28 януари 1994


28 януари 1994 г.
Брой 20 /1065/


София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩОТО ГЛАСУВАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 1994 Г.


По повод на циничните спекулации на СДС с проблемите на образованието и науката заявяваме следното:

1. Гласуването против бюджета на първо четене означава гласуване срещу образованието и науката. Само нов бюджет може да защити тези сфери от натрупаната инфлация. Затова на първо четене ние ще подкрепим проекта.

2. Ние ще гласуваме против бюджета на второ четене, ако парламентът не подкрепи становището на Комисията по образованието и науката за допълнителни средства за научни изследвания.

Наш дълг е да информираме обществеността и за следното:

1. В специализираната парламентарна комисия депутатите от СДС никога не са повдигали въпроса за допълнителни средства за образованието и науката; не са работили върху проблемите на бюджета; не са участвали в изготвянето на становищата за бюджета на комисията. Нещо повече, с някои свои изказвания колеги от СДС се бореха срещу допълнителни средства за образованието и науката.

2. В сега действащия бюджет допълнително осигурените средства за образование и наука са завоевание на социалистите.

3. Проектът за възстановяване на данъчните преференции за образованието и науката е на социалистите.

Предупреждаваме колегите от СДС, преподаватели и учени, че ако гласуват против бюджета на първо четене, тяхната фактическа борба срещу финансирането на образованието и науката няма да остане скрита от обществото.

Обръщаме се персонално към: Александър Джеров /к.ю.н./, Александър Йорданов /к.ф н./, Аспарух Панов /н.с. І ст./, Васил Гоцев /доц./, Венцеслав Димитров /ст.н.с., к.и.н./, Георги Карев /гл.ас., к.м.н./, Георги Игнатов /доц., к.т.н./, Георги Панев /к.ф-м.н./, Дончо Папазов /н.с.І ст./, Драгия Драгиев /гл.ас./, Едвин Сугарев /н.с., к.ф.н./, Захари Райков /проф.д-р   на ф-м.н./, Илко Ескенази /ст.н.с. II ст., к.ю.н./, Маргарит Мицев /гл.ас./, Николай  Слатински /к.м.н./, Петър Тодоров / ст.н.с., к.ф.н./, Снежана Ботушарова /к.ю.н./.

Изказваме съжаление, че СДС се оказа неспособен нито да управлява, нито да работи  конструктивно - нито в парламентарните комисии, нито в пленарна зала.

Явно единствените средства, които владее, са окупации, митинги и парламентарен саботаж.

ПОДПИСАЛИ: Юрий Борисов /гл.ас., к.ф.н./, Георги Попов /проф., к.т.н./, Станка  Величкова /доц., к.ф.н./, Добрин Спасов /чл.-кор. на БАН, проф./, Нина Михайлова, Георги Божинов, Румяна Куртева /доц., к.ф.н./, Донка Дончева, Савка Йовкова, Емилия Томова, Ангел Димов, Недялка Трайкова, Тодор Тодоров /доц., к.и.н./ и Александър Маринов  /к.ф.н./.

София, 27 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОКАНА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ ЗА СРЕЩА РАЗГОВОР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Парламентарната група на БСП и коалиция винаги е била съпричастна с проблемите  на висшето образование и науката. Благодарение настойчивостта и компетентната защита  на нейните представители в Парламентарната комисия по образование и наука през 1993 г. бе увеличен бюджетът на националния фонд "Научни изследвания” с 20 млн.лв. и бяха осигурени над 100 млн.лв. допълнително за средното образование. С тревога от създаденото напрежение, което може, вместо да помогне на висшето образование и науката, да доведе  до непредвидими последствия за тяхното развитие, ръководството на Парламентарната група Ви кани на среща разговор по следните въпроси:

1. Проектобюджетът за 1994 г. и неговите възможности.

2. Законодателни приоритети в областта на висшето образование и науката.

3. Законодателно осигуряване на данъчни, митнически и други преференции за дейности, свързани с висшето образование и научната дейност.

Срещата ще се проведе на 1 февруари 1994 г. /вторник/ от 11 часа в зала ”3апад” на Народното събрание.

На срещата са поканени и доц. М. Тодоров - министър на науката и образованието,  академик Йордан Малиновски - председател на БАН, и ст.н.с. I ст. Хр. Кържин - председател на Селскостопанската академия.

София, 27 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПССД: проф. Нора Ананиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОКАНА НА НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НА НОВ СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, КЪМ НЕЗАВИСИМИ ДЕПУТАТИ, КЪМ МИНИСТЕРСТВА, КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И НАЦИОНАЛНИ ДВИЖЕНИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ОБОРОТА И АКЦИЗИТЕ


Президентът на Националния свободен синдикат /НСС/ "Бизнес” Асен Чаушев кани всички регионални представители на НСС "Бизнес" от цялата страна, ръководителите или техни представители на фирми, съюзи, обществени организации и синдикати, изброени по-долу в настоящата покана, засегнати от данъка върху оборота и акцизите, както и представители на парламентарните групи на СДС, БСП, ДПС, НСД, независими депутати, политически партии и национални движения на

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ

за обсъждане по-нататъшните национални действия в подкрепа на категоричната отмяна на данъка върху оборота и акцизите в заведенията за хранене, туризма, търговията и услугите.

Националното съвещание ще се проведе на 31 януари 1994 г. /понеделник/ от 15 часа в гр.София, площад "Народно събрание", хотел "София", зала „Триадица". Националното съвещание е открито за журналисти от всички средства за масово осведомяване.

Каним на националното съвещание:
1. Председателя на Народното събрание г-н Александър Йорданов
2. Парламентарните групи на СДС, БСП, ДПС, НСД и независими депутати
3. Министерството на финансите
4. Министерството на търговията
5. Министерството на труда и социалните грижи
6. Националния съвет за тристранно сътрудничество
7. Централния кооперативен съюз
8. Комитета по туризъм към Министерския съвет
9. Българската хотелиерска асоциация
10.Националния съюз на хотелиерите и ресторантьорите в България
11.Съюза на барманите
12.Съюза на частните хотелиери
13.Съюза на арендаторите
14.Съюза на потребителите
15.Националния келнеро-готварски съюз
16.Съюза за стопанска инициатива на гражданите
17.Българската стопанска камара
18.Конфедерацията на независимите синдикати в България
19.Конфедерацията на труда "Подкрепа"
20.Асоциация на демократичните синдикати

София, 24 януари 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НСС "БИЗНЕС": Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНОТО ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, ТОПЛОЕНЕРГИЯТА И ВЪГЛИЩАТА ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1994 Г.


Предлаганият от Комитета по енергетика вариант за увеличение на цените не се подкрепя от Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ поради следните съображения:

1. Това предложение противоречи на принципното решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ от април 1993 г. да не се увеличават цените на електроенергията до края на отоплителния есенно-зимен сезон 1993-1994 г. след станалото вече увеличение на цените от 1 май 1993 г.

2. Няма информация доколко са изпълнени препоръките на социалните партньори, свързани с преструктурирането на енергетиката и на мерките за намаляване на разходите и за повишаване на ефективността в системата на енергетиката. Отново финансовото стабилизиране в електропроизводството, топлоенергията и въгледобива се търси само по пътя на увеличението на цените.

3. Няма информация за изходните параметри за икономическа обосновка на предлаганото увеличение като:
- обема на електроенергията, която се очаква да се произведе през 1993 г. и 1994 г., общо и по видове производители - АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, заводски централи, внос и т.н.;
- разходите за производство на единица електроенергия средно и по отделни производители;
- обема на продажбите на електроенергия - общо и по видове потребители - производство, население и износ.

4. В резултат на некоректни разчети в материалите на Комитета по енергетика е посочено по-ниско средногодишно увеличение на цените от фактическото, което ще се получи.

Не е отчетен фактът, че фактическите средногодишни цени за 1993 г. са много по-ниски от изчислените на основата на действащите в момента цени, тъй като увеличението беше направено от 1 май 1993 г., а не от началото на годината.

Посоченото в предложението на Комитета по енергетика средногодишно увеличение на електроенергията с 25 на сто и на топлоенергията с 9,8 на сто би се получило, ако новото увеличение влезе в сила от 1 май 1994 г., а не от 1 февруари 1994 г., както се предлага.

В противен случай реалното фактическо средногодишно увеличение на цените на електроенергията ще бъде около 31,0 на сто, а не 25 на сто, на топлоенергията за стопански нужди - около 15,0 на сто /а не 9,8 на сто/, и за населението - около 98 на сто /а не 81 на сто/.

5. Икономически необосновано и социално неприемливо е предложението от 1 февруари 1994 г. да не се увеличава цената на топлоенергията за бюджетните ведомства. С това  на практика разходите на тези ведомства за ползваната от тях топлоенергия се прехвърлят  върху населението и предприятията от производствената сфера, което е неприемливо. Изключение трябва да се направи само за болнични, образователни и социални заведения.

6. В резултат на прякото и косвено влияние на предлаганото увеличение на цените от  1 февруари 1994 г. разходите за издръжка на четиричленно домакинство ще нараснат в сравнение с декември 1993 г. с около 1830 лв. месечно, в т.ч. само отопление /парно/, топла вода и електроенергия за бита / без отопление с електроенергия/ - с около 621 лв. месечно.

7. КНСБ настоява за пълна финансова ревизия на Комитета по енергетика за 1993 г.

Това нарастване на разходите не може да се компенсира както с предлагания от правителството общ механизъм за компенсиране на доходите през 1994 г., така и с предлаганите допълнителни компенсации за социално слабите и ще доведе до ново драстично обедняване на голяма част от населението.

Като има предвид всичко това, Конфедерацията на независимите синдикати в България не подкрепя предложението на правителството и настоява за неговото цялостно преработване с оглед намаляване на предлаганите размери за увеличение на цените.

София, 25 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


СЪНАРОДНИЦИ,

Уморихме се да погребваме колеги, да изказваме съболезнования на почернени съпруги, да крием очите си от осиротели деца.

Преходният период се превърна в звезден час за мародери и канибали. Както винаги, офицерството е първата жертва на националните интереси. Но освен да подготвя и да се готви сам като пушечно месо, гражданинът с пагони има право и да казва мнението си.

Националната сигурност катастрофира. Тихата агония на армията продължава. Разрушените структури на Министерството на вътрешните работи не могат да обуздаят бушуващата престъпност. Време е държавата или официално да обяви фалита си и да закрие силовите министерства, или просто да се молим на съседните държави и на престъпния свят за снизхождение.

Вече три години сигнализираме, че целенасочено биват съсипвани опорите на националната сигурност, че армията и полицията придобиват траурно-церемониални функции.  Четвърта година полковете ни нямат бойни знамена. Рухват казармени сгради. Родители  пътуват, за да занесат лекарства на болните си синове войници. Полицаи се принуждават да ползват услугите на съмнителни спонсори, за да заредят с бензин служебните автомобили. Слухове за жестоки съкращения тормозят офицерския състав и го тласкат към бездействие или корупция.

Ножът ни е влязъл в кокала. Мизерният проектобюджет не покрива дори 50 процента от нуждите на армията и 60 процента - на МВР, докато съседните държави се довъоръжават с модерни оръжия, увеличават военните си бюджети, удължават срока на войнишката служба, приеха основните закони за националната сигурност.

У нас Министерският съвет цинично си разпредели тринадесета и четиринадесета заплати в момент, когато миньори, лекари и военнослужещи не бяха получили редовните си възнаграждения, обещаната за бюджетните ведомства тринадесета заплата и индексации за последното тримесечие. Средствата за министерските надбавки бяха "спестени” от националната сигурност. Държавният бюджет така и остана длъжник на Българската армия с 443 милиона лева за 1993 г.

Сигнализирахме на Главната прокуратура да образува предварително производство срещу лицата, виновни за умишленото или поради некадърност разрушаване на структурите на националната сигурност /от всички досегашни правителства/.

Обръщаме се към Народното събрание с твърдото убеждение, че предвиденият за Българската армия и за МВР бюджет е национално предателство. Неграмотни и престъпни са приказките, че 55-хилядна армия ще гарантира националния суверенитет, че с 5-6 хиляди офицери армията и полицията ще се справят със задачите си.

След множество сладки думи за армията ни нито една политическа сила не е включила Закона за отбраната и въоръжените сили в своите приоритети.

Заявяваме, че ако парламентът не приеме обоснования от Генералния щаб военен бюджет, народът ни не бива да разчита на Българската армия.

Българската офицерска легия "Раковски" и Националният полицейски синдикат призовават президента на Републиката, парламентарните сили, Комисията по националната сигурност, председателя на Министерския съвет, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на Генералния щаб и синдикатите да се съберат на кръгла маса, за да обсъдят трагичното състояние на Българската армия и на МВР. Предлагаме началникът на Генералния щаб да стане домакин на тази среща.

Ако до 30 март 1994 г. не бъдат отчетени предложенията ни, ще предприемем действия в съответствие с обстановката. Легия "Раковски" ще използва всички законни средства, за да не остане България без армия и полиция.

Конфедерацията свиква втория си редовен конгрес на 4 и 5 юни в София.

София, 22 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГ. ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ": майор Гочев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА "ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА", ОРГАНИЗИРАНА ОТ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ" /24 ЯНУАРИ 1994 Г./


Науката и висшето образование в България се намират в критичен момент, който може да доведе до необратими последствия за бъдещето на цялата страна.

Българската академична общност настоява:

1. В Закона за бюджета за 1994 г. средствата за наука и висше образование да се увеличат с 50%.

2. Още през 1994 г. да бъде приет Устройствен закон за бюджета, в който да се пред видят 2% от брутния вътрешен продукт за целите на науката и на висшето образование.

3. Народното събрание да разгледа приоритетно законите за висшето образование и  акредитацията на висшите училища, за научната дейност, за научните степени и звания и за организациите с идеална цел.

4. В пленарната зала на Народното събрание да се внасят проектозакони, засягащи  науката и висшето образование само след разглеждане от представителните органи на академичната общност в България: Съюза на учените в България, Българската академия на науките, Софийския университет "Св.Климент Охридски”, Селскостопанска академия и другите  висши учебни заведения.

5. Народното събрание да освободи от данъци, такси и мита научните организации и  висшите училища при тяхната научноизследователска, учебна и конгресна дейност и при издаването на научна и учебна литература.

6. В Закона за бюджета за 1994 г.разделът "Научни изследвания" да бъде изведен на  отделен ред и средствата му да се увеличат със 70 милиона лева.

7. Министерският съвет да обособи Националния фонд "Научни изследвания" като самостоятелна държавна институция.

8. Да се формира национална кръгла маса по въпросите на науката и висшето образование с активното участие на представители от висшите ведомства в съответните сфери и представители на синдикатите.

9. Правителството да създаде със свои активи банка, която да подпомага развитието на науката и висшето образование.

Българската академична общност ще създаде независим от правителството национален съвет за наука и висше образование като представителен орган на учените и на преподавателите във висшите училища, който да подпомага законодателната и изпълнителната власт във формирането и провеждането на националната политика в областта на науката и висшето образование.

Българската академична общност предупреждава, че последиците от сегашното пренебрежително отношение към националната наука и образование могат да бъдат преодолени само с бързи и решителни действия. Ако такива действия не бъдат предприети, Народното събрание и правителството поемат тежка отговорност.

Българската академична общност ще започне активни действия за установяване и разгласяване личната отговорност на всеки депутат и на всеки член на правителството, който с действия или бездействие руши българската наука и висше образование и нанася трайни вреди на българската държава.

София, 24 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Иван Матев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз /ПП на БЗНС/ категорично подкрепя справедливите искания на академичната общност на Софийския университет "Св.Кл.Охридски" и Българската академия на науките /БАН/ за достойно място на образованието и науката в българското общество и държава. Във връзка с това заявяваме, че:

1. Когато науката и образованието са с примка на шията, триумфът на свободата, на просперитета и сраведливостта е невъзможен, но триумфът на беззаконието е гарантиран.

2. Легендата за бюджетна импотентност на държавата е несъвместим с истината за колосално преразпределение на капитали в полза на тайнствени финансови групировки.

3. Изтичането на мозъци и окаяното положение на оставащите в страната интелектуалци са част от общия ни драматизъм по пътя към безперспективността в резултат от гибелната политика на управниците.

4. Съхраняването, развитието и използването на интелектуалния потенциал са първостепенно задължение на всяка държавна администрация, която не извършва национално предателство и не се стреми към унищожаване гена на човешката порода чрез замъгляване на Разума, осакатяване на Духа и унищожаване на Вярата.

София, 25 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ", ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕСНИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". Документът е адресиран до Студентския стачен комитет.


Националното ръководство на съюз "Справедливост" в коалиция Съюз на десните сили /СДС/ "Царство България" застава в подкрепа на вашите справедливи искания. Неполитическият характер на стачката е очевиден, но протичащите процеси в Отечеството ще наложат политическо решение.

Изхождайки от увереността, че студентството е наясно с формирането на държавния бюджет във фалиралата ни държава, е желателно да споделим:

1. Липсва желание и воля от управляващите да приведат държавните дела в хармония.

2. Парализираният "парламент" е решителният фактор за промяната на бюджетните съотношения. Всеки краен резултат на парализата е парализа.

3. Корупцията и лъжата са водещи в държавните дела. Те произлизат от нелегитимността на институциите /фалшифицираните избори от 10 юни 1990 г. и набързо сътворената "конституция"/, което доведе до фракционни борби и тяснопартийни марксистки интереси на Българската социалистическа партия /БСП/, част от Съюза на демократичните сили /СДС/ и Движението за права и свободи /ДПС/.

Този "парламент", "правителство" и "президентство" са мъртвородени и всяко тяхно действие тласка страната към гражданска война!

Ние ви подаваме ръка и ваше е правото да изберете метода на борба.

Нашето становище е, че само незабавното възстановяване на Търновската конституция, както и поемане на правомощията от Н.В.Цар Симеон II, е решителният изход за отечеството и нас!

Бог да пази Царя и България!

София, 26 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СТУДЕНТСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ВИЛИ БРАНДТ" ВЪВ ВРЪЗКА С ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НА НАУКАТА


Липсата на целенасочена и дългосрочна държавна политика в сферата на висшето образование и на науката намери отражение за пореден път в действията на българското студентство.

Практиката за работа "на парче" доведе до плачевни резултати и предизвика още една стачка в Софийския университет/СУ/.

По повод на тези събития Студентската социалдемократическа организация /ССДО/ "Вили Брандт" счита, че е:
- недопустимо отменянето на т.нар. държавна поръчка за прием във висшите учебни заведения/ВУЗ/;
- крайно време е да бъде уреден статутът "платено образование" в държавните ВУЗ;
- необходимо е изработването на съвременна система за преференциално студентско кредитиране.

ССДО "Вили Брандт" счита, че окупационната стачка е крайно средство за постигане на поставените от студентите цели, но отговорността трябва да бъде поета от тези, които предизвикаха ескалирането на напрежението до тази връхна точка.

ССДО "Вили Брандт" подкрепя исканията на колегите от СУ и счита, че образованието е проблем не само на отделната личност, но и на обществото като цяло.

София, 24 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА ЗА СИНДИКАТА И НЕЙНИЯ ПРЕЗИДЕНТ


По повод на клеветническите публикации в някои столични вестници, които свързват името на "Подкрепа" и лично на д-р Тренчев с мафиотски групировки, Пресцентърът на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" е упълномощен да заяви следното:

1. КТ "Подкрепа" и нейният президент не са имали никога нищо общо с престъпните групировки в страната. От пролетта на миналата година до сега Конфедеративният съвет на "Подкрепа" гласува и прие няколко документа, адресирани до изпълнителната власт, в които изразява тревогата си от непрекъснато нарастващата престъпност у нас. Поредната декларация в този дух бе гласувана на последния Конфедеративен съвет в Благоевград на 17 януари 1994 г.

2. КТ "Подкрепа" никога не е имала никакви взаимоотношения с "Мултигруп". Сметките на "Подкрепа" в някои банки на "Мултигруп" бяха закрити още през лятото на 1993 г. поради лошия имидж на групировката. Контакти с "Мултигруп" поддържаха определени лица от конфедерацията, заради което бяха отстранени от "Подкрепа" с решение на Конфедеративния съвет.

3. За сведение на масмедиите г-н Т. Етов никога не е бил назначаван като бодигард в "Подкрепа". А да се търси отговорност от г-н Етов, че се е родил в пазарджишкото село Ветрен и значи е свързан с "борците", е равносилно на това да се търси отговорност от всички, родени в София, за безотговорността на правителството, чиито министри в по-голямата си част са софиянци.

4. Д-р Тренчев като президент на КТ "Подкрепа" ежедневно получава множество покани за различни чествания и ако има възможност, присъства на тях. Такъв е случаят и с поканата за рождения ден на г-н И. Карамански в казино "Севастопол". Според отразеното в пресата там е присъствал целият "столичен хайлайф" - видни бивши и настоящи политически и обществени фигури воглаве с г-н Ботьо Ботев, шеф на отдел "Убийства" в Министерството на вътрешните работи /МВР/. Обаче единствено протоколното петнайсетминутно присъствие на д-р Тренчев е изтълкувано превратно от някои столични вестници. Изпълнителният съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" изразява своя категоричен протест срещу инсинуациите около името на д-р Тренчев - начало на нова клеветническа кампания срещу президента на организацията в навечерието на Третия конгрес на КТ "Подкрепа" с цел дискредитация.

София, 21 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТГОВОР "КАКВО ПРЕДЛАГАТ БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ!" /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/. Документът е изработен от експерти на Българската социалдемократическа партия на базата на постъпили въпроси, които засягат дейността на българските социалдемократи.


 VII. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ

73. Прагматици в тази сфера ли са социалдемократите?

И прагматици, и идеалисти. Грижата за културата е сред стратегическите ни задачи. Ние се отнасяме към нея с огромно уважение. Тежестта на кризата не бива да се превръща в посегателство върху културата. Всичко, което е възможно, трябва да бъде съхранено, възстановено и върнато към живот.

Държавата не бива да се намесва пряко в творческите процеси, а трябва финансово да ги подпомага както пряко, така и чрез данъчни облекчения и насърчаване на общественото и на частното спонсориране.

74. Как виждате образованието, преди всичко в училище?

Основен принцип за нас са равните стартови възможности. Всички деца трябва да могат да получат безплатно средно образование. Ние сме за пълна деполитизация и деидеологизация на образованието. Нужен е повече хуманизъм в духа на дълбоките национални традиции и приближаване до световните постижения. Българският учител трябва да получи своето достойно място в обществото.

75. Безпокои ли ви общото равнище на българската наука, изтичането на мозъци?

Безспорно, да! Държавата не може повече да икономисва от науката. Бъдещето на страната ни е до голяма степен в зависимост от разкрепостяването и развитието на нейния научен потенциал и в трите му форми - академичен, универсален и отраслов.

76. Какво биха направили социалдемократите, ако оглавят Министерството на културата?

Голямо внимание бихме отделили на малките градове и селата - културните дейци,  библиотекарите, музейните и читалищните работници трябва да станат известни и уважавани хора. В големите градове ще се погрижим да съхраним и развием културните институти.

77. Българинът все още е далеч от идеята да отделя време за спорт. Какво може да го стимулира?

Необходимо е да се промени възпитанието на подрастващите. Часовете за спорт в училище сега не са достатъчно привлекателни, липсва необходимата база. А най-вече трябва да се постигне икономическата независимост за всеки български гражданин.

78. Какво разбирате под "спорт за всички"?

Ние считаме физическата култура и спорта за основа на здравето на народа. Създаването на спортни съоръжения, плувни басейни, тенис игрища, условия за туризъм във всеки квартал, във всяка община е задължително.

БСДП подготвя своя програма на тема "спорт за всички".

79. А средствата, нужни за спорта?

Нашата програма предвижда финансови облекчения, преференции, обществено-контролиращи фондове за развитие. Ще създадем условия за насърчаване на спонсорството в масовия спорт и туризма от организации и частни лица.


VІІІ. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ - ДУМИ И ДЕЛА

80. Дотук повече стана дума за намеренията. А какво вече сте направили?

БСДП е сред учредителите на Съюза на демократичните сили и още тогава даде приноса си за изграждане на демократично общество, основаващо се на принципите на съвременната социалдемокрация. Участието в "кръглата маса", в изборите за ВНС, работата на парламентарната й група, която положи много труд в борбата за нова демократична конституция и за приемането на първите закони, положили основата на смяна на системата - това са само бегли щрихи от последователната битка за демократизиране на българското общество. След 13 октомври 1991 г., когато БСДП остана извън парламента, но се сдоби с около 300 общински съветници и няколко кметове, тя се захвана с укрепване на своите организации, които бяха сериозно разтърсени от т.нар. извънреден конгрес на Иван Куртев. Тя се зае да подготви и програма за своите действия. БСДП работи упорито и за изграждане на силна, автономна центристка политическа сила на основата на днешния Съвет за сътрудничество, състоящ се от 12 политически организации.

Безспорен връх в най-новата история на БСДП е възстановяването на нейното пълноправно членство в Социалистическия интернационал и неговата конференция през май 1990 г. в Кайро. С този акт международната социалдемокрация потвърди вота на доверие към БСДП. Днес нашата партия задълбочава връзките си с партиите  членки на Интернационала и активно участва във всички негови форуми.

81. На какво разчитахте, когато преди 7-8 месеца дадохте съгласието си проф. Захари Карамфилов чрез мандата на БСП да състави кабинет?

С отказа на БСП да предложи свое правителство се създаде възможност за сформиране на кабинет от деполитизирани експерти, които, опирайки се на подкрепата на всички политически сили и синдикати, да отговарят на формулата "правителство на националното съгласие".

Разчитахме на разумните хора в парламента, на волята за напредък в реформите, на поддръжката на хората.

82. Ще помогне ли на БСДП участието на доскоршния заместник-председател на Изпълнителното бюро г-н Петър Корнажев в правителството на проф. Любен Беров като министър на правосъдието?

Убедени сме в неговия професионализъм, в амбицията му да постигне напредък в доизграждането на третата власт - съдебната, на съвременна демократична основа в интерес на цялата страна.

83. Каква е вашата връзка с президента?

Ние уважаваме президентската институция, а също така и личността на самия президент - доктор Желю Желев. Затова и енергично се противопоставяме на опитите чрез политически шантаж и изнудване да се иска неговата оставка от едно малцинство на деструкцията. Така защитаваме и волята на неговите преки избиратели. Редовните ни политически контакти имат за цел взаимната ни информираност и сравняване на позициите по актуалните въпроси на нашия обществен живот. Но БСДП не е "президентска" партия. Тя има самочувствието на самостоятелна политическа сила.


IX. ПАРТИЯТА И НЕЙНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ

84. Освен БСДП има ли други социалдемократически партии?

БСДП заедно с още две подобни формации направи Български социалдемократически съюз. Това са АСО-независими и СДК "Европа". Известни са още и претендиращите да бъдат социалдемократически партии - Нова СДП с председател д-р Васил Михайлов, а също и СДП с председател Иван Куртев, които членуват в СДС. Считаме, че те трудно биха могли да защитят имената си на социалдемократически партии. Това вижда и ръководството на СИ. С внимание следим новите формации ГОР, Сбор за Републиката, ОСД в БСП.

85. Кои са причините БСДП да изпадне в трудно положение след излизането й от СДС преди изборите през 1991 г.?

Формално това беше участието й в изготвянето и подписването на новата конституция, неформално - двуполюсното разделение на тогавашното ни общество. Не на последно място изигра своята роля и ясно изявената ни републиканска ориентация, с чиито традиции се гордеем. БКП/БСП и СДС положиха и полагат много усилия, за да намалят влиянието на БСДП и на другите центристки партии, защото те застрашават техния монопол в политиката.

86. С кои партии БСДП ще поддържа контакти?

БСДП е открита за контакти с всички партии, които стоят твърдо на позициите на представителната демокрация и на социалната пазарна икономика. Не приемаме комунистическите формации и крайно десните националисти.

87. Какви въпроси се обсъждат в Съвета за сътрудничество?

В Съвета за сътрудничество се обсъждат актуални проблеми на обществения живот - проблемът за турцизирането, работата в парламента, правителството, по които излизаме с общи становища, а така също и вътрешноорганизационни въпроси.

88. Имате ли контакти със синдикалните организации?

Да, главно с КНСБ и с "Подкрепа". Ние сме за по-нататъшно развитие на тези връзки. Без опората на синдикатите в нито една страна в света няма силна социалдемокрация. Настоящата политическа и икономическа ситуация в България не само създава благоприятни условия за взаимодействие между социалреформисти и синдикалисти, но и поставя остро необходимостта от сътрудничество между тях. Всяко отдръпване от тези тенденции би било бягство от обществени отговорности.

89. Какъв е механизмът за развитие на партията, за нейното израстване?

Социалдемократите са открити хора. Те обичат дискусиите, но познават и уважават правилата на спора. Противоречията не ни плашат. Напротив, чрез разрешаването им се движим напред.

90. А когато те могат да доведат до разцепление?

Социалдемократическото движение е многослойно. В него има привърженици и на предприемачите, има и защитници на интересите на хората на наемния труд. Има прагматици, които малко се интересуват от теория. Има и привърженици на теоретичния подход, настояващи за обновление на възгледите. Съществуват и други направления, но всички са единомишленици.

91. Какво ги обединява?

Общите подходи, програмните цели и моралът. Привързаността към демокрацията. Честността в политиката, убедеността във възможностите за усъвършенстване на отношенията в обществото по пътя на реализиране на основните демократически ценности "СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ".

92. Утвърдени ли са в БСДП различни течения?

Все още не. БСДП, макар и 102-годишна, всъщност се оформя едва от 3 години. Но дори да се формират течения, чрез прословутата социалдемократическа търпимост, способност за компромиси, умение за оценка на ситуацията от всяка гледна точка може да се намери формулата на общото движение и съгласуваност на интересите. Така е в целия свят. Тези, които се колебаят, не е нужно да влизат в партията. Могат да бъдат привърженици или експерти по дадена тема или отделен въпрос. Това им дава право да участват в живота на партията, да заемат различни постове, да участват в преговори. Социалдемокрацията създава висока политическа култура и професионализъм.

93. Имате ли младежка организация?

Да. Социалдемократически младежки съюз. Негов председател е г-н Теодор Дечев. Телефон за връзка: 65-74-01 или 83-22-45.

94. Имате ли други организации?

Социалдемократически студентски клуб "Вили Брандт".

95. Ще създавате ли други организации?

Скоро ще се създаде клуб на учителите социалдемократи.

96. Освен в. "Свободен народ" имате ли други печатни издания?

Да. Ние много държим на всестранната информираност на нашите членове и организации. Издаваме списание "Социалдемокрация", Седмичен бюлетин за актуална политика и информация "Инфофакс", редица други издания. Издателската ни дейност има остри финансови затруднения.

97. В. "Свободен народ" е с малък тираж, как идеите на социалдемокрацията ще стигнат до по-широка аудитория?

Местните организации правят пресконференции за местния печат, дават интервюта, участват в дискусии по местното радио. Лидерите на БСДП пишат и в много други централни вестници, участват, доколкото е възможно, в политически предавания по националното радио и националната телевизия. Организираме срещи с обществеността в различни градове и села на страната.

98. Перспективна ли е БСДП?

Една партия е перспективна, когато нейната политика служи на все повече хора. Всеки, който дойде при нас със своите идеи и желание за работа, само може да помогне в осъществяването на един световен идеал за хармонично общество в пределите на нашата скъпа Родина.

99. Какво ще посъветвате тези, които искат да влязат във вашата партия?

Да намерят местната организация и да подадат заявление. Ако някъде липсва организация, обърнете се към Националния комитет в София "Организационен отдел": София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" N 37, телефон: 83-22-45. Местна организация се учредява при минимум 10 единомишленици.

100. Какво трябва да направи встъпващият в организацията?

Да се запознае с програмата и с устава. Да съдейства за развитието на демокрацията в своя град, село, община. Да участва активно в политическата дейност на партията - в изборните кампании и във всички други изяви. Съобразно своята професия да участва в изготвянето на програмите на партията и в реализацията им. Да пази обществения престиж на социалдемокрацията.

28.01.1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
28.01.1994


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Галя Дамянова
                                           Славка Кочева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!