5 март 1993

София, 5 март 1993 година
        Брой 44 /831/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОКЛАМАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА КОЩУНСТВЕНИ ПРОЯВИ НА ТЪРЖЕСТВОТО ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Ръководството на Българската офицерска легия "Раковски” осъжда поредната кощунствена проява, извършена на националния празник, която праща страната ни извън границите на цивилизования свят. След като на 19 февруари 1993 г. оскверни паметта на Апостола, на Трети март група свръхполитизирани граждани не се посвени да освирка националния химн и да предяви претенциите си към правителството по време на воински ритуал, символизиращ свободата и суверенитета на Отечеството.

Всеизвестно е кой организира, кой насъсква и кой плаща тези агитки. Известни са и лицата, които симулират в тях "всенароден гняв". Подобни груби похвати не правят чест на политическите сили, които прибягват към тях. Не бихме се намесили, ако не бяха осквернявани национални светини, които от курсантските години се учим да защитаваме от чуждоземни нашественици дори с цената на живота си. Още по-обидно и непонятно за военния човек е, когато пред свещените олтари на Отечеството вандалстват същества, които по паспорт са наши сънародници. Заявяваме им, че търпението ни се изчерпва.

Призоваваме правителството, ръководството на МВР, цялата ни общественост да сторят необходимото, за да бъдат пресечени подобни варварски изстъпления, а организаторите им да бъдат разобличени.

Следващата голяма дата в календара е 6 май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия. Ще се върнем към една потъпквана традиция - Гергьовденския парад. Предупреждаваме, че няма да позволим хулигански прояви на този празник. Ако не бъдат взети необходимите мерки, ще организираме своя охрана и сили за поддържане на реда, които да затворят устата на самозабравили се лумпени и на озлобени политически клакьори.

София, 4 март, 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С ИСКАНЕ ДА БЪДЕ ИЗРАБОТЕН НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Депутатите от Отечествената партия на труда /ОПТ/ са разтревожени от поредното превръщане на парламента в машина за уреждане на политически сметки.

Като представители на политическа организация, поискала първа по парламентарен път оставката на генералния директор на Българската национална телевизия /БНТ/ за нас е недопустимо, че на г-н Агов не беше предоставена възможността да изложи пред Народното събрание своите аргументи, подкрепящи каузата, която той провежда.

В същото време беше пропиляно ценно парламентарно време, за да се даде възможност на г-жа Крулева да въведе обществото в достояние на "скандалните й" разкрития.

Отечествената партия на труда винаги се е противопоставяла на "двойния аршин" при оценка на политическите събития у нас.

Според нас неправомерното отстраняване на г-н Стефан Савов от пленарната зала на 26 февруари 1993 г. от страна на г-н Кадир беше поредният "махленски" щрих, който превръща българския парламент в Конвент.

Ето защо Ви молим, господин председател на Народното събрание, да употребите Вашия авторитет и влияние за изработване на нов Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, който ще гарантира както доброто име на българския парламент, така и достойнството на българските народни представители.

ЗА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ОПТ: Гинчо Павлов

София, 2 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ НА ЛИДЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до средствата за масова инфоирмация.


Не отваряме дума за времената, когато политическите противници на всяка цена трябваше да бъдат унищожени. Всячески. И най-вече физически...

Така България загуби огромен интелектуален потенциал.

Сега са други времената - преминаваме от тоталитаризъм и посттоталитаризъм към демокрация. В края сме на XX век... Но и сега политическият ни живот страда от много недъзи, от изкривени понятия и действия и е суров и нетолерантен. В неговия арсенал влизат лъжи, обиди, клевети, инсинуации, нападки. Съществуват най-остри конфликти между отделните политически дейци и партии, нещо, което автоматически се пренася в цялостния живот на страната: и между отделните граждани, и между държавните дейци, и между държавните институции. Вестници, радио, телевизия, управляващи, депутати, че и министри го демонстрират ежедневно. И никой не може да го отрече. Защото липсват такт, възпитание, култура, търпимост в политическите нрави и действия. Ние сме свикнали със съществуващите грубости, че и жестокости - и малко впечатление ни правят. Но в очите на културния демократичен свят всичко това буди и съжаление, и отвращение, и най-лошото - поражда смях!

Поради това нашата Българска демократическа партия за европейски и световни щати счита, че създаването на съвет на лидерите на политическите партии в България е необходимост!

В него трябва да участват лидерите на всички регистрирани в съда по Закона за политическите партии демократични партии при условие, че нямат детски и юношески организации /децата и юношите трябва да бъдат оставени свободно да се развиват в училище и в различни образователни, научни, технически, спортни, туристически, патриотични и хуманни организации, за да придобият знания, навици, сръчности и най-добрите човешки добродетели - трудолюбие, родолюбие и човещина, а не да се фабрикуват хора с осакатени души, "еничари" и тем подобни/; че не разполагат с военизирани отделни лица и бойни групировки /включително и такива за самоотбрана/, и че отричат всякакво насилие в политическия живот; и накрая - че отделни или всички членове не са слуги /платени или неплатени/ и послушници на чужди държави.

Събранията на лидерите за размяна на мисли, мнения, идеи и вземане на полезни за страната решения ще бъдат периодични и ще стават по ред, определен от самите тях.

Съветът на лидерите на партиите, без съмнение, ще оказва благотворно въздействие най-напред върху самите лидери, а те със своя авторитет ще оглаждат всички остроти и недоразумения между партиите, ще обуздават крайностите, ще култивират толерантност и пр. Така ще се елиминират много кризисни моменти и свързаното с тях напрежение, ще се избегнат сблъсъци и инциденти, ще се създадат етични отношения. От всичко това ДЕМОКРАЦИЯТА, желана от всички ни, ще спечели, а оттам и българският народ и България!

София, 3 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БДПЕСЩ:
        Ив.Веселинов.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ" КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ 36-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКО-ГРЪЦКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ ЧОВЕШКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Правозащитният комитет "Хемзинкски наблюдател" - България, си позволява да привлече вашето внимание на три твърде наболели въпроса от т.нар. "човешко измерение", отнасящи се до българско-гръцките отношения. Ние сме убедени, че тяхното неотложно обсъждане на парламентарно и правителствено ниво е важна предпоставка за по-нататъшното развитие и укрепване на разбирателството между двете съседни християнски държави.

Благоприятна основа за справедливото им решаване са международните конвенции на ООН. Заключителните документи на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа /СССЕ/, както и конституциите на България и Гърция, съдържащи аналогични текстове /чл.28, респективно чл.5/, според които ратифицираните международни договори се считат за част от националното законодателство.

I. ПО ВЪПРОСА ЗА БЕЖАНЦИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В ГЪРЦИЯ /1946-1949 Г./ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

Проблемът произтича от обстоятелството, че приетите от гръцкия парламент през 1982, 1985 и 1989 г. закони за премахване породените от гражданската война последици и възстановяване на всички граждански права на участниците в нея се отнасят само до тези от тях, които са "гърци по род". Вследствие на тази дискриминация на намиращите се в България около 3000 бивши гръцки граждани гражданските и политическите права на техните семейства и потомци все още не са възстановени. Отнета им е възможността за репатриране и фактически не им се разрешава дори да посетят родните си места, гробовете на починалите си родственици. Попречено им е да предприемат мерки за защита и възстановяване на имуществените си права. Те са лишени от наследство, тъй като Закон N 1540/от 1985 година не допуска да им бъдат върнати недвижимите имоти, а тамошните наследодатели не могат да завещават имотите си на намиращите се в чужбина /респективно в България/ свои наследници.

За отбелязване е, че в Доклада на Държавния департамент на САЩ относно нарушаването на човешките права в Гърция през 1989 г. се казва: "Бежанците, като последица от гражданската война, от славянски произход са изключени от общата амнистия и репатриране, разрешено през 1982 г...."

По този въпрос са правени постъпки пред министър-председателя г-н Константинос Мицотакис бившия министър на външните работи г-н Антонис Санарас[?], г-н Андреас Папандреу, както и пред нашето държавно ръководство. По същия повод предишният министър-председател г-н Димитър Попов заяви пред Народното събрание по повод посещението си в Гърция и разговорите си с г-н Мицотакис, че е била приета идеята му да бъде направено предложение от името на правителството до парламента на Република Гърция с цел да бъде отменен или изменен съответният закон.


ІІ. ПО УЧАСТТА НА БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИТЕ В ЗАПАДНА ТРАКИЯ

След Освобождението от турско робство държавното ръководство на България се е отнасяло с пълно пренебрежение към участта на българомохамеданите в Западна Тракия. Тъкмо обратно е отношението по този въпрос на държавниците и политиците на Гърция и Турция. Държавният департамент на САЩ има позиция, съобразявана с вижданията на стратегическите си съюзници. В доклада до Камарата на представителите и Сената от 1991 г. се посочва, че в признатото от гръцка страна мюсюлманско малцинство в Западна Тракия, възлизащо на 130 хиляди души, се включват и "помаци /български говорещи мюсюлмани/, населяващи планинските райони по границата с България". Докладът от 1992 г. потвърждава този факт, но вече с пояснението, че те "говорят сходен на българския език".

Притиснати от асимилаторските стремежи на гръцките власти, българомохамеданите от Западна Тракия според изследването са подложени и на силното въздействие на щедрата на обещания турска националистическа и ислямска религиозна пропаганда. Така изоставени, те все повече се отчуждават от своите сънародници и губят етническото си самосъзнание.

Крайно време е - на основание действащите и понастоящем Севърски /1920 г./ и Лозански /1923 г./ договори и в съответствие с договореностите в рамките на ООН, СССЕ и Съвета на Европа, да се постави този въпрос пред гръцката страна в духа на конструктивното сътрудничество между балканските държави.


ІІІ. ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В ГЪРЦИЯ

В изложение на гръцкото правителство от август 1992 г. пред Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация Гърция не признава съществуването на внушаваната от Тито македонска нация и възразява на използването на понятия като "македонци" и държава "Македония", определяйки ги за незаконни и свързани със своето историческо и културно наследство. В същия смисъл е изказването на А.Папандреу в парламента, според което правителството на Гърция потвърждава наличието на българи, но не и на "македонци". По отношение на говоримия от населението оттатък границата език се изтъква, че така нареченият "македонски език" е едно изкуствено, създадено с декрет творение, основано на използвано далеч от българската граница наречие - подбрано с оглед това обстоятелство.

Във връзка със спазването на международно признатите права и свободи на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, следва да се отбележи продължаващата десетилетия наред политика на гръцките власти на асимилация и етническо прочистване на това население.

По сведения на гръцкия печат - в. "Вима" /8 юни 1969 г./, в. "Елиникос ворас" /4 август 1959 г., 11 август 1959 г./ в. "Катимерини" /11 август 1959 г./, в. "Елефтерия" /7 юни 1959 г./, жителите на много села са принуждавани да се кълнат пред кръста и Евангелието, че никъде и никога вече няма да говорят на "славянски диалект". Забраняват се най-строго българските народни песни и танци - в. "Стохос" /21 август 1986 г., 18 януари 1990 г., 16 април 1987 г./ в. "Мехатис" /30 август 1987 г./, със заплаха, че нарушителите "ще проклинат деня, в който са се родили". Отправят се призиви за разрушаване на надгробни плочи със славянски надписи и т.н.

Като остатък от минали времена може да се разглежда наличието на чл. 19 на Гръцкия граждански кодекс, който разрешава отнемане на гръцкото гражданство на лица, принадлежащи към национални малцинства, които се изселват в чужбина или остават там на работа или за учение. По сведение на гръцкото МВнР през 1991 г. на 628 лица е отнето гръцкото гражданство на тази основа. Въпросът е поставен официално пред гръцкото правителство от Комитета на ООН по премахване на расовата дискриминация. Тези мерки за етническо прочистване се отбелязват и в доклади на Държавния департамент на САЩ.

По повод на изложените по-горе проблеми бихме искали да изтъкнем обстоятелството, че те не засягат в никаква степен суверенитета на Република Гърция. Според възприетото от СССЕ становище "предприеманите мерки в областта на човешките измерения са въпрос на пряко и закономерно отношение на всички участващи държави" и, че "те не се отнасят само до вътрешните работи на съответната държава".

В очакване народните представители, правителството и президентът на Република България да вземат отношение по поставените проблеми оставаме с уважение:

ЗА БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ":
        Румен Воденичаров

София, 4 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ - ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА СМЯНА НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ.


С оформянето на новото парламентарно мнозинство в Народното събрание и идването на власт на правителството на Беров започна повсеместна политическа чистка на ръководители, доказали своя професионализъм и стремящи се да извършат определени промени в положителна насока в поверените им предприятия и учреждения. При тази "чистка" никой не се съобразява, че се поставят под заплаха реалните интереси на работници и служители. Поставят се под заплаха работни места, работни заплати, социални придобивки. Създава се възможност да се разбие и малкото стабилност и перспектива пред широк кръг хора.

Подобно е и решението за смяна на директора на Българската национална телевизия /БНТ/. Тези, които го взеха, въобще не се съобразиха с мнението на работещите в телевизията, а само с плиткоумните си политически интереси. По стар тоталитарен навик те се поставиха над хората и над цялото общество.

Ето защо Изпълнителният съвет на Националната синдикална федерация /ИС на НСФ/ "ГМХ-ПОДКРЕПА" и Стачният комитет на федерацията категорично подкрепят протестите на професионалните организации от БНТ.

Колеги, ние ви потвърждаваме, че ще намерите подкрепа от всички наши структури, и ви обръщаме внимание, че "желязото се кове, докато е горещо". Бъдете решителни и твърди, за да не настъпи колебание във вашите редове. Трябва веднъж завинаги да докажете пред цялата общественост, че с вас трябва да се съобразяват и господа политиците. Защото за вас професионализмът е над всичко.

София, 1 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА

Българският земеделски народен съюз счита, че образованието, науката и културата са особено важни средства за напредъка и процъфтяването на българския народ.

I. Оценявайки, че науката и образованието са предпоставка за духовното извисяване на нацията, съюзът е за:
* Пълно и всестранно деполитизиране и деидеологизиране на науката, образованието и културата с оглед да служат на интересите и целите на обществото.
* Демократизиране с изключване възможностите за използване на предимства и привилегии.
* Осигуряване твърческа самостоятелност на висшите учебни заведения, БАН, научните институти, взаимна зависимост между постиженията, тяхната практическа приложимост и стопанска ефективност.
* Премахване информационните бариери, затрудняващи учените, и се изгради национална информационна система.
* Извършване промени в структурата на БАН, университетите, институтите и училищата, които да съответстват на възприетите в напредналите страни стандарти. Обучението да се осъществява по съвременни методи съобразно с нашите дадености. Основното образование да бъде задължително и да се стремим съм всеобщо средно образование.
* Приоритетно, всестранно и без условия да се провеждат научни изследвания за създаване на модерни технологии в областта на всички стопански отрасли.
* Оказване всестранна поддръжка на творческата интелигенция при разгръщането на дарованията и тяхното изявяване.
* Демократичното израстване на научните кадри да се гарантира със създаване законова основа при присъждане на научни звания и степени от Висшата атестационна комисия.
* Гарантиране защита на интелектуалната собственост и създаване на пазар на интелектуалните продукти и технологии.
* Пълна автономност и неприкосновеност на висшите и средните учебни заведения, като се осигури възможност за алтернативно обучение.
* Установяване непрекъснат цикъл на образованието, самообразованието и повишаването на квалификацията на преподавателските кадри. Подкрепа изграждането на свободни университети и полагане усилия за повишаване и укрепване на обществения статут на учители, преподаватели и научни работници.
* Въз основа на факултативния принцип да се гарантира свободен избор на преподаватели и специалисти.
* Възстановяване традиционния демократизъм в изграждането и ръководенето на образователната система, на учебните заведения на всички равнища. Решително да се прочистят учебните заведения от компрометирани и неподходящи кадри. Образователната система да се превърне от партийно-държавна в общественодемократична.
* Подкрепа всестранно процеса за установяване на плурализма във формите и начините за организиране на българските училища. Осигуряване предимство за разкриване и развитие на земеделски училища, техникуми и висши учебни заведения за подготовка на специалисти за земеделието, леката и хранителната промишленост, за стопанския туризъм. С предимство да се разкриват също така държавни и частни езикови училища и колежи за масово повишаване на езиковата култура на българския народ с оглед неговото приобщаване към световните постижения във всички области на човешкото знание.
* Широко разгръщане на училищното строителство с оглед ускорени темпове страната да се сдобие с достатъчен брой модерни и надлежно обзаведени училищни сгради, в които да се премине на едносменно учение.
* Развитие върху съвременни начала на мрежата от детски учебно-възпитателни заведения /забавачници, детски градини, ясли и др./, тяхното паралелно съществуване с домашното възпитание на децата в доучилищна възраст, което трябва да се поставя на първо място.
* Възстановяване на системата за сезонно обучение в детските заведения, което е от особено значение за селищата с предимно земеделско население.
* Активизиране на участието на общините и гражданите - по-специално на родителите - в самоуправлението на просветните учреждения, стимулиране на образователно-възпитателното въздействие на училищните настоятелства. Насочване на образованието към обогатяване и развитие на детската, юношеската и младежката индивидуалност, като основни критерии бъдат моралът, знанието, уменията и творческата нагласа.
* Конституционни гаранции за кредитирането на образованието и науката, като трудът на учителите и преподавателите се заплаша по достойнство и квалификация.

II. Демократизацията на културата се изразява в нейната достъпност, многообразие, близост до народните потребности, предоставяне на еднакви възможности в областта на културното творчество.
Поради това Българският земеделски народен съюз е за:

* Деполитизация и деидеологизация на културата, премахване на неприсъщия за българина елитаризъм.
* Прерастване на културата от пасивен фон в могъщо средство за активизиране творческите сили на обществото.
* Реализиране дарованията на творците в областта на изкуството и литературата на свободния пазар на културните ценности.
* Постигане на многообразие в областта на културата и нейното приобщаване към световните достижения. Това трябва да бъдат едни от нейните основни цели.
* Възраждане и поддържане на естествените форми на преход от аматьорство към професионализъм в изкуствата и литературата.
* Установяване на плурализъм в сферата на културата, литературата, театъра и киното.
* Утвърждаване на конституционни гаранции, на целесъобразна нормативна база за развитието на културата, изкуствата и литературата. Установяване на принципа на творческата самостоятелност на учебните заведения в областта на културата.
* Всестранно държавно и обществено подпомагане на развитието на читалищата. Задача от приоритетно значение е обогатяването на културните ценности.
* Законодателна защита на интелектуалната собственост.

ЗА НАЦИЯТА

Българският земеделски народен съюз е против всякакви привилегии в държавата и обществото, които целят да разделят българския народ.

Република България е общо и неделимо отечество за всички нейни граждани!

За БЗНС решаването на националния въпрос е неподвластно на времето и на отделни конюнктурни партийни и групови интереси.

За основа на нацията съюзът счита личността с неотменните си права. Тя е доказала прогреса в развитието на човешкото общество.

За осъществяването на тези схващания, които са в съгласие с дълбоко демократичната същност на българския народ, Българският земеделски народен съюз отстоява следните виждания:
* Общонационална програма, осигуряваща единна, неделима и суверенна нация.
* Зачитане всички човешки права и свободи, както и личното достойнство на всеки гражданин, и е против всякакви прояви на сепаратизъм и религиозен фанатизъм, насочени срещу единството и териториалната цялост на България.
* Е срещу шовинизма, фалшивия патриотизъм и националния нихилизъм, които пречат за съхраняването на дълготрайните ценности на българската нация.
* Никоя политическа сила няма право да спекулира с националния въпрос в предизборни и други теснопартийни цели. Недопустимо е използването на вярата във вреда на националното единство или за създаване на политически партии на верска или етническа основа.
* Националните интереси изискват поддържането на връзки и грижи за българите в чужбина.
* Науката е длъжна да изчисти всички фалшификации в българската история, с което да се възстанови истината по националната идентичност.
* Интересите на нацията изискват да се подобри националното самочувствие, да се прекратят негативните демографски процеси и намали емиграцията.
* Належащо е изграждане на Национален консултативен съвет от специалисти към Президентството, за изработване на национална програма независимо от партийни и конюнктурни интереси. Тази програма следва да бъде приета от парламента като закон с конституционно значение.
Съветът трябва да помага за оформянето на гъвкава и бързо реагираща национална политика при промяна на международната ситуация, като консолидира и запазва общата стратегическа линия.
* Националното самосъзнание и самочувствие на всички български граждани е висша добродетел, която се корени в любовта и привързаността им към българското отечество, държавност и култура.

Съюзът ратува за по-нататъшното развитие и укрепване на тази добродетел в духа на родолюбивите традиции, завещани ни от възрожденците.

Здравото национално единство, национално самосъзнание и самочувствие могат да се изграждат при пълна гражданска, етническа и културна равнопоставеност.

Следователно любовта към българското отечество и държавност е свързана с гарантираните конституционни свободи и човешки права.

Свободният човек изпитва национална гордост, че е гражданин на независима демократична държава, че е частица от свободен народ!

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:10
05.03.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!