28 ноември 1991

София, 28 ноември 1991 година

Брой 234 /509/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТКРИТО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ по повод изявления на йеромонах Христофор Събев по Българска телевизия.

 

Уважаеми господа,

Повод да се обърна към вас е изявлението на йеромонах Христофор Събев по Българската телевизия относно обсъждането в Координационния съвет на кандидатурата ми за президент на страната.

То повдига много и съществени въпроси, към които аз не мога да остана безучастен.

Мисля, че няма нищо по-естествено от това, когато една политическа сила обсъжда издигането на свой кандидат за президент, да поиска среща с него, на която той да изложи своята програма.

Като досегашен президент моята дейност има публичен характер и е добре известна. Аз бих приел всякаква критика, независимо откъде идва - още повече от средите на СДС - по причини, известни на всички.

Но не за това става дума.

Дълбоко ме смущава в изявлението на йеромонах Събев представата, която той и хората, които мислят като него, имат за президентската институция в нашата страна. Те вероятно бъркат избора за президент с избор на генерален секретар или председател на някоя политическа партия.

Съгласно действащата конституция, а и по мое дълбоко лично убеждение, което, надявам се, се споделя от цялата демократична общественост, кандидатът за президент може да бъде издигнат от някоя политическа организация, но веднъж избран, той е длъжен да изразява интересите на целия народ. Всякакви искания да се обвързва клетвено с отделна политическа сила и да обещава, че ще подкрепя само нея, да се превръща в неин заложник, а към другите да се отнася като към чужди, е абсурд, който никой уважаващ себе си човек не може да приеме. Не мога да приема и аз.

Една от основните демократични институции в страната - президентската - не може да бъде подчинявана чрез диктат от която и да било политическа сила. В противен случай изстраданото с толкова мъки и едва-що създадено равновесие в демократичните структури на нашето общество ще бъде грубо нарушено.

Неведнъж съм заявявал, че за мен ще бъде голяма чест и няма нищо по-естествено от това кандидатурата ми да бъде издигната от Съюза на демократичните сили, за който, извинете за нескромността, смятам, че и аз съм направил нещо. Казвам това от уважение към хилядите негови привърженици, с които заедно тръгнахме, преодолявайки всички трудности, да се борим за демокрация й толерантност, от преклонение към милионите избиратели, гласували за нова България. Но тази кандидатура трябва да бъде издигната по начин, който да обедини всички демократични сили в страната, защото знаете, че честните хора в България не са само в нашия съюз. Повярвайте ми, от такава подкрепа за бъдещия президент на страната се нуждая не лично аз, ако евентуално бъда избран. Нуждае се България.

Участието ми в предизборната кампания не е за мен самоцел. Не ме водят властнически амбиции. Няколко десетилетия заедно с много други честни хора аз не съм позволил потъпкване на човешкото ми достойнство въпреки натиска на комунистически и полицейски сили. Не съм позволил погазване на моята съвест и на моите принципи. Няма да позволя това и сега.

Зная, че казаното от г-н Събев не изразява мнението на целия Координационен съвет, а само на някои хора в него. Но това, че той го изрази публично, ме задължава и аз да отговоря по същия начин.

Иначе не мога.

София, 27 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-Н СТЕФАН САВОВ - председател на Демократическата партия, във връзка със съобщения за намеренията на СДС да издигне кандидатурата му за поста президент на Републиката.

По повод появилите се в печата съобщения, че в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили е била обсъждана кандидатурата ми за президент, държа да уточня следното:

Вярно е, че моята кандидатура е била поставяна за обсъждане няколко пъти в Националния координационен съвет, но винаги, включително вчера /на 26 ноември 1991 г. - бел.ред./, аз съм отказвал категорично да се издига името ми. Политическият анализ и гражданското ми чувство сочат, че е необходимо да не отговарям положително на предложението и честта, които ми оказват някои организации.

София, 27 ноември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефан Савов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА ЗА СЪВЕЩАНИЕТО НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА В ПЛОВДИВ.

 

В съвещанието участваха: Българска отечествена партия - Национален съюз, Политически форум "Преображение", Движение "Безпартийни за демокрация", Българска демократическа партия, Свободна демократическа партия, Свободна кооперативна партия, Съюз на безпартийните гаранти, Християнрадикална партия, Движение за демокрация и социална справедливост, както и надпартийният Съвет за стратегически изследвания. Като наблюдатели присъстваха: Християндемократическата партия в България и Българската демократ-конституционна партия.

В дневния ред бяха включени следните въпроси:

1.  Анализ на парламентарните избори от 13 октомври 1991 година и поуките от тях.

2. Продължаване на борбата за демократични избори и за снижаване на действащата 4-процентна бариера.

3. Продължаване на борбата за субсидиране на дейността на партиите от държавата.

4. Създаването на обединения на извънпарламентарните партии.

След продължителни и обстойни разисквания, чрез явно гласуване бяха изградени следните политически формирования:

БЪЛГАРСКИ ОПОЗИЦИОНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ - по предложение на председателя на Българската демократическа партия г-н Йоло Денев. Предложението беше подкрепено от партията-вносител и от Българска отечествена партия - Национален съюз - председател Крум Куманов, Политически форум "Преображение" - председател проф. Сийка Георгиева, Движение "Безпартийни за демокрация" - председател Кузман Кузманов, Движение за демокрация и солиална справедливост - председател д-р Славчо Георгиев.

ОПОЗИЦИОНЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ - по предложение на председателя на Българската демократ-конституционна партия г-н Иван Амбарев. В съвета освен партията-вносител влязоха: Свободната кооперативна партия - национален координатор Димитър Марковски, Свободната демократическа партия - председател Димитър Димитров, Съюзът на безпартийните гаранти - главен гарант-координатор д-р Марин Каменов.

Обединението, наречено ОПОЗИЦИОНЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ, си поставя следните основни цели:

- Разграждане на тоталитарната система чрез мирни средства и изграждане на демократично и проспериращо общество;

- Нормализиране на политическия живот в България чрез предоставяне на равноправни условия за дейност и на извънпарламентарните партии;

- Стабилизиране на българската икономика чрез премахване на безработицата и изграждане на нормално и ефективно производство.

Съвещанието реши следващите заседания на участниците да се състоят в София, като датата ще бъде определена след обнародването в "Държавен вестник" на официалните кандидатури за президент и вицепрезидент.

След съвещанието на изброените по-горе партии се състоя брифинг на тема "Приносът на извънпарламентарната опозиция в политическия живот на България и за националното единство".

Домакин и организатор на съвещанието беше Българската отечествена партия - Национален съюз.

Пловдив, 24 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ във връзка с кървавия конфликт в Югославия.

 

Членове на Общото събрание, висшия орган на Българската академия на науките, следят със загриженост събитията от последните месеци отвъд западната граница на Република България и изразяват своята дълбока тревога за съдбата на мира на Балканите и в Европа.

Свидетели сме на трагични сблъсъци, узнаваме за смъртта на хиляди невинни хора - цивилни и военни, наши колеги, хора на науката, виждаме как лекомислено могат да се разрушават и да изчезват паметници на световната култура, запазени от столетия. Не можем да останем равнодушни към подобно варварство в края на XX век.

Заявяваме убедено, че отговорност за това пред бъдещите поколения ще понесат не само организаторите и преките извършители, но и всички, които са останали бездейни, преди всичко ръководните политически фактори от Европа и света.

Смятаме за наш дълг да се обърнем с призив към:

- Правителството на Република България да положи всички усилия в съгласие с международните споразумения, за да допринесе за прекратяването на кръвопролитията, за да не се допусне разширяването на конфликта. България не може да приеме разпалване на военни действия в близост до нейните граници и не може да изостави на произвола на безотговорни фактори съдбата на стотици хиляди свои кръвни братя, макар и граждани на други страни. В общи европейски усилия нашата страна трябва да участва енергично за прекратяването на това безумие;

- Правителствата на страните, постоянни членки на Съвета за сигурност към ООН, и към всички европейски правителства да предприемат решителни действия, за да спрат незабавно военните стълкновения между държави на Балканския полуостров, за да се прекратят непредсказуеми тежки последици за мира в Европа. Нека не се забравят уроците на историята, на изчакването и на Мюнхенските спогодби преди Втората световна война;

- Воюващите страни да прекратят кървавия сблъсък без отлагане:

- Народите на Македония, Хърватско, Словения, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина с израз на искрено съчувствие и добросъседство и с пожелание за бързо установяване на мир и разбирателство между всички народи на Балканите.

Няма вражда между народи, има зла воля на управници.

Когато се лее кръв, изчакването е опасност за всички.

София, 25 ноември 1991 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАН

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:Йордан Василев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ по въпроса за имуществото на Българската социалистическа партия.

 

Членовете на Алтернативното социалистическо обединение /АСО/ посрещат с тревога и възмущение проектозакона за отнемане имуществото на БСП и други организации, подбрани преднамерено и целенасочено. Превращането му в закон би било отстъпление от мъчително постиганата конституционна законност към добре познатата от миналото "революционна целесъобразност" - друго лице на тоталитарното беззаконие. Нещо повече, прозрачна е целта на инициаторите да унищожат най-голямата за момента опозиционна сила. Но това означава премахването едновременно и на опонент, и на партньор. Подозрително бързо сега управляващите забравиха съвременните тенденции в цивилизованите страни, където формулата "Диалог, основан на различията" отдавна е изместила хрушчовското "Ще ви погребем!". Приемането на подобен закон, последван неминуемо и от други авторитарно-репресивни стъпки, е заплаха за политическия плурализъм.

АСО подкрепя принципно Декларацията на Висшия съвет на БСП по повод на проектозакона. Но АСО е убедено, че всяка непотвърдена с дела декларация само увеличава политическия дефицит в поведението на партията. Моралното бреме "имущество" ще бъде един от източниците на обществено недоверие към БСП, докато Висшият партиен съвет /ВПС/ не предприеме необходимото по този въпрос, независимо как ще го решат парламент и изпълнителна власт.

АСО настоява ръководството на БСП публично да преоцени своята имуществена политика. Редовите социалисти трябва да знаят кои бивши и настоящи партийни функционери и ръководители носят вина въпросът да не бъде решен окончателно и навреме. В противен случай ще остане съмнението, че ВПС с подобни декларации защитава не редовия социалист, а ретроградни остатъци от своята върхушка.

АСО напомня, че още от своето създаване настоява БСП, като приемник на БКП, да върне всичко неправомерно усвоено от държавата. Това се отнася не само за БСП като организация, но и за малобройния отряд партийни членове, които са били обект на финансови привилегии. Въпросът трябва да се реши принципно, а където има спор, следва да се потърсят съдебните власти.

Като очаква от парламента справедливо решение на въпроса за имуществото, АСО напомня, че това решение има стратегическо решение за бъдещия финансов статус на политическите сили и не бива да се влияе от геополитични съображения, конюнктурни политически пазарлъци и президентски кампании. Решаващи трябва да бъдат единствено интересите на нацията и на всеки гражданин на Република България.
София, 22 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПИСМО-ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЛДП/ ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ХЪРВАТСКАТА СОЦИАЛ-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ. ЛДП дава за първи път гласност на тази декларация, която беше включена неколкократно в емисиите на Хърватското радио и Хърватската телевизия.

 

Скъпи приятели,

Относно тревожната обстановка в Югославия Либерално-Демократическата партия, следвайки своята програма и идеи, които почиват на принципа на либерализма, прие следната декларация, с която искаме да ви запознаем:

Като зачитаме свещеното право на всяка нация на самоопределение, ние категорично подкрепяме Република Хърватско в борбата й за независимост. Настояваме за безусловни и директни преговори, които да прекратят незабавно военните действия. Използването на военна сила нарушава не само либералните принципи и идеи, но също така и правата на отделната личност и нация.

Либерално-Демократическата партия настоява спорните въпроси в Югославия да бъдат разрешени с участието на представители на Международната общност и страните, ангажирани в конфликта.

Скъпи приятели, приемете нашата подкрепа за вашите усилия и стремеж към свобода и независимост, както и намеренията на нашата партия за задълбочаване на приятелските и официалните отношения. Вярваме в бъдещето на нашето ползотворно сътрудничество и оставаме с уважение.

София, септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛДП: В.Кошев

ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: Н.Вълков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /КС НА ОКЗНИ/ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 9 ЮНИ ДО 26 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА, ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА И ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА В. "БЪЛГАРИЯ". Документът е приет на общоделегатско заседание на 26 октомври 1991 г. в Хасково.

 

1. След задълбочено проучване и обсъждане на състоянието в организацията Координационният съвет /КС/ на Общонародния комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ приема, че за посочения период независимо от някои сътресения в организационния му живот комитетът е следвал правилна политическа линия.

2. От някои членове на ОКЗНИ бяха допуснати груби нарушения на Устава на ОКЗНИ, пренебрегнати бяха решенията на Второто общоделегатско събрание от Горна Оряховица и бяха направени опити за внушение на чужди на членовете и симпатизантите на ОКЗНИ идеи, целящи разцепление на комитета и насочването на политическата му дейност в грешна посока.
Инициатори и организатори на тези системни неуставни и разколнически действия са следните членове на ОКЗНИ:

Димитър Арнаудов, В.Спасов, М.Минков, Е.Перчемлиева, Я.Янев, Т.Лилов, Пл.Величков и Недялко Делчев.

Имайки предвид изключително негативните за ОКЗНИ последици, основавайки се на чл.10, т. 1,2 и 3 от раздел IV от Устава на ОКЗНИ, Координационният съвет на ОКЗНИ ПРЕДЛАГА горепосочените лица да бъдат изключени от редовете на комитета.

3. Дава незадоволителна оценка на в. "България”, който обективно не изпълни предназначението си.

Хасково, 26 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ТЪЖБА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - РЕВОЛЮЦИОННА/ по повод на извършени нарушения от Общинската избирателна комисия - Белослав. Документът е адресиран до главния прокурор на България, до Районна прокуратура - Варна и до средства за масова информация.

Господин прокурор,

На 10 октомври 1991 г. с писмо Политическият съвет на ЦК на Българската революционна младежка партия /Българска комунистическа партия - революционна/ /БРМП-БКП/р/ ви уведоми за извършено престъпление от общинска избирателна комисия град Белослав, свързано с отказа да бъдат приети документи на партията за кандидатирането на неин избраник за кмет на община Белослав.

В отговор Варненска районна прокуратура на 21 октомври 1991 г. N 3679 ни изпрати копие, адресирано до Районната избирателна комисия - Варна, с което се възлага на районната избирателна комисия да провери и ПРЕЦЕНИ!? има ли нарушение по смисъла на чл.102 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

ПРИЕМАМЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА КАТО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА И ЗА ОБИДНО ПОДЦЕНЯВАНЕТО ОТ НЕЙНА СТРАНА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НИ ДА ПОЗНАВАМЕ ЗАКОНИТЕ И СЪЩЕВРЕМЕННО ДА ГИ ИЗПЪЛНЯВАМЕ - защото:
първо: На 15 октомври 1991 г. Районната избирателна комисия е разформирована, нима прокуратурата не знае, че писмото й се явява "ЗАМАЗВАНЕ НА ОЧИ" на "глупаците" от БРМП- БКП /р/.

второ: Районната избирателна комисия по смисъла на закона се явява ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ЗАКОНА и тя не може да дава преценка за извършени нарушения, за които се смята от потърпевши, че са престъпления. Член 102 от цитирания по-горе закон отправя за подобни преценки към изпълнителя, АКО ТЕ НЕ ПРЕСТАВЛЯВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

трето: по смисъла на чл.11, ал.2 от Наказателния кодекс, извършеното деяние от общинска избирателна комисия /от председателя й, солидарно с членовете на същата комисия/ е престъпление!

НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ВАРНЕНСКАТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ДА БЪДАТ ПОДВЕДЕНИ ПО чл.282, ал.1 и ал.2 от НК.

Варна, 19 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ /част първа/ на ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР.

Партията на свободните демократи - център /ПСД-център/ е доброволно политическо сдружение на всички хора в България, които приемат политическата ни програма и устав. Тя е изразител на исконните стремежи на нашия народ към създаване на един по-справедлив свят, в който човекът с неговите потребности и стремежи, достойнство и чист морал ще бъдат истинския двигател на обществения прогрес. Като отхвърляме всички обществени привилегии, ние оставяме за себе си само една - да служим безкористно на своето Отечество. Ето защо Партията на свободните демократи - център не е изразител на класови или съсловни, политически, икономически, социални и духовни интереси, а на човешките стремления към свобода и демокрация.

Партията на свободните демократи - център отхвърля конституционното регламентиране на ръководната роля на която и да е политическа партия. Тя също се отказва от такава претенция и ще се бори с всички парламентарни средства за изкореняването на тоталитаризма у нас и в целия свят, където съществува или възникне. Това означава, че партията на свободните демократи - център в България е част от световното демократично движение, но запазва своята самостоятелност, отразяваща специфичните национални особености на България.

Разнообразието на идейните направления в Партията на свободните демократи - център е обективна необходимост за нейното пълноценно съществуване и развитие. За да се възроди доверието между хората, ПСД-център се обявява за свободна размяна между своите членове на различни политически, икономически, философски, нравствени, естетически, религиозни и др. възгледи. Така ще бъде преодолян страхът и ще се възроди доверието между хората.

Партията на свободните демократи - център се изгражда на федеративен принцип, а не като тоталитарно изградена командно-административна бюрократична система.

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - членство, права и задължения

1. Член на Партията на свободните демократи - център може да бъде всеки гражданин на България, имащ избирателни права, който приема програмата и устава й, независимо от неговата класова, социална, етническа, расова и религиозна принадлежност. Да не членува в друга партия или подлежаща на избори групировка, която е в конкуренция с ПСД-център.

ПСД-център не приема за свои членове граждани, които са декласирани, корумпирани или спъващи дейността й лица. Партията се състои от уважавани от обществото хора. Тя е партия на деловите кръгове, перспективни, знаещи и можещи специалисти от всички сфери на нашето общество.

2. Партията на свободните демократи - център може да организира младежка организация, в която да влизат ученици /над 16 години/ при минимален успех 4,50.

3. Всеки член на ПСД-център има правото:
а/ да упражнява контрол върху дейността на партийната организация, подразделение на ПСД-център, в която членува;
б/ да изразява писмено и устно своите бележки и препоръки към дейността на. ПСД-център;
в/ да отправя в писмен вид своите бележки и препоръки към Контролния съвет;
г/ да участва по своя воля и възможности в разнообразния организационно-политически и културен живот;
д/ когато намери за целесъобразно, по своя воля и желание, да се откаже от членство в ПСД-център;
е/ да се кандидатира, да избира и бъде избиран в партийните органи;
ж/ да защитава своите идеи и свободно да изразява мнението си по всички въпроси;
з/ да прави финансови и веществени дарения на ПСД-център.

4. Всеки член на ПСД-център има задължението:
а/ да не петни името на ПСД-център посредством деяния, противоречащи на закона и здравия човешки разум и морал;
б/ когато по своя воля напусне Партията на свободните демократи - център, писмено да извести за това съответния орган;
в/ да работи по своя воля, възможности и свободно време за укрепване и развитие на ПСД-център;
г/ да изпълнява служебните си задължения по месторабота възможно най-добре, да заслужава уважение в обществото.

5. Не могат да членуват в ПСД-център граждани, за които предварително се знае, че не отговарят на изискванията по чл.4.

6. При извършване на престъпления по наказателния кодекс на НРБ от член на ПСД-център, ПСД-център не се ангажира със защитата му.

7. При доказана от съдебните власти вина за извършено престъпление, членството в ПСД-център се прекратява автоматично.

8. Желаещите да станат членове на ПСД-център подават своите искания до ръководството в населеното място. Приемането им става след гласуване индивидуално за всеки от Общото събрание, което се отбелязва във водения протокол.

9. Всеки член на ПСД-център има членска карта и при смяна на местоживеенето може веднага да се включи в състава на организацията по новото местоживеене, без да е необходимо специално отчисление. Достатъчно е само писмено да извести за това.

10. При приемането му за член на ПСД-център всеки член плаща първоначален членски внос от 15 лв.

11. За всеки следващ месец членовете на ПСД-център плащат членски внос от 3 лв.

12. От събраните финансови средства на районните организации да се правят отчисления в размер на 30 на сто за Националния изпълнителен съвет на Партията на свободните демократи - център.

13. В ПСД-център се налагат следните наказания:
а/ обществено порицание;
б/ изключване;
в/ наказанията се прочитат пред Общото събрание на общинската организация на ПСД-център.

14. За всеки изключен член се уведомява Националният изпълнителен съвет, като се посочват причините за взетото решение. Уведомяването става в писмена форма.

Силата на общественото мнение, гласността, публичността са реална гаранция за спазване на устава и опазване доброто име на ПСД-център.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТА -ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, основана на 1 септември 1955 година.

 

В. Социална програма

БНРП отчита, че страната се намира в задълбочаваща се криза и ще предприеме необходимите мерки, за да не се превърне тази криза в трагедия за най-слабо обезпечените слоеве от населението. Във връзка с това БНРП е разработила комплекс от мероприятия, влязла е в договорни отношения с различни задгранични политически сили, чрез които има готовност да напълни магазините и обезпечи жизнения стандарт на народа в срок от един месец, т.е. 30 дни.

1. За избягване на безработицата, където е необходимо, ще се премине към шестчасов работен ден или намалена работна седмица.

2. Ще се вземат необходимите икономически мерки, за да не се допусне рязък скок на цените на хранителните продукти. При необходимост ще се въвежда купонна система за осигуряване с необходимия минимум от хранителни продукти на малоимотните слоеве от населението.

3. БНРП ще пристъпи към изграждане на фонд за подпомагане на социално слабите групи от населението: сираци, изоставени деца, инвалиди, самотни майки, пенсионери с ниски доходи. Фондът ще се финансира от собствена стопанска дейност и няма да е в тежест на държавния бюджет.

4. БНРП счита, че трябва да се премахнат нощният и вредният труд за жените.

5. БНРП смята, че средствата, които се инвестират в изграждането на скъпо струващи, замърсяващи околната среда и нерентабилни предприятия, трябва да бъдат пренасочени в строителството на жилища и социално необходими обекти.

Г. Обществено устройство - общи положения

1. БНРП признава ръководното начало на Левски за "Чиста и свята демократска република", в която всички българи ще могат да решават съдбините си чрез висшегласие. Това означава, че БНРП поддържа многопартийната система, чрез която ще се осъществява многообразието на мненията и идеите, и народът чрез свободен избор ще приема онзи път на развитие, който смята за най-добър в дадения момент. Ние държим начело на държавата да стоят оптимално подготвени специалисти и поради това сме против наследствеността в управлението. Многократно историята е показала, че след силен монарх е идвал слаб цар. Но ако политическата обстановка налага заради консолидиране на нацията, чрез общонароден референдум сме склонни да се съгласим на конституционна монархия.

2. България трябва да се изгради като парламентарна република. Върховната власт да принадлежи на всички граждани. Никое отделно лице, партия или класа не може да си присвои правото да я управлява. България трябва да се управлява чрез постоянно действащо Народно събрание чрез висшегласие. Бюджетът да се гласува статия по статия. Държавните заеми да се гласуват от Народното събрание.

3. Президентът да се избира чрез пряко гласуване. Министър-председателят се предлага от партията, спечелила най-много гласове на изборите, и се утвърждава от Народното събрание.

4. Законодателната, съдебната и изпълнителната власт трябва да бъдат разделени. Частната собственост е неприкосновена.

5. БНРП счита, ме Търновската конституция се явява като най-демократична. При евентуално актуализиране тя може да се превърне в основа при изработването на новата конституция на България.

6. БНРП настоява за промяна на герба и връщане на оригиналния текст на химна или заменянето му с ”Шуми Марица”.

7. Официална религия в България е православно-християнската от източното изповедание, ръководена от Светия Синод. Всички други религии могат свободно да се изповядват, ако с изпълнението на обредите им не се нарушават съществуващите закони. Религията и държавата са разделени. Не се допуска изразходване на държавни средства за религиозни нужди. Религиозните общности да се издържат от своите членове. Държавният глава да е източноправославен или да не изповядва друга религия.

За изпълнението на тази си програма Българската национално-радикална партия ще се бори със средствата на пропагандата и личното убеждаване на всички българи по клубните бази на партията в съответните селищни системи.

/Пресслужба "Куриер"/

 

 

-----------------------------------------

БТА
основана 1898

БТА предава за абонати В България и чужбина денонощно по телетипен канал 6 различни емисии с най-актуална информация за света и България.

БТА издава 30 бюлетина и справочника с информация за България и сВета. От тях можете да почерпите разнообразиа и специализирана информация за събитията по света, международния бизнес и търговия, публикации В чуждия печат. В бюлетините на БТА може да прочетете как гледа светът на България, както и да се осведомявате най-бързо за всички аспекти на живота в България - вътрешна политика, спорт, икономика, култура.

БТА издава 3 бюлетина на английски език с информация за страната и Балканите.

БТА издава най-четеното в България седмично списание „Паралели“ и специализираните седмичници „ЛИК“, „Наука и техника“ и „По света“.

БТА има квалифицирани фотографи и цветна фотолаборатория, които изпълняват всякакви поръчки с гарантирано най-високо качество.

БТА разполага със собствена хотелска база и леки автомобили под наем за чуждестранни журналисти и специалисти, на които осигурява преводачи и шофьори и урежда програми, посещения, интервюта и срещи, и им предоставя телекомуникации.

БТА има печатна база, която приема поръчки за печатарски услуги .

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И АБОНАМЕНТ ЗАПОВЯДАЙТЕ В ТОКУ ЩО ОТКРИТИЯ ФИРМЕН МАГАЗИН НА БТА :
бул. „Тракия“ 49, София 1040 телефони: 73-37-380 88-21-34 87-47-46 73-37-232 факс: 80-24-88

-----------------------------------------

 

  * * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

София, 28 ноември - В навечерието на изборите за народни представители, общински съветници и кметове /13 октомври 1991 година/ Институтът за връзки и сътрудничество в Средиземноморието /ИМКОМ/, който е към Сената на Република Франция, се обърна за съдействие към Пресслужба "Куриер”, за да бъдат взети интервюта от лидери на седем политически партии. Изборът на лидерите, както и формулирането на въпросите персонално към всеки от тях, е на г-н Ерик Ноло, главен редактор на специализираното политическо издание на ИМКОМ.

Резултатите от изборите са известни. Въпреки това Пресслужба "Куриер" смята, че тези предизборни интервюта ще представляват интерес за специалистите, които професионално следят и анализират обществено-политическия живот в България.

 

Днес публикуваме пълния текст на интервюто на

д-р Петър Дертлиев - председател на Българската социалдемократическа партия и на Предизборната коалиция СДС - Център.

Въпрос: Бихте ли представили накратко вашата партия на френските читатели?

Отговор: Българската социалдемократическа партия е основана през 1891 г. Тази година бе чествана нейната стогодишнина. Основоположникът на партията е Янко Сакъзов. Лидер с изключителна широка култура - историк, социолог, теоретик, парламентарист и народен трибун, Янко Сакъзов още от 1903 г. се разграничава от идейното течение, което по-късно се оформя като комунистическа партия, като се противопоставя на опитите за шаблонно прилагане на теоретически абстракции, несъобразени с конкретната действителност. По негово време и по-късно начело на БСДП се изявиха лидери като Кръстю Пастухов, Коста Лулчев, Атанас Москов и др., които допринесоха за издигането на престижа и влиянието й. През целия неин исторически път тя е била винаги на страната на потиснатите и онеправданите, борейки се за повече свобода и справедливост, а след Втората световна война - срещу наложената насилствено на българския народ с помощта на съветската армия комунистическа тоталитарна система. През целия този период ръководството на БСДП и почти всички нейни активисти бяха хвърлени в затвори и лагери, където много от тях загинаха. Едва в 1989 г. тези, които успяхме да оцелеем и да съхраним социалдемократическите си убеждения, възстановихме публичната дейност на БСДП.
В настоящия момент БСДП е една от най-влиятелните партии сред демократичната опозиция, като разполага с организационна структура, която обхваща цялата страна. Във Великото народно събрание имахме 28 депутати, които успяха да прокарат редица закони и нова  конституция, затвърдявайки необходимите предпоставки, за да бъде България правова, демократична държава. Понастоящем сме в навечерието на нови парламентарни и общински избори, които ще се проведат на 13 октомври. Партията ще бъде в коалиция с "Екогласност" - формация, която беше начело на дисидентското движение, и ще бъдем подкрепени в предизборната кампания от най-мощния профсъюз - КНСБ.

След възстановяването на БСДП тя отново стана пълноправен член на Социалистическия Интернационал. Партията поддържа с почти всички западноевропейски социалистически и социалдемократически партии тесни връзки, както и с всички онези от Източна Европа, възстановили своята публична дейност. Тук е уместно да отбележа, че френската Социалистическа партия бе първата, която изпрати делегация веднага след възстановяването на БСДП в 1989 г.

Въпрос: Според вас социалдемокрацията има ли все още бъдеше в Европа след поражението на социалдемократическите партии в Германия и Швеция?

Отговор: Социалдемокрацията не за пръв път е напускала властта, спазвайки правилата на демокрацията, за да получи отново след известно време доверието на болшинството от гласоподавателите на дадена страна. И не случайно страните от Източна Европа, освобождавайки се от комунистическия тоталитаризъм, са устремени към модела на западноевропейското общество. За съжаление няма никъде по света съвършено общество. И тъкмо в това е залогът, че социалдемокрацията има бъдеще, защото нейната политическа и идейна същност е да бъде винаги с най-изострена чувствителност спрямо социалните несправедливости и несъвършенства в обществото.

Въпрос: Готови ли сте да сътрудничите с други партии и по-конкретно, ако се наложи да се сформира коалиционно правителство? С кои партии?

Отговор: БСДП е готова да участва в коалиционно правителство с онези партии, които имат програми неразличаващи се съществено от нашата. Партии, които са против всякакъв вид екстремизъм, авантюризъм и социално експериментиране с цената на нови страдания и лишения. Партии, които да са за социална пазарна икономика. Такава партия е БЗНС, която е втората по влияние в нашия политически живот.

Въпрос: Какво очаквате от изборите на 13 октомври за България и за вашата партия?
Отговор: Българската социалдемократическа партия да затвърди в парламента чрез внушително присъствие на депутати-социалдемократи възможността за прокарване на закони, които да гарантират демократично развитие на нашата страна.

21 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

10:00:00

28.11.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Маргарита Георгиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!