28 януари 1991

СОФИЯ, 28 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                          БРОЙ 19 /294/

СОФИЯ, 28 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ И НА НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР /НБ-Ц/.


СЛЕД ПСЕВДОРЕВОЛЮЦИОННИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕВРАТ, ИЗВЪРШЕН НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г., НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА СЕ ПОЯВИХА МНОЖЕСТВО ПАРТИИ.

НАРЕД СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОТПРЕДИ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОД. СЕ ИЗЯВИХА И ДРУГИ НАБЪРЗО СФОРМИРАНИ /ЗНАЕ СЕ ОТ КОГО И ЗАЩО.../ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ, КОИТО УЛЕСНИХА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА /АЛА/ "ДОМИНО" ЗА НАПРАВЛЯВАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС В ПОСОКА НЕОКОМУНИЗЪМ... Т.Е. КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА СЕ РЕШИ ДА ПРЕДАДЕ ПОСТЕПЕННО, С ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ /НО НЕ И НА РЕАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ/ И НИТО СТЪПАЛО ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА СИ ВЛАСТ, ОСИГУРЯВАЩА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА Й МОЩ, ТРАНСФОРМИРАНА НА НОВА БАЗА - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И ФИРМЕН КАПИТАЛ.

ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ВСЕОБЩ СОЦИАЛЕН ХАОС И НА ПОЛИТИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ НА РЕАЛНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ ПРЕЗ М.АПРИЛ 1990 Г. БЕ ВЪЗСТАНОВЕН НАРОДНИЯТ БЛОК, УПРАВЛЯВАЛ СТРАНАТА НИ НА ДВА ПЪТИ: ПРЕЗ 1931 Г. И ПРЕЗ 1944 Г. ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ 1990 Г., НА ОСНОВАТА ИМЕННО НА ВЪЗСТАНОВЕНИЯ НАРОДЕН БЛОК БЕ ОБРАЗУВАН ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯТ СЪЮЗ /ХСС/.

НИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ПАРТИИ, ПОНЕСЛИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА УДАРИТЕ НА НЕОКОМУНИЗМА, ЗАЯВЯВАМЕ ПРЕД ИЗСТРАДАЛИЯ НИ НАРОД И ЗЕМЯ И ПРЕД СВЕТОВНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ СЛЕДНОТО:

1. НАРОДНИЯТ БЛОК Е ВЪЗСТАНОВЕН И ФОРМИРАН ПРЕЗ М.АПРИЛ 1990 ГОДИНА ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1", ПРЕДСТАВЕН ОТ НЕГОВИЯ СЕКРЕТАР Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ, И ОТ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП, ПРЕДСТАВЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Й Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ.

2. СТАТУТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ФОРМАЦИИ НБ-Ц/КОС И СТАТУТЪТ НА СЪЗДАДЕНИЯ ПО-КЪСНО ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ /АБРИВЕАТУРИ/, СА ПРЕДЛОЖЕНИ И ИЗРАБОТЕНИ ОТ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НБ-Ц И НА ХСС Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ, СЪС СЪГЛАСИЕТО И ОДОБРЕНИЕТО НА ПОКОЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС И НА НБ-Ц Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ.

3. СТРАТЕГИЯТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОСОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ФОРМАЦИИ, СЕ ИЗГРАЖДАШЕ ОТ ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ-НДП. ВСЕКИ, КОЙТО ИМА ПРЕТЕНЦИЯТА, ЧЕ Е ОПРЕДЕЛЯЛ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОБЛИК НА ХСС И НА НБ-Ц, ТРЯБВА ДА ГО ДОКАЖЕ С ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ.

4. СЛЕД ВНЕЗАПНАТА И НЕОБЯСНИМА КОНЧИНА /10 ОКТОМВРИ 1990 Г./ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХСС И СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1" Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ БЯХА НАПРАВЕНИ МНОГОКРАТНО НАСТОЙЧИВИ И АМОРАЛНИ ОПИТИ ДА БЪДАТ ОВЛАДЯНИ РЪКОВОДСТВАТА НА ХСС /НА 19 И 24 ОКТОМВРИ 1990 Г. /И НА НБ-Ц/ НА 17 И 30 НОЕМВРИ 1990 Г./ ОТ ЛИЧНОСТИ И ПАРТИИ, КОИТО ИМЕННО БЗНС "ВРАБЧА 1" И НДП /ЕН-ДЕ-ПЕ/ БЯХА ПРИЕЛИ ЗА СЪЮЗНИЦИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ РАДИКАЛНИ УСЛОВИЯ.

5. ТОВА ПРЕДИЗВИКАНО ВЪТРЕШНО-ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПОДЛОЖИ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ТРУСОВЕ ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС "ВРАБЧА 1” В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ МЕСЕЦА /10 ОКТОМВРИ 1990 Г. - 10 ЯНУАРИ 1991 Г./. ТО БЕ ПРОВОКИРАНО ОТ ЛИЦА С ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЧИСТОПЛЪТНО ПОВЕДЕНИЕ; НЕОБРАЗОВАНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОБЛАДАНИ САМО ОТ ЛИЧНА АМБИЦИЯ ЗА БЪРЗА ПОЛИТИЧЕСКА ИЗЯВА.

6. ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НДП ПРЕОДОЛЯХА ПРИЧИНЕНИТЕ УМИШЛЕНО ТРУДНОСТИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ТАКТ, ИЗДРЪЖЛИВОСТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В ОТСТОЯВАНЕ ПРАВОТО НА НЕОПЕТНЕНИЯ БЗНС "ВРАБЧА 1” /ОТ БЛИЗО 90 Г./ ДА СЪЩЕСТВУВА.

7. НАРОДНИЯТ БЛОК - ЦЕНТЪР ПРЕДАДЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/ ДИМИТЪР БРАНКОВ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1990 Г., ЗА ДА ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БНП ДО 12 ЯНУАРИ 1991 Г. ДА ОПРЕДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НБ-Ц И ХСС. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БНП НЯМА НИКАКВО ЛИЧНО УЧАСТИЕ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА НАРОДНИЯ БЛОК И Е БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРИНОС ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ НА НБ-Ц И ХСС, КОЕТО СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВУВАЛИ В ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

8. В ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ОЗС /ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ/ И НАРОДНАТА ПАРТИЯ /БНП/ НЕ СА ФОРМИРАЛИ НИКОГА НАРОДНИЯ БЛОК, А ОЩЕ ПО-МАЛКО ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ. ХСС БЕ ОБРАЗУВАН НА 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г., А ОЗС - НА 30 ОКТОМВРИ 1990 Г. ОТНЕМАНЕТО НА СЪКРАЩЕНИЯТА НИ НБ-Ц/КОС И ХСС Е ПОЛИТИЧЕСКИ БАНДИТИЗЪМ, КОЙТО БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ НЯМА ДА ПРОСТИ НИКОМУ!... САМО БЗНС "ВРАБЧА 1" И НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НДП И СЪЮЗЕНИТЕ С ТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ МОРАЛНОТО И ПОЛИТИЧЕСКО ПРАВО ДА ГИ ИЗПОЛЗУВАТ..=

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС И НА НБ-Ц: ЦАНКО Г.СТАНОЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС И НА НБ-Ц: ПЕТЪР Н.ГОГОВ

ЗА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1": ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ, НАДЕЖДА МУРАВИЕВА, ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ, ЕЛЕНА ФРАНГЯ, ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ, МАРИ ДРАГИЕВА, ХРИСТО ЦАЧЕВ, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА, ИВАН КУЦАРОВ.

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП: ТРИФОН СИЛЯНОВСКИ, БОГДАН ЙОЦОВ, ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ, ТИХОМИР МУШАНОВ, ЗДРАВКА МАРИНОВА, ГЕОРГИ КАЦАРСКИ, БОРИС КОНСТАНТИНОВ.

СОФИЯ, 6 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА         

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СОЦИАЛНО ДЕЛО" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А АВТОР НА ТОЗИ РАЗДЕЛ Е ИЗВЕСТНИЯТ ИКОНОМИСТ И СОЦИОЛОГ ЧАРЛС МЪРЕЙ.


РЕЗЮМЕ

НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ЗАДАЧА НА РЕФОРМАТА НА СОЦИАЛНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ Е ДА ПОЗВОЛИ НА СТРАНАТА ДА ОСЪЩЕСТВИ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА НА ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД НЕ МОЖЕ И ДА СЕ МИСЛИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ДОСЕГАШНОТО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ. ТО НЕМИНУЕМО ЩЕ СПАДНЕ, КАКВИТО И МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ. ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ Е ДА ОСИГУРИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДОСТАТЪЧНО ХРАНА, ПОКРИВ НАД ГЛАВАТА И ЕЛЕМЕНТАРНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ, НО ТАКА, ЧЕ ТОВА ДА НЕ ПОПРЕЧИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ.

ТОВА УСЛОВИЕ Е РЕШАВАЩО И ЛЕЖИ В ОСНОВАТА НА НАЙ-ВАЖНАТА ПРЕПОРЪКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РЕФОРМА - ОТМЕНЯНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА НА 1 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ИНДЕКСАЦИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ ПОРОДИ СПИРАЛОВИДНА ИНФЛАЦИЯ, ЩЕ ИЗКЛЮЧИ ВСЯКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЛЕВА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА И ЩЕ ПОПРЕЧИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ИНДЕКСАЦИЯТА НЯМА ДА ИЗПЪЛНИ ДОРИ КРАТКОСРОЧНИТЕ СИ СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ. ХРАНАТА И ОСНОВНИТЕ СТОКИ ЩЕ СТАНАТ ОЩЕ ПО-ТРУДНОДОСТЪПНИ. НАИСТИНА АЛТЕРНАТИВИТЕ НА ИНДЕКСАЦИЯТА, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ, СА БОЛЕЗНЕНИ, НО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ОЩЕ ПО-НЕДОПУСТИМИ ЩЕ БЪДАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ САМАТА ИНДЕКСАЦИЯ.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА РЕФОРМА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ДЕЛО ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ПО-ВНИМАТЕЛНИ. КОНКРЕТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗИСКВАТ МНОГО ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И ПО-ОБШИРЕН АНАЛИЗ ОТ НАПРАВЕНИЯ В ТОЗИ ДОКЛАД. ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД:

1. В СВОИТЕ ДИСКУСИИ И В КОНТАКТИТЕ С БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТКРИТО ДА ПРИЗНАЕ, ЧЕ СОЦИАЛНИТЕ РЕФОРМИ, ПРЕДПРИЕТИ В МОМЕНТА, СА КРАТКОСРОЧНИ И ИМАТ ЗА ЦЕЛ ГЛАВНО ДА ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА. ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ СПОРОВЕТЕ ЗА ТОВА ДАЛИ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЛЕДВА АМЕРИКАНСКИЯ, ШВЕДСКИЯ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ.

2. ТЕЗИ КРАТКОСРОЧНИ РЕШЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ТРИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА: МИНИМАЛИЗЪМ /НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ЗАМЕНИТЕ ПОСРЕДСТВЕНА, НО ФУНКЦИОНИРАЩА СИСТЕМА С НОВА/, ПРАГМАТИЗЪМ /ТЪРСЕТЕ ПРОСТИ, НО БЪРЗО ДЕЙСТВАЩИ ПОДОБРЕНИЯ/, ПРИОРИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ /САМО ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА ПЪЛНО РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО/.

ТАКТИЧЕСКИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЖИЛИЩА, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ХРАНА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ СЛЕДНИТЕ ПОДХОДИ:

1. ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ. ПРЕДПРИЕТАТА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА РЕФОРМА Е РАЗУМНА. КАТО ВСЯКА ДРУГА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ И БЪЛГАРСКАТА ИМА СВОИТЕ СЛАБОСТИ, НО НЕ ИЗИСКВА СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ.

2. ЖИЛИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ. СИСТЕМАТА НА ЖИЛИЩНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Е ПРИМЕР ЗА ПОСРЕДСТВЕНА, НО ФУНКЦИОНИРАЩА СИСТЕМА - ПОЧТИ ВСЕКИ БЪЛГАРИН ИМА НЯКАКВО ЖИЛИЩЕ. ИЗВОД: ЗАСЕГА НЕ ПРАВЕТЕ ОПИТИ ДА Я ПРОМЕНИТЕ. ПО-КОНКРЕТНО:

- ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО С ЦЕЛ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД;

- ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ХОРАТА ЛЕСНО И ЕВТИНО ДА КУПУВАТ ИЗОСТАВЕНИ КЪЩИ В ИЗВЪНГРАДСКИТЕ РАЙОНИ - ТАКА ЩЕ ИЗПОЛЗУВАТЕ НАЙ-РАЦИОНАЛНО НАЛИЧНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД.

КАТО ЦЯЛО ОБАЧЕ

- ЗАПАЗЕТЕ СЕГАШНАТА СИСТЕМА НА НИСКИ НАЕМИ И СУБСИДИИ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЖИЛИЩА.

3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е ПРИМЕР ЗА ПОСРЕДСТВЕНА, НО ФУНКЦИОНИРАЩА СИСТЕМА С НЕСИГУРНО БЪДЕЩЕ. ЗАСЕГА СРЕДСТВАТА, ОТДЕЛЯНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НЕ НАДВИШАВАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СТРАНАТА. АКО ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД СИСТЕМАТА ПРОДЪЛЖИ ДА ФУНКЦИОНИРА, КАКТО И ПРЕДИ, ЗАПАЗЕТЕ Я НЕПРОМЕНЕНА. СЪЩЕСТВУВА ОБАЧЕ ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ЗЛЕ ПЛАТЕНИТЕ ЛЕКАРИ И СЕСТРИ ДА ПРЕДПОЧЕТАТ ДА НАПУСНАТ. АКО СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ СИСТЕМАТА Е ЗАСТРАШЕНА ОТ "ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ" ИЛИ АКО ВСЕ ПОВЕЧЕ ЛЕКАРИ ПРЕДПОЧЕТАТ ЧАСТНАТА ПРАКТИКА /КОЕТО ТЕ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПРАВЯТ ВЪПРЕКИ ПИСАНИТЕ ЗАКОНИ/, ТОГАВА ТРЯБВА ДА ПРИЛОЖИТЕ СЛЕДНОТО ОГРАНИЧЕНО, ПРАГМАТИЧНО, НО ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ:

- ВЪВЕДЕТЕ МИНИМАЛНИ ТАКСИ ЗА ВСИЧКИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА НАД СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ.
- ВЪВЕДЕТЕ ПАЗАРНИ ТАКСИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОЦЕДУРИ,
- УВЕЛИЧЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ, КОЛКОТО И ДА СТРУВА ТОВА, ЗА ДА ГИ ЗАДЪРЖИТЕ В СИСТЕМАТА.

МАЛКИТЕ ТАКСИ ОСЕЗАЕМО ЩЕ НАМАЛЯТ БЕЗОТГОВОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ, БЕЗ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ОГРАНИЧАТ ДОСТЪПА ДО ТЯХ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ДО ПАЗАРНИТЕ ТАКСИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОЦЕДУРИ, КАТО ТОВА НЕ ИЗКЛЮЧВА ОКАЗВАНЕТО НА ПОМОЩ ПРИ КРИТИЧНИ СЛУЧАИ. ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ Е ВЪЗМОЖНО ПРИ СРАВНИТЕЛНО НИСКИ РАЗХОДИ /В СИСТЕМАТА РАБОТЯТ САМО ОКОЛО 28 000 ДУШИ/, ДОКОЛКОТО ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО ИЗОЛИРАН ПРИМЕР ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ КРИТИЧНИ СЛУЧАИ.

4. ПРЕХРАНАТА. ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ЕЛЕМЕНТ В СИСТЕМАТА, КОЙТО ИЗИСКВА РЕАЛНА ПРОМЯНА. ОСОБЕНО ВАЖНО Е БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ПРЕМАХНЕ КОНТРОЛА НАД ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДА ВЪВЕДЕ СИСТЕМА ЗА ПАРИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО НАЙ-СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

ЗА ВСЕКИ Е ЯСНО КОЛКО НЕПОПУЛЯРНА В ПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ТАЗИ СТЪПКА. НИЕ ОБАЧЕ Я ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПО ЕДНА СЪВСЕМ ПРОСТА ПРИЧИНА: ДОКАТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОСТАНАЛИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ, БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕНО ДА ПЛАЩА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ВСЕ ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ, ЗА ДА ПОДДЪРЖА ПРОИЗВОДСТВОТО, И ТЕЗИ ЦЕНИ СКОРО ЩЕ СЕ ИЗРАВНЯТ С ПАЗАРНИТЕ. СПОРЕД ВСИЧКИ ПРАВДОПОДОБНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СУБСИДИРАНИТЕ И ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО СКОРО ЩЕ СЕ ОКАЖЕ В ПОЛОЖЕНИЕТО ДА ОТДЕЛЯ ТВЪРДЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОГРАНИЧЕНИТЕ СИ СРЕДСТВА, ЗА ДА ГАРАНТИРА СНАБДЯВАНЕТО С ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. АКО ПЪК ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ УСПЕЕ ДА ОСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА, СТРАНАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАВЕНА ПРЕД ОСТЪР НЕДОСТИГ НА ОСНОВНИ ХРАНИ. ПРЕМАХВАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ ВЕРОЯТНО ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, НО САМО ПО ТОЗИ НАЧИН ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ДА ОТПУСКА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ.

ТЪЙ КАТО СТАВА ДУМА ЗА СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ, НИЕ НЯМА ДА СЕ ОПТИВАМЕ ДА ФОРМУЛИРАМЕ ТОЧНО НАЧИНИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОНАЗИ ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ЗА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ НЕВЪЗМОЖНО ДА СИ ОСИГУРИ ДОСТАТЪЧНА ПРЕХРАНА НА ПАЗАРНИ ЦЕНИ. ВСЕ ПАК Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ФОРМУЛИРАТ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВАТА НА РЕФОРМАТА:    ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЩЕ ИМА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА И ЩЕ КУПУВА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ПАЗАРНИ ЦЕНИ. СЛЕДОВАТЕЛНО УСИЛИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАСОЧЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, КОЯТО ЩЕ СРЕЩНЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО СИ С ПЪЛНОЦЕННА ХРАНА.


ПРОБЛЕМЪТ

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ, ПОДРОБНО ОПИСАНА В ТОЗИ ДОКЛАД, ИМА МРАЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ВЪРХУ СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРЕДВИЖДАНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦАТА СА, ЧЕ ПРЕЗ 1991 Г. ТЯ ЩЕ ОБХВАНЕ МЕЖДУ 200 000 ДУШИ /СПОРЕД ЦРУ/ И 470 000 /СПОРЕД СВЕТОВНАТА БАНКА/. НЯКОИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЕКСПЕРТИ, С КОИТО РАЗГОВАРЯХМЕ ОБАЧЕ СЕ СТРАХУВАТ ОТ МНОГО ПО-ВИСОКО НИВО НА БЕЗРАБОТИЦА - ОКОЛО 1 000 000 ДУШИ. ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ИНФЛАЦИЯТА, ИКОНОМИСТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕДВИЖДАТ, ЧЕ НИВОТО Й ЩЕ ДОСТИГНЕ 80-90 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1990 Г. И НАД 200 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1991 Г. ТЕЗИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ОБАЧЕ СА НАПРАВЕНИ, ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА СЕГАШНИЯТ ПЛАН ЗА ИНДЕКСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ И ТРЯБВА ДА СЕ СМЯТАТ ЗА ОСТАРЕЛИ.

ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНФЛАЦИЯТА И БЕЗРАБОТИЦАТА СЕ УСЛОЖНЯВАТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ОТ "ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ". ЕДНО ПРОУЧВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО СОЦИОЛОГИЯ ПОКАЗВА, ЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 100 000 ОТ НАЙ-КВАЛИФИЦИРАНИТЕ МЛАДИ БЪЛГАРИ ВЕРОЯТНО ВЕЧЕ СА НАПУСНАЛИ СТРАНАТА. ТАЗИ ЦИФРА СИГУРНО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА СЪС ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА КРИЗАТА. ДЕМОГРАФСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ УСЛОЖНЯВАТ НЕЩАТА. ДВА МИЛИОНА БЪЛГАРИ СА НАД ТРУЛОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, А ДРУГИ ДВА - ПОД ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ. КАТО ПРИБАВИМ И УВЕЛИЧАВАЩАТА СЕ БЕЗРАБОТИЦА, ИЗЛИЗА, ЧЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ МИЛИОНА РАБОТЕЩИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ДОСТАТЪЧНО, ЗА ДА ИЗХРАНВАТ НАСЕЛЕНИЕ ОТ ПРИБЛИЗИТЕЛНО ДЕВЕТ МИЛИОНА ДУШИ И ДА ПОДДЪРЖАТ ПРИЛИЧЕН ЖИЗНЕН СТАНДАРТ.

В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ, КАКВИТО И ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ. ДОРИ И НАЙ-РАДИКАЛНИТЕ РЕФОРМИ НЯМА ДА ДОВЕДАТ ДО ВСЕОБЩО БЛАГОДЕНСТВИЕ ПРЕЗ 1991 Г.


ПОТРЕБНОСТИТЕ

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ БЪЛГАРИТЕ, КАКТО И ОСТАНАЛИТЕ НАРОДИ В СТРАНИТЕ С КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМИ, ЖИВЯХА ПРИ ТВЪРДЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ: ПОСРЕДСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПАРТАНСКА ХРАНА, МИЗЕРНИ ЖИЛИЩА, НО ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕЩА БЯХА МНОГО ЕВТИНИ. ЗАПЛАТИТЕ БЯХА НИСКИ, НО РАБОТНИТЕ МЕСТА БЯХА ОСИГУРЕНИ; ПЕНСИИТЕ БЯХА НИСКИ, НО И ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ СЪЩО БЕШЕ НИСКА. ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, КЪМ КОЯТО БЪЛГАРИЯ СЕ СТРЕМИ, ПРЕДЛАГА ЧУДЕСНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБИЛНА ХРАНА, УДОБНИ ЖИЛИЩА, ВИСОКИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ, НО С ЦЕНАТА НА ДВЕ НЕЩА, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ПАЗАРА - НЕСИГУРНОСТ И ПАЗАРНИ ЦЕНИ. КАКТО И ДРУГИТЕ НАРОДИ ОТ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, БЪЛГАРИТЕ ПРЕДПОЧИТАТ ДА ВЗЕМАТ НАЙ-ДОБРОТО ОТ ДВАТА СВЯТА - ИЗОБИЛИЕ И НИСКИ ЦЕНИ, ПРАВО НА ИЗБОР И СИГУРНОСТ. СЛЕДОВАТЕЛНО СОЦИАЛНАТА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В КОНТЕКСТА НА ТАЗИ ПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД ХАСКОВО, УЧРЕДЕН НА 22 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА.


ДНЕС, 22 ЯНУАРИ 1991 Г. В СЕДАЛИЩЕТО НА КФ "ЮДЖЕРО” - ГР. ХАСКОВО, УЛ. "ТАШКЕНТ" НОМЕР 23, С УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КФ "ЮДЖЕРО" - ЮДЖЕЛ НАИМ АТИЛЛА И ЕРОЛ АПТУЛЛА МУРАД, ЕФ "МИР - ТРУД" - МЕХМЕД ИЛИЯЗ ЯЛЧЪН, КФ "СТЕФАНИ" - ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ЕФ "ГАРАНТ-ЕФЕКТ" - МЮМЮН БАЙРЯМ, ЕФ "ЛАРА-ЕВТИМОВ" - НУРЕДДИН АЛИ АКИМ, ЕФ "ДЖАМБО" - САБРИЕ ИСА МУРАД, КФ "КАРТАЛ" - РАМАДАН ХЮСНИ САЛИ, КФ "ВЕЛИ - КАН" - ЯШАРАЛИ АЛИ АХМЕД И ВЕЛИ АЛИ АХМЕД, КФ "ПАУНА" - БЕКИР МУСТАФА БЕКИР И ДЖЕМИЛ МУСТАФА БАЙРЯМ, ЕФ "ГЛЕДКА" - НЕДЖАХИДИН ХАЛИЛ, ЕФ "АРДА-Б" - СЕБАХАТТИН ИСМАИЛ ИСМАИЛ, ИМАЙКИ ПРЕДВИД НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ТЕЖКА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И ПОСТИГАЙКИ ЕДИНОДУШНО СЪГЛАСИЕ, ПОЛОЖИХА ОСНОВИТЕ НА НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС, КАТО Я НАРЕКОХА ДЕМОКРАТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ.

ОДОБРИ СЕ И СЕ ПРИЕ ПРОЕКТОУСТАВ И ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ИЗБРА СЕ РЪКОВОДСТВО НА ИНИЦИАТИВАТА С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮДЖЕЛ НАИМ АТИЛЛА. ОПРЕДЕЛИ СЕ ВРЕМЕННО - ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС - СЕДАЛИЩЕТО НА ФОРУМА ДА БЪДЕ В ГРАД ХАСКОВО. АДРЕСЪТ Е: ХАСКОВО 6300, УЛ. "ТАШКЕНТ" 23, ВХ. "Г", АП. 1. ЗА СЕКРЕТАР БЕШЕ ИЗБРАН НЕДЖАХИДДИН АХМЕД ХАЛИЛ. ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ВРЪЗКА СА: КОД 038, 2-47-62 И 3-89-06.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ /ДБФ/ Е НЕЗАВИСИМА, ДОБРОВОЛНА, ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪЗДАДЕНА ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ, ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС, ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ С ЦЕЛ СТРАНАТА НИ ДА ЗАЕМЕ ДОСТОЙНО МЯСТО СРЕД РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ ОТ ОБЩНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ И В СВЕТА /ЧЛЕН 1/.

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ФОРУМА БЕ ПРОДИКТУВАНА ОТ СЛЕДНИТЕ ПО-ВАЖНИ ФАКТОРИ: ПРОДЪЛЖАВАЩ ТОТАЛЕН ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ; НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ ПРИ ОЧЕРТАЛАТА СЕ КОНКУРЕНЦИЯ - ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА; НЕЗАВИДНИ ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕАЛЕН РИСК ОТ БЪРЗ ФАЛИТ; ОСЪЗНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ С ЦЕЛ ОЦЕЛЯВАНЕ, ОСОБЕНО В УСЛОВИЯТА НА ДЕЙСТВИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА /ИЗ ПРОЕКТОПРОГРАМАТА/.

ФОРУМЪТ ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ РЕШАВАЩА РОЛЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПАРАЛИЗИРАЩАТА НИ ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ЩЕ ИЗИГРАЯТ ПРЕДИМНО ЧАСТНИТЕ ФИРМИ, ОСВОБОДИЛИ ОНАЗИ ФАНТАЗИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ, ВОДЕЩА ДО ТВОРЧЕСТВО И СЪЗИДАТЕЛНОСТ. В ТОЗИ СМИСЪЛ ВСЯКО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТАЗИ ЧОВЕШКА, ГРАДИВНА ЕНЕРГИЯ Е ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА И БИ СЕ КВАЛИФИЦИРАЛО ЕДИНСТВЕНО И САМО КАТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ДЕМОКРАТИЧНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ ШЕ ПРОТИВОСТОИ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА НА ДИСКРИМИНАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА, ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА, РАСОВА, РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ВРАЖДА МЕЖДУ ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

ФОРУМЪТ АПЕЛИРА - ЧРЕЗ ОБЩИ УСИЛИЯ И ЕДИНСТВО КЪМ ПРОГРЕС!

ХАСКОВО, 22 ЯНУАРИ 1991 Г.

РЪКОВОДСТВО НА ИНИЦИАТИВАТА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮДЖЕЛ АТИЛЛА
СЕКРЕТАР: НЕДЖАХИДДИН ХАЛИЛ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ПРИБАЛТИКА.


ПОТРЕСЕНО ОТ СЪБИТИЯТА В ПРИБАЛТИКА, РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ОСЪЖДА КАТЕГОРИЧНО ВАРВАРСКОТО ПОГАЗВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЛИТВА, НЕВИННО ПРОЛЯТАТА КРЪВ, КАКТО И НАДВИСНАЛАТА ЗАПЛАХА ОТ ОКУПАЦИЯ СРЕЩУ ЕСТОНИЯ И ЛАТВИЯ.

ГЛАВНАТА ВИНА ЗА ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НОСИ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СССР И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА КПСС. СЪЩИЯТ ТОЗИ ЛИДЕР В МИНАЛ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ НОСИ И ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОЛЯТАТА КРЪВ В НАГОРНИ КАРАБАХ, ТБИЛИСИ, БАКУ, ФЕРГАНА, УЗЕН, ОШ И В ДРУГИ РАЙОНИ НА НЕОБЯТНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ИМПЕРИЯ. ТАКИВА БЯХА И УЖАСЯВАЩИТЕ СЪБИТИЯ В ОЩЕ ПО-МИНАЛ ПЕРИОД В БЕРЛИН, ВАРШАВА, БУДАПЕЩА, ПРАГА И КАБУЛ. ТРАГИЧНОТО ИМ СХОДСТВО НАПЪЛНО ПОТВЪРЖДАВА БЕЗСМИСЛИЕТО НА КОМУНИЗМА И ДЕЙСТВИЯТА НА КОМУНИСТИТЕ, ПА БИЛИ ТЕ И "РЕФОРМАТОРИ".

ЕТО ЗАЩО НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНА ОБЩЕСТВЕНОСТ, КЪМ ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА НОБЕЛОВИЯ КОМИТЕТ ПО ПРИСЪЖДАНЕ НА НОБЕЛОВА ПРЕМИЯ ЗА МИР ЗА 1990 ГОДИНА НА МИХАИЛ ГОРБАЧОВ.

С РЕШЕНИЯТА И ДЕЙСТВИЯТА СИ СРЕЩУ НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ В Т. НАР. СЪЮЗ НА ССР ТОЙ ПОКАЗА СВОЯТА ПРЕСТЪПНА КОМУНИСТИЧЕСКА СЪЩНОСТ. ТОЗИ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ВЪРНЕ ТАЗИ НАЙ-ПРЕСТИЖНА НАГРАДА. НЕГОВОТО ИМЕ НЕ МОЖЕ ДА СТОИ РЕДОМ С ТЕЗИ НА АНДРЕЙ САХАРОВ, АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН, БОРИС ПАСТЕРНАК, ЛЕХ ВАЛЕНСА И ДРУГИ ЛИЧНОСТИ, ДОКАЗАЛИ СВОЯТА ПРИВЪРЗАНОСТ    КЪМ СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА, КАТО НЕПРЕХОДНИ ПОНЯТИЯ.

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ 1991 ГОД. 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/.


ТРЕТО - НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС


1. РЕШЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС Е НЕДЕЛИМО ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА

29. БДФ СЧИТА, ЧЕ ВЪПРОСИТЕ НА НАЦИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА ОСНОВАТА НА НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СЪЩНОСТТА НА НАЦИЯТА КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ.

ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ НАЦИЯТА ПРИНАДЛЕЖИ КЪМ КУЛТУРНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ЕДИНСТВА. НЕИН ДОМИНАНТЕН БЕЛЕГ Е СЪЗНАНИЕТО ЗА ОБЩА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СВЕТОУСЕЩАНЕ, ЖИЗНЕН СТИЛ. НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА Е СЪВКУПНОСТ ОТ ВСИЧКИ ЦЕННОСТИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ НАРОДА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО, НАЦИОНАЛНИЯ БИТ, ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИИ, ИСТОРИЧЕСКОТО БИТИЕ. ТАКИВА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ СЪЗДАВАТ САМО СВОБОДНИ, ДЕМОКРАТИЧНО ОРГАНИЗИРАНИ ОБЩЕСТВА, СЪСТАВЕНИ ОТ СВОБОДНИ ХОРА. ЗАТУЙ И НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА НАЦИЯТА Е ВИНАГИ В КООРДИНАТИТЕ НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА. НАЦИЯТА Е СЛЕДОВАТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ЕДИНСТВО, ОТВОРЕНО ЗА ДРУГИТЕ НАЦИИ ЗА ОБЩУВАНЕ И ВЗАИМНО ВЛИЯНИЕ.

30. КАТО ПАРТИЯ, ОТКРИТА ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, И КАТО НАДПАРТИЙНА ОБЩНОСТ - ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, БДФ ИМА СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПОДЕЛЕНИЯ КАКТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ТАКА И НАВРЕД ПО СВЕТА.

31. БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СА ВСИЧКИ ПОДАНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ РАЗЛИЧИЯ.ПРОЧЕЕ БДФ Е ОТКРИТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ТУРЦИ, АРМЕНЦИ, ЕВРЕИ И ДР., СТИГА ТЕ ДА ИМАТ ПРИСЪРЦЕ СЪДБАТА НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ДЪРЖАВА.

32. ПРИЕМАЙКИ КАТО НЕОСПОРИМА ИСТИНА ФАКТА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ПРИ ВСИЧКИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ДАДЕНОСТИ КАТО СТРАНА И НАРОД СЕ ЯВЯВА ПРЕД ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ КАТО БЕДНА И РАЗОРЕНА ДЪРЖАВА И ОБЕЗЛИЧЕН И ОБЕЗНАДЕЖДЕН НАРОД, БДФ ОЦЕНЯВА ТОВА СЪСТОЯНИЕ, ОТ ЕДНА СТРАНА, КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НЕСПОЛУКИ И ПОСЛЕДВАЛОТО РАЗПОКЪСВАНЕ И РАЗЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А ОТ ДРУГА - ОТ НАЛОЖЕНОТО МУ ПОЧТИ ПОЛУВЕКОВНО ГОСПОДСТВО: ВЪНШНО - УПРАЖНЯВАНО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА СУПЕРСИЛА НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, И ВЪТРЕШНО - УПРАЖНЯВАНО ОТ БКП.


СЛЕДНИТЕ ФАКТОРИ БЯХА РЕШИТЕЛНИ ЗА ТОЗИ ПЕЧАЛЕН РЕЗУЛТАТ:

- ПОДЧИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТНА СЪДБА НА ЧУЖДА ВЕЛИКА СИЛА.
- НАЛАГАНЕ С ЖЕСТОКИ НАСИЛНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНА НА БКП НА  ОБЩЕСТВЕН ПОРЯДЪК, ЧУЖД НА ТРАДИЦИИТЕ И НА МОРАЛА НА НАШИЯ НАРОД.
- БЕЗГРАНИЧНА АЛЧНОСТ НА ВЛАСТВУВАЩИТЕ.
- НЕКОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕСТЪПНО РАЗТОЧИТЕЛСТВО ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА БОГАТСТВАТА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ И НАРОД И
В РЕЗУЛТАТ - ПЪЛНА И ВСЕОБЩА РАЗРУХА.

33. ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТАЗИ ОЦЕНКА, БДФ ПОСТАВЯ КАТО ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ:

- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОТСТОЯВАНЕ НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВА.
- НЕДОПУСКАНЕ НА ЧУЖДО ВЪНШНО И КОМУНИСТИЧЕСКО ИЛИ ДРУГ ВИД ВЪТРЕШНО ТОТАЛИТАРНО ГОСПОДСТВО НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВА.

34. БДФ СМЯТА, ЧЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ ВЪВ ВЪНШНАТА СИ ПОЛИТИКА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИ ДА ДОБИЕ СТАТУТ НА НЕОБВЪРЗАНА ДЪРЖАВА. НЕУТРАЛИТЕТЪТ И СУВЕРЕНИТЕТЪТ НА СТРАНАТА ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ОТ УСТАВА НА ООН И СЪОТВЕТНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВЕЛИКИТЕ СИЛИ, ПО ПРИМЕРА НА ШВЕЙЦАРИЯ И АВСТРИЯ.

35. ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНА ОТКЪМ ЗАПЛАХАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТИЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД. КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ПАРЛАМЕНТАРНО-ДЕМОКРАТИЧНА СТРУКТУРА И ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ.

36. ОТСТОЯВАНЕ НА ДУХОВНИТЕ ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ. ТОВА Е ТРАЙНАТА НАСОКА В ДЕЙНОСТТА НА БДФ В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН И С ОГЛЕД НА ЕДНО ПО-ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ. РАЗГРАНИЧАВАМЕ СЕ ОТ КРАЙНИТЕ НЕРЕАЛИСТИЧНИ ЛОЗУНГИ И ПРОГРАМИ НА НЯКОИ НАЦИОНАЛИСТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ОТ ПОЛЗА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА.

37. БДФ Е ПАРТИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ НАЦИОНАЛИЗЪМ И КАТО СТРАЖ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ НЕ СМЯТА ЗА ВЪЗМОЖНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ И ПРЕСИЛЕНИ ИСКАНИЯ, КАКТО И СЪС СРЕДСТВА, ОСЪДЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО И СВЕТОВНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ. БДФ СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ УСТАВА НА ООН И МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМИ, УТВЪРДЕНИ В ХЕЛЗИНКИ И ВИЕНА. БДФ СМЯТА, ЧЕ ЗАКОННИТЕ СТРЕМЕЖИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СА ОСЪЩЕСТВИМИ БЕЗ ДРАЗНЕЩО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, В СЪГЛАСИЕ С ДРУГИТЕ БАЛКАНСКИ НАРОДИ - АЛБАНЦИ, ГЪРЦИ, ТУРЦИ, СЪРБИ.

38. БДФ СЕ СТРЕМИ КЪМ ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВЕНИ ОБЩНОСТИ НА БАЛКАНИТЕ, В СССР И НАВРЕД ПО СВЕТА В ДУХОВНО, А КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО И В ПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ, КЪМ ОБЩАТА НАРОДНОСТНА СЪДБА. УКРЕПВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ТЕЗИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. БЛИЗКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ КУЛТУРНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ В СТРАНАТА И ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ Й, КОИТО СИ ПОСТАВЯТ СХОДНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ.

39. ПРИДЪРЖАЙКИ СЕ КЪМ ВЪЗГЛЕДИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ, БДФ СМЯТА, ЧЕ ПО ПРИНЦИПА НА АПОСТОЛА "ВСЕКИМУ СВОЕТО" ИЗМЪЧЕНИТЕ, НО ДОСТОЙНИ БАЛКАНСКИ НАРОДИ ЩЕ МОГАТ ДА ПОСТИГНАТ СОЛИДАРНОСТ КАТО ПРЕДПОСТАВКА И ЗА ОБЩОЕВРОПЕЙСКО ЕДИНСТВО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ - НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НХДП/, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 8 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


             ТРЕТО - ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

ЧЛ.13. ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ СЪЗДАВАТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

ЧЛ.14. РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ПАРТИЙНОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ СВИКВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА 1/4 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ, НО НЕ ПО-РЯДКО ОТ ЕДИН ПЪТ НА ТРИ МЕСЕЦА. ТО РАЗГЛЕЖДА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ТЯХ, ПРЕДЛАГА КАНДИДАТИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ПАРТИЯТА, НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И НА МЕСТНИТЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБСЪЖДА ТЯХНАТА ПЛАТФОРМА.

ЧЛ.15. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕКУЩАТА РАБОТА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗБИРА ВСЯКА ГОДИНА ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ СЕКРЕТАР, КАСИЕР И ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.16. ОСНОВНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТВУВА АКТИВНО ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПАРТИЙНАТА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТНИЯ РЕГИОН: РАБОТИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ВРЪЗКИТЕ НА ПАРТИЯТА С НАРОДА, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА НЕЙНАТА ПОЛИТИКА; ИЗРАЗЯВА И ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ; ПОДДЪРЖА И РАЗВИВА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ДВИЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ; ПРОВЕЖДА ИЗБИРАТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ПАРТИЯТА, ОСЪЩЕСТВЯВА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ.


                  ЧЕТВЪРТО - ОБЩОПАРТИЙНИ ОРГАНИ

ЧЛ. 17. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА НХДП Е КОНГРЕСЪТ, КОЙТО СЕ СВИКВА НАЙ-МАЛКО НА ТРИ ГОДИНИ.

ЧЛ.18. РЕДОВНИЯТ КОНГРЕС СЕ СВИКВА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА ТРЕТА ОТ СЪСТАВА НА ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ:

А/ ДАТАТА И ДНЕВНИЯТ РЕД НА РЕДОВНИЯ КОНГРЕС СЕ ОБЯВЯВАТ НАЙ-МАЛКО ДВА МЕСЕЦА ПРЕДВАРИТЕЛНО В ПАРТИЙНИЯ ПЕЧАТ И В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ;
Б/ НОРМИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КОНГРЕСА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ. КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ СЕ ИЗДИГАТ ОТ ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕ ИЗБИРАТ НА ТЕХНИ СЪБРАНИЯ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ЧЛ.19. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА СЕ СВИКВА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ. ДАТИТЕ И ДНЕВНИЯТ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС СЕ ОБЯВЯВАТ НАЙ-МАЛКО СЕДЕМ ДНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО В ПАРТИЙНИЯ ПЕЧАТ И В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ЧЛ.20 КОНГРЕСЪТ:

А/ ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ И УСТАВА НА ПАРТИЯТА И ОПРЕДЕЛЯ СИМВОЛИТЕ Й;
Б/ ОБСЪЖДА ОТЧЕТИТЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ, ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ПО ТЯХ;
В/ ОПРЕДЕЛЯ ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТА И ПРИЕМА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА;
Г/ ИЗБИРА ВЪРХОВЕН СЪВЕТ ДО ТРИДЕСЕТ ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ ДЕВЕТ ДУШИ;
Д/ ИЗБИРА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ В СЪСТАВ ДО СЕДЕМ ДУШИ, ИЗБРАНИ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ ТРИМА ЧОВЕКА.


                      ПЕТО - ВЪРХОВЕН СЪВЕТ

ЧЛ.21. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ФОРМИРА ПОСТОЯННИ ИЛИ ВРЕМЕННИ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ ПО ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ПАРТИЯТА И НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ.22. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ОКАЗВА ПОМОЩ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПАРТИЙНАТА ПОЛИТИКА.

ЧЛ.23. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯТА И РЕШАВА ВЪПРОСА ЗА НЕЙНИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ СЪЮЗИ, БЛОКОВЕ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ КОАЛИЦИИ; УТВЪРЖДАВА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ЧЛ.24. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ РЕШАВА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ВЪПРОСИ НА ПАРТИЯТА.

ЧЛ.25. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ОПЕРАТИВЕН КОЛЕКТИВЕН ОРГАН -ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО, В СЪСТАВ ДО ДЕВЕТ ЧЛЕНОВЕ, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ ТРИМА ДУШИ. ПОМЕЖДУ СИ ИЗПЪЛНИТЕЛНЮТО БЮРО ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НАЙ-МАЛКО ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ПРОВЕЖДА ОПРЕДЕЛЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ, РЪКОВОДНИ И КООРДИНАЦИОННИ ФУНКЦИИ; ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ФИРМИ С ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО И ОПРЕДЕЛЯ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ИМ СЪВЕТИ.

ЧЛ.26. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО МОЖЕ ДА РЕШАВА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НХДП.

                     ШЕСТО - КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

ЧЛ.27. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ ПРОВЕРЯВА СПАЗВАНЕТО НА ПАРТИЙНИТЕ ДОКУМЕНТИ И УСТАВА НА ПАРТИЯТА, ПРИВЛИЧА КЪМ ОТГОВОРНОСТТЕХНИТЕ НАРУШИТЕЛИ, РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА ВЪПРОСА ПО ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ СПОРОВЕ; КОНТРОЛИРА ФИНАНСОВАТА, ДЕЛОВОДНАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И УЧРЕЖДЕНИЯТА С ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО.


                    СЕДМО - ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА НХДП

ЧЛ.28. НДХП ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ НА ОСНОВАТА НА ПЪЛНА САМОИЗДРЪЖКА. НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ, ДОХОДИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ПО ДРУГИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НАЧИНИ.

ЧЛ.29. РАЗМЕРЪТ НА ЕЖЕМЕСЕЧНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ ОПРЕДЕЛЯ ДОБРОВОЛНО ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 0.50 ЛВ.МЕСЕЧНО. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС СЕ ВНАСЯ НА КАСИЕРА НА СЪОТВЕТНАТА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЙТО ИЗДАВА РАЗПИСКА.

ЧЛ.ЗО. СРЕДСТВАТА, НАБРАНИ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ В СЪОТНОШЕНИЕ 60 НА СТО ЗА СЪОТВЕТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ И 40 НА СТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА ИЗВЪН ТЕЗИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. КАСИЕРИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЖЕМЕСЕЧНО ПРЕВЕЖДАТ 40 НА СТО ОТ ВСИЧКИ ИНКАСИРАНИ СУМИ НА КАСИЕРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО.


                     ОСМО - СЕДАЛИЩЕ И СИМВОЛИ НА НХДП

ЧЛ.31. СЕДАЛИЩЕ НА НДХП Е В ГР.СОФИЯ, УЛ."КОСТА ПЕТРОВ" НОМЕР 7.

ЧЛ.32. СИМВОЛ НА НДХП Е ГЪЛЪБ, РАЗПЕРИЛ КРИЛЕ, ДЪРЖАЩ В ЧОВКАТА СИ МАСЛИНЕНО КЛОНЧЕ.


                ДЕВЕТО - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НХДП

ЧЛ.ЗЗ. НДХП Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОТ СЕКРЕТАРЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО.


         ДЕСЕТО - РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НХДП

ЧЛ.34. НХДП ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ПО РЕДА, ПРЕДВИДЕН В ЗАКОНА.

ЧЛ.35. ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА НХДП Е НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ НА 3/4 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА СВИКАНИЯ ЗА ЦЕЛТА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. КОНГРЕСЪТ ВЗИМА РЕШЕНИЕ, ДОСЕЖНО НАЧИНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА.


                  ЕДИНАДЕСЕТО ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.36. ПЕЧАТЕН ОРГАН НА НДХП Е В. "НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ".

ЧЛ.37. ИЗДАНИЕ НА ПАРТИЯТА СА:

А/ ВЕСТНИК "ХРИСТИЯНСКА БЪЛГАРИЯ"
Б/СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСКА ЕВРОПА"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:42:56    28-01-1991