4 януари 1994


София, 4 януари 1994 г.
Брой 2 /1047/


София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ


ГОСПОДА ДЪРЖАВНИЦИ И ПОЛИТИЦИ,

Упълномощени сме от името на над 200 хиляди жени, членуващи в Демократичния съюз на жените, и от хиляди симпатизанти на организацията да изразим огромното си възмущение от вашата щедрост към самите себе си, изразена в разпределените над 1 млн. и 200 хиляди лева на Министерския съвет под формата на тринадесета и на четиринадесета работни заплати.

Ние добре сме запознати с Конституцията на Република България, в която е заложена като неизменна и социалната функция на държавата. Но държавата ни не сте само вие, господа! Държавата са и 84 на сто от българите, живеещи под социалния минимум, и 82 на сто от бременните и 64 на сто от децата ни, които не се хранят пълноценно; и 131 хилядите болни от туберкулоза на прага на XXI век; и инвалидите; и над 2 млн. пенсионери, които не могат да достигнат скромната граница на жизнения минимум от 1473 лева; и над 650 хилядите безработни; и сираците; и... да изброяваме ли още?!

Промени, господа, се правят, когато се започне от самите нас. Демокрацията изисква отговорност от всички ни, но и морал от всички ни! Не отричаме напрежението, с което работите, и усилията, които полагате. Но преценка за свършеното от вас дава народът. А този мъдър българин не счита, че към ежемесечно индексираните ви работни заплати заслужавате и допълнителни парични почести. Почести и уважение заслужават хората на България, заслужават техните деца и домове. Дано поне не забравите, че 1994 г. е международна година на семейството и с по-ефективна и мъдра държавническа дейност да допринесете за самочувствието и благополучието на българското семейство.

София, 3 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


Отчитайки факта, че Министерският съвет на Република България като върховен орган на изпълнителната власт е взел предвид своя принос в развитието на икономическите процеси в страната, които доведоха през 1993 г. до по-нататъшно обедняване на населението, до ръст на безработицата, до спад на реалните доходи, до ескалация на престъпността и корупцията, и в резултат на своята самооценка се е "самонаградил" с тринадесета и четиринадесета заплати на обща сума от над 1 милион лева, взети от продънения джоб на българския данъкоплатец,

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

е длъжен да припомни на държавните мъже на България древната мъдрост от Светото писание:

"Горко на този народ, чийто цар е дете,

а началниците ядат рано".

ЗА ИС НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

София, 3 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ГОДИШЕН ОБЗОР /ЧАСТ ВТОРА/ НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ" ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕЗ 1993 Г.


Смъртно наказание

Смъртното наказание не е отменено в Наказателния кодекс /НК/, но има мораториум върху неговото изпълнение, наложен през 1990 г. от Великото народно събрание /ВНС/. Република България ратифицира Европейската конвенция за човешки права и основните свободи през 1992 г. Приемането на допълнителен протокол (N 6) за отмяна на смъртното наказание е желателно, но не е задължително.

Българското обществено мнение е разделено на две. От една страна, депутати (П.Марков, Ат.Джеров) са внесли законопроект за отмяна на мораториума върху изпълнението на смъртното наказание. От друга страна, Министерство на правосъдието - П.Корнажев, е категорично против него и е готов да подаде оставка.

Мнението на сдружение "Хелзинкски наблюдател" е, че смъртно наказание не трябва да се налага никога вече за политически възгледи, за корупция и за икономически злоупотреби. За особено жестоки убийства, за наркотрафик и за вътрешен и международен тероризъм налагането на наказанието "лишаване от живот” изисква допитване до народа (референдум).


Политически плурализъм (чл.11)

Законът за политическите партии е много либерален. Отсъствието на значима долна граница за броя на членовете дава възможност за съществуването на десетки регистрирани сдружения на гражданите, които на думи развиват политическа дейност, а на практика ползват предимно привилегиите на безмитен внос, т.е. нанасят сериозни щети на приходната част на държавния бюджет и на бюджетите на общините.

Съдилищата засега отказват регистрация на партии на етническа и религиозна основа. През 1993 г. беше отказвана регистрация на ОМО "Илинден", на Турска демократическа партия (А.Кенан), на Мюсюлманска демократична партия (Н.Генджев) и др.

Остава без решение от Конституционния съд въпросът с дейността на партията Движение за права и свободи /ДПС/. Това движение има парламентарна група и според лидера А.Доган е "партия на етническа основа" - (Конференцията на ДПС, ноември 1993 г), а според проф. И.Татърлъ тя е наследник на терористичната нелегална организация "Турско национално-освободително движение в България", преследвана от законите на Република България преди 10 ноември 1989 г.

Сдружение "Хелзинкски наблюдател" смята, че Конституционният съд трябва да бъде сезиран отново и да излезе с решение (за това са нужни 7 гласа), защото в момента се работи с двоен стандарт: отказва се политическа дейност на цигани, турци, власи и македонци, а се разрешава нарушение на чл.11, ал.4 на конституцията, дейността на ДПС (политическа организация на турците и мюсюлманите в България), както и на няколко християнски партии - Обединен християндемократически център/ОХДЦ/, Християн-аграрна партия/ХАП/, Християндемократически съюз/ХДС/, Християн-републиканска партия/ХРП/ и др.


Свобода на вероизповеданията

Новата конституция гарантира свобода на вероизповеданията. Ал.З на чл.13 гласи, че "Традиционната религия в Република България е източноправославното вероизповедание". Възстановени са всички нарушавани в миналото религиозни права на българските граждани, изповядващи исляма. Усилено се строят джамии, свободно се води религиозно обучение.

Сдружение "Хелзинкски наблюдател" изразява мнението, че верските убеждения на гражданите, изповядващи исляма, се използват за политически цели, например за промяна на имената на българските мохамедани, както и за изучаване на турски език в селища на Родопите, където този език не се явява майчин.

Турски език е въведен в българското държавно училище в нарушение на действащия закон за народната просвета, приет на 18 септември 1991 г. от Народното събрание /НС/, т.е. в съгласие с чл. 36 на новата конституция.

"Хелзинкски наблюдател" смята, че проблемът за свобода на вероизповеданията е непосредствено свързан с въпроса за единството на българската нация. Разпространението на исляма и на другите нови религиозни учения, добили гражданственост като "секти", нямащи нищо общо с християнството, работи за разбиване на единството на българския народ и демотивира младото поколение за труд и за защита на отечеството. Само за 1993 г. повече от 1000 младежи, определили се като турци, не са постъпили в армията, нарушавайки законите и Конституцията на България. Тяхното двойно гражданство не е отнето.

Държавното ръководство не трябва да бъде безучастно към нашествието на религиозните секти. Техните идеологии се базират на менталното манипулиране и подчинение на вярващите. Те подбуждат към религиозна омраза вярващите от други религии, в това число и към изповядващите традиционната за България източноправославна религия. Внушенията, че трябва да се подчиняват само на законите на Бога, съответно само на нарежданията на пасторите, според Сдружение "Хелзинкски наблюдател" е вид религиозен фундаментализъм, не по-различен и не по-малко опасен от ислямския,  който трябва да среща отпор, а не търпимост от страна на държавата. Гражданите, членуващи в секти като "Слово на живот", "Огнена вяра", "Войни на Христа", "Емануил", "Истина от Сион", са вече с нарушени човешки права и са демотивирани за градивен труд в полза на България.

"Хелзинкски наблюдател" изразява мнението, че поради пропускане на момента за просвета и контрол върху дейността на религиозните секти (съгласно Резолюция N 1178/1992 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа) се налага предприемането на радикални мерки от страна на съда и особено от страна на Главна прокуратура. Ограничаване на дейността на сектите е ограничаване на религиозната свобода, но то се предвижда в Международен пакт за граждански и политически права "в интерес на обществения ред, здраве и морал"(чл.18, ал.3).


Свобода на словото и печата и информацията.

Тя съществува почти неограничено. Всяка партия или сдружение на граждани може да има свой печатен орган. Няма официална цензура. Издават се вестници и на турски език. Функционират множество частни радиостанции.

Неограничената свобода води и до сериозни нарушения на законите и конституцията. Най-често се нарушава чл.32, ал.1. През 1993 г. единични са случаите на защита срещу посегателство върху "честта, достойнството и доброто име на гражданите" и особено на политиците. В някои страни (Чехия) законът предвижда за такива нарушения до 2 години затвор.

Приемането и разпространението на информация не среща ограничения. В смесените райони функционират множество нелегални ретранслатори на турски телевизионни програми, което представлява нарушение на съществуващия закон за радиото и телевизията.

"Хелзинкски наблюдател" изразява мнението, че приемане и разпространяване на телевизионни /TV/ програми са две различни неща. Разпространяването на радио- и телевизионна информация трябва да става под контрола на държавата и да бъде ограничавано тогава, когато е застрашена националната сигурност (чл.32, ап.2).

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА НЕОКОНСЕРВАТИВНАТА СИНЯ ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 26 ЮНИ 1993 г. В СОфИЯ


        1. Неприкосновената частна собственост е основата, върху която се градят обществените отношения.

2. Семейството, църквата, традициите и неписаните правила на съсловието са основните морални ценности на индивида.

3. Българите с творческа нагласа и инициативност, хората на едрия и на средния бизнес са основата на пирамидата на обществото. Правилата в държавата се диктуват от тях. Неокон-сервативна синя партия /НКСП/ е партия на всички предприемчиви българи, които ще формират съсловието на едрия и на средния бизнес в България.

4. НКСП е партия на изявените личности в науката, културата и образованието.

5. НКСП държи за отменянето на всички незаконосъобразни актове по съдебен и по парламентарен път в България, в това число:
- референдум за републиката -1946 г;
- т.нар. "Народен съд";
- присъди над т.нар. "невъзвращенци";
- нормативни актове, предоставящи средства на терористични организации;
- избори за Велико Народно събрание 1990 г..

6. НКСП настоява за истината по всички политически репресии в периода 1944-1989 г.

7. НКСП настоява за разкриване на досиетата, за да престанат политическият и икономическият шантаж с тях.

8. НКСП е за връщане на земята в реални граници и безусловна реституция на едрата и на друга градска собственост.

9. НКСП настоява за съд над виновниците за икономическата катастрофа по време на тоталитаризма и посткомунистическия период.

10. НКСП е за независими една от друга власти - законодателна, съдебна и изпълнителна, а също така и за независими църква и средства за масово осведомяване.

11. НКСП е за референдум за република или монархия, за Търновската конституция или за приетата от Великото народно събрание /ВНС/ - 1990 г. И за провеждането на референдум тогава, когато хората в тази страна станат реални собственици, т.е. свободни.

12. НКСП счита, че програмата на Съюза на демократичните сили /СДС/ е единствената политическа програма в страната, която може да отклони България от пътя на перестройката и да я насочи към нормално демократично развитие.

13. НКСП ще се бори за данъчни преференции за селското стопанство и за хранителната промишленост, и за законово стимулиране на спонсорството по отношение на екология, медицина, наука, изкуство и култура, образование и спорт.

14. НКСП е за закриване на обектите на тежка индустрия в България или предоставянето им на чуждестранни инвеститори при строг екологичен контрол.

15. НКСП пледира за законова основа на провежданата данъчна политика и за учредяването на данъчна полиция.

16. НКСП е за създаване на оптимални условия за функционирането на свободно пазарно стопанство.

17. НКСП е за действително свободно ценообразуване, подчинено на закона за търсенето и предлагането.

18. НКСП е за действена демонополизация и за лоялна пазарна конкуренция.

19. НКСП е за либерализация на импортно-експортната дейност.

20. НКСП е за подпомагане и за улесняване на свободното частно предприемачество и особено на малкия и средния бизнес.

21. НКСП е за спиране на дотациите за нерентабилните производствени структури.

22. НКСП е за професионална армия и гражданско обучение.

23. НКСП е за развитие на науката, културата и образованието със значителен принос на частната инициатива и спонсориране.

24. НКСП е за научнообоснована екологична политика, за възстановяване и за запазване на природните ресурси на страната; за финансиране на широко мащабно проучване за оптимална структура на енергийните мощности.

25. НКСП иска ред и законност в държавата. Ограничаване на престъпността и ликвидиране на организираната престъпност. Законово регламентиране на социалното и на здравно осигуряване, без които населението се пролетаризира, а това е основна заплаха за демокрацията.

26. НКСП е за разумна и балансирана външна политика:

В света - съобразяване с постановките на Общото събрание на ООН и Съвета за сигурност. Подчертан стремеж за поддържане на добри отношения с великите сили - САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Япония, Китай и Германия.

В Европа - стремеж за равноправно членство в Европейската общност, където има какво да дадем за общия дом.

На Балканите - абсолютен неутралитет и решаване на регионалните конфликти чрез институции на ООН и ЕО. Само така България може да заслужи роля на справедлив арбитър.

Източна Европа - стремеж и инициативност за заемане на лидерска политическа позиция сред страните от бившия социалистически лагер - Румъния, Сърбия, Македония, Украйна, Молдова, Грузия.

В Черноморския басейн - стремеж за осъществяване на мост /заедно с Турция/ между Европа и Русия, Европа, Средния изток и мюсюлманския свят /безмитни зони, условия за преговори, осигуряване на транспорт, почивка и др./.

НКСП е за създаване на нарочен държавен комитет, занимаващ се с проблемите на България зад граница.

27. Програмата се допълва от Конгрес или Събрание на председателите по предложение на клубовете: Монархически клуб, Републикански клуб, Философски клуб, Бизнес клуб, клуб "Екология", клуб "Наука", клуб "Образование" и клуб "Национална сигурност".

/Пресслужба "Куриер"/


14.00.00
04.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!