29 октомври 1996


София, 29 октомври 1996 година  
Брой 125 (1680)


София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВАН ТАТАРЧЕВ ОТ ДЕПУТАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЕДВИН СУГАРЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПО ВЪПРОСА ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ С ВЛАСТ И КОРУПЦИЯ НА ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. Документът е огласен на пресконференция на 22 октомври 1996 г. и е предоставен на средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-Н ТАТАРЧЕВ,

Обръщам се към Вас в качеството си на народен представител, за да сезирам Главна прокуратура на Република България относно изключително тревожни прецеденти на злоупотреба с власт и корупция от страна на отговорни държавни служители и тясно свързани с управляващото правителство и с неговия министър-председател лица. Причината, поради която съм принуден да направя това свое обръщение публично достояние, се дължи на високата степен на обществена отговорност, с която са натоварени тези лица и съответно високата степен на накърняване на интересите на обществото и на държавата, която произтича от техните действия.

Обръщам се директно към Вас и поради обстоятелството, че Вие лично се ангажирахте с прокурорския надзор над следствените действия, свързани с убийството на бившия министър-председател на Република България Андрей Луканов. Имам сериозни основания да предполагам, че причината на неговото премахване се крие в целенасочено събираната информация за престъпната дейност на свързани с управляващото правителство кръгове и че голяма част от тази информация се покрива с фактите, които се чувствам длъжен да изложа пред Вас. Става дума преди всичко за корупция и накърняване на държавните интереси в банковата сфера, при провеждането на приватизационни сделки и раздаване на лицензии.


1. ПРИЯТЕЛСКИЯТ КРЪГ "ОРИОН"

Непосредствено след смъртта на Андрей Луканов г-н Андрей Райчев, един от неговите най-близки приятели и съмишленици, заяви пред радио "Свободна Европа": "Ден преди да умре, Андрей Луканов ми каза следното: "Аз разполагам с неопровержими доказателства за корупция във висшите кръгове на властта и смятам да предприема енергични действия." Тези свои подозрения г-н Райчев изразява и в още няколко други интервюта, пред Парламентарната комисия против корупцията и пред следствените органи. В интервю пред в. "Труд" от 9 октомври 1996 г. друг близък приятел на покойния Луканов, социологът Кънчо Стойчев дава допълнителни подробности за споменатите доказателства: "Уикендът, преди да замине за Москва, разговаряхме с Луканов. Той ми каза, че негов познат - човек от Държавна сигурност, го е посетил с мисията да преговаря за споразумение. От "Орион" искали Луканов да престане да се занимава с тях. Луканов категорично отказал с мотива, че с мародери не преговаря. От целия разговор останах с впечатление, че има доказателства за извършителите на арогантна банкова афера. Някои от тези хора са близки до премиерския приятелски кръг. Част от тях успешно напуснаха страната."

Тази "арогантна банкова афера" наистина съществува. Става дума за криминалния опит да бъде учредена Българска земеделска и промишлена банка чрез подставени акционери и с откраднати пари от страна на неформална икономическа групировка, известна на обществеността като приятелския кръг "Орион". С нея са не само свързани, но и пряко участват като акционери и съдружници висши държавни служители и приближени на министър-председателя Жан Виденов лица, разчитащи на неговото доверие и закрила. В редица случаи те използват не само служебното си положение, но и лостовете на целия държавен апарат в защита на икономическите си интереси, както и за прикриване на своята незаконна или направо престъпна дейност.

Групировката "Орион", определена лично от Жан Виденов като "приятелски кръг", представлява верига от частни фирми, обвързани от общи интереси, взаимни кредитни гаранции и сдружения на намиращи се в приятелски или роднински отношения лица. Основни фигури са негласният лидер на групировката Румен Мирчов Спасов, съпругата му Веска Тихомирова Меджидиева, председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения Любомир Панайотов Коларов, генералният директор на Българска телекомуникационна компания /БТК/ Михаил Кръстев Данов, криминално проявеният "агнешки крал" Николайчо Иванов Кривошиев /неотдавнашен собственик на 49 процента от капитала на "Дума прес" - АД/, Даня Янкова Константинова /дъщеря на изпълнителния директор на Банка за земеделски кредит /БЗК/ Янко Янков, арестуван за даване на кредити без покритие на фирми от групировката "Орион"/, Ангел Василев и други. Основни фирми на групировката са "Бетелхайзе комерс", в която съдружници са братята Румен и Лъчезар Спасови, и Красимир Райдовски, "Сайф" АД, собственост на Михаил Данов, Красимир Райдовски, Николайчо Кривошиев, Даня Янкова и Йорданка Тихомирова, "Колонел" - ООД с управител Ангел Василев, "Орион комерс ДФ, "Ригел Комерс" ООД, ЕТ "Веска Тихомирова", "Веска Меджидиева" - ЕООД, "Темпорари" - ООД, "Орион" - ЕООД, "Алнитак" - ООД, "Алнилам" - ЕООД, "Имиекс" - ЕООД, ЕТ "Николай Кривошиев", "Минтака комерс" - ООД, "Хатиса транспорт" - ООД, и много други.

Групировката е натрупала значителни финансови средства благодарение на необслужвани кредити, щедро раздавани от държавни и частни банки. Класически пример в това отношение са кредитите, дадени от юни до септември 1993 г. от БЗК, чийто изпълнителен директор тогава е Янко Янков, баща на Даня Янкова, имаща дялово участие в "Саиф" - ООД, "Минтака комерс" - ООД, "Дани 630" - ООД и други фирми на групировката. Според банкова справка от 6 февруари 1996 г. на БЗК "Витоша" към тази дата "Колонел" - ООД, дължи по необслужван кредит 6 830 999 щ.д., "Рила къмпани" - ООД - 1 165 000 щ.д., "Ригел Комерс" ООД - 616 298 щ.д. "Имиекс" ЕООД - 286 208 щ.д., ЕТ "Веска Тихомирова" - 770 000 щ.д. Най-често кредитите са гарантирани от други фирми на "Орион". За тях са заведени искови молби за обявяване в несъстоятелност, а срещу Янко Янков се води следствие. "Орион" обаче не подбира средства в усилията си да принуди новия собственик на БЗК - Атанас Тилев, да оттегли своите съдебни искове. За целта е впрегнат практически целият държавен апарат, рефинансирането от БНБ и ДСК е отрязано, държавни предприятия са задължавани да прехвърлят сметките си другаде, активно се тиражират слухове за фалит на банката. От страна на близки до "Орион" силови структури /"борците" Димитър Джамбов и Александър Томов/ е упражнен натиск върху Атанас Тилев - включително според оперативни сведения е уговаряно неговото убийство. В крайна сметка както БЗК, така и дъщерната й Добруджанска банка - ТБ са докарани до фалит, с което се отключва веригата на банковите банкрути в България.

Атаката срещу БЗК не е свързана само с раздадените от Янко Янков кредити. "Орион" всъщност разчиства пространство за пазарната ниша, в която смята да се настани, като отстранява конкурентните банки, обслужващи земеделски кредити и сделки със зърна. Групировката е сред основните износители на хлебна пшеница и фуражно зърно през 1995 г., довели до днешната зърнена криза. Например "Ригел комерс" изнася 9999 т за Израел, а "Бетелхайзе комерс" - 8000 т за Мароко и Гърция и 19 708 т - за Малта, Тунис и Израел; далеч по-големи количества са изнесени чрез подставени фирми и чрез т.нар. Орсови кооперации. С поставянето на БЗК и особено на Добруджанска банка -ТБ във финансово безизходно положение "Орион" всъщност елиминира основните си конкуренти в зърнената търговия. Далеч по-важна стратегическа цел обаче е заемането на монополни позиции в банковата сфера от страна на Българска земеделска и промишлена банка /БЗПБ/ - неслучайно другата земеделска банка - Централна кооперативна банка /ЦКБ/, ще бъде дискредитирана чрез аферата с парите на Михаил Чьорни. Целта е да се разклатят и кооперациите обединени в Централния кооперативен съюз, БЗПБ да получи монополни позиции спрямо свързаните със селското стопанство финансови операции - и най-вече да придобие правото да оперира с парите на Държавен фонд "Земеделие". Към всичко това трябва да се добави и обстоятелството, че БЗК е създадена с личните протекции на Андрей Луканов и като земеделска банка се ползва с изключителни преференции, а Атанас Тилев е в твърде близки отношения с Луканов - тъй че атаката срещу неговата икономическа империя има не само икономически, но и политически мотиви.

БЗК не е единственият кредитор на "Орион". Необслужвани заеми са отпускали също и вече фалиралите Минералбанк и Първа частна банка /ПЧБ/.

Класическите схеми за вземане на кредити без покритие обаче се оказват недостатъчни при реализацията на мащабния проект на приятелския кръг "Орион" - учредяването на собствена банка. За целта се създава сложна схема за краткосрочни валутни заеми, прехвърляне на пари през частни банкови сметки с цел укриване на печалби и набиране на средства от пирамидален тип, по която са извършени десетки незаконни финансови операции. Всички те са отразени в две разследвания, едното осъществено през юли - август от ЦСБОП и СКИАД, и друго - от НСС, като и двете визират набирането на средства за Българска земеделска и промишлена банка - АД. И двете разследвания са прекратени под личното давление на министър Любомир Начев, а провеждащите ги оперативни работници - уволнени.

В справката на СКИАД от 11 август 1995 г. се посочва, че разследването на ЦСБОП е предприето по повод заявителски материал за отвличането на Димитър Георгиев Димитров, изчезнал в Атина. Посочва се, че в основата на този терористичен акт е финансова операция, с която са ощетени български и чуждестранни физически и юридически лица, в това число и руският евреин Михаил Семьонович Чьорни, който е задържал при себе си в Тел Авив освен Димитър Димитров и лицето Павел Иванов Тренев. По данни на ЦСБОП, а не на Павел Тренев, от есента на 1993 г. той започва да извършва частна банкова дейност, координирана от Румен Спасов, ползвайки големи валутни суми за кратки срокове срещу 15 процента месечна лихва. Парите са завъртат в сконтови и валутни операции и с печалбите от тях се плащат лихвите на вложителите. В схемата участват лично Румен Спасов - с 300 000 щ.д., Обменно бюро "Импас" с 300 000 щ.д., "Орион комерс" чрез "София банк" - клон Хасково, с общо 2,3 млн.щ.д., Братан Шукеров /син на подуправителя на БНБ Стоян Шукеров/ със 160 000 щ.д., фигури от подземния свят като Александър Томов и Милчо Рижия с 370 000 щ.д. и много други. Самата "София банк" - Хасково, обслужва схемата, като изплаща по нареждане на Павел Тренев суми на Популярна финансово-брокерска компания /ФБК/ - Троян, на ФБК "Амигос", на ФБК "Еврика", на "Металснаб Холдинг", на Мелничен комбинат - София, на Завод за автомобилни гуми суми на обща стойност 2 млн.щ.д. Директор на този клон е Цецка Павлова Петрова, впоследствие назначена за изпълнителен директор на БЗПБ. При извършената през юни 1995 г. пълна финансова ревизия от дирекция "Вътрешен контрол" при "София банк" е установено, че този клон е обслужвал предимно фирми на групировката "Орион", в част от които самата Цецка Петрова е била съдружник. Ревизията е доказала длъжностни престъпления за над 3 млн.щ.д., но наказателна отговорност тъй и не е потърсена.

Според показанията на самия Павел Тренев обаче препраните чрез личните му банкови сметки пари и чрез "София банк" - Хасково, са значително повече и възлизат на 10,5 млн. щ.д., като сумите са давани в брой от Румен Спасов, прехвърляни в левове и връщани с процент печалба лично нему или с трансфери на "Дума прес" АД, "Бетелхайзе комерс", "Софийски пазар" - АД, и др. Тренев посочва, че по нареждане на Румен Спасов е извършил през есента на 1994 г. трансфери по сметка на Българска пощенска банка в полза на предизборната кампания на Българска социалистическа партия /БСП/ и за сделки на "Колонел" - ООД, възлизащи на повече от 2,5 млн.щ.д., които са покрити от държавни фирми като "Металснаб" АД, "Мелничен комбинат" АД и др. - чрез кредити от "София банк".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ПОВОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


На 27 октомври настоящата 1996 година ще се произведат избори в България за президент на републиката.

Българската демократическа партия за европейски и световни щати, принципна последователка на Търновската конституция, няма да участва в тях и поради това няма кандидати. Нейните членове могат да гласуват при желание по съвест.

София, 22 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Веселинов

СЕКРЕТАР: Любка Иванова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЗА ВЕРОЯТНИТЕ РЕЗУЛТАТИОТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


Българската демократическа партия за европейски и световни щати /БДПЕСЩ/ няма да участва в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 27 октомври 1996 г., поради което няма издигнати кандидатури за двата поста, тъй като сме били, сме и ще останем принципни поддръжници на Търновската конституция.

В момента се правят различни прогнози за изхода на изборите от различни политически и неполитически сили, общественици, политици, наблюдатели, журналисти, агенции и пр.

За голямо съжаление прогнозите им не се базират на тенденции и цифри, а на симпатии и антипатии срещу заплащане или без такова.

Позволявам си да дам една прогноза, изградена само върху сегашните политически тенденции и сухите цифри от парламентарните избори през 1994 г.

Избирателите у нас са около 6 600 000 - 6 800 000 души.

На първи тур негласувалите ще бъдат около 2 000 000 души.

За СДС ще гласуват около 2 000 000 души.

За БСП - около 1 850 000 души.

За всички останали кандидати - около 800 000 души.

Тези изборни резултати ще доведат до втори тур.

И двете състезаващи се кандидатски двойки ще увеличат гласовете си и силите им ще бъдат почти изравнени, президентът и вицепрезидентът, независимо кои ще бъдат, ще бъдат избрани с нищожна преднина пред конкурентите си.

В това обаче се крият опасни последици. Държавният глава и вторият след него човек няма да се радват на едно дори 50-процентово доверие на народа, а някъде между 25-35 на сто, което означава, че няма да бъдат представителни и силни фигури, тъй като над 65 на сто от българските граждани няма да ги поддържат.

София, 24 октомври 1996 г.

/Пресслужба "куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД УЧАСТИЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


Извършващите се в България политически и икономически промени след 10 ноември 1989 г., макар и демократични по своя характер, бяха подготвени от комунистическите тайни служби вътре и вън от страната. С това заинтересуваните кръгове целяха да запазят фундамента на създадената след деветосептемврийския преврат през 1944 г. терористична комунистическа държава.

Пред българския народ все още не е потвърдено официално, че от гледище на държавното и международното право всички актове на държавната власт след деветосептемврийския преврат нямат законен характер,

ЗАЩОТО:

* с преврата на 9 септември 1944 г. се положи началото на грубото потъпкване и фактическото прекратяване на действието на единствено легитимната за България Търновска конституция;

* с деветосептемврийския преврат беше ликвидиран суверенитетът, като страната ни беше поставена под непосредствената и пряка хегемония на империалистическия Съветски съюз;

* в грубо противоречие с Търновската конституция и в условията на съветска военна окупация 26-ото обикновенно народно събрание прие на 26 юни 1946 г. така наречения Закон за провеждане на референдум за република или монархия. По този начин терористичната комунистическа партия по насилствен път промени общественото и държавното устройство на България, тъй като според изричните разпоредби на Търновската конституция тя не може да бъде отменена, а само преглеждана и изменяна.

Позицията на Общобългарския антикомунистически съюз към т. нар. избори за президент на България произтича от неоспоримостта на историческите и политическите факти. А те доказват изобщо нелегитимността на президентската институция у нас. Обаче отчитайки общата закономерност на демократичния процес в страната след разпада на съветската комунистическа империя, както и в конкретен план - извършващата се консолидация на силите за легитимна демокрация вън и вътре в Съюза на демократичните сили и обособяването им в Обединени демократични сили, Общобългарският антикомунистически съюз обявява присъединяването си към тях в усилията на обединената опозиция за избор на президент.

Общобългарският антикомунистически съюз смята всяка форма на пасивност или бойкот на президентските избори за престъпление към нацията и предателство към демократичните процеси.

Върху фона на пълзящата с брутален цинизъм реставрация на комунизма от най-злокачествен сталинистки тип Общобългарският антикомунистически съюз апелира към своите членове и привърженици да вземат активно участие в избора за президент, като безусловно дадат вота си за президентската двойка на Обединените демократични сили - Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев.

Високият граждански морал, политическата непоквареност, изключителната интелигентност и високата професионална подготовка на президентския кандидат Петър Стоянов са твърда гаранция за реална и легитимна демократична промяна.

Безотговорната и спекулативна експлоатация на монархическата идея и злоупотребата с авторитета и името на царя на българите, поставени като антитеза в предизборната кампания, е политическа провокация както към самата монархическа идея, така и към августейшата особа на царя.

Неизменна цел на Общобългарския антикомунистически съюз е коренната промяна на съотношението на политическите сили в нашата страна в полза на легитимната демокрация, възстановяването на свещената Търновска конституция и на законното държавно, политическо и обществено устройство на България. В хода на демократичните процеси пътят към тази заветна цел на този етап минава през българския парламент и установеното президентство.

София, 23 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Момчилов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: отец Димитър Амбарев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


По повод на многообройните въпроси на пенсионери и граждани, постъпващи в Централния съвет на Съюза на пенсионерите в България /ЦС на СПБ/, ръководството на Съюза се смята задължено да даде следните пояснения в средствата за информация:

Движението за защита на пенсионерите, безработните и социапно слабите граждани с председател Иван Митев е регистрирано като политическа партия. От нейно име в президентската надпревара участват господата Бойчев и Кулеков.

Съюзът на пенсионерите в България е неправителствена, непартийна организация на пенсионерите, регистриран през м. май 1990 г. по Закона за лицата и семейството. В Националния съвет по социалните и демографските въпроси към Министерския съвет съюзът участва като партньор и опонент на изпълнителната власт.

Конфедерацията за социална защита на пенсионерите, на която е член Съюзът на пенсионерите в България, подкрепя за президентска двойка проф. Иван Маразов и Ирина Бокова от обединението "Заедно - за България".

Ръководството на съюза смята, че кандидатите на обединението ще спазват конституционните си пълномощия, ще положат усилия за осъществяване единството на нацията, преодоляване напрежението между трите власти, намаляване на престъпността, за ред, сигурност, икономическо възстановяване и социална справедливост.

Призовава над половинмилионната членска маса на съюза, неговите симпатизанти и пенсионерите да гласуват за проф. Маразов и г-жа Бокова.

София, 22 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Колев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ И СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.


Относно подписаното на 14 октомври 1996 г. споразумение между Министерството на образованието, науката и технологиите /МОНТ/ и неназовани студентски организации, нямащи представителен характер, Студентското национално движение /СНД/ "Велика България" смята това споразумение за несъответстващо на студентските интереси и го смята за нелегитимно. Инициативният комитет на академичната общност вчера на общо събрание също оттегли доверието си от подписалите споразумението свои представители. Без да отхвърля възможността за продължаване на преговорите, СНД "Велика България", вкл. и структурите му по места, декларират, че при продължаващата неотстъпчивост на МОНТ са принудени да поемат курс към подготовка на предупредителни окупационни стачни действия във висшите училища в София и в страната.

София, 18 октомври 1996 г.

И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Василев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБАТА НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПОВОД НА СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ.


Във връзка с искането на националния стачен комитет за намаляване на наемите за студентските общежития и увеличаване на стипендиите на 80 процента от MPЗ, днес, 21 октомври 1996 г. ще започнат ефективни стачни действия във Висшите училища в страната. Сутринта бе окупиран Шуменският университет "Константин Преславски". Колегите от Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград, започнаха символични стачни действия. Тази вечер ще бъде окупиран и Великотърновският университет "Св.Св.Кирил и Методий". Студентите от Софийски университет "Св.Климент Охридски" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" подкрепят справедливите искания на колегите си и са готови за предстоящи протестни действия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ ЗА "ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА БЮЛЕТИН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 96 Г." НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБ "СОЛИТОН" ВАЛЕРИ ЦВЕТКОВ. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия и до средства за масово осведомяване.


Въпреки неособеното ми уважение към институцията Централната избирателна комисия /ЦИК/ поради личния ми опит с нея при провеждането на избори, предвид сложната и опасна политическа ситуация, в която се намира в момента страната ни в навечерието на настоящите президентски избори, си позволявам да предложа настоящия проект за организация и технологична схема на компютърната обработка на изборните резултати. По професия съм компютърен специалист, а освен това за съжаление имам предостатъчен опит при провеждането и обработкатта на изборни резултати както в страната, така и в чужбина. Участвал съм като експерт при подготовката на изборните закони, организирал съм пълно паралелно преброяване на изборните резултати /което като подготовка, организация и обем на работата е съизмеримо с официалното - въвеждани са в компютри пълните резултати от секциите в цялата страна, включително чрез модемна връзка с всички изборни райони в страната/, бил съм консултант на парламентарната комисия по изборни книжа за избори 90, бил съм ръководител на групата за анализи и проучвания на една от най-големите политически сили, и...толкова. От една страна, патовата ситуация в ЦИК преди тези избори 1996 г. - невъзможността да се постигне консенсус при избора на колектив-преброител, което налага повтаряне на конкурса, а от друга страна, задълбочаването на кризата в страната след "убийството" на Луканов /независимо дали е поръчано от него, или от някой друг/. Съществува сериозна опасност кулминацията на тази криза да достигне именно при тези избори, което да доведе до "непредвидими" последствия. Ето защо предложената по-долу технологична схема, освен че е изцяло съобразена с изборния закон, елиминира в максимална степен възможността изборът на колектив за преброяването да се използва в процеса на изборите или след обявяването на резултатите като предпоставка за по-нататъшно ескалиране на напрежението. Друга важна цел, която се реализира с настоящия проект, е значително намаляване на разходите за всички следващи избори, провеждани в България, тъй като най-скъпите неща, а именно компютрите и софтуерът, остават собственост на ЦИК за бъдещо използване. Единственият сериозен недостатък е, че се елиминира възможността някои лица да спечелят десетки милиони лева, вместо да спечелят всички. Към ЦИК се създава експертна група за официално преброяване на изборните резултати, състояща се от информатици или други компетентни в областта на компютърните технологии лица, поне половината от които да са представители на участващите в изборите политически партии или лица /в конкретния случай за тези избори професионалисти, посочени от изборните щабове на кандидатпрезидентските двойки/, а останалите - независими висококвалифицирани компютърни специалисти, които ще ръководят и контролират въвеждането на секционните протоколи от операторите в ЦИК, приемането на данните по модем и чрез дискети от Районната избирателна комисия /РИК/, обобщаването на данните, предостаявянето на всеки кръгъл час или при поискване на справки с резултатите до момента, успоредното сравняване на данните от ЦИК с въведените резултати от РИК, корекцията на евентуалните грешки, предоставяне на окончателните резултати, предпечатната подготовка на бюлетина на ЦИК и др. Операторите, които ще въвеждат информацията, да бъдат назначени на същия принцип - половината представители на съответните партии, организации и лица, а другата половина - независими. Предимствата на предложения подход са повече от очевидни: - Едновременната работа в екип на всички нива - от една страна, представители на различни партии и организации с разнопосочни интереси, от друга страна, представители на мнозинството на аполитичните, гарантира изключително висока степен на контрол срещу евентуален опит за изопачаване на действителните изборни резултати. - Техниката и софтуерът могат да се използват целогодишно и за всякакви други цели, като например подготовка на действителни, а не "фантомни" избирателни списъци, подготовката и обработката на резултатите от частични избори; навременно изпращане и получаване на неограничени по обем файлове с решения, указания, документи, говор и т.н. чрез модемна връзка, и всякакви други дейности, някои от които засега са немислими поради липсата на техническа възможност за това. - С всички следващи изборни се натрупва опит, още повече когато се работи на една и съща техника, при това в повечето случаи от едни и същи хора. Колкото до недостатъците, те са повече от очевидни: - Трудно ще могат вече с лекота да се постигат официални резултати, различни и понякога дори противоположни на истинските. - "Фантомите" в изборните списъци могат изведнъж да станат аполитични и да се откажат от правото си на глас. - Възможността да се използва изборният процес за дестабилизация на обстановката в страната ни чрез избирането на официален преброител, предварително набеден за "син", "червен" или някой от останалите цветове на дъгата, който да създаде съзнателно или не повод за атаки от съседния цвят, и чрез опорочаването на изборите да се предизвикат изкуствени или естествени конфликти и напрежения сред обществото.

София, 18 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦАРСКИ КЛУБ "ЦАРИЦА ЙОАННА" ПО ПОВОД НА ИЗБОРИТЕ ЗАПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


Царският клуб "Царица Йоанна" призовава съмишлениците си на изборите на 27 октомври 1996 г. да гласуват за кандидаттпрезидентската двойка на Обединените демократични сили Стоянов - Кавалджиев. Техният избор може да възвърне надеждата на българите за възраждане на съсипаното ни от комунизъм отечество! Само в наистина демократични условия българският народ може да изяви свободно волята си за формата на държавното управление - република или монархия, и за завръщането на Негово величество Цар Симеон ІІ. Призивите за бойкот на тези избори, за унищожаването на бюлетините с надписи "за царя" са явна вреда за демократичния процес в България и за самата монархическа идея! Изразяваме протест и възмущение срещу използването на образа на царя и на неговото име за откровена антиагитация! А безразличието в този съдбовен период за родината ни е недостойно за българи! За победа на нашите представители! За свободна, демократична и независима България!

София, 19 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Николова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ "ЗА СИЛНА И НЕДЕЛИМА БЪЛГАРИЯ" НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖОРЖ ГАНЧЕВ, ИЗДИГНАТОТ БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК.


ИКОНОМИКА

Икономическата криза е видна и за слепите. За много от нас тя е като жълтата гостенка - туберкулозата, преди да бяхме намерили лек за нея. За наш срам хората още получават заплати и пенсии, чиято равностойност е по-малка от 35 долара. Мародерите, разбира се, си плащат в долари и марки. Дебне инфлацията, предизвикана от намалението на производството и обезценяването на лева. Годишната инфлация за 1996 г. ще бъде 250 %! Убийствени са и високите лихви, които са резултат от мощните инфлационни процеси. Високите данъци удрят производството и дребния, средния и семейния бизнес. При липсата на сериозни преференции за инвестиции вече липсва доверие от страна на населението и към финансовите институции. Това пък задълбочава финансовата криза. Всичко е свързано. Развихря се търговска спекула при наличие на монополно високи цени и невъзвръщаеми банкови кредити. Някой да е влязъл в затвора? Погромът идва от червено-синята коалиция и некомпетентното управление на финансово-стопанската ни система. И най-вече от 7-годишните им боричкания за надмощие! Българската социалистическа партия /БСП/ ще пострада много от закъснелия и безуспешен опит да стабилизира губещите предприятия. От увеличаването на лошите кредити и влошаването на и без това слабата ликвидност на банките. През миналата година загубите на предприятията възлизаха на 45 милиарда лева. От първото тримесечие на т. г. се прибавиха още 16 милиарда! Държавните ценни книжа някак компенсираха обезценяването на лева, като привличаха чужди инвеститори. Но при инфлация, по-голяма от 10 %, а нашата е 250 %, се получава изтегляне на паричните ресурси от държавните ценни книжа, а това създава напрежение на валутния пазар. Неправилна е методиката на Националната електрическа компания за повишаване на цените на електричеството, топлоенергията и въглищата! Веднъж с увеличение на валутните курсове и втори път с темпа на повишаване цените на производителя. Двете величини са във функционална зависимост и повишават цените на енергията близо два пъти. Тоест получава се инфлационна спирала. Какви пътища предлагам за преодоляване на кризата? Достойни президентски правомощия и строга антиинфлационна политика. Овладяване на валутния пазар с фиксиран седмичен или 2-седмичен курс по строг валутен режим. Плавна обезценка на лева с 0,1 дневно, което ще спомогне за 1-2 % месечна инфлация. Малко остарял метод, но бе приложен успешно в Русия и в Унгария. Замразяване на цените в цели производства и отрасли, прилагано успешно в САЩ. Политика на възстановяване на доверието в банките заедно с изтеглената валута. ДСК да започне да набира валутни депозити! Безкасови плащания - дебитни и кредитни карти. Това рязко ще свие звонковите плащания и паричното обращение. В САЩ 90 % от всички разплащания са по безналичен път! С други думи, не в брой! То ще сложи край на буркан и дюшекбанките! Предлагам привличане на чужди инвестиции чрез преференциални условия - намаляване на данъчните ставки за дребния, средния и семейния бизнес - инвестиционна дейност! Създаването на мощен фондов пазар и фондова борса ще прехвърля обратно голяма част от спекулативния капитал. При наличие на фондов пазар цялата икономика става мобилна, а цената на акцията на дадено предприятие става залог за състоянието му. Следва бърз преход на капитали от отрасъл в отрасъл! Така икономиката се самофинансира и частично се откъсва от банковото иго. Като гарант на прехода ще търся нови източници за финансиране освен МВФ и Световната банка. Картелът ОПЕК в арабския свят, Далечният изток, Япония и Корея, както и финансови групи от Русия, също могат да решат силния инвестиционен недостиг. Премахване на бюрократичните пречки в законите за приватизация! Разширяване замяната на собственост срещу дълг - вътрешен и външен. Офшорни и свободни икономически зони. Трябва незабавно да започнат преговори за разсрочване на външния ни дълг за 1997 г., за да може икономиката поне малко да отдъхне. Спиране обедняването, което тази година ще бъде 50 %. Ниското потребителско търсене от антиинфлационен вече се превръща в проинфлационен фактор. Редовия човек най-вече там го стяга чепикът. Ако не вярвате, бръкнете си в джоба. Неведнъж съм казвал, че там е истината. Ако, докосвайки се до икономиката, не всички разбират използваните термини и послания, моля за извинение. Но тези, чиято работа е да управляват икономиката на страната, моля да си отворят ушите, защото доказаха, че не знаят що значи дребният, средният, семейният и селскостопанският бизнес за една държава като нашата. Даже и в мощна Америка 85 % от гръбнака на нацията се крепи върху него. Останалите 15 % са мощните корпорации, които въртят 45 % от брутния национален продукт с високите си технологии, трансконтинентални пазари и ликвидна мощ. Чуждестранният дълг на САЩ е малък, докато вътрешният бюджетен дефицит е огромен. От сриването на борсата през 1992 г. та до днес Америка наистина разчита на дребния, средния, семейния и аграрния бизнес като основен двигател на нацията. Защо управляващите разстреляха същия у нас можем само да гадаем!) Затриха го с данъци и бомбастични лихви - облагаемост на инвестициите и липса на поощрение. Накрая го довършиха с чиновническата си суперкорупция. Некомпетентност? Съмнявам се. Партийно олигархичен път за покоряване на цялата икономическа същност на България? Много по-вероятно! Финансово свободният човек е жив дявол за някои репресивни навици. Забелязва се явно нежелание да се заинтригува и сериозният чуждестранен капитал. Знае се, че за него трябват ясни правила на играта и търгове без шуробаджаначеска или партийна намеса. Да привлечем чужденеца дългосрочно у нас трябват инфраструктури - модерни комуникации и нормален бизнесклимат. Това е невъзможно без дребния, средния и семейния бизнес, плюс земеделското производство. Чужденецът търси срочна възвръщаемост на своите инвестиции и резонна печалба между 7 и 11 %. Наши бандити правят удари с 200 % печалба за сметка на държавата! Защо отказваме на чужденеца правото на терен в България за 30-годишен платен лизинг, за да построи собствена модерна фабрика? Да разкрие работни места за българи, да изнася завършения си български продукт и да плаща местни български данъци? Това е скандално късогледство на нашето отдавна гноясало законодателство. Господа управляващи специалисти, макроикономическите параметри, които ще изправят отечеството на крака, изискват 30 % преференциално фиксиран лихвен процент за период от минимум 2 години върху кредитите на родните производители. Ако го съчетаете с въвеждането на фиксиран седмичен валутен марж, още по-добре. Предимствата: положителен коефициент на рентабилност и стимул за производство. По-леко обслужване на външния дълг. Фиксираният марж ще възстанови силата на националната ни валута на нашия пазар. Ще пренасочи спестяванията от валутния пазар към инвестиции в машини, недвижимости и корпоративни ценни книжа. Ще актуализира остатъчната стойност на дълготрайните активи, с което се премахва невидимият данък инфлация! Трябва ни отмяна на забраната за използване на дегресивните методи при амортизацията на дългосрочните активи. Стимулиране използването на нови технологии! Нулева ставка на вносното мито за стоки, които не се произвеждат в България. При заявка от нашенски местен производител може да се повишава с 5 % протекцията до достигане на максимума в групата. Не е нормално фризер или опел на старо, които се явяват средства за производство и съществуване на труженика, в бедна България да струват два пъти повече, отколкото в богатите страни, където ги има в излишък. Ако цената на прехода е инфлация или увеличение на вътрешния дълг, не паникьосвайте хората. По-опасно е увеличението на външния дълг. Господа - другари, трябва да узреете за стимулиране на българското конкурентно производство! Износ на наш продукт и внос на валута и нови технологии. Промяна на нашето дъмпингово и лошокачествено производство, където има такова. Край на порочните ни работни визи! Само това може да бъде достойният път към структурната реформа, който да постави България отново на картата. Останалото са празни партийни приказки - глад, срам и позор за всички нас!


ТУРИЗЪМ И КУРОРТНО ДЕЛО

Помня още през 1960 г. колко видни добронамерени и богати западни туристи летуваха по нашето Черноморие. Помня английския "цар на пералните машини" с неговата суперяхта. Помня кавалкадите от ягуари, триумфи и мерцедеси на Златни пясъци. Помня и ентусиазма за бързо забогатяване на бармани, келнери и шефове на обекти. Помня еднообразната храна и лошото обслужване - първите причини, които прогониха най-платежоспособните западни туристи. Когато през 1961 г. отидох до Великобритания, хората ме питаха дали е вярно поверието, че когато Господ раздавал земята, българите били на работа и затова ги пропуснал. Като най-справедливият той се реванширал и им дал късче от рая. Учуден съм, че е така, тъй като никъде по света не видях такова уникално многообразие. Мистерия, заключена между Дунав, Черно и Бяло море, и интелигентен и изобретателен народ като нашия, на кръстовище, където са оставили следи 5 антични цивилизации. Затуй туристическият ни бизнес не трябва да има равен в региона. Чрез 35 % удръжки от заплатите на народа държавата инвестира в туризма 53 милиарда щатски долара за последните 35 години. С кръв и пот бяха построени 475 хотела, 40 къмпинга и хиляди заведения за обществено хранене, спорт и развлечение. Вярно е, че видът и мащабите на удобствата в тази туристическа инфраструктура, макар и внушителни, бяха ориентирани главно към източноевропейските и руските вкусове. С днешна дата малко от тях предлагат разнообразните удобства, към които западните туристи са привикнали. И все пак - многобройните богатства на България, нейната култура, паметници, исторически ценности, манастири и минерални извори имат силата да привлекат много международни туристи. След 10 ноември 1989 г. пет поредни правителства декларираха приоритета на международния ни туризъм. А на практика започна неговото унищожаване и разграбване. БСП и СДС може да не искат да признаят, но именно БББ предложи национална концепция за развитие и приватизация на международния ни туризъм. Ако от седемте милиона транзитни туристи ежегодно се вземат само по 100 долара, ние ще получим 700 милиона долара приход само от транзитни такси. Тогава няма да се молим с такава жар за нови и нови заробващи траншове от по 100 смешни милиона долара. В концепцията бе заложено, че даже и при тази материално-техническа база, ако е в ръцете на професионалисти, до 2000 г. приходите могат да надхвърлят 1 милиард и триста милиона щатски долара. Питам - не е ли срамно за това държавно ръководство насила да коли кокошката, която бе отгледана да снася златни яйца? Да позволява партийни кланове да продават под масата народна собственост за жълти стотинки? Да не ги е еня, че годишно конкурентите ни Кипър, Тунис, Мароко и Турция правят по милиарди долари от туризъм? Не разбират ли, че нашите шефове трябва да работят с ръцете на масата, за да постигнат равнопоставеност между държавния, от една страна, и едрия, дребния и семейния бизнес, от друга? Дори БСП - корифеят Андрей Луканов протестира, когато хора на Желев продадоха Японския хотел с 20 милиона долара по-малко от цената, която предлагаше Световната банка. Пресата е пълна с фрапиращи факти, че днес се продават хотели в Златни пясъци и Слънчев бряг за цената на един апартамент в София. Трикорпусният хотел-ресторант "Бриз" само за 57 милиона лева? Не ми се говори! Ясно е, че хаосът воюва с държавните ни интереси. С това ли ще привлечем чуждите инвестиции? При тази политика днес богатите ще стават по-богати, а огромното мнозинство още по-бедни. И така, докато останат само пограничните табели от някогашна България. Бог помага, но в кошара не вкарва! Затова Господ видимо ни се е разсърдил, че не сме оценили какво ни е дал при сътворението на света.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2015 ГОДИНА" НА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ!".


РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО 2015 ГОД.

Дългосрочен план

Развитието на системата за национална сигурност в дългосрочен план /до 2015 г./ ще зависи изцяло от условията, които ще бъдат създадени пред двата предшестващи периода на нейното изграждане и развитие - до 2000 и до 2015 година.

• ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАН - преодоляване на двуполюсния конфронтационен модел на българското общество и осигуряването на обществено съгласие по всички основни направления на развитието на страната е задача, която нашата общественополитическа система ще трябва да реши до 2000 г. В резултата на решаването на тази задача ще бъде утвърдена към 2000 г. новата демократична форма на държавно управление в Република България, такава, каквато беше договорена на "кръглата маса" през 1990 г. Към 2005 г. ще завърши напълно изграждането на системата за управление на държавата и обществото, такава, каквато е характерна за всички демократични държави, с които Република България взаимодейства като обект и същевременно като субект на междудържавните отношения. Необратимостта на процеса на изграждане и развитие на демократична форма на държавно управление, характеризиращо се с: гражданско общество, отворено в максимална степен към света; правова държава, основана на разделението на властите; социално ориентирано пазарно стопанство, условия за която ще бъдат създадени през периода до 2000 г., към 2005 г. ще стане факт. Постигането на такава необратимост на процеса не само ще създаде условия за непрекъснато прогресивно развитие на българското общество, но и ще осигури превръщането на Република България от консуматор в активен генератор на сигурност в регионален, европейски и глобален мащаб. Всичко това, съчетано с уникалното геостратегическо положение на страната като географски център на един от взривоопасните региони в света - Балканите, ще позволи Република България след 2005 г. да се превърне в действителен геополитически център не само с регионално, но и с европейско и със световно значение;

• В РЕГИОНАЛЕН ПЛАН - развитието на процесите ще бъде значително по-сложно поради тяхната многофакторност. Историческата обремененост на Балканите с много остри както междудържавни, така и вътрешни за всяка една без изключение балканска страна прави заключително [изключително?] трудно постигането на съгласие между тях и изграждането на регионална организация за сигурност. Сложността на процеса се засилва от преплитането на интересите на всички геополитически центрове, които имат или искат да получат влияние в региона. С последователната си външна политика, която се активизира след 1994 г., Република България стана инициатор на полезни инициативи, насочени към преодоляване на недоверието и конфронтацията между балканските държави. Неотклонното провеждане на външнополитическия курс, заложен в Софийската декларация на балканските министри на външните работи, както и балансираната политика на активно сближаване и с балканските съседи и с всички геополитически центрове и недопускането на противопоставяне на междудържавните отношения, които Република България поддържа с всяка една от тях, ще позволи на страната към 2005 г. да се превърне в най-активния, възможно главен субект на изграждането на нова регионална архитектура на сигурността. Извоюването на положението и правата на балкански геополитически център ще позволи на страната ни след 2005 г. да се превърне и във важен геополитически център с европейско и световно значение, независимо от огромната разлика между нея и великите сили по отношение на територия, население, ресурси и военен потенциал;

• В ЕВРОПЕЙСКИ И ГЛОБАЛЕН МАЩАБ - ролята на Република България като геополитически център и генератор на сигурност на Балканите, в Европа и в света ще се определя както от активната й и последователна външна политика на интегриране в европейските и в световните процеси и структури, така и от правилния, обоснован избор на модел за гарантиране на националната сигурност на страната, който българският народ трябва да направи след 2000 г. Независимо от това дали Република България ще гарантира националната си сигурност чрез пълна интеграция в регионалните, европейските и световните системи за сигурност, чрез интегриране само в някои от тях или като осигури международното признаване на статут на неутрална държава, за да бъде генератор на сигурност, страната трябва да си осигури положение на активен субект в регионалната, европейската и световната архитектура на сигурността. Само по такъв начин Република България може да бъде признат международно геополитически център на Балканите.

В този план основните задачи, които трябва да бъдат решавани при развитието на системата за национална сигурност през периода до 2015 г., са:

1. Поддържане на законовата база и на структурите за управление на системата за национална сигурност в съответствие с развитието на процесите в страната, на Балканите, в Европа и в света. Такъв модел на поддържане на законовата база и структурите за управление на системата за национална сигурност е от изключително значение за поддържането им в такова състояние, че да могат безпрепятствено да се интегрират в съществуващите или да бъдат основа за изграждането на нови системи за регионална, европейска и световна сигурност. Това е абсолютно необходимо, за да може страната да изпълнява функциите на геополитически център, генератор на сигурност в регионален, европейски и глобален мащаб.

2. Усъвършенстване на структурата и функциите на националните разузнавателни и контраразузнавателни органи. Целта на развитието на тези органи е да се осигури възможност те да обслужват не само държавните интереси и структури на Република България, но и да бъдат активен фактор за предотвратяване на възможни регионални конфликти на Балканите в съответствие с функциите на страната като геополитически център, в региона. За да бъде успешно изпълнена задачата, поставена пред националните разузнавателни и контраразузнавателни органи, най-голямо значение има тяхното изграждане и развитие през предшестващите периода до 2000 г. и до 2005 г. Първостепенна задача е да бъде преодоляна раздробеността, създадена в резултат на целенасоченото им разграждане след 1989 г., и да се осигурят необходимите условия за съгласуване на действията им, както и за целенасочено подаване на разузнавателната и контраразузнавателната информация към органите за държавно управление и към всички структури на системата за национална сигурност. След 2005 г. е особено важно да бъде създадена такава национална система за разузнаване и контраразузнаване, която да позволи на Република България да бъде създаден център за контрол и предотвратяване на възможни регионални конфликти.

3. Изпълнението на програмите за строителство и развитие на Въоръжените сили и за модернизиране и превъоръжаване на Българската армия ще позволи след 2005 г. те да отговарят на всички изисквания за съвременни, високоефективни и високотехнологични Въоръжени сили. Икономическото състояние на Република България към 2005 г. в случай на последователно и планомерно осъществяване на започнатата структурна реформа ще създаде необходимите предпоставки за преминаване към напълно професионална армия, отговаряща на отбранителните потребности на страната. Същевременно геостратегическото положение на Република България, както и ограничените й човешки ресурси налагат създаването на напълно професионална армия да бъде предшествано от изработване и приемане на законова база и създаване на високоефективна система за подготовка и поддържане на необходимите мобилизационни резерви. Това трябва да позволи на страната да развръща необходимата по численост и бойни възможности армия, в съответствие с всяка възникнала военна опасност.

4. След 2005 г. Военнопромишленият комплекс на Република България трябва да отговаря напълно на изискванията не само да осигурява българските Въоръжени сили с всички необходими материалистически средства, въоръжение и военна техника, равностойни на най-добрите световни образци, но и да се превърне в един от основните източници на национален доход. За да изпълни тези си функции ВПК, от изключително значение е целенасоченото му планомерно развитие през предшествуващите периоди. Целта е до 2000 г. да бъде напълно завършено преструктурирането на предприятията от ВПК, а до 2005 г. да завърши пълното му интегриране и пълноценно участие в системата на международното разделение на труда. За да стане българският ВПК един от основните източници на национален доход, първостепенно значение има и разумната, държавно регулирана конверсия, условия за която трябва да бъдат създадени в периода на преструктуриране на ВПК до 2000 г.

5. Осигуряване на надеждни гаранции за националната сигурност на Република България. Изборът на модел за гарантиране на националната сигурност, който българският народ трябва да направи до 2005 г, ще позволи да се провежда след това целенасочена политика в съответствие с народното решение. Много важно е да се разбере, че дори при решение за пълно интегриране на страната в съществуващите политико-военни структури, това едва ли ще бъде осъществимо преди 2005 г., т. к. процесът е многофакторен и определящи са външни фактори като готовността и желанието на съответната организация да приеме за свой член Република България, след като българският народ вземе решение за такава стъпка. При всички възможни варианти на решение развитието на процеса на осигуряване на надеждни гаранции за националната сигурност на страната след 2005 г. ще придобие много по-голяма конкурентност. т. к. от активен диалог със съществуващите и новосъздадените структури за сигурност и активна дискусия на българското общество вътре в страната ще се премине към планомерни активни действия за осъществяване на народното решение.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИ БТА пълен текст на:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 107/22 октомври 1996 г.


Във връзка с проведения конкурс и приемането от ЦИК на програмно-техническите средства за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 27 октомври 1996 г., Централна избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Назначава Експертен съвет в състав: Съпредседатели: Моско Аладжем Пламен Хинков
Членове: Благовеста Кенарова Илия Божинов Весела Пашева, който на 22 октомври 1996 г. от 14 часа в ЦИК, София, пл. "Батенберг" нр 1, да проведе изпитания на програмно-техническите средства за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 27 октомври 1996 г. и да направи оценка за готовността на "Информационно обслужване" ЕАД за извършването й. При това изпълнителят да извърши примерна обработка с данни на ЦИК и да представи контролни разпечатки на необходимите информационни изходи.

2. До два часа след завършване на заседанието Експертният съвет да представи на ЦИК писмено становище за проведените изпитания.

3. При удовлетворени изисквания и по предложение на Експертния съвет ЦИК незабавно получава копие от програмното осигуряване върху магнитен носител и съответната експлоатационна документация.

4. Ако изискванията не са удовлетворени, екипът на "Информационно обслужване" ЕАД да направи необходимите промени в съответствие с препоръките на Експертния съвет и в срок до 23 октомври 1996 г. след проверка от Експертния съвет да предаде на ЦИК копие от програмното осигуряване върху магнитен носител и съответната експлоатационна документация.

5. Определя възнаграждение на членовете на Експертния съвет в размер на по 5 000 /пет хиляди/ лева за всеки от тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ
№ 111/22 октомври 1996 г.


Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Военнослужещите на наборна военна служба, които в изборния ден са в домашен отпуск, гласуват в изборната секция по местоживеене с военна книжка и удостоверение за последната адресна регистрация на военнослужещия, издадено от общината /кметството/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ
№ 113/22 октомври 1996 г.


Поради окончателен отказ на Математически колектив "Избори" за участие в компютърната обработка на изборните данни и изчисляване резултатите от изборите отпада основанието за изменение на Методическите указания за РИК и СИК по приложението на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, прието с Решение № 102 от 14 октомври 1996 г. относно извършването на преброяването от два екипа. По тези съображения Централната избирателна комисия 


Р Е Ш И:

Отменя Решение № 102 от 14 октомври 1996 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/

 


---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 24 октомври 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.