28 януари 1992

София, 28 февруари 1992 година
        Брой 42 (572)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ НА ПАРТИИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ, ПОДПИСАНО НА 27 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА.


Водени от стремежа да защитят националните интереси на България чрез изграждане на гражданско общество с конституционно гарантирани права и свободи на личността, социално ориентирана пазарна икономика и парламентарна демокрация, и в продължение на досегашното си сътрудничество,

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ПАРТИЯТА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ, ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ И ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛУБ "КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА И СВОБОДИ", обединени в парламента чрез Съюза за социална демокрация, като запазват своята политическа самостоятелност, създават Консултативен съвет, чрез който да се координира тяхната политическа и парламентарна дейност, и се договарят:

1. Да разширят взаимодействието си в Парламентарния съюз за социална демокрация и в общинските управи със съответно представителство, като при необходимост да създават и регионални формации.

2. Да взаимодействат с други политически партии, обществени организации, граждански движения, клубове и други за съгласувани или общи инициативи и изяви.

3. Да осъществяват съвместна информационна дейност чрез Пресцентъра на Парламентарния съюз за социална демокрация.

4. При необходимост да се координират изявите на партиите от Парламентарния съюз за социална демокрация в чужбина.

5. Консултативният съвет приема правила за своята работа като неразделна част от настоящото споразумение.

Настоящото споразумение влиза в сила от момента на неговото подписване.

София, 27 февруари 1992 г.

ЗА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Жан Виденов
ЗА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ: Вълкан Вергиев
ЗА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА: Румен Попов
ЗА ПАРТИЯТА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ: Елисавета Миленова
ЗА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ: Константин Аджаров
ЗА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТ.СТАМБОЛОВ": Христо Атанасов
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: Любомир Николов
ЗА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ: Фидел Косев
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА И СВОБОДИ": Мирослав Дърмов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ.


Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), загрижено от неуправляемото развитие на престъпността в страната, с голямо внимание проследи работата на Третия извънреден конгрес на Съюза на следствените работници в България, състоял се на 14 и 15 февруари 1992 г.

Ние преценяваме, че позицията на следователския синдикат е конструктивна и добронамерена. Техните усилия са насочени изцяло към запазване на работоспособността и боеготовността на наличните структури на Националната следствена служба и по-нататъшното им укрепване.

Разбираем е благородният стремеж на следователите да се спазва конституцията на страната и да се съхрани безусловната независимост на съдебната власт и относителната независимост на предварителното производство вътре в тази власт.

Последната информация, която получаваме, сочи, че между синдиката и правителството е постигнато задоволително споразумение, което е залегнало в съвместно изготвения нов проект на Закон за устройство на съдебната система и особено в неговите заключителни разпоредби.

Ние декларираме поддръжката си на позицията на Съюза на следствените работници и се надяваме, че Народното събрание ще прояви дължимата мъдрост и ще приеме закона, като съхрани изцяло професионалните и социалните придобивки на следователите. Всякакво посегателство върху тях ще доведе неминуемо до разпадане на остатъците от българското следствие, отговорността за което според нас ще падне изцяло върху депутатите от парламента.

Конфедерацията на независимите синдикати в България, изхождайки от принципите на синдикалната солидарност, ще отстоява исканията на българските следователи, защото следствието е възлова институция в защитните структури на държавата и на обществото.

София, 21 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО ПОВОД НА НАПРАВЕНИТЕ КОРЕКЦИИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.


По повод законопроекта на Министерството на правосъдието за Закон за устройство на съдебната система възникна реална опасност за посегателство върху редица професионални и социални права на следователите и на помощните служители в следствието.

Това наложи свикване на трети, извънреден конгрес на синдиката на 14 и 15 февруари 1992 г.

В резултат на интензивни и добронамерени преговори правителството в лицето на г-н министър Лучников направи необходимите и задоволителни корекции в законопроекта, с което синдикатът е удовлетворен.

Освен правителството публични гаранции за запазване на правата на следователите по досегашния им трудов договор с МВР, категоризацията на труда, реда за пенсиониране и прекратяване на трудовия договор изразиха председателят на Комисията за Национална сигурност при Народното събрание г-н Йордан Василев и други депутати от СДС, Парламентарната група на ПССД и лидерът на парламентарната група на ДПС г-н А. Доган.

Днес Централния съвет на синдиката отмени състоянието на тревога и призова всички следователи на работа. Призоваваме и всички колеги, които междувременно подадоха оставки, да ги оттеглят.

Благодарим на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Конфедерацията на труда "Подкрепа” за синдикалната солидарност!

София, 27 февруари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА ССР:
Христо Мишев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПОДКРЕПИЛИ КАНДИДАТУРАТА НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ В ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ.
Документът е адресиран до Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи, до Конфедеративния съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас, отчитайки факта, че на последните президентски избори, проведени през януари 1992 г., именно Съюзът на демократичните сили (СДС), Движението за права и свободи (ДПС) и Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа" осигуриха победата и президентския пост на г-н Желев. Още не бяха приключили изборните емоции и анализи на резултатите и огромно недоумение и разочарование предизвикаха сред широки слоеве у нас изявленията на г-н президента пред испанския вестник "Ел паис". Те са всеизвестни и не е необходимо да бъдат преповтаряни. Сами по себе си оценките, дадени от държавния глава за периода след 1936 г. и управлението на страната преди и по време на Втората световна война от цар Борис III, носят белега на силно изкривена и зле прикрйта идеологическа пристрастност, примесена с лични политически амбиции.

В избора на г-н Желев за президент на България бяха заложени надеждите за продължаване и задълбочаване на демократичния процес и скъсване със старата компрометирана система, във всичките й аспекти. Тук няма да правим подробен анализ на дейността му през изминалите години като лидер на опозицията и президент на страната. Това е предмет на бъдещето. Сега се обръщаме към вас с големия въпрос, който вълнува мнозина българи: КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПОДКРЕПИЛИ КАНДИДАТА ЖЕЛЕВ В ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ, КЪМ НЕГОВИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ТОЛКОВА ВАЖНИ ВЪПРОСИ И СЧИТАТ ЛИ ТЕ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ МОЖЕ ДА КОНСОЛИДИРА НАЦИЯТА И ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ЖАДУВАНАТА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАЦИЯ И НЕЗАВИСИМОСТ?

В средствата за масова информация и в различни политически среди в чужбина изявлението на президента събуди, меко казано, учудване. Естествено е това, още повече че не закъсня одобрителният тон на определени среди около вестник "Дума". Там се вижда почти пълно приветствие към българския президент.

Българската демокрация навлезе в сложен, решителен етап от своето изграждане, когато няма "дребни" факти.

Българският народ трябва да знае ясните позиции на своите лидери, а те трябва да бъдат убедени, че той е готов решително да отстоява свободата и демокрацията и никакви личности и амбиции не могат да спрат неумолимия ход на събитията.

София, 17 февруари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Д. Иванов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ (НС) "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА.


Създаването на горивен и електрически дефицит вече се използва от противниците на демокрацията за тормоз върху хората и дестабилизация на страната. Преходните три правителства не коригираха престъпната енергийна политика на комунистическия режим. Те предприеха лъжереформи, които ускориха разпада на въгледобива и електроенергийната система. Първото демократично правителство засега е принудено да управлява отрасъла със стари структури и ръководители. Червената номенклатура по възловите места на енергетиката е непокътната. Тя подкопава постепенно въгледобива и оставя термичните централи без гориво. Тя провали контактите със сигурни енергетични партньори като Гърция, Албания и Турция. По нейна вина е изключен далекопроводът "Дружба" с Молдавия.

Номенклатурата разстрои цялата ремонтна дейност в отрасъла и сега много агрегати не работят. Особено опасен е саботажът в Козлодуй. В момента началник на инженерно осигуряване на пети и шести блок в Козлодуй е бившият депутат на БСП във Великото народно събрание Кирил Николов и резултатите са известни на целия народ. Ето защо НС "Екогласност" настоява правителството да не се доверява повече на червената енергийна номенклатура, включително и на съветника по енергийните въпроси в Министерския съвет Ст. Костов. Настояваме за оставките на Янко Янков, Шервашидов, Никита Набатов, Борис Георгиев и още много хора от така нареченото "ядрено лоби". Настояваме да бъде разследвана дейността на Никола Тодориев, Овед Таджер, Иван Пандев, Георги Дечев, Гечо Хитов, Станка Ножарова, Андрей Луканов и всички други, които доведоха енергетиката ни до това състояние. Нещата са стигнали дотам, че или правителството ще се пребори с червеното "ядрено лоби", или то ще го свали. Има много независими и честни експерти, изхвърлени от Янко Янев от Консултативния съвет по радиационна и ядрена безопасност, на които страната може да разчита.

Ние одобряваме решенията на правителството да спре оловното производство, уранодобива, строителството на АЕЦ "Белене". Сега настояваме електрическият дефицит да бъде покрит и чрез спиране на замърсяващи производства, които са енергоемки и неефективни.

НС "Екогласност" предупреждава, че при сегашната обстановка и при сегашното ръководство в енергетиката опасността от ядрена авария не е изключена. Бедствията тогава ще са неописуеми. Затова призоваваме отново правителството към спешни мерки. То е длъжно да направи персонални промени в тази област, да насърчи строителството на неядрени енергийни източници, да поощри вноса на енергоспестяващи съоръжения и уреди за бита. А извършените досега безобразия ще бъдат обект, надяваме се, на съдебно дирене.

София, 25 февруари 1992 г.

/Прслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ГРУПА ГРАЖДАНИ ОТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "ЯВОРОВ" - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,

В Народното събрание предстои да се разгледа въпросът за изменението на Закона за земята. По този повод ние сме сериозно разстроени, че в представения проект се предвижда възможността българската земя да се продава на чужденци. Ние считаме, че при сегашното вътрешно и международно положение на нашата Родина приемането на такава разпоредба ще бъде акт на национално предателство, с което ще се позволи земите на нашите деди и прадеди свободно да се продават на чужденци. Подобна разпоредба ще позволи на нашата югоизточна съседка да организира изкупуването на български земи в стратегически за нея важни райони като Черноморието, Тракия, Родопите и други места, което ще означава практически заробването на българския народ.

Протестираме най-енергично против този законопроект и решително настояваме:

1. Да не се приема разпоредба за свободна продажба на български земина чужденци.

2. Да се вземе решение за провеждане на референдум по въпроса за продажбата на български земи на чужденци.

3. Да се ограничи притежаването на обработваема земя до 100 декара на семейство.

София, 26 ферруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБА НА МНОГОДЕТНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПО ПОВОД НА МОРАТОРИУМА ЗА УВОЛНЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.


Клубът на многодетните интелектуалци изразява недоумение и огорчение от поредното пренебрегване от страна на политици и държавници към поощряване на раждаемостта и многодетството в претърпяващата демографска криза нация. Отново към предвиждания мораториум върху уволнението на служители при масови съкращения в държавните ведомства не са включени многодетните родители. В обсъждания чл. 333 от Кодекса на труда не се предвиждат облекчения за тях - въпреки многократните настоявания за това от клуба пред най-висшите наши инстанции. За сетен път многодетните български родители са унизени, пренебрегнати и забравени от политици и от управници.

София, 21 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 Г. - ПАЗАРДЖИК, ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, В ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Нашите деца, както и самите НИЕ бяхме лишени от редица основни граждански права и най-вече от ПРАВОТО ДА СЕ ОБРАЗОВАМЕ. Със съжаление констатираме, че се възраждат процесите на казионност сред студентските формирувания.

Уверени в последствията от тази тенденция и запознати със същността и дейността на НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ние вярваме в далновидността на тези, които сега ни управляват, че ще оценят тази студентска структура, новото и прогресивното, което тя носи в себе си.

Възраждането на казионни студентски организации не е в състояние да спаси ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, както тяхното съществувание "КОМСОМОЛ" не помогна и на комунистическата власт.

Носителите на нашата съвест са честните пориви на независимите студенти.

Ние ги подкрепихме, когато те доказаха същността на свободния човек чрез своя протест, сега ние пак ще подкрепим тяхното желание да се развиват и да изграждат свой собствен организационен живот.

Нека и Вие им дадете възможност за това!

10 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ПО ЕТНИЧЕСКИЯ ВЪПРОС. Документът е предоставен от архива на съюза и се публикува за първи път.


Политическият съюз "Нова България", изхождайки от сегашното политическо положение в страната, следи с тревога изкуствено създадения турски въпрос. Някои среди са заинтересувани да всяват раздори и с така наречения македонски въпрос! Явно някои сили целят да се дестабилизира обстановката в България, да се отклони общественото внимание в друга насока, да се забравят последиците от националната катастрофа. Явно някому е изгодно да бъде нарушен гражданският мир в страната.

Политическият съюз "Нова България", преценявайки тежкото политическо, икономическо и морално състояние на родината в настоящия момент,

ЗАЯВЯВА

В България етнически разпри няма и не може да има!

Всички граждани ще бъдат равни пред бъдещите демократични закони!

Във връзка с това Политическият съюз "Нова България" декларира:

Съществувал е и съществува национален въпрос по обединяването на целокупния български народ!

Но, изхождайки от международната обстановка, обстановката на разединяване, на борба за мир, ние не желаем осъществяването на националните ни идеали по военен път, със силата нa оръжието.

Политическият съюз "Нова България" отговорно заявява, че ще търси мирен път за разрешение на този наболял национален въцрос.

ВРЕМЕТО Е С НАС!

БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ БЪЛГАРИЯ!

София, март 1990 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА), НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН (БЗНС-Е).


ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл. 23. Местните земеделски дружби на територията на общината образуват общинска земеделска дружба.

Чл. 24. Конференциите на общинската земеделска дружба са отчетни и се провеждат веднъж на една година. Те могат да се свикат и извънредно от ръководството на дружбата, по инициатива на една трета от членовете на общинската земеделска дружба или по препоръка на Управителния съвет.

Чл. 25. Отчетно-изборни общински конференции се провеждат на две години, разглеждат и взимат решения по отчетите на общинското ръководство и на контролната комисия; приемат отчет за финансовата дейност на общинската дружба и бюджета за следващия период, избират председател и ръководство. От своя състав ръководството избира заместник-председател, секретар и касиер; избират и контролна комисияв състав - председател, секретар и членове.

Избират делегати за конгреса на БЗНС (е) и върховни съюзни съветници по норма на представителство, определена от Управителния съвет на съюза; издигат кандидати за членове на Управителния съвет и Контролния съвет, които предлагат за избиране.

Чл. 26. Общинското ръководство на БЗНС-единен:

(1) ръководи дейността на местните земеделски дружби;
(2) представлява съюза на общинско равнище във взаимоотношенията му с органите на (местно самоуправление и обществените организации и движения;
(3) предлага кандидатури на съюзни членове в общинските органи на държавната власт и управление;
(4) когато отпадне член на общинското ръководство, същото може да кооптира нов член до следващата общинска конференция, която чрез избор попълва ръководството.

КОНГРЕС

Чл. 27. Върховен орган на БЗНС-единен е конгресът.

Конгресът:

(1) приема Програма и Устав на БЗНС-единен;
(2) изслушва отчетите на Управителния съвет и на Контролния съвет;
(3) определя общата политика на съюза;
(4) избира Управителен съвет, Контролен съвет.
Броят на членовете на общосъюзните органи се определя от конгреса.
(5) обсъжда и приема бюджета на БЗНС (е).

Чл. 28. Конгресите се свикват веднъж на две години с решение на Върховния съюзен съвет.

Извънредни конгреси се свикват с решение на Върховния съюзен съвет, по инициатива на една трета от членовете му, на Управителния съвет или по искане на една трета от общинските земеделски дружби.

Чл. 29. Нормата на представителство на конгреса се определя от Управителния съвет на БЗНС-единен.

Чл. 30. Датата на конгреса се оповестява чрез печатния орган на БЗНС-единен и с писма до всички съюзни организации.

ВЪРХОВЕН СЪЮЗЕН СЪВЕТ

Чл. 31. Върховният съюзен съвет се свиква за решаване на въпроси от компетенцията на конгреса, при невъзможност да се свика извънреден конгрес.

Чл. 32. Върховният съюзен съвет се свиква по предложение и решение на: Постоянното присъствие или Управителния съвет или по искане на една трета от върховните съюзни съветници, или една трета от общинските земеделски дружби.

Чл. ЗЗ. Върховният съюзен съвет се състои от върховни съюзни съветници, избрани на конференции, членове на Управителния съвет и на Контролния съвет, народни представители и министри.

Заседанията на Върховния съюзен съвет се ръководят от съюзния секретар.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34. Управителният съвет организира дейността на съюза за постигане на целите и задачите, утвърдени от конгреса и Върховния съюзен съвет.

Управителният съвет:

(1) обсъжда и решава въпроса за политически споразумения, предизборни съюзи и правителствени коалиции;
(2) приема ежегоден отчет за финансовата дейност на БЗНС (е), утвърждава бюджета на съюза и одобрява структурата и щата на помощните органи;
(3) обсъжда и утвърждава кандидатури на съюзни членове за народни представители, министри и за други ръководни длъжности в централните органи на държавната власт и управление;
(4) изслушва информация за дейността на парламентарната група, за министрите и за други съюзни членове на ръководна работа в централните държавни органи;
(5) избира председател на Управителния съвет на БЗНС (е);
(6) избира съюзен секретар, който предлага листа за избор на Постоянно присъствие. Постоянното присъствие се състои от секретари и членове;
(7) избира главния редактор на вестник "Земеделско знаме".

Чл. 35. Управителният съвет на БЗНС-единен се свиква с решение на Постоянното присъствие, по искане на една трета от членовете на Управителния съвет или по инициатива на една трета от общинските земеделски дружби, но не по-рядко от веднъж на шест месеца.

ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ

Чл. 36. Постоянното присъствие на БЗНС-единен:

(1) организира изпълнението на решенията на конгреса, на Върховния съюзен съвет и Управителния съвет на съюза;
(2) упражнява ръководни, координационни и представителни функции;
(3) упражнява бюджета и управлява имуществото на съюза;
(4) изгражда и ръководи секции от специалисти за стратегическо и идеологическо развитие;
(5) осъществява международната дейност на БЗНС (е);
(6) отчита периодично дейността си пред Управителния съвет.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 37. Контролният съвет на БЗНС-единен:

(1) следи и контролира за точното и навременно изпълнение на решенията на конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет, Постоянното присъствие, общински и местни земеделски дружби и за спазването на устава;
(2) разглежда и се произнася в двумесечен срок по жалби и сигнали на съюзни ръководства и членове; работи и следи за срочното и правилното разглеждане на предложенията, сигналите, молбите, жалбите и възраженията, постъпили в съюзните органи;
(3) дава мнение по съставянето и проверява изпълнението на бюджета, изразходването на паричните и материалните средства на съюза и неговите поделения, както и за правилното стопанисване на съюзното имущество;
(4) прави предложения пред съответните органи на БЗНС (е) за решаване на въпроси на съюзната дейност, които не са от неговата компетентност;
(5) осъществява методично ръководство на контролните комисии на БЗНС (е) на различни равнища;
(6) предлага за наказание членове на съюза, нарушили устава.

Чл. 38. Същите права и задължения като изброените в чл. 37 от настоящия Устав имат и контролните комисии на общинските и на местните земеделски дружби.

Чл. 39. Контролният съвет на БЗНС-единен избира ръководство в състав: председател, заместник-председател, секретар и членове:

(1) ръководството свиква на заседание Контролния съвет и ежегодно се отчита пред него за своята работа;
(2) председателят на Контролния съвет на БЗНС (е) присъства на заседанията на Управителния съвет.


IV. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО НА БЗНС-ЕДИНЕН

Чл. 40. Финансовите средства и постъпленията на БЗНС (е) се формират от членски внос, приходи от дарения, помощи, имоти, спонсорство, съюзните издания, материали и други.

Чл. 41. Годишните приходи и разходи на БЗНС (е) и на общинските и местните земеделски дружби се определят от бюджетите им. Бюджетите им са редовни, допълнителни или извънредни, гласувани съответно от Управителния съвет и от ръководствата на дружбите.

Чл. 42. Българският земеделски народен съюз-единен се представлява от секретаря на съюза и се задължава с подписите на двама членове на Постоянното присъствие, натоварени с протоколно решение на Управителния съвет. Приемането на финансови и други задължения, отчуждавания, строежи, покупка, продажба и отдаване под наем на имущество или обременяването им с ипотека става с решение на Постоянното присъствие на БЗНС-единен. Общинските и местните земеделски дружби се задължават с подписите на двама членове на ръководството и нямат право да се разпореждат с имуществото на БЗНС-единен без решение на Постоянното присъствие.


V. ПЕЧАТЕН ОРГАН, ЗНАМЕ, СИМВОЛ И ПЕЧАТ НА БЗНС-ЕДИНЕН

Чл. 43. Печатен орган на БЗНС-единен е вестник "Земеделско знаме".

Чл. 44. Знамето на БЗНС-единен е оранжево със зелена четирилистна детелина и надпис: БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ-ЕДИНЕН.

Чл. 45. Символ на БЗНС-единен е ЗЕЛЕНАТА ЧЕТИРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА.

Чл. 46. Печатът на БЗНС-единен е кръгъл с надпис наоколо: БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ-ЕДИНЕН, с ЧЕТИРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА, разположена в средата.

Печатите на местните и на общинските земеделски дружби са със същата емблема и с наименованието на местонахождението им.

Чл. 47. Празник на БЗНС-единен е празникът на СВЕТИ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РОМА", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ НА 17 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


(4) ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ
- Издаване на вестници, списания, годишници, бюлетини, книги, брошури и др.
- Издирване, изследване и публикуване на материали в областта на циганския фолклор - словесен, музикален и танцов.
- Издаване на трудове в областта на науката, изкуството, културата, образованието.

(5) НАУЧНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ
- Изисква създаването на Институт по ЦИГАНОЛОГИЯ, който да разработваи изследва в широк аспект проблематиката на циганския етнос, в области като история, лингвистика, фолклористика, етнография, изкуствознание, социология, философия, психология, религия и др.
- Полага грижи за запазване и утвърждаване на етнокултурните традиции и духовни ценности на циганите - празници, обичаи, ритуали, според реда и изискванията на различните религии - мюсюлманска, християнска и пр.

(6) ИЗКУСТВО

- Поощрява творците за създаване на произведения с циганска тематика във всички области на изкуството.
- Изисква от правителството създаване на професионални театри, ансамбли за цигански песни, танци и музика, оркестри за народна, естрадна, джазова музика и пр.
- Разгръща широка художествена дейност по квартали, села, градове: младежки и детски оркестри, театрални, хорови и танцови колективи, музикални школи, кръжоци за художествено слово, изобразително изкуство.
- Работи за утвърждаване и разширяване на библиотечното дело в обособените квартали и райони.

(7) ОБРАЗОВАНИЕ

- Участва в работата на съответните институции при разработването на научна концепция за обучението на циганските деца в обособените квартални училища.
- Провежда системна разяснителна работа сред родителите за редовната посещаемост на децата в училище, за необходимостта от задълбочено изучаване на български език и овладяване на българската култура.
- Съдейства за професионалното ориентиране на учещите се, за добиване на социалнозначими и висококвалифицирани специалности.

Член 7. Съюз "РОМА" се бори за нравственото извисяване на циганското население, за преодоляване на отрицателното наследство и инерцията на миналото.

Член 8. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И ДРУГА ДЕЙНОСТ

- Съюзът организира мероприятия за отбелязване на празници, годишнини, творчески вечери, изложби, срещи, симпозиуми, благотворителни концерти, спектакли, гостувания в чужбина и други.
- Участва в национални и международни форуми, осъществява културен обмен със сродни и други организации.
- Съдейства и организира дейности от стопански и социален характер.

Член 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

(1) Всеки член на съюза има право:
- Да избира и да бъде избиран в ръководните му органи.
- Да взема отношение и да прави предложения по разглежданите на заседания, събрания и пр. въпроси.
- Да търси защита и съдействие при нарушаване на политическите и гражданските му права и свободи от страна на държавните и други органи в страната.

(2) Членовете на съюза са длъжни:
- Да посещават събранията и мероприятията, провеждани от ръководството.
- Да разпространяват идеите, целите и задачите на съюза според възможностите си - писмено и устно.
- Да поддържат тясна връзка с циганското население и да откликват на неговите нужди.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 10. Демократичният съюз "РОМА" е юридическа личност със седалище в София.

Член 11. Съюз "РОМА" изгражда организациите си на териториален принцип - по квартали, общини, села и градове.

Член 12. Младежите и девойките изграждат свои МЛАДЕЖКИ и ФИЗКУЛТУРНИ СЕКЦИИ на ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ "РОМА", които имат право на самостоятелен организационен и пр. живот.

Член 13. Висш орган на кварталните, селските и общинските организации на съюза е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Член 14. На общи събрания, кварталните, селските и общинските съюзни организации избират квартални, селски или общински УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ в състав от 3 до 7 души - председател, секретар, касиер, домакин и членове на съвета.

Член 15. Висш орган на градската организация на съюза е ГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

Делегати на кварталните и общинските организации на градска конференция избират градско ръководство в състав от 9 до 11 души - председател, заместник-председател, секретар, касиер, домакин, завеждащи отдели "Култура”, "Изкуство", "Социално-икономически", "Младежки секции”, "Физкултура и спорт”.

Член 16. Върховен орган на Демократичния съюз "РОМА" е КОНГРЕСЪТ, който се свиква веднъж на три години.

Член 17. За ръководене текущата дейност на съюза, конгресът избира ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО в състав от 13 до 17 души и ПЛЕНУМ - от 45 до 55 души.

Член 18. Централното ръководство се конструира както следва: председател, трима заместник-председатели, секретари - двама - организационен и административен, и членове - завеждащи отдели.

/Пресслужба "Куриер"/


10:35:43
28.02.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                       Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!