4 април 1991

СОФИЯ, 4 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                          БРОЙ 67 /342/

СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНО-ПРОСВЕТИТЕЛСКОТО СДРУЖЕНИЕ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" - РУСЕ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


В ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ ДЕЯТЕЛИ НА ПАРТИИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ С РЕПУБЛИКАНСКА ОРИЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИЕХА ПОЧТИ ЩАФЕТНА АТАКА СРЕЩУ ИДЕИТЕ НА МОНАРХИЗМА И ТЕХНИТЕ КОНКРЕТНИ НОСИТЕЛИ. ОБЕКТ НА НЕСДЪРЖАНО ТЕНДЕНЦИОЗНИ, А И СЪВМЕСТИТЕЛНО-ПРОСВЕТНИ САРКАЗМИ СТАНАХА КАКТО САМАТА ЛИЧНОСТ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАР СИМЕОН ВТОРИ, ТАКА И ПАРТИИТЕ, СЪЮЗИТЕ, А И ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ, КОИТО С ДЕМОКРАТИЧНО ПРАВО СЕ БОРЯТ ЗА НЕГОВАТА ЗАКОННА КАУЗА! СТИГА СЕ ДОТАМ ЦАРЯТ ДА БЪДЕ НАРЕЧЕН С ОБИДНО ПРИНИЗЯВАНЕ... СИМЕОН БОРИСОВ, А И КОЩУНСТВЕНО ДА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ТАКОВА ЛИЦЕ В ГРАЖДАНСКИЯ РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРИЯ НЯМА!? СЛЕД КАТО НА ХОРА СЪС СРЕДНА ИСТОРИЧЕСКА КУЛТУРА Е ЯСНО, ЧЕ СЛЕД ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 Г. НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО Е ПРОГОНЕН НАСИЛСТВЕНО ОТ СТРАНАТА СИ, ИЗВЪН ВСЯКАКВИ ПРЕРОГАТИВИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО!

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТАЗИ НЕКУЛТИВИРАНА, А И НЕОТОТАЛИТАРНА ОБСТАНОВКА, НАЦИОНАЛНО ПРОСВЕТИТЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" СЧИТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА ЗАЯВИ, ЧЕ ОСТРО РЕАГИРА НА ПОДОБЕН ПОДХОД В НАШИЯ НАЦИОНАЛЕН ЖИВОТ И НАСТОЯВА ЗА СЪОТВЕТНО ИЗВИНЕНИЕ ПРЕД ЦАРЯ. СДРУЖЕНИЕТО ЩЕ ДОРАЗВИВА ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ДЪРЖАВНАТА ИДЕЯ НА СВОЯ ПАТРОН ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ МОНАРХИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА, КАТО ПРИПОМНЯ, ЧЕ СТЕФАН СТАМБОЛОВ Е ВСЪЩНОСТ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КРЪСТНИК НА ТАЗИ ВЪРХОВНА ИНСТИТУЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО И С КОЯТО ВЪПРЕКИ НЕМИЛОСТИВИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ОБРАТИ НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО ЗАПИСА ВЕЧНИ, ЗЛАТНИ СТРАНИЦИ В СВОЯТА ГЕРОИЧНО-ДРАМАТИЧНА, ДУХОВНА И СТОПАНСКА ЛЕТОПИС. ПЛЮС ВСИЧКО БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ЗАПОЗНАЕМ НЕ ДОТАМ ЕРУДИРАНИТЕ ПРИСМЕХУЛНИЦИ НАД МОНАРХИЗМА С МНОГОБРОЙНИ ФАКТИ ОТ РЕВОЛЮЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА ВЕЛИКИ ЛИЧНОСТИ, КОИТО В ПОСЛЕДНИЯ И НАЙ-МЪДЪР ПЕРИОД НА ЖИВОТА СИ СА СТАВАЛИ НЕПРЕКЛОННИ ПОДДРЪЖНИЦИ НА МОНАРХИЗМА. ЗАСЕГА ЩЕ СПОМЕНЕМ САМО ХЕГЕЛ И ДОСТОЕВСКИ...

НАЦИОНАЛНОТО ПРОСВЕТИТЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ ЗАЯВЯВА, ЧЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА НАУЧНО-КУЛТУРНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА И ТВОРЧЕСКО ОСЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД КЪМ ТЯХ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ПРОСВЕТЕНАТА КОНСТИТУЦИОННО-ПАРЛАМЕНТАРНА МОНАРХИЯ, А И ЧЕ ЗАСТАВА ТВЪРДО ПРИ ВСЯКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗАД ПОЗИЦИИТЕ НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗИРАНИ МОНАРХИСТИ В СТРАНАТА, РЕСПЕКТИВНО РУСЕНСКИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ". ТЕХНИТЕ ЛОЯЛНИ ЦЕЛИ СЕ ПОКРИВАТ В ПРОСВЕТИТЕЛСКИ КОНТЕКСТ С МНОГО ОТ НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНИТЕ ТОЧКИ НА НАШИЯ УСТАВ, КОЙТО СПОРЕД НАС МОЖЕ ДА СТАНЕ РЕАЛНО БЛАГО ЗА НАРОДА САМО СЪС ЗАВРЪЩАНЕТО НА НАШИЯ МНОГООБИЧАН ЦАР ПРИ ПРЕСТОЛНО ПОЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ НИ СЪДБИНИ! ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ДИНАСТИЧНОТО ПРАВО НА НЕГОВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ.

РУСЕ, ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "НАШ ДОМ", ОБЕДИНЯВАЩ 71 СЕМЕЙСТВА ОТ АСЕНОВГРАД, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ОТНОВО НИЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ПРОДАДЕНИТЕ ДОБРОВОЛНО ОТ МЮСЮЛМАНИТЕ, ЗАМИНАЛИ ЗА ТУРЦИЯ ГОЕЗ ЛЯТОТО НА 1989 Г., СМЕ СИЛНО ОБЕЗПОКОЕНИ. НА МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК "РАМАЗАН-БАЙРЯМ" Е ПРИДАДЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦЕНТ И В ГРАДА НИ Е ПРЕДСТАВЕН КАТО ГЛАДНА СТАЧКА С ИСКАНЕТО ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ ЖИЛИЩАТА, ЗАКУПЕНИ ОТ НАС ПО ЗАКОНЕН РЕД. ЗАКОННОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ Е ДОКАЗАНА ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ И НЕЗАВИСИМИ КОМИСИИ ОТ НАЙ-ВИСОКО НИВО. КОМИСИИТЕ РАБОТИХА ПО НАСТОЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ И ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, НА ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА И НА МИНИСТЪР НОРА АНАНИЕВА.

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА НИЕ НЕПРЕКЪСНАТО СМЕ ПОДЛОЖЕНИ НА ТОТАЛЕН НАТИСК ОТ БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ОТ ТЕХНИ БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ. СПОКОЙСТВИЕТО В СЕМЕЙСТВАТА НИ Е НАРУШЕНО. ОТПРАВЯТ СЕ ЗАПЛАХИ ЗА ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ И САМОРАЗПРАВА. ОТНОВО ИМА ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА НИ - БЕШЕ РАЗБИТ ГАРАЖ И КОЛАТА В НЕГО ВЕЧЕ НЕ Е В ДВИЖЕНИЕ. ПРАВИ СЕ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА СБЛЪСЪК, КОЙТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕКОНТРОЛИРУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ, ЗА КОЕТО ОПРЕДЕЛЕНО ВИНА ЩЕ НОСЯТ ТЕЗИ, КОИТО С ДЕЙСТВИЯТА СИ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ ПОДКРЕПЯТ ЕДНА ТАКАВА ПОЗИЦИЯ НА НАРУШИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР. ИМЕННО ЗАРАДИ ТОВА БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ НИЕ СЕ СТРАХУВАМЕ ОТ ЕДНОСТРАННО РЕШАВАНЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС В ПОЛЗА НА ТЕЗИ, НА КОИТО ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ ЗА ЖИЛИЩЕТО БЕШЕ ЗАПЛАТЕНО ПО ТЯХНО ЖЕЛАНИЕ. ОПАСЯВАМЕ СЕ, ЧЕ С ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗ ТЕЗИ ПРОДАЖБИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА НИЩОЖНИ.

НАСТОЯВАМЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА НА ЕДНА ГРУПА ОТ ХОРА /В СЛУЧАЯ ЖИЛИЩЕН ПРОБЛЕМ/ ДА НЕ СЕ НАКЪРНЯВАТ ПРАВАТА НА НАСТОЯЩИТЕ СОБСТВЕНИЦИ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И ТОВА СМЕ ДОКАЗАЛИ НЕВЕДНЪЖ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ НАШАТА СТРАНА ЩЕ БЪДЕ ПРАВОВА И ЗАКОНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ; ВСИЧКИ ЩЕ ИМАТ ЕДНАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СТРАНАТА И ЩЕ Я СМЯТАТ ЗА СВОЯ РОДИНА. ТОЧНО ТОВА АФИШИРАТ И МЮСЮЛМАНИТЕ. А НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ ЕМИГРАНТИ В СОБСТВЕНАТА СИ СТРАНА.

АСЕНОВГРАД, 30 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЖИТЕЛИ ОТ ХАСКОВО, ПОСТРАДАЛИ ОТ "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА, ДО КОМИТЕТА ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА КЪМ ООН, ДО ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - ХАСКОВО И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ПРЕЗ СЪДБОНОСНОТО ЛЯТО НА 1989 Г. НИЕ БЯХМЕ ПРИНУДЕНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ, ДЕЙСТВАЩИ САМО ТОГАВА И САМО СПРЯМО НАС, ДА СЕ ИЗСЕЛВАМЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ. С ПРОВЕЖДАНАТА АНТИТУРСКА ПРОПАГАНДА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ БЕШЕ НАСТРОЕНА ПРОТИВ НАС - ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. ЗА ДА ОПРАВДАЕ СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ, БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ВНУШИ НА НАРОДА ЧРЕЗ РАДИОТО, ПЕЧАТА И ТЕЛЕВИЗИЯТА МИСЪЛТА ЗА ТАКА НАРЕЧЕНАТА "ТУРСКА ЗАПЛАХА", А ИМЕННО, ЧЕ ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА СВОИ ТАЙНИ, ВЪОРЪЖЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖЕЛАЕ ДА ОБЯВИ АВТОНОМНА РЕПУБЛИКА В ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ВНУШИ, ЧЕ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПРЕДЯВЯВА ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ БЪЛГАРИЯ "И ЖЕЛАЕ ДА ВЪРНЕ КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА НАЗАД". ПО ТОЗИ НАЧИН ТЕ СПЕЧЕЛИХА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ НА СВОЯ СТРАНА. НАШИЯТ НАРОД ЖИВЕЕШЕ В СТРАХ И НЕСИГУРНОСТ.

В КРАЯ НА МАЙ И НАЧАЛОТО НА ЮНИ НЕУДОБНИТЕ НА ВЛАСТТА И НА ОТДЕЛНИ "ДРУГАРИ" ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД БЯХА ЕКСТРАДИРАНИ ЗА ТУРЦИЯ, АВСТРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ. ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ИЗПАДНА В ПАНИКА И СТРАХ В ОЧАКВАНЕ НА НОВИ РЕПРЕСИИ И НАСИЛИЯ. ТОГАВА БЯХА ПУСНАТИ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ЗАДГРАНИЧНИ ПАСПОРТИ И ЗАПОЧНАХА ДА НИ ИЗДАВАТ УЧУДВАЩО БЪРЗО ЗАДГРАНИЧНИ ПАСПОРТИ. СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА ПАСПОРТА HИ ОПРЕДЕЛЯХА УСТНО СРОКОВЕ, В КОИТО ТРЯБВАШЕ ДА НАПУСНЕМ СТРАНАТА. В НАЧАЛОТО ТЕЗИ СРОКОВЕ БЯХА РАВНИ НА ЧАСОВЕ. НА МНОГО НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ПАСПОРТИТЕ ИМ СЕ НОСЕХА ВКЪЩИ И ИМ СЕ ЗАПОВЯДВАШЕ ДА НАПУСНАТ ВЕДНАГА СТРАНАТА. ИНТЕРЕСНО Е ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ТАКА СЕ ПРОЦЕДИРАШЕ ПРЕДИМНО С НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАДОВЕТЕ. МОЖЕ БИ ЗА ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ТЕХНИТЕ ЖИЛИЩА И ДА ГИ ПОЛУЧАТ ДРУГИ. ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ИЗПАДНА В ПАНИКА И МАСОВА ПСИХОЗА. И СЕ ПРОТОЧИ ЖИВАТА ВЕРИГА КЪМ ТУРЦИЯ ОТ ЕКСТРАДИРАНИ, ПРИНУДИТЕЛНО ИЗСЕЛВАНИ И ТЕХНИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ. ЗА ДА ПОЛУЧИМ ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ, НИЕ ТРЯБВАШЕ ДА ПОГАСИМ ВСИЧКИ ЗАЕМИ, ДА ИЗПЛАТИМ ВСИЧКИ ДАНЪЦИ И ДА ПРЕДСТАВИМ СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ОТ СЪВЕТА И ДСК. ЗА ДА ПОГАСЯТ ЗАЕМИТЕ, МНОГО ХОРА БЯХА ПРИНУДЕНИ ДА СИ ПРОДАДАТ ЖИЛИЩАТА НА ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ ИЛИ НА ЧАСТНИ ЛИЦА ПОД ЕДНА ИЛИ ДРУГА ФОРМА. ДРУГИ СИ ПРОДАДОХА ЖИЛИЩАТА НА НИЩОЖНИ ЦЕНИ, ЗА ДА ИЗПЛАТЯТ ЧАСТНИ ЗАЕМИ ИЛИ ЗА ДА МОГАТ ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПЪТУВАНЕТО И ПРЕХРАНАТА СИ ДО И В ТУРЦИЯ.    ИЗМАМИТЕ, ИЗНУДВАНИЯТА И СПЕКУЛАЦИИТЕ С НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ БЯХА МАСОВО ЯВЛЕНИЕ. НАШАТА ПОКЪЩНИНА И ЖИЛИЩА БЯХА ИЗКУПУВАНИ НА БЕЗЦЕНИЦА, ДОКАТО ПРЕВОЗИТЕ ОТ ХАСКОВО ДО КАПИТАН АНДРЕЕВО С ТЕЖКОТОВАРНИ КОЛИ СТРУВАХА ОТ 7000 ДО 15 000 ЛВ. /ТОЛКОВА, ЗА КОЛКОТО СЕ ИЗКУПУВАХА ЖИЛИЩАТА НИ/, А С ЛЕКИТЕ ТАКСИТА ОТ 3 ДО 5 ХИЛ.ЛВ. ЗА ЕДИН КУРС. ДЪРЖАВНИТЕ АВТОМОБИЛИ БЯХА ОГРАНИЧЕНИ И С ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ СЕ ПРАВЕХА ЧЕРНИ КУРСОВЕ, МНОГО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАХА И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАХА ОТ НАШЕТО ПОЛОЖЕНИЕ, КАТО ИЗКУПУВАХА НА БЕЗЦЕНИЦА ЖИЛИЩАТА И ПОКЪЩНИНАТА НИ. НЯКОИ ОТГОВОРНИ ДРУГАРИ УСПЯХА ДА СЕ СДОБИЯТ ДОРИ С НЯКОЛКО ЖИЛИЩА, КОИТО ПРЕПИСАХА НА СВОИ БЛИЗКИ.  СЛЕД ОБЩАТА ПАНИКА И ПСИХОЗА ДОЙДЕ МОМЕНТЪТ НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО. НИЕ РАЗБРАХМЕ, ЧЕ СМЕ ПРИНЕСЕНИ В ЖЕРТВА ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЪРХУШКА В БЪЛГАРИЯ ПО ТОВА ВРЕМЕ, ЖЕСТОКО ПОДВЕДЕНИ И МАНИПУЛИРАНИ, ЗА ДА МОЖЕ ТЯ ДА ОТВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕТО НА НАРОДА ОТ КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. РАЗБРАХМЕ, ЧЕ НАШЕТО МЯСТО Е ТУК, В БЪЛГАРИЯ, И НАШАТА ЕДИНСТВЕНА РОДИНА Е БЪЛГАРИЯ. ЗАТОВА СЕ ЗАВЪРНАХМЕ ОТ ИЗТОК И ОТ ЗАПАД, ПОВЯРВАЛИ В ДЕМОКРАЦИЯТА СЛЕД СТАНАЛИТЕ СЪБИТИЯ СЛЕД 10 НОЕМВРИ, ПОВЯРВАЛИ, ЧЕ ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1989 ГОДИНА, НЯМА ДА СЕ ПОВТОРИ, С НАДЕЖДА, ЧЕ ЩЕ НИ БЪДАТ ВЪРНАТИ ДОМОВЕТЕ. РОДНИЯТ ДОМ, КОЙТО СМЕ ИЗГРАДИЛИ С ТРУДА, ПОТТА И СПЕСТЯВАНИЯТА НА НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ. УВИ! ПРИ ЗАВРЪЩАНЕТО СИ ОКОЛО 1500 СЕМЕЙСТВА ОТ КВ. "ХИСАР" И ОТ КВ. "КАМЕННИ" В ХАСКОВО ЗАВАРИХА СВОИТЕ ДОМОВЕ РАЗРУШЕНИ И ОСТАНАЛАТА В ТЯХ ПОКЪЩНИНА ОГРАБЕНА. ВЕЧЕ ВТОРА ГОДИНА ПРОДЪЛЖАВА НАШЕТО ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ПО ТОЗИ ЖИЗНЕНОВАЖЕН ПРОБЛЕМ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НАШЕТО ТЪРПЕНИЕ СЕ ИЗЧЕРПА И ЗАТОВА ОТ ПЪРВИ АПРИЛ Т.Г. ОБЯВЯВАМЕ БЕЗСРОЧНА, ЕФЕКТИВНА СТОЯЩА СТАЧКА ПРЕД ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ХАСКОВО СЪС СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. ВСИЧКИ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ OТ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮНИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ АВГУСТ 1989 Г., ИЗВЪРШЕНИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА, ДА БЪДАТ АНУЛИРАНИ, КАТО ПРИНУДИТЕЛНИ, НЕРЕАЛНИ, СКЛЮЧЕНИ В СЪСТОЯНИЕ НА КРАЙНА НУЖДА И ПРИ ОСОБЕНА ОБЩЕСТВЕНА, ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.

2. ДА БЪДАТ АНУЛИРАНИ ОТКАЗИТЕ ОТ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЖСК - РЕСПЕКТИВНО ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПОСТРОЕНОТО, НЕДОВЪРШЕНО ЖИЛИЩЕ, КАТО НА ПРАВОИМАЩИТЕ КУПУВАЧИ СЕ ОСИГУРЯТ ДРУГИ ЖИЛИЩА.

3. ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ ИЛИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ДРУГИ ЖИЛИЩА НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА, АКО НАЕМНИТЕ ДОГОВОРИ НЕ СА ПРЕКРАТЕНИ ПО СЪДЕБЕН РЕД.

4. ДА БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА КВАРТАЛ "ХИСАР" И КВАРТАЛ "КАМЕННИ", НА КОИТО СА СЪБОРЕНИ КЪЩИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

А/ ДА БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ С ЖИЛИЩА, КАТО ЦЕНИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО ТАРИФИТЕ, ДЕЙСТВАЩИ СЪГЛАСНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО ОТ 1989 Г.;
Б/ ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ЗА СЪБОРЕНИТЕ КЪЩИ И БЪДАТ ОЦЕНЕНИ СЪЩО ПО ЦЕНИ ОТ 1989 Г.;
В/ ДА СЕ ОБЕЗЩЕТЯТ МАТЕРИАЛНО И МОРАЛНО ПОСТРАДАЛИТЕ, КАТО ОБЩИНАТА ИМ ИЗПЛАТИ НАЕМИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ ДАТАТА НА СЪБАРЯНЕТО НА КЪЩИТЕ ДО МОМЕНТА НА НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ЖИЛИЩА;
Г/ ДА СЕ ПОДВЕДАТ ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ЛИЦАТА, ВИНОВНИ ЗА РАЗРУШАВАНЕТО НА КЪЩИТЕ В КВ. "ХИСАР" И КВ. "КАМЕННИ".

ХАСКОВО, 1 АПРИЛ 1991 ГОДИНА    

ЧЛЕНОВЕ    НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛИПИ ДИМОВ

ГОВОРИТЕЛ: ЛОРА ОГНЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
МЮМЮН КАМИЛОВ   
ФАХРИ МУРАД   
ГАЛЯ ЮРИЕВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ДО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ДО ШЕФОВЕТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПОСОЛСТВА В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС И КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ДВЕТЕ ФРАКЦИИ НА БКП - УПРАВЛЯВАЩАТА БСП И ПАРЛАМЕНТАРНАТА УПРАВЛЯВАЩА "ОПОЗИЦИЯ" СДС - ЗАДУШАВАТ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ И ПРЕЧАТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗВИВАТ В ЕСТЕСТВЕНО ДЕМОКРАТИЧНО РУСЛО.

С ПРОВЕЖДАНАТА ЖЕСТОКА ФИНАНСОВА РЕФОРМА СЕ ИЗВЪРШВА ИКОНОМИЧЕСКИ ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ПРОИЗВОДСТВОТО Е В КОЛАПС, КОЙТО ДОУБИВА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. ВЕРНИ НА СВОИТЕ КОРИСТНИ ИНТЕРЕСИ И ТЕЗИ НА ПРИБЛИЖЕНИТЕ ИМ КРЪГОВЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТНИЦИ, МОНОПОЛИСТИ И СПЕКУЛАНТИ РАЗВИХРИХА СВОЯ ХИЩНИЧЕСКИ НРАВ И ХВЪРЛИХА СТРАНАТА В БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, КАТО Я ИЗПРАВИХА ПРЕД НЕИЗБЕЖЕН ГЛАД. ТЕ НЕ ЖЕЛАЯТ ПАРИЧНА РЕФОРМА И ТАКАВА ЗАКОНОВА УРЕДБА, ЧРЕЗ КОИТО ДА СЕ ДАДЕ ЗЕЛЕНА УЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА "СПРАВЕДЛИВ СТАРТ". БЕЗРАБОТИЦАТА СЕ РАЗРАСТВА ЛАВИНООБРАЗНО В ЗАСТРАШИТЕЛНИ РАЗМЕРИ. ДВАТА ПРОФСЪЮЗА, ВЕРНИ НА СИНИЯ ПРЕЗИДЕНТ Г-Н ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, НЕХАЯТ ЗА СЪДБАТА НА МИЛИОНИ БЪЛГАРИ. ИЗЛОЖЕНОТО СИЛНО БЕЗПОКОИ ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ.

БЕЗ ОСНОВАНИЕ СЕ ОТЛАГАТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ОПАСЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕЗ 1990 Г. ПОПРАВКА НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ДНЕШНИТЕ УПРАВНИЦИ ЩЕ РЕДУЦИРАТ ДЕЙСТВАЩОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ОБИКНОВЕНО, ЗА ДА ПРОДЪЛЖАТ ОЩЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ ДА ВЛАСТВАТ И ГРАБЯТ, КОЕТО БИ БИЛО ГИБЕЛНО ЗА БИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

ВСЕКИДНЕВНА ПРАКТИКА Е СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА ИЗОПАЧАВАТ ФАКТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ТЕНДЕНЦИОЗНО ДА ДИСКРЕДИТИРАТ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ, ОСОБЕНО НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ И ТЕХНИТЕ ЛИДЕРИ, ДА МАНИПУЛИРАТ СЪЗНАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ, СДС, ДЪРЖАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА Г-Н ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ, ПРЕВЪРНАХА БЪЛГАРСКОТО РАДИО И ОСОБЕНО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В МАШИНА ЗА ТОТАЛНО НАЛАГАНЕ НА МНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ, КОИТО СА В УЩЪРБ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ. СПЕКУЛИРАЙКИ С ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, В ПРЕСТЪПНО ЕДИНЕНИЕ С НЕЗАКОННО РЕГИСТРИРАНАТА, АНТИКОНСТИТУЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ДПС ТЕ ПОТЪПКВАТ ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В СОБСТВЕНАТА МУ РОДИНА.

ТУРЦИЯ ВЕЧЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ И ОСОБЕНО СЛЕД 1989 Г. БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО И НАСТОЯТЕЛНО ПОДСТРЕКАВА, ОРГАНИЗИРА И РЪКОВОДИ БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ, БЕЗКОНТРОЛНО РАЗШИРЯВА СВОЯТА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРИЯ И ЗАД ПАРАВАНА НА "ПРАВАТА НА ЧОВЕКА" ПРЕДСТАВЯ ТАЗИ СВОЯ НАМЕСА /ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРИЯ/ КАТО ВИНА И ПЪРВОРОДЕН ГРЯХ НА БЪЛГАРИТЕ. ВЕЧЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ТУРЦИЯ ЧРЕЗ ТЕРОРИСТИЧНАТА ШПИОНСКА "ТУРСКА РЪКА" И СЪОТВЕТНО ЧРЕЗ СЕПАРАТИСТКОТО, СЪС СКРИТИ ВОЕНИЗИРАНИ СТРУКТУРИ ДПС ВСЯВА В ДУШИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ РАЗРУШИТЕЛНА ОМРАЗА И НЕЛОЯЛНОСТ КЪМ БЪЛГАРИЯ. ТОВА Е НЕПРЕОДОЛИМА ПРЕЧКА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО, КАКТО ДОКАЗА НАУКАТА, ИМА БЪЛГАРСКИ КОРЕН, КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ДПС, НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ХОДЖИТЕ, ТАЙНИТЕ АГЕНТИ И ШПИОНИ НА АНКАРА, НА ДЖАМИИТЕ И ПРОЧИЕ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВНИ ИНСТИТУЦИИ Е РАЗЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И РАЗКЪСВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ. В РАЙОНИТЕ, КЪДЕТО ЖИВЕЯТ МЮСЮЛМАНИ, НАСЕЛЕНИЕТО С БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ Е ПОДЛОЖЕНО НА ПЕРМАНЕНТЕН ТОРМОЗ, ЗАПЛАХИ, ПОБОИЩА, УБИЙСТВА, НАХЛУВАНЕ С ВЗЛОМ В ЖИЛИЩАТА И ДР. ТАКА ПРИНУЖДАВАТ БЪЛГАРИТЕ ДА НАПУСКАТ РОДНИТЕ СИ МЕСТА. ТАКА ВЕЧЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД СЕ НАЛАГА ЛИНИЯТА НА КОСОВИЗАЦИЯ. БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВНИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОСОБЕНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., В ИМЕТО НА КРИВОРАЗБРАНАТА "ДЕМОКРАЦИЯ" И "ПРАВА НА ЧОВЕКА" ПРОЯВЯВАТ ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕЙСТВИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ТУРКОМАНИТЕ. ТАКА ДПС НЕОТСТЪПНО НАЛАГА КОСОВИЗАЦИЯТА, НА КОЯТО СЪДЕЙСТВУВАТ БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРВЕНИ-СИНИ-ЗЕЛЕНИ-ОРАНЖЕВИ "ДЕМОКРАТИЧНИ" ПРОДАЖНИ СИЛИ, ПРЕЗИДЕНТЪТ Г-Н ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ.

ИНСТИНКТЪТ ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ КАРА БЪЛГАРИТЕ ДА ПРОТИВОСТОЯТ НА РАЗРУШИТЕЛНАТА СИЛА НА ТУРСКАТА ЗАВОЕВАТЕЛНА СТРАТЕГИЯ. СЪС ЗАСЛУЖАВАЩА ВИСОКО УВАЖЕНИЕ РЕШИТЕЛНОСТ ТЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА НАТИСКА НА ДПС, НА ЕДНОЛИЧНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА Г-Н ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И НЕГОВИТЕ ПОКЛОННИЦИ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В "ТРОЯНСКИ КОН" ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНА ЦЯЛОСТ. БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТНИЦИ, БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ РЕАЛНАТА ЗАПЛАХА HА ПАНТЮРКИЗМА И ЗАВОЕВАТЕЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА ТУРЦИЯ, СЕ ОПИТВАТ ДА СТОВАРЯТ ДЪРЖАВНИЯ РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ ВЪРХУ ЗАЩИТАВАЩИТЕ БЪЛГАРЩИНАТА И ЗAKОHHО ПРОТЕСТИРАЩИТЕ БЪЛГАРИ СРЕЩУ ТУРЦИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА. ЗЛОВЕЩА И АНТИБЪЛГАРСКА Е РОЛЯТА И НА ПРОПАГАНДНАТА МАШИНА - БЪЛГАРСКОТО РАДИО И ОСОБЕНО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, А И НА НЕМАЛКА ЧАСТ ОТ ПРЕСАТА. В МОМЕНТА ВОЕНИЗИРАНОТО ЗАТВОРЕНО ТЕРОРИСТИЧЕСКО ДПС ЧРЕЗ ХОДЖИТЕ, ДЖАМИИТЕ И ПРОЧИЕ ОКАЗВА МАСИРАН НАТИСК ЗА ПОТУРЧВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ-МОХАМЕДАНИ, ЧИЙТО МАЙЧИН ЕЗИК Е БЪЛГАРСКИЯТ, И КОИТО ИМАТ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ. ТОВА Е НЕОПИСУЕМА ТРАГЕДИЯ! В МОМЕНТА /КАКТО И МНОГО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДОСЕГА/ МОХАМЕДАНСКАТА РЕЛИГИЯ, ВЕДНО С "ТУРСКА РЪКА" И СЪОТВЕТНО ДПС ПРЕД НЕВИЖДАЩИТЕ ОЧИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТНИЦИ АСИМИЛИРА БЪЛГАРИ И НЯМА КОЙ ДА Я СПРЕ! И ТОВА Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ И В НАРУШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ. ТОВА Е ОЩЕ ЕДИН ЯРЪК ПРИМЕР КАК ДПС НАРУШАВА ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, А ТУРЦИЯ БЕЗЦЕРЕМОННО ПРОДЪЛЖАВА СВОЯТА НЕПОЗВОЛЕНА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА НАШАТА РОДИНА - БЪЛГАРИЯ. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПОСТАВИ НА ДНЕВЕН РЕД И ВЪПРОСЪТ ЗА ОБЕЗСИЛВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ВРЕМЕННО, А МОЖЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ОНЕЗИ ДУХОВНИ МЮСЮЛМАНСКИ ИНСТИТУЦИИ /ДЖАМИИ, ДУХОВНИ, ТУРСКИ УЧИЛИЩА И ПР./ В МНОЖЕСТВО БЪЛГАРСКИ СЕЛИЩА, КЪДЕТО ПОД ФЕРЕДЖЕТО НА ИСЛЯМА СЕ ПРОКАРВАТ АСИМИЛАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПОЛИТИКА СПРЯМО БЪЛГАРИ-МОХАМЕДАНИ И ДРУГИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ НЕТУРСКИ ПРОИЗХОД, КАТО НАПРИМЕР ГАГАУЗИ, КАЗЪЛБАШИ И ДР. В ОСНОВАТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ДНЕС, А И В МИНАЛОТО Е ЗАВОЕВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ, В ПЛАНОВЕТЕ НА КОЯТО ОТНОВО Е ЗАЛОЖЕНА СТРАТЕГИЯТА НА ЗАРОБВАНЕТО НИ. ТЕЗИ АНТИБЪЛГАРСКИ ЦЕЛИ НА ДПС И ЮЖНАТА НИ СЪСЕДКА СА НАСОЧЕНИ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНАТА НИ ТЕРИТОРИАЛНА СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТ.

ЗАЩО БОРЦИТЕ ЗА ТУРСКИ "ПРАВА И СВОБОДИ" МЪЛЧАЛИВО ПОДМИНАВАТ ВЪПРОСА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА НА ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТИТЕ БЪЛГАРСКО И АРМЕНСКО МАЛЦИНСТВО В ТУРЦИЯ И ПРОБЛЕМА НА ДЕСЕТКИТЕ МИЛИОНИ КЮРДИ?

УМОЛЯВАМЕ ВИ, ГОСПОДА, ДА ЗАПОЗНАЕТЕ ВАШИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С НАШЕТО МНЕНИЕ И ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ СРЕЩУ АНТИНАЦИОНАЛНАТА И АНТИДЕМОКРАТИЧНА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ И НА ПРЕЗИДЕНТА Г-Н ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.

СОФИЯ, 11 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР СРЕЩУ ИЗТЕЗАНИЯТА "СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ!" И ОТ НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ /ПЪЛЕН ТЕКСТ/, ВКЛЮЧВАЩ:
- ПИСМО ДО БТА;
- ПИСМО ДА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ;
- ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И СПИСЪК НА ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ, СВИДЕТЕЛСТВАЩИ ЗА ИЗТЕЗАНИЯ ПРИ СЛЕДСТВИЯТА, ВОДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" /1984-1989 Г./
.


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР НА БТА,

НА 4 МАРТ 1991 Г. УЧРЕДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦЕНТЪР СРЕЩУ ИЗТЕЗАНИЯТА "СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ!" ВНЕСОХА В ПРОКУРАТУРАТА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПИСМО С ИСКАНЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ СЛЕДОВАТЕЛИ ПО ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, ВОДИЛИ СЛЕДСТВИЯ СРЕЩУ ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА АСИМИЛАЦИОННАТА КАМПАНИЯ 1984-1989 Г. КЪМ ПИСМОТО СА ПРИЛОЖЕНИ 15 ПИСМЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА ОТ ЖЕРТВИ НА ИЗТЕЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДСТВИЯТА. В ПИСМОТО СЕ НАСТОЯВА СЪЩО ТАКА ДА СЕ УСТАНОВИ ДАЛИ Е ИЗДАВАНА ОТ СЪОТВЕТНИТЕ НАЧАЛНИЦИ ПО ЛИНИЯ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И МВР, КАКТО И ОТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩИЯ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПО ТОВА ВРЕМЕ ТОДОР ЖИВКОВ УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗТЕЗАНИЯ ЗА ИЗТРЪГВАНЕ НА ФАЛШИВИ ПРИЗНАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ПРОТИВОЗАКОННИ МЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 287 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС. ПРИЛАГАМ ЗА ВАША ИНФОРМАЦИЯ И ПИСМОТО НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ДО ПРОКУРАТУРАТА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ПРИДРУЖЕНО С ДРУГИ 20 ПИСМЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА ОТ ЖЕРТВИ НА ИЗТЕЗАНИЯ.

СОФИЯ, 6 МАРТ 1991 Г.               ЗА БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР СРЕЩУ ИЗТЕЗАНИЯТА  "СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ!":
                                                          ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ - УЧРЕДИТЕЛ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

ЕДНА ОТ НАЙ-ТЪМНИТЕ СТРАНИ НА ПРЕСТЪПНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ БЕ ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ БКП И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ АНТИТУРСКА КАМПАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ТЕРОР 1984-1989 Г., ИЗВЕСТНИ ТОГАВА КАТО "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС". ТАЗИ ПРЕСТЪПНА ПОЛИТИКА ОТВРАТИ ОКОНЧАТЕЛНО СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ ПРЕДСТАВАТА ИЗОБЩО ЗА БЪЛГАРИЯ И ПРИНУДИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ООН ДА ОКАЧЕСТВЯТ ТОЗИ ПРОЦЕС КАТО НАЙ-ГРУБОТО И МАСОВО ПОТЪПКВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПРАВА В ЕВРОПА ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ.

ЗА ДА ОПРАВДАЕ ОТЧАСТИ ТАЗИ ПОЛИТИКА И ДА НАКАЖЕ НЕПОКОРНИТЕ, ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ИЗФАБРИКУВА РЕДИЦА ДЕЛА ПО ЧЛ. 104 И ЧЛ. 106 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС /НК/, ВНУШАВАЙКИ НА БЪЛГАРСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ ИМА СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ ЗА СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА ОТ СТРАНА НА ТУРЦИЯ И ЕТНИЧЕСКОТО Й МАЛЦИНСТВО. МНОГО ОТ ДЕЛАТА ПО ЧЛ. 104 И ЧЛ. 106 ОТ НК СА ОСНОВАНИ ЕДИНСТВЕНО И ГЛАВНО НА "ПРИЗНАНИЯТА" НА ПОСЛЕДСТВЕНИТЕ, ИЗТРЪГВАНИ С ПОМОЩТА НА ИЗТЕЗАНИЯ, ПОБОИ, ПСИХОТРОПНИ МЕДИКАМЕНТИ, УСЛОВИЯ, ДЕГРАДИРАЩИ ЛИЧНОСТТА СПОРЕД СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ЖЕРТВИТЕ. ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОТИВОЗАКОННИ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 287 ОТ НК. ТУК СА ПРИЛОЖЕНИ ПОДПИСАНИ ПИСМЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА НА ОСЪДЕНИ ПО ЧЛ. 104 И ЧЛ. 106 ОТ НК ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ, ЧИЕТО СЛЕДСТВИЕ Е ВОДЕНО В ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР И СЪОТВЕТНИТЕ СЛЕДСТВЕНИ ОТДЕЛИ НА ОУ НА МВР. ПРЕДСТАВЯМЕ ГИ НА ПРОКУРАТУРАТА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ЗА ДА РЕШИ ИМА ЛИ ОСНОВАНИЯ И АКО ИМА, ДА ОБРАЗУВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА ФАКТА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРИЛАГАНИ ПРОТИВОЗАКОННИ МЕРКИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЛИЦА НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА, КОЕТО НАВЕЖДА НА МИСЪЛТА, ЧЕ ВЕРОЯТНО СА ИЗДАВАНИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ ЗАПОВЕДИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ НАЧАЛНИЦИ НА ВОДЕЩИТЕ СЛЕДСТВИЯ - НАЧАЛНИЦИ НА СЛЕДСТВЕНИ ОТДЕЛИ И ОУ НА МВР, НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПО ТОВА ВРЕМЕ.

НАПОМНЯМЕ ТЕКСТА НА ЧЛ. 288 ОТ НК: "ОРГАН НА ВЛАСТТА, КОЙТО ПРОПУСНЕ ДА ИЗПЪЛНИ СВОЕВРЕМЕННО ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО МУ НАЛАГА СЛУЖБАТА ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ОСУЕТИ ТАКОВА ПРЕСЛЕДВАНЕ С ЦЕЛ ДА ИЗБАВИ ДРУГИГО ОТ НАКАЗАНИЕ, КОЕТО МУ СЕ СЛЕДВА ПО ЗАКОН, СЕ НАКАЗВА С ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ДО ТРИ ГОДИНИ И С ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОТО ПО ЧЛ. 37, ТОЧКА Б."

НАПОМНЯМЕ СЪЩО И ЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ СА НАПРАВИЛИ ПОСТЪПКИ ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ЕВРОПА, ПОРАДИ КОЕТО ПОДОБНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ И НА КОМИСИЯТА ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА И КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ, КОГАТО БЪЛГАРИЯ СТАНЕ ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

СОФИЯ, 4 МАРТ 1991 Г.

УЧРЕДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР СРЕЩУ ИЗТЕЗАНИЯТА "СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ":
НИКОЛА ЧАМУРЛИЙСКИ    
ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.2 Т.12 И ЧЛ.З Т.2 И Т.5 ОТ УСТАВА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ИЗПРАЩАМ НА ВОЕННА ПРОКУРАТУРА СЛЕДНИТЕ ПИСМЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА С ОГЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ ИМА ЛИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 287 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС /НК/. ТЪЙ КАТО ВЕЧЕ ИМА СЛЕДОВАТЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ СВИДЕТЕЛСТВА В ПРИЛОЖЕНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА, КОИТО СА УВОЛНЕНИ ИЛИ НАПУСНАЛИ СЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ СИ ДЛЪЖНОСТИ, НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ КАКВИ СА ОСНОВАНИЯТА ЗА ТЯХНОТО НАПУСКАНЕ ИЛИ УВОЛНЕНИЕ И ИМА ЛИ ТОВА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЧЛ. 287 ОТ НК. /БИВШИЯТ СЛЕДОВАТЕЛ КРАСИМИР ПЕНКОВ ОТ ГСУ НАПРИМЕР/.

ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА:

1. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ 20 ТОЧКИ ОТ МУСТАФА ИБРАХИМ АЗИЗ ОТ 7 МАЙ 1990 Г.

2. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ДАВУД АХМЕДОВ ДИШЛИЕВ НЕПОДПИСАНО, НО С НЕГОВИЯ ПОЧЕРК.

3. ПРОТЕСТ ОТ НЕЖАТ АХМЕДОВ ИБРАИМОВ /НИКОЛАЙ АСЕНОВ ИВАНОВ/ ОТ 10 ЮЛИ 1989 Г.

4. ЖАЛБА ОТ НЕЖАТ АХМЕДОВ ИБРАИМОВ ОТ 13 ФЕВРУАРИ 1990 Г. - КОПИЕ ПОД ИНДИГО.

5. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ХЪЛМИ МУСТАФА ИБРАХИМ /ХАРАЛАМПИ МИТКОВ ЙОРДАНОВ/ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г.

6. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ЕЮБ ИСМАИЛОВ ИБРЯМОВ /ЕНЬО ИСКРЕНОВ СОКОЛОВ/
ОТ 8 ЮНИ 1990 Г.

7. ОБРЪЩЕНИЕ ОТ МОХАММЕД САЛИНКОЛ, САДЖИТ МЕХМЕД АЛИШ, САБРИ АЛИ АХМЕТ, МЮМЮН МЕСУТ, ИБРЯМ ЕФРАИМОВ БЕКЯРОВ, ХЪЛМИ МУСТАФОВ, АЙДЪН ХЮСЕИН КАРААЛИ - КОПИЕ ПОД ИНДИГО.

8. СИГНАЛ-МОЛБА ОТ ФАНИ АРУНОВА ОТ 3 ЮЛИ 1990 Г.

9. БАЙРАМ МЕХМЕДАЛИ ЮСЕИН /БЕРО ЯСЕНОВ ХАЛАЧЕВ/ - ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г.

10. ЮНУС ИЛИЯС БАЙРАМ /ЮЛИЯН ИВАНОВ БОРИСОВ/ - ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г.

11. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ САЛИМ САДЕТОВ РАМИСОВ /СТЕФАН СЪБЕВ РАНГЕЛОВ/

12. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ФАХРИ АЛИЕВ САЛИМОВ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г.

13. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ РАИМ ЮМЕР ЮМЕР /РАЙЧО ГЕОРГИЕВ САРОВ/ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г.

14. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ САБРИ АЛИ АХМЕТ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г.

15. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ МЕХМЕД МУСТАФОВ ХАСАНОВ /МИЛЕН МУТАФОВ ЕВТИМОВ/
17 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

16. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ХАСАН ХАЛИЛОВ ХЮСЕИНОВ /АСЕН ХАРИЗАНОВ ЧАВДАРОВ/.

17. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ХЮСЕИН БЕКИРОВ ХАСАНОВ /ЮЛИАН БОЙКОВ ХУБЕНОВ/
ОТ 20 ТОЧКИ

18. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ БЕДРИ АЛИ КАСАП /БИСЕР ИЛИЕВ КОЛЕВ/ ОТ 8 ЮНИ 1990 Г.

19. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ САЛИХ ХЮСЕИН ЧЪБЪКЧЪ /СИМЕОН ЮЛИАНОВ ЧАВДАРОВ/ ОТ 20 ТОЧКИ, НЕПОДПИСАНО.

20. ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ МЮМЮН МЕСУДОВ МЮМЮНОВ ОТ 7 ЮНИ 1990 Г. - КОПИЕ.

НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ РАЗПИТАНИ ВСИЧКИ ОСЪДЕНИ ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ ЗА ПРИЛАГАНИ СРЕЩУ ТЯХ ПРОТИВОЗАКОННИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДСТВИЕТО!

СОФИЯ, 4 МАРТ 1991 ГОД.              ЗА НДЗПЧ: НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ДЖОРДЖ ВРИДВЕЛД.


ПРЕПОРЪКА 3:

ДА СЕ СЪЗДАДЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ДА СЕ РАЗШИРЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ ВЪВ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ.

В НЯКОИ ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ЛИПСВА ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ. ТОЗИ НЕДОСТАТЪК ТРЯБВА ДА СЕ ОТСТРАНИ, КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-СКОРО. А ТАМ, КЪДЕТО ИМА ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-ТЯСНО ИНТЕГРИРАНО С ЕВРОПЕЙСКИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ.

ВИСОКАТА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ Е ДОВЕЛА ДО ПОЛОЖЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ЧЕСТО ДА ЗАВЪРШВАТ СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ, БЕЗ ДА ИМАТ ДОСТЪП ДО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЛИ БИЗНЕСДИСЦИПЛИНИ. ТОВА Е НЕЖЕЛАТЕЛНО И НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР. АМЕРИКАНСКИТЕ БИЗНЕСШКОЛИ, КОИТО СА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ, ОТКОЛКОТО БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, СЕ СТРЕМЯТ ДА ВКЛЮЧАТ ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И НАУКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ. БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРАВЯТ СЪЩОТО. ДОСТЪПЪТ ДО ПО-ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ДИСЦИПЛИНИ ЩЕ СПОМОГНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩИ УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ОСОБЕНО ПОЛЕЗНО ЗАНАПРЕД, КОГАТО БЪДЕЩИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ТРЯБВА ДА РЪКОВОДЯТ И РАБОТЯТ С НАЙ-РАЗЛИЧНИ РАБОТНИЦИ И КЛИЕНТИ КАКТО В БЪЛГАРИЯ, ТАКА И ОТ ЧУЖБИНА. ГЪВКАВОСТТА В УНИВЕРСИТЕТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАСЪРЧАВА И ПОДКРЕПЯ.


ПРЕПОРЪКА 4:

ДА СЕ СЪЗДАДЕ КОНКУРЕНЦИЯ И ПО-ГОЛЯМА АВТОНОМНОСТ СРЕД УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ДРУГИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ.

ПОНАСТОЯЩЕМ В БЪЛГАРИЯ НЯМА ЧАСТНИ УНИВЕРСИТЕТИ. ПОНЕ ДВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА УНИВЕРСИТЕТИ СЕ ОБСЪЖДАТ. ТЕЗИ УСИЛИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ. ЧАСТНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ЩЕ СЪЗДАДАТ И СТИМУЛИРАТ КОНКУРЕНЦИЯТА.

ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ПРЕКИЯ ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРОЛ ТРЯБВА МНОГО СЕРИОЗНО ДА СЕ ОБМИСЛИ. ЕДНА ОТ ПРЕЧКИТЕ ЗА УСПЕХА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ, А И В МНОГО ДРУГИ СТРАНИ Е, ЧЕ ТО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ПОЛИТИКАТА. МНОГО ПО-ПОДХОДЯЩО Е УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДА БЪДАТ УПРАВЛЯВАНИ И НАСОЧВАНИ ОТ ПАЗАРИТЕ. ПАЗАРИТЕ ОБЕЗКУРАЖАВАТ БЮРОКРАЦИЯТА И ПООЩРЯВАТ ЕФЕКТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. МНОГО ПО-ПОДХОДЯЩО Е ДА СЕ ДАДЕ СВОБОДА И ВЛАСТ НАД УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧАЩИТЕ СЕ, ОТКОЛКОТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ТОВА Е ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДОСТАВИ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА УЧАЩИТЕ СЕ, А НЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ТОВА БИ ПОЗВОЛИЛО НА СТУДЕНТИТЕ ДА ИМАТ ПО-ГОЛЯМО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СВОЕТО СОБСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, А СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ ДАДЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ СТИМУЛА ДА ПРЕДЛАГАТ ДИСЦИПЛИНИ, КОИТО ПО-ДОБРЕ ОТГОВАРЯТ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ. ПО ТАКЪВ НАЧИН УНИВЕРСИТЕТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПО-ОТЗИВЧИВИ И КЪМ СВОЯТА НЕСТУДЕНТСКА КЛИЕНТЕЛА.

НАРЕД С ТОВА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ СВОБОДАТА И ВЛАСТТА ДА РЕСТРУКТУРИРАТ СВОЯ ПЕРСОНАЛ /НАЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА, ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПРОФЕСОРИТЕ/, ЗА ДА МОГАТ НАЙ-ЕФЕКТИВНО ДА ПОСРЕЩАТ НУЖДИТЕ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ. КАКТО СЕ ТВЪРДИ, ОТРИЦАТЕЛНИЯТ ЕФЕКТ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ И ПАРТИЙНИЯ КОНТРОЛ НАД НЯКОИ УНИВЕРСИТЕТИ /НАПРИМЕР ВИИ "КАРЛ МАРКС"/ ДО ТАКАВА СТЕПЕН СЕ Е НАЛОЖИЛ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА БЪДАТ ТЕ СПАСЕНИ Е КОРЕННОТО ИМ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ. НЯКОИ ДАЖЕ СЧИТАТ, ЧЕ ПОЛОЖЕНИЕТО Е НЕСПАСЯЕМО. НАЙ-ПОДХОДЯЩО БИ БИЛО РОЛЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЕ ОГРАНИЧИ ДО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО, НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДА ПОЗВОЛИ НА ВСЯКО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ САМО ДА ОПРЕДЕЛЯ КАК ЩЕ ПОСТИГНЕ ТЕЗИ ЦЕЛИ.

ЕДНО ОТ ПРЕИМУЩЕСТВАТА ОТ НАСЪРЧАВАНЕТО НА КОНКУРЕНЦИЯТА Е, ЧЕ ЩЕ ИМА ПОВЕЧЕ РАЗНООБРАЗИЕ. УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЩЕ ТЪРСЯТ ОНЕЗИ ОБЛАСТИ, В КОИТО ЩЕ ИМАТ ПРЕДИМСТВО. ТЪЙ КАТО ПОНАСТОЯЩЕМ МНОГО ОТ ТЯХ МОЖЕ БИ НЕ СА ОПРЕДЕЛИЛИ КОЕ Е ТЯХНОТО ПРЕДИМСТВО, НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ НЕУСПЕШНИ НАЧИНАНИЯ, ДАЖЕ ГРЕШНИ, ПРЕДИ ЕДНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЯ ДА Е ОПРЕДЕЛИЛО ТИПА НА ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ТО ЩЕ ПРЕДЛАГА. ТОВА Е ЧАСТ ОТ ДИНАМИКАТА НА ПРОГРЕСА И БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ТОЧНА РЕЦЕПТА ЗА ПРОЦЕСА НА ПРОМЯНАТА.

БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ИМАТ ГОЛЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОСРЕЩНАТ НУЖДИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ В СВОИТЕ ОБЛАСТИ, НО ТЕ ЩЕ Я РЕАЛИЗИРАТ НАЙ-ДОБРЕ, АКО СЕ КОНКУРИРАТ ПОМЕЖДУ СИ. КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕДЛАГА МОТИВИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТ ГЪВКАВОСТТА ДА СЕ КОНКУРИРАТ ТВОРЧЕСКИ ПОМЕЖДУ СИ.


ПРЕПОРЪКА 5:

ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН НА ПРОФЕСОРИ

КАКТО БЪЛГАРСКИТЕ, ТАКА И ЗАПАДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ БИХА СПЕЧЕЛИЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ЕДНА ОБМЯНА НА ПРОФЕСОРИ. ВЕЧЕ ИМА СЕРИОЗНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ. РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА ЗАПАДНИ ПРОФЕСОРИ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ПОЛЕЗНО.
ЕТО ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ ПРОГРАМИ, КОИТО ДА УЛЕСНЯВАТ ТОЗИ ОБМЕН. ЗА НЯКОИ ЗАПАДНИ ПРОФЕСОРИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА РАБОТЯТ В БЪЛГАРИЯ, ЕДНА СТРАНА С ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ В ПРЕХОДЕН ПЕРИОД, БИ БИЛА МНОГО ПРИВЛЕКАТЕЛНА. АКО ПРОФЕСОРИТЕ ПРЕДПОЧЕТАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ СВОЯТА СВОБОДНА ГОДИНА ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДА ПРЕПОДАВАТ ПО ЛИНИЯТА НА СТИПЕНДИЯТА ФУЛБРАЙТ, ТО РАЗХОДИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ МИНИМАЛНИ.


ПРЕПОРЪКА б:

ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИКА В ОСНОВНИТЕ И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ДА СЕ ОБУЧАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ТЕЗИ ДИСЦИПЛИНИ

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА В УЧИЛИЩАТА ЩЕ БЪДЕ МНОГО ПОЛЕЗНО, НО ТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО В ГОЛЯМ МАЩАБ, ДОКАТО НЕ БЪДАТ ОБУЧЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ИКОНОМИКА. В САЩ ИМА МНОГО ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧИТЕЛИ,КОИТО ПРЕДЛАГАТ ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИКА И ПО МЕТОДИКАТА НА ТОВА ОБУЧЕНИЕ. НЯКОИ БЪЛГАРСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ БИХА МОГЛИ ДА ПОСЕТЯТ ТЕЗИ ДВУ-ТРИСЕДМИЧНИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ БИ МОГЛА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНА ИЗВЕСТНА ОГРАНИЧЕНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА.

В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ И СЕМИНАРИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ПЪРВОНАЧАЛНО ТЕ БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ СЪС ЗАПАДНИ ПРОФЕСОРИ, НО ЦЕЛТА Е ДА СЕ ОБУЧАТ БЪЛГАРСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ДА СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДЛОЖАТ ПОДОБНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ. ЗА УЧАЩИТЕ СЕ НА ВСИЧКИ НИВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА ДОБРЕ СТЕПЕНУВАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА. ИМА РЕДИЦА ПРОУЧВАНИЯ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ПОДХОДЯЩИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ. ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА БЪЛГАРСКА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИКА. ПРИМЕРИ ЗА НЯКОИ ОТ ПОНЯТИЯТА, ПРЕПОРЪЧАНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, СА ВКЛЮЧЕНИ В КРАЯ НА ТАЗИ ГЛАВА.


ПРЕПОРЪКА 7:

ДА СЕ ПОВИШАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ЗНАНИЯТА ЗА КАПИТАЛИЗМА БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ. НАСЕЛЕНИЕТО ТРЯБВА ДА РАЗБИРА И ДО ОДОБРЯВА ФАКТА, ЧЕ С НАРАСТВАНЕТО НА СТИМУЛИТЕ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НЯКОИ ХОРА ЩЕ БЪДАТ ПО-ПРЕУСПЯВАЩИ ФИНАНСОВО ОТ ДРУГИ. ПОНАСТОЯЩЕМ КАТО ЧЕ ЛИ СЪЩЕСТВУВА СХВАЩАНЕТО, ЧЕ БОГАТСТВОТО СЕ ПЕЧЕЛИ ЗА СМЕТКА НА НЯКОЙ ДРУГ, ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА БОГАТСТВО Е АНТИСОЦИАЛНО; ЧЕ БЕДНИТЕ СА ЧЕСТНИ И ТРУДОЛЮБИВИ, А БОГАТИТЕ НЕ СА. НЕ Е ЯСНО ДО КАКВА СТЕПЕН Е РАЗПРОСТРАНЕНО ТОВА ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ, НО ТО БИ СЪЗДАЛО ЕДНА ТВЪРДЕ НЕБЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ И КАПИТАЛИЗМА.  
НАРЕД С ПОДКРЕПАТА НА КАПИТАЛИЗМА ТРЯБВА ДА ИМА СЪЩО ТАКА ПОДКРЕПА /ИЛИ ПОНЕ ПРИЕМАНЕ/ НА КАПИТАЛИСТА. БЕЗ ЕДНА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНА СРЕДА УМЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ МОЖЕ ДА РЕШИ ДА ПРОБВА СВОИТЕ УМЕНИЯ НА ДРУГО МЯСТО, А "ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ" ОТ БЪЛГАРИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА. В ТАЗИ НАСОКА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, БИХА ПОМОГНАЛИ МНОГО. ЕДНА ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Е ДА СЕ ПРОВЕДАТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ДА СЕ ИЗЛЪЧАТ РАЗЛИЧНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ ОТ ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА. СЪЩЕСТВУВАТ ЧУДЕСНИ ПРОГРАМИ В ТАЗИ ОБЛАСТ. ТРЯБВА ДА СЕ ПРОУЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ.


ПРЕПОРЪКА 8:

ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ СЕМИНАРИ ЗА ЖУРНАЛИСТИ И ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ СЕМИНАРИ ЗА ЖУРНАЛИСТИТЕ, КОИТО СА ГЛАВНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. ВЕРОЯТНО ТЕ СЪЩО НЕ ЗНАЯТ КАК РАБОТИ ПАЗАРНАТА СИСТЕМА. В САЩ СЕ ПРОВЕЖДАТ РЕДИЦА УСПЕШНИ СЕМИНАРИ ПО ИКОНОМИКА И БИЗНЕС ЗА ЖУРНАЛИСТИ. ТЕЗИ СЕМИНАРИ БИХА МОГЛИ ДА ПОЛОЖАТ ОСНОВАТА ЗА ЕДНО ПО-ЗАДЪЛБОЧЕНО РАЗБИРАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА.

СЕМИНАРИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ И ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. ЦЕЛТА НА ТЕЗИ СЕМИНАРИ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ИЗЯСНЯВАНЕ НА ФИЛОСОФСКАТА ОСНОВА НА КАПИТАЛИЗМА И ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА РАБОТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

АКО ДЪРЖАВНИТЕ ЧИНОВНИЦИ, ЗАКОНОДАТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЛИДЕРИ НЕ РАЗБИРАТ ФИЛОСОФСКИТЕ ОСНОВИ НА КАПИТАЛИЗМА, ТЕ МОГАТ НЕСЪЗНАТЕЛНО ДА ЗАБАВЯТ ПРОГРЕСА, КЪМ КОЙТО СЕ СТРЕМЯТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.


I. СТРУКТУРИ

ЧЛ.1. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Е КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ СЪС СЛЕДНИТЕ СТРУКТУРИ:

МЕСТНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /МКС/;
ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /ОКС/;
РАЙОННИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /РКС/;
НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/.

II. ЧЛЕНОВЕ

ЧЛ.2. ЧЛЕНОВЕ НА КОАЛИЦИЯТА СА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ПРИЕТИ ЗА ТАКИВА ОТ НКС С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПЪЛНОПРАВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СДС.

ЧЛ.З. КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ ПРЕДСТАВЯТ В НКС МОЛБА, УСТАВ, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ, УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, ПОДПИСАН ОТ ВСИЧКИ УЧРЕДИТЕЛИ И СЪДЪРЖАЩ ТРИТЕ ИМЕНА И АДРЕСИТЕ ИМ, СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СТРАНАТА И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДСТВА, КАКТО И СПРАВКА ЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНИЯ БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

ЧЛ.4. КОМИСИЯТА ПО СЪЮЗНА ЕТИКА ПРОВЕРЯВА РЕДОВНОСТТА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ.З И В 10-ДНЕВЕН СРОК ОТ ВНАСЯНЕТО ИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Й ДОКЛАДВА В НКС.

ЧЛ.5. ГЛАСУВАНЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 СЕ ИЗВЪРШВА НЕ ПО-РАНО ОТ 1 МЕСЕЦ И НЕ ПО-КЪСНО ОТ 2 МЕСЕЦА СЛЕД ДОКЛАДВАНЕ ПО ЧЛ.4. ПРЕДИ ГЛАСУВАНЕТО КОМИСИЯТА ПО СЪЮЗНА ЕТИКА ВЗЕМА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА И НА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ С ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ И С ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СДС.

ЧЛ.6. ЧЛЕНОВЕ НА СДС, КОИТО НАРУШАВАТ УЧРЕДИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПОДПИСАНИ ОТ СЪЮЗА ИЛИ СИСТЕМНО НАРУШАВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ УСТАВИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СДС. РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА СДС СЛЕД ИЗСЛУШВАНЕ НА ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ПО СЪЮЗНА ЕТИКА. В НЕИЗЯСНЕНИ СЛУЧАИ НКС МОЖЕ СЪС СЪЩОТО МНОЗИНСТВО ДА "ЗАМРАЗИ" ЧЛЕНСТВОТО ЗА ПЕРИОД, НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 2 МЕСЕЦА, ПРЕЗ КОЕТО ВРЕМЕ СЪОТВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИМА ПРАВО НА СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛ /ВЪВ ВСИЧКИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ/.

III. ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /ОКС/

ЧЛ.7. ОКС СЕ СЪСТОИ ПО ПРАВО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДС, КОИТО ИМАТ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА.

ЧЛ.8. ВСЯКА ПАРТИЯ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ В ОКС ОТ ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ЧЛ.9. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСЯКА ФОРМАЦИЯ В ОКС СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ОБЩИНСКАТА Й ОРГАНИЗАЦИЯ. ТЯ ДЕПОЗИРА ПРЕД ОКС СПИСЪК НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 3 ИЛИ 4 ДУШИ, ОТ КОИТО ПЪРВИТЕ ДВАМА СА ТИТУЛЯРИ, А ОСТАНАЛИТЕ РЕЗЕРВИ. ПЪРВИ В СПИСЪКА Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪОТВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ В СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЕТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА С ПРОТОКОЛ, ПОДПИСАН ОТ ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРЕДВИДЕН В УСТАВА. ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ И ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ, С КОИТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В ОКС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАВЕРЯВА С ПЕЧАТ И ПОДПИС ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪОТВЕТНАТА ПАРТИЯ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ. ПОДПИСЪТ Е НА ЛИЦЕТО, КОЕТО СЪГЛАСНО УСТАВА И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА ИМА ПРАВО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА С НАПРАВЕНАТА ОТ ТЯХ ЗАВЕРКА ГАРАНТИРАТ РЕДОВНОСТТА НА ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ОКС И НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.6.

РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОКС, ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ СНАБДЕНИ С ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ТЯХНАТА ЛЕГИТИМНОСТ СЪГЛАСНО УСТАВА НА ФОРМАЦИЯТА, КОЕТО ГАРАНТИРА ТЯХНАТА АВТЕНТИЧНОСТ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И НОСИ ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.6.

ЧЛ.10. КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В ОКС И ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА, ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, ЗАВЕРЕНИ С ОРИГИНАЛНИ ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ, СЕ СЪХРАНЯВАТ У СЕКРЕТАРЯ НА ОКС, А СЪЩО ТАКА И В ОТДЕЛ "НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИЯ" НА СДС. ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА ИМАТ САМО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НКС И СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ОТ НЕГО ЛИЦА. ДАННИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТНОСНО СЪСТАВА НА ОКС И ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ФОРМАЦИИТЕ СЕ ВПИСВАТ В СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР В ОТДЕЛ "НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИЯ" И СЕ ЗАВЕРЯВАТ С ПОДПИСА НА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛА.

ЧЛ.11. ФОРМАЦИИ, НЕПРЕДСТАВИЛИ ПЪЛНОМОЩНИ НА СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЪГЛАСНО ГОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НЕ УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА ОКС И НЕ МОГАТ ДА ИЗДИГАТ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ В ОБЩИНАТА.

ЧЛ.12. ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ОКС ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИЗЛИЗА ОТ КВОТАТА НА СЪОТВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕГОВОТО МЯСТО СЕ ПОПЪЛВА ОТ СЛЕДВАЩИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СПИСЪКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ.

ЧЛ.13. В ОКС ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС. ГЛАСУВА ТОЗИ ЧЛЕН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ, КОЙТО Е ПО-НАПРЕД В СПИСЪКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ. ДРУГИЯТ МОЖЕ ДА ПОИСКА МНЕНИЕТО МУ ДА СЕ ВПИШЕ В ПРОТОКОЛА. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОКС НЯМА ПРАВО    НА ГЛАС. ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ТОЙ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ОТ ЧИЯТО КВОТА Е ИЗБРАН, ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА НЕЙНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ЧЛ.14. ЗА НИКОЯ ОБЩИНА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОКС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:43:21    04-04-1991