5 януари 1996


София, 5 януари 1996 година
Брой 4 /1559/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова
тел: 73 - 37 - 202 факс: 73-37 - 342


София, 5 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБАТА КЪМ СЕКРЕТАРИАТА НА СИМЕОН ВТОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕСТОЯ МУ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1996 Г. И ПО ПОВОД НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КООРДИНАТОР ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА ПОСЕЩЕНИЕТО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ИНСТИТУЦИИ.


Уведомяваме Ви, че във връзка с посещението на Негово величество в България през 1996 година за организиране програмата на Неговия престой в Родината и срещите, които той възнамерява да проведе, е определен един координатор, излъчен от групата на интелектуалците, поканили Царя, който да съгласува тази програма със заинтересованите лица и институции. Това е решено с цел да се избегнат неточности и да може максимално да се осигури възможност и за една ползотворна дискусия.

Пресслужбата се надява, че ще бъде проявено разбиране и лоялност от всички онези, които са съпричастни с отправената до Негово величество покана и с Неговото посещение в България и ще се съобразят с усилията за координиране на това посещение във всяко едно отношение.

София, 2 януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - СЛИВЕН, ПО ВЪПРОСА ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СТРУКТУРИТЕ НА НАТО. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание на Република България и до средствата за масово осведомяване.


МНОГОУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АКАДЕМИК СЕНДОВ,

Партията ни като приемник и продължител на традициите на революционното работничество е категорично против включването на Република България в структурите на НАТО.

Аргументите в подкрепа на становището ни са следните:

1. НАТО е бил, е и ще бъде агресивен, реакционен блок, маша в ръцете на империалистическите държави за смазване на прогресивните работнически и национално-освободителни движения.

Моля да припомните на по-плиткопаметните депутати, които са готови да разпродадат Родината ни, че в недалечно минало народите на съседните ни Гърция и Турция, а и редица други държави се бореха за премахване базите на НАТО от техните територии. Издръжката на тези бази ляга върху бюджета на съответната държава и ще утежни и без това незавидното положение на българския данъкоплатец.

2. Включването ни в НАТО неминуемо ще доведе до искано от тяхна страна превъоръжаване и реорганизация в Българската армия, която си има своите традиции и военни успехи. А едно превъоръжаване е милиарди, не левове, а долари. Кой ще ни ги даде? Те?! И може би безвъзмездно. Нима елитът на българската нация не проумява, че това е форма на икономическо и политическо заробване. Ако не е така, поне застъпниците на присъединяването ни към НАТО да разяснят на народа каква ще е разменната монета, какво ще дадем и какво ще получим, защото "безплатен обяд няма".

3. Навремето оправдаваха създаването и съществуването на НАТО като структура, противодействаща на Варшавския договор и гарантираща сигурността на западните държави. Кое сега налага съществуването на НАТО? Впрочем отговорът на въпроса е близо на запад от София, масираните бомбардировки, при които загиват невинни хора от гражданското население, жени, старци и деца. Ако бяхме в НАТО, сега и наши войници щяха да проливат кръвта си в бившите югославски републики, а и къде ли не още по света - там, където великите сили защитават "свои жизнени интереси".

От кого ще ни защитава НАТО? От Турция, тая американска галеница, която безнаказано завзе гръцки територии в Кипър? А може би от Гърция или Румъния, която несъмнено ще влезе преди нас в НАТО? А може би от Китайската република, този бастион на световния социализъм, или от Русия?

4. Включването ни в НАТО значи безвъзвратно да прекъсне "пъпната ни връв" с Матушка Рус. Тази, която през вековете, независимо от политиката си и поставените цели, ни е помагала и защитавала от враговете. Която ни помогна да имаме армия, способна да противодейства на такива мощни и многобройни армии като на Турция, Гърция. Която и сега е готова да помогне във превъоръжаването ни със съвременна военна техника.

Господа депутати, време е да стъпите на родна земя, да изтрезнеете от чуждопоклонничеството си и разумно да решавате съдбините на България.

Ще сте патриоти, ако искате незабавното разпускане на НАТО, а не включването ни в неговите структури.

Не на войната! Да живеят мирът и братството между народите!

Сливен, 31 декември 1995 г.

СЕКРЕТАР НА ЦК НА БРП: Христов

СЕКРЕТАР НА ЦК НА РМС: инж. Кондев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 27 МАЙ 1995 Г. В СОФИЯ.


ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА

Съюзът на комунистите в България /СКБ/ е обществено-политическа организация на работническата класа, трудещите се селяни, научно-техническата и художествено-творческата интелигенция, на служещите и на всички трудови хора в Република България, които имат леви убеждения, от чиито среди той попълва своите членове.

Идеология на СКБ е марксизмът-ленинизмът, от теорията на които съюзът се ръководи, когато решава задачите, които общественото развитие поставя, и то само в интерес на трудовите хора от града и селото.

Крайната цел на СКБ е построяването на социализъм и комунизъм в нашата страна.

СКБ исторически е призван да организира и ръководи борбите на трудовия народ против жестоката експлоатация от човек на човека, против настъпващия неофашизъм и против политическия, икономическия и социалния гнет във всичките негови форми. Той се явява страж на свободата на народа и на националната независимост на Република България. В този смисъл СКБ е най-демократичната и хуманна организация, която няма други задачи, цели и интереси освен целите, задачите и интересите на страната и на трудовия народ.

СКБ признава постиженията до 10 ноември 1989 г. като дело на българския народ, приел идеята за построяване на социалистическо общество в България като своя идея, и категорично се разграничава от извършените деформации, извращения, закононарушения и престъпления - дело на бившето ръководство на Българската комунистическа партия /БКП/, приложило решенията на прословутия Априлски пленум.

СКБ е за търсене на строга партийна, съдебна, имуществена и финансова отговорност от всички, които имат доказана вина за кризисното състояние, в което се намира нашата страна, включително и тези, които управляват страната след 10 ноември 1989 г., включително от извършителите на кражби, корупции, злоупотреба с власт и доверие.

В своята политическа дейност СКБ ще използва само мирни и демократични средства при строго спазване на законите в страната и ще води непримирима борба срещу всички партии, организации и движения, които възникват на етническа и верска основа и със своята дейност застрашават гражданския мир, демокрацията, националната сигурност, териториалната цялост и суверенитет на Република България.

СКБ ще подпомага активно обновлението на страната, започнало след 10 ноември 1989 г., за изграждане на една нова, истински демократична, независима и силна Република България, осигуряваща напредъка, свободата и благоденствието на българския народ.

СКБ се обявява за международна солидарност на трудовите хора от всички страни и е непреклонен противник на раздухването на омраза, вражда и расистки настроения между народите.

СКБ ратува за сплотяване на всички леви сили в света в един обединен народен фронт, за борба с международния тероризъм, бандитизъм и неофашизъм.

СКБ установява седалището си в гр. София, жк "Хиподрума", блок 15, вход А.

СКБ прекратява своята дейност по решение на Националната конференция /конгрес/ или когато това се налага съгласно Закона за политическите партии, чл. 22, точка 1, 2 и 4, и чл. 23 на същия закон.


I. РАЗДЕЛ

Чл. 1. Член на СКБ може да бъде всеки български гражданин, навършил 18 години, който признава устава и програмата на съюза, не експлоатира чужд труд и членува в една от основните съюзни организации и редовно плаща членския си внос.

Чл. 2. Всеки член на СКБ е длъжен:
а/ Да членува в една от организациите на съюза и редовно да плаща членския си внос.
б/ Да участва активно в политическия живот на съюза и да провежда на дело неговите решения и да спазва партийната дисциплина.
в/ Да води борба против настъпващия капитализъм, неофашизъм, бандитизъм; против враговете на съюза и народа.
г/ Да пази единството, името, честта и достойнството на съюза и да бъде непримирим при опазване чистотата на неговите редици.
д/ Да бъде искрен и честен в постъпките си и да не погазва партийния /комунистически/ морал и етика, като се гордее с високото звание комунист.
е/ Да се бори срещу фракционерството, двуличието, вождизма, кариеризма, стремежа към лично облагодетелстване, чуждопоклонничество и други подобни явления, които биха тласнали съюза към гибел.

Чл. 3. Всеки член на съюза има право:
а/ Да участва свободно, делово и равноправно при обсъждане въпросите на съюзната политика както на събрания, така и в партийния печат.
б/ Да се изказва открито на партийни събрания, а когато за това има и решения, и в партийния печат за дейността на всеки партиен работник, ръководство и организация и да критикува грешките и слабостите независимо кой ги е допуснал и какъв пост заема в съюза и в държавния апарат.
в/ Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на съюза и да прави мотивирани отводи на кандидати за ръководни органи в партията, които според него нямат качества за ръководители в партията.
г/ Да предлага свои виждания и разбирания за дейността на съюза и да ги отстоява, докато болшинството не вземе друго решение.
д/ Да участва лично, когато се разглежда партийното му положение и се взема решение по неговата дейност и поведение.
е/ Да бъде защитаван от ръководството на съюза в случаи, когато към него са предявени необосновани или преднамерени обвинения.
ж/ Да се обръща по всички въпроси, когато намери за необходимо, към всички инстанции на съюза, включително и до Секретариата, Политическия съвет, Националната конференция /конгрес/, с молби, сигнали, сигнални записки и др.
з/ Да получава пълна информация за дейността на съюза и да ползва неговата материална база.
и/ Да напуска съюза, когато пожелае, без да иска разрешение за това и без да му се налага наказание.

Чл. 4. Приемане на членове в СКБ.

СКБ е отворена политическа организация и в него могат да влизат по всяко време и други партии, движения и първични партийни организации /ППО/, които признават неговия устав и програма. Правата и задълженията на същите са както и на всички останали членове на съюза.

Встъпването в СКБ бива индивидуално и колективно.

а/ Всеки български гражданин, който желае да стане член на съюза и е навършил 18 години, подава молба и автобиография в съответната основна партийна организация по местоживеене.

Колективните членове, отделни организации или партии представят протокол на съответния партиен орган, взел решението за членство в СКБ, който се придружава от поименен списък с подписите на всички членове на съответната организация или партия, които са пожелали това членство.

б/ Приемането на индивидуални членове да се обсъжда и решава само на общо събрание на съответната основна партийна организация на съюза при задължително участие на кандидата. Документите на колективните членове се разглеждат и решават от Политическия съвет при задължителна препоръка на Секретариата.

Кандидатите /индивидуални и колективни/ се смятат за приети, ако за тях са гласували 2/3 от присъстващите комунисти, членове на дадения форум.

Самият форум /събрание/ е легитимен, ако на него присъстват 2/3 от неговите членове.

в/ Всеки новоприет член на съюза получава членска книжка в срок от два месеца и плаща встъпителен членски внос, равен на стойността на членската книжка. Колективните членове също плащат встъпителен и редовен членски внос съгласно изискванията на устава, без да получават индивидуални членски книжки.

г/ Ако съюзен член не плати членския си внос в продължение на три месеца и не стори това, след като бъде предупреден от секретаря на основната съюзна организация, в която членува, той се заличава от списъците на организацията. За случая не е необходимо да се взема решение, а само се съобщава на членовете на основната партийна организация и писмено се известяват Политическият съвет и Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на СКБ. Същото се отнася и за колективните членове, които получават предупреждение от първия секретар на съюза.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
05.01.1996 г.


Редактор: Лилия Томова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!