30 август 1996


София, 30 август 1996 година
Брой 108 (1663)


София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИМЕТО НА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ!", ОГЛАСЕНА ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 27 АВГУСТ 1996 ГОДИНА ОТ ФИЛИП БОКОВ - РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА КОАЛИЦИЯТА, ПО ПОВОД ОТКАЗА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДА РЕГИСТРИРА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ И ИВАН МАРАЗОВ


Днес членовете на Централната избирателна комисия от квотата на опозицията блокираха регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент Георги Пирински и Иван Маразов. Това беше направено, въпреки че коалицията "Заедно - за България!" предостави всички изисквани от ЦИК документи и че те съответстваха напълно на изискванията, определени от закона и от самата Централна избирателна комисия. В тях се съдържат фактите, а в конституцията - основанията, от които следва да се направи изводът, че Георги Пирински е български гражданин по рождение.

Това решение е типичен израз на конфронтационната политика, провеждана от опозицията. То отразява и страха й от открито политическо състезание между кандидатите на основните политически сили. Страх от дискусия за ролята на президентската институция. Страх от кандидатите, които предлагат обединяване на усилията на обществото за съвместно преодоляване на трудностите. Страх от промяна на политическите нрави, наложени от опозицията още през 1990-1991 година.

Опонентите ни бягат от тези въпроси. Кампанията им досега е насочена единствено към разрушаване на образа на Георги Пирински. Вместо сериозни дебати по основните въпроси те ни предлагат да настанят своя човек на президентския стол през задната врата, за да получат възможност отново да влияят за дестабилизиране на обстановката, да блокират реформите, които единствени дават шанс на обществото ни. Така стана вече веднъж през 1991 година. Да допуснем същата грешка отново означава след една година да бъдем още по-зле, отколкото сме сега.

Опозицията не предлага никаква алтернатива на реформата, на посланията на коалицията "Заедно - за България!". Тя показва, че не се разделя с практиката на досегашния президент да противопоставя своите опоненти, а в някои случаи и да злепоставя собствената си страна. Бъдещият държавен глава трябва да олицетворява единството на нацията, да работи за доброто взаимодействие между властите, да представлява достойно страната в международните отношения. Българите трябва да се гордеят с президента си, а не да се срамуват от него. Те могат да изберат такъв президент само в достойни и честни избори.

Опозицията не иска такива избори. Единствената й цел е да елиминира предварително кандидата, който се ползва с най-широка обществена подкрепа. Така тя лишава хората от правото им на свободен избор.

Днешното решение на квотата на опозицията в ЦИК създава предпоставки вместо достойни кандидати на национално отговорни политически сили вниманието на обществото да се насочи към съмнителни политици. Така в името на необузданата партизанщина се профанизира политическият процес в България.

Празнословието на нашите опоненти се демонстрира и от факта, че тези, които се стремят да внушат, че кандидатът на коалицията "Заедно - за България!" не отговарял на юридическите изисквания, се оказаха с нередовни документи за регистрация на своите кандидати.

Ние ще обжалваме отказа на ЦИК пред Върховния съд съгласно изискванията на закона. Очакваме и настояваме ВС да осигури действително независими магистрати и правосъдие, които да се произнесат по жалбата; да се съобразяват с досегашната си практика по подобни случаи и да зачитат върховенството и прякото действие на конституцията. Само по този начин българското правосъдие може да утвърди общовалидността на конституцията към всички заварени случаи, свързани с българското гражданство, да защити демокрацията и правовата държава.

София, 27 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА БЗНС ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ СЪИДЕЙНИЦИ,

Уставът на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ е съюзната ни конституция, която стои над всеки един от нас. Всякакви опити за погазване на демократичните принципи, залегнали в него, поставят под съмнение единството на съюза и застрашават бъдещето ни като демократична организация.

Предвид самоинициативите на членовете на Постоянното присъствие /ПП/ да разпращат писма и документи, подписани от организационен секретар или от ПП на БЗНС без подпис, но с печати и други подобни варианти, са в пълно противоречие с Устава на БЗНС.

Българският земеделски народен съюз, съгласно чл. 22, ал. 1 от устава и решението на Софийски градски съд по регистрацията на съюза от 13 май 1996 г., се представлява от главния секретар. Предвид това ви информирам, че всички документи имат стойност на общосъюзни документи и са правно релевантни, ако носят подпис на главния секретар и печат на ПП на БЗНС. Това не засяга документите по организацията и провеждането на извънредния XXX конгрес на БЗНС, тъй като съгласно устава конгресът се организира от инициаторите му /следва да се има предвид публикуваната редакция на устава в броеве 113 и 114 на в. "Земеделско знаме" от 15 и 16 юни 1995 г, защото тя, а не издадената по-сетне книжка съвпада с решенията на XXIX конгрес на БЗНС, регистрирани в съда/. Инициаторите на извънредния XXX конгрес са избрали организационен съвет с председател Добри Веселинов и всеки документ, изходящ от организационния съвет, следва да носи негов подпис и печат на XXX извънреден конгрес.

София, 29 юли 1996 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС:

Анастасия Димитрова Мозер

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


В Националното ръководство на Съюза на репресираните в България след 9.IX.1994 г. /СРБ/ се получават протести, че Иван Неврокопски ходи из страната и се представя за председател на съюза. В някои медии, включително БНТ, държавни институции, учреждения, политически партии и организации той също заявява, че е председател на Съюза на репресираните в България 9.IX. 1944 г.

Принудени сме да заявим следното:

Поради разколническата си дейност Иван Неврокопски беше изключен от Съюза на репресираните още през ноември 1994 г. Тази своя дейност той прояви през 1991 г., когато преди парламентарните избори замрази членството на Съюза на репресираните в Съюза на демократичните сили /СДС/. Абсурдно положение, при което съюзът на политическите и идеологическите противници на комунизма, на хората, които тежко заплатиха отстояването на своята политическа, човешка и гражданска позиция беше поставен в ролята на наблюдател в СДС, и то когато доживяхме епилога на борбата срещу комунизма.

През 1994 г. Иван Неврокопски с група лица отново се опита да повтори сценария от 1991 г. и да извади Съюза на репресираните от СДС. Тогава членската маса и симпатизантите на съюза недвусмислено заявиха, че мястото на СРБ е в СДС. И СРБ стана редовен член на Съюза на демократичните сили.

След тежко завършилите парламентарни избори - декември 1994 г, и преди общинските избори - октомври 1995 г., Неврокопски се опита да свика по никое време - март 1995 г., извънреден конгрес. Нищо не налагаше това действие. С него той само осуети свикването на редовния конгрес - ноември-декември 1995 г.

Софийски градски съд - фирмено отделение, в заседание на 16 юли 1995 г. разгледа депозираната молба от Иван Неврокопски с претенции да бъде признат за председател на СРБ. Като взе под внимание и възраженията на легитимния председател Иван Станчев, вписан за такъв с решение от 19 май 1994 г. на СГС - фирмено отделение, спря производството по молбата на Неврокопски.

Националното ръководство категорично заявява, че председател на Съюза на репресираните след 9.IX. 1944 г. е Иван Станчев, избран на първия редовен конгрес на съюза.

Всички държавни институции, учреждения, медии, политически партии, организации трябва да се съобразяват с легитимността на българските организации и съюзи.

Документи, изявления, декларации, подписани и направени от Иван Неврокопски в качеството му на председател на СРБ, са невалидни. Те и по своята правна същност са нищожни.

София, 6 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ, КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗДИГНАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И СЪЮЗА НА ЛЕВИТЕ СИЛИ, ПО ПОВОД ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до главния прокурор и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Изразявам своя протест за неравноправното положение, в което съм поставен спрямо други кандидати за президент на България в предстоящите избори, което противоречи на действащата Конституция на Република България и на международните норми за провеждане на демократични избори. Това неравноправно положение се състои в следното:

1. Съгласно всички приети досега закони, решения и други документи на Народното събрание кандидатите за президент фактически се разделят на две категории. В "първа категория" се поставят кандидатите, предложени от парламентарно представените партии, а във "втората категория" са кандидатите, представени от извънпарламентарни партии, както и евентуални независими кандидати, неподкрепени от парламентарни партии. Преди всичко всяка категоризация и априорно неравноправие и неравнопоставеност на кандидатите за президент е антидемократична и представлява грубо нарушение на Конституцията на Република България и на международните норми. Но конкретно тази категоризация е нелогична, противоконституционна, нагла, брутална и аморална. Тя е нелогична, защото осъществява зависимост между две независими държавни институции - Народното събрание и президентството. Тя е противоконституционна, защото съгласно конституцията в президентството няма парламентарно представени партии; единствената партия, която понастоящем е представена в президентството, е Съюзът на демократичните сили /СДС/. Тя е нагла и брутална, защото създава двойно предимство на парламентарно представените партии: първото предимство е законно, те са го получили в резултат на парламентарните избори, но то се изчерпва с това, че те имат представители в Народното събрание, докато второто е незаконно, нагло узурпирано от самите тях - злоупотребявайки с положението си, те създават условия президентът да принадлежи на една от тях. Най-сетне тази категоризация на кандидатите за президент е аморална, защото законово категоризира кандидатите, безсрамно афиширайки това пред народа и показвайки му към кои кандидати да насочи вниманието си и към кои - не. Това вече е грубо нарушение на човешките права!

2. Съгласно решение на Народното събрание категоризацията на кандидатите за президент намира главното си отражение в разпределението на ефирното време за предизборна агитация, предоставено от БНТ и БНР. За кандидатите от "първа категория", т.е. кандидатите на парламентарно представените партии, се предвижда 50% от ефирното време и 50% - за всички останали. За да бъдат изборите демократични, а не проведени в условията на дискриминация, ефирното време не може да бъде разпределено по друг начин освен по равно и при пълна равнопоставеност между кандидатите. Дори и в такъв случай пак се получава елемент на дискриминация против извънпарламентарните партии, доколкото парламентарните партии непрекъснато изясняват позициите си в ефир, а избирателите нямат точна представа за програмите на извънпарламентарните партии. Българската комунистическа партия, която е и първата извънпарламентарна партия, не е получавала ефирно време извън предизборните кампании вече повече от две години, а времето, предоставено в границите на предизборните кампании, е нищожно, като излъчванията са в най-неслушаното време. Това представлява нагло нарушение на човешките права.

3. Депутатите от парламентарно представените партии в 37-то Обикновено народно събрание /ОНС/ - Българската социалистическа партия /БСП/, Съюза на демократичните сили /СДС/, Българския бизнес блок /БББ/, Народен съюз и Движението за права и свободи /ДПС/, обикалят страната и ежедневно провеждат предизборна агитация. Това те правят и в работно време, за което получават големи заплати, несъответстващи на глада и мизерията на народа. Заплатите получават, за да работят в Народното събрание, а не за да правят предизборна агитация. В своята партийна агитационна дейност те използват служебни държавни, а не партийни коли и винаги са с уредени държавни командировки. С тях се движат цели екипи репортери-клакьори от БНТ и БНР. В "своевременните горещи излъчвания", които при това не са по квотата на ефирното време за предизборна агитация, тези клакьори "разкриват мъдрост" във всяка глупост, изречена от депутатите-агитатори. Всичко това дотук би било "само" нагла злоупотреба със служебното положение, типична за една компрадорска република, ако не беше фактът, че БНТ и БНР подлагат на ежедневна дискриминация и пълно информационно затъмнение първата извънпарламентарна партия БКП, а също така и повечето извънпарламентарни партии. Това вече е не само злоупотреба със служебното положение, а брутално нарушение на правата на човека.

4. Парламентарно представените партии си уреждат предимства в предизборната агитация и поради това, че техните кандидатури за президенти съвсем не са конституционно перфектни. Нима ще си затворите очите пред фактите? Георги Пирински няма нищо общо с България. Той по рождение е чист американец и дори това, че е член на правителството, е нарушение на конституцията. Какъв е произходът на Петър Стоянов? Защо Георги Петрушев се представя с американизираното си име Жорж? Как стои въпросът с английското, американското и кипърското му гражданство? И ако той не можеше поради двойно, тройно и четворно гражданство да бъде депутат в Народното събрание, то как така е възможно да бъде кандидат за президент? През 1991 г. ЦИК първоначално беше отказала да го регистрира, но той излъга Върховния съд за това, че е български гражданин, и регистрацията беше осъществена. Сега Георги Петрушев пак лъже, за което сигнализирах Главната прокуратура и Върховния съд и те, объркани, взаимно си прехвърлят топката, без да докладват на главния прокурор на Република България.

5. Съгласно приетия Закон за провеждане на избори за президент и вицепрезидент кандидатстващата двойка следва да внесе депозит в размер на 250 000 лв., който ще им се върне, ако получат 1% или повече от гласовете на избирателите, и няма да се върне, ако получат по-малко от 1%. БКП съвсем няма да бъде между тези, които ще получат по-малко от 1%, и това изобщо не ни безпокои. Но работата е в принципа. Депозит - добре, но депозит за какво? Това е мярка, която не съществува в нито една цивилизована страна и се въвежда у нас най-вече с надеждата, че БКП, като единствената българска партия, в която не членуват богати хора, не ще успее да събере нужния депозит. Ясно е, че замисълът на тази мярка е конкретна и целенасочена дискриминация на БКП, която, както всяка дискриминация, представлява нарушение на човешките права. Ако въобще някой, предвид написаното дотук, има наглостта да говори за демократични избори, това изискване за депозит трябва да се отмени веднага.

6. Следващото основание за протест отправям превантивно, доколкото на базата на досегашния опит имам представа за състава на ЦИК, който се утвърждава и назначава от бесепарската парламентарна мафия в 37-то ОНС. БКП все още не е имала свой представител в ЦИК при нито един от досегашните избори, което е очевидно и нагло нарушение на човешките права. Не може едни избори да се наричат демократични, ако в страната има поне една партия, участваща в тях, но без представител в ЦИК и ако всички партии не са равнопоставени в ЦИК. Всички партии, които имат свои кандидати за президент и вицепрезидент, трябва да имат по равен брой равноправни членове на ЦИК, ако искате въобще да можете да говорите за някаква демокрация.

Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми г-н Главен прокурор,
Надявам се, че настоящият протест ще бъде взет под внимание и че своевременно ще сезирате Конституционния съд за антиконституционните решение на Народното събрание, касаещи подготовката и провеждането на предстоящите президентски избори. Надявам се, че в резултат на Вашите действия ще бъдат направени съответните корективи с оглед на това изборите да бъдат наистина демократични при най-стриктно спазване на Конституцията на Република България. Необходимо е да се вземат неотложни мерки за закриването на всички партии, които нарушават конституцията, независимо от това дали те са представени или не в Народното събрание. Тук трябва да отбележим, че партията, която най-често и най-брутално нарушава конституция, е БСП. Ако някой се съмнява в този очевиден факт, ние можем да го обосновем в друг документ, много по-обемист от настоящия. БКП най-стриктно спазва конституцията като основен закон на Република България. Истинският автор на тази конституция е БСП, защото тя имаше абсолютно мнозинство във ВНС, което я прие без референдум. Независимо от това именно БСП е най-честият нарушител на конституцията. Ще очакваме Вашите действия в защита на конституцията да бъдат активни, настойчиви, ефективни, прозрачни, добре огласени и главно -резултатни. Ако такива действия не последват, ние ще Ви считаме за съпричастни в ширещото се беззаконие в Република България и от своя страна ще предприемем следните действия:

А. Ще направим обширен доклад пред Комисията по правата на човека в ООН, придружен с фактически доказателствен материал, в който ще опишем нарушенията на правата на човека, осъществени след 1989 г. от управляващата олигархия. А те не са малко!

Б. Ще разгърнем широка пропагандно-разяснителна кампания, в която ще разобличим нарушенията на човешките права в България. Съществена част от тази кампания ще бъде непризнаването на законността на предстоящите президентски избори.

София, 5 август 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА КОНСИСТОРИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ШАЛОМ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ В НЯКОИ ВЕСТНИЦИ, ПРАВЕЩИ ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ ГРАЖДАНСТВОТО НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ - КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЕВРЕЙСКАТА ОБЩНОСТ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Напоследък се появиха мнения, изисквания и писания, които оспорват правото на кандидатура за висш държавен пост на лице, чийто произход някои подозират като еврейски.

Не знаем има ли нещо вярно в това твърдение, въпросният кандидат никога не е имал връзка с нашата общност, никога не се е индентифицирал като наш сънародник. Впрочем в конкретния случай това въобще не е важно! Не бихме занимавали обществеността, ако това мнение изхождаше само от клоунадни персонажи в нашия политически живот, но за жалост към темата се присъединиха и някои медии.

Еврейската общност по българските земи съществува от почти 2000 години. Последното масово заселване на евреи датира отпреди 500 години, след едикта на католическите крале Фернандо и Изабела от 1492 г.

През всичките векове на съвместен живот с автохтонното население евреите са били лоялни и полезни граждани на своята родина. Участвали са в нейните националноосвободителни борби, били са опълченци и комити, воювали са като доброволци, войници и офицери във войните на България и са гинали по бойните полета за нейната кауза. През годините на Втората световна война евреите бяха сред редовете на антифашистката съпротива.

Уникалният факт на оцеляването на евреите в България през годините на Холокоста говори красноречиво за взаимоотношенията между българи и евреи. Евреите са сред най-активните съзидатели на културата, икономиката и държавността на нашата страна. Това е неоспорим факт!

И сега се налага въпросът: За какво стават евреите? Оформя се странен подход: Те стават за защитници и строители на тази страна, но за нейни политици се явяват граждани втора категория - така ли?

Не можем да приемем такъв подход. Той е чужд на демократичното и гражданско общество, той е противоконституционен и антисемитски.

не бихме приели този подход, приложен и към другите етнически и религиозни общности сред българския народ и очакваме принципната реакция на обществото ни против това посегателство срещу основния му закон.

София, 26 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОКЛАМАЦИЯ ОТ НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ И ОТ СЕКЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПРИ ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ - СОПОТ, ПО ПРОБЛЕМИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


БРАТЯ И СЕСТРИ,

Управителят на ВМЗ си е наумил да ни изхвърли всички по домовете през август. Подготвената заповед е незаконна и не следва да се изпълнява! Това повелява Кодексът на труда /чл. 126, т.7/. Ако някой се подчини на все още нашия чорбаджия и въпреки своето желание сам пусне молба или се подпише в картона за отпуските, той трябва да знае, че ще стане съучастник в погазването на трудовото законодателство.

Единствената правна възможност цялото предприятие да излезе в отпуск е регламентирана в чл. 173, ал. 4. Това е принципът на ваканционното ползване на отпуска. Прилагането на този принцип е възможно, когато характерът на производствения процес дава възможност за това. Излизането във ваканция се обявява в първите дни на Новата година. Във ВМЗ такова нещо няма и не е имало. Следователно, чл. 173, ал. 4 не може да бъде юридическо основание за издаването на заповед. Нещо повече! За шестдесет години история на фабриката, ако се случи, това ще е за пръв път. Дотам я докараха нашите управници!

Отпускът, платен или неплатен, е наше право. Ние, наемните работници, преценяваме кога да го ползваме. Управителят може да забрани в интерес на работата да излезем в годишна почивка, но не и да ни заповядва.

Гунчев неведнъж вече грубо нарушава закона. Многократно заявява, че законите не го интересуват. И ще прави, каквото си иска. Този човек е вреден за ВМЗ и трябва да си ходи.

Преди година Илия Гунчев взе властта със задължението да стабилизира фабриката, тя да заработи и да се постигне съгласие между хората. Сега сме в катастрофално положение, работа няма, предприятието се тресе от скандали и кражби. Чия е отговорността?

Виновни, според управителя са:
- американците, дето ни взели пазарите;
- руснаците, дето не ни дават повече на вересия;
- банките, дето не ни дават кредити;
- седесарското правителство, дето се продало на американците;
- социалистическото правителство, дето влезнало в НЕОКОКОМ;
- работниците, дето идват на работа, а не си стоят вкъщи.

Само той е хубавият и добрият човек, трудещ се неуморно, даже и в пенсионна възраст, за общото благо. Ще му позволим ли и занапред да ни бъде "благодетел"? Или ще му кажем да си ходи да си гледа старините?

Всичко зависи от нас и от нашите действия. Ако сега се подчиним на диктата безропотно, следваща стъпка на Илия Гунчев ще бъдат масовите уволнения. Такава е логиката на неговото управление.

Кое е по-лесно - един човек да изхвърли хиляди хора на улицата, или хилядите да му покажат вратата на портала?

Без борба няма победа!

Сопот, 5 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "СОЛИТОН": "КАК И ЗАЩО БЕ ПРОВАЛЕНО ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"


Сега читателят може да продължи сам.

Нека все пак заедно да си отговорим еднозначно на въпроса защо и как бе провалено подписването на политическото споразумение.

Това бе обикновено събитие от веригата събития, които дестабилизират България. Така основната вина за несполуките у нас се прехвърля на туземния "политически елит". Вината се прехвърля на хора, които нямат, от една страна, професионални качества, за да изпълнят политическите си и икономически програми, а от друга страна - необходимият морал, за да признаят това. Тези хора са грижливо пресети. За други място няма.

Ченгета ли са тези хора? Свързани ли са с бившите служби? Имат ли комунистически генезис? Това са второстепенни въпроси. Тези хора трябва само да имат нисък морал. Нисък морал и липса на чувство за отговорност пред нацията.

Искам специално да обърна внимание на два основни мита, които се използват за манипулиране на обикновените хора. Тези митове са свързани с неправомерното делене на основните политически сили.

Първият мит дели политиците на "комунисти" и "демократи". Вторият мит дели политическото пространство на "ляво" и "дясно". И в двата случая става въпрос за една лъжа. Българският избирател трябва да мисли, че пред него има алтернативи. Така той влиза в капана. Ясно искам да кажа. И "комунисти", и "демократи", и "леви", и "десни" служат за параван, зад който се извършва крайно десен преход, преход към страна от латиноамерикански тип от средата на XX век. Тази "тайна" вече се знае от всички. Друг е въпросът, че политиците, официалните коментатори и медиите все още си изкарват хляба от нея. Затова грижливо, я избягват. В замяна обилно се поднасят теми от вида: "Досиета", "Желев - марксист", "Филип - хомосексуалист", "Проблемът на Касандра - проблем на Пирински", "Комсомолецът Жан", "Кой духа супата?"

Малко по-сложен е случаят с ДПС. Тези води са по-дълбоки. Докато БСП и СДС се вживяват в ролята на ЦСКА и "Левски", ДПС се опитва да играе ролята на рефер.

Политическата сцена в България бе "узаконена" на "Кръглата маса". В един момент в СДС се намират хора, които предлагат Доган да седне на масата от страна на СДС. Желев, Петко Симеонов, Ивайло Трифонов са против. Прави впечатление, че и Доган не се "натиска". По-късно ДПС бе регистрирано като партия. Помогна БСП. СДС уж беше против. Звездният миг за ДПС бе в 36-то народно събрание. Ден след изборите през 1991 г. Юнал Лютфи даде интервю: "ДПС ще бъде ключ и баланс в политическия живот." Така и стана. ДПС подкрепи правителството на СДС, после измени баланса на силите в парламента и правителството на СДС падна. Доган обяви, че дясната политика на СДС разорява турското население и призова за ляв завой. ДПС премина на страната на БСП. Днес сме свидетели на нов пирует на ДПС. Доган използва същия коз, но в обратна посока. Това е шамар за тези, които говорят за провал на лявата политика на БСП. БСП може да се нарича лява, модерна лява, свръхмодерна лява, може да се нарича както си иска, но БСП обслужва заложения крайно десен, неоколониален модел у нас. Но да продължим с ДПС. Поведението на ДПС е донякъде логично. Бих казал дори, че ДПС е най-дисциплинираната, най-предсказуемата формация в България. Поне засега. Ще кажа още нещо, което досега съм споделял само в разговори. Създаването на ДПС е в пряка връзка с т. нар. Възродителен процес. Обществена тайна е двойната игра на Доган в този процес. Доган е под контрол. Чий контрол? Трудно е да си представи човек, че такова мащабно събитие като Възродителния процес може да се припише единствено на Живков. По-вероятна е следната версия. Москва подготвя форсираните събития след 1989 г. В този смисъл "Голямата екскурзия" през 1989 г. има за цел да редуцира броя на турското население в България, за да не се получат усложнения, подобни на тези в Босна. Слагането на "мюрета" сред турците позволява на КГБ да елиминира тези турски лидери, които не са под контрол, които могат да станат опасни. Не на последно място е и възможността в Турция, сред многото преселници, да бъдат внедрени и агенти. Тези мисли по-скоро служат за успокоение. Но картата ДПС може да бъде разиграна и в обратна посока! ДПС е бомба със закъснител! Дано не доживеем това!

Има още един важен момент, който е скрит за повечето хора.

Припомнете си 1991 г. Стачката на "39-те", подписването на конституцията от хората на Дертлиев, изборите за 36-то народно събрание. СДС се закани да спечели убедително изборите, за да промени конституцията. Ясно беше както на специалистите, така и на обикновените хора, че това не можеше да стане с пропорционална избирателна система. СДС сам предложи тази система! Заслуга за това има най-вече Филип Димитров. Не искам да обяснявам подробно как стана това, но това бе поредната манипулация. Тогава заявих пред НКС на СДС: "Свидетели сме на първото предателство от новия цикъл предателства!" Думата предател бе на мода. Друг е въпросът дали БСП щеше да се съгласи със СДС за друга избирателна система. Със сигурност не. Но точно това е пример за мазохизъм в политиката. СДС е постъпвал така много пъти. Друг е въпросът и за достоверността на изборните резултати. Като правило изборните резултати са фалшиви. Не случайно седем години не се намери време за актуализация на избирателните списъци, където си живуркат спокойно един милион фантоми. Но тук има друг интересен факт. СДС проведе паралелно преброяване. Резултатите от това преброяване не видяха бял свят. Беше опасно. По думите на г-н Цветков, обработил данните, СДС печели изборите през 1991 г. с абсолютно мнозинство! Г-н Цветков твърди, че Филип Димитров и "ловците на фантоми" Константинов и Вълчанов - представители на СДС в Централната избирателна комисия /ЦИК/, са преживели трудни дни и нощи, докато потулят резултата от паралелното преброяване. Нищо ново. През 1991 г. Димитров свърши работата на Желев от 1990 г.

Каква бе "ползата" за СДС? Тази конфигурация на политическото пространство създаде условия за алиби пред избирателите. На кого да прехвърли днес БСП вината?

Този въпрос е много актуален. Той също има решение. Вариант на това решение вече бе проигран със СДС.

Нека пак да се върнем през 1991 г. СДС заложи на три кита. Нашите предци си представяли Земята като огромна костенурка, която е стъпила върху три кита. китовете пък плували в Световния океан. Трите кита на Димитров бяха тройката Луджев, Костов и Пушкаров, синдикатът "Подкрепа" и ДПС. Какво стана по време на управлението на Димитров? Луджев и Пушкаров бяха отстранени. СДС и "Подкрепа" се скараха. Стигна се дори до срамни сцени на площад "Гарибалди". "Подкрепа" започна стачки срещу кабинета. ДПС оттегли парламентарната си подкрепа. Съдбата на правителството бе решена. За капак на всичко, да не би да остане по-назад, Желев свика "Боянските ливади". Само опра пешкира.

Какви са изводите от тези събития? Каква е връзката с положението в БСП днес?

В началото СДС не бе напълно предсказуема организация. Вече казах, в СДС имаше и "случайни" хора. Хора без официална покана. Затова средствата за контрол над СДС бяха дублирани. От една страна, СДС не получи това, което му дадоха избирателите. СДС стана заложник на ДПС. Но тази операция бе рискована. Имаше и други възможности за контрол върху СДС. Една от тях бяха избирателните листи. Те бяха грижливо подредени. Основната заслуга за това е на Йордан Василев. Сега трябва да си спомним какво стана с парламентарната група на СДС от 36-то народно събрание. Появи се проблем с АСП. Появиха се "мравки". Появиха се проблеми с Луджев и Пушкаров. Започна "люспене" на партии и отделни лица. СДС се тресеше отвътре. Разигра се изпитаният сценарий "вътрешен враг".

Този сценарий се използва сега за дестабилизация на БСП. Това е единственият реален вариант за сваляне на Жан Виденов. Какво стана с "железните комунисти"! Истории със съветници, приятелски кръг, борба между групировки, проблеми с "Дума", дилема "бабички - мобифони", битка между "комсомолци" и "перестройчици", Виденов срещу Луканов, Виденов срещу Лилов! Кой би казал, че това може да се случи в БСП?

Защо БСП все още е на власт? Защо Виденов е все още на власт, след като България е в това катастрофално положение? Тъжно, но факт. Защото няма опозиция!

Искам да отговоря и на един важен за много хора въпрос: "Какъв е изходът?"

Преди да вземем някакво решение за действие, трябва добре да познаваме нещата. Необходимо условие България да подобри своето положение е повече хора да разберат истината за процесите. След това, ако тези хора не са загубили кураж, трябва да се създаде политическа организация, която да стане действителна алтернатива на днешната синьо-червена-пембена мъгла.

Дай, Боже, да доживеем това!

София, 22 юли 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "СОЛИТОН":

Иван Ценов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИ БТА пълен текст на:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Т К А З  № 10

София, 27.VIII.1996 г.

ОТНОСНО: предложение за регистриране на кандидати за президент Георги Георгиев Пирински и за вицепрезидент Иван Русев Маразов, направено от предизборна коалиция "Заедно за България"


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под № 1 в нарочния регистър от предизборната коалиция "Заедно за България", съставена от Българска социалистическа партия, Български земеделски народен съюз "Александър Стамболийски" и Политически клуб "Екогласност", за регистриране на издигнатите от коалицията кандидати за президент и вицепрезидент на републиката - Георги Георгиев Пирински и Иван Русев Маразов - за предстоящите избори, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Към предложението е представено политическо споразумение за образуване на предизборна коалиция с название "Заедно за България" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 1996 г. и решение за издигане на кандидатурите на Георги Георгиев Пирински за президент и на Иван Русев Маразов за вицепрезидент.

При обсъждане на постъпилите с предложението документи Централната избирателна комисия констатира следните нарушения на Конституцията, Закона за избор на президент и вицепрезидент на републиката /ЗИПВР/ и свое Решение №4/8. VIII. 1996 г.

1. Политическа партия БЗНС "Александър Стамболийски" - един от коалиционните партньори на коалиция "Заедно за България" е регистрирана с решение на Софийски градски съд, фирмено отделение, от 21 април 1993 г., постановено по фирмено дело № 7371/93 г. по описа на същия.

В диспозитива на решението е изброен Изпълнителният съвет на БЗНС "Александър Стамболийски", представляващ политическата партия, който се състои от 5 членове. От представеното обаче фотокопие на "Държавен вестник", бр. 82 от 13 септември 1995 г., е видно, че на състояла се на 15.IV. 1995 г. извънредна Национална земеделска конференция са извършени промени в представителството на партията. Според тези решения е приет нов устав, според който представляващ БЗНС "Ал. Стамболийски" е нейният председател - Светослав Ст. Шиваров. Тази публикация за регистрация на промени в политическата партия не съответства на съдържанието на представеното решение на Софийски градски съд, фирмено отделение, от 21.IV. 1993 г. по фирм. д. № 7371/93 г. Решението на съда от 1995 г., съответстващо на публикацията в "Държавен вестник", не е представено в документите на предизборната коалиция "Заедно за България". Това представлява нарушение на изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК, във вр. с + 2 от Заключителните разпоредби на ЗИПВР и т. 1. 2, б. "в" от решение на ЦИК № 4/8.VIII. 1996 г.

2. Конституцията на Република България в чл. 93, ал. 2 изрично поставя условието кандидатите за президент и вицепрезидент да са български граждани по рождение. Спазването на това изискване е възложено на ЦИК от изричната разпоредба на чл 7 от ЗИПВР. Това конституционно и законово изискване е намерило своето отражение в Решение № 4, прието от Централната избирателна комисия на 8 август 1996 г., където в т. 6, буква "а" изрично е упоменато, че в удостоверенията, представени от кандидатите за президент и вицепрезидент, следва да бъде указан способът на придобиване на българското гражданство. Не може да се приеме, че издадените удостоверения на Министерството на правосъдието от 16 август 1996 г. под номера 1868 и 1867, издадени на името на кандидатите за президент и вицепрезидент Георги Пирински и Иван Маразов, изпълняват това изискване. Същите удостоверения не удостоверяват положителни факти, даващи възможност да се установи способът на придобиване на българско гражданство. Те сочат, без да изчерпват лимитативно само отрицателни факти, без да удостоверяват изрично способа за придобиване на българско гражданство от страна на кандидатите за президент и вицепрезидент съгласно изискването на чл. 93, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Изтъкнатото в горецитираните удостоверения на Министерството на правосъдието обстоятелство, че кандидатите за президент и вицепрезидент Пирински и Маразов не са придобивали българско гражданство по натурализация, не води автоматично до извода, че същите са български граждани по рождение. От представените документи не може да се направи изводът по кой способ двамата кандидати са станали български граждани. Това обстоятелство се изяснява с представянето от страна на кандидатите на удостоверения съобразно данните по личните им регистрационни картони, които се водят от общинските административни служби по местожителство. В тях се съдържат: данни за месторождението на кандидатите, данни за гражданството на техните родители към момента за раждането на кандидатите, както и данни за промени в гражданството на кандидатите или техните родители до настоящият момент, тъй като въз основа на тези данни ЦИК може да установи способа за придобиване на българско гражданство на кандидата съобразно действащия закон. За кандидата Г. Пирински - Закона за българското гражданство от 26 март 1948 г., а за кандидата Ив. Маразов. Закона за българското поданство от 1940 г.

Поради отказа на 11-те членове на ЦИК, представители на предизборната коалиция, направила горното предложение, не се даде възможност на кандидатите да представят документи, установяващи спазването на посочените по-горе изисквания.

ЦИК счита, че при това положение не са спазени изискванията на конституцията и на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката и Решение на ЦИК N 4/8 август 1996 г. и следва да се откаже регистрирането на горепосочените двама кандидати.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия:

ОТКАЗВА да регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Георги Георгиев Пирински, ЕГН 4809ХХХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Иван Русев Маразов, ЕГН 4203ХХХХХХ, предложени от партийната коалиция "Заедно за България".

Настоящото решение може да се обжалва пред Върховния съд на Република България в 3-дневен срок от получаването на съобщението от направилия предложението за регистриране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

О С О Б Е Н О   М Н Е Н И Е
на
МНОЗИНСТВОТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦИК ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

ОТНОСНО: Решение N 10/27.08.1996 година на ЦИК за отказ на регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката Георги Пирински и Иван Маразов, издигнати от коалиция "Заедно за България".


Не сме съгласни с Решение N 10/27.08.1996 година, с което е отказана регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент - Георги Пирински и Иван Маразов, издигнати от коалиция "Заедно за България", по следните съображения:

I. Така постановеното решение е незаконосъобразно.

Кандидатите за президент и вицепрезидент Георги Пирински и Иван Маразов са представили всички изискуеми се от член 6 ал. 1 т.т. 1-4 от ЗИПВР и Решение N 4 от 08.08.1996 година на ЦИК документи, което е достатъчно и единствено условие за регистриране на кандидатската двойка. Отказвайки регистрацията при така представените документи, ЦИК е постановила незаконосъбразно решение.

Правомощията на Централната избирателна комисия са строго определени от ЗИПВР и ЗИНПОСК. Регистрирането на кандидатите за президент и вицепрезидент по ЗИПВР е в компетентността на ЦИК, като самият закон определя основанията и процедурата за регистрация. Кандидатите за президент и вицепрезидент се регистрират от ЦИК при представяне на изрично и изчерпателно посочените в член 6 ал. 1 т.т. 1-4 от ЗИПВР документи. С тези документи партиите, коалициите и кандидатите, според законодателя, удостоверяват всички необходими за регистрацията доказателства. ЦИК, на основата на член 4 от ЗИПВР, със своя решение N 4 от 08.08.1996 година, определи окончателно кръга на необходимите за регистрацията документи, като включи представянето и на следните документи от кандидатите: декларация от кандидатите за президент и вицепрезидент, че нямат друго гражданство освен българското и че не са поставени под запрещение, удостоверение от Министерството на правосъдието, че кандидатите за президент и вицепрезидент не изтърпяват наказание "лишаване от свобода" и удостоверение от Министерството на правосъдието или от съответната административна служба по местожителството, че кандидатите за президент и вицепрезидент са български граждани, с указване на способа на придобиване
на българско гражданство.

Съгласно член 6 ал. 1 от ЗИПВР ЦИК е длъжна да регистрира кандидатите при редовно подадени документи. Ето защо считаме, че след като кандидатите за президент и вицепрезидент Георги Пирински и Иван Маразов са представили всички изисквани от закона и Решение N 4 на ЦИК перфектни документи, ЦИК следва да регистрира кандидатската листа. ЦИК не може да изисква допълнителни документи извън посочените в член 6 ал.1, т.т. 1-4 от ЗИПВР и Решение N 4 от 08.08. 1996 година и не може да оспорва съдържанието на официални документи.


II. С решението си ЦИК е приела, че е налице непълнота в предоставените от партия БЗНС "Ал. Стамболийски" документи. Този извод е неверен:

Към документите за регистрация на кандидатпрезидентската двойка Георги Пирински и Иван Маразов е представено решение на Софийски градски съд, постановено на 21.04.1993 година по ф.д. N 7371/93 г., актуализирано към 30.07.1996 година, от което е видно, че в регистрите на съда по партиден номер 38, том 6, стр. 117, по реда на ЗПП и ГПК е вписана като партия БЗНС "Ал. Стамболийски". Това налага извода, че БЗНС "Ал. Стамболийски" е регистриран като политическа партия и съществува и към настоящия момент. Представителството на партията, съгласно съдебното решение, се осъществява от Изпълнителен съвет и в решението на СГС са вписани имената и ЕГН на целия състав на Изпълнителния съвет.

Приложено е и фотокопие от "Държавен вестник", брой 82/13.09.1995 година, за публикувана промяна в решението за регистрацията на партията, основана на решение, взето на извънреден конгрес на БЗНС "Ал. Стамболийски", състоял се на 15.04.1995 година, от което става ясно, че в съответния регистър на съда са вписани промените в устава на партията, промените в ръководните органи, които стават - Управителен съвет и Постоянно присъствие, както и че представителството се осъществява от Светослав Шиваров.

Решението за участие в коалиция "Заедно за България" в съюз с БСП и ПК Екогласност е взето от оправомощения съгласно устава орган - Управителния съвет, видно от самото решение от 20.07.1996 година, и е подписано от представляващия партията - Светослав Шиваров.

Трябва изрично да се посочи, че съгласно Решение N 4/08.08.1996 година ЦИК е предявила изисквания към политическите партии да представят първоначалното решение на съда за вписване /вж. т. 1.1.6. "к" и т. 1.2.6. "в"/. Всички последващи промени могат да бъдат удостоверявани с фотокопия от "Държавен вестник", където те са публикувани. Такова копие е представено.

В този смисъл не би могло да се приеме както че липсва правоспособен субект - политическа партия БЗНС "Ал. Стамболийски", нито че решението е взето от нелегитимен орган.


III. Със същото решение ЦИК е приела, че от така представените от кандидатпрезидентската двойка Пирински и Маразов документи не може да се направи изводът, че те отговарят на изискванията за регистрация. Това становище на ЦИК е необосновано.

ЦИК е допуснала нарушение на конституционни права на български граждани, като неоснователно с решение отказва регистрацията на посочените кандидати. С решението за отказ ЦИК на практика оспорва съдържанието на удостоверението, издадено от Министерството на правосъдието за гражданството на Георги Пирински, от което следва правният извод, че той е български гражданин по рождение.

Както е добре известно, придобиването на българско гражданство по рождение в двете му разновидности /способа "по произход" и способа "по месторождение"/ става винаги "по право", т.е., по силата на самия закон, за разлика от придобиването на гражданство чрез способа "по натурализация", за който е характерно волеизявлението на лицето, което желае да стане гражданин на съответната държава, от една страна, и е необходимо издаването на властнически акт от компетентен държавен орган, от друга страна.

От приложеното удостоверение от Министерството на правосъдието е видно, че Георги Пирински е български гражданин. Тази констатация Министерството на правосъдието прави въз основа на проверка в регистъра за населението и личния регистрационен картон на лицето в съответната административна служба по неговото местожителство. На основание на водените в Министерството на правосъдието регистри по член 22 от Правилника за прилагане на Дял III от Закона за българското гражданство същото удостоверява, че Георги Пирински не е придобил гражданство по натурализация, не му е възстановявано българско гражданство, не е освобождаван от българско гражданство и не е лишаван от българско гражданство.

Като се има предвид, че способите за придобиване на гражданство са изчерпателно посочени както в конституцията, така и в Закона за българското гражданство и след като едно лице не е придобило гражданството си по натурализация, то логично е придобило гражданството си по рождение. Поради всичко това от представеното от Министерството на правосъдието удостоверение се налага правният извод, че Георги Пирински е български гражданин по рождение.

Наред и независимо от изложените по-горе документи, следва да се подчертае, че кандидатът не е длъжен да доказва пред ЦИК, че е български гражданин по рождение. Той само е длъжен да представи онези документи, които самата ЦИК предварително е преценила, че ще бъдат достатъчни да се направят съответните изводи. Решението за отказ на ЦИК на практика санкционира Георги Пирински за това, че е изпълнил изискванията, въведени от ЦИК с решение N 4 от 08.08.1996 година, и се е възползвал добросъвестно от правото си да получи удостоверение от Министерството на правосъдието.

С оглед на изложените съображения отказът на ЦИК да регистрира кандидатпрезидентската двойка Пирински и Маразов е неоснователен.

ЧЛЕНОВЕ НА ЦИК:
1. проф. Байчо Панев
2. Росица Сбиркова
3. Пламен Киров
4. Куна Дамянова
5. Диана Зулчева
6. Ралица Негенцова
7. Никола Цонков
8. Александър Петров
9. Стоян Ненчев
10. Елена Шойкова
11. Васил Илчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 11

София, 27 август 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 2 в регистъра, от партийна коалиция "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП, ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за регистриране на издигнатите от коалицията кандидати за президент Петър Стефанов Стоянов и за вицепрезидент Тодор Колев Кавалджиев за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 27.10.1996 г.

Чл. 3, ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката поставя условия към партиите и партийните коалиции, които могат да предлагат кандидати, да отговарят на изискванията на Закона за политическите партии /ЗПП/, на ЗИПВР и на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/.

След запознаване и анализ на представените към предложението документи се установиха следните нарушения на нормативните изисквания във връзка с регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент.

I. От представените документи ЦИК не може да направи правнорелевантен извод за действително изразена воля за създаване и участие в коалицията "Обединени демократични сили", състояща се от ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", от ПАРТИЙНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" и от ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

1. В нарушение на § 2 от ЗИПВР във връзка с чл. 47 от ЗИНПОСК няма решение за образуване на политическата коалиция "Съюз на демократичните сили" от 11-те партии, посочени в политическото споразумение за участие в изборите за президент и вицепрезидент през 1996 г.

Няма също така и решение за участие на такава коалиция /СДС/ в предизборна партийна коалиция "Обединени демократични сили - СДС, Народен съюз - БЗНС, ДП, ДПС".

2. В нарушение на § 2 от ЗИПВР във връзка с чл. 47 от ЗИНПОСК няма решение за образуване на партийната коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП" от двете партии, посочени в политическото споразумение.

Няма също така и решение за участие на такава коалиция /НС - БЗНС, ДП/ в предизборна партийна коалиция "Обединени демократични сили - СДС, Народен съюз - БЗНС, ДП".

В чл. 47 от ЗИНПОСК се допуска създаването на коалиции от партии, коалиция от коалиции и коалиция от партии и коалиции. В ал.1 изр.3 от този член изрично се посочва какви документи следва да се представят в ЦИК за образуването им.

И в двата посочени по-горе случая няма решения от оправомощените органи на самите коалиции - СДС и Народен съюз - БЗНС, ДП, че създават НОВА ОБЩА КОАЛИЦИЯ заедно с партията ДПС.

3. Политическата коалиция "Съюз на демократичните сили" е различна коалиция от тази, образувана за участие в изборите за местни органи на управление. Тогава в нея е била включена партията БЗНС "Никола Петков" в СДС", която сега не участва. В сега представените документи е включена партията Съюз на репресираните в България след 9 септември 1944 г., която тогава не е участвала.

4. Няма решения за участие в предизборна партийна коалиция, взети по надлежния ред, според уставите им от Нова СДП, Съюз на репресираните в България след 9 септември 1944 г., партия "Движение Екогласност", Консервативна и екологична партия.

5. Някои партии са взели решения за участие в предизборна коалиция от друг вид /с отделните партии, парламентарно представени чрез коалицията СДС/, но не и за участие в изборите чрез коалицията СДС в друга по-широка коалиция, например решенията на Национален клуб за демокрация, БЗНС, ДПС.


II. Представените документи за много от партиите не съответстват на законовите и/или уставните им изисквания.

6. От представения протокол на Изпълнителния комитет на Радикалдемократическата партия в България от 18.07.1996 г. не е видно бил ли е налице необходимият кворум за заседанието и с какво мнозинство е взето решението.

7. От протокола на Изпълнителното бюро на Социалдемократическата партия от 19.08.1996 г. не е видно дали решението е взето с мнозинство 2/3 от всички членове, както и дали това решение е одобрено от Националния комитет съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от устава на партията.

8. Някои партии в различни документи са посочени с различни наименования, поради което е налице съмнение за индентичността на партиите с оглед чл.8, ал. 1 от ЗПП, например:

- Радикалдемократическа партия - някъде е изписана така, а на друго място като Радикалдемократическа партия в България;

- Консервативна екологична партия, според съдебната й регистрация, в други документи е с наименование "Консервативна и екологична партия".

9. Представеното решение за образуване на предизборна партийна коалиция "Обединени демократични сили - СДС, НС-БЗНС, ДП, ДПС" не е подписано от лицата, имащи представителна власт, например:

- Български демократичен форум - според решението за съдебна регистрация на партията, актуализирано на 20.08.1996 г., същата се представлява от Изпълнително бюро от 5 членове. Решението за образуване на коалицията е подписано само от трима от тях;

- Национален клуб за демокрация - съгласно чл. 35 от устава на партията в политически съюзи /коалиции/ тя се представлява от председателя и зам.-председателите, а решението за образуване на коалицията е подписано само от зам.-председателя;

- Нова СДП - съгласно чл. 46 от устава на партията същата се представлява от председателя и още един член на Политическия съвет, а решението за образуване на коалицията е подписал само председателят.

10. В нарушение на чл. 10 и 11 от ЗПП в съдебния регистър не са вписани промени в партиите след взети решения от конгрес или заседание на други висши органи, например:

- Радикалдемократическа партия в България. Представено е съдебно решение от 21.02.1994 г. за вписване на промени /обн. "Държавен вестник" 82/95 г./, според което в Изпълнителния комитет са включени лица, които вече не са членове на тази партия или са народни представители в 37-то НС от друга партийна коалиция като Александър Джеров, Николай Христов, Елка Константинова, Михаил Неделчев;

- Демократическа партия - представено е съдебно решение от 8.07.1994 г., актуализирано на 20.08.1996 г., според което в Централното бюро са включени лица, които са народни представители в 37-то НС от друга партийна коалиция - Васил Гоцев, Валентин Василев;

- Движение за права и свободи - представено е съдебно решение от 16.10.1994 г., актуализирано на 20.08.1996 г., според което членове в Централното оперативно бюро са лица като Шерифе Мустафа, Гюнер Тахир и Касим Дал, за които е известно, че не са членове на този орган;

- Български демократичен форум - представени са съдебно решение от 20.04.1990 г. за вписване и копие от "Държавен вестник" 34/90 г., както и устав от 31.08.1991 г. Според последния партията има съвсем друга организационна структура и представителна власт;

- Републиканска партия - представено е решение N ф-21/16.03.92 г. на Върховния съд на РБ за вписване на партията, върху което е отбелязано, че тя е регистрирана в партида N 13 т.1, per. VI, стр. 37, а в приложеното копие от "Д.В." 33/90 г. е обнародвано обявление, според което тази партия е вписана под N 22 в отделния регистър от 19.04.1990 г. Тъй като решението на ВС за вписване на партията не е обнародвано в "Държавен вестник" след 16.03.1992 г., то съгласно чл. 11 от ЗГТП тази партия не е юридическо лице.

С оглед на гореизложеното не можа да се направи извод с необходимото по закон мнозинство 2/3 от членовете на ЦИК, че предизборната партийна коалиция "Обединени демократични сили - Съюз на демократични сили, Народен съюз - БЗНС, ДП, Движение за права и свободи" отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗИПВР, поради което и на основание чл. 6 и чл. 7 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва да регистрира кандидатите за президент Петър Стефанов Стоянов и за вицепрезидент Тодор Колев кавалджиев, предложени от предизборна партийна коалиция "Обединени демократични сили - Съюз на демократичните сили, Народен съюз - БЗНС, ДП, Движение за права и свободи".

Решението да се съобщи незабавно на представител на предизборната коалиция.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от получаване на съобщението пред Върховния съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 12

София, 27 август 1996 г.


ОТНОСНО: регистрирането и участието на застъпници, наблюдатели и представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети при провеждането на избори за президент и вицепрезидент през 1996 г.

На основание чл. 10н, ал. 1, точка 1, 2 и 5 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Република България Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Застъпници могат да бъдат български граждани, които имат избирателно право.

Застъпниците на кандидатите за президент и вицепрезидент се регистрират в Централната избирателна комисия по писмено заявление на политическите партии, партийни коалиции и инициативни комитети, които са издигнали кандидатите.

Заявлението се подава от лицата, представляващи партията или коалицията, или инициативния комитет, като към него се прилага списък на предлаганите за застъпници лица с данните за тях, определени в Приложение № 10 от изборните документи, и попълнени бланки на Приложение № 11 от изборните документи.

Те се вписват в регистъра на Централната избирателна комисия /Приложение № 10 от изборните документи/, след което им се издава удостоверение по утвърдения образец /Приложение № 11 от изборните документи/.

Всяка листа на кандидати за президент и вицепрезидент може да има по един застъпник на избирателна секция.

Застъпникът има право:

а/ да подпомага кандидатите за президент и вицепрезидент и да защитава техните интереси пред държавните органи, избирателните комисии, обществените организации и избирателите;

б/ да присъства на заседанията на съответната районна и секционна избирателна комисия с право на съвещателен глас и на възражения. По негово искане възраженията му се вписват в протокола на комисията;

в/ да участва в телевизионните и радиодиспути, излъчвани по Българска национална телевизия, Българско национално радио, регионалните телевизионни центрове, регионалните радиостанции, местните и общински радиовъзли, в рамките на полагащото се време на кандидатските листи.

Застъпниците на листите за кандидати за президент и вицепрезидент, регистрирани за участие от политическите партии и коалициите, представени в Народното събрание, определят темите, екипите и условията за диспутите след консултации, проведени от генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио, респективно ръководителите на регионалните телевизионни центрове, регионалните радиостанции, местните и общинските радиовъзли;

г/ да присъства при откриване на изборния ден;

д/ да носи в изборния ден отличителни знаци на съответната партия, коалиция или инициативен комитет, които нямат характер на агитационни материали по смисъла на чл. 59, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове;

е/ да присъства в изборното помещение по време на гласуването;

ж/ да проверява наличието на бюлетини за различните кандидатски листи, когато в кабините за гласуване няма избирател, с разрешение на председателя на съответната секционна избирателна комисия;

з/ да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;

и/ да получи извлечение от протокола за резултатите от гласуването съобразно установения образец /Приложение № 20 от изборните документи/.

От регистрирането им в Централната избирателна комисия до обявяването на окончателните резултати от изборите застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност освен в случаите на заварено тежко престъпление. За същото време те имат качеството на длъжностни лица по смисъла на чл. 93 от Наказателния кодекс.

Застъпниците нямат достъп до помещенията, определени за изчислителните екипи.

Отказът на Централната избирателна комисия за регистриране на застъпници или за издаване на удостоверение може да се обжалва пред Върховния съд по реда на чл. 10н, ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката.

2. Наблюдатели по смисъла на § 3 от ПЗР на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове са лица, представени по списък в ЦИК от Министерството на външните работи или писмено упълномощени от централните ръководства на Българското сдружение за честни избори и граждански права и на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори. На тези лица Централната избирателна комисия издава удостоверения по образец /Приложение № 27 от изборните документи/.

Наблюдателят има право:

а/ да присъства при откриване и закриване на изборния ден;

б/ да присъства в изборните помещения по време на гласуването;

в/ да проверява наличието на бюлетини за различните кандидатски листи, когато в кабините за гласуване няма избирател, с разрешение на председателя на секционната избирателна комисия;

г/ да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите ст гласуването;

д/ да получи извлечение от протокола за резултатите от гласуването съобразно установения образец /Приложение № 20 от изборните документи/.

3. Общинските ръководства на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите, могат да упълномощават писмено не повече от двама свои представители в отделната секция, от които по време на гласуването присъства само един от тях.

Представителите на политически партии и коалиции представят своите пълномощни на председателя на съответната секционна избирателна комисия.

Представителят на политическата партия и коалиция има право:

а/ да присъства при откриването на изборния ден;

б/ до присъства в изборното помещение по време на гласуването;

в/ да носи в изборния ден отличителни знаци на съответната партия и коалиция, които нямат характер на агитационни материали по смисъла на чл. 59, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове;

г/ да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от гласуването;

д/ да получи извлечение от протокола на съответната секционна избирателна комисия с резултатите от гласуването съобразно установения образец /Приложение № 20 от изборните документи/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


[реклама]


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 28 август 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.