31 януари 1994


София, 31 януари 1994 г.
Брой 21 /1066/


София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА СЪВЕЩАНИЕ НА 29 ЯНУАРИ 1994 Г. В СОФИЯ


Вече повече от година след т.нар. преструктуриране на парламентарното политическо  пространство и поемане на управлението от правителството на Любен Беров, сформирано с мандата на ДПС и активно подкрепяно от БСП, България продължава да затъва в посткомунистическото блато.

Реформата на практика е спряла, приватизацията и структурните промени в икономиката остават само на книга, саботира се връщането на земята на нейните собственици в реални граници, финансовият банкрут е пълен, а обедняването на народа е правопропорционално на драстичното нарастване на престъпността и бандитизма.

Задълбочават се хаосът и безвластието, под заплаха вече са поставени самите устои на  държавата. Отчаянието и безверието постепенно обхващат цялото общество.

Политическата и моралната отговорност за драматичното състояние на държавата трябва да се поеме от "динамичното" парламентарно мнозинство на БСП, ДПС и НСД, от сегашния кабинет на некомпетентността и безотговорността. Не случайно всички социологични проучвания показват почти пълното изчерпване на кредита на обществено доверие в парламента и в правителството.

Единствена възможност за създаване на условия за спиране на свободното падане на страната към дъното на пропастта и за стабилизиране на обстановката Християн-аграрната партия вижда в разпускането на парламента и провеждането на предсрочни избори. Днес повече от всякога е необходимо народът да направи своя суверенен избор на политическите организации, които да съставят силно и авторитетно правителство, способно да продължи с воля и решителност реформите в България.

Ние сме убедени, че интересите на страната, нуждата от демократизация и декомунизация на българското общество налагат това да бъде правителство на реално некомунистически политически фоормации. Ето защо ние призоваваме тези партии и организации да обединят своите усилия за намиране на такава формула за участие в изборите, която да осигури възможност за извоюване в бъдещия парламент на едно ново, стабилно некомунистическо мнозинство.

Що се отнася до Християн-аграрната партия, тя ще действа последователно и твърдо за постигането на тази цел, за утвърждаване на принципите на морала и почтеността в политиката и в обществените взаимоотношения!

София, 29 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДО ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА СВЕТОВНО НИВО


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изберете какво желаете - бавен и сигурен фалит или просперитет във вашите настоящи и бъдещи начинания. Сегашното финансово състояние на българската наука и образование ще доведе страната до гибел в течение на няколко години. Не забравяйте, дядо Славейков е казал: "Без образование няма нация".

Нас ни обвиняват в политизиране на нашите искания. Дали искането за просперитет на България е политически конюнктурно - преценете сами.

Молим ви, помогнете ни да постигнем нашата цел - образование на световно ниво за българските ученици и студенти. Разчитаме на вашата подкрепа и желание да има кой да работи за вас след пет години.

София, 29 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА  ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Днес, 26 януари 1994 г. Изпълнителното бюро на Федерацията на независимите студентски дружества взе решение да изрази пълна подкрепа на исканията на стачкуващите студенти от Софийския университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" и на формата на стачните действия.

Предвид опитите от страна на някои сили да политизират и провалят стачните действия, ние се въздържахме досега да оповестим нашето становище.

Икономическото умъртвяване на българското образование и наука, като част от българската държавност, е факт, пред който всички здравомислещи и желаещи демократизация и напредък са равни.

И тъй като започна грозна спекулация, че всички студентски организации са против стачката, ние заявяваме, че Федерацията на независимите студентски дружества /ФНСД/ - най-голямата от тях и организатор на двете големи студентски стачки - сме изцяло със стачкуващите.

Ние всички настояваме за правото си да учим в нормални условия, осигурени от реален бюджет. Образованието и науката са най-голямата национална ценност, която никой няма право да унищожава чрез цинично малкия предвиден бюджет. Пред фактите всички сме равни.

София, 26 януари 1994 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФНСД

СЕКРЕТАР: Пламен Панайотов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНИЯ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Съюзът на артистите в България подкрепя справедливите искания на академичната общност и настоява в бюджета за 1994 г. да бъдат определени проценти за образование, наука, култура и здравеопазване. Това е първата крачка от структурната реформа в тези специфични и жизненоважни сфери на обществения живот.

Съюзът на артистите в България съзнава, че всички трябва да понесем трудностите на прехода, но настоява това да стане при ясни взаимоотношения и ангажименти на държавните институции.

Приканваме цялата интелигенция да не допуска провеждането на държавна политика, застрашаваща духовната идентичност на българската нация.

София, 26 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ: Стефан Илиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА И МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 1994 Г. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет на Република България, до заместник-председателя на Министерския съвет, до председателя на Комисията по младежта, спорта и туризма на Народното събрание, до председателя на Комитета за младежта и спорта.


Комитетът за младежта и спорта, поради липса на програма за младежка политика, вследствие на отрицателното отношение на своето ръководство към младежката проблематика и пренебрегването й за сметка на спорта и през тази година, не успява да защити необходимите средства за финансиране на младежки дейности в проектобюджета на Република България за 1994 г.

Цялата отговорност за слабата работа по решаването на наболелите младежки проблеми и липсата на младежки бюджет носи ръководството на Комитета за младежта и спорта в лицето на неговия председател г-н Цвятко Барчовски.

Във връзка с това настояваме:

1. Да се гарантират необходимите средства в бюджета за младежки дейности чрез отделянето им в самостоятелно перо, както и за насочване на 10 % от печалбите на Спортния тотализатор за тази цел.

2. Комитетът за младежта и спорта да представи цялостен отчет за дейността си през изминалата година, включително и за изразходваните средства за младежки дейности.

3. Правителството да утвърди ново компетентно ръководство на комитета, което да работи отговорно по острите социални проблеми на младежта и младежката политика в България.

София, 24 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ФОНДАЦИЯ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" /ПОМОЩ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА/ БОГДАН КРЪСТЕВ ДО КМЕТА НА СОФИЯ ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЯНЧУЛЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ ЧИНОВЕ


Г-Н ЯНЧУЛЕВ,

Моля да направите необходимото и се определи градината на софийския площад "Възраждане" за място, където да бъде построен в бъдеще паметник на загиналите полицейски чинове в Отечество България.

Според нашето мнение това място е най-подходящо и дори се намира в непосредствена близост до сградата на Столичната дирекция на Министерството на вътрешните ни работи.

Известно е, че такъв паметник в нашата страна няма!

Фондацията ни е учредена само с единствена цел - помощ за борбата с престъпността. Затова считаме, че е наш дълг и имаме сили да организираме построяването на паметника.

Вече не е тайна, че у нас неразкритите в давностния срок престъпления са надхвърлили половин милион. Борбата с тях непрестанно взема и жертви, а обществото ни няма къде да им отдаде заслужена почит.

Моля и в това да последваме примера на народите с по-стара демокрация!

Оставам в очакване на Вашето бързо решение.


        София, 24 януари 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ: Богдан Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до председателя на Висшия съвет на Българската социалистическа партия.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия с дълбоко възмущение отправя чрез Българската телеграфна агенция /БТА/ до всички средства за масова информация настоящия протест, който се свежда до следното:

1. Ренегатите, които се отказаха от името на Българската комунистическа партия /БКП/ и преминаха в новосформираната буржоазно-капиталистическа БСП, имат наглостта да се обявяват за наследници на героичната история на БКП. БКП продължава съществуването си, така че никой няма право да се обявява за неин наследник. БКП на своя редовен конгрес, проведен в Панагюрище на 3 и 4 ноември 1990 г. като редовен XV конгрес, прие за свой устав устава, който беше приет на V конгрес на БКП през 1948 г.

2. При проведения референдум фарс през 1990 г. тогавашното ръководство на партията извърши груби фалшификации и мошеничества. Те фалшифицираха резултатите от "референдума". Не навсякъде е проведен този фарс. Така например в с. Реброво, Софийска област, референдум изобщо за смяна на името на БКП не е провеждан. Не е провеждан "референдум" и в много други населени места. Ние каним Висшия съвет /ВС/ на Българската социалистическа партия /БСП/ да се публикуват резултатите от "референдума" за всяко населено място. За да заблудят общественото мнение, ренегатите по най-груб и вулгарен начин все още имат наглостта да се обявяват за наследници на БКП. Те не могат да бъдат наследници на БКП, тъй като БКП продължава съществуването си като марксистко-ленинска, ботевско-благоевско-димитровска комунистическа партия. Ренегатите, които избягаха от БКП и създадоха нова буржоазна БСП, смениха марксистко-ленинската идеология с буржоазно-ревизионистична янко-сакъзовска, бернщайнианска, вили-брандовска и митерановска идеология. Те смениха социалистическата система с капиталистическа, те изхвърлиха от партийните кабинети и от партийните библиотеки произведенията на Маркс, Енгелс, Ленин, Димитров. Те са предатели на БКП и не могат да имат никакви претенции към БКП и към Българската работническа социалдемократическа партия /БРСДП/. Те трябва да се саморазпуснат и комунистите да възстановят членството си в БКП, а социалдемократите да отидат при д-р Дертлиев в Българската социалдемократическа партия /БСДП/ или при арх. М. Димитров в БРСДП. Българската социалистическа партия /БСП/ е напълно излишна като партия. Тя е партия, която беше създадена с единствената цел в нея да се скрие живковистката мафия, която напълно компрометира името на партията с кражбите, деформациите и престъпленията, които извършиха от април 1956 г. до 3 януари 1990 г., когато създадоха БСП с цел да се скрият зад това име и да спасят краденото от партията, от народа и от държавата. Не случайно почти всички номенклатурни кадри от живковистко-лиловисткия елит създадоха търговски фирми по силата на създадения от тях антинароден указ No 56.

3. В публичния диспут с БСДП ръководството на БСП няма право да се обявява за наследник нито на БСДП, нито на БРСДП, нито на БКП, тъй като днес тези партии продължават съществуването си. Политическото пространство за една никому ненужна партия, каквато е БСП, е заето. Ръководителите на БСП могат да говорят само за своя история от 3 април 1990 г. до днес. Те нямат никакво право на конгреси, които обявяват. Те имат право само на трети конгрес и нищо повече.

4. Ренегатите, които измениха на марксизма-ленинизма, от ВС на БСП съвсем умишлено все още заблуждават комунистическата членска маса, че са били същите, каквито са били до 3 април 1990 г. Да, те им казват истината, тъй като те винаги са били предатели на най-хуманното и свято комунистическо име и винаги са били наистина такива, каквито са сега - антикомунисти, но съвсем напразно членската маса на БСП жадува и мисли, че на следващия конгрес ще сменят предателите и че ще успеят да върнат БСП на марксистко-ленински позиции, което не може да стане.

5. Ренегатите, които измениха на идеалите на БКП, съвсем умишлено и целенасочено, след като разбраха, че не могат да ликвидират БКП чрез създадената БСП, предприеха тактически ход да разбият и да разединят комунистическото единство в България. Тяхната дилема е "разделяй и владей", за да могат да извлекат дивиденти за себе си, служейки си с демагогия, лъжи и инсинуации като най-долнопробни фалшификатори. С такава цел те създадоха БКП /м/, ОБКП, БКП /е/, БРП, БРСП и какви ли не още свои мимикрии за борба против БКП. Тези недоносчета едно след друго, водейки борби и между себе си, започнаха по подобие на своята майка - БСП, да се самообявяват за наследници на БКП, която е съществувала до 3 април 1990 г. Как така? Та нали сегашната БКП е същата тази БКП, която ренегатите не можаха да погребат, тъй като с трите новосъздадени организации през март и началото на април 1990 г. тя продължи съществуването си. Тя съществува и днес. Тя ще съществува, докато съществува България. Тя е продължител на своето героично дело и летопис.

София, януари 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н. В. ЦАР СИМЕОН ВТОРИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 25 АПРИЛ 1993 Г. В СОФИЯ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. /1/ Наименованието на организацията е Движение за връщане на Н. В. Цар Симеон II.

/2/Движението за връщане на Н. В. цар Симеон II, наричано по-нататък движение, е политическа организация по смисъла на Закона за политическите партии, която в действията си спазва съществуващите конституция и законодателство. То осъществява дейността  си съобразно устава и своята програма.

/3/ Движението не е алтернатива на съществуващите монархически формации, а форма за персонално обединяване и организиране на личности с оглед постигане на крайните цели.

/4/ Движението е юридическа личност и има седалище в град София.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕТО

Член 2. Основните цели на движението са:    
а/ Да обединява всички, които искат да бъде възстановено статуквото на България към 8 септември 1944 година като независимо суверенно царство, каквото е било през всичките 1265 години дотогава.
б/ Възстановяване на Търновската конституция.
в/ Единение и просперитет на българската нация.

Член 3. За постигане на своите цели движението си поставя следните задачи:
а/ пропагандиране целите на движението;
б/ разработване на програми за настоящото и за бъдещото развитие на страната;
в/ издигане на свои кандидати за участие в законодателната, изпълнителната и съдебната власт;
г/ участие /самостоятелно или в коалиция/ в органите на властта;
д/ издаване на свой печатен орган и други издания;
е/ създаване и поддържане на контакти с монархически и други демократични партии и организации в страната и в чужбина.

Член 4. За осъществяване на своите цели и задачи движението използва само мирни законни средства и отхвърля насилието като средство за постигане на политически цели. То е против всякаква дискриминация на етническа, религиозна, социална и политическа основа.


III. ЧЛЕНСТВО В ДВИЖЕНИЕТО

Член 5. /1/ Член на движението може да бъде всеки български гражданин, който има избирателни права, като писмено декларира пред съответния районен клуб на движението, че приема устава и програмата и че е съгласен да работи за постигането на целите му.

/2/ Членството в движението е доброволно, лично и непрехвърляемо.

/3/ Основателите на движението стават негови членове по право.

Член 6. Не могат да бъдат членове на движението тези, които:
а/ Извършвали са престъпления, квалифицирани като антихуманни или противоречащи на Хартата за правата на човека.
б/ Извършили са престъпления, обслужвали комунистическия режим.
в/ Имат вождистки амбиции или с недостойни прийоми уронват престижа и доверието към движението.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 7. Всеки член на движението има равни права с другите негови членове:
а/ Да прави предложения за дейността на движението и да участва в нея.
б/ Да избира и да бъде избиран в неговите ръководни органи.
в/ Да предлага кандидати за изборни длъжности в законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
г/ Да получава пълна информация за работата на ръководните органи на движението.

Член 8. Всеки член на движението е длъжен:
а/ Да спазва устава и програмата на движението.
б/ Да подпомага движението за постигане на неговите цели и изпълнението на произтичащите от тях задачи.
в/ Да плаща редовно членски внос.

Член 9. /1/ Оперативният политически съвет на движението има право да налага наказания по предложение на съответния районен клуб на негови членове, които са нарушили устава или с поведението си вредят на неговите интереси, като приложи някоя от следните дисциплинарни мерки:
а/ предупреждение;
б/ временно спиране на членски права;
в/ изключване от движението.

/2/ Дисциплинарните мерки за нарушения по член 9, алинея 1, букви "а” и "б" имат временен характер и не могат да бъдат за повече от една година.

/3/ Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок от един месец пред Контролния съвет - централен, на движението, който ги потвърждава, променя или отменя.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 10. /1/ Членството в движението се прекратява при смърт, напускане или изключване.

/2/ Напускането на движението може да стане доброволно чрез изрично изявление до районния клуб, в който лицето членува.

/3/ Ако даден член на движението не внася повече от шест месеца членски внос без основателна причина за това, се счита, че е прекратил членството си в движението.

Член 11. /1/ Изключването на член на движението може да стане, когато същият:
а/ Не изпълнява задълженията си като член на движението и наруши устава.
б/ Накърни интересите на движението и пречи за постигане на неговите цели.
в/ Осъществи дейност, считаща се като пречка /забрана/ за членство, или е скрил съществуващи пречки /забрани/ за членуване в движението съгласно член 6.

/2/ Решението за изключване на член на движението се взема от Оперативния политически съвет. Същият е длъжен да даде срок на изключвания за обяснения и след това може да вземе решение за неговото изключване. Оперативният политически съвет е длъжен да съобщи писмено решението на изключения, като посочи причините за това.

/3/ Изключеният може да обжалва решението на Оперативния политически съвет, с което се изключва като член на движението, пред Контролния съвет - централен, който в срок от един месец потвърждава или отхвърля решението.


VI. СТРУКТУРА

Член 12. /1/ Движението има национален характер.

/2/ Членовете на движението формират районни клубове на териториален принцип. Клубът се формира най-малко от петима членове на движението.

/3/ Клубове на движението могат да се създават и зад граница от български граждани, ако това не противоречи на местното законодателство.

Член 13. /1/ Районният клуб:
а/ Определя самостоятелно своята вътрешна структура, ръководните си органи и начина на работа.
б/ Информира Оперативния политически съвет за своето създаване и определя начините за връзка с него чрез избран от своите членове председател.
в/ Съобразява своята дейност с решенията и указанията на централните ръководни органи на движението.
г/ Работи за постигане на целите и задачите на движението и популяризира неговата дейност в района, в който е създаден.
д/ Информира Оперативния политически съвет на движението за нарушения на устава и програмата, както и дава предложения за вземане на мерки за прекратяване на такива нарушения, включително и дисциплинарни.
е/ Събира членския внос и го отчита по съответния ред.

/2/ Клубът взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си с явно гласуване, с изключение на изборите на ръководни органи, които се провеждат с тайно гласуване.

31.01.1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:15:00
31.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


*  *  *

        Вашите платени съобщения за предстоящи събития могат да прочетат всички абонати на месечния бюлетин "Дати и събития”! Ден преди събитието те ще достигнат до всички абонати на електронните и телексни емисии на БТА!

     Ние предлагаме многократно по-ниски цени от вестниците!

                                                   Еднократно          Многократно
        Бюлетин "Дати и събития" -    20 лв. на ред;        10 лв. на ред.

Емисии на БТА -                       40 лв. на ред.        

За един ред се приемат 56 машинописни знака.

В емисиите на БТА платени съобщения се пускат само ако са публикувани в бюлетин "Дати и събития”.

Платени съобщения се публикуват само ако са придружени с копие на документ за платена такса (платежно нареждане).

Такси се плащат и в сградата на БТА всеки работен ден от 9 до 18 часа.

Банковата сметка на БТА е: 421-130-199-4, ТБ София АД

Платените съобщения, най-късно 10 дни преди началото на месеца, когато е събитието, изпращайте по пощата или донасяйте на адрес:

1124 София, бул. Цариградско шосе 49, БТА - Справочна редакция, за Георги Вулов - главен редактор  или по телефакс: 705 224

© За контакти - телефони: 880 286 или 73 37 - 203/213

 


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!