31 януари 1992

София, 31 януари 1992 година
        Брой 22 (552)

Ръководител Пресслужба "Куриер "

Стефан Господинов


София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА (БАСИ) КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС.


Българската асоциация за стабилна икономика, като има предвид:

* Фундаменталната роля на приватизацията за смяната на социално-икономическата система и чрез нея за съдбата на българската държава и нация;
* Резултатите от необявената, но последователно и системно провеждана от 10 ноември 1989 г. от правителствата социално-икономическа политика;
* Безсилието на институциите, към които отправяме това обръщение, да променят курса на налаганата социално-икономическа политика;
* Опасността социално-икономическата катастрофа да се превърне в национална трагедия;
* Наличието на сили, които могат да променят незабавно курса на социално-икономическата политика, ако институциите, към които отправяме това обръщение, се опрат на тях,

се обръща към Вас със следните предложения:

1. Под егидата на президента правителството да организира Национално съвещание по въпросите на приватизацията, което да се излъчи директнопо Българското радио и Българската телевизия.

2. На съвещанието да се разискват проектозаконите по раздържавяването и приватизацията, представени в Народното събрание, и за които вносителите могат да посочат къде са експериментирани или биха могли да бъдат експериментирани.

3. Съвещанието да се ръководи от независима институция (например БТА)и да се проведе на неутрален терен (например НДК), пред широка публика, на която да се осигурят възможности за поставяне на въпроси към вносителите на разглежданите проекти.

4. Редът и начинът на протичане на съвещанието да се определят от организационен комитет, включващ по един представител на вносителите на проекти и на националните средства за масово информиране (Българска телевизия, Българско радио и БТА).

Предлагаме съвещанието да се проведе на 8 и 9 февруари 1992 г.

Надяваме се, че ще получим Вашият отговор, за което Ви молим да използвате адрес: София 1040, бул. "Тракия” 49, Пресслужба "Куриер".

София, 29 януари 1992 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА БАСИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Николаев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПЛЕНИЕ, НАПРАВЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ НА "НАРОДНИЯ" СЪД И ПОЛИТИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ НА 29 ЯНУАРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


При оценка на мястото и ролята на "народния" съд в новата история на България в нашето общество се застъпват две противоположни становища. Внесеният проектозакон за отмяна на наредбата-закон за "народния" съд засили поляризацията.

Едната страна приема "народния" съд като висша проява на обществен морал и справедливо възмездие. Внесеният проектозакон за отмяна на "народния" съд се оценява като акт, който "връща България 50 години назад" и като "опит абсолютно да се оневини фашизмът"; като "морална реституция на фашизма".

Ние застъпваме противоположно гледище. "Народният" съд е форма на политическо насилие, необикновено по обхват и жестокост. За нас отмяната му значи отдаване на справедливост спрямо жертвите и - което е още по-важно, - към потомците на тези жертви. Затуй смятаме, че този акт не само не е връщане назад към епохата преди половин век, а е средство за откриване на един по-чист и мирен път към бъдещето.

Колкото противоположни и несъвместими да изглеждат двете позиции, убедени сме, че при добра воля може да се намери общият знаменател за мъдро и справедливо решение на проблема. Това не е нито жаждата замъст, нито болката от неизживените и незабравимите страдания и от двете страни, нито пък стремежът към материални изгоди, както подхвърлят някои. Това според нас е голямата идея за ЧОВЕЧНОСТ в междуличностните, обществените и междудържавните отношения, която узря от страданията на много милиони хора в епохата на световни войни и тоталитарни режими и пред заплахата от пълно унищожение на цивилизацията. Това е, което крепи убеждението ни, че нашата позиция е отправена към бъдещето.

Защо според нас трябва да бъде отхвърлен "народният" съд?

1. Той беше ненужен. Доколкото са били вършени престъпления от т.нар."фашистки" режим, те са могли да бъдат осъдени по съществуващото законодателство.

2. От юридическо (включително конституционно) гледище "народният" съд беше незаконен. Това не се отрича и в публикациите на защитниците му. А го оправдават, като се опитват да го приравнят към създадения по-късно Нюрнбергски международен трибунал.

3. Като процедура той напомня съда на Линча. Но е нещо много по-лошо. Линчуват се живи хора. А "народният" съд осъди множество хора, вече избити без съд и присъда, за да се прикрият с лъжезаконност престъпленията на убийците и да се обсеби имуществото на жертвите. Такъв съд трудно може да се открие в историята на човечеството.

4. По своята жестокост присъдите от "народния" съд също са безпрецедентни. При това де факто осъдиха и семействата и близките на осъдените, като не само ги лишиха от имущество чрез противоконституционни конфискации, но с клеймото на "народни врагове"обрекоха осакатените семейства на дълговременна дискриминация.

5. На много места изпълнението на смъртните присъди бе извършено с изключителен садизъм, без всякакъв съдебен и граждански контрол.

6. "Народният" съд осъди българските държавници ЗА ПОЛИТИКА. А в Нюрнбергския трибунал дори германските нацистки водачи не бяха съдени за политика, а за престъпления.

Нашата съвременност осъжда всеки акт на насилие по политически, расови, етнически и религиозни мотиви като престъпление срещу човечността, без оглед на целите, на които това насилие служи. Именно затова от съвременно гледище, оценявайки създаването, процедирането, присъдите, начина на екзекутирането и отношението към близките на осъдените, "народният" съд следва да бъде отхвърлен като престъпление срещу човечността.

В някои от публикациите против отмяната на "народния" съд (в. "Дума")има и положителни моменти. Признава се, че има "черни петна". Но за съжаление нищо не се предлага за очистването им. Не се отричат несправедливости (в едно от заглавията стои: "Справедливост - да!"). Но рецептата, която се предлага - преглед на делата, - е практически неосъществима.

Затова единственият начин - най-лек и безболезнен - за преодоляване на тежките проблеми и последствия от "народния" съд, изличаването от битието и от съзнанието на нашия народ, с оглед да бъде открит пътят към национално помирение и към спокойно и достойно бъдеще, е пълната му отмяна.

Всеки, който искрено желае и се стреми към това, трябва да измине своята част от този път!

София, 29 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА РАЗОРАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ГРАНИЧНАТА ЛИНИЯ ОТ СТРАНА НА ТУРЦИЯ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия (ЦК на БКП) се възмущава от гробното мълчание на Министерството на външните работи, на правителството и на президентството по повод на незаконното навлизане в българска територия и заграбване на десет декара земя в Свиленградския район.

С тази своя агресия турското правителство постъпва, както постъпи в Кипър. Няма никакви гаранции, че утре тези апетити на петвековния ни поробител ще се проявят в по-големи мащаби.

С този агресивен акт турското правителство нарушава международните споразумения за опазване на световния мир. С тази агресия Турция е фактически в състояние на война с Република България.

Секретариатът на ЦК на БКП призовава правителството и президентството на Република България да предприемат сериозни мерки за час по-скорошното изтегляне на турските власти от заграбената територия.

В противен случай правителството и президентството трябва да подадат оставка.

Българският народ си остава излъган. Той не е избрал народни представители, президент и вицепрезидент само за да гиздят креслата и да получават тлъсти заплати, когато народът гладува и мизерува.

София, 28 януари 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ВРЕМЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ". Документът е адресиран до президента на Републиката, до министъра на вътрешните работи, до министъра на народното здраве, до главния прокурор и до средствата за масово осведомяване.


Временният национален комитет на Политически форум "Преображение" съобщава, че не е взимал решение за провеждане на конгрес на 1 февруари 1992 г. Конгресът ще се състои евентуално през пролетта, след укрепване на организационните структури по места и оформяне на членството на нови хора.

Съгласно устава на организацията решението за конгрес се обявява три месеца преди датата. На този конгрес ще се даде оценка за работата на организацията и на нейния председател, който е подложен от няколко месеца на груб натиск да си подаде оставката, без видима причина ислед огромните усилия при парламентарните и президентските избори.

По време на парламентарните избори - 1991 г., и на президентските избори - 1992 г., Политически форум "Преображение" зае своето място на политическата сцена, за което благодарим на нашите членове и симпатизанти и желаем да ги уверим, че не сме комунисти и че ще продължаваме да работим за една нова България над всичко.

Каним пенсионерите, социално слабите, безработните, запасното офицерство, младежта и младите семейства, хората без жилище и студентите да дойдат при нас, заедно да решаваме проблемите им.

В последните месеци бяха извършени редица провокационни действия от страна на лицата СТОЮ ХИНЕВ СТОЕВ, жк "ХХХХХХХХ" V част, бл. ХХХ, вх. А, ап. 11, ЯНА ЗЛАТЕВА МАРИНОВА, ул. "ХХХХХХХХХХ" 10, и българския политически емигрант ИЛИЯ СЛАВОВ СТЕФАНОВ, живущ в Белгия, а в България пребиваващ във Варна, кв. "ХХХХХХХХХХ", бл. ХХХ (изпратен от неизвестна западна организация да внася разкол в демократичните процеси в страната). Горните лица бяха освободени от ръководството на форума и след което продължиха своите злонамерени действия.

Председателят на ПФ "Преображение" проф. д.и.н. СИЙКА ГЕОРГИЕВА първа заговори за смяна на политическата и икономическата система, в 11 брой на в. "Република" публикува по този въпрос анкета за читателите и след 12 брой й беше нанесен жесток побой, който завърши със сътресение на мозъка. Медицинските свидетелства и документи на няколко медицински учреждения не бяха признати. Органите на сигурността в страната подцениха случая и АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ПОПОВ остана ненаказан. Сега гореупоменатите лица са се свързали с Попов и продължават насилието върху С. Георгиева.

Предложението на С. Георгиева за Институт по демокрация, направено дотогавашното правителство на г-н Андрей Луканов, април 1990 г., беше откраднато от определени среди и реализирано с други хора.

В края на август 1991 г. уведомихме полицията, по-късно и прокуратурата, че лицето СТОЮ ХИНЕВ СТОЕВ заплашва С. Георгиева с убийство, ако не си подаде оставката. Полицията го намира пред вратата, с кама, на 5 септември 1991 г. Пред пресата, на пресконференции, в съдебни заседания (дело 2261/1991 г. Фирмено отделение; свидетелите по инцидента Йордан Садовски и Илия Стефанов се свързват със Ст. Стоев) и други Стоев заявява, че С. Георгиева е политически престъпник, криминален престъпник и подследствена.
Органите в държавата и прокуратурата този път подценяват нещата.

Нелегитимна конференция и заплахи следват и от лицата Илия Славов Стефанов, който отправя нападки за злоупотреби в пресата ("Репортер 7" от 24 декември 1991 г.), настоява да вземе архивата, печата, парични средства и имущество (без да съществуват такива), преди да е станал легитимен председател. Заплахи следват и от Йордан Николов Садовски, София, "ХХХХХХХХХХ” 25, бивш член на Обединен земеделски съюз, който не е член на ПФ "Преображение", а става нелегитимен зам.председател и заявява, че чрез ЦРУ ще издуха С. Георгиева отвсякъде.

По време на изборната кампания Илия Стефанов отива във Варна при члена на Временния национален комитет Илия Стоилов Илиев, Варна, ул. "Господин Хаджииванов" 20, да се саморазправя за своето изключване от организацията и да злепостави С. Георгиева. Разпитва съпругата на Илия Стоилов, която не е член на ПФ "Преображение", след което тя се почувствала зле и се отправила на лечение в Банкя.

На 17 януари 1992 г. в 19 часа след митинга "Вълканов-Воденичаров" на няколко метра от Изборния щаб на кандидат-президентската двойка С.Георгиева-С.Митев, на ул. "Милевска планина", срещу плувен басейн "Спартак" неправилно в затворена улица е била паркирала лека кола "Ауди", бяла, която е причаквала С. Георгиева. Минава покрай колата братът на С. Георгиева - Димитър Георгиев, който като член на Временния национален комитет на ПФ "Преображение" участва активно в предизборната президентска кампания "Избори 92". Шофьорът на въпросната кола запитал: "Ти ли си брат на Сийка Георгиева?". Последвал положителен отговор и "Защо?" "Не, нищо, нищо!". След това Д. Георгиев тръгва по тротоара, колата се засилва и го блъска отзад. Д. Георгиев, блъснат от колата, изхвърчава на няколко метра встрани,като по чудо е оцелял. Полицията е сезирана за случая. А Институт "Пирогов" е освидетелствал лицето.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" КЪМ ФИРМИТЕ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА УРАНОДОБИВА.
Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на индустрията и търговията, до Министерството на финансите, до КНСБ и до Миньорския синдикат "Подкрепа"
.


Във връзка с мудността на Министерския съвет и на ресорните министерства при решаване на проблемите на уранодобива в България и при липсата на конкретни решения по многократно поставените искания, както и неизпълнение на вече постигнати договорености, консултативната среща на представители на двете синдикални централи към фирмите, работещи в областта на уранодобива, взе следното решение:

Ако в срок до 7 февруари 1992 год. не се вземат конкретни решения по повдигнатите проблеми, долуподписаните представители на синдикатите ще пристъпят към предприемане на ефективни действия в рамките на закона.

Симитли, 21 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО НА ОСТАВКАТА НА МИНИСТРИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФИЛИП ДИМИТРОВ.


През последните дни в средствата за масово осведомяване се появиха съобщения, от които става ясно, че ще се иска оставката на някои министри от кабинета на г-н Филип Димитров.

Ръководството на Националния профсъюз (НП) "Единство" с тревога отбелязва, че подобни стъпки биха могли да доведат до ненужна дестабилизация на обстановката в страната. Оценявайки тежкото ни икономическо състояние, се налага разбирането, че интересите на държавата и здравият разум диктуват елиминиране на натиска върху правителството като подход за решаване на проблемите сега, когато то е на предела на своите първи 100 дни.

Водено от това, ръководството на НП "Единство" счита, че за бързото преодоляване на икономическата криза и за реалното провеждане на реформите най-правилни и необходими са добронамерените и конструктивни усилия на всички, които декларират, че защитават интересите на нацията.

Тази позиция е продиктувана от увереността, че в кратки срокове правителството ще предложи своя конкретна социална и икономическа програма за развитието на страната ни. Ако тази убеденост в добрите намерения на кабинета остане без покритие, ще ползваме правото си за предприемане на синдикалния действия, предвидени от законите на Република България.

София, 28 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВМЕШАТЕЛСТВО В РАБОТАТА НА ИЗПОВЕДАНИЕТО.


Висшият духовен съвет и всички мюсюлюмани в страната посрещнаха с радост закриването на Комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове към Министерството на външните работи. Всъщото време с интерес посрещнаха образуването на новата структура за връзка на изповеданията с държавната власт - Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет.

След назначаването на директора на изповеданията г-н Методи Спасов ние предположихме, че той като дългогодишен юрист, уважаващ правата на хората, няма да се намесва грубо в работата на ислямското изповедание и ще прояви толерантност, но уви!?

Въпреки че измина половин година от неговото назначаване, г-н Спасов не пожела поне веднъж да се срещне с Висшия духовен съвет на мюслюманите, за да изслуша нашите проблеми и да ги постави за решаване пред правителството. Нещо повече, вместо да помага, започна грубо да се намесва в работата на мюслюманското изповедание, като използва тоталитарни методи при взаимодействията си с нас, да не зачита законните ни интереси.

1. Отказа да актуализира след м.февруари 1991 год. бюджета на Главното мюфтийство, съгласно повишаването на цените и актуализирането на заплатите в страната. Вместо исканите 2 млн. 608 хил.лв. г-н Спасов осигури 1 млн. 390 хил.лв. В резултат на което районните имами не са получавали заплати от м. юни насам.

Господин Спасов ни заяви, че и Светият синод не получава субсидия поради липса на средства в бюджета. Това е отклоняване на проблемите ни. Искаме да заявим, че докато всички вакъфски имоти на изповеданието ни са отнети - повече от 20 000 на брой, то манастирските земи и монополът върху производството на свещи и църковни вещи носят достатъчно приходи на Синода, за да се самоиздържа. Докато ние имаме много малко приходи, които не ни стигат даже да платим тока и водата на джамиите.

2. Г-н Спасов ни отказа съдействие за изпълнение на Министерското постановление от 1990 г., с което се отпускаха 800 000 лева за възстановяване на изгорената джамия в Хасково. Той се подигра с този въпрос, като отпусна само 30 000 лв., които не са достатъчни за изготвяне даже на проектите за възстановяване на джамията.

3. Още по-груба беше намесата на г-н Спасов, когато заповяда на главния мюфтия д-р Недим Генджев да отдели като самостоятелно главно мюфтийство мюслюманите от Родопите със седалище гр. Смолян. А след като д-р Генджев отказа да изпълни това нареждане, г-н Спасов го заплаши, че ще направи нужното за влошаването на отношението му с бившия министър-председател Димитър Попов и министър Димитър Луджев.

Същевременно г-н Спасов заяви, че ръководството на ДПС в лицето на г-н Ахмед Доган е било съгласно Смолянското мюфтийство да се отдели като самостоятелно главно мюфтийство на българите-мохамедани. Това е противозаконен акт, груб опит за политизиране на отношенията на държавата и нашето изповедание, силови методи за разделянето на мюслюманите в България, каквито са известни от близкото ни минало.

Главният мюфтия д-р Недим Генджев отхвърли този натиск. Въпреки това г-н Спасов започна да работи подмолно за осъществяването на тази идея.Така последната субсидия, която беше отпусната през лятото, той раздели на две - за Главното мюфтийство, състоящо се от шест районни мюфтийства - Шумен, Разград, Айтос, Добрич, Кърджали, София - и отделно само за Смолян, като по този начин искаше да постави Главното мюфтийство на колене. Висшият духовен съвет отхвърля този натиск и няма да продаде интересите на мюслюманите от Родопите. В това те могат да бъдат твърдо убедени.

4. Както е известно, през юли и август обществеността в Шумен се надигна в протест срещу районния мюфтия Ахмед Якубов за непристойно поведение на мюслюмански свещенослужител от такъв ранг, както и за допуснати финансови и морални нарушения.

Г-н Спасов на два пъти в лични срещи постави въпроса пред главния мюфтия за неговото освобождаване от този пост.

Когато през месец октомври 1991 г. Висшият духовен съвет (ВДС) взе решение за освобождаване на Ахмед Якубов от длъжността районен мюфтия поради нови нарушения, които подриваха авторитета му, то г-н Спасов вероятно от скрити подбуди се опита да спре решението на ВДС. Нещо повече, той заплаши д-р Генджев. Но връх на активната дейност на г-н Спасов срещу Висшия духовен съвет на мюслюманите стана тайната му среща с Ахмед Доган - ръководител на ДПС, и Ахмед Якубов, бивш районен мюфтия на Шумен, която се състоя на 11 януари 1992 г. в 19 ч. на ул."ХХХХХХХХ" бл. ХХ, вх.Х, ет ІІІ.

Трябва да кажем, че разговорът между Спасов, Доган и Якубов не ни интересува, докато не разберем позицията на Доган, след което ще вземем отношение. Но присъствието на г-н Спасов на тази среща в този късен час и на този таен адрес прилича повече на съзаклятие или заговор срещу нас.

В случая се набива на очи и друг факт - противоречието между непознаване на проблемите на изповеданието и професионализма при усилията му да ни разедини. Явно всичко това говори за опит, който е всеизвестно как, къде и от кого може да бъде придобит или направляван. За нас случаят с Якубов е приключен.

5. Г-н Спасов беше против откриването на средните мюслюмански училища в Момчилград, Глоджево и Русе.

6. Въпреки нашите искания и усилия, лошото материално състояние, все още не ни се помага за получаване на сграда за Полувисшия ислямски институт.

С настоящата декларация ние, членовете на Висшия духовен съвет на мюслюманите в България, се обръщаме към Народното събрание, президента и правителството да направят нужното за пресичането на противозаконните вмешателства в работата на изповеданието. Ние считаме, че за такива като г-н Спасов няма място в новите демократични държавни институции.

Обръщаме се към министър-председателя г-н Филип Димитров да окаже съдействие за отпускане на субсидия за изплащане на заплатите на районните имами, на обещаните средства за възстановяването на изгорената хасковска джамия и за съдействие за получаване сграда за Полувисшия ислямски духовен институт.

Висшият духовен съвет на мюслюманите в Република България поздравява г-н Желю Желев по случай избирането му за президент на страната и заявява, че както го е подкрепял по време на изборите, така ще го подкрепя в по-нататъшната му дейност в името на България.

Висшият духовен съвет на мюслюманите в България изразява дълбоката си подкрепа на правителството на г-н Филип Димитров и се надява, че то ще доведе демократизацията на българското общество докрай и ще възстанови напълно правата на мюслюманите, за да станат и те пълноправни и достойни граждани на Република България.

Есселями алейкум ве рахметуллахи ве берекяту!

София, 23 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОЛУВИСШИЯ ДУХОВЕН ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ КЪМ МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ИСКАНЕ НА ОСТАВКАТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ.


БРАТЯ МЮСЛЮМАНИ,

Ние, студентите от Полувисшия духовен ислямски институт - София (ПДИИ), се обявяваме в подкрепа на декларацията на духовниците от гр.Кърджали и от страната и се обявяваме за оставката на главния мюфтия на мюслюманите в Република България.

Призоваваме всички мюслюмани от страната да ни подкрепят, понеже д-р Недим Хафъз Ибрахим Генджев не отговаря на изискванията да бъде духовен водач на мюслюманите в България.

София, 29 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА” (ЧАСТ ПЪРВА) НА ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ (БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР), ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1991ГОДИНА.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИКО,

Който и да сте, каквато и да е Вашата професия, каквито и да са Вашите убеждения, преди да направите своя СЪДБОВЕН ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ избор, не ще загубите, ако се запознаете по-обстойно с автентичния текст на икономическата платформа на Българската християндемократическа партия (център) (БХДП-ц), възприета от коалицията Българска национално-радикална партия (БНРП) (БХДП (ц).

Икономическата платформа, която държите в ръцете си, е разработена повремето, когато "експертите" на "основните" политически въжеиграчи (БСП-СДС-БЗНС-ДПС), пренебрегвайки всеобщата разруха и мизерия, се боричкаха за политически дивиденти във "Великото" Народно събрание. Тя е публикувана между 30 март и 18 май 1991 г. във в. "Християндемокрация", което е свидетелство не само за неоспорим приоритет, но и показва, че докато социалистите-комунисти и заченатата в утробата им псевдоопозиция се превръщаха в икономически чокои, патриотичните сили НАПРЕГНАТО РАБОТЕХА ЗА СПАСЕНИЕТО И БЪДЕЩЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ. Доказателствата може да намерите сами, сравнявайки идеите на настоящата платформа с плагиатствата на "екипите" на "основните" политически сили, получили огромни суми за ограбване на чужди идеи. Ако Вие лично намерите по-ранни публикации на посочените "експерти" за издигнатите от БНРП (БХДП(ц) идеи, не ни удостоявайте с доверието си. В противен случай обаче най-любезно Ви молим да си отговорите на въпроса: "МОГАТ ЛИ СКЪПО ПЛАТЕНИ БЕЗДАРНИЦИ, ОТКРОВЕНО ГРАБЕЩИ ЧУЖДИ ИДЕИ, ДА ПОЕМАТ КРЪСТА НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ДОСТОЙНОТО БЪДЕЩЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО В УСЛОЖНЕНАТА ДО КРАЙНОСТ СТОПАНСКА ОБСТАНОВКА?"

"ИКОНОМИКАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА" е ДЯСНА икономическа платформа, която се опира на разбирането, че СОЦИАЛЕН ПАЗАРЕН РЕД може да бъде изграден само тогава, когато ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ са основа на СВОБОДНАТА ВОЛЯ, а ХРИСТИЯНСКАТА HPABCTBEFOCT И ДОБРОДЕТЕЛИ - "ключ" към организирането на взаимоотношенията между индивидите и в обществото. Само в такива условия ДОСТОЙНСТВОТО ще се превърне във ВИСШ КРИТЕРИЙ ЗА ВСЯКА ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ, а БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО - ВЪВ ВСЕОБЩО ДОСТОЯНИЕ.

Коалицията БНРП (БХДП(ц) е ДЯСНА, защото РАВНОПОСТАВЯ ТРУДА И КАПИТАЛА като източник на обществен престиж. Тя ще се бори за:

- социален ред и християнски морал;
- собственост за всички;
- социална защита, основана на ЗДРАВА НАЦИОНАЛНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА и християнска любов към ближния;
- съхраняване на НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО за БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ български граждани;
- провеждане на ДЪРЖАВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, благоприятстваща РАЗГРЪЩАНЕТО НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА в условията на СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНО ПАЗАРНО ОБЩЕСТВО.

Коалицията БНРП (БХДП(ц) издига СИГУРНОСТТА, ОТГОВОРНОСТТА И СВОБОДАТА като ОСНОВОПОЛАГАЩИ ЦЕННОСТИ ЗА ТАКЪВ ПРЕХОД КЪМ СОЦИАЛЕН ПАЗАРЕН РЕД, КОЙТО ДА НЕ ДОПУСНЕ "ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЧЕРНОБИЛ" - РЕЗУЛТАТ НА ПОЛИТИКАТАНА БСП-СДС-БЗНС(е), ДА ПРОДЪЛЖИ ДО ПРЕВРЪЩАНЕТО НИ В НАЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНВАЛИДИ И БЕЗОТЕЧЕСТВЕНИЦИ.

ДА СЛУЖИМ НА БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО!

ОТЕЧЕСТВО, ХЛЯБ, ДОМ И ДОСТОЙНСТВО ИЛИ НОВО РОБСТВО - ИЗБЕРЕТЕ САМИ!


ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - д-р Иван Георгиев

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ЦЕНТЪР) - Георги Гелеменов Николай Иванов и Васил Сивенов - ИКОНОМИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ НА БХДП(ц)


*  *  *

ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА

1. Стопанската разруха и всеобщата мизерия - последица от съглашателството между БСП и СДС.

Българската християндемократическа партия (център) е силно разтревожена от мащабите и дълбочината на стопанската разруха, а така също и от безцеремонността, с която на българина бе отнет дори оскъдния къшей хляб, подхвърлян му някога от тоталитарния режим. Невижданият ценови геноцид, дело на коалиционното правителство на "основните" политически сили, обрича на глад преди всичко социално слабите - млади семейства, самотни майки, пенсионери и т.н. НИКОЙ НЯМА МОРАЛНО И ЗАКОННО ПРАВО ДА ПОСТАВЯ "НА КАРТА" ЖИВОТА НА ХОРА, КОИТО ПОРАДИ СТАРОСТ И НЕ ПО СВОЯ ВИНА СА ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА САМОСТОЯТЕЛНО ДА СИ ОСИГУРЯТ ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ. Още повече че голяма част от тези хора са били активни участници в създаването на блага, други все още не са се реализирали пълноценно, а трети са просто икономически и социално беззащитни. Те не са в състояние да принесат пред олтара на инфлацията друга жертва освен собствения сиживот.

След изборните реалности недвусмислено се разкриха пропагандната същност и социалната несъстоятелност на икономическите платформи на БСП и СДС. Щедрите обещания за благоденствие бяха подменени с политика на преразпределение на властта, запазващо под нови форми старите позиции и заграбени богатства от бившите червени управници и техните сини съратници. Широко рекламираната смяна на системата не засяга мнозинството, а се ограничава до тесен синьоелитарен кръг. В резултат страната беше тласната в пропастта на хаоса и икономическата катастрофа, а много нейни поданици - принудени да водят тежка борба за физическо оцеляване.

БХДП(ц) вижда причините за стопанската разруха и всеобщата мизерия, обхванали страната през последните месеци, в кайно лявата икономическа политика на БСП и СДС. НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ ВЪПРЕКИ РАЗЛИЧНИТЕ СИ БАЩИ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ДВАТА ПОЛИТИЧЕСКИ ГИГАНТА ИМАТ ОБЩА МАЙКА - ИНФЛАЦИЯТА. В тях изходът от икономическата криза се търси в посока на балансиране на държавния бюджет чрез "равновесни инфлационни цени", а не посредством мащабна приватизация при ограничаване и контролиране на инфлацията. Очевидното сходство между подобна политика и добре познатата ни тоталитарна икономическа практика само по себе си говори за резултатите, които могат да се очакват.

БХДП(ц) счита, че левите икономически концепции и програми на БСП и СДС не са в състояние да изведат страната от стопанската катастрофа. НА БЪЛГАРИЯ Е НЕОБХОДИМА ДЯСНО ОРИЕНТИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДА СЪЗДАДЕ ШИРОКА ПРОСЛОЙКА ОТ ДРЕБНИ И СРЕДНИ СОБСТВЕНИЦИ. Опитът на развитите западноевропейски страни и главно на ФРГ показва, че единствено дясната икономическа политика е в състояние да създаде стопански потенциал, осигуряващ благоденствие и социален прогрес за всички.

БХДП(ц) не споделя вижданията и действията на БСП и СДС относно целите и начина на провеждане на икономическата реформа. Тя се застъпва не за "мексиканизирано", а за социално пазарно стопанство, еталон за което е ФРГ. За българските християндемократи полският път и програмата "Балцерович" са неприложими в условията на нашата страна. Механичното пренасяне на елементи от полската реформа само задълбочава хаоса в стопанския живот, без да предлага ясни перспективи за бърз изход от кризата.

Консолидирането на БСП и СДС около програмата "Балцерович" разкри сродните икономически интереси на двата политически гиганта. С помощта на мащабна пропагандна кампания на обществеността беше внушено, че не съществуват други възможни начини за преодоляване на кризата и за въвеждане на пазарни отношения. Старателното прикриване на принципите и същността на следвоенната икономическа реформа, проведена във ФРГ от Лудвиг Ерхард през 1948 г., имаше за резултат:

- представянето на инфлационния като единствено възможен път за преход към пазарно стопанство. Целта беше населението да се "убеди", че не може да се стигне до пазарни отношения, без да се премине през драстични цени, спекулативно "първоначално натрупване на капитала", масова безработица, административно разграждане на ефективни производствени структури и т.н.;

- изключително висока социална цена на прехода, прехвърляща неговите тежести върху социално слабите слоеве. Възможностите за физическо оцеляване на значителна част от населението бяха поставени под въпрос за сметка на облагодетелстване на номенклатурно-спекулативния капитал;

- лишаване на гражданите от правото на собственост върху обществените материални ценности, създадени след 9 септември 1944 г. Това по същество беше нова експроприация от ляв тип, която концентрира отново огромни материални ресурси в ръцете на тесен кръг от държавноадминистративния апарат;

- умишлено и продължително блокиране на "старта" на икономическата реформа, позволило изпиране на "мръсни" пари и заемане на ключови позиции, създаващи възможности за ЛИЧНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ. Вместо усилията да се съсредоточат върху разработване на "стартовия" пакет от закони и едновременното им въвеждане, парламентарните противоборства задълбочиха икономическия хаос, а така също и политическата, етническата и религиозната нетърпимост;

- зараждането и развитието на нов монополизъм в икономическата мисъл. По стар тоталитарен образец бяха ограничени възможностите за изява нанаучните и управленско-стопанските кадри, които не изповядват "религията Балцерович".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОЕННИТЕ СЪЮЗИ (ЕВРОМИЛ). Организацията е основана през 1972 година.


Параграф 4. Членски внос

Размерът и редовността на членския внос се определя от президиума.

Параграф 5. Отчетна година
Отчетната година съвпада с календарната.

Параграф 6. Органи

Органите на ЕВРОМИЛ са:

а) събрание на членовете,
б) президиумът,
в) изпълнителният комитет.

Параграф 7. Събранието на членовете

(1) Събранието на членовете се състои от делегатите на отделните съюзи. Президиумът участва в събранието на членовете без право на глас. Отделни членове на президиума могат да бъдат и делегати на своя съюз.

Всеки член, членуващ в организацията, изпраща:

до 5000 членове - 1 делегат
над 5000 членове - 2 делегати
над 10 000 членове - 3 делегати
над 20 000 членове - 4 делегати
над 50 000 членове - 5 делегати

Наред с това всеки съюз може да делегира наблюдатели без право на глас.

(2) Събранието на членовете може да взема решения, ако е свикано в съответствие с правилника.

(3) Делегатите се избират и отзовават от членуващите съюзи.

(4) Решенията на събранието на членовете се вземат при обикновено мнозинство, ако постановките на устава не регламентират нещо друго.

(5) Събранието на членовете се свиква на извънредно заседание:

- по решение на президиума,
- по предложение на минимум 1 /3 от членуващите съюзи.

(6) По правило събранието на членовете заседава    на всеки три години. Свикването му трябва да се обяви два месеца преди това от президиума с писмено съобщение до представителите на националните ръководства в президиума на ЕВРОМИЛ. При извънредно заседание съгласно абзац (5) двумесечният срок може да се съкрати. Но и в случай на извънредно заседание трябва да се спази минимален срок от три седмици за свикването му.

По решенията на събранието на членовете трябва да се води протокол, който трябва да се подпише от председателя на събранието и от президента на ЕВРОМИЛ.

Параграф 8. Задачи на събранието на членовете

Събранието на членовете определя ръководните постановки в дейността на ЕВРОМИЛ, взема решения във връзка с предложенията, бюджетния план, утвърждава членския внос и състава на президиума съгласно смисъла на параграф 10.

Параграф 9. Предложения

Обединените в организацията съюзи имат право да дават предложения в събранието на членовете. Същото право има и президиумът. Регламентира се правилник за вътрешния ред, който се съставя от президиума и се публикува от събранието на членовете.

Параграф 10. Президиум

(1) Президиумът се състои от:

а) един президент,
б) заместник-президент,
в) завеждащ финансовата част,
г) други членове на президиума.

Всеки членуващ съюз избира по двама поименно посочени пълномощници от националното ръководство в президиума на ЕВРОМИЛ. По този начин всеки съюз може да разполага с два гласа в президиума. Президентът и заместник-президентът се избират от президиума от кръга поименно посочени пълномощници на националното ръководство. Завеждащият финансовата част се избира от президиума и по покана на президента участва в заседанията на ЕВРОМИЛ, засягащи неговата сфера от задачи. На тези заседания той има право на изказване и на глас.

(2) Назначените от националните ръководства представители в президиума се утвърждават от събранието на членовете.

(3) Покани за участие в заседанията на президиума се отправят от президента.

(4) Заместник-президентът замества президента в случай на смърт за периода до следващото събрание на членовете. При по-продължително отсъствие, болест и др. на президента важи същият регламент, ако президентът няма възражения. Други подробности могат да се уточнят в правилник за вътрешния ред, който да се приеме от президиума.

(б) Всеки член на президиума има възможност да предава правото си на глас чрез писмено упълномощаване на друг член на президиума на ЕВРОМИЛ или на член на ръководството на своя национален съюз.
Националното ръководство може да отзовава своите членове в президиума и да назначава техни приемници до следващото събрание на членовете, които обаче трябва да се утвърдят от президиума.

Параграф 11. Задачи на президиума

(1) Президиумът застъпва интересите на ЕВРОМИЛ и изпълнява решенията на събранието на членовете, свиква го и се отчита пред него. В съответствие с бюджетния план той управлява постъпленията и имуществото на ЕВРОМИЛ и определя размера и редовността на членския внос. Пред съда и пред трета инстанция президентът и заместник-президентът или друг член на изпълнителния комитет представят организацията ЕВРОМИЛ съгласно смисъла параграф 26 на Гражданския кодекс.

(2) Президиумът избира необходимия персонал (виж параграф 12).

(3) Президиумът може да основе съвещателни органи.

(4) Ако член на президиума наруши статута или навреди на интересите на организацията, президиумът има право да освободи този член от длъжността му писмено, посочвайки причините. Преди вземането на решение този член на президиума трябва да се изслуша. За подобно решение е необходимо мнозинство от две трети от членовете на президиума. Допустимо е обжалване на това решение в срок от 8 седмици пред събранието на членовете след оповестяването. Обжалването няма отлагащо действие. То трябва да се предаде със съответната мотивировка за окончателно решение на следващото събрание на членовете.

/Пресслужба "Куриер"/


10:35:27    
31.01.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!