31 юли 1992

София, 31 юли 1992 година
        Брой 149 /679/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

    
София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Изпълнителното бюро на БСДП със загриженост следи влошаването на социално-икономическата обстановка и политическите процеси в страната. Стана ясно, че икономическата реформа е взела погрешна посока. Възниква реална опасност от реставрация на миналото, от което желаем да се освободим.

Като съзнава своята отговорност за бъдещето на демократичния процес в България, Изпълнителнота бюро на Българската социалдемократическа партия заявява:

Изходът от кризата е в общонационално съгласие на некомунистическите демократични сили, стоящи на градивни и обществено отговорни позиции. Достатъчни условия, за да се постави началото на едно такова сътрудничество, според БСДП са:

1. Промяна в модела на Икономическата реформа, която да включва и изменение на Закона за приватизацията. То трябва да осигури преразпределение на националното богатство в интерес на хората, които са го създали.

2. Прекратяване практиката на намеса на едни институции в работата на други. Прекратяване на натиска върху ПРЕЗИДЕНТА, правните институции и националните средства за информация.

3. Парламентарното мнозинство официално да определи отношението си към конституцията. Признанието, че тя не е "комунистическа", е стъпката, която СДС трябва да направи.

4. Възстановяване на диалога със синдикатите. Подновяваме предложението си за посредничество при решение на конфликтите със синдикатите.

Започване на редовни политически консултации между парламентарното мнозинство и извънпарламентарната опозиция, в случай че се постигне съгласие по горните условия.

Тези условия отговарят на Програмата на СДС. Изпълнението им само ще подпомогне каузите на демокрацията и на икономическия просперитет. Приемането на тези условия ще стане здрава основа на конструктивен диалог в интерес на България.

София, 18 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП:
д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.


Днес, 19 юли 1992 г., Председателството на Общонародния комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) проведе извънредно заседание, на което бяха направени информация и предложение за включването на комитета в качеството му на колективен член на Международната организация "Славянски събор" със седалище в Москва - Русия.

След като изслуша информацията и се запозна с Устава и Програмата на Международната организация "Славянски събор", Председателството на ОКЗНИ с пълно единодушие взе следното

 Р Е Ш Е Н И Е:

1. Оценява дейността и програмните документи на Международната организация "Славянски събор" като съвместими с тези на Общонародния комитет за защита на националните интереси и на общославянските ценности.

2. Единодушно одобрява предложението на председателя Делчо Балабанов ОКЗНИ да стане колективен член на "Славянския събор".

София, 19 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.

 

Почти девет месеца България се управлява от СДС - политическа сила, която претендира да превърне страната в нормална демократична държава. За съжаление в последните месеци има непрекъснати опити за потъпкване на основата на всяко демократично общество - свободата на печата, радиото и телевизията. На страниците на официозния печат се води постоянно война с независимата частна преса, високопоставени държавни служители си позволяват пряка намеса в работата на Националното радио и Националната телевизия.

Зелената партия счита, че особено тревожно е положението в най-мощното информационно средство - Българската национална телевизия. Ежедневно от екрана се внушава, че съществуват само две политически сили - БСП и СДС, а спрямо извънпарламентарните партии се прилага пълно информационно затъмнение. Според нас вината не е в журналистите, а в управляващата коалиция, която насажда страх и несигурност сред работещите в националните медии и спъвайки създаването на частни телевизионни канали, се мъчи да си създаде монопол върху информацията.

Зелената партия призовава всички извънпарламентарни партии да предприемат съгласувани действия срещу всички опити информационната политика да бъде върната на равнището отпреди 10 ноември 1989 година.

София, 30 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ал. Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ КЪМ СЪЮЗА.


След 10 ноември 1989 година Българската телевизия се превърна в демократична институция, която въпреки затрудненията, създавани от все още управляващата БКП, отразяваше сравнително добре развитието на обществените процеси в България.

След 13 октомври 1991 г., когато СДС пое управлението на страната, постепенно бе преустановено излъчването на прояви на извънпарламентарните политически сили. В това отношение БЗНС - Никола Петков е най-ощетен - в последно време беше прекратено и оскъдното отразяване на пресконференциите на Постоянното присъствие (ПП).

Умишлено се игнорира мнението на двата земеделски съюза, които на практика са най-големите извънпарламентарни сили.

Целта е ясна - стремежът е да се създаде впечатление, че в страната има само две реални политически сили - СДС и БСП - и по този начин да се втълпи на българския избирател, че единствената политическа организация с антикомунистическа насоченост е СДС. Това е един добре пресметнат ход на някои лидери в управляващата коалиция, които заемат ключови позиции във властта.

Ситуацията започва да напомня за най-мрачните времена на комунистическия режим, когато Българската телевизия изцяло бе подчинена на една партия.

ПП на БЗНС - Никола Петков призовава парламента, президента, правителството и ръководството на Българската национална телевизия да създадат нормална обществена обстановка, в която регламентиран достъп до Националната телевизия да имат всички политически сили.

В противен случай БЗНС - Никола Петков ще предприеме необходимите действия, за да разобличи тази пагубна за демокрацията политика на управляващите.

София, 30 юли 1992 г.

ГЛ. СЕКРЕТАР: А. Мозер

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ" - БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД ПРИЗОВАВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО ОТ РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА.


Днес, 29 юли 1992 г., г-н Румен Воденичаров - председател на Сдружението "Хелзинкски наблюдател" - България, бе призован по прекратеното преди това от Районна прокуратура дело по чл. 148 от Наказателния кодекс за обида на министъра на вътрешните работи г-н Йордан Соколов.

Делото е образувано по разпореждане на главния прокурор Иван Татарчев и възобновено от Софийска градска прокуратура, като кандидатът за вицепрезидент на изборите през януари 1992 г., е привлечен вече като обвиняем.

Защитата на г-н Воденичаров е поета от адвокат Даниела Доковска.

Като обвиняем г-н Румен Воденичаров е заявил, че разглежда делото като политическо и представляващо опит за сплашване на политически противници.

Господин Румен Воденичаров е отказал да дава обяснения по следствието и е декларирал, че не е извършил никакво престъпление, а е упражнил конституционното си право за разпространяване на мнение.

София, 29 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ И БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до Комитета за правата на човека и до средствата за масова информация.


Изразяваме категоричното си несъгласие с решението на Народното събрание от 29 юли 1992 г., с което за втори път бе отклонено предложението на група депутати за анкетна комисия, която да разследва действията на полицията, нанесла побой на група младежи по време на мирен граждански протест, проведен на 10 юли 1992 г.

В същото време, подчинявайки се отново на конюнктурни политически интереси, по настояване на ДПС парламентът създаде анкетна комисия за инцидента с мюсюлманите в Хасково. Това решение за нас не е нищо друго, освен страх от разкриване на истината и стремеж да се снеме отговорността от правителството, министъра на Вътрешните работи и кмета на София пред обществеността в България.

"Лятото на нашето младежко недоволство" продължава. Продължават и нашите мирни протести пред шадравана срещу Министерския съвет всеки петък,

Д О К А Т О:

1. Президентът д-р Желю Желев се произнесе за нанесения побой под прозореца на кабинета му над група младежи.

2. Незабавно не се извърши разследване от независима обществена комисия с представители на парламентарни и извънпарламентарни партии, на Комитета за правата на човека, на младежки организации и на интелектуалци и да се установи кой е издал заповед за физическа разправа с нашата младежка проява.

3. Министър Соколов не си подаде оставката заради бруталните действия на подчинените му подразделения.

В същото време обявяваме конкурс "Златната палка" и се обръщаме към всички бити по политически причини по площадите у нас преди и след 10 ноември с молба да изпращат своите писма с идеи, мнения, есета, снимки, видеоматериали и пр. на адрес: 1000 - София, ПК 1344. Компетентно жури ще връчи наградата "Златната палка" на специално грандиозно шоу в деня на подаване на оставката на министър Соколов.

София, 30 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ПРИЕТ НА ВТОРИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС (31 ЯНУАРИ 1991 Г. - СОФИЯ).


Г л а в а  I
ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА

Чл. 1. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса е независима патриотична организация, основана на принципите на пълната доброволност, демократичност и самоуправление, ръководеща се от приетия на своя конгрес устав. Съюзът е високородолюбива надпартийна организация, за членовете на която добруването на българския народ е най-висша цел, а защитата на националната сигурност и териториалната цялост на страната - неотменен дълг.

Съюзът е юридически защитена организация, регистрирана съгласно законите в страната, която се представя пред всички съдебни и други централни държавни органи от своя Централен съвет, а пред регионалните органи - от съответните съвети. Той е правоприемник на съществуващите до 1947 година Съюз на офицерите и подофицерите от запаса.

Чл. 2. Цели на съюза:

а) активна подкрепа и участие в борбата за изграждане на правова, демократична държава и защитата на нейната национална сигурност и териториална цялост;
б) активно участие във възпитанието на своите членове и на целия народ в духа на нашите бойни и революционни традиции, единството на народа и неделимостта на родината;
в) защита на социалните интереси, престижа и достойнството на офицерите и сержантите от запаса.

Чл. 3. Задачи на съюза:

а) активно да съдейства за обновление на нашето общество, за превръщането на Република България в правова и демократична държава;
б) да съдейства за поддържане на здрава връзка между народа и въоръжените сили, работейки за патриотичното възпитание и изграждането на воински добродетели, които способстват за повишаване отбраната на Родината;
в) да взаимодейства с всички родолюбиви и демократични организации и движения;
г) да участва активно в борбата против всички негативни явления в нашия обществено-политически живот. Да дава решителен отпор на всички антидържавни, антидемократични и дестабилизиращи сили и прояви, противоречащи на законите;
д) да съдейства за повишаване на професионалната подготовка на членовете на съюза и да участва в разработването на проблемите на военната теория и методиката на военното обучение и възпитание;
е) да издига кандидатурите на най-достойните си членове в изборите за народни представители, съветници, кметове и в ръководствата на обществените, стопанските и другите масови организации;
ж) да организира или участва в чествания на важни годишнини и да полага грижи за увековечаване на паметта на доблестните воини, загинали при изпълнението на воинския и гражданския дълг;
з) да взема отношение по актуалните въпроси на вътрешния и международния живот;
и) да реагира на нападките срещу Въоръжените сили, националната сигурност и териториалната цялост на страната;
й) да сътрудничи със сродни организации у нас и в чужбина;
к) да съдейства за справедливо решаване на социалните проблеми на офицерите и сержантите от запаса.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


115. НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ


Партията е приемник на Общонародния комитет за защита на националните интереси с председател Димитър Арнаудов.

Тя е политическа организация с либерално-демократична платформа и практика. Основните й цели са създаването на хуманна европейска държавна система, на общество от свободни, образовани и икономически независими хора, които се стремят към осмисляне и възпроизводство на общочовешките ценности и идеали при толерантност на личностната изява. Националната демократична система да бъде на основата на възраждането на европейската същност на България чрез норми и принципи на политическо мислене и действие в съответствие на европейските представи за национално самочувствие и достойнство.

Политическите и програмните цели на Национална демокрация се осъществяват само и с всички демократични законни средства съобразно приетата от Великото народно събрание Конституция на Република България.

Ръководен орган е Националният ръководен съвет. Председател на партията е Димитър Арнаудов.

Адрес за контакти:
София, жк "Бъкстон" бл. 8, ет. 5.

/Пресслужба "Куриер"/


11:45:23
31.07.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!