5-6 ноември 1996 г.

 05-06.11.1996 - в Лондон бордът на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие разглежда доклад за стратегията на банката в България, в който се казва, че ЕБВР няма да се ангажира с големи проекти в държавния сектор при неуспех на структурните реформи. В доклада се предвиждат два сценария за развитие у нас.

Първият предполага довеждане до край на започнатите структурни реформи и бърз ефект от ликвидацията и преструктурирането на предприятията, въпреки евентуалното влошаване на икономическата обстановка в краткосрочна перспектива.

Вторият предполага неуспех на икономическата реформа, прекратяване на плащанията отстрана на МВФ и Световната банка за България, жестока монетарна нестабилност и обявяване на мораториум по външния дълг към средата на 1997 година. В този случай ЕБВР ще ограничи участието си в големи инвестиционни проекти за държавния сектор и ще съсредоточи усилията си към индустриалния и финансов частен сектор в страната.

България разчита на ЕБВР за следприватизационен фонд, транзитни пътища, БДЖ, "Марица"-изток 2, столичното водоснабдяване, АЕЦ и др.

В случай на успешни реформи ЕБВР ще запази подкрепата си за държавния сектор и ще я разшири, се казва в доклада.

- САЩ: президентски избори в САЩ. Действащият президент Бил Клинтън е преизбран.

- РУСИЯ - на руския президент Борис Елцин е извършена успешна сърдечна операция.