31 май 1993

София, 31 май 1993 година
       Брой 103 /890/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ "ВТОРИЯТ КРЪСТОПЪТ НА БЪЛГАРИЯ: НЕКА Й ДАДЕМ УСТРЕМ КЪМ БЪДЕЩЕТО!" ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА НА 30 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ. Документът е подписан от: проф.д-р Андрей Пантев, Александър Томов - депутат, Антоний Тодоров, Васил Христов - студент, Васил Михайлов - актьор, проф. д-р Васил Балинов, Васил Дончев - депутат, Венцислав Великов - студент, Владимир Владимиров - студент, ст.н.с. Ганчо Тодоров Ганчев, Генчо Стоев - писател, проф. Георги Карасимеонов, Елена Поптодорова - депутат, Емилия Масларова - председател на ДСЖ, проф. д-р Иван Черноземски, проф.д-р Иван Маразов, Иван Хр.Демиревски - студент, Ивелин Николов, Илиян Илиев - депутат, Илко Илиев - депутат, доц. Йордан Айдаров, Костя Караиванов - депутат, Кольо Парамов - депутат, Красимир Николаев - депутат, Леон Даниел - режисьор, проф.д-р Матей Матеев, проф.д.т.н. Младен Георгиев, Милен Чакъров - депутат, Николай Волев - режисьор, Николай Ст.Шопов, Нидал Алгафари - режисьор, д-р Огнян Минчев, доц. Огнян Сапарев, Петя Шопова - депутат, проф.Петър Георгиев, проф.д-р Петър-Емил Митев, Пламен Вълканов - депутат, Пламен Денчев - депутат, Руслан Семерджиев - депутат, доц. Славян Сапарев, Стоил Арабаджиев - студент, Трифон Митев - депутат, Филип Боков - депутат, Христина Б.Ангелакова - оперна певица, ст.н.с. Цветозар Томов и ст.н.с. Чавдар Николов.


І.

Изминаха почти 1300 дни от началото на дълбоките промени през ноември 1989 г. - толкова, колкото са годините на българската държава.

През тези три години страната се измени до неузнаваемост. Разрушени бяха тоталитарните структури и започна изграждането на нова икономическа и политическа система. България се отвори към света и европейската култура. Гарантирани бяха правата и свободите на човека.

Между тоталитаризма и демокрацията страната избра демокрацията, съхранявайки при това гражданския мир. Това бе първият съвременен кръстопът на нашето общество и като цяло ние го преминахме успешно.

Днес обаче еуфорията от промените все повече се заменя с растяща апатия и песимизъм.

След безотговорните разрушения в селското стопанство от срив са заплашени цели отрасли и подотрасли на промишлеността, без перспектива този процес да бъде овладян. Земята се връща на хората бавно, а приватизацията тъпче на място.

За три години хората обедняха рязко - реалната работна заплата намаля с 28,8 на сто, а покупателната способност на средната пенсия - с 40,6 на сто. Близо три четвърти от българите живеят под и на границата на официалния социален минимум.

И от икономическа, и от социална гледна точка бяха преминати всички допустими предели в спада на производството и жизненото равнище, в свиването на бюджетните средства за културата, образованието, науката, младежта и спорта. И което е още по-тревожно, очертаващите се тенденции в икономиката показват още по-нататъшно влошаване на положението - нарастване на цените, безработицата и бюджетния дефицит, намаляване на брутния вътрешен продукт.


Печалното е, че тези проблеми се придружават от понижаване на авторитета на българския пазар, силно ограничаване на чуждите инвестиции и кредитното доверие на чуждите инвеститори към нас. През последните две и половина години преките чуждестранни инвестиции са едва около 110 млн. щатски долара, което е многократно по-малко в сравнение с която и да е от източноевропейските страни. България е сред най-слабо интегрираните в Европа. Ние изоставаме сериозно от нашите бивши партньори и ако това продължи, ще се поставим сами извън талвега на европейските процеси.


II.

Днес България е изправена пред своя втори кръстопът.

Това не е вече кръстопътят между тоталитаризма и демокрацията. Това е кръстопът между европеизацията и балканизацията на страната, между демократичния ред и разпадането на обществото, между националното съгласие и по-нататъшната вътрешна конфронтация, между разрушаването на производството и неговото стабилизиране, между перспективата да заемем достойно място в европейското разделение на труда или да останем в периферията на Европа.

Милиони българи виждат дилемите на този кръстопът и разбират, че причините за буксуването са не само в обективните трудности на прехода, но и в слабостта на политиците, в кризата на т.нар. политически елит.

Никога в новата история на България нейната по-нататъшна съдба не е зависела толкова много от способността на нацията и на нейните ръководители да постигат съгласие, да обърнат погледа си към бъдещето, да дадат път на прогреса на страната.

За съжаление вече трета година основните политически и идейни дискусии в обществото са обърнати повече към миналото, отколкото към настоящето. Искат това или не, двете основни политически сили държат страната в рамките на политическата традиция и конфронтацията от края на 40-те и началото на 50-те години. Реставраторските амбиции и примитивният антикомунизъм на СДС чудесно се съчетават и  взаимно обуславят със защитната психология и носталгичния неокомунизъм в БСП. Това е причината младите активни поколения все повече да странят от политиката и от двете основни политически сили.

Политическата поляризация провокира безсмислени сблъсъци, води до омаскаряването и компрометирането на всичко българско. В резултат - днес България няма своите блестящи мениджъри - тя има само "мошеници и спекуланти", няма своите чудесни учени - тя има само "наложени във върховете на науката комунисти", няма своя талантлив народ - има само "а бе това сме ние, българите...".

В условията на нестабилност и преструктуриране на света, на войни и етнически конфликти на Балканите нашата нация продължава да бъде разделяна. Църквата, селото, заводите, науката и образованието продължават да бъдат арена на вътрешни междуособици и отрицание в момент, когато страната има нужда от максимална стабилност, спокойствие и съгласие. Този саморазрушителен нихилизъм се придружава от обезпокоително нарастващ вакуум на властта.
Безкрайните и безпринципни вражди в СДС, които събориха неговото правителство, бягството на БСП от властта и отговорността за реформите засилват общото объркване и неверие.

Тогава, когато България има най-много нужда от отговорността и решителността на своите политически мъже, тя се сблъсква с дребни котерийни борби и амбиции. Днес около 50 на сто от хората не подкрепят двете основни политически сили и този процент продължава да расте. Това недоверие се пренася върху изпълнителната власт, задържа, а и често блокира дейността на парламента.

Ето защо сами по себе си нови избори, за каквито ратуват някои политици, няма да решат проблема. Напротив, има голяма опасност конфронтационният биполярен модел да се възпроизведе и още повече да засили кризата и неверието в обществото. Обратно, днес България се нуждае от такива политически промени, които да гарантират на нацията нови възможности за избор както на политически възгледи и формации, така и на професионално подготвени личности.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА НАВЛИЗАНЕТО НА ЧУЖДИ РЕЛИГИИ И СЕКТИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до главния прокурор на републиката, до Дирекцията по вероизповеданията и до кмета на Столична голяма община.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДИН КМЕТ,

След 10 ноември 1989 г. в България в противоречие на конституцията и на българските закони от четирите страни на света нахлуха неизвестен брой чужди религии, секти, корпуси на мира, верски общества и пр. Разполагащи с огромни средства, те обсебиха стадиони, площади, НДК, висши и средни учебни заведения, реклама, радио, телевизия, плъзнаха по квартали и къщя, по села и градове. С небесни експлозии, маршове на вярата, шествия, песнопения и заблуди те щурмуват изпадналата ни в икономически колапс православна Родина. Всички те пледират за права на човека и за религиозни права. Повелително оказват небивал натиск върху общини и кметства, с нетърпящ възражения тон диктуват искания за българска земя, върху която да изградят центрове, антибългарски по своята същност. С неудържимата си експанзия не погазват ли те нечии, имащи хилядолетни корени, права и интереси? Колко са пострадалите от тях български семейства? Те отвлякоха стотици, а може би и хиляди младежи в лоното на антихуманен и антинационален трансцедентален свят. Налагат отчуждение между новото и старите поколения, обезсилват, обезверяват и раздробяват нацията ни.

Кой финансира тази духовна "чернь"? Чии интереси обслужва тя? Прозорливите съзряха под проявленията й изпитания древен принцип на поробителите "Разделяй и владей!", чийто единствен мотив е робството, което днес заплашва България.

Вече четвърта година цялата тази драстична вакханалия се разиграва не къде да е в дълбоката провинция, а в столицата под невиждащия взор на държавния глава Желю Желев, парламента, Министерския съвет, Главна прокуратура, на управниците и на политическите партии, среща съдействието на Софийска голяма община и на нейния кмет проф. Александър Янчулев.

Българската национално-радикална партия /БНРП/ решително се противопоставя на експанзията на чуждите на българския народ религии, секти и др. и настоява:

1. Държавният глава, парламентът и Министерският съвет да използват своите прерогативи за предотвратяване на чуждорелигиозната интервенция и опасността, заплашващи с ново - религиозно - разединение на българския народ.

2. Комитетът по вероизповеданията към Министерския съвет и другите оторизирани органи и служебни лица да забранят битието на тези религии, секти и пр., чиято дейност противоречи и погазва българските традиции и национални интереси.

3. Главна прокуратура да подведе под съдебна отговорност организациите и лицата, които развиват подобна, антибългарска дейност.

4. Да не се раздава безвъзмездно и да не се предоставя за купуване в българска земя за центрове и прочие на тези религии, секти и др. Българската земя - за българите!

5. Българската национална телевизия и радиото да се включат активно, масирано срещу чуждоземната, прикрита под маската на религията експанзия, насочена срещу целостта на българската нация и на държавата.

6. Софийска голяма община да забрани службите, литургиите, всякакви митинги, шествия, сбирки, конференции и др. прояви не само в НДК, но където и да било на своята територия.

Кметът проф. А.Янчулев да вземе срочни мерки за предотвратяване на чуждорелигиозната напаст в столицата и във всички райони на Столична голяма община.

София, 19 май 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО "ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ".


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изминаха три години от времето, в което нашият народ се отърси от една порочна практика, довела до личностни унижения, до икономическа криза, до духовно и политическо извращение. Дълбоко в душата си нашият народ носеше демократичния дух, наследен от предци - бунтовници, борци за национална, духовна и политическа свобода. Желанието за промяна в целия ни обществено-политически живот преди три години се олицетвори със създаването на Съюза на демократичните сили /СДС/.

В последвалото управление на страната ръководството на СДС направи доста политически грешки, в немалко от случаите - чрез провокатори и агенти на Българската социалистическа партия /БСП/. Значителна част от народа очакваше решителни действия от ваша страна с цел подобряване жизненото равнище - беше излъгана... За това, според наша оценка, немалък дял имат и неразградените структури на социалистическата партия.

Ние поддържаме гледището, че част от ръководителите на СДС водят преднамерено погрешна политика с цел да принизят влиянието на съюза, да създадат впечатление у народа, че "при демокрацията всеки си прави каквото си иска" и "демокрацията значи хаос, безредици, полицейщина и т.н.". Такава политика е в услуга на тези, които създадоха СДС в кабинетите през 1989 г. - днешните беловласи социалисти...

И тази политика има за цел да провали Съюза на демократичните сили. Не състоянието на СДС, нито загрижеността за неговото "стопяване" от политическата сцена ни карат да потърсим пътища за сближение и да направим усилия да заработим в необходимо сътрудничество - водени сме от въпиющата нужда българската държава да премине през брода над една мътна и грозна река, за да намери доброто, слънчевото бъдеще за своя народ.

Наложително е времето на противопоставяне и насилие да остане назад в миналото. Това не означа да се откажем от приципите на възмездие над политическите престъпници. Възмездие - не мъст!

В името на бъдещето на България ви предлагаме: ДА СЕ СЪЮЗИМ И СЪЗДАДЕМ НА СЪВЪРШЕНО НОВА ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ - СЪЮЗ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО "ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ". Излагаме и някои от принципите, върху които би могло да се опре нашето бъдещо сътрудничество:

000000Първо.00000 При спечелване на политическата власт от "Граждански форум", първата задача е политическа /в никакъв случай идеологическа!/ забрана на Българската социалистическа партия като партия, която застрашава социалния мир, бъдещето на страната и стремглаво се социалфашизира.

Даване под съд и осъждане на виновниците за икономическата криза.

Осъждане на лицата, участвали в групи преди 10 ноември 1989 г. с цел противозаконно сваляне на установения държавен строй, и лицата, които са изпълнявали политическа поръчка на чужда държава.

Второ. Връщане на законната конституция, приета от целия народ през 1971 г. В срок от шест месеца чрез всенародно допитване да се определи формата на държавно управление и чрез референдум да се приеме нова конституция.

Трето. Да се проведе конкурс за всички етажи на държавната власт, в който да се състезават само граждани до 45-годишна възраст и при условие, че не са били на ръководни постове от 1980 г. насам.

Четвърто. Комунистическата идеология да бъде равнопоставена с останалите в "Граждански форум". Идеологическото противопоставяне да бъде издигнато на равнище дискусии и беседи, а всяко идеологическо противоборство да отстъпва на националното разбирателство и сътрудничество за постигане съкровената цел на нашия народ - възхода и независимостта на българската държава.

ПРИЯТЕЛИ,
В този труден за България момент протягаме към вас ръце - не за да ви извлечем, нито вие нас... ще ли две стиснати ръце да изтеглят България от тинята, в която затъва?!

Обръщаме се с най-искрени и приятелски чувства; обръщаме се, като разчитаме да проявите държавническо чувство, за да погледнете далеч в бъдещето; да докажете, че на демократите в България може да се вярва, че с тях може да се работи и изгражда свободна и независима България.

Иска ни се да вярваме, че няма да продължите политиката си на злостен антикомунизъм, с което ще направите най-голяма услуга на БСП. Ако не притежавате държавнически талант и отхвърлите сътрудничество в името на България, ние ще ви смятаме не само за свои идеологически противници, но и за врагове на държавата и народа и ще се борим с вас като с врагове на народ и държава.

Едно изкуствено творение, каквото е СДС, както беше създадено, така и ще си отиде.

Онова, което можете да сторите вие, е това - да попречите чужда държава да определя по-нататъшното развитие на България. Не можете ли да го сторите, жалко за вас, не за България. Защото ние ще останем да се борим за свободна и независима българска държава. Ще ни бъде трудно, но макар и по-късно ще достигнем до желаното.

Усъмните ли се - спомнете си библейското сказание за Давид и Голиат!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
България има нужда от протегнати за сътрудничество ръце, не от юмруци!

Мислете за България.

Да стиснем нашите десници, за да кажем с твърда и непоколебима вяра: ЩЕ УСПЕЕМ!

София, 25 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА ИЗПОЛЗВА ПРАВОТО СИ НА ВЕТО!” НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ И ЗАНАЯТЧИИТЕ ПО ПОВОД НА ПОПРАВКА В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.

 

Съюзът на собствениците на земя и занаятчиите в България в направената декларация от 14 май 1993 г., връчена на президентството, на Народното събрание и Министерския съвет, заяви, че неговите членове са против повторната поправка от това Народно събрание, независимо от това, че Законът за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ не ги удовлетворява. Това наше становище не беше взето предвид и на 20 май 1993 г. Законът беше променен, поради което

ЗАЯВЯВАМЕ:

Ако президентът на Република България не върне обратно "поправката на ЗСПЗЗ" в Народното събрание за преразглеждане и отмяна, ние, собствениците на земя, си запазваме правото да предприемем действия в границите на закона до извоюване на нашите права.

Щом Народното събрание толкова настоява за промяна на закона, нека приеме решение да се потърси наказателна отговорност от лицата, несъхранили и унищожили документацията по собствеността на имотите, и с това да съдейства за пълното възстановяване на собствеността върху земя и имущество.

Да приеме специален член в закона, с който да се направи реална и справедлива оценка на инвентара и домашните животни, внесени в ТКЗС, на сега действащи цени и с инфлационен коефициент.

Да се приеме текст в закона за трайните насаждения, чрез който да се приспадне количеството на иззетите от ТКЗС от частните собственици лозя и овощни градини и тогава да им се иска разлика в цената.

Щом като се задължават по различни поводи собствениците на земя да плащат чужди дългове, то редно е същите тези собственици да предявят днес искане да бъдат обезщетени за безвъзмездното ползване на техните земи.

Да се приеме с предимство закон за обезщетяване на собствениците на национализирания през 1948 година едър земеделски инвентар и техника.

Народното събрание да вземе решение собствениците на земята, върху която са построени промишлени предприятия и други, да имат предимство при приватизацията на обектите под формата на акционери за големите обекти и собственици на малките.

София, 20 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ГРАД ЯКОРУДА ПО ПОВОД НА ОБВИНЕНИЯ В ДОКЛАДА НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ДОБРОВОЛНОСТТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕТНИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ ЯКОРУДА И ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Ние, представителите на изпълнителната власт в община Якоруда, категорично отхвърляме всички обвинения, залегнали в доклада на Анкетната комисия за проучване и установяване на факти, свързани с нарушаване на принципа на доброволността при определяне на етническата принадлежност на учениците от общините Якоруда и Гоце Делчев.

Общинските власти в гр. Якоруда винаги са спазвали и ще спазват конституцията и законите на Република България и не биха упражнили натиск при етническото самоопределяне на учениците от района.

С протеста си изразяваме загриженост, че определени политически сили желаят да предизвикат изкуствено предпоставки за междуетническо напрежение не само в този район, но и в други райони в нашата страна.

Подобни начинания крият сериозна опасност за социалния и за гражданския мир на страната.

Якоруда, 27 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ФРОНТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 7 НОЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Ето защо, осъзнавайки тази опасност, нежелаейки да бъдем пасивни наблюдатели на безумната политическа пародия, разиграваща се пред очите ни, водеща не към преодоляване, а към задълбочаване на кризата, НИЕ СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ВЪВ ФРОНТ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, влагайки в това понятие следното съдържание:

- ФРОНТЪТ е обществено-политическа организация, възникнала на база на актуална обществена необходимост, а не въз основа на партийна идеология;

- ФРОНТЪТ е необходимо за определен период от време мобилизиране на гражданската съвест и разумен потенциал на нацията за решаване на неотложни за нея проблеми;

- във връзка с горното, ФРОНТЪТ е динамична политическа организация със срок на съществуване, определен от времетраенето на породилите го причини, т.е. до създаването на устойчиви обществено-политически и икономически отношения в страната, водещи към национален просперитет.

- в този смисъл ФРОНТЪТ е прагматическа политическа организация на разума и морала, в която могат да участват всички, които искат, знаят и могат да помогнат на страната, който си поставя следните

ЦЕЛИ:

- да сплоти политически на непартийна основа прогресивния потенциал на страната в името на една рационална политика за национален просперитет;

- мобилизирайки всички разумни сили на страната, използвайки целия производителен, научен и творчески потенциал на нацията, да разработи ясна, точна, морално справедлива и приемлива програма за държавно управление, защитаваща националното и човешкото достойнство и стимулираща националното развитие, към изпълнението на която да бъде ориентирана цялата представителна, парламентарна, изпълнителна и съдебна власт;

- да се бори за поемането на държавното управление от способни и нравствени личности, които, реализирайки програмата, да работят за изграждане на съвременно гражданско общество и икономическо развитие на страната.

За осъществяване на горните цели Фронтът на прогресивните сили в България си поставя за решаване следните

ЗАДАЧИ:

- политическо и гражданско активизиране на творческия потенциал на нацията за участие в обществения живот;

- с помощта на този потенциал формулиране на целта, елементите и връзките на желаната обществено-политическа и икономическа система, осигуряваща съживяването на страната и създаваща условия за развитие на съвременно гражданско общество;

- дефиниране на необходимите и достатъчни условия за излизане от кризата и цялостно възраждане на страната;

- моделиране на такава структура на държавно управление, която най-пълно да отговаря на интересите на цялото общество, осигурявайки необходимия за това законодателен инструментариум;

- поддържане на висока обществена активност при вземане на важни за страната решения при изчерпателна гласна мотивация на всяко решение чрез оценка по валидни за цялото общество критерии.

Отчитайки, че полезни за цялото общество решения могат да бъдат вземани само в условията на политически плурализъм, от една страна, както и реалността, че в аморфното посттоталитарно общество партийните идеологии все още нямат твърда социална опора поради липсата на съответните социални слоеве, чиито интереси би трябвало да изразяват политическите партии, от друга страна, Фронтът на прогресивните сили в България няма да се обвързва с партийни идеологии, а ще се ръководи от

ОБЩОЧОВЕШКИ ПРИНЦИПИ,

спазването на които само по себе си е именно необходимото условие за обществена подкрепа на всяко законодателно решение или действие на изпълнителната власт. Възприемайки като нравствени норми в своите действия разума и политическия морал, Фронтът на прогресивните сили в България ще се бори за утвърждаване на основните общочовешки ценности като свобода и равнопоставеност на индивида в обществото, неговото право на индивидуалност и собственост като задължителни елементи на едно бъдещо гражданско общество. В тази връзка ще отричаме всяка проява на расово, етническо, религиозно и политическо насилие, както и всяка форма на тоталитарно управление.

За постигането на определените цели и решаване на свързаните с тях задачи Фронтът на прогресивните сили в България ще си служи със средства, съответстващи на действащата конституция и закони на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 22 ОКТОМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1/1/ Сдружението "Граждански комитети на СДС", фиксирано на IV Национална конференция на СДС като "Клуб на симпатизанта в СДС", наричано по-долу "сдружението", е доброволна, демократична обществена организация за подпомагане, представителство и защита интересите на своите членове.
/2/ Сдружението е с идеална /нестопанска/ цел.
/3/ Сдружението е юридическо лице със седалище в гр. София ул. "Козлодуй" N 63.


II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ

Чл. 2/1/ Сдружението обединява усилията на учредителите и присъединилите се членове, като създава условия за разпространение на идеите, изразени в програмата на Съюза на демократичните сили.
/2/ Основни цели на дружението са:
1. Да съдейства за ликвидиране на последиците от тоталитарната система в обществения живот на страната и в съзнанието на гражданите.
2. Популяризиране идеята за създаване на масова класа от средни и дребни собственици.
3. Борба с всички законови средства срещу корупцията на всички етажи от законодателната, изпълнителната и съдебна власт.
4. Гражданските комитети /ГК/ ще действат срещу изолирането на СДС от широките слоеве на обществото и ще имат изключителни изисквания към моралния облик на личностите, издигнати в управлението на страната.
5. Чрез изпълнението на тези свои цели ГК ще се стремят да възвърнат доверието на хората, разочаровани от бавната смяна на системата и от отделни управляващи личности.
/3/ Средства за постигане на настоящите цели на сдружението са всички законоустановени начини.


III. СРЕДСТВА

Чл. 3/1/ Средствата на сдружението се състоят от:
1. Встъпителни вноски и членски внос.
2. Постъпления от дарения, завещания, вноски от спонсори и други законоустановени източници, непротиворечащи на закона и идеите на сдружението.
/2/ След прекратяване на сдружението имуществото се предава на държавата.

Чл. 4 Финансовата година на сдружението съвпада с календарната година.


IV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 5 /1/ Членуването в сдружението е доброволно.
/2/ Членове на сдружението могат да бъдат:
1. Всички български граждани, навършили 18 години, независимо от етническата и религиозната си принадлежност.
2. Всички български граждани, приемащи настоящия устав и програмните документи на сдружението, независимо от партийната си принадлежност. Изключенията са цитирани в Чл. 5 /4/, т.т. 1,2,3,4 и 5.
/3/ Нови членове на сдружението се приемат с подадена писмена молба от кандидата до съответния общински или местен ГК, който я разглежда на открито свое заседание и взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство.
/4/ В сдружението не могат да членуват:
1. Лица, изповядващи комунизъм, фашизъм, тероризъм, расизъм и насилие, както и идеи, които противоречат на целите и идеалите на демокрацията.
2. Лица с влязла в законна сила присъда, до момента на реабилитацията им.
3. Лица, членуващи в БСП и сателитните й партии и организации.
4. Лица, заемали ръководни длъжности в апарата на БКП.
5. Лица, членували в Съюза на АБПФК.

Чл. 6 /1/ Членството в сдружението се прекратява при следните обстоятелства:
1. При прояви, признати с квалифицирано мнозинство от общински или местен ГК като несъвместими с устава на сдружението.
2. В предвидените от закона обстоятелства.
3. По желание на члена на сдружението, изразено с писмена молба до съответния местен или общински ГК.
/2/ Права и задължения на членовете на сдружението:
1. Всеки член има право:
а. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението;
б. да иска да му бъде предоставяна информация за дейността на сдружението и на неговите ръководни органи.
2. Всеки член на сдружението е длъжен:
а. да плаща редовно определения от Националната конференция /НК/ членски внос;
б. да спазва приетия устав на сдружението.

Чл. 7 Структура:
/1/ Местни граждански комитети - членска маса минимум 10 души, които си избират председател.
/2/ Общински граждански комитети - състоят се от всички местни ГК. Избират си ръководство, в т.ч. председател, зам.-председател и секретар.
/3/ Градски и регионални граждански комитети - състоят се от по двама членове на всеки общински ГК, упълномощени от Общото събрание на същия.
/4/ Национален съвет на гражданските комитети - състои се от по двама членове на всеки регионален ГК, упълномощени от Общото събрание на същия.

/Пресслужба "Куриер"/

 


12:10:10
31.05.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!