29 ноември 1996 г.

29.11.1996

- В писмо до премиера Жан Виденов Майкъл Деплер изразява грижата, че "дискусиите около споразумението за валутния борд изместват вниманието от въпроса за ясно и категорично провеждане на пазарно ориентирана структурна реформа. Валутният борд просто няма да заработи, ако не бъде подкрепен с решително провеждана структурна реформа. Изпълнението на договорените структурни реформи е необходимо за подновяването на споразумението.

Правителството започна да прилага някои от исканите мерки, но колебливо и с голямо закъснение. Забавянето също така поставя под въпрос решимостта на правителството за провеждане на тези реформи и дали те ще бъдат проведени и разширени в средносрочен план.

Детайлите по работната програма бяха описани в меморандум от мис Макгърк до министър Костов и управителя на БНБ Любомир Филипов, подготвен за заключителната среща  при последната мисия. Предвидени са следващи мисии за завършването на тази дейност, но реформите в държавните предприятия ще трябва да бъдат бързо придвижени, за да можем да продължим работата в началото на следващата година."

- В Кърджали зам.-председателят на ПГ на ДПС Гюнер Тахир заявява, че от 5 години насам ДПС губи годишно по повече от 40 хил. избиратели заради неадекватната политика на сегашното си ръководство и има опасност в следващия парламент Движението да не прескочи 4-процентната бариера.

- България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия обявяват с обща декларация в Брюксел желанието си да получат статут настрани наблюдателки към групата "Шенген" по подобие на скандинавските.