28 юли 1993

София, 28 юли 1993 година  
        Брой 145 /932/


София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОГЛАСЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 27 ЮЛИ 1993 Г.


България преживява трудни дни в очакване и търсене на изход от задълбочаващата се политическа криза, която започна с т.нар. "преструктуриране на политическото пространство". С нарастваща тревога българските граждани следят некомпетентните и противозаконните действия на сегашното правителство. То все по-тясно се обвързва с БСП и под нейна диктовка утвърждава неокомунистически модел на управление. Парламентът не е в състояние да се противопостави на тези тенденции поради подменения вот на избирателите. Новото парламентарно мнозинство стимулира и подкрепя законодателно процесите на рекомунизация. В тази посока са и едностранчивите и тенденциозни действия на президента на републиката, излизащи извън рамките на неговите конституционни пълномощия. Всичко това спира хода на демократичните процеси и реформи в България. Единственият разумен изход от създалата се ситуация е провеждането на предсрочни парламентарни избори в най-кратък срок.

СДС е единствената политическа сила, победила БСП - приемник на БКП, на избори и управлявала самостоятелно страната. През периода на управление на СДС започна смяната на системата и декомунизацията на обществото:
- изменен беше Законът за земята и започна връщането й в реални граници;
- гласувани бяха реституционни закони и се пристъпи към практическо възстановяване на отнетата от гражданите собственост;
- създадени бяха законодателни и организационни предпоставки за започване на приватизацията;
- издигна се авторитетът и се осигури независимостта на съдебната власт;
- постигната беше финансова стабилизация и започна обслужването на лихвите по външния ни дълг;
- постигнати бяха редица важни за страната ни договорености с международните финансови институции;
- водена беше самостоятелна и балансирана външна политика, която осигури приемането ни в Съвета на Европа и подписването на споразумение за асоцииране към Европейската общност;
- с управлението на СДС в страната се утвърди европейски подход на зачитане на човешките права и бяха ликвидирани междуетническите напрежения;
- постигнатите по времето на управлението на СДС свобода на средствата за информация и освобождаването на ефира за частна инициатива станаха гаранция за демократичните процеси в страната.

Всички тези постижения днес са застрашени. Ето защо СДС намира за уместно обединяването на всички демократични и антикомунистически сили за възстановяване на устоите на демокрацията, като усилията им трябва да се насочат към:
- отстояване на необходимостта от предсрочни парламентарни избори във възможно най-кратък срок;
- отстояване на принципа за върховенство на парламента и противопоставяне на антиконституционните и авторитарни домогвания на президента;
- възстановяване на конституционните принципи за дейността на институциите, които сега са пренебрегвани от президента, правителството и новото парламентарно мнозинство;
- разсекретяване на агентурните досиета;
- търсене на отговорност от виновниците на националната катастрофа;
- отмяна на противоконституционните последици на така наречената Наредба-закон за народния съд;
- преминаване на специалните служби на правителствено подчинение, което гарантира реален парламентарен контрол;
- ефикасна борба с растящата престъпност;
- създаване на реални условия за развитието на частния сектор и формирането на средна класа в страната;
- ускорено връщане на земята в реални граници, подпомагане на частния производител с благоприятни кредити и защитата му от нелоялна конкуренция;
- ускоряване на приватизацията, включително законодателни преоценки, които да гарантират по-справедливо и по-масово разгръщане на процеса;
- довеждане на реституцията до успешен край в пълния й обхват;
- осигуряване на финансова и обществена стабилност на държавните служители;
- финансово стабилизиране на социално слабите слоеве от населението и преди всичко на пенсионерите;
- възраждане на българската национална култура;
- декомунизация на църквата;
- продължаване на политиката на СДС по националния въпрос в защита на българските национални интереси и недопускане на междуетническо напрежение;
- провеждане на самостоятелна външна политика, ориентирана към включването ни в европейските структури - мост към Северноатлантическата общност. Балансирани и приятелски отношения с всички съседни и други държави.

СДС е готов за разговори и сътрудничество с всички политически сили, които споделят изложените принципи и гарантират, че няма да влизат под каквато и да е била форма в коалиционни взаимоотношения с БСП.

София, 27 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Ръководството на Медицинска федерация /МФ/ "Подкрепа" се обръща към Вас с молба за съдействие от Ваша страна по основен въпрос, касаещ цялата българска държава.

Става въпрос за проекта за Закона за здравно осигуряване. Изготвеният проект за закон от работна група експерти на Министерството на здравеопазването, на КТ "Подкрепа" и ФОО-КНСБ, Лекарския съюз среща изключителна съпротива при настоящото му разглеждане от Министерския съвет и от Националния съвет за социално сътрудничество /НССС/. Неразбирането на необходимостта от нова система за здравно осигуряване води до блокиране на проекта. Изказват се спекулативни твърдения, чиято цел единствено е недопускането на реформа в здравеопазването. Проектът за закон е насочен към осигуряване на целия български народ и облекчаване на държавния бюджет чрез отделяне на фонда за здравеопазване, а не е насочен към обогатяване на лекарското съсловие. Деветдесет процента от народа се нуждае от този закон поради провала на сегашната система за здравеопазване. Вноските са минимални и почиват на принципа на солидарността, приет в цял свят. Те не са нов вид данък, както някои твърдят, а са част от данък обществено осигуряване /максимум 8,8%/. Не случайно в Германия по времето на Бисмарк, когато икономиката на страната им е била банкрутирала, се въвежда подобна система, чиято цел е да осигури общо покритие за здравни услуги.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Медицинска федерация е изцяло на страната на внесения проект от Министерството на здравеопазването /с някои забележки/ не заради комерсиални цели, а поради огромната осъзната отговорност пред гражданите на България от страна на практикуващите медици, членове на Медицинска Федерация "Подкрепа".

Умоляваме Ви да упражните своето влияние и авторитет, за да подпомогнете придвижването на въпросния законопроект до парламента и неговото приемане като закон.

София, 27 юли 1993 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА МФ "Подкрепа": д-р Н.Кътев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ДА НЕ БЪДЕ ДОПУСНАТА ДО ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.


Днес на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което е обсъждан проект за закон за здравното осигуряване, с решение на социалните партньори, участници в съвета - КНСБ, КТ "Подкрепа", работодателите и правителството, - не е допуснат до присъствие доц. Найден Мирчев - председател на Националния български здравен демократичен синдикат към Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/. Ръководството на АДС протестира срещу този дискриминиращ акт и ще уведоми Европейския парламент и Международната организация на труда /МОТ/ за този инцидент.

София, 27 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДС:

Иван Таушанов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ "ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24 И 25 ЮЛИ 1993 Г., РУСЕ/. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката и до Министерския съвет.


ГОСПОДА,

На 28 август 1993 г. в Рилската света обител ще се извърши панихидата на Цар Борис III. С този акт българската общественост и държавните власти ще измият варварството, извършено от комунистическите сатрапи върху паметта на държавния глава на България в периода 1918-1943 г.

Политическа коалиция "За Търновска конституция - Царство България" се обръща към вас с настояването да направите необходимото панихидата на Цар Борис III да бъде извършена с почести, които се полагат на държавен глава.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ /17-19 ЮЛИ 1993 Г., СОФИЯ/ от Генералния съвет на Транснационалната радикална партия. Форумът избра за председател на партията и на Асамблеята на парламентаристите евродепутата Марко Панеле и нови членове на Генералния съвет, сред които българските депутати Константин Аджаров и Кольо Парамов.


Генералният съвет на Транснационалната радикална партия /ГС на ТНП/ на своето заседание в София от 17 и 18 юли 1993 г. приема с благодарност посланието на генералния секретар на ООН Бутрос Гали, като възприема и подчертава частта, в която се казва, че "повелята на мира трябва преди всичко да се осъзнае от хората, повелята на развитието вече се възприема като право на човека; демокрацията е нашата нова повеля".

Генералният съвет възприема и "Декларацията на Съвета за сигурност на ООН", приета на заседанието на държавните и правителствените ръководители от 31 януари 1992 г., както и Декларацията от Рио де Жанейро и "Дневник’21" за околната среда и за осъществимото развитие, които посочват, че големите заплахи за мира и сигурността вече не са само военни, а произтичат и от нарастващата нестабилност в хуманитарната и екологическата област. Генералният съвет все пак изтъква, че на тези принципни и целенасочени заявления все още не съответстват подходящи инструменти за конкретна практическа реализация. Все още липсва на транснационално и наднационално равнище позитивно кодифицирано право, което да е признато от отделните страни и хора; липсват и действените структури и инструменти за неговото зачитане, за предотвратяване на нарушенията, за налагане на необходимите санкции. Най-важният институционален субект с подобни задачи - системата на Обединените нации и на първо място на Съвета за сигурност - е лишен от необходимите за целта средства и ресурси, а също така и от пълна демократична легитимност и поради това неговите действия не могат да придобият нужната сила и авторитет, което поражда униние и недоверие сред народите.

Почти няма район в света, където да не се поставят под заплаха мирът и сигурността. В териториите на бившия Съветски съюз границите между новите държави са отричани и оспорвани: от Нагорни Карабах до Молдова се потъпкват правата на човека, дори най-бележитите исторически и културни паметници се подлагат на безразсъдно и яростно разрушение. Особено опасни поради възможните последици за общоевропейското равновесие са раздиращите конфликти в бивша Югославия. Необходимо е в тези страни да се блокират и прекратят военните действия на Югославската федерация /Сърбия и Черна гора/ с нейните неприемливи претенции за териториално разширение чрез етническо прочистване и геноцид; необходимо е обаче и да се сложи край на произвола и насилието над културното, етническото и териториалното самоопределение. Така в Сомалия трябва да започне и да завърши бързо и решително процес на разоръжаване на враждуващите страни и да се установят условия на демократичен държавен живот в отговор на въжделенията на мнозинството от народа. За съжаление и в бивша Югославия, и в Сомалия, където получиха мандат, Обединените нации не могат да изпълнят ролята, която им възлагат съвестта и надеждите на хората по света. За да се поставят и постигнат като цели посланието на генералния секретар на ООН, декларациите на Съвета за сигурност, "Дневник’21" и всички останали документи, обсъждани на наднационално равнище, е необходимо незабавно и решително да се вдъхне живот на инициативите за обединение и мобилизиране на отделните хора и народи. Затова е нужен един субект, една политическа сила, която да действа твърдо и решително на транснационално равнище. По време на дебатите на Генералния съвет на Транснационалната радикална партия бе осъзната и категорично изтъкната необходимостта от разгръщане на тази сила, а тази задача бе възложена на уставните органи. Макар и да осъзнава, че начинанието е трудно, а средствата са ограничени, Генералният съвет на ТРП счита, че следните приоритетни цели могат да привлекат масово нови членове и да подтикнат към мощни иницативи и политически борби с ненасилствени, гандийски средства.

1/ Да се осигури спазването на задълженията и сроковете за учредяване на Международен трибунал за военните престъпления в бивша Югославия според установените от ООН форми и начини, обръщайки специално внимание на престъпленията, свързани с етническото прочистване и осъществяващия се геноцид в Босна.

2/ Да се действа активно на различни равнища, особено в парламентите, така че признаването на Федерална република Югославия /Сърбия и Черна гора/ да се обвърже, както и при другите републики, със създаването или възстановяването на действителни конституционни и законодателни гаранции за правата на хората и на народите, потъпквани в Босна и сериозно накърнени в Косово и Войводина.

3/ В рамките на кампанията за премахване на смъртното наказание до 2000-та година, да се предприемат всички възможни стъпки, за да може в близко време в неотменното международно право (jus cogens) да се утвърди, включително чрез резолюции на ООН, правото на всяко човешко същество да не бъде убивано по силата на закона.

4/ Да се подемат и съгласуват инициативи и усилия за денонсирането или изменението на международните конвенции, които налагат на страните-членки политика на забрана на наркотиците и чрез формирането в различните парламенти на антипрохибиционистични групи от една или повече парламентарни групи за реформиране на политиката в областта на наркотиците на национално и на регионално равнище, насочени към:
а) една нова политика за борба с престъпността, за да се прекъсне спиралата "повече полиция, повече наркотрафик";
б) политика за намаляване на вредите, определена въз основа на опита на градовете, които подписаха Резолюцията от Франкфурт;
в) подемането на инициативи от страна на Международната антипрохибиционистична лига, приобщена към Радикалната партия.

5/ Да се поемат ангажименти в парламентите и в международните организации в подкрепа на разпространяването и за постепенното и формално прилагане на един международен език като конкретно средство за гарантиране на правото на език, за опазване на планетарната културно-езикова екосистема, за развитието в наднационален план на една обща световна идентичност, принадлежаща към едно единно човешко семейство.

Утвърдените от ООН новаторски направления в Декларацията от Рио де Жанейро, "Дневник’21" и в другите програмни документи налагат, независимо от недостатъците си, дълбоки промени в националната и в международната политика в областта на опазването на околната среда и "осъществимото развитие" както в индустриализираните, така и в по-изостаналите райони: екологичният проблем не засяга само отделните отрасли, а става съществен елемент от световната система за сигурност, развитие и демокрация, която представлява основното предизвикателство на нашето време. Обаче и по тези проблеми не съществува необходимото съответствие между принципни декларации и точно определени цели, ресурси, инструменти и конкретни задължения. Освен това липсва или е недостатъчно определена правна система, която да съответства на мащаба на проблемите. Следователно и в тази област партията трябва да разгърне инициативи с точно определени срокове в парламентите, в които има нейни членове. Впоследствие секретарят и ковчежникът на партията ще вземат съответните оперативни решения по определените приоритетни цели за района на Централна и на Източна Европа: учредяването на Паневропейска общност на големите реки и водни пътища; право на информация; акции за закриване на особено опасните атомни централи и ефективна енергетика.

Досега човешките права се защитаваха ограничено от слаби институции и несъгласувани действия. Генералният съвет възлага на своите уставни органи и членове, преди всичко на парламентаристите, да създадат най-подходящи условия за разгръщане на инициативи и за укрепване на националните и наднационалните институции за защита на човешките права, включително и правото на етническо, културно, езиково и религиозно самоопределение; само изграждането на система като Европейската конвенция за човешките права от Страсбург може да легитимира действията на личността в защита на правото си на принадлежност към дадено малцинство.

На всички възможни равнища трябва да се засили борбата срещу разпространението на СПИН, най-вече в Африканския континент; накрая ще се определят и необходимите средства за въвеждането и разпространението от съответните институции на неутрален международен език с цел защита на световното езиково наследство.

Въз основа на предварителния бюджет и на отчета на ковчежника Генералният съвет констатира, че без коренна промяна в структурата на разходите чрез създаване на самофинансиращи се седалища в различните страни ще се почувства отново недостигът от финансови средства, който в близкото минало постави под съмнение съществуването на партията и от който всъщност зависи осъществяването на политическия радикален транснационален проект; възлага на уставните органи да предприемат всички необходими инициативи за разрешаването на този проблем.

Генералният съвет отчита поетия от Асамблеята на парламентаристите от Радикалната партия ангажимент и решава да следва указанията на ковчежника относно изготвянето на парламентарен бюлетин и изграждането на съответните обслужващи структури в различните парламенти. Накрая Генералният съвет възлага на изпълнителните органи да проучат възможностите за създаване на звено за прогнози и проучвания в помощ на партийната дейност според указанията на ковчежника.

София, 18 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет на Учредително събрание /27 януари 1990 г., София/ и актуализиран на Шестото извънредно общо събрание /24-25 юли 1993 г., София/.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1). ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ /XДС/ е сдружение от личности, които приемат морално-етичните норми на християнството като поведение и начин на живот, и които са приобщени към културните и етични ценности на християните в Европа, като признават на всяка човешка личност правото й на вероизповедание.

(2). ХДС поставя за своя главна цел защитата на личността, прогласена в Хартата за правата на човека, и преди всичко защитата на социално слабите, за да гарантира правото на щастие на всеки индивид.

(3). Член на ХДС може да бъде всеки гражданин, без разлика на произход, професия, образование, възраст, пол, раса и вероизповедание, който се стреми да не вреди другиму и да защитава принципите на човеколюбието, свободата и демокрацията, на самоуправляващото се гражданско общество и социалното пазарно стопанство.

(4). Не могат да бъдат членове на ХДС членовете на организации от тоталитарен или националсоциалистически тип.

(5). Бивши членове на партии по ал.4 се приемат само по препоръка на двама членове на ХДС и не могат да заемат ръководни длъжности в продължение на 2 години от приемането им.

(6). ХДС не е клерикална партия или организация, но тя не ще препятства своите членове да участват в религиозни общности, доколкото същите не противоречат на конституцията и Закона за лицата и семейството /ЗЛС/.

Чл. 2 (1). ХДС е юридическо лице със седалище в град София, бул. "Дондуков" N 34, и има собствена банкова сметка и печат.

(2). Емблемата на партията е щит със златен или сребърен кант. Горната част на щита представлява изгряващо слънце с 11 лъча. Под него със старобългарски щрифт са изписани инициалите ХДС, в средата са изобразени трите символа на християнските добродетели, от дясната им страна е нарисуван символът на християндемокрацията - изправен на задните си крака кон, а от лявата страна - изправен коронован лъв, символ на българската държава.

Чл.3 (1). Християндемократическият съюз осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на България, действащото законодателство и настоящия Устав.

(2). Християндемократическият съюз осъществява своята обществена дейност на базата на висока политическа култура, обществена нравственост, отговорност и търпимост към различните мнения, като строго се придържа към общочовешки ценности и демократичните принципи.

(3). Християндемократическият съюз категорично отхвърля и осъжда насилието, тероризма, нетърпимостта, екстремизма и всички други методи и средства, които противоречат на демократичните, хуманните и общочовешките ценности.


II. ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 4 (1). Цел и задача на Християндемократическия съюз е изграждането на България като съвременна демократична държава, основана на свободната частна собственост и инициатива и зачитане на правата на личността.

(2). За постигането на своите цели и задачи ХДС пропагандира ценностите на християндемокрацията и действа с разрешените от закона средства.

(3). ХДС има право да издава или да участва в издаването на средства за масова информация.

Чл. 5. ХДС поддържа връзки със сродни национални и международни организации и сдружения в рамките на своите цели и задачи.


III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.6 (1). Приемането в ХДС става въз основа на писмена молба-декларация до Общото събрание на секцията и гласуване с обикновено мнозинство.

(2). Всеки член може да напусне по своя воля и по всяко време ХДС, като изпрати писмено известие чрез ръководството на секцията до Общото събрание или до Националния съвет.

Чл.7 (1). Всеки член на ХДС има следните права:
- да избира и да бъде избиран в ръководните органи;
- да участва с право на глас при вземане на общи решения, които нямат обвързваща сила в случай на несъгласие с тях;
- да бъде информиран и да взема участие във всички дейности на ХДС;
- да ползва имуществото на ХДС по съответния ред.

(2). Всеки член на партията има следните задъжения:
- да спазва устава;
- да плаща редовно членския си внос в размер на 1 % от своя доход, но не по-малко от 10,00 лв. месечно и да полага необходимите грижи за имуществото на ХДС.

Чл. 8 (1) Допуснатите от отделни членове или група членове нарушения на устава на партията се обсъждат и решават на Общо събрание на секцията, не по-късно от 1 месец от извършване на нарушението, като за взетите решения се информира Националният съвет.

(2) Общото събрание на секцията може да изключва член на организацията в следните случаи:
- когато грубо нарушава устава;
- когато нанася обществено осезаеми морални вреди на ХДС, изразяващи се в неговото злепоставяне и /или/ намаляване на обществения му авторитет;
- когато злоупотребява с имуществото му;
- когато не плаща членския си внос за срок, по-дълъг от три месеца;
- когато се установи членство в други политически партии и организации, регистрирани по Закона за политическите партии /ЗПП/.


IV. УСТРОЙСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Чл.9. Представителни органи на ХДС са: Общото събрание, Националният съвет, Контролният съвет и председателят /съпредседателите/.

Чл.10 (1). Върховен координиращ орган на ХДС е Общото му събрание.

(2). Общото събрание на ХДС се състои от всички делегати, избрани в секциите.

(3). Дневният ред на събранието се обявява пред самото събрание като предложение от Националния съвет, което се одобрява чрез явно гласуване.

(4). Общото събрание се счита за законно, ако присъствуват повече от половината от всички делегати.

Чл.11 (1). Общото събрание се свиква от Националния съвет най-малко 1 път годишно. То може да бъде свикано и по искане на една десета от членовете на партията, когато преценят, че е необходимо.

(2). Общото събрание се свиква чрез писмена покана, отправена до всяка секция. Ръководствата на секциите получават писмено известие за нормите на представителство, определени на пропорционален принцип от Национален съвет и предложение за дневен ред, най-късно седем дни преди датата, определена за провеждането му.

(3). Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Чл.12 (1). На всяко Общо събрание се решава по кои въпроси от дневния ред да се гласува тайно или явно. Представителните органи се избират винаги с тайно гласуване.

(2). Явното гласуване става чрез вдигане на ръка, като определени от събранието лица извършват преброяването. Тайното гласуване се провежда от специално избрана комисия по обичайния ред.

(3). Резултатите от гласуването се обявяват веднага от председателя на събранието.

Чл.13 (1). Общото събрание се открива от председател /съпредседател/ на Националния съвет, който предлага проект за дневен ред и ръководство на събранието (председател и секретар-протоколчик).

(2). Събранието се ръководи от избрания председател. Секретар-протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и от председателя на събранието и се съхранява безсрочно в специална протоколна книга.

Чл.14. Общото събрание има следните функции:

(1). Взема решение за учредяване на партията, определя насоките на работа в съответствие с основните цели и задачи, очертани в програмата на партията.

(2). Взема решение за организирането и осъществяването на необходимите мероприятия.

(3). Решава въпроси за отношенията на партията с други физически и юридически лица, организации, партии и сдружения.

(4). Избира и освобождава Националния съвет и Контролния съвет.

(5). Взема решения за изменения в приетите устав и програма.

(6). Взема решения за разпореждане с имуществото на партията.

(7). Отменя незаконни решения.

(8). Взема решение за създаване на собствен печатен орган в съответствие с действащите нормативни актове и за сдружаване с други обществени организации и юридически лица.

(9). Взема решение за ликвидиране на ХДС с мнозинство от две трети.

Чл.15. Всички решения на Общото събрание, с изключение на изрично упоменатите в този устав, се вземат с обикновено мнозинство.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
28.07.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!