3АСЕДАНИЕ на 19 декември 1988 г.

на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия 

19 декември 1988 година 

 

 

Съображения на др. Тодор Живков във връзка с предстоящото посещение на др. Андрей Луканов в Албания.

 

Какви указания ще дадем на др. Андрей Луканов? Той отива в Албания. Ние направихме с тях някои положителни стъпки, които се възприеха добре.

Аз смятам, че трябва да подадем ръка на тяхното желание да си сътрудничим, без обаче да им даваме да разберат, че на всяка цена сме заинтересовани непременно да нормализираме отношенията си с тях.

3а какво те се хванаха? Какво им направи впечатление? Искреният диалог, който проведохме. Трябва да им се каже истината такава, каквато е. Аз така постъпих с тях. Казах какво е било в миналото, че сме допуснали някои грешки към тях, те са допуснали към нас грешки и т.н. Искрено говорих. И това подействува.

Разбира се, трябва да държим сметка за тяхното достойнство, за тяхното самочувствие, за техните виждания. Ние не спорим с тях. Да изграждат какъвто си искат социализъм. Ние желаем нашите народи да си сътрудничат, да вървим напред, да се подпомагаме и постепенно да стигнем до онези отношения, които имахме в миналото - искрени, честни отношения. Не бихме желали нашите отношения да бъдат за сметка на други страни и особено против Съветския съюз. Те да не си правят илюзии, че може да изграждаме отношенията си с тях на антисъветска основа. Това е абсолютно невъзможно. Това трябва ясно да им се заяви.

Може да им кажеш, че сме изпаднали в пълен "ревизионизъм". Това, което наричаме преустройство - това е "ревизионизъм, ако се преведе на тяхната терминология. Струва ми се, че и те трябва да започнат същото. Съветският съюз започна от ранния капитализъм. Ние искаме да започнем не съвсем от ранния капитализъм, но горе ­долу се доближаваме. Това е положението. Ние създаваме фирми.  Това е ранният капитализъм. След това се създават гиганти и т.н., и т.н. Ние се опитахме да започнем с гиганти, но доникъде не се стигна и правим завой на 180 . Провалихме се с гигантите, така наречени асоциации и т.н., и т.н. Не можахме да пробием, да стигнем до първичните колективи. Затова започваме с първите стъпки на капитализма. С това започна Съветския съюз, с това започваме и ние.

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА