29 февруари 1996


София, 29 февруари 1996 година
Брой 43 /1598/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 29 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС ИВАН КОСТОВ ЗА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ.


Пресцентърът на СДС е упълномощен да разпространи изявление на лидера на СДС Иван Костов, което гласи:

"Появилите се в някои всекидневници информации, че Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ е взел решение да не издига свой кандидат за вицепрезидент в предстоящите избори, се дължат на очевидно недоразумение.

На състоялата се на 26 февруари 1996 г. среща на ръководството на СДС с работната група, изготвила Правилата за провеждане на предварителни избори за определяне на единен кандидат за резидент на опозицията, от страна на СДС беше заявено недвусмислено одобрение на проекта, точка 10 от който гласи: "Политическата партия или коалиция, която е издигнала кандидата, класирал се втори в предварителните избори, излъчва кандидата за вицепрезидент."

Като потвърждавам позицията от 26 февруари 1996 г., заявявам, че направените чрез някои медии внушения, че СДС уж се отказвал да приеме резултатите от предварителните избори, имат една-единствена прозрачна цел - провал на водените в момента преговори за излъчване на единна президентска кандидатура на опозицията чрез най-демократичната процедура - предварителните избори."

София, 28 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 29 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ФЕВРУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.


1. Националният координационен съвет /НКС/ предлага на VIII национална конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/ да издигне кандидат за президент на СДС, като избере между следните кандидати, подредени по азбучен ред: Александър Йорданов, Асен Агов и Петър Стоянов.

2. Отдел "Национална координация" на СДС да разработи програма и график за представяне на кандидатите заедно пред структурите на СДС.

3. Пресцентърът на СДС да осигури равнопоставено за кандидатите представяне в медиите.

4. Г-н Желю Желев не е обсъждан за кандидат на СДС на предстоящите избори за президент, тъй като не е изразил желание и не отговаря на условията за това.

5. Създава съвет по регионална политика и местно самоуправление към НКС на СДС.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ НЕ Е РАЗГРАДЕН ДВОР" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ НА ДИРЕКТОРА НА РУСКОТО АКЦИОНЕРНО ОБЕДИНЕНИЕ "ГАЗПРОМ" РЕМ ВЯХИРЕВ.


На 26 февруари 1996 г. в България пристигна гражданинът на Руската федерация Рем Вяхирев - директор на Руското акционерно обединение "Газпром" на Русия. На Правителствена зала на летище София този руски гражданин е бил посрещнат от правителствени чиновници, шефове на една икономическа групировка, от народния представител Андрей Луканов. По време на своя престой в България г-н Вяхирев се съпровожда от коли на Националната служба за охрана.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ категорично протестира срещу принизяването на статута на българските държавни институции, както и превръщането им в обслужващ персонал за чужди граждани, които нямат висок държавен или дипломатически ранг. Правителствена зала на летище София според държавния протокол е официалният и параден вход на България, предназначен единствено за български и чуждестранни правителствени и парламентарни делегации, за посрещане на държавни глави на най-високо равнище. През последните години бе направено изключение единствено за талантливи български спортисти, донесли спортна слава на България.

Ние, народните представители от СДС, изразяваме остър протест към безмълвната в случая позиция на българския държавен глава д-р Желю Желев, който по конституция представлява българската държава, защитава нейните интереси и достойнство и на когото е подчинена Националната служба за охрана.

Ние, народните представители от СДС, остро възразяваме и срещу действията на правителството на Жан Виденов, което с подобно превиване на гръб пред чужда държава нанася морални щети на българската държавност и традиция.

През официалния вход на държавата трябва да влизат само представители на държави, правителства и парламенти с необходимия висок държавен статут. Българската държавна традиция посреща сърдечно и гостоприемно всеки държавник или парламентарист на друга страна, който идва с добри намерения и с искрено желание за ползотворно сътрудничество. В случая със скандалното посрещане на гражданина Вяхирев според информации, публикувани в българските средства за информация, намеренията са точно обратните. Директорът на едно чуждо производствено предприятие идва очевидно с намерение да получи нови отстъпки от българска страна и ново, още по-тежко обвързване на българската страна с един дял на руската икономика.

Ние още веднъж призоваваме държавния глава Желю Желев и министър-председателя Жан Виденов да реагират като български държавници, а не като обслужващ персонал на чужди интереси. Докато все още не е станало късно, безвъзвратно късно за България.

София, 28 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ СЪИДЕЙНИЦИ,

Още с първите си програмни документи Българската социалдемократическа партия /БСДП/ заяви на висок глас своето пристрастие към масовата, социална приватизация. В продължение на шест години тази постановка заема ключово място в системата от икономически възгледи на БСДП. С тази постановка социалдемократите се изправяха пред избирателите на парламентарните избори. БСДП беше най-последователният защитник на тезата за необходимостта от масова, социална приватизация като един стопански целесъобразен и най-вече социално справедлив акт и това не се отрича от никого. За съжаление днес, когато на масовата приватизация е даден старт, ние виждаме идеите си изопачени и опорочени.

Провеждащата се бонова приватизация може и да е масова, но в никакъв случай не е социална. Левовата равностойност на инвестиционните бонове, които получава всеки един гражданин, е смешна и отговаря на стойността на половин прахосмукачка. Преди пет години БСДП предлагаше минималното количество бонове, отпускани на един гражданин, да има двойно по-голяма стойност.

Пренебрегнати и забравени останаха и идеите, свързани с т. нар. "реституция на ограбения труд". При определянето на количеството инвестиционни бонове, полагащи се на един гражданин, не се отчита по никакъв начин трудовият стаж. Не се наследяват инвестиционните бонове на родители, починали преди началото на масовата приватизация. Просто се раздават равен брой бонове "на калпак" и с това "социалният момент" се изчерпва.

Редът за купуване на акции срещу инвестиционните бонове, за участието в търговете, за включването в приватизационни фондове е безкрайно усложнен. Разяснителната работа започна късно и засега не е на ниво. В цялата процедура присъства лотариен елемент, който допълнително подронва доверието на обикновените хора към масовата приватизация.

Съзнателното забавяне на започването на масовата приватизация /от кабинета на Беров до сега/ предизвиква много основателни съмнения, че целият процес е протакан, за да бъде осъществен в момент, когато една политическа сила ще има тотален контрол над него.

Всичко, изброено дотук, дава основание да заявим, че това, което се провежда в момента под название "масова приватизация", е твърде далеч от възгледите на социалдемократите. Независимо от всичко това ИБ на БСДП се обръща към членовете на партията с препоръката да участват в масовата приватизация. Бойкотът или пък незаинтересуваността няма ни най-малко да накърнят интересите на едрите спекулантски групировки, а в определени случаи могат и да им бъдат от полза.

Уважаеми съидейници, вземете своите бонови книжки, но не се включвайте веднага в приватизационни фондове. Не избързвайте да се "отървете" от боновете си. Следете информацията във в. "Свободен народ". Нека не избързваме сега, за да пристигнем навреме после.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24 ФЕВРУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


С настоящата програма си поставяме за цел активизирането на държавните институции и на обществените организации чрез дейността на сдружението на централно и на регионално ниво за решаването на основни за бъдещето на България проблеми:

- Преодоляването на изключително острия демографски срив и увеличение на населението на страната, което е основен елемент на националната имунна система.

- Възпитание на децата и младежите в духа на православните християнски ценности и добродетели, съхранили българските националности и държавност.

Тези жизненоважни за родината проблеми могат да бъдат решени чрез:


І. СЪЗДАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ЗАКОНОВА БАЗА

1. Сдружението да бъде инициатор за подготовката и приемането на закон за децата и майчинството в България. Чрез него да бъдат създадени предпоставки за стимулиране на раждаемостта и възпитанието на децата: с увеличение на размера на надбавките за дете, с намален процент Данък общ доход /ДОД/ за родителите на многодетните семейства, с намаляване на военната служба, облекчения при отпускане на заеми за строеж и покупка на жилище, безплатни такси за образование, намаление при ползване на транспортни услуги, редуциране на местни данъци и такси за вода, електроснабдяване и отопление, трудова закрила на многодетната майка: при постъпване на работа, при съкращение, при пенсиониране и други.

Чрез подзаконови нормативни актове да се конкретизират правата и облекченията за многодетните семейства.


II. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

1. Да се създаде фонд "Трето дете" към сдружението, което да облекчи издръжката на третото и всяко следващо дете в православните християнски семейства.

2. Съвместно с други органи и организации да се организират зимни и летни лагери за деца и юноши в страната и в чужбина.

3. Да се предложи на фирми, производителки на хранителни стоки, облекла и обувки, ученически пособия, медикаменти и други, да предоставят безвъзмездно или по ФЗЦ част от своята продукция за многодетните семейства.


III. АГИТАЦИОННА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. Съвместно със Светия синод на Българската православна църква и с Министерството на образованието, науката и технологиите /БПЦ и МОНТ/ и други да се издават материали за православните християнски традиции за възпитанието на децата в семейството и извън него.

2. По подходящ начин ефективно да се реагира на нахлулите в страната ни секти, които имат за обект на дейността си главно децата и младежите.

3. Чрез средствата за масова информация да се акцентира за остротата на демографския проблем и възпитанието на подрастващите в духа на православните християнски ценности и добродетели. Системно да се информира обществеността за значимостта на дейността на сдружението.

4. Да се установят връзки и да се проучи опитът на сходни съюзи и организации в другите православни държави.

5. Да се проучат възможностите и да се направят постъпки за членство в международни организации, чиито цели са идентични на целите на сдружението.

За цялостното осъществяване на програмата е необходимо да се познават многодетните семейства, техните трудности и проблеми. Особено важно е да се съсредоточат усилията за моралното и материалното подпомагане на младите семейства.

Държавата, общественият и частният сектор да се обърнат към българската майка. Тя се нуждае от всестранна материална и духовна поддръжка.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ХРАМ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" В СТУДЕНТСКИЯ ГРАД.


На 26 февруари 1996 г. в клуба на Студентско национално движение /СНД/ "Велика България" в Студентски град - София, бе учреден Инициативен комитет за построяване на храм "Св. Климент Охридски".

Да преодолеят духовната деградация и отчуждението сред младите хора се врекоха учредителите; да работят за православието, за да станат негов дух и ценностна система - фундамент, от който започва развитието на студентите.

Да се разгърне цялостна програма за борба със сектите, наркоманията и бездуховността, в която изграждането на храма е само първа стъпка.

Негово преосвещенство траянополски епископ Иларион благослови родолюбивото и веролюбивото начинание. Това е и добър пример за сътрудничество на две патриотични организации - СНД "Велика България" и ВМРО - Съюз на Македонските дружества /СМД/, което тепърва ще даде своя добър плод.

София, 27 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Искрен Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 февруари - следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДОПЪЛНЕН ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


Раздел ІІІ. Ръководни органи на Либерално-демократическата партия

Глава I. Конгрес

Член 18. Конгресът е висш ръководен орган на Либерално-демократическата партия. В него с право на глас участват делегирани представители на клубовете, членовете на Националния политически съвет, на Контролния съвет и на парламентарната група.

Чл. 19 /1/ Конгресът на Либерално-демократическата партия се свиква редовно на всеки две години по решение на Националния политически съвет.
/2/ Мястото и времето на провеждане на конгреса, както и проектът за дневен ред се оповестяват от Националния политически съвет не по-късно от един месец преди конгреса.
/3/ Нормата на конгресното представителство се определя с решение на Националния политически съвет.

Чл. 20 Конгресът е проведен редовно, ако на него присъстват повече от половината от участниците. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 21. Конгресът:
/1/ Определя дневния ред на своите заседания.
/2/ Приема и изменя наименованието, устава и идейната платформа на Либерално-демократическата партия.
/3/ Избира с явно гласуване членовете на Националния политически съвет, почетния председател, директора и заместник-директора, политическия секретар, както и членовете на Контролния съвет.
/4/ Разглежда и утвърждава отчета на Националния политически съвет, на председателя и на Контролния съвет.
/5/ Определя основните насоки на партийната политика.
/6/ Приема решения за сливането на партията с други партии или за нейното саморазпускане.
/7/ Извънреден конгрес може да бъде свикан от Националния политически съвет или по искане на 1/3 от клубовете, за което в Националния политически съвет се внася протокол от Общото събрание на всеки от тях. В този случай Националният политически съвет свиква извънреден конгрес при условията на чл. 19 /2/ и /3/.


Глава 2. Национален политически съвет

Чл. 22 Националният политически съвет се избира от конгреса, който определя броя на членовете му. Почетният председател, директорът, заместник-директорът и политическият секретар са членове на Националния политически съвет по право.

Чл. 23 /1/ Заседанията на Националния политически съвет се свикват от почетния председател или от директора най-малко един път на три месеца. Извънредни заседания се свикват от председателя по решение на Изпълнителното ръководство.
/2/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Чл. 24. Националният политически съвет:
/1/ Ръководи партията и изпълнението на нейната програма.
/2/ Свиква конгреса и определя мястото, времето, нормата на представителството и дневния ред.
/3/ Изготвя предложения за промени в устава и идейната платформа.
/4/ Изключва членове на Либерално-демократическата партия и замразява членството.
/5/ Разпуска клубове на партията.
/6/ Взема решение за участие в коалиции за избори за Народно събрание и местни органи на властта.
/7/ Издига и утвърждава кандидати за народни представители и местни органи на властта.
/8/ Избира представители в органите на политическата коалиция.
/9/ Определя състава на орган за ръководство на предизборната кампания.
/10/ Обсъжда проблемите на парламентарната дейност на партията.
/11/ Кооптира членове в състава си, назначава и освобождава щатни сътрудници, създава и разпуска отдели.
/12/ Осигурява средства и ръководи финансовата и стопанска дейност на партията, позволена от законите.


Раздел IV. Изпълнителни органи

Чл. 25 /1/ Изпълнителното ръководство се състои от: директор, заместник-директор и политически секретар и е в състава на Политическия съвет по право.
/2/ Изпълнителното ръководство е орган за оперативно координиране на дейността на Либерално-демократическата партия.

Чл. 26. Заседанията на Изпълнителното ръководство се свикват и ръководят от почетния председател или от директора.

Чл. 27. Изпълнителното ръководство:
/1/ Организира текущото изпълнение на решенията на ръководните органи.
/2/ Координира дейността на клубовете, предлага в Националния политически съвет - лица за координатори на група клубове на определена територия. Координаторите поддържат връзка с централните органи на партията и координират дейността на клубовете.
/3/ Взема оперативни решения, които не са от изключителната компетенция на Националния политически съвет.
/4/ Сформира експертни групи.

Чл. 28. Директорът на Либерално-демократическата партия
/1/ Представлява партията в отсъствие на нейния председател.
/2/ Отговаря за функционирането на апарата на Либерално-демократическата партия и сключва договори с лицата, ангажирани в него.
/3/ Отговаря за изпълнението на бюджета.
/4/ Съхранява архива и печата.

Чл. 29. Почетен председател на Либерално-демократическата партия

Председателят:
/1/ Ръководи дейността на Либерално-демократическата партия съгласно решенията на нейните колективни органи.
/2/ Представлява партията пред държавните органи и други организации, юридически и физически лица.
/3/ Председателства заседанията на Националния политически съвет и Изпълнителното ръхсводство..
/4/ Може писмено да упълномощи друго лице от Националния политически съвет да представлява партията по конкретни въпроси.

Чл. 30. Директорът и заместник-директорът подпомагат почетния председател в дейността му, а в негово отсъствие или при невъзможност да изпълнява своите задължения осъществяват неговитс функции заедно или поотделно.

Чл. 31. Либерално-демократическата партия се представлява от почетния председател, а в случаите, при които той отсъства, от директора или от специално упълномощен член на Националния политически съвет.

Чл. 32. Либералиодемократичният характер на Либерално-демократическата партия и обединителните цели, които тя си поставя, разрешават и налагат участието в партията, както и в нейните ръководни органи, на лица, които членуват и в други политически партии, като единственото условие е те да имат либерална и демократическа платформа.

/Пресслужба "Куриер"/


17:30:00
29.02.1996 г.


Редактор: Лилия Томова - дежурен
Технически изпълнители: Галя Дамянова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатваке или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!