжелатели" от близки до вашия вестник среди. Баща ми от 1961 г. насам не един път е задържан за недоказани обвинения и прекара последните двадесетина години или в затвора, или в други подходящи за превъзпитанието му учрежения на социализма. Най-яркият ми детски спомен е свързан с огромните размери на ключа, с който милиционер отваряше затворническата врата за свиждане. Колегите Ви от "Ранно утро" също "сгрешиха" през 1992 г.

3. Чувствам известно неудобство само за това, че съм още читав. "Не му е чиста работата на Пейков, щом след толкова направени от него разкрития в парламента за престъпления на комунистите, те все още не са го убили!" Подобни "съжаления" като един вид политическо недоверие към мен са били изказани в среди, близки до Вашия вестник и до Демократическата партия.

Наистина усещам, че не съм достатъчно "убедителен", понеже съм все още жив. Но ще положа всякакви усилия, за да не разочаровам политическите си симпатизанти от Демократическата партия и да заслужа тяхното доверие.

София, 22 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЕТИЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИЧНАТА МЛАДЕЖ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША ЛЕХ ВАЛЕНСА ПО ПОВОД НА АРЕСТУВАНЕ НА МЛАДЕЖИ. Документът е адресиран и до Асоциация "Отказал" в Полша, до Полската анархистична федерация, до "Амнести интърнешънъл" във Великобритания, до асоциацията "Нито Изток, нито Запад" в САЩ и до средствата за масова информация.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Настоящата петиция изразява протеста на 440 български граждани против осъждането на тримата младежи Роман Галушко, Пьотр Кржизановски и Пьотр Давидзяк за отклонение от военна служба.

Ние настояваме за тяхното освобождаване, както и за освобождаването на всички осъдени по същата причина, тъй като отказът им от военна служба е тяхно човешко право.

Напомняме Ви, че действията на Вашето правителство срещу младежи, нежелаещи да служат в Полските въоръжени сили, са грубо нарушение на чл. 18 и 19 от всеобщата харта за правата на човека, която Полша е подписала и е длъжна да спазва безусловно.

София, 26 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - СМОЛЯН, ПО ПОВОД НА ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В "ГОРУБСО" АД. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Борда на директорите на "Горубсо" АД - Смолян, и до Синдикална миньорска федерация "Подкрепа".


Като отчете влошаващото се икономическо състояние на "Горубсо" АД, вследствие на непоследователната политика на Борда на директорите и липсата на ясна икономическа стратегия на Министерския съвет по отношение на рудодобива;

като взе предвид, че правителството на Република България не изпълнява заявеното намерение в програмата си относно пилотните проекти за икономическо оздравяване на високопланинските райони;

като отчете, че се забавя внасянето в Министерския съвет на програмите за алтернативна заетост на Маданска и Рудоземска община, с което се създават пречки за изпълнението на 140-о и 107-о ПМС;

имайки предвид ескалиращото социално напрежение в "Горубсо" АД и особено в клон Рудозем, вследствие на катастрофалното финансово състояние на "Горубсо" АД, плод на което са и няколко декларации на местните синдикални организации;

Изпълнителният съвет на Синдикалния регионален съюз /СРС/ "Подкрепа" - Смолян, като застава зад справедливите искания на работещите в IV клон на "Горубсо" АД

НАСТОЯВА:

1. В срок до 10 дни Министерският съвет да внесе на свое заседание и да одобри програмите за алтернативна заетост на Маданска и Рудоземска община.

2. След приемането на програмите за алтернативна заетост и финансовото им обезпечаване, да се пристъпи незабавно към изпълнение на 140-о и 107-о ПМС.

3. В новата структура на "Горубсо" АД да бъде гарантирана икономическата самостоятелност на клоновете му.

ГОСПОДА,
В "Горубсо" АД социалният конфликт може да избухне всеки момент. Работници са обявили постоянна стачна готовност. Ако не се вземат спешни мерки за удовлетворяване на исканията им, то стачката ще стане неизбежна, а социалната нестабилност може да провокира и политическа нестабилност. Вярваме във вашия разум и загриженост.

Смолян, 21 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СРС "ПОДКРЕПА": З.Маринов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


092. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

На Шестото извънредно общо събрание на Християндемократическия съюз, състояло се на 24 и 25 юли 1993 г. в София, са направени промени в устава. Ръководен орган е Националният съвет, а изпълнителен - Бюрото.

По препоръка на Контролния съвет от ръководството на съюза са изключени Юлий Павлов, Спас Липавцов и Христо Аджаров, а от Контролния съвет - Димитър Ортакчийски. На съответната секция на ХДС е препоръчано да разгледа въпроса за членството в организацията на Павел Шопов - депутат от СДС.

Християндемократическият съюз взе решение да напусне Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.

Форумът избра за съпредседатели д-р Светлана Спасова и Христо Генев.

Адрес за контакти:
София - 1000, бул. "Дондуков” N 34, ет.4, ст.4., тел. 88-25-18.

/Пресслужба "Куриер"/


10:45:00    
27.07.1993 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Тинка Христова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!