6 февруари 1992

София, 6 февруари 1992 година
        Брой 26 (556)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КЪМ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ.


Преди 71 години по силата на Ньойския договор от България бяха откъснати Царибродско, Босилеградско, части от Трънско, Кулско и Видинско, назовани Западни покрайнини, и дадени на Кралството на сърби, хървати и словенци. Приемник на това кралство бе Югославия.

За разлика от периода между двете световни войни след 1945 година българите от Западните покрайнини имат конституционно признати права на национално малцинство. Обаче редица икономически, политически, културни фактори и действия сведоха тези права до формалност.

През 1920 година в тези краища е имало около 120 000 българи. При преброяването в Югославия през 1961 г. техният брой се сочи на 63 000, а през 1991 г. тази цифра вече е сведена 25 214.

Продължаващата стопанска изостаналост на този край обуславя системното му обезлюдяване, изселване на населението във вътрешността на Сърбия и другите републики, а оттам и неговата асимилация. Този процес се засилва и от административното откъсване на села от Царибродската и от Босилеградската община и присъединяването им към общини, населени със сърби.

Заличава се българският характер на материалната и духовната култура.

И днес все още компетентните български органи не използват дълбоките демократични процеси в Европа и в света, за да поправят една грешна национална политика, провеждана седем десетилетия наред.

Независимият обществен комитет по националните проблеми се обръща към държавните институции, към политиците, културните дейци, писателите, журналистите, историците, към цялата българска общественост да забравят политическите си пристрастия и тяснопартийните интереси и най-сетне да видят, че между Видлич и Бесна кобила живеят забравени наши братя. Това ще върне загубената вяра на хората от Западните покрайнини към България и ще отговори на насъщните и трайни национални интереси.

София, 4 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА СЪЮЗА НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ.


Управляващата политическа групировка празнува вече втора победа, дарена й от една неконституционна организация, наречена Движение за права и свободи (ДПС). Новите властници спечелиха парламентарните избори с 34 на сто, а президентските - с 52,85 на сто от гласувалите.

Оказа се, че при парламентарните избори за управляващите не гласуваха повече от две трети от имащите право на глас, а в президентските избори - повече от 60 на сто.

Въпреки огромните манипулации, извършени от новите политически комисари от "националната" телевизия и радио, от целия държавен апарат, въпреки многобройните сигнали за фалшификации на изборите нито Желев щеше да бъде избран за президент, нито щеше да има еднопартийно правителство на Филип Димитров, ако зад тях не беше сянката на ДПС. Една полувоенна организация, с терористично минало поддържа и крепи властта на нашенските "нови демократи" на всички равнища.

Така върховната власт у нас се оказа пленник на чужди за българските национални интереси сили. Същите хора, които преди обвиняваха бившите властници, че превърнали България в шестнадесета република, сега са на път да я превърнат в някакъв зависим от чужди интереси вилает. Именно за да прикрият своето васалство, управляващите "демократи" лицемерно побързаха да признаят независимостта на Македония, поставяйки на карта бъдещето на самата България. И това правят политически сили, представители само на една трета от българския народ.

Господа властимащи, вие продължавате, празнувайки тази "пирова победа", вместо да съграждате, да рушите и това, което не бива да се унищожава. Само за една година стеснихме общественото производство с една трета, инфлацията се увеличи над 6 пъти, безработните достигнаха 500 000, пенсионерите са на ръба на деградацията. В същото време в страната царува спекулата и жестоката организирана престъпност. Защо, господа "демократи", постъпвате с българската армия точно по същия начин, по който постъпиха комунистите след 9 септември 1944 г.? Докога ще разграждате целия държавен апарат в угода на вашата партизанщина?

Разкъсването на България и народа на парчета и цветове доведоха до 750 години чуждо потисничество, до две страшни национални катастрофи, до зловещите лагери в Белене и Скравена, до дългата нощ на тоталитаризма. Ще продължаваме ли, няма ли да си вземем най-после някаква поука. Докога продажни управници да разделят нацията заради собствените си партийни и имотни интереси?

Докога! Опомнете се! Не връщайте историята, не повтаряйте минали трагедии!

При тази социално непоносима обстановка в България ние, представителина различни политически партии, движения, организации, хора с различни политически и религиозни убеждения, се обединихме в един общ съюз за НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ. Обединихме се в името на:

- запазването на националната сигурност на България;
- неприкосновеността на териториалната цялост, политическия, държавния и икономически суверенитет на страната;
- спазване на принципите на социалната справедливост, обществена закрила на социално слабите, изграждане на развита икономика;
- демократично развитие на обществото, върховенство на народа при решаване на неговата историческа съдба.

Ние ще се борим с всички конституционни средства против:

- узурпиране на всички опори на държавната власт - законодателната, изпълнителната, съдебната власт, националните телевизия и радио от една политическа сила, която налага нова тоталитарна система на управление;
- ние сме против социалната деградация на голяма част от населението, против застрашаващата инфлация, разграбване на народно имущество от една малка спекулативна група, против ширещата се спекула и престъпност;
- ние сме против нарастване на безработицата, полугладното съществуване на милиони пенсионери, безгрижното отношение към социално слабите, инвалидите, многодетните майки, учещите се, децата на родители с ниски доходи;
- ние сме против данъчната политика на правителството, която слага окови на частния бизнес, задушава  селския стопанин, разорява българското домакинство.

Съюзът за национално спасение ще се бори за:

- строго спазване на Конституцията на Република България и законите на страната;
- за единството на българската нация, непризнаване на обособени национални малцинства и изучаването на турски език в държавните български училища, за забрана на политически организации на етническа и сепаративна основа;
- за силна и боеспособна армия, служеща на националните интереси на България;
- за правото на труд на всеки гражданин, признато от всички международни спогодби, конвенции, харти и други документи;
- за правото на достъп до националните средства за осведомяване;
- за пълно равноправие на всички граждани пред законите на страната независимо от техните политически схващания, вероизповедание и етническа принадлежност.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
Ние нямаме достъп до радиото и телевизията, свой печат и клубове за нормална политическа дейност. Единствената наша надежда е вие да предавате от ръка на ръка, от човек на човек нашите идеи, нашите призиви за единство на народа, нашето безпокойство за националните интереси на България. Управляващите ще ни клеветят, ще ни представят в най-черни краски. Не им вярвайте, ние сме дали клетва пред олтара на Отечеството, че ще му служим честно, мъжествено и самоотвержено до последните си сили.

1. ФЕДЕРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ:

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ
ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ
ХРИСТИЯНСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ        отец Т. Петров

2. ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И
СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ: д-р Сл.Георгиев

3. БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ: Кр.Куманов

4. СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И
СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА: ген. Нешев

5. ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: К.Георгиев

6. НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ГРАЖДАНИТЕ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ": Ив. Стоянов

7. проф. Ст. Цанков - обществен деец

София, 30 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА НАМЕРЕНИ ПАТРОНИ В СГРАДАТА НА СЪЮЗА.


По повод на предаването на радиото и телевизията, че днес, първи февруари, в дома на ул. "Позитано" 20 са намерени 24 патрона, ръководството на Българския антифашистки съюз (БАС) заявява следното:

1. Комисията на Министерството на финансите, натоварена да приеме имуществото на БАС, започна работа без знанието на ръководството на съюза, самоволно претърсваше и запечатваше помещенията, въпреки нашите протести и намесата на Главната прокуратура. Така тя е постъпила и със стая 506, без да присъства наш представител там. Ако действително е открила кутийка с патрони, тя бе длъжна, без да правика квото и да било с нея, незабавно да ни повика, за да установим заедно този факт. Тя обаче не постъпи така, а се опита да предизвика сензация в страната, като побърза да съобщи това по радиото и по телевизията.

Тъй като даденото обстоятелство не е установено по надлежащия ред, ние смятаме, че в случая е извършена груба провокация, като патроните нарочно са поставени на посоченото място.

2. Както се вижда от надписа върху кутийката, там стои името на Делчо Чолаков. Преди десетина години той беше заместник-председател на Централния комитет на Съюза на борците против фашизма и капитализма и работеше в този кабинет. Като генерал е имал право да носи оръжие и може да се предполага, че патроните, ако действително са намерени в този кабинет, са оставени и забравени от него. А известно е, че Делчо Чолаков почина преди 7-8 години.

Всичко това обаче не се съобщава, за да се създаде впечатлението, че със сега намерените патрони се готви някаква акция. Това е не само позорно, но и смешно, защото никой не е замислял нищо подобно. А и с няколко стари патрона какво би могло да се направи? Къде е тук здравият разум и честното отношение към този комичен случай?

Тази провокация е била нужна на някого, но защо телевизията и радиото стават съучастници в нея?

Пред съответните органи ние ще изясним подробно случая и настойчиво ще поискаме да бъдат наказани виновните за тази инсинуация.

София, 1 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ОТКАЗ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ.


Висшият духовен съвет с писмо наш N 18 от 23 януари 1992 г. поиска телевизионно време, за да поздрави мюслюманите в България по случай техния празник Лейлатил Мирадж.

От кабинета на г-н Бойко Станкушев ни отговориха, че по негово нареждане съгласно някакви временни правила на Комисията по телевизия и радио при Народното събрание не можело да ни се отдели телевизионно време.

Ние питаме комисията по радио и телевизия при Народното събрание и г-н Бойко Станкушев.

1. Защо за християнските празници телевизията отделя не часове, а дни. Нима мюслюманите в страната, които са на брой повече от 2 милиона, не са граждани на тази страна и не са данъкоплатци.

2. Кога ще се отговори на писмото на главния мюфтия за започване на програми на турски език по Българска телевизия.

3. Телевизията монопол само на една политическа сила ли е?

София, 31 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАРОДНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО.


По повод написаното от г-н Недко Петров във в. "Подкрепа", бр. 25 от 31 януари 1992 г. твърдение, че "имуществото" на Висшия съвет на Българската социалистическа партия се пази и съхранява и в стаите на незаконно пребиваващия на ул. "Московска" профсъюз "Единство", сме принудени да заявим:

- Считаме, че в една демократична и парламентарна република единствено и само съдът има право да квалифицира кое деяние е законно и кое не.

- Съгласно решение по дело N 570 от 1991 г. на Софийския градски съд Народният профсъюз "Единство" пребивава в сградата на ул. "Московска" N 5 законно и на перфектна договорна основа. Имуществото е държавно и е декларирано пред специална комисия от Министерството на финансите.

- Наше дълбоко убеждение е, че националните синдикални организации трябва да търсят пътища за взаимодействие и сътрудничество, а не за конфронтация.

София, 2 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЪЮЗА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ ПО ПОВОД НА ИЗВЪРШЕНИЯ АРЕСТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до министър-председателя, до Комитета за защита на правата на човека.


В нощта на 4 февруари 1992 г. в 00.30 ч. пред дома му е бил арестуван и окован в белезници председателят на Християнрадикалната партия отец Тотю Петров. Арестът е извършен без всякакво юридическо основание, като със своите действия полицаите са проявили недопустимо политическо пристрастие.

Съюзът за национално спасение остро протестира срещу:

- грубата политическа провокация, каквато смятаме, че представлява случаят;
- потъпкването на човешките права, стигащо до непровокирана употреба на физическо насилие срещу един политически лидер;
- опит за дискредитиране на отец Тотю Петров посредством неумела инсценировка, в която са замесени служители на едно деполитизирано министерство.

Съюзът за национално спасение смята, че случаят с отец Петров е начало на вълна от репресии, насочени срещу цялата извънпарламентарна опозиция.

София, 5 февруари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р на ик.н. Славчо Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА" (ЧАСТ ПЕТА) НА ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ (БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР), ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1991 ГОДИНА.


V. Достойната национална парична единица - "кръвоносна система” на социалните пазарни отношения.

ДОСТОЙНАТА НАЦИОНАЛНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА Е "НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ" В СОЦИАЛНИЯ ПАЗАРЕН РЕД. Тя гарантира постоянна предприемаческа активност във вътрешен и международен аспект, равнопоставяйки икономически различните форми на съществуване и движение на капитала.
 Опитът на Германия доказа, че СТАБИЛНАТА НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА И ДОВЕРИЕТО В НЕЯ са в основата на дългогодишния икономически просперитет и високата социална сигурност.

Християндемократическата икономическа концепция ОТРИЧА БЕЗАПЕЛАЦИОННО ВСЯКА ПОЛИТИКА, ПРИНАСЯЩА СТОЙНОСТТА НА ПАРИТЕ В ЖЕРТВА НА ЕВТИНА ПОПУЛЯРНОСТ И МИМОЛЕТНИ СТОПАНСКИ ЕФЕКТИ. Твърдението, че инфлационното "отваряне" на икономиката ускорява приобщаването към световното стопанство, е принципно погрешно. Европейската икономическа общност например е изградена върху устойчива и гъвкава финансово-кредитна система - отражение на стабилността на националните валути на страните-членки. В нея нямат място държави, които биха се превърнали в огнище на инфлация, заплашващо да разпространи заразата по всички етажи и във всички помещения на европейския икономически дом. СЛЕДОВАТЕЛНО ИНТЕГРИРАНЕТО В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ДОСТОЙНАТА НАЦИОНАЛНА ПАРИЧНА СТОЙНОСТ, ПОЧИВАЩА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОТО СТОПАНСТВО.

Паричната реформа, провеждана от синьо-червеното коалиционно правителство, е "заредена" с остри противоречия, които в недалечно бъдеще могат да имат непредсказуеми последици. ПРИВИДНОТО "ОВЛАДЯВАНЕ" НА ИНФЛАЦИЯТА Е ЗА СМЕТКА НА СВЕТКАВИЧНОТО ОБЕДНЯВАНЕ НАНАРОДА, НЕПОСИЛНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И СВЪРЗАНОТО С ТЯХ ЗАДУШАВАНЕ НА СТОПАНСКАТА АКТИВНОСТ. Дори за непосветените в "интимните" тайни и икономиката е очевидно, че "силата" на парите е резултат на множество фактори, определящи между които са конкурентоспособността и ръстът на производството. За да бъде постоянен във времето, стопанският растеж изисква стабилна парична стойност, стимулираща цялата съвкупност от производствено-технологични и организационно-икономически фактори на индустрията. Не случайно Лудвиг Ерхард категорично предупреждава, че ... никакъв икономически прогрес, колкото и голям да би бил, не може да оправдае даже струващото се първоначално безобидно отслабване на валутата". ОЦЕНЯВАНА ОТ ТОЗИ ЪГЪЛ, ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ ПРЕСЛЕДВА ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ, А Е ПОДЧИНЕНА НА ПРЕХОДНИ АМБИЦИИ, ЧЕСТО ГРАНИЧЕЩИ С ИКОНОМИЧЕСКИ АВАНТЮРИЗЪМ.

"Орташката" парично-кредитна политика на БСП, СДС и БЗНС (казионен) няма нищо общо с християндемократическото разбиране за пътищата и средствата, които водят към оздравяване на националната валута. Изявленията на лица от правителствения екип, че е възможно финансовото оздравяване на стопанството да се постигне до края на м.май 1991 г., са поредното доказателство за безотговорността на неокомунистите. Едва ли на синьо-червените "експерти" не е известно, че на следвоенна Германия, ръководена от легендарни днес личности и поддържана безрезервно от САЩ, е бил необходим доста дълъг период, за да изправят на крака разбитите финанси на страната. На фона на това, което класиците на европейската нова икономическа мисъл са постигнали за години, обещанията за "финансов блицкриг" не могат да бъдат окачествени иначе освен като ИЗБЛИК НА ИКОНОМИЧЕСКА ПАРАНОЯ. Посочените лица би трябвало да се опитат да оценят трезво поне факта, че такива "декларации" не си е позволявал дори техният "духовен баща"Балцерович.

БХДП(ц) е за УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ ЧРЕЗ РАДИКАЛНИ МЕРКИ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕКСПОРТНИТЕ ВРЪЗКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА РЕНТАБИЛНОСТ.

Християндемократите са противници на ПРИМИТИВНИЯ МОНЕТАРИЗЪМ, който като бумеранг рано или късно се завръща, за да се стовари с още по-разрушителна сила върху достойнството на паричната стойност.
Българското стопанство не се нуждае от палиативни мерки, а от системни, продължителни и компетентни процедури по лечението на лева и парично-стоковото обращение. Балансирането на паричното обращение за сметка на изкуствено "свиване" на производството е толкова погрешно, колкото да се преследва "растеж на всяка цена" при отслабваща национална валута. Проблемът следователно е ДА СЕ РАЗКРИЕ И ПОДДЪРЖА ОНОВА КРЕХКО РАВНОВЕСИЕ, ПРИ КОЕТО СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ПАРИТЕ И ИЗВЕЖДАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТАГНАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ВЪРВЯТ "РЪКА ЗА РЪКА". Именно това не се прави от правителството, което поне засега работи по принципа "След нас и потоп!"

Монетаризмът е неизбежен спътник на стабилизационната парична политика с антиинфлационна насоченост. Не случайно той заема подобаващо се място в християндемократическата концепция за "управление чрез парите". Създаденият в годините на тоталитаризма инфлационен потенциал не може да бъде укротен без ДРАСТИЧНИ МЕРКИ ЗА ОБУЗДАВАНЕ НА ПАРИЧНАТА ЕКСПАНЗИЯ. Принципното различие между неокомунистите и християндемократите е по отношение на това КОЙ И ДОКОЛКО ДА НОСИ ТЕЖЕСТИТЕ НА БОРБАТА С ИНФЛАЦИЯТА. СИНЬО-ЧЕРВЕНИТЕ ВЛАСТНИЦИ С ПРИСЪЩАТА СИ БЕЗПАРДОННОСТ НЕ СЕ ПОСВЕНИХА ДА ПОСЕГНАТ НА ИЗСТРАДАНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ. Те откъснаха монетаризма от социално-нравствените му измерения, превръщайки го в слуга на тоталитарно-фискалните амбиции на тясна върхушка. Едва ли е нужно да се обяснява на средностатистическия българин в чии джобове се "телепортираха" неговите спестявания. По-скоро би трябвало без коментар да му се припомнят някои от предизборните обещания на днешните министри: "Първоначалните стъпки ще се концентрират към повишаване на доверието към лева и недопускането на растяща инфлация, която би стопила спестяванията на населението...", "Нормалните лихвени проценти... ще защитават от обезценяване парите на населението и на фирмите в банките...", "Стимулиращите кредити с ниски лихви за жилища и други ще се покриват за сметка на държавата или общините, а не за сметка на гражданите или фирмите, както беше досега..." И т.н. и т.н...(Откровено комунистическите заблуди за "демократично-социалистическата сполука" на БСП просто не заслужават да бъдат обект на внимание). ОСНОВНАТА ТРУДНОСТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ ДНЕС СЕ ОБУСЛАВЯ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ОГРАБВАНЕТО НА СПЕСТЯВАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЕЧЕ Е КОНСУМИРАНО ДЕЯНИЕ И НЕГОВИТЕ
ПОСЛЕДИЦИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕОДОЛЕНИ ОКОНЧАТЕЛНО.

БХДП(ц) е за парична политика, която на всеки един етап да гарантира стабилността на капитала, доходите и спестяванията. БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАДЕЖДЕН ГЕНЕРАТОР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ИМПУЛСИПРИ ВИСОКА ЦЕНОВА СТАБИЛНОСТ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТЕНОСТ. Това може да се постигне единствено чрез създаването на законова среда, насочваща доходите към частно предприемачество и недопускаща ерозиращото въздействие на спекулата да застрашава сериозно нравствените основи на стопанския живот. Субектите на стопанската дейност трябва ежечасно да чувстват, че техните усилия не са напразни и да намират материално и морално удовлетворение в почтено придобитата достойна национална валута. Не случайно СОЦИАЛНО-НРАВСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ МОНЕТАРИЗЪМ СА ВОДОДЕЛЪТ МЕЖДУ НЕГО И ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР ОТ МОНЕТАРИСТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ, ЗАПОЧВАЩ ОТ КРАЙНОЛЕВИТЕ И СТИГАЩ ДО НЕОКОНСЕРВАТИВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ.

Постигането на ПЪЛНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ е крайната целна монетаристичната политика на християндемократите. Пазарните отношения и свободната конкуренция не могат да се разгърнат в своята цялост при наличието на валутни ограничения и без свободно обратима национална парична единица. Обаче БХДП(ц) съзнава, че едновременно с това ВСЯКО НАСИЛИЕ НАД ЛЕВА ПО ПЪТЯ НА КОНВЕРТИРУЕМОСТТА ОЗНАЧАВА ПРЯКА ЗАПЛАХА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ, РАЗПРОДАВАНЕ НА БЕЗЦЕНИЦА НА НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО, МАСОВА БЕЗРАБОТИЦА И КРАЙНА НИЩЕТА ЗА ГОЛЕМИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ. Показателен е фактът, че на следвоенното германско стопанство са били необходими повече от десет години до обявяването на пълна конвертируемост на дойче марката. Заслугата на Лудвиг Ерхард и на неговия екип се състои главно в умелото съчетаване на мерките за контрол на паричното обращение и укрепване на националната валута с тези за съхраняване на германската промишленост.

Българските християндемократи осъждат парично-кредитното "насилие” над индустрията и потреблението на широките маси. То няма да доведе до оздравяване на българския лев, а напротив - ще хронифицира старите му заболявания, като ги "обогати” и с нови, още по-гибелни за стопанския организъм. АКО ПОЛИТИКАТА НА ИЗКУСТВЕНО ВЛОШАВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И СНИЖАВАНЕ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ НЕ БЪДЕ НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЕНА, БУКВАЛНО ЗА БРОЕНИ МЕСЕЦИ СТРАНАТА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ БЕЗ НАЦИОНАЛНА ИНДУСТРИЯ. Съзнателното "пречупване на гръбнака” на крупната българска промишленост чрез лостовете на държавната парично-кредитна политика е акт, засягащ непосредствено не само икономическата, но и националната сигурност на страната. Съчетан с финансовото блокиране на прохождащото индивидуално частно предприемачество, той основателно поражда въпроса: "КАКЪВ Е ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МОТИВ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОТДЕЛНИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ ДА УНИЩОЖАВАТ БРУТАЛНО И БЕЗМИЛОСТНО НАЙ-ЖИЗНЕСПОСОБНИТЕ СЕКТОРИ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ?" Отговорът, както личи по всичко,трябва да се очаква от бъдещото Народно събрание и неговите комисии.

БХДП(ц) е далеко от мисълта, че оздравяването на лева и паричното обращение може да протича без отклонения от първоначално уточнения "сценарий". НАРОДЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАБЛУЖДАВАН, ЧЕ КОЯТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА МУ ПРЕДОСТАВИ КАТО "МАННА НЕБЕСНА” НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА С ДОСТОЙНСТВОТО НА АМЕРИКАНСКИЯ ДОЛАР, ДОЙЧЕ МАРКАТА ИЛИ ПЪК ШВЕЙЦАРСКИЯ ФРАНК. По-скоро на първите етапи ще са необходими "твърди”, а в някои случаи - дори откровено административни мерки, които да тласнат българската индустрия в коловоза на високата производителност и конкурентоспособност. ОЩЕ ПО-НЕСЪСТОЯТЕЛНИ СА ДОВОДИТЕ, ЧЕ КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ГЛАДНИ И БЕЗРАБОТНИ СЪЗДАДЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ТОЛКОВА ПО-БЪРЗО ЛЕВЪТ ЩЕ СЕ НАРЕДИ ДО ДОЛАРА, МАРКАТА ИЛИ ФРАНКА. СВЕТЪТ НЕ ПОЗНАВА ПОЛУГЛАДЕН И НЕПРЕКЪСНАТО ОБЕДНЯВАЩ НАРОД. КОЙТО ДА РАЗПОЛАГА СЪС СИЛНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА.

В светлината на продължаващата стагнация на производството политиката на правителството по отношение на външния дълг предизвиква основателно безпокойство. КОНЦЕНТРИРАНЕТО НА УСИЛИЯТА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕТО НА РАЗМЕННИЯ КУРС НА ЛЕВА ЗА СМЕТКА НА НОВИ КРЕДИТИ, БЕЗ ДА СА НАЛИЦЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДЕМ И ЕФЕКТИВЕН ЕКСПОРТ, ВОДИ ДО НАСОЧВАНЕТО НА КОНВЕРТИРУЕМАТА ВАЛУТА КЪМ ТЪРГОВСКО-КОНСУМАТИВНИ ОПЕРАЦИИ. Темповете на нарастване на външния дълг на страната не спадат, а изгледите за скорошното му погасяване не надвишават тези от времето на комунистическия режим. ОЧЕРТАВА СЕ СИТУАЦИЯ, ПРИ КОЯТО ЕВЕНТУАЛЕН НЕУСПЕХ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО БИ ИМАЛ КАТАСТРОФАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. Това, което не успяха да унищожат вековете византийско и турско робство, може да бъде загубено незабелязано с "помощта" на външните дългове.

С ПЪЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАЦИЯТА БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНАТ ЛОСТОВЕТЕ НА ПАРИЧНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ВЛАСТИМАЩИТЕ ЗА НЕПОЧТЕНО ЗАБОГАТЯВАНЕ! ЛЕВЪТ Е ИЗКОНЕН СИМВОЛ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ СУВЕРЕНИТЕТ И ДОСТОЙНСТВО. ВЪПРОС НА ДЪЛГ И ЧЕСТ Е БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ ДА БЪДЕ СЪХРАНЕН И ЗАВЕЩАН В ДОБРО ЗДРАВЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:28    
06.02.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова    
                          Любомир Йорданов
Технически изпълнител Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!