5 март 1996

 
София, 5 март 1996 година
Брой 46 /1601/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


* * *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ГРУПА ЗА САМОПОМОЩ КЪМ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КЪМ ЗДРАВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ПРИЗИВ ДА НЕ СЕ ПОЛИТИЗИРА НАЦИОНАЛНАТА ТРАГЕДИЯ СЪС ЗАРАЗЯВАНЕТО НА ХОРА С ВИРУСА НА СПИН ЧРЕЗ КРЪВНИ ПРОДУКТИ.


Българската група за самопомощ се обръща към цялото Общество, към здравната общественост, към парламента и Правителството с призив да не се политизира националната трагедия със заразените чрез кръвни продукти с вируса на СПИН хора.

Ние, живеещите с тази зараза, можем най-добре да почувствуваме човешката драма на всеки от заразените, защото ние живеем с чувството за обреченост и защото някои от нас са също заразени по кръвен път.

Следим напрегнато всички предавания по радиото и телевизията, всички статии и съобщения във вестниците и не по-малко от журналистите искаме да знаем истината и кой е виновен, за да станат повече хората, страдащи, както страдаме ние. А ние страдаме, защото обществото ни отхвърля и заклеймява като неморални и дори като злодеи. От нас се страхуват не само обикновените хора, но и здравните работници, отказват ни стоматологични манипулации. Здравни заведения се опитват да ни прехвърлят едни на други, когато имаме нужда от операция. Единственият ни пристан са инфекциозна болница - София, централната лаборатория по СПИН и Министерството на здравеопазването, които се опитват да решават нашите нелеки здравни и психологически проблеми.

Искаме да заявим, че ние вече направихме нашето проучване, което за разлика от журналистическите проучвания не гони сензация, и знаем вината на всеки "по веригата". Ще следим внимателно всеки да си получи заслуженото.

Знаейки цялата истина, ние твърдим, че Министър Мими Виткова няма вина за тази национална трагедия. Никаква вина няма и доц. Радка Аргирова, която първа посрещна всеки от нас със страшната истина за нашата заразеност с вируса на СПИН и ни свърза един с друг не само да бъдем един другиму морална опора, но и за да работим заедно, за да са по-малко новите заразявания.

Ние заявяваме отговорно, че този екип на Министерството на здравеопазването е първият, който направи нещо съществено за българските серопозитивни. След 5 години без нито една таблетка "Азидотимидин" - единственото лекарствено средства, което може да удължи пълноценния ни живот, от миналата година Министерството на здравеопазването редовно купува това лекарство. Това ръководство на министерството закупи и включи в списъка на животоспасяващите лекарства вносен антихемофилен глобулин още през миналото лято, чрез което българските хемофилици повече не са изложени на никакъв риск от заразяване с какъвто и да е вирус.

Днес, когато посетихме министерството, ние с очите си видяхме днес пристигналото съобщение, че след няколко дни експерти от Австрия ще посетят България за спешно и радикално решаване на проблема с всички кръвни препарати.

Ние сме убедени, че точно този екип на Министерството на здравеопазването ще ликвидира хаоса в здравеопазването, ще ликвидира страшната дискриминация от страна на здравните работници към нас и ще спомогне да паднат психологическите бариери, с които ни отделя обществото като прокажени.

Ние се обръщаме към всички наши сънародници с призив за разбиране и съпричастие към нас, защото ние не сме по-различни от останалите. Това може да се случи с всекиго.

Журналисти и политици, не използвайте човешката трагедия за свои цели. Оставете Министерството на здравеопазването да довърши започнатото. Стига вече смени на министри и заместник-министри и прехвърляне на нерешените проблеми на следващите след тях.

София, 1 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДЕПУТАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЕДВИН СУГАРЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АКАД. БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ. Документът е адресиран и до президента на Републиката, до Министерския съвет, до Комисията против корупцията при Народното събрание, до главния прокурор и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Както Ви е добре известно, според Конституцията на Република България контролът върху действията на изпълнителната власт е втората по важност функция на Народното събрание. Пак съгласно конституцията министър-председателят и членовете на неговия кабинет са длъжни да отговорят на актуални въпроси и питания, зададени им от народните представители. В този смисъл включването на неверни информации в техните отговори може да бъде тълкувано като отказ от отговор и следователно като тежко нарушение на техните конституционно регламентирани задължения. Длъжен съм да подчертая, че чрез даването на неверни и подвеждащи информации или откровени лъжи се въвежда в заблуждение не само задаващият въпроса народен представител, но и Народното събрание като цяло и че става дума за съзнателно и злонамерено действие от страна на най-висши държавни служители, което възпрепятства и обезсмисля една от основните функции на българския парламент. Обръщам се към Вас, тъй като Вие като председател на Народното събрание носите отговорност за неговото нормално функциониране.

За съжаление не един и два са вече случаите, в които българските министри лъжат народните представители в своите отговори, а това означава, че те лъжат и основната институция на властта в Република България. Още по-печално е, че в повечето случаи техните лъжи не се основават на невежество и не могат да бъдат тълкувани като случайни и непреднамерени. Най-често се говорят неистини или тенденциозно се заобикаля истината в случаите, в които става дума за драстични гафове на управляващото правителство, за договори и сделки, накърняващи държавния интерес, и за корупция на висши държавни служители. Като пример бих могъл да посоча отговорите, дадени на питания и актуални въпроси във връзка със зърнената криза, скандалите около "Топенерджи" АД, договора за цесия на дълговете на “Кремиковци" и "Химко" към "Булгаргаз", договора на Българската телекомуникационната компания /БТК/ с гръцката фирма "Интраком", връзките на висши държавни служители с икономическата групировка "Орион" и други.

Като председател на Народното събрание Вие би трябвало да осигурите нормални възможности за осъществяването на парламентарен контрол върху изпълнителната власт, което включва и изискването членовете на кабинета да дават истинни, ясни и изчерпателни отговори на зададените им от депутатите питания и актуални въпроси. Недопустимо е България да бъде управлявана от министри, които си позволяват да лъжат върховния орган на властта в страната. За нормализиране на контрола на българския парламент върху изпълнителната власт си позволявам да Ви препоръчам следните мерки:

1. Формиране на парламентарна анкетна комисия, която в срок от един месец да анализира всички отговори на питания и актуални въпроси за периода 1995-1996 г. и да установи случаите, в които те съдържат невярна информация или в които исканата информация е непълна, тенденциозно поднесена или изобщо липсва.

2. Докладът на тази комисия да бъде прочетен на специално заседание на Народното събрание в присъствието на целия кабинет, след което всеки от министрите, дал неверен или подвеждащ отговор, да бъде задължен да даде обяснения по конкретните случаи.

Смея да се надявам, че за Вас като председател на Народното събрание утвърдените в конституцията парламентарни задължения, сред които е и парламентарният контрол, стоят по-високо от каквито и да било лични или политически пристрастия.

За да не бъде възприето това мое писмо като голословно обвинение, ще споделя с Вас само малка част от моя личен опит в сферата на парламентарния контрол, визирайки отговорите само на един от членовете на управляващото правителство, а именно министър-председателя Жан Виденов.

1. Отговор на г-н Жан Виденов на мое питане относно изпълнението на цесионен договор между "Булгаргаз" ЕАД и фирми на "Мултигруп", свързан с прехвърляне дълговете на "Химко" ЕАД и "Кремиковци" ЕАД, 9 юни 1995 г. Жан Виденов: "...цесионните договори за "Химко" и за "Кремиковци" са напълно различни договори".

Лъжа: Както в първия договор от 28 май 1994 г., така и в неговия вариант от 6 септември 1994 г., прехвърлянето на задълженията на "Химко" и "Кремиковци", извършено в разрез със законите на страната и носещо според анализа на Кирил Цочев загуба за държавата на около 4,5 милиарда лева, се третира в един цесионен договор. В последното можете и сам да се уверите от приложените копия.

Жан Виденов: "За Министерския съвет договорът за цесия е нищожен. Договореното в него е икономически неизгодно за държавата. /.../Договорът няма да се изпълнява от държавните предприятия."

Лъжа: Още през март 1995 г. на питане, зададено от народния представител г-н Филип Димитров, Жан Виденов отговаря: "Правителството, което имам честта да оглавявам, не изпълнява, естествено, никакви цесии. Напротив, за нас е в пълна сила решението на служебното правителство от 5 януари 1995 г. и нямаме никакво намерение да го отменяме или да го модифицираме."

Не само към датата на моето питане, но и чак до ноември 1995 г. не е предприето нито едно действие, за да влезе в сила и да бъде реализирано решението на служебното правителство, обявяващо договора за цесия за нищожен, както между впрочем и решението на самия кабинет на г-н Жан Виденов, изразено с ПМС N 116 от 29 май 1995 г. Цесионният договор остава в сила - от юридическа гледна точка така е и до ден днешен. Нещо повече: въпреки многократните публични заявления на г-н Жан Виденов пред масмедиите и пред Народното събрание той се и изпълнява.

Последното ясно личи от приложената справка за плащанията на "Кремиковци" ЕАД към "Мултигруп", от която е видно, че само през 1995 г. по уж анулирания от правителството договор в касите на групировката са преведени цели 471 375 144 лв. Паралелно с това на 9 май 1995 г. новото ръководство на "Химко" ЕАД сключва споразумителен протокол за погасяване на дълговете към Кредитна банка и Дисконтова къща, с което признава договора за цесия за валиден - независимо дори и от факта, че част от задълженията към "Булгаргаз" вече са погасени чрез вноски в бюджета. Към споразумителния протокол има и допълнителен договор с погасителен план за цялата сума. Това е и едно от основанията "Мултигруп" да блокира чрез съда банковите сметки и предназначената за износ продукция на "Химко" ЕАД.

2. Отговор на г-н Жан Виденов на питане относно учредяване на българо-руско газово дружество "Топенерджи" АД, 30 юни 1995 г.
Жан Виденов: "Николай Вълканов, генерален директор на Държавна фирма "Минстрой холдинг" АД от системата на Комитета по енергетика, а не от системата на "Мултигруп", както Вие дежурно си твърдите за всьо и вся."

Лъжа: Освен генерален директор на "Минстрой холдинг" Николай Вълканов е и президент на частната фирма със сходна дейност "Министрой майнинг", регистрирана в Цуг, Швейцария, което поначало е несъвместимо с българското законодателство.
Групировката "Мултигруп" и нейни фирми /Кредитна банка, София Инс и др./ имат преобладаващо дялово участие, а председател на борда на директорите е самият Илия Павлов. Освен това Николай Вълканов е и вицепрезидент на "Мултигруп" по инвестиционните въпроси.

Жан Виденов: "Ще спомена единствено, за да отрека най-категорично лъжата, че "Топенерджи" става собственик на някаква недвижима собственост на българска територия, тем паче газопроводи. Както споменах преди две седмици в тази зала, това не е вярно."

Лъжа: Българо-руското газово дружество "Топенерджи" е учредено въз основа на международна спогодба, подписана между правителствата на България и Руската федерация на 16 октомври 1994 г. В чл. 2 от тази спогодба се кзвва: "Българската страна е готова да предаде в собственост на създаваното акционерно дружество действащите и строящи се транзитни газопроводи, съгласно приложението." Същият проблем се третира и в други членове на спогодбата.

3. Отговор на г-н Жан Виденов на питане относно защитата на държавните интереси в българо-руското газово дружество "Топенерджи" АД, 14 юли 1995 г.

Жан Виденов: "А фактът, че благоговейно цитирате като носители на истина в последна инстанция Андрей Луканов и Рем Вяхирев, и то според Агенция "Балкан", чиито взаимоотношения с "Мултигруп" са много добре известни, ме изпълва с недоумение".

Лъжа: Изявлението на Андрей Луканов, че никакви промени в управителните тела на "Топенерджи" няма да бъдат дискутирани на ОС на акционерите на 2 юли - въпреки исканията на българското правителство, е направено на 1 юли вечерта пред в. "24 часа". Същата вечер в предаване по Българската национална телевизия /БНТ/ вицепремиерът Кирил Цочев патетично декларира, че кабинетът ще иска промените в Управителния съвет и в Надзорния съвет /УС и НС/ да бъдат включени в дневния ред на събранието и че няма да позволи "да бъде поставен на колене пред Москва". Което между другото доказва, че г-н Жан Виденов лъже и позовавайки се на презумпцията, че кабинетът предварително е знаел, че исканията му няма да бъдат взети под внимание, тъй като не фигурират в предварително оповестения дневен ред.

Жан Виденов: "Предложения за персоналния състав на ръководните органи на "Топенерджи" българската страна в лицето на правителството или на "Булгаргаз" не е правила."

Лъжа: Ако това твърдение би отговаряло на истината, то би визирало акт на престъпна безотговорност от страна на изпълнителната власт. Към момента на отговора "Булгаргаз" притежава 50% от акциите и никакви решения - камо ли такива за персоналния състав на ръководните органи, не могат да се вземат без неговата воля. Пита се при това положение кой е определял ръководството на "Топенерджи" - само руските акционери от "Газпром" ли? Истината обаче е по-друга: представителите от българска страна са били определени от лобиращите в полза на "Мултигруп" Никита Шервашидзе и Ангел Попов. Това е и реалната причина и двамата да бъдат уволнени, правителството да поиска промени в УС и НС, да бъде уволнен заместник-министърът на търговията Иван Колев, а след като точно по този повод преговорите с "Газпром" стигат до задънена улица и българската страна е принудена да намали дяловото участие на държавни фирми за сметка на "Мултигруп", и Кирил Цочев да си подаде оставката.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ В ОТГОВОР НА ПОЛУЧЕНО ПИСМО.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМЯНОВ,

Благодаря за отговора на писмото ми до Вас. За първи път от 4 април 1990 г. ръководител на Българската социалистическа партия /БСП/ отговаря на писмо на Българската комунистическа партия /БКП/. Да смятаме ли, че ледовете започват да се стопяват?! Ръководството на БКП изпрати само през 1990 г. девет писмени предложения, а от 14 май 1992 г. до 14 ноември 1994 г. изпратихме над 14 писмени предложения за създаване на съюз на левите сили между БКП и БСП. Отделно лично разговаря с Вас. Разговарях с Андрей Луканов и с проф. Владимир Топенчаров в присъствието на Мария Йосифова, но не последва никакъв отговор. Може би имахте основание. Защо да правите съюз с комунистите?

Не е вярно твърдението Ви, че сте спечелили изборите благодарение на вашата платформа. Истината е тази, че вие насила взехте от БКП червената бюлетина, на която нямате право, и чрез нея излъгахте наивния ни народ да гласува против собствените си интереси.

Никога нашият народ не е бил в подобна бедствена ситуация. Не прехвърляйте вината на други за това положение. Съюзът на демократичните сили /СДС/ е създаден от БСП. Вие със СДС сте като сиамски близнаци и рано или късно вие ще се обедините със СДС. Вие не сте лява коалиция. Наричате се лява, но давате супердесен мигач. Това е характерно за ревизионистите, под каквато и окраска да се крият. Не се ли срамувате да лъжете нещастния ни народ, че БСП е лява коалиция? Даже СДС по някои въпроси стои по-вляво от БСП. Престанете с двуличието, с лъжите и с измамите. БСП е супердясна буржоазна котерия, вие реставрирате капитализма. Вие провеждате една и съща политика със СДС по въпросите на реституцията, приватизацията, присъединяването на страната ни към ЕС и НАТО. Вашите представители още през 1990 г. изпратиха др. Ал. Александров и Иван Дундаров за преговори със Симеон Кобургготски в Мадрид.

Ваши представители подпалиха Партийния дом. Имаме доказателства за това. Едно от тях е, че когато Стефан Черешарски, член на ЦК на БКП по това време, е влязъл в Партийния дом с тълпата, заварил червените барети да заливат с някаква течност и да палят помещенията. Ето това е истината. Вие нямате интерес да бъде насрочено и да се гледа това дело. Не е вярно, че съдът, прокуратурата и следствието са независими. Те вземат такива решения, каквито им диктувате от "Позитано"20. Та нали почти всички съдии, прокурори и следователи са членове на БСП. Това е публична тайна.

С кои очи заблуждавате народа ни, че БСП е правоприемник на БКП, при положение, че БКП е жива и продължава съществуването си като марксистко-ленинска комунистическа партия, такава, каквато е създадена от Димитър Благоев - Дядото, а БСП се отказа от марксизма-ленинизма и реставрира дивия и пещерен варварски капитализъм? БСП няма нищо общо с партията, която създаде Д.Благоев. БКП е продължител на своята 105-годишна героична комунистическа дейност. Всеизвестно е, че вие, СДС и Движението за права и свободи /ДПС/ гласувахте в 36-то Обикновено народно събрание за Закона за конфискацията на имуществото на тоталитарните партии, защото това имущество не е ваше. То е на БКП, на Отечествения фронт /ОФ/, на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/, на Димитровския комунистически младежки съюз /ДКМС/ и на Българските професионални съюзи /БПС/, а те са структури и съюзници и днес на БКП. Тоталитарна партия е БСП, защото нейното ръководство се състои от бившата номенклатура на БКП отпреди 1989 г. А защо, г-н Премянов, вече седма година държите БКП без нито една стая? Защо не дадохте нито една стая и на вестник "Комунистическо дело?" Не е ли това позор за ръководителите на БСП? А какво ще кажете за паричните средства на БКП към 4 април 1990 г.? Те не са ваши. Тези средства са на БКП. БСП не е създадена като преименувана БКП. Резултатите от референдума бяха фалшифицирани. БСП е новосъздадена буржоазна партия, която датира от 4 април 1990 г. Това е нейната история. БСП се самонастани като кукувица в гнездото на 105-годишната героична орлица БКП. Тази зла кукувица е виновна за всички злини, които сполетяха България и народа ни. Тя трябва да напусне гнездото на орлицата. Тя просто няма работа в него. Безспорно е, че все още основната членска маса на БСП са бивши членове на БКП, но повечето от тях не са били комунисти. След Априлския пленум през 1956 г. БКП беше наводнена с бранници, легионери, ратници, паисиевци, разни нагаждачи и кариеристи, които ставаха членове на БКП по шуробаджанашка линия. Много добре Ви е известно, че Висшият съвет /ВС/ на БСП и Централният съвет на Българския антифашистки съюз /ЦС на БАС/ създадоха, главно за борба против БКП, много антикомунистически организации като Българската комунистическа партия /марксисти/, Обединена българска комунистическа партия, Българска единна комунистическа партия, Съюза на комунистите в България, Българска работническа партия, Българска работническа социалистическа партия, Българска работническа социалдемократическа партия /БКП/м/, ОБКП, БЕКП, СКБ, БРП, БРСП, БРСДП/. Те бяха създадени в грубо нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/ с по 20, 25, 42 учредители вместо 50. Та нали затова Татяна Дончева и Иглика Герасимова бяха уволнени от Фирмено отделение Софийски градски съд /ФО на СГС/, но беззаконията им останаха. Със същата цел създадохте и своите структури "Марксистка алтернатива" и "Марксистка платформа". С цел да заблудите народа за това, че въвеждате някакъв плурализъм, създадохте и множество други партии и политически формации, които също са ви подчинени: Алтернативно социалистическо обединение, Алтернативна социаллиберална партия, Обединение за социална демокрация /АСО, АСП, ОСД/. "Път към Европа", Гражданско обединение за републиката, Демократична алтернатива за републиката /ГОР, ДАР/, Партия либерали, Отечествен съюз, Младежка революционна партия, Политически клуб /ПК/ "Екогласност", Нов избор, "Звено", "Напред, България", Български социалистически младежки съюз, профсъюз "Единство". Всъщност, г-н Премянов, коя от всички съществуващи партии в България, освен БКП, не е подчинена под някаква форма на ВС на БСП?

Очакваме отговор на всички тези въпроси.

София, 28 февруари 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 5 март - Следва предоставения за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА VIII КОНГРЕС /25 СЕПТЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/. Документът е предоставен от архива на организацията.


Федерацията на анархистите в България /ФАБ/ констатира, че:
- Надеждите на народа за свобода, благоденствие и просперитет на страната са проиграни.
- От робията на измамническия тоталитарен комунизъм, в който живяхме близо половин век, хората на физическия и умствения труд попаднаха в лапите на не по-малко коварен монетарен тоталитаризъм.
- Системата ловко се преобрази и смени формата си, а номенклатурата се преустрои и отново зае ключовите позиции в икономиката, финансите, вноса и износа, комуникациите и масмедиите.
- Изредилите се във властта правителства и парламенти, включително и последните, се оказаха негодни да решат и най-елементарните проблеми на обществото.
- Социалният въпрос остава открит, а той засяга 90 на сто от населението на страната.
- Както вчера, така и днес народът е лишен от възможност да участва реално и пряко при решаването на жизненоважните проблеми, каквито са тези за земята, производството, снабдяването, разпределението, заетостта, съобщенията, жилищното строителство, здравеопазването, просветата и културата.
- На него е предоставена единствено възможността да гласува и да чака "избраниците" му от върха на пирамидите в законодателната, изпълнителната и съдебната власт да решават проблемите му.
- Какво се върши "горе", той научава чрез радиото, телевизията и пресата. И вижда с какви въпроси и по какъв начин настанилите се в йерархичен ред "пълномощници" се "грижат" за благополучието и сигурността му. Как се гласуват правилници, закони и наредби за спазване югоембаргото, влизането ни в "евроструктурите", участие в "Партньорство за мир", как да "влезем в НАТО", какви изисквания да изпълним, за да получим заеми от Международния валутен фонд и Световната банка, с които да изплащаме лихвите по направените дългове към тях от времето "преди и след" промените.

ФАБ констатира, че страната и народът ни изпадат във все по-долбока стопанска, социална и морална криза:
- Инфлацията продължава да нараства.
- Безработицата става бич и внася смут сред обществото.
- Цените на стоките от първа необходимост непрекъснато растат, а голямата част от населението става все по-неплатежоспособна.
- Създадените условия облагодетелстват не производителите, а посредници, прекупвачи и спекуланти.
- Рекетьорство, убийства, измами, проституция и изнасилвания станаха ежедневие, като отговорните /безотговорни?/ фактори са безсилни да се справят с тези язви на обществото.
- Банките и банкерите се наплодиха като гъби след дъжд и никое правителство не се реши да каже на обществото откъде шепата милионери и милиардери взеха парите, съхраниха ги в касите си и кредитират знайни и незнайни фирми, холдинги и какви ли не реални или фантомни стопански структури.
- Явно е, че държавата и БНБ са се превърнали днес в опори на раждащата се у нас мощна финансова олигархия.
- Обществото ни не е в състояние да се обедини при наличието на рязката поляризация на едно свръхбогато малцинство и все по-обедняващото болшинство граждани.

И в този т.нар. "преходен период" нашите дипломати, политици и държавници не спряха да пътуват по света, да присъстват на всевъзможни срещи, форуми и банкети, да четат лекции и декларират сервилност към една или друга бивши и настоящи суперсили, изграждащи "новият световен ред"... и никога не забравиха да уреждат собствените си интереси.

И какъв парадокс, уж все ни приемат в Европа и нейните структури, а се намерихме в "черния списък" на страните, неприемливи за "цивилизована Европа". И световните дипломати, политици и държавници на свой ред пристигат у нас, оглеждат, проучват ни, дават ни съвети и казват: "нужно е да изпълните още редица условия, но сигурно ще бъдете асоциирани едва към края на века".

Заговориха ни и за "Мини план Маршал", чрез който ще се възстановяват разрушенията от бомбардировки, блокади и стопански дискриминации, извършени от същите "възстановители" и "благодетели".

ФАБ заявява, че за конфликтните ситуации в Босна, Чечения и Близкия изток вината не е на народите, а на заинтересуваните господари на света. Чрез такива конфликти в бъдеще те искат да държат народите в страх и подчинение, мизерия и разруха. Пред очите на цял свят муждународните институции показаха, че не само са безсилни, но и негодни за изпълнят своята мисия.

ФАБ призовава народа да не очаква, че проблемите му ще реши някой друг "отгоре", а сам да потърси и поеме правата си на производител, стопанин, организатор, ръководител, кредитор, инвеститор, застраховател и защитник на интересите си и тези на страната.

Да създава структури на местно самоуправление чрез общините и кооперативите - освободени от партийна и държавна опека, федерирани и солидарни, поставящи си за цел да задоволяват потребностите на хората.

Нека смело се разкрият простори за развитие на здравеопазването, просветата, възпитанието и културата!

Народе, повярвай в себе си!

Да живее Негово Величество свободният и достоен за това име човек!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ-ДЕМОКРАТИ ВБЪЛГАРИЯ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВАН ТАТАРЧЕВИ ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Точно днес изтичат два месеца от осъществяването на състава на наказателно-правен текст, предвиждащ задължително разследване от прокуратурата, което съгласно процесуалния закон трябва да бъде завършено най-късно в двумесечния срок. До днес обаче аз нямам абсолютно никакво съобщение от прокуратурата и тъй като дори не съм разпитван за станалото, имам основанието да смятам, че прокуратурата въобще не е разпоредила извършването на предвиденото от закона задължително разследване. В същото време редица предшестващи събитието факти и редица последващи след събитието факти ми дават достатъчно основание да смятам, че извършеното престъпление е било специална оперативна акция на организацията - наследница на КГБ и Държавна сигурност, днешната българска мултимафия, а поведението на прокуратурата е поредното повече от 50-годишно престъпно потъпкване на и без това осакатеното от комунистите законодателство относно правата на българските граждани. Но дори и самото престъпно деяние да е чиста случайност от гледна точка на предварителните планове на мафията, то все пак съществуват безспорни за мен доказателства, че мафията е погледнала на този факт като "добре дошъл" за нея и го експлоатира така, както се изпълнява вторият етап от операцията. А поведението на прокуратурата е точно такова, каквато беше по времето, когато прокурорите бяха агенти или служители на КГБ и Държавна сигурност. С което недвусмислено показват, че и днес са раболепни слуги на старите си господари, макар и вече функциониращи като мултимафия.

На 29 декември 1995 г. съвсем близо до жилището, където е и паспортно-адресната ми регистрация, влязох в единственото, намиращо се там, таксиметрово превозно средство и потеглихме към отдалечен столичен квартал. След като изминахме повече от половината от пътя и на практика най-оживената негова част, без определена и все още необяснима за мен причина шофьорът на таксито зави вдясно и удари колата в едно крайпътно дърво. Разбрах, че дясната ми ръка е счупена между рамото и лакътя, съобразих, че може би силните болки ще започнат по-късно и преди да са започнали, с лявата ръка отворих вратата, излязох и паднах на пътя. Движение почти нямаше, но след малко до нас спря една луксозна западна кола, двамата пътници бяха млади руснаци с мобифони, помогнаха ми да се кача в колата и ме закараха в Института за бърза медицинска помощ "Пирогов". Дали от уплаха, или от нещо друго, но шофьорът на таксито излезе от колата едва след като аз паднах на пътя и до мен спряха руснаците и останах с впечатлението, че само респектиращият им вид и още по-респектиращото им държание накараха шофьора да намери и да им даде паспорта си, който той дълго време уж не можеше да намери.

Според медицинската експертиза на III травматологична клиника диагнозата е "Фрактура хумери дек. мултифрагментоза. Контузио торацис дек.". Според констативния протокол, съставен и подписан от дежурния следовател А. Ефтимов, шофьорът, "поради движение със скорост, несъобразена с пътната обстановка, самокатастрофира в крайпътно дърво", алкохол не е употребил, нанесъл е щети на колата за две хиляди лева /според мен толкова струват фаровете на колата!/, което ми се вижда малко странно. Освен това колата е собственост на един човек, а шофьорът е съвсем друг, при това живеещ в някакво общежитие, нещо като ведомствен хотел, и може би не е нужно човек да е професионален юрист, за да се досети, че тази хипотеза по странен начин копира хипотезите, при които тайните служби навсякъде по света скриват следите си след извършените операции.

София, 29 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


15:40:00
05.03.1996 г.


Редактор: Лилия Томова - дежурен
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!