2 август 1991

София, 2 август 1991 година    
        Брой 150 (425)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ДА СПАСИМ БЪЛГАРИЯ" (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП).


България е изправена пред тежки изпитания. Намирането на бърз и разумен изход от дълбоката икономическа, политическа и нравствена криза е единствената гаранция за бъдещето на нацията.

Водена от желанието да даде своя принос и да поеме своята отговорност за извеждането на страната от националната катастрофа, БСДП предлага предизборната си платформа. Партия на практическия подход, БСДП вижда изхода единствено в решаването на конкретните икономически, политически и социални проблеми.

В центъра на нашето внимание стои защитата на интересите на обикновения трудов българин - опора на нашето общество, най-силно засегнат от всеобхватната криза.

БЪЛГАРИНО, СЪДБАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО Е В ТВОИ РЪЦЕ!

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА - УСЛОВИЕ ЗА РЕД И СИГУРНОСТ

Изправени сме пред избор: бъдеще с демокрация, ред и сигурност или безвластие, водещо към нова диктатура!

Пътят към демокрацията ще бъде успешен само при отказ от употреба на извънпарламентарни силови средства. Насилието и заплахите за насилие над отделния човек, групи или организации са несъвместими с духа на демокрацията. Само зачитането на чуждото мнение, желанието за взаимно разбирателство и готовност са разумен компромис в името на България могат да сложат край на дълбоката политическа и икономическа криза. БСДП е категоричен противник на политическите крайности. Нейното естествено място е политическият център.

ЗА НАС ДЕМОКРАЦИЯТА Е РЕД, ОСНОВАН НА ЗАКОННОСТТА. Правата и свободите на гражданите не са възможни в условията на хаос и анархия. Те раждат единствено произвол и насилие. Наша основна задача е осигуряването на спокойствието и сигурността на гражданите.

РАСТЯЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОВЛАДЕНИ И ПРЕМАХНАТИ. БСДП ще изисква от органите на реда и сигурността, на съда и прокуратурата, както и на контролните финансови органи строго прилагане на закона. Нашият лозунг е:

НИТО ЕДНО НЕРАЗКРИТО И НЕНАКАЗАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

РАЗВИХРИЛОТО СЕ РАЗГРАБВАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ИМУЩЕСТВО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КЪМ НАЦИЯТА. БСДП ще продължи да настоява за най-строги наказания за всички, които участват в това разграбване. БСДП ще предложи законопроект, забраняващ заемането на какъвто и да е пост в държавната администрация за уличени в корупция чиновници.

УКРЕПВАНЕТО НА АВТОРИТЕТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА НОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА е една от нашите основни задачи. БСДП ще настоява за преструктуриране и съкращаване на държавната администрация до разумни размери и ще се бори за издигане на авторитета на нейните служители.

ОГРАБЕНОТО ОТ НАРОДА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТО НА НАРОДА!
БСДП ще продължи усилията си за изясняване на вината на конкретните лица и институции за националната катастрофа и ще настоява за търсене на съдебната им отговорност. Фирмите и имуществото на БКП/БСП да бъдат предадени на държавата. БСДП ще изисква разследване на произхода на парите и имуществата на всички частни фирми на бившите номенклатурни кадри. ИЗНЕСЕНОТО ЗАД ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО ДА СЕ ВЪРНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

БСДП ще направи всичко необходимо за УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Нужни са усилия за създаване на професионална армия на доброволна основа и действена полиция в служба на обществото. Социалдемократите са за висок авторитет на въоръжените сили, за запазване и гарантиране на личната чест и достойнство на хората на войнския дълг, както и на служителите, осигуряващи обществения ред и спокойствието на българските граждани.

БСДП Е КАТЕГОРИЧЕН ПРОТИВНИК НА ВСЕКИ ОПИТ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА НАЦИЯТА НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА. Ние виждаме решаването на етническите проблеми - тежко наследство от комунистическото минало, единствено на основата на възприетите в света демократични принципи и гаранциите на човешките права и свободи. БСДП ще се бори решително срещу всички и всякакви прояви както на етнически сепаратизъм, така и на шовинизъм. Ние оценяваме като престъпление против народа опитите етническите конфликти и националният въпрос да се превърнат в арена на предизборни страсти и амбиции. Те могат само да ни отклонят от решаването на жизненоважните проблеми, пред които България днес е изправена.

Борбата на БСДП за отстраняване на БКП/БСП от властта не означава борба срещу отделния комунист - социалист, а срещу остатъците от тоталитарната комунистическа система в живота на българския народ.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СА БИЛИ, СА И ВИНАГИ ЩЕ БЪДАТ ПРИНЦИПНИ ПРОТИВНИЦИ НА ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ХОРА ПОРАДИ ТЕХНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ.

НАША ИСТОРИЧЕСКА ЦЕЛ Е ДА СЪХРАНИМ И ПРЕДАДЕМ НА БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА И ЕДИННА БЪЛГАРИЯ.


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА Е В ОПАСНОСТ", ПРИЕТА ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА СОФИЙСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, КОИТО ПРИЗНАВАТ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, УТВЪРДЕНИ НА 38-Я ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА.


За сетен път социалдемократическата идея се превърна в лакомо парче, възбуждащо апетитите на всички. Но режисьорът е един - новопокръстените комунисти - социалисти, стремително домогващи се до нашия престиж и позиция. Основната идея е ликвидацията на Българската социалдемократическа партия.

Вземат нашите лозунги, обсипват ни с данайски дарове и юдини целувки. Новопокръстени десни крещят в хор "предатели” и в същото време говорят за християнските ценности, копирайки точно социалдемократическите виждания за устройството на обществото. Нереализирани амбициозни хора използват трудната ситуация, за да ловят риба в мътна вода, прикривайки личните си кариеристични страсти зад демагогската фасада за идейно обновление на БСДП.

Целта на първите е да ликвидират БСДП, за да освободят широк терен за своята социалдемократическа мимикрия. Желанието на вторите е да изсмучат възможно повече хора за рехавите си кресливи редици. Трети не заспиват от мисълта да се видят на върха на държавната пирамида. Всички се водят от различни подбуди, но ударите са насочени в една и съща цел - Българската социалдемократическа партия.

Социалдемократи, на аутодафета, което ни се готви, трябва да отговорим с чистотата и убедеността в нашите принципи - СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ.

Социалдемократическите ценности са преживели много бури и премеждия, защото те са общочовешки ценности.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗАПОМНЕТЕ - крадци, плагиатори и демагози е имало винаги, но само от богата къща се краде.

             НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПРОВОКАЦИИ!

София, 31 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК (БББ).


ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Доведена от неумело и користно управление до състояние на държавна просия, днес България се нуждае от нови политически сили.

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС БЛОК (БББ) е политическа сила без минало, с което да се гордее, но и от което да се срамува. Ние сме партия на деловите, предприемчивите, смелите. Ще вървим ръка за ръка с тези, които могат и искат да направят страната ни свободна, просперираща и привлекателна за живот, част от Обединена Европа. БББ е политическа сила на всички енергични и способни българи, които още не са, но искат да станат богати. Богатите хора правят държавата богата. Да си богат означава да си независим, горд, достоен. Но богат се става по много начини. Ние отхвърляме като несправедливо и неморално забогатяването чрез власт, политика, измама, насилие. Затова пък високо ценим и ще защитаваме тези, които с труд, предприемчивост и собствен риск се стремят да станат независими, горди и достойни граждани на своята родина.

БББ ще се стреми да бъде целебна билка за нашата болна от нетърпимост и недоверие политическа действителност. Ние залагаме на най-доброто в националния характер, на здравите традиции в живота на българина - практичност, адаптивност, желание за успех, грижа за семейството, взаимопомощ.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ОТ КОИТО ЩЕ СЕ РЪКОВОДИМ, СА:

В ПОЛИТИКАТА:

Почтеност. Без демагогията на празните обещания, с по-малко приказки, без политиканство, но с повече реални дела и с отчет за действително постигнати резултати.

Центризъм. Хората се убедиха във фалша на социално-политическото левичарство, те са недоверчиви и към елитаризма на новите десни сили. Нашият народ е петимен за спокойствие, правов ред и възможност за успех с лични и колективни усилия.

Отговорност. За катастрофата, която преживяваме, не може да няма виновни. Ние не сме за мъст, но не сме и за амнистия на онези, които със своите действия и бездействия доведоха България до пълна разруха. Само независимият съд и зачитането на Закона могат и трябва да ни преведат през моралното чистилище на възмездието.

Конструктивност. БББ ще търси по пътя на диалога и взаимодействието онези политически решения, от които се нуждае и обикновеният човек, и държавата като цяло. Естествени наши партньори са и ще бъдат всички центристки партии, съюзи и движения.


В ИКОНОМИКАТА:

Неприкосновеност на частната собственост. Земята, заводите, магазините, цеховете и машините чакат своя грижовен стопанин. Затова БББ е за широкомащабна и бърза приватизация, която да превърне голяма част от сегашните наемни работници и селяни в собственици и съсобственици, а икономиката ни - в ефективна и прогресираща.

Лоялна конкуренция. Ние се противопоставяме на монополизма както на държавния, така и на частния, защото пазарно стопанство без конкуренция няма и не може да има.

Предприемчивост отдолу вместо попечителство отгоре. Ние сме за минимална намеса на държавата в икономическия живот. Колкото по-скромни са стопанските претенции и амбиции на правителството, толкова по-здравословни ще бъдат условията за ефективен и полезен за обществото бизнес. Ето защо ние се борим за по-ниски данъци, засвобода на предприемаческата дейност, за либерализация на вътрешната и външната търговия, за благоприятен кредит на дребните и средни собственици.

Право на труд - да, гарантирана заетост - не. Интересите на бизнеса иинтересите на труда са еднопосочни. Работните места се създават от бизнеса, а успешният бизнес се гради от труда на хората. Достойният труд се вдъхновява от добросъвестността и на работодателя, и на работополучателя. В утрешна България според БББ ще има достатъчно поле за изява на всеки честен, трудолюбив, лоялен към задълженията сии претенциозен към правата си работник, земеделец, търговец, предприемач, специалист, мениджър.

Подмяна на некомпетентните и компрометирани ръководители. БББ застава срещу некомпетентността, алчността и арогантността на голяма част от сегашните стопански ръководители. Верните послушници и ловките апаратчици вече няма да държат кормилото на държавните, акционерните и кооперативните предприятия, фирми и други стопански организации. Икономиката на Нова България ще трябва да се гради от чисти, знаещи и можещи умове и ръце.


В ТРУДОВИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ:

Заслужена справедливост. БББ отдава значимото на справедливото разпределение на произвежданите блага. Трудовите хора имат право назаслужени пенсии (а не на пенсии за заслуги към идеологии, партии, власт), на заслужена социална защита (а не на милостта или покровителството на държавните органи). Ние поощряваме индивидуалното, свободно избирано застраховане, което ще бъде осъществявано от частни и кооперативни застрахователни дружества. Същевременно не пренебрегваме отговорностите на държавата за осигуряване на необходимото за оцеляване на най-нуждаещите се.

Да имаш е достойнство, заслужаващо уважение. Когато богатството е резултат от лични способности и малко късмет, то е благословено, защото в нормалното общество, към което се стреми БББ, получава онзи, който дава. Ние ще браним престижа на успелите със свои сили и на свой риск бизнесмени от съмнителните попълзновения на завистта и евтиния популизъм.

Да нямаш не е позор, а стимул. В бедна България бедността не може да бъде присъда. Всеки трябва да има своя шанс и БББ ще съдейства за разгръщане на предприемаческата инициатива в града и селото чрез банков кредит, търговски и мениджърски консултации, данъчни облекчения и др.

Отговорност на богатите за съдбата на бедните. Преуспелите бизнесмени солидарно с държавата носят обществена отговорност. Стабилното и проспериращо общество, към което се стреми БББ, ще бъде подложено на изпитания от нищетата и мизерията. Ние сме за формиране по икономически път на мощна средна класа - гарант за устойчивостта на обществото и за неговото преуспяване.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНАТА ЩАФЕТНА ГЛАДНА СТАЧКА ПОРАДИ НАВЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА В ПРЕДИЗБОРЕН ПЕРИОД.


Председателството на Съюза на притежателите на жилищно-спестовни влогове обявява пред българската общественост, че на 22 юли 1991 г. в18,00 ч. прекрати безсрочната щафетна гладна стачка, в която взеха участие сто и шестдесет вложители, разпределени в 10 поста по 48 часа всеки. До този момент е удовлетворено едно от исканията на Съюза, а именно внасянето в Народното събрание на законопроект за индексиранена жилищно-спестовните влогове (ЖСВ), разработен от самите дългогодишни вложители и подкрепен с над 10 000 подписа от обществеността и 10 политически опозиционни партии.

В резултат, от една страна, на неспособността на работната група към Министерския съвет, съставена от членове на НС "Свой дом" (НОД "Дом за всеки") и дружество "Родна стряха" ("Жилища за 11-та и 12-та групи") да изработи и предложи законопроект, и - от друга страна - безотговорното отношение на правителството към решение на Великото народно събрание от 5 март 1991 г. - Министерският съвет все още не е внесъл свой законопроект в парламента. С подобна обществена мимикрия на горепосочените дружества се цели да се отложи разглеждането и решаването на проблемите на дългогодишните вложители от това Народно събрание и да се ликвидира ДСК "Жилищно кредитиране", при което вложителите да не получат справедливо обезщетение за ограбеното време на труд, спестяване и надежди.

Прекратяваме ефективната гладна стачка на Съюза на вложителите поради навлизането в предизборния период на политическите партии и подготовката на страната за предстоящите избори.

Декларираме, че ще поддържаме непрекъсната стачна готовност до приемането от този парламент на справедлив закон, удовлетворяващ нашите искания, и ще подновим нашите стачни действия, след като се убедим, че и новото Народно събрание не решава проблемите ни.

София, 24 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА ПРИНЦИПЕН МОДЕЛ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРИВАТИЗИРАНЕ НА 10 ДЪРЖАВНИ ФИРМИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В АКЦИОНЕРНИ. Документът е внесен в Министерския съвет.


I. МОТИВИ

Общественият комитет за активна икономическа политика е непартийно движение. Това му качество го характеризира като общност, която при заемането на определени икономически позиции не се съобразява с тесните интереси на партии, органи на държавна власт или държавно управление и особено когато тези интереси не съответстват на широкия кръг икономически интереси на гражданското общество на България.

Комитетът не си поставя за цел да открива нови икономически закономерности. Приема, че техният кръг е достатъчно известен и достатъчно проверен в световната практика. Комитетът обаче има за цел да настоява и въздейства тези закономерности активно и добре прецизирано да се прилагат съобразно специфичните условия в страната в този особено важен период на икономическа промяна, т.е. при смяната на цялата система.

Комитетът се съгласява, че основното направление на икономическата реформа е свързано с промяната на субекта на собственост в рамките наразумно допустимите граници.

Същевременно сме обезпокоени от прозиращи идеи, официални или не, новите субекти на собственост да се появят на еднолична основа, т.е. освобождаването на държавната собственост да попадне главно в ръцете на субекти, придобили по един или друг начин достатъчно пари и да се покажат в качеството на "добри платци”. За определени обекти на държавна и общинска собственост, характерни с ниски стойности, и при изявено желание да се извърши незабавно изплащане, това може да се приеме за нормално.

В другите случаи ще бъде правилно да се приложат модели, които да преобразуват обектите от държавна собственост, предимно в акционерна или в собственост на асоциирани съсобственици.    

За да се отстранят всякакви опити за еднолично "заграбване” на по-големи части в първоначалния период на приватизация, е целесъобразно и наложително прилагането на принципа за "равен старт" и неговото развитие във времето "равен шанс".

Като отчита реалността на сложната обстановка, приета като даденост на българските условия, комитетът се ограничава с претенцията и в качеството си на икономическо движение да предложи сътрудничество направителството за експериментално приватизиране, т.е. превръщане на държавен тип собственост в акционерен.

Този експеримент да се възложи с решение на правителството и да се проведе по принципен модел и под патронажа на обществения комитет за активна икономическа политика. Обектите да бъдат определени от комитета на основата на фирмите - негови членове.

 

ІІ. АНАЛОГ

Приема се условно, че собствеността в Република България е държавна. Държавата предприема инициатива да предостави тази собственост за откупуване от физически лица, обединени в акционерна общност. Налице е предпоставка за сключване на договор за покупко-продажба между двестрани - държавата и бъдещата акционерна общност, която сега съществува като държавна фирма. Отношенията между двете страни са равностойни и равноправни.

Страни по договора са държавата, представлявана от нейн орган, и държавната фирма, представлявана от нейния ръководител.

За ръководител на държавната фирма се приема този, който е получил пълномощия от колектива на фирмата и в тесния смисъл мандат да представлява 50 плюс 1 % от бъдещите кандидати за акционери съсобственици.

Инициатива за откупка на собствеността взема личният състав или общност 50 плюс 1 %.

От гледна точка на своята икономическа стратегия държавата дава съгласие или не.


ІІІ. ПРОЦЕДУРА

След формалното съгласие на държавата се пристъпва към:

1. Определя се кой ще извърши оценка, за което двете страни да имат единодушие.
2. Обектите на оценка, изложени в списъчен вид.
3. Срока за извършване на оценката.
4. Определяне момента, до който собствеността е в принадлежност.
5. Подписване акт за единодушие относно размера на оценката.
6. Подписване договор за покупко-продажбата на собствеността заедно с принадлежащите нотариални изисквания.

В ДОГОВОРА СЕ ОПРЕДЕЛЯ:

1. Срокът на откупката.
2. Размерът на ежегодните погасителни вноски.
3. Взаимно приети претенции или искане за държавно участие с размер акции.
4. Оптимален срок за стимулиращо данъчно облагане.


IV. ПРИНЦИПИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА

В основата на принципите стои разбирането, че държавата ще има добра икономика, ако икономиката и просперитетът на частните и асоциираните собственици непрекъснато се подпомага и защитава от държавата.

Първи принцип

В процеса на приватизация държавата се явява само страна при определянето на новите отношения на собственост. Зачита и се придържа към правото на равнопоставеност.

Втори принцип

1. Оценката на собствеността да се извърши при условие на нейната остатъчна стойност. Амортизационните отчисления, направени в полза на държавата, да се вземат под внимание. Напълно амортизирани производствени и основни фондове да се предоставят на новите собственици безвъзмездно. Тази част на принципа да се отнася за акционерите български граждани и съставляващи състава на фирмата.

Другата част на принципа се отнася за купувача на акции, български граждани, извън състава на фирмата. Управителното тяло може да реши и определи по-висока номинална стойност на една акция при същото право на дивидент.

Третата част се отнася до стойността на акции, предназначени за продажба на чужди купувачи, в цената на които да бъде включена международната цена на собствеността заедно с всичките определящи я елементи, като се плаща с валута по курса.

И трите разновидности на този принцип са подчинени на решението на управителното тяло на акционерната фирма.

Тази част на акциите, незаписани предварително от работещите във фирмата, външни купувачи или чуждестранни инвеститори, остават на разпореждане на държавата. Срещу тях държавата осигурява попълнението на активите.

2. Акционерната фирма се откъсва от държавата, когато 50 плюс 1 % от общия брой акции се запише от акционерите съсобственици, работещи във фирмата.

3. Фирмата е доминирана в управлението от държавата, когато записаните от бъдещите акционери акции са под 50 %.

4. Погасяването на задълженията срещу записани акции (при "равен старт") може да се извършва по два начина:

а/ чрез еднократно внасяне на пълния размер на номиналната стойност;
б/ периодично, на части:
- Чрез капитализиране на дивидента срещу внесената сума.
- Чрез регулярни, месечни вноски.
- Чрез вноски, определени в друга периодика.

5. Попълването на активите на фирмата срещу частично внесена сума по правото на акционерно участие се извършва по три начина:

а/ посредством целеви кредит от банка или банки за определен срок;
б/ за сметка на удължаване срока за погасяване на дълга към държавата за откупуване на собствеността;
в/ смесено - от банков кредит и за сметка на погасяването.

Трети принцип

Отнася се до защитата на тези стопански ръководители на държавни фирми, които са доказали своя професионализъм и нравствена чистота. Принципът поддържа тяхното присъствие не само като "оператори" на приватизацията, но и като оценени по-късно ръководители на акционерната фирма. Достатъчно е за това да получат пълномощия както за първия, така и за следващия етап на управлението на фирмата.

В противен случай ще се повтори голямата грешка от национализацията, при която бившите собственици, създатели на предприятията, бяха отстранени и не се използва тяхната компетентност.

Четвърти принцип

1. Защитава правото и определя задължението на държавата в прехода на икономическата реформа и промяната на собствеността, да определи стимулиращо ниски данъчни проценти за облагане на печалбата на акционерните и частните фирми. За максимално развит процент се счита 10 и заедно с другите облагания - мита, акцизи, лихви и др., да не надвишава 15 %.

Ако държавната финансова политика не се съобрази с тази необходимост, ще бъде добре да се знае предварително, че икономическата реформа е обречена. Единствено вината ще се носи от законодателния орган и от правителството, ако не е достатъчно настоятелно.

Така изразеното по-горе данъчно облагане трябва да продължи най-малкопет години. През това време бюджетът ще се подхранва от постоянните и обемни постъпления от продажбата на собствеността. Ще бъде стимул за производство, а не за задържане на производството.

Пети принцип

Този принцип е свързан с дискусията за "равен старт" и нашето допълнение "равен шанс".

Принципът предвижда от ръководителя до портиера правото на количествена покупка на акции да бъде равно. Това ще осигури максимално обществено спокойствие.

Окрупняването на собствеността ще стане във времето и ще бъде предмет на "равния шанс". Обществото не ще изтъкне аргументи, че не е получило равна възможност при първоначалната продажба на собствеността. Освен това, ако приватизацията предходи паричната реформа, процесът ще бъде значително защитен от спекулантите.

Шести принцип

Защитава новите собственици като приемници на стари задължения към банките и държавата.

Прилагането на този принцип предвижда заличаване на тези задължения по две причини:

- че новите асоциирани собственици не могат да бъдат обременени със стари задължения, ако те са консумирани. Евентуална следа от тях ще бъде включена в цената на собствеността за откупуване;
- че те са резултат на последователната политика на държавата да изземва свободните ресурси и да диктува принуда към кредити, за да създава допълнително напрежение. Получаваше се нещо като "връщане на собствени пари", но срещу лихва.

Седми принцип

Засяга проблема за социалното осигуряване.

Предвижда за пръв път у нас, след като на запад се практикува широко, пенсионното и другите елементи на социално осигуряване и подпомагане да се въведат във фирмите.

Пенсионното осигуряване да се превърне в частно решение и инициатива, което означава, че и всеки според желанието си може да осигури пенсионния си живот с по-малък или по-голям размер пенсия, както и на медицинското обслужване първа или втора категория. Затова е достатъчно лично да определи размера на осигурителните си вноски.

Социалните фондове, включени във финансовата структура на фирмата, ще дадат възможност за включването им в други полезни обороти, които ще увеличат техните размери. Ще бъдат надеждна основа за разширяване на социалната политика на фирмата.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до политическите сили и независимите депутати в Народното събрание и до средства за масово осведомяване.


През последните седмици в "блиц" темпо и почти тайно от обществеността се обсъжда законът за провеждане на изборите на 29 септември 1991 година.

В разискванията на 30 и на 31 юли 1991 г. се лансира идеята за първото голямо нарушение на току-що приетата конституция, а именно ограничаване на едно от основните демократични права - право на гласуване, заложено в чл. 26.(1) "Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази конституция". Евентуалното приемане на решение от Народното събрание за гласуване само на територията на Република България се явява дискриминационно по отношение на българските граждани, живеещи в чужбина. Подобно решение би лишило огромна част от тях от възможността да упражнят своето право аа глас.

Категорично настояваме да бъдат създадени реални възможности българските граждани, живеещи в чужбина, да вземат пряко участие в предстоящите избори.

София, 1 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - РЕГИОН АСЕНОВГРАД. Документът е адресиран до Комисията по националния въпрос и човешките права при Народното събрание, до президента, до Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


В Асеновградската община напрежението непрекъснато нараства. Това се дължи на претенциите на така наречените "екскурзианти" за Турция през 1989 година, които са продали тогава жилищата си на Общинския народенсъвет (ОБНС). ОБНС ги е предоставил на различни ведомства. Те от своястрана са ги предоставили на нуждаещите се техни работници и служители, които ги купуват и плащат на ОБНС. Всъщност сегашните собственици се явяват като трето и четвърто лице. Независимо от това така наречените "екскурзианти" тотално атакуват настоящите собственици. За правното регулиране на тези покупко-продажби са издадени различни правителствени разпореждания и постановления, които се тълкуват различно от отделните ведомства и министерства. Трикратна проверка на правителствени комисии потвърди законността на извършените покупко-продажби. А сега се издават решения, с които се анулират същите покупко-продажби, обявяват се за недействителни. Това създава напрежение сред настоящите собственици, защото остават на улицата. Докато на "екскурзиантите" се предоставят с предимство петна за строеж, включване в кооперации, парични помощи, а те материално са много по-добре от изхвърлените на улицата. По този начин се създава нова поредна привилегия облагодетелстват се едни за сметка на други. За да не се задълбочава повече напрежението, Комитетът за защита на националните интереси и Отечествената партия на труда - регион Асеновград настояват пред Министерския съвет:

1. Да разгледа създаващата се неблагоприятна ситуация за гражданския мир и реши справедливо създадения конфликт.
2. Да се прекратят съдебните дела по този въпрос с нормативен документ.
3. Да се оформи с нормативен документ забрана върху завеждане на нови граждански дела за връщане на продадените преди две години имоти от "екскурзиантите".
    
Асеновград, 31 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:40:31
02.08.1991 година


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!