2 март 1993

София, 2 март 1993 година
        Бpoй 42 /829/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ОБВИНЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА" НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".


Нас, българите, ни обвиниха в българизъм.

И ние се заехме да доказваме колко сме толерантни към другите, колко сме "мили" и дружелюбни. Обвиниха ни в шовинизъм. И ние се заехме да доказваме, че българските национални интереси всъщност въобше не ни интересуват. Обвиниха ни, че сме егоисти, и ние веднага започнахме да доказваме, че можем да милеем за чуждото повече, отколкото за своето. Обвиниха ни, а ние все доказвахме. Доказвахме с привилегии към друговерците в собственото ни Отечество, доказвахме с братска интернационална помощ в близки и далечни страни. Обвиненията се сипеха като градушка, а ние продължавахме да доказваме. Хранехме първо чуждите деца, а за нашите - каквото останеше. Давахме права на чужденци да ръководят уредбата на собствения ни дом.

Все доказвахме и доказвахме, а обвиненията не намаляваха.

С пълно отричане на християнството доказвахме, че не сме религиозни фанатици. За другите религии не ставаше дума. Нали бяхме толерантни? С пълното отричане достойнствата на българската нация доказвахме, че не сме националисти. Това, разбира се, не ни пречеше да възхваляваме другите народи. Нали бяхме интернационалисти! Съсипвахме национални светини, рушахме морала на нацията. Народната нравственост. Нали не бяхме дребнави? Събаряхме християнски храмове, строехме джамии. Нали бяхме добри съседи? Разделяхме нацията на нацийки. Нали не бяхме агресивни, а следователно не биваше да бъдем и силни? Само че колкото повече доказвахме, толкова повече се усилваха обвиненията. Оказа се, че твоята националност, българино, може да е турска, циганска, помашка, трънска, тракийска и каква ли не. Това звучеше гордо. Но да кажеш, че си българин, се превърна в проява на лош вкус. Трябваше да си туркоезичен, циганоезичен... защото "българоезичен" зазвуча подигравателно.

Доказвайте, българи, доказвайте. Докато не остане нищо наше, докато не остане нищо за доказване. Нали така, другари в БСП? Нали така и вие там, за Разградска република? Нали така и мравки в СДС? Доказахте борбата си за власт, доказахте борбата си за вас, доказахте - България без глас!...

Доган ви се надсмива! Но той и в парламента ще ви сложи фесове!

Доказвайте!...

Простете ни - Български национален съюз "Нова Демокрация" ви "рекламира", защото ние сме категорично за Търновска конституция и конституционна монархия!

НИЕ СМЕ В ПЛЕН НА 3 МАРТ!...

София, 2 март 1993 г.

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 27 ФЕВРУАРИ 1993 ГОДИНА В СОФИЯ.


На 1 март 1993 г. се навършва една година от учредяване на Консервативната екологична партия /КЕП/. Националната политическа конференция констатира, че за този период партията е запазила последователността си в отстояване на своята програма и програмата на СДС. В този смисъл КЕП продължава да бъде една от организациите в СДС, които стоят на ясни политически позиции и чиито политически действия са предвидими за коалиционните й партньори и българските избиратели. Позициите на КЕП на местно и национално ниво и в парламента остават непроменени:

1. Българският парламент не работи от май 1992 г. Той вече не е в състояние да гарантира смяна на системата.

2. Смятаме, че виновниците за ревизиране на резултатите от изборите, за свалянето на правителството на СДС и за загубата на председателския пост в Народното събрание са президентът, ръководствата на Движението за права и свободи, на Алтернативната социаллиберална партия, на Конфедерацията на труда "Подкрепа", някои среди в СДС и, разбира се, бившата БКП.

3. Оценяваме правителството на Беров като прокомунистическо, пропрезидентско и съглашателско. То е проводник на интересите на тези, които искат да изкупят страната с ограбените държавни капитали. Няма да се изненадаме, ако за постигане на своите цели то прибегне и до силови методи на управление на страната. Затова оставането му на власт е пагубно за настоящето и бъдещето на България.

4. Убедени сме, че този парламент не може да изгради трайно парламентарно мнозинство и не може да намери трайна формула за работа. Затова за нас единственият изход са предсрочните парламентарни избори през тази година.

5. КЕП заявява, че продължава да стои зад последователната и твърда политическа линия на националните политически форуми и Националния координационен съвет на СДС. Антикомунизмът в този политически момент продължава да бъде актуален.

6. КЕП очаква Националната конференция на СДС да потвърди този вид политика, без компромиси и съглашателство. Очакваме Националната конференция да даде своя вот на доверие на ръководството на коалицията.

7. Ние настояваме за регламентиране на взаимоотношенията между Националния координационен съвет /НКС/ на СДС и Парламентарната група /ПГ/ на СДС, при което стратегическите въпроси да са в компетенциите на НКС, а решенията от тактическо естество да са от компетенциите на ПГ.

Това е нашата позиция, с която ние ще се явим на Националната конференция на СДС през март тази година.

София, 27 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕП:

Хр. Бисеров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, ПРИЕТ НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА 27 ФЕВРУАРИ 1993 ГОДИНА В СОФИЯ.


Три години след началото на демократичните промени младежта продължава да е "извън играта" и да не участва като социална и обществена група при определяне на приоритетите в развитието на държавата и обществото.

Изолацията поражда опасни тенденции, които могат да прераснат в неочакван, но напълно логичен "взрив на недоволство" срещу държавните институции.

Държавата, въпреки че създаде институции за младежта, продължава да няма младежка политика.

Тежките социални, духовни, икономически, политически и граждански проблеми в младежкото ежедневие: младежката безработица, потъпкването на човешките права на военнослужещите, ниският жизнен стандарт на ученици и студенти, наркоманията и престъпността, проституцията, липсата на шансове за икономическо възмогване изискват социален диалог и преференциална държавна политика за младежта, която да разкрие възможности за старт в живота, шансове за способните и инициативните и за интегриране на младежта в обществените процеси, което ще я направи позитивна и градивна сила.

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ ПРИЕМА ЗА СВОЯ ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ ЗАКОНОДАТЕЛНОТО УРЕЖДАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА МЛАДЕЖТА В БЪЛГАРИЯ И ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА.

НАСТОЯВАМЕ:

1. Правителството да установи политика на диалог с младежта и младежките организации за решаване на острите социални и икономически проблеми чрез механизмите на социалното партньорство.
Студентските и младежките организации да получат възможност да представят социалните интереси на младежта в Националния съвет за социално сътрудничество, като се определи механизъм за тяхното легитимиране и на тази основа им се предостави определен статут.

Българска демократична младеж настоява да получи статут за участие в работата на Националния съвет за социално сътрудничество.

2. Да се формира държавен план за младежта, чрез който правителството да провежда активна политика за решаване на социалните проблеми на учещите се и младежта за насърчаване на младежта и младежките организации.

3. Комитетът за младежта и спорта да се раздели и да се създаде самостоятелен Комитет за младежта.

4. За разработване на правителствена програма за ограничаване на младежката безработица и откриване на нови работни места.

5. Законодателни гаранции срещу посегателствата върху човешките права на военнослужещите и за равностойно заплащане на техния труд.

6. Изравняване на стипендиите и помощите на учещите се с темповете на инфлация от 1 януари 1993 г. Приемане на Закон за преференциално кредитиране на студентите.

7. Създаване на младежка кредитна централа за кредитиране малък бизнес на предприемчиви млади хора при облекчени условия.

8. Освобождаване от данъци на детските и младежките периодични издания /с изключение на порнографските/.

9. Законодателно уреждане на проституцията.

10. Най-остро протестираме срещу разсипването на младежката база и младежкото имущество от досегашните правителства и общинските власти и настояваме:
- Да се наложи мораториум върху продажбата, разпореждането и предоставянето за немладежки цели на младежка база и младежко имущество.
- Младежката база и младежките туристически комплекси да се изключат от процесите на приватизация.
- Правителството да определи ред и условия за финансиране и експлоатация на младежката база.
- Общинските власти да изпълнят задълженията си и да предоставят клубна база за нуждите на общинските организации на БДМ.

Политиката на диалог и разбирателство е шанс за обществото да тръгне по пътя на действителните демократични реформи и няма разумна алтернатива.

Българска демократична младеж е готова на конструктивно сътрудничество, за да се осъществят демократичните реформи, и ще използва всички законни политически, синдикални и граждански средства, за да отстоява правата и интересите на своите членове и симпатизанти и на младите хора в България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


След запитване в Софийски градски съд и отговор с удостоверение N 770755 от 11 февруари 1993 г. КОЕ РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/ Е ЛЕГИТИМНО се оказа, че това е първото ръководство при регистрирането на партията през 1990 г.

На това основание ръководството проведе на 20 февруари 1993 г. заседание в гр. Варна, на което се взе решение да се поеме ръководството на партията до провеждането на национална конференция. Тя беше насрочена за 19 март 1993 г. във Варна.

Всяка друга информация или инструкции са неверни, те ще целят разкол в партията и авторите ще подлежат на съдебно преследване.

На заседанието присъстваха повечето от половината членове на сегашното незаконно Председателство и председателят на Националната контролно-ревизионна комисия.

За връзка: телефони 82-28-84; 88-89-61; 45-94-78 /всички във Варна/.

Варна, 21 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НК НА БРСП: Ст. Станчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката и до средства за масова информация.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Политическият съвет на Централния комитет на Българската комунистическа партия /революционна/ ИС на ЦК на БКП /р/ на свое заседание за пореден път обсъди създалото се положение в правораздавателното поле на държавата и по-точно привличането към наказателна отговорност на лидерите на Социалистическата партия - виновници за икономическата катастрофа на България.

За втори път Вие, г-н главен прокурор, получавате доверие от страна на новото поколение български комунисти. Подкрепяме Ви в усилията да привлечете към възмездие всички виновници и престъпници, като ни най-малко не се съобразявате с желанието им да се представят пред очите на българския народ за "мъченици и герои”.

Заявяваме твърдата си решимост в съдебните процеси срещу социалистическите водачи да поемем фигурата "ОБЩЕСТВЕН ОБВИНИТЕЛ”.

ВЪЗМУТЕНИ сме от действията и решенията на част от народните представители - защитници на А.К.Луканов, които проявиха правен цинизъм към останалите граждани на републиката.

РАЗТРЕВОЖЕНИ сме от определянето на правни норми за ”мъченици” като Луканов и Лилов и беззаконие за обикновените граждани.

НАСТОЯВАМЕ Вие, в качеството си на върховен блюстител на закона, да проведете необходимите процесуални действия за възбуждане на наказателно преследване срещу медицинските лица, които освидетелстваха Андрей Карлов Луканов, и с това погазиха законите на страната, плюха в лицето на българското правораздаване в лицето на главния прокурор на републиката и за пореден път нагло отделиха народ и "богоизбрани”, сляха закон и беззаконие.

НАДЯВАМЕ се, че ще назначите международна експертна лекарска комисия, членовете на която ще определите Вие като главен прокурор на България, която да се изкаже безпристрастно дали г-н Луканов е клинично здрав, за да може да бъде поставен в равни условия с останалите подследствени в държавата, тъй като според освидетелстващите лекари А.Карлов Луканов отдавна да беше предал Богу дух вследствие на десетките "тежки” болести; вместо да снове по конференции и пленуми и да сътворява преждевременните си мемоари, поднесени чрез социалистическия печат и жълтата преса.

Нашето писмо в никакъв случай не е продиктувано от чувства, макар да не ги прикриваме. Главното, което определя и бъдещото отношение на новото поколение български комунисти, е чувството, осланящо се на разума, на държавническото начало.

Всяка бъдеща Ваша отстъпка ще приемем като съучастничество в политическата игра на социалистите, на която ние не ще се поддадем, а твърдо ще отстояваме линията на българската национална кауза.

В случая и дума не може да става за идеологически противоречия с институциите в държавата или обратно: за идеологическо единодушие; защото ЗАКОНЪТ е над всичко - над идеологии и институции, над грешни и праведни.

Ако Вие, г-н главен прокурор, отстъпите, губите доверието на новото поколение български комунисти.

Наивните и бездарни политици и държавници ще ни се изсмеят и ще приемат становището ни като ненужно и безсмислено в зле скроения и още по-зле изпълнен сценарий на десетоноемврийците за политическа промяна.

Съветваме Ви да сторите противното, защото ние знаем цената си и сме уверени, че ще наследим тежкото, но героично минало на своя народ, за да притежаваме Бъдещето.

Като Ви желаем и дързост, ПРИЗОВАВАМЕ Ви към решителни действия за благото на българската нация, за демократизиране на държавата и за постигане въжделенията на българския народ.

София, 22 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ВЪГЛЕДОБИВА И ЕНЕРГЕТИКАТА.


Стачният комитет и Изпълнителното бюро на Федерацията на независимите синдикати на миньорите /ФНСМ/ на свое заседание на 24 февруари 1993 година, след като разгледаха създалата се обстановка в бранша,

 З А Я В Я В А Т:

1. Не сме удовлетворени от подхода на правителството при разглеждането на проблемите на въгледобива и енергетиката. Под натиска на демонстрациите на д-р К. Тренчев се вземат прибързани решения, с които КТ "Подкрепа" се домогва до управлението на енергетиката, а оттам и на цялата икономика.

Тенденцията за стремеж на тази синдикална централа до тотален контрол беше забелязана и от правителството на г-н Ф. Димитров, но сега се изявява с още по-голяма сила.

2. Искаме оставката на г-н Р. Биков - министър на промишлеността, поради следните съображения:
- неосигуряване на изплащането на заработени заплати на миньорите от "Горубсо", "Чипровец", "Устрем" и други предприятия от рудодобива за декември 1992 г. и януари 1993 г.;
- неизпълнени задължения на министерството по 140 постановление на Министерския съвет от 1992 г.;
- поредица от грешки при определяне на ръководни екипи на минните предприятия, по-голямата част направени под влиянието на КТ "Подкрепа”, което доведе до дестабилизирането на предприятия.

3. Настояваме за започване на незабавни преговори на Стачния комитет с представители на правителството на базата на стачната ни декларация. Основните ни искания, включени в нея, са: изплащане на задълженията на Националната електрическа компания /НЕК/ към въгледобивните дружества и разрушаване на нейния монопол, спешно осигуряване на електрически детонатори, поради липсата на които е възможно спиране на въгледобива в близките дни, разглеждане на дългосрочна Национална програма за развитие на добивната промишленост и енергетиката, въвеждане на вече изградените рудници в "Марбас" - АД и "Черно море" - ООД с над 1200 нови работни места, изплащане на декемврийските и януарските заплати в рудодобива, преразглеждане на статута на паразитната организация "Топливо" и други изложени подробно в декларацията.

Убедени сме, че исканията ни могат да се решат по пътя на преговорите, ако те се водят добронамерено и конструктивно.

На среща днес с проф. Л. Беров се договорихме преговорите да започнат в началото на идната седмица.

София, 24 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ: П. Попадиин   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСМ: П. Токмакчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ РАБОТНИЦИ’89 ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА СТАЧНА ГОТОВНОСТ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Парламентарната комисия за радио и телевизия, до всички телевизионни работници и до средства за масово осведомяване.


СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ’89 /СБТР’89/

Декларира, че като съюзен член на Националния професионален съюз /НПС/ се намира в законна стачна готовност от 19 февруари 1993 г.

Напомняме, че СБТР’89 се обяви единствен в подкрепа на реформата в Българската национална телевизия /БНТ/. Независимо, че нашите членове се оказаха най-потърпевши, ние продължаваме да сме убедени, че започнатото трябва да продължи.

Поредната гласувана оставка на поредния генерален директор стана причина за прекратяване на преговорите по сключване на Колективния трудов договор. Това означава, че телевизионните работници ще продължат да получават унизително заплащане за своя труд. Спрени са и преговорите за купуване на нова техника, така необходима за нашата работа. Затова сме против всякакви опити за дестабилизация на БНТ и категорично заявяваме нашите искания:

1. Настояваме за незабавно приемане на Закона за телевизия и радио.

2. Настояваме за мандатност на директорския състав. Призоваваме ръководителите на "Канал 1" и "Ефир 2", както и директора на дирекция "Техника" да не подават оставка.

3. Категорично настояваме да бъде решен въпросът с бюджетната осигуреност на телевизията. Заплащането на телевизионните работници да бъде достойно решено от 1 март 1993 г. Настояваме за незабавни преговори с Министерство на финансите за средна заплата в БНТ в размер не по-малък от три пъти средната работна заплата за страната.

4. В момент на поредната дестабилизация, предизвикана от нечии сценарии, настояваме срочните трудови договори да преминат в безсрочни до гласуване на Закона за телевизия и радио.

Напомняме, че законно обявената стачна готовност от Съюзния съвет на националния професионален съюз изтича на 1 март 1993 г. Ако не започнем незабавни преговори с настоящия ни работодател - Парламентарната комисия за радио и телевизия, то ще пристъпим към разрешаване на проблемите ни съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Настоящата декларация да се счита за предупреждение за пристъпване към стачни действия в законно установения срок.

София, 26 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ СИНДИКАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВИСШИТЕ И ПОЛУВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.


В хода на подготовката на бюджета за 1993 година и формирането на правителствената политика за запазване на реалните доходи на населението стана ясно, че социалните проблеми на работещите във висшите и полувисшите учебни заведения са загърбени. Продължава прилагането на неправилен подход за формиране на работните заплати на научно-преподавателския състав и обслужващия персонал във ВУЗ и ПВУЗ. Благодарение на това цената на труда ни е угнетяващо деформирана, а социалният статус на работещите в тази сфера е с трайна тенденция към най-ниското стъпало на социалната стълбица. Това е абсолютно неприемливо за подотрасъл, в който половината от работещите са с най- висока степен на квалификация, а повече от две трети са с висше образование.

Ние не се нуждаем от трохите, които ни се дават с мерките за запазване на реалните доходи, а от истинска и обективна оценка на труда ни. Правителството и Народното събрание са в състояние да намерят адекватен нов подход за решаване финансовите проблеми на висшето образование.

За съжаление на практика по тези проблеми няма нужната заинтересуваност от страна на Министерството на образованието, науката и културата. Министър-председателят не пожела да прояви заинтересованост. Министерствата на труда и социалните грижи и на финансите отказват на отговорно ниво да разискват проблемите на формирането на работната заплата и статуса на работещите във ВУЗ и ПВУЗ.

Тази позиция на отделените държавни институции води до силно повишаване на социалното напрежение, което може да има остри и непредвидими последствия. Цялата отговорност за създаваната ситуация носят държавните институции, от които зависи решаването на пробелемите.

В момента са нужни не надменност и пренебрежително отношение към острите ни нужди, а проява на конструктивност и разбиране.

Федерацията на университетските синдикати като съблюдава всички законови разпоредби ще продължава докрай да отстоява справедливите искания за достоен социален статус на работещите във ВУЗ и ПВУЗ.

София, 19 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ - СОФИЯ, КЪМ МЕДИЦИНСКАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до Съвета за социално сътрудничество и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

При представяне на програмата си Вие поставихте здравеопазването като приоритетна задача на кабинета. До този момент нито Министерството на финансите, нито Министерството на здравеопазването с действията си доказаха, че това е наистина Ваша приоритетна задача.

Проектопредложението на Министерския съвет за формирането на средната работна заплата в здравеопазването /2400 лева/ ни поставя отново на най-ниското стъпало в социалната стълбица. Медицинският регионален синдикат /МРС/ "Подкрепа” поддържа отново становището си, заявено и пред предишното правителство, за средна работна заплата - 3,5 пъти социалния минимум за страната.

Настояваме за Вашето официално потвърждение за приоритетността на здравеопазването и за обещаното от Вас реално заплащане на медицински труд.

Вашият конкретен отговор /в едноседмичен срок/ ще определи по-нататъшните ни синдикални действия.

София, 25 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ И МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА СТАЧНА ГОТОВНОСТ.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с последните решения на правителството, новия ценови скок и невъзможността за реално компенсиране на доходите в отрасъл "Машиностроене" с решение на федеративния съвет от 25 февруари 1993 година

О Б Я В Я В А М Е:

1. Стачна готовност за всички структури на федерацията, считано от 1 март 1993 година.

2. Категорично настояваме за започване на незабавен диалог с правителството за решаване на проблемите в отрасъл "Машиностроене”.

3. Ако в седемдневен срок не започнат преговори за решаване на проблемите, си запазваме правото на активни синдикални действия, съобразени с изискванията на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Националният стачен комитет е в състав:
1. Недко Георгиев Недев - председател
2. Светла Константинова Шекерджиева
3. Георги Дечев Дойков
4. Божидар Георгиев Чанков
5. Лилия Илиева Колева
6. Любомир Вълчев
7. Цвета Атанасова

Във връзка с обявената стачна готовност на всички нива в синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците в КТ "Подкрепа"

Н А С Т О Я В А М Е:

1. За незабавно започване на процедура за подписване на браншово споразумение с Министерство на промишлеността, което да гарантира неговото безусловно спазване.

2. За точна и безпристрастна оценка на моментното състояние на фирмите и дружествата в отрасъла и изработване на действащ механизъм за компенсиране на доходите.

3. За приоритетно гласуване от Народното събрание закон за фалита със специален раздел за носене на наказателна отговорност при доказан умишлен фалит.

4. При неизбежната ликвидация на губещите предприятия от машиностроенето правителството да ни предложи социална програма за пренасочване на освободената работна ръка.

5. Незабавно преструктуриране на доказалите неефективност структури:
- "Инкомс телеком холдинг" АД
- "Металхим холдинг"
- ДФ "Балканкар"
- Консорциум "Електрон"

6. Конкретни решения на поставените от нас въпроси пред Народното събрание от участниците в протестния митинг-шествие от 3 декември 1992 година

6.1. Парламентарно решение за бързо преоформяне като държавен дълг на несъбираемите кредити към банките на едноличните търговски дружества с държавно имущество и държавните фирми.

6.2. Паралелно с решаването на този въпрос да се уредят проблемите с дължимите плащания от страна на държавата към предприятията за произведена и реализирана продукция за износ.

6.3. Правителствена политика, целяща създаване на условия за разширяване на пазарите и външнотърговския стокообмен на произвежданата машиностроителна продукция.

6.4. Даване на съответните гаранции и спиране от декември 1992 година плащането от страна на предприятията на лихвите по несъбираемите кредити до преоформянето им като държавен дълг.

7. За трансформиране на дължимите суми от фирмите и дружествата към работниците и служителите в собственост при процеса на приватизация, без за това да изиска съдебно решение.

8. Отмяна на Постановление на Министерския съвет 27/1992 година.

Ако в седемдневен срок не започне диалог за решаване на проблемите в съответствие със Закона за колективните трудови спорове, си запазваме правото да обявим безсрочно ефективни стачни действия.

Апелираме за синдикална солидарност от всички структури на КТ "Подкрепа”, споделящи нашите искания.

София, 26 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


ЕНЕРГЕТИКА

Отчитайки изключителната важност на енергийните проблеми на страната, Българският земеделски народен съюз счита за необходимо:
* Енергетиката да заеме място на водещ отрасъл в стопанството.
* Създаване на закон за енергетиката и нейните подсистеми, включително и нови тарифи, стимулиращи енергийната ефективност.
* Премахване монопола на отрасловите звена в енергетиката, осигуряване на свободна конкуренция и защита интересите на потребителя.
* При изграждане на енергийни обекти основен критерий да бъде осигуряване на енергийни услуги с минимум средства за потребителите при запазване на жизнената среда.
* Рационално и екологосъобразно използване на земята и природните ресурси, включително изкопаемите горива.
* Правно и икономическо равнопоставяне на възобновяемите и класическите енергийни източници; на децентрализираните и централизираните енегийни обекти.
* Приоритетно развитие на газоснабдяването.
* Постепенно намаляване използването на ядрената енергетика и риска от ядрени инциденти.
* Създаване на предпоставки за приватизация, изграждане на рационални стопански и управленски структури в отрасъла.
* В условията на съществуващия държавен монопол ценообразуването да се извършва при пълна прозрачност и обществен контрол.
* Равнопоставеност в договорните отношения между производител и потребител.


ПРОМИШЛЕНОСТ

Българският земеделски народен съюз е за създаване на условия за развитие на съвременна, конкурентоспособна и екологичночиста промишленост. За тази цел трябва да бъде създадена законова база, която да регламентира механизма на приватизацията, да привлече чуждестранни инвестиции, да даде антимонополни гаранции и гаранция за екологосъобразност при равнопоставеност на формите на собственост.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПРИЕМА:

* Приватизацията като основа на прехода към пазарна икономика да се извърши, като се отчитат националните и регионалните общински интереси и интересите на работещите при справедливо възмездяване на бившите собственици и собствениците на отчуждена земя. В приватизацията на предприятията от леката и хранителната промишленост да се осигурят равностойни възможности за участие на земеделските стопани - производители на суровини. Приватизацията не трябва да се свежда до механична разпродажба на производствени фондове и при строг имуществен и финансов контрол на операции, водещи до изкуствена неплатежоспособност и фалит.
* При участие в приватизацията физическите и юридическите лица трябва да доказват призхода на средствата си.
* Екологосъобразността е основен и задължителен критерий при осъществяването на всяка производствена дейност.
* Необходимост от гъвкава законодателна и данъчна политика, осигуряваща условия за привличане на чуждестранни капитали при задължително зачитане на националните интереси.
* Приоритетно развитие чрез подходящо стимулиране на тези промишлени производства, основните суровини за които се произвеждат у нас.
* Законодателна политика, осигуряваща всеобхватни гаранции против монополизма и нелоялната конкуренция.


ТЪРГОВИЯ

За осъществяване на радикални промени в развитието на търговията Българският земеделски народен съюз счита за необходимо:
* Преориентиране на приоритетните насоки в търговията с оглед осигуряване интересите на националните стокопроизводители. Възстановяване позициите на традиционните за нас външни пазари и разработването на нови.
* Организирането и утвърждаването на стопански форми и институции за осъществяването на търговската дейност: стокови борси, районни акционерни изкупвателни организации и изграждане на преки връзки с потребителите.
* Възстановяване на всестранните кооперации.
* Със Закона за конкуренцията, Закона за демонополизирането да влязат в действие инструменти за ограничаване на злоупотребата с монополното положение на фирмите и спекулата с потребителските стоки и техните цени.
* Създаването на стабилна правова система - основа за установяването на еднакви условия и възможности за излизане на производителите на всички пазари.
* Разширяване обсега на контролираните от държавата цени и стоки за потребление, като се ограничи съществено спекулативното им увеличение във вреда на производители и потребители чрез повсеместен строг и ефективен контрол.
* Република България да намери своето ново място в променените международни търговски отношения, като задълбочи сътрудничеството си с Европейската общност и Европейската асоциация за свободна търговия, както и пълноправно членство в ГАТТ.


ТРАНСПОРТ

Българският земеделски народен съюз е за развитието и пълноценното функциониране на транспорта. Той трябва да бъде на високо техническо и технологично ниво, което да гарантира безопасност и качество на транспортните услуги, отговарящи на световните норми. За постигането на тези цели трябва да бъдат решени проблемите за собствеността, структурното преустройство, данъчната и ценова политика, както и регулиращите и контролни функции на държавата.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Е ЗА:

* Децентрализация, демонополизация и постепенна приватизация на транспортните дейности.
* Равнопоставеност на всички форми на собственост.
* Преимуществено участие на държавата и общините в собствеността на транспортните дейности и обекти с национално значение - жп транспорт, пристанища и летища.
* Държавна собственост върху републиканската пътна мрежа, която да се поддържа и доизгражда със средства от пътния данък и такси за ползване от чуждестранни превозни средства.
* Общинска собственост върху пътната мрежа от местно значение.
* Държавна данъчна политика, която регулира и стимулира нормално функциониране и развитие на транспорта.
* Диференцирани, а в някои случаи и нулеви данъчни ставки за пътнически превози.
* Цените на общинските пътнически превози се наблюдават и контролират от общините.
* Цените на превозите с жп транспорт се определят в зависимост от себестойността им при пълна прозрачност и обществен контрол.
* Държавата и общините гарантират и контролират равнопоставеността на клиента и превозвача.
* Държавата контролира сигурността, безопасността и екологосъобразността на транспортните дейности.
* Държавата ръководи и контролира въздушния трафик над своята територия, както и трафика на плавателните съдове в териториалните й води.


СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ

По отношение на стопанския туризъм Българският земеделски народен съюз е за:
* Придобиване собствеността от частни юридически и физически лица на съществуващата туристическа и курортна база в страната чрез приватизация посредством търгове.
* Оползотворяване природните дадености на страната и създаване условия за разширяване и издигане нивото на стопанския туризъм съобразно международните стандарти.
* Стимулиране развитието на аграрния туризъм.
* Въвеждането на финансови облекчения с оглед привличането на водещи международни фирми за развитието на международния туризъм.


ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Като отчита, че тоталитарният режим остави страната ни в състояние на екологична разруха, че в много райони въздухът, водата, почвата са силно замърсени, че здравето на населението и запазването на генофонда са сериозно застрашени, Българският земеделски народен съюз настоява:
* Да се внедри система за мониторинг и се разработи на правителствено ниво политика за недопускане на трансгранично и локално замърсяване на окръжаващата среда в Република България.
* Да се ограничи добивът на невъзстановимите и се поощри добивът на възстановимите ресурси, като се използват екологично чисти и безвредни технологии съобразно изискванията на Европейската общност.
* Да се активизира сътрудничеството ни с правителствените и неправителствените екологични институции и движения в Централна и Източна Европа с цел постигане на необходимия консенсус в подхода за подобряване на околната среда.

С икономически средства да се стимулират производства на екологично чисти продукти и технологии със затворен цикъл в земеделието и промишлеността.
* Да се ограничи вредното въздействие на транспорта чрез приоритетно развитие на електрификацията, рециклирането на съществуващия автомобилен парк съобразно изискванията на страните от ЕО и ускоряването на изграждането на метрото в столицата.
* Да се въведат у нас изискванията на страните от ЕО при контрола на пестициди, тежки метали, радионуклеиди, нитрати и нитрити, хормони и остатъчни количества антибиотици в хранителните продукти.
* Да не се допуска унищожаване на плодородна земя при изграждането на енергийни, промишлени, жилищни и рекреативни зони.
* Да се забрани със закон превозването през територията на страната и депонирането в нея и в акваторията на Черно море и Дунава на токсични и радиоактивни отпадъци.
* Да се създаде закон, абсолютно задължаващ рекултивирането на хумуса на земята, замърсена с тежки метали и други токсиканти при добива на полезни изкопаеми и електроенергия.
* Да се стимулират безвредните процеси в енергопроизводството и да се разработват алтернативни енергоизточници.
* Чрез всеобхватна система на екологично възпитание и образование да се повиши екологичната култура на всички слоеве от населението в Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00    
02.03.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Цвета Любомирова
                                           Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!