6 май 1992

София, 6 май 1992 година
        Брой 87 (617)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 6 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАДИКАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА.


На 23 април 1992 г. Централният съвет проведе заседание с участието на председателя на Контролния съвет и представители на няколко регионални организации. По наша покана присъства и госпожа Ани Крулева - директор на Националната следствена служба (НСС). Тя изнесе информация за последното заседание на Висшия съдебен съвет и изложи в общи линии своите идеи за възраждане на институцията.

След обстоен анализ на състоянието на НСС проблемите, свързани с извършваните кадрови промени и като проследи дейността на досегашния ръководен екип на Националната следствена служба (господата Кацамунски, Сахатчиев и Богацевски), Централният съвет обяви следното свое

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Присъединяваме се по принцип към констатациите и изводите за социалните проблеми на страната, залегнали в Меморандума на КТ "Подкрепа” и КНСБ. Разтревожени сме от рязкото обедняване на българския следовател, поради което личният състав остана под половината от щата. Апелираме към цялата общественост да прояви дължимата грижа за укрепване защитните сили на държавата.

Обявяваме, че в момента предварителното производство и наказателният процес са практически блокирани. По около сто хиляди дела за сериозни престъпления фактически не се провежда разследване и не се издирват извършителите на престъпленията.

Ако в близките дни не се проведат радикални мероприятия за попълване на щата, укрепване на структурите и за възстановяване взаимодействието между следствието и оперативно-издирвателните органи на МВР, престъпността ще застраши осезаемо обществения живот.

2. Централният съвет преценява дейността на досегашния ръководен екип на НСС като непоследователна, чужда на интересите и стремежите на следователите. Досегашното ръководство бе нерешително, непоследователно, в решенията си се ръководеше предимно от конюнктурни съображения и лични мотиви. Особено осъдително е тайното от синдиката и следователите съглашателство с определени сили в ущърб на хората и институцията.

Тези господа бяха инициатори на премахването на дознанието като форма на разследване, с което се постави началото на разгрома на НСС. Пак те тайно от състава одобриха първия вариант на проектозакона за устройство на съдебната система и проектозакона за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които ако не бяха отхвърлени от нас, щяха да задушат окончателно институцията. В последните дни този екип предложи на министър Лучников идеята за назначаване на следователи със средно образование... Оценяваме това като опит да се довърши следствието и да се върне съдебната процедура към епохата на следдеветосептемврийската диктатура.

3. Ние настояваме за цялостна промяна в ръководния екип на г-жа Крулева.

В България стана традиция да се извършват безобразия, да се вземат погрешни и нерядко разорителни управленски решения, а да няма виновни длъжностни лица за всеобщия упадък на икономиката, държавните и съдебни институции, да няма и лични оставки.

4. Считаме за наложително предложенията пред Висшия съдебен съвет (ВСС) за кадрови промени да се съгласуват с нашите колективи.

5. Още веднъж припомняме, че противозаконно единствено на следователите не се заплащат извънредният труд и дежурствата.

6. Изразяваме готовност да съдействаме на госпожа Крулева и на нейния ръководен екип за възраждане на следствието и за укрепване на наказателния процес.

София, 4 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ: Хр. Мишев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА СРЕЩА НА Д-Р ТРЕНЧЕВ С РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ".


Вчера се състоя работна среща на ръководството на Българска офицерска легия "Раковски" и Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" с участието на президента на конфедерацията д-р Константин Тренчев.

Бяха обсъдени редица въпроси, свързани с вълната от незаконосъобразни уволнения и бъдещето на професионалните и синдикални организации в Министерството на отбраната и в Министерството на вътрешните работи.

Експерти на конфедерацията ще подготвят становище по обсъжданите въпроси, което ще бъде разгледано на 79-та сесия на Международната организация на труда (МОТ).

София, 4 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ИСТИНАТА ЗА "ОНЯ СПИСЪК". Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В последно време нашата общественост е сериозно разтревожена от информация, чието евентуално потвърждение би означавало, че е извършен престъпен акт на накърняване интересите на националната сигурност. В тази засега непотвърдена по съдебен ред информация все по-упорито се споменава името на министъра на външните работи господин Стоян Ганев.

Като се има предвид, че предстоят важни външнополитически изяви, в т.ч. в Съвета на Европа и в Общото събрание на ООН, налице е опасност нашата страна да се дискредитира дори само чрез съмнение по този въпрос. Във връзка с това Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия и ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация се обръщат към вас с настойчива молба за стимулиране на съответните държавни органи към енергични и бързи действия в интерес на цялата истина за "оня списък". До разкриването й всяко утвърждаване на потенциално замесените лица на авторитетни постове в международни институции би било рисковано за престижа на младата ни демокрация.

София, 4 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ МЕЖДУ КАЗИОННОСТТА И КУЛТУРАТА" НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА 3 МАЙ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СВОБОДА НА ПЕЧАТА И НЕЗАВИСИМОСТ НА МЕДИИТЕ. Документът е адресиран до Организацията на обединените нации, до ЮНЕСКО, до Международната организация на журналистите, до Народното събрание, до президента на Република България и до средствата за масова информация.


Електронните медии в Източна Европа изиграха решаваща роля в борбата срещу управляващите тоталитарни комунистически режими. Известен е приносът на Българска телевизия и Българско радио в това отношение. Проблемът на тези медии в Източна Европа е да останат за или против режима в рамките на една политизирана позиция в обществото или да потърсят собствена алтернативна позиция в рамките на релацията общество - власт. Новото решение изисква защита на гражданското общество и толерантност към властта.

За съжаление социалното поведение на Българска телевизия и Българско радио не показва търсене на такава позиция, а конформистко лавиране между културата и казионността и продължава да бъде политически ангажирана с властта.

Без притеснение и двата национални културно-информационни центъра отразиха в преки предавания Националната конференция на управляващата коалиция в България, за което нашето движение поиска от управляващите да заплатят необходимите суми за тези предавания. Отговор по този въпрос и от двете институции няма.

2. Като информационно-културни институти Българска телевизия и Българско радио си позволиха агресивност спрямо утвърдената празнична система в българското общество, като грубо се конфронтираха с утвърдените традиции:

2.1. За Международния празник на жената, признат като такъв от ООН и масово влязъл в бита и традицията на българското семейство, един светски, социален празник не беше отбелязан по никакъв начин - напротив, на българския журналист беше "забранено" да говори на тази тема. Нещо повече, беше "възроден" един християнски източно-православен битов празник, агресивно натрапен по националните медии, докато българските мъже се редяха на опашки за цветя по случай празника на жената и майката, и то защо, защото казионната пропаганда и власт го обявиха за ляв и тоталитарен. Модерните ценности на съвременното общество за равенство на жената в обществото и свободата на съвестта и личният избор бяха погазени.

2.2. Международният празник на труда 1 май - празник в защита на свещеното право на труд и на трудовата солидарност в условията на растяща безработица и цени у нас, също непризнаван от новите български власти, бе представен по Българска телевизия икономично и безсъдържателно:

- не беше представен като основно политическо събитие в страната за деня;
- непълно беше представен от страната;
- изместен беше от инициативата на президента да се празнува годишнината от Априлското въстание, което е цинично отношение на властните институции и към двата празника. Традицията властта и медиите да налагат празниците в масовото обществено съзнание се оказа твърде силен и вкоренен вътрешен рефлекс.

2.3. В емисията от 23 часа по Българска телевизия на 1 май "широкото тълкуване" на празника беше отбелязано с кадри от такива "демокрации" като Тунис и Алжир - като празник на цветята. Под същото наименование у нас 1 май е бил отбелязван от фашистките режими в България...

2.4. Отбелязването на 1 май в Европа, който беше предшестван от серия от безпрецедентни по мащабите си национални стачки, беше представен от Българска телевизия с видима неохота и бедно съдържание от източника на събитията като образ и слово в сравнение с международните телевизионни потоци. Изобилстваха лични позиции и оценки на българската електронна масмедия за всяка една от страните. По същество това беше една чисто плакатна информация.

2.5. Сензацията на седмицата, цитирана и коментирана от всички световни медии - расовите граждански вълнения в САЩ, бяха излъчени без най-ярките кадри на насилие - именно тези кадри, които разтърсиха световното обществено мнение. За сметка на това Българска телевизия произведе и заля аудиторията си с изобилна информация за насилието в Югославия.

Ние се питаме: зад коя "желязна завеса" се намираме сега?

Българска телевизия и Българско радио продължават да смятат, че основен източник на информация и основна цел на тяхната информация са контурите на системата на политическата власт в света и у нас. За тях гражданското общество и неговите субекти по света и у нас не могат да бъдат достоен източник, а още по-малко консуматор на такава информация. Събитията, които български национални електронни медии възприемат и разпространяват, са несъвместими със събитията от неофициален (неказионен) характер, а още повече, ако са в опозиция на създадения политически порядък. Схемата за тях е първо властта, после опозицията и накрая може и някой от останалите социални субекти...

Българската телевизия и радио са мястото, където световната информация се "убива”.

София, 3 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПО ПОВОД НА АРЕСТУВАНЕТО НА БИВШИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ АТАНАСОВ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Арестуването на бившия министър-председател Георги Атанасов на връх Разпети-петък е правно немотивирано. То е политически акт, който се вписва в една дълга и печална нашенска традиция, и е в разрез с процесите на демократизация и хуманизация на обществото.

Великденските празници Георги Атанасов прекара в килиите на Главно следствено управление. Не бе прието дори великденското яйце, което жената на Г. Атанасов помоли да му се предаде. По същото време в черкви и в средствата за масова информация се говореше за милосърдие и опрощаване...

Протестираме срещу неправомерното задържане на Георги Атанасов и настояваме за освобождаването му. Изразяваме увереността си, че независимата съдебна власт ще разгледа безпристрастно обвинението и ще произнесе справедливо решение.

София, 29 април 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:

чл.-кор. Николай Генчев, проф.д-р Филип Панайотов, проф.д-р Димитър Овчаров, Велислава Дърева, проф.д-р Дойно Дойнов, чл.-кор. Мито Исусов, Кольо Георгиев, Кеворк Кеворкян, акад. Ефрем Каранфилов, акад. Илчо Димитров, проф. Дончо Даскалов, ст.н.с. Петко Боев, ст.н.с. Димитър Димитров, проф.д-р Димитър Сирков, к.и.н. Ангел Войкинов.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "РАННО УТРО" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯТА "ПАТРИАРХ МАКСИМ Е ВЕРБУВАН ОТ КГБ", ПУБЛИКУВАНА В БРОЯ ОТ 13 АПРИЛ 1992 Г. Документът е адресиран и до други средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН РЕДАКТОР,

В качеството си на главен секретар и говорител на Св. Синод, във връзка с поместения във Вашия вестник (бр. N 64 от 13 април т.г.) материал "Патриарх Максим е вербуван от КГБ", съм упълномощен да заявя следното:

1. Начевайки от заглавието, което явно е плод на редакторско въображение, с възмущение отхвърляме внушенията, че Негово Светейшество е бил агент на КГБ. Той никога не е сътрудничил нито на българските тайни служби, нито на КГБ.

2. Негово Светейшество не е минавал през "здравата съветска мрежа на обучение", защото е завършил образованието си в България, а в Москва е бил официален представител на Българската православна църква при Московската Патриаршия и Предстоятел на Българското подворие.

3. Негово Светейшество не е удостояван с никакво държавно отличие в Москва. В България е награден с орден по случай 1300-годишнината от основаването на Българската държава. Това награждаване е по-скоро признание за приноса на Българската православна църква в над хилядагодишната история на българския народ.

4. Във връзка с избора за Български Патриарх подчертаваме, че Негово Светейшество е действително и легитимно избран от Църковно-народния патриаршески избирателен събор, а не е назначен, както се твърди във Вашия материал.

5. Изразеното от тримата митрополити мнение относно процедурата на Патриаршеския избирателен събор не отразява мнението на други църковници, освен на тримата подписали с особено мнение митрополити.
 Изложението им е изпратено до Тодор Живков и до други отговорни представители на държавната власт в нарушение на църковните канони, тъй като се иска намесата на държавната власт в църковните дела за задоволяване на себични интереси.

Убедени в редакторската Ви и журналистическа етика, вярваме, че ще дадете възможност на Вашите читатели да се запознаят с гореизложеното наше изявление.

С почит:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВ. СИНОД И ЛЕВКИЙСКИ ЕПИСКОП

София, 16 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ - ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ВТОРА) НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП) ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 Г. И УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В ТЯХ. Документът е от архива на НДП и се публикува за първи път.


Трите политически документа на НДП: "Докладна записка", "Фактологичен анализ - декларация" и "Аргументи от мълчанието" до този момент УМИШЛЕНО НЕ ПУБЛИКУВАХМЕ, ЗА ДА НЕ ЗАТРУДНИМ в края на 1991 г. НЕРАВНОПОСТАВЕНОТО НИ ПОЛОЖЕНИЕ в предстоящите президентски избори, а след приключването им СЕ СЪОБРАЗИХМЕ с политическото напрежение в страната, което бе провокирано чрез поставяне ОТНОВО на въпроса за държавната форма на управление и чрез последвалата го миньорска стачка.

София, 23 април 1992 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКИП НА НДП


*  *  *

ГЛАВА ВТОРА

ІІ. Как през 1991 г. "безпристрастната" Централна избирателна комисия (ЦИК) в лицето на Лена Джелепова, Светослав Лучников, Ганета Минкова, Алексей Подлесни, Румен Янков, Димитър Сепетлиев - "безцветния", Ралица Негенцова и др. (подобно на Живко Сталев, Димитър Попов, Живко Живков и "колегите" им - членове на ЦИК през юни 1990 г.) осъществиха ЗА ВТОРИ ПЪТ неокомунистически избори в България:

1. При подбора на кадрите за ЦИК президентът г-н Желю Желев се постара (Указ N 259 - 23 август 1991 г.) много-много да не се различава от подхода на бившия президент Петър Младенов. При "неизяснени" обстоятелства президентът Желев преназначи Лена Джелепова от член на ЦИК за зам.-председател на ЦИК (Указ N 272 - 9 септември 1991 г.), а две седмици по-късно отново я преназначи, този път за председател на ЦИК (Указ N 287 - 25 септември 1991 г.), на мястото на "социалиста" Младен Данаилов, който пък "пое нагоре" към Конституционния съд...

Неутрална и безпартийна била новата председателша на ЦИК!... Безпартийна ли? Лена Джелепова е била активен член (и още по душа е фанатичен привърженик) на БКП, поради което й е оказано доверие от "другарите" да бъде "избрана" за кметица на гр. Бяла Слатина, а по-късно(?) и за секретарка на небезизвестната другарка Цола Драгойчева.

Фактът, че именно такива лица бяха подбрани да работят в ЦИК, бе достатъчен на Политическия екип на Независимата Демократична Партия - НДП, за да си представи неокомунистическата въртележка, на която нашите политически усилия щяха да бъдат подложени при самостоятелното ни участие в изборите на 13 октомври 1991 г. за XXXVI ОНС.

Логиката ни бе безупречна: От 19 до 26 септември (ЗИНПОСК предвижда 3 дни) висяхме във фоайето на ЦИК, за да ни бъде отказана регистрация на кандидат-депутатите ни за Варненски и Русенски избирателен район!

За тези ДВА района в над 960 избирателни секции ЦИК не допусна бюлетината на НДП да бъде поставена заедно с бюлетините на другите партии и коалиции, участващи в изборите.

През цялото време на контактите ни с ЦИК нито веднъж не срещнахме висящи като нас представители на БСП и СДС в чакалнята на ЦИК, с което на практика "безпристрастната" Централна избирателна комисия показа предпочитанията си към "основните" политически сили.

И всичко това благодарение на безпартийни другари като Лена Джелепова и подобни на нея членове на ЦИК - все представители на "основните" политически сили, които при аналогични обстоятелства за СДС и БСП разрешиха регистрация с факсове: от Москва на Виктор Вълков в Плевен, а от София на Димитър Луджев в Ямбол, а на нашите кандидат-депутати за Варна и Русе регистрацията бе отказана!...

Това е ЦИК!... Остава на членовете й да се плати с подходящи високи държавни постове, каквито получиха членовете на първата ЦИК (за ВНС): г-н Димитър Попов, Сталев-син, Мартин Гунев - гл.прокурор, и др.

2. Обявявайки, че колективът от програмисти притежавал авторското право върху програмния продукт, ЦИК сложи ръка върху него, като обясни, че колективът бил одобрен от нея, т.е. бил нейно протеже. Нещо повече, позовавайки се на същата логика, МС авансово заплати програмния продукт като обществена поръчка - общо над 3,5 млн.лв.! С една дума, ЦИК узурпира разпечатките от изборните резултати (за да осъществи безпрепятствено манипулациите си), за които МС плати с държавни пари, а на партиите и коалициите обеща разпечатки само срещу заплащане, при това 10(?) дни след обявяване на крайните резулатати.
На 5 непознати на българското общество специалисти и непредставени от ЦИК на регистрираните за изборите партии и коалиции, за да получат доверието им, бе дадена възможност да съхраняват тайната на кодовия шифър на програмния продукт!... Били се "заклели"... Пред кого?... Пред ЦИК ли?... Обяснихме какво представлява ЦИК...

3. Дали са опорочени едни избори, ако избирателните списъци не са перфектни?... На кого да вярваме: на Националния статистически институт ли, който определя 6 750 000, или на МВР (от ЕГН), което посочва 6 519 000 избиратели?... Или е необходимо посоченият от тях различен брой избиратели да бъде коригиран с още около 200 000 имена чрез допълнително проучване?... При наличието на тези факти питаме: С такива ли избирателни списъци се правят честни и демократични избори?!... Втората ЦИК свършила ли си е както трябва предварителната работа по отношение на избирателните списъци?!...

Само опорочени ли са проведените за XXXVI ОНС избори или целенасочена неокомунистическа стратегия, която отне правото на 61 000 войници от междинния набор и на още 135 000 българи, живеещи в чужбина (без да броим напусналите страната след 18 ноември 1989 г.), да гласуват?!...

Тогава за какъв демократичен парламент и за каква демократична изпълнителна власт (Министерски съвет) претендират тези, които реализираха ВТОРИТЕ неокомунистически избори в България?!...

ИЗВОДИ: Българският народ още от началото на 1989 г., та почти до края на 1991 г. (вкл. и по време на предстоящата президентска предизборна кампания) ще бъде подложен на непрекъсната, ужасяваща по своя характер обществено-политическа дезинформация и манипулация (В църквата - тъмно), осъществени чрез десетки недействащи закони и противоречащи си взаимно актове, укази и постановления (Евангелието - ситно написано), които не решават, а задълбочават икономическото и социално напрежение в страната... Тези законодателни и нормативни документи бяха гласувани във ВНС или приети от МС, т.е. предложени и натрапени от отгледаните в "инкубатора" на БКП професионални агенти, политически лумпени - "дейци" на социалистическата култура и неосъществили се комунистчета (Попът - пиян), които изпълниха задачата по отстраняването от демократичния процес на всички реално опозиционни партии, движения и личности!...

Тези "опозиционери-демократи", боричкайки се помежду си за власт, подариха близо 3 години (вкл. и 1989 г.) на неокомунистите - "демократи", и на "социалистите". През това време БКП успя да унищожи най-важните следи от престъпленията си (напр. ДВАТА ПОЖАРА - в Партийния й дом и в МВР), съумя да прикрие голяма част от злодеянията си и благополучно да трансформира капиталите и имотите си по каноните на фирмената политика и на свободното пазарно стопанство... Използвайки заграбените финансови средства, БКП, без да се ограничава, с присъщия й нагъл политически цинизъм, преструктурира партията си (и то не без прикритата помощ от страна на президентската институция) като "опозиционна" и "необходима" за българската политическа сцена. Безбройни са фактите и свидетелите за това как, кога и кой успя да превърне БКП в една "модерна лява партия" - БСП!

За осъществяването на това национално предателство и държавно злодейство много помогнаха членовете и на двата ЦИК-а (за ВНС и за ОНС) и особено последния, резултатите от чиито действия българският народ ще почувства върху гърба си още през следващите няколко месеца...


ГЛАВА ТРЕТА

III. Предизборна кампания, избори и участието в тях на Независимата Демократична Партия - НДП.

1. Българинът плати за ВТОРИТЕ неокомунистически избори през 1991 г. около 270 млн.лв. при първоначално предвидени разходи за тях от 50 до 80 млн.лв. плюс около 50 млн.лв. за 15-месечната издръжка на ВНС, което изобщо не си свърши работата!... ВНС не прие действащ закон за земята и взаимно обвързани закони за реституцията, приватизацията и чуждите инвестиции! ВНС не прие стимулиращ закон за развитието на банковото дело и насърчаващи прекия производител данъчни закони! ВНС не прие демократична по дух и национална по характер конституция, за която цел бе избрано, а гласува неокомунистическа, БКП/БСП-конституция!...

Ако в резултат от проведените честни, равнопоставени и демократични избори за ВНС (все още се твърди, че те били такива) през юни 1990 г. бяха избрани депутати от реалната опозиция, то те още през 1990 г. щяха да гласуват необходимите действащи закони, а през 1991 г. и подходящата за страната ни конституция.

При това положение нямаше да има нужда от избори за ОНС, което да поправя, доработва и внася закони, които ВНС по време на своята 15-месечна парламентарна дейност не успя (Безобразие!) да изработи и гласува!

Сумата за изборите от 270 млн. лева би била достатъчна за една изключителна по своята резултатност инвестиция за закупуване на необходимата селскостопанска техника за развитие на частното (фермерско) селско стопанство, поне в онези райони на страната, от които за много кратък период от време тези 270 млн. лева биха се възвърнали неколкократно!

Тези стотици милиони, раздадени като безлихвен кредит (заем), с един по-дълъг срок на погасяване на малкото останали земеделци, които все още обичат земята и умеят да я стопанисват, биха осигурили необходимата им нормална или малогабаритна земеделска техника, за да могат да произведат по-евтини основни селскостопански суровини за хранително-вкусовата ни промишленост, което би намалило цените на повечето от най-търсените продукти от населението ни.

2. По комунистически сполучливото финансиране на предизборната дейност на парламентарните и извънпарламентарните партии, коалиции и независими кандидати превърна много от тях във финансови длъжници или в политически зависими лица и организации не само към обявената за "отиваща си" от политическата сцена компартия, но и към външни фактори, от които са получили средства за допълнително "самофинансиране"! И всичко това поради неистовия стремеж на разни лица и организации към лична изява и власт!... Какви са фактите?...

Двете самообявили се за "основни" политически сили на законно основание (гласувано съвместно от тях) предварително подсигуриха влизането си в Народното събрание, което даде право "спонсорирането им" да бъде за сметка на държавния бюджет!... Само за тях!... Награда за "добрата" им законодателна дейност във ВНС и за приетата от тях Неокомунистическа конституция.

ДПС авансово изтегли 3 377 000 лв., а за 24-те му депутати се "полагат" само 720 000 лв., така че това Движение (или партия, за каквато има претенция, че е) ще трябва да върне на българската държава 2 657 000 лв.!... Българската общественост ще научи ли някога дали тези милиони ще бъдат върнати на нашия изтормозен от ограбване данъкоплатец?

А какви са финансовите дългове на изигралите вече ПЪРВОНАЧАЛНАТА си роля СДС-функционери (имената им изброяваме по-долу), които все още считат себе си за "родоначалници" на световния антикомунизъм и за "опозиционери-демократи-либерали", формирали през ноември-декември 1989 г. Координационния съвет на СДС?...

Петко Симеонов, Петър Дертлиев, Александър Каракачанов, Петър Слабаков, Ангел Ахрянов, Петър Стайков, Стефан Гайтанджиев, Георги Аврамов, Петър Корнажев и приближените им изтеглиха общо 5 950 000 лева, които "един Бог знае" дали ще бъдат върнати на държавата ни и кога?... Казва ли ти някой?!?... А от тях (повечето от които са били членове на БКП и сътрудници на ДС или МВР) високопарно дърдорене за демокрация и антикомунистическа риторика колкото щеш!...

Някои от тези: "либерали", "социалдемократи", "природозащитници", "АСП/АСО - демократи" и "центристи" след проведените на 13 октомври 1991 г. избори бяха ловко отстранени от новия етап на законодателната дейност, за да имат време да се огледат, ослушат и подготвят за следващите политически манипулации (през 1992 г.) над и без това прекомерно объркания от инфлационния хаос българин... Вероятно те ще се обединят в някакъв "ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР", който ще приюти духовносродните им: "послушници" от бившето ОФ, "дейци" от БАН, "персони" от Президентството и разни други подобни на тях индивиди - политически травестити и "шестаци", - разшавали се усърдно в обществения ни живот през последните 2-3 години! Всички до един набързо навлекли кожата на "изтормозени" демократи и антикомунисти!...

Така че "части" от светлосиньото СДС (по заповед на...) рано или късно ще обединят отново политическите си усилия (за втори път след 10 декември 1989 г.) с "части" от тъмносиньото СДС срещу реално опозиционните партии, движения и лица, а "опозиционерите" от БСП и ДПС ще гледат сеир!

Това те очаква, българино, и теб, вечно лъгана и ограбвана Българийо, след тези проведени "демократично" избори за XXXVI ОНС!...

В тази точка е нужно да отбележим, че финансови гаранти на повечето от организациите станаха наплодилите се търговски и други банки (публична тайна е кой може да основе банка и дали тя може да просъществува, без да стои някой зад нея), като тежко и горко на тази банка, която би трябвало да върне огромни суми, ако се е обвързала с неплатежоспособни политически лица...

Ще разберем ли някога КАКВО са спечелили БАНКИТЕ-ГАРАНТИ, замесени в тази ЗАКОНОВО ПОДСИГУРЕНА от МС нечистоплътна афера, умишлено заложена в ЗИНПОСК-а, който на практика НЕ ФИНАНСИРА предизборната кампания на партиите (без депутати във ВНС), а направи повечето от тях финансови спекуланти, политически пионки или и двете заедно!...

Политическият екип на Независимата Демократична Партия - НДП, като анализира чрез съответните си комисии предоставената му възможност за финансиране, реши, да използва САМО СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА за изборите, за да запази политическия си морал и авторитет на НЕЗАВИСИМА и ДЕМОКРАТИЧНА организация, посветена на оцеляването на българския народ и държава!

За 18-те избирателни района (от които в два ни бе отказана регистрация от ЦИК - за Варна и Русе) Независимата Демократична Партия - НДП, изразходва само 3 562 лева!... Изводите остават за вас...

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е приет от Временния инициативен комитет на движението на 24 юли 1990 година в София.


ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 7. Основно организационно звено на движението е комитетът (съветът), който може да се формира и да функционира само по местоживеене. Учредители могат да бъдат най-малко петима граждани без разлика на партийна принадлежност, пол и вероизповедание. Висш орган на движението е общото събрание и конференцията на съответните комитети (съвети). Комитетите са органи на движението за идеологическа, политическа, организационна, комуникативна и възпроизводствена и контролна дейност. Същите могат да извършват и стопанска, културно-просветна и други видове дейности в съответствие със законите в страната.

Чл. 8. Всички комитети в дадена община се обединяват във федерален съвет в състав по предложение и решение на съответните комитети (съвети).

Чл. 9. Всички общински федерални комитети се обединяват в национален комитет (съвет) за защита на демокрацията и на социалната справедливост в страната в състав, избран от националната конфренция.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ДВИЖЕНИЕТО И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ

Чл. 10. Движението за защита на демокрацията и социалната справедливост е отделено от държавата. То реализира своята политика в Народното събрание, правителството, народните съвети, в органите за самоуправление, профсъюзите и обществените организации и сдружения чрез работата на своите членове, които са законно избрани или приети за членове на тези организации и сдружения.

Чл. 11. Движението подкрепя младежта и полага грижи за възпитанието на младото поколение. Създава научни звена за извършване на научни изследвания и подготовка на своите кадри.


ГЛАВА ПЕТА
ОБЩИ ВЪПРОСИ

Чл. 12. Движението работи на принципа на самоиздръжката. То набира средствата си от дарения, собствена стопанска дейност, държавни субсидии и други законосъобразни дейности. Всички изборни длъжности работят на обществени начала, без заплата. Техническите сътрудници работят със заплата - по договор.

Чл. 13. Движението признава върховния суверенитет на народа по отношение на държавата, на държавното самоуправление. Движението провежда:

1. Активна идеологическа, политическа, научна и организаторска работа за защита на демокрацията и социалната справедливост.

2. Дискусии, семинари, лекции, събрания, митинги, шествия и други мероприятия за популяризиране на неговите цели и задачи.

3. Използва радиото, телевизията и всички средства за масова информация за своите цели и задачи.

4. Индивидуална работа сред членове и съмишленици.

5. Стреми се да има собствен вестник и бюлетин.

Чл. 14. Седалището на националния комитет (съвет) е в София. Движението има печат и значка и може да се федерира с други сродни организации и движения. Официален празник на движението е 9 септември. Символ на движението е националното знаме.

/Пресслужба "Куриер”/


[реклама]

 

*  *  *

  СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ   
  РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ   


043. ДВИЖЕНИЕ "НОВА БЪЛГАРИЯ"

Създава се през май - април 1990 г. в София. Поставя си за цел да съдейства за изграждането и развитието на ново, истински свободно, демократично, правово и хуманно общество. Ратува за превръщането на България в икономически стабилна, модерна и цивилизована държава.

От известно време движението не проявява особена активност.

Ръководен орган е Висшият координационен съвет с председател Евтим Тимчев.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:28    
06.05.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова   
                   Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!