5 декември 1996 г.

05.12.1996

- През третия ден от консултациите на делегацията на СДС във Вашингтон се провежда среща, поискана от американска страна, отново с екипа, който работи по програмата за България. На нея ръководителите на Световната банка и МВФ са приели и обсъдили най-задълбочено проблемите около въвеждането на валутния борд, включително и поставените от българските политици.

* Повече от час продължава срещата с Кайо Кох Весер - управляващ директор в Световната банка, над час и половина - в МВФ при първия зам.-управляващ директор Стенли Фишер и целия екип за България - Вайндхолц, Деплер и Макгърк. Споделени са били нови политически, икономически и технически аргументи.

* Иван Костов: "Ако трябва да се сумират резултатите, направихме една много задълбочена до степен на анатомичност експертиза за общото състояние на България."

Според Иван Костов де факто българската делегация във Вашингтон е предизвикала нова дискусия в МВФ, дала е важни практически идеи, които тепърва ще се обсъдят в международните финансови институции. Те вече имат друго отношение не само към проблема за валутния борд, но и към България, и към българската опозиция. След посещението във Вашингтон отношението към българската опозиция коренно се е променило. И Стенли Фишер, и Весер са изразили недвусмислено, че мнението на опозицията е много важен фактор, за да се определи рискът на една програма.

* Стенли Фишер заявява, че е получил изключително сериозни идеи от разговора, които много внимателно ще се обмислят.

* Управляващият директор на Световната банка Кайо Кох Весер: "Държим да стане известно в България, че ние сме дълбоко разочаровани от факта, че правителството не успя да направи необходимите усилия, за да се осъществи сключването на ново споразумение, и ние много съжаляваме за това."

* Според посланик Снежана Ботушарова, при положение че делегациятта на СДС не представлява правителствена организация, приемането й на толкова високо ниво може да се смята за прецедент.

* Иван Костов дава заключителна пресконференция в международния пресклуб във Вашингтон. Там той анализира формулата на победата на ОДС на президентските избори, чийто решаващ компонент е единството. Стратегията на обединената опозиция на президентските избори е насочена към предизвикване на предсрочни парламентарни избори, в резултат на които да се състави ново силно правителство. Изборите са необходими на демокрацията, защото чрез тях се решават проблемите на една страна. А нашата е в много тежко положение сега.

Иван Костов за разговорите с международните финансови институции: "Нашето присъствие тук бе оценено високо от Световната банка, и от МВФ, и от американската администрация, които смятат, че позицията на СДС е важен политически фактор за определяне на риска пред решението за валутния борд." Първоначално позициите ни бяха раздалечени, но в хода на дискусията се разкриха нови аргументи и се стигна до еволюция във вижданията, което ни дава основание за ново разглеждане на въпроса първо в НКС на СДС, а после и в ОДС. Ние не можем да се съпротивляваме на идеята за валутен борд, тъй като банкрутът на политиката на правителството и паричната политика на Централната банка са факт. Още повече, че усилията, които се полагат във Вашингтон да се предложи решение на България, а не да се обърне гръб, не могат да не бъдат оценени у нас.

Според Костов на базата на политическия консенсус могат да се решат няколко задачи едновременно - да се разреши политическата криза и да се действа за смяна на икономическата политика. ОДС търсят ново национално съгласие и точно това е идеята, с която си тръгваме от тук - да конкретизираме и облечем в приемлива форма една програма, която да се подкрепи на широка основа, включително от част от БСП. Ако има такава воля, всичко може да стане много бързо в България.

Според Костов НКС на СДС, който ще заседава на 09.12. ще бъде изправен пред 2 предложения. Едното, което вече е направено - да се поиска незабавен вот на недоверие на кабинета Виденов, и второто, ще направи екипът на българската делегация, сумирайки резултатите от консултациите във Вашингтон.

Запитан за превръщането на СДС в партия, Иван Костов казва, че въпросът за бъдещето на СДС е дали ще има единна политическа самоличност, която да се разпознава от партиите в Европа и САЩ и която да бъде основа за подкрепа. Важното е да имаме една програма, да знаем какво искаме за България, всички да искаме едно и също и да имаме единна кадрова политика. Това са въпросите на властта, на готовността да се упражнява властта и тези въпроси чакат категоричен отговор.

- В декларация УС на БНБ изразяват безпокойствието си от влошената събираемост на данъците и от предложеното увеличение на дефицита по републиканския бюджет с над 125 млрд. лв., което е над 150% от утвърдения до момента дефицит, или 5-6% от БВП.

Според тях подобно увеличение на дефицита ще има дестабилизиращ ефект, тъй като в създалата се тежка макроикономическа обстановка неговото финансиране би довело до ново ускоряване на инфлацията. При достигнатото критично равнище на този показател опасността от хиперинфлация нараства.

БНБ смята, че рязкото увеличение на дефицита на държавния бюджет и особено предложеният начин за неговото финансиране чрез пряк дългосрочен кредит от БНБ не отговаря на общата антиинфлационна насоченост на провежданата от нея политика. Това не съответства и на етапа на техническа подготовка и не способства за изработване на реалистичен вариант за евентуалното въвеждане на валутен съвет в страната, при който би се прекратило банковото финансиране на бюджета.

Възможни неинфлационни източници за финансиране на бюджетния дефицит са приходите от трансформиране на свободните валутни средства на ДФРР в лева на вътрешния междубанков валутен пазар и главно приходите от ускорена касова приватизация чрез участие на чуждестранни инвеститори".

- На пресконференция Едвин Сугарев заявява, че НД "Екогласност" има функцията да бъде морален коректив в СДС. Той категорично се обяви срещу идеята на НИС за превръщането на СДС в партия. Протестът бил насочен не срещу самата идея, а срещу апаратните игри на НИС. Координаторите на СДС обикаляли страната и подготвяли структурите в полза на решение на НИС.

- Пред журналисти в Шумен Александър Лилов заявява, че България трябва да има ново социалистическо правителство, което 100% да е подкрепено от своята партия и да има подкрепата на по-широк кръг от обществото.

Това не означава, че тези, които сега ръководят партията и правителството трябва да слязат от политическата сцена. Във всички демократични страни, където има икономическа криза, се налага по-честа смяна на правителствата и от това не трябва да се правят драми.

* БСП няма доблестта да признае, че загубата на президентските избори е най-сериозното й поражение за последните й няколко години.

* Погрешно е да се говори за кадрови дефицит, а за криза на кадровата политика. Извън управлението на държавата е оставена цяла една генерация от средната възраст.

* На извънредния конгрес според него ще се сблъскат две тенденции - искане да се запази досегашното статукво и искане необходимите промени да удовлетворят надеждите и на партията, и на страната.

- На предконгресно събрание на основна партийна организация във Враца Жан Виденов заявява, че БСП има нужда от нова програма, нов устав и ново виждане за управлението на самата партия и на държавата.

* Поведението на 19-те било подарък за опозицията и според него тяхната критика обслужвала тезите на опонентите.

- В парламента депутати от ПГДЛ събират подписка до Конституционния съд, да се произнесе законно ли е ДПС. Документът се позовава на чл. 11, ал. 4 от Конституцията, че политически партии не могат да се образуват на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт. Подписката е подкрепена от 62 депутати от ПГДЛ и 3 от БББ.

- Ахмед Доган: Фантомни организации като ОКЗНИ играят с т.нар. етническа карта, когато са силно притиснати от левицата. Явно в БСП са много притеснени от предстоящия конгрес и се опитват да отклоняват общественото внимание, но рискуват много и те го знаят.

- ИБ на БСП се среща предконгресно с БСМ като част от поредицата разговори с идейни движения и организации, свързани с БСП.

След нея Мариела Митева заявява, че БСМ е поискала да се разработи система за кредитиране на младия човек, която да може да работи в условията на паричен съвет.

- Клара Маринова представя в "Дума" предконгресен материал: "Конгрес на наложителните и възможните решения. Необходима е програма за практически действия"

- Министърът на промишлеността Любомир Дачев съобщава, че министър Добрев е обещал за следващото заседание на МС да информира за корупцията във висшите ешелони на властта, за да може всеки да си направи изводи.

- На заседание на МС продължава обсъждането на 2-годишния отчет на правителството.

- На пресконференция, на която се отчита за двегодишната си дейност министър Младен Червеняков съобщава, че до края на следващата седмица в парламента трябва да бъде внесена програма за преструктуриране на съдебната система. Тя предвижда прокуратурата да премине на административно подчинение към съответните съдилища, каквато е историческата практика в страната. До 1947 г. прокурорите винаги са били подчинени на министъра на правосъдието и са давали до октомври отчет за едногодишната си дейност. След това обаче в страната се е наложил моделът на Вишински за независимата прокуратура, която е трябвало да обслужва само една партия.

- Петър Стоянов провежда първата си среща с Комисията по външна политика в НС, след която заявява, че той ще провокира дебат с БСП за пълноправното членство на страната ни в НАТО. Колкото по-бързо заявим желание за членство в НАТО, толкова по-добре, това би привлякло чужди кредити и инвестиции.

Според председателя на комисията Николай Камов, парламентът вече е изчерпал възможностите си да реши проблема с членството ни в НАТО и правителството трябва да поеме своята отговорност и да предложи становище.

- СЪРБИЯ: Радио Б-92 възобновява предаванията си след 2-дневно прекъсване. Сръбският външен министър Милан Милотинович обещава в Лондон, че полицията няма да употребява сила срещу демонстрантите.

Американският посредник за бивша Югославия Джон Корнблум заявява, че ролята на Сърбия въобще не е решаваща за Босна.

Притиснат от опозицията, лидерът на Социалистическата партия в Ниш Миле Илич подава оставка.

Министърът на информацията Александър Тиянич подава оставка след обвиненията за закриването на Радио Б-92 и студентското радио "Индекс".

- САЩ: Американският президент Бил Клинтън обявява, че досегашната посланичка на страната в ООН Мадлин Олбрайт ще е следващият държавен секретар и първата жена на този пост.