7 октомври 1992

София, 7 октомври 1992 година
        Брой 197 /727/

 

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ОТ ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ИМ ЗА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и до Висшия съвет на Българскатасоциалистическа партия.


Отечествената партия на труда (ОПТ) и Общонародният комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) изцяло подкрепят инициативата, мотивите и предложението на своите депутати за предсрочни парламентарни избори, внесено в Народното събрание.

Ние сме напълно съгласни, че с досегашната си дейност XXXVI Народно събрание се явява център и генератор на социалното напрежение в България. Последните събития, свързани с оставката на г-н Стефан Савов от поста председател на Народното събрание, недвусмислено показват, че дейността на парламента фактически се ръководи от партия със съмнителна конституционна стойност - ДПС, чийто лидер, Ахмед Доган, неотдавна в Анкара определи като най-голямата турска партия на Балканите.

Подкрепяме позицията на депутатите на ОПТ, че независимо от необходимостта от нови парламентарни избори незабавно трябва да се пристъпи към избор на ръководство на сегашния парламент. Ние ще предложим и ще подкрепяме кандидатурата на г-жа Снежана Ботушарова - представител от СДС - за председател на Народното събрание, а за заместник-председател - кандидатурата на г-н Йордан Школагерски - представител от БСП.

Отново изразяваме нашето категорично становище, че е необходимо коалиционно правителство на СДС (правителство на националното съгласие) с участието на безпартийни и извънпарламентарни дейци. За поста министър-председател ще предложим и ще поддържаме кандидатурата на г-н Тодор Вълчев. Считаме, че в правителството може да участва г-н Янаки Стоилов като наблюдаващ дейността на правозащитните органи, както и демократично проявилите се министри от сегашното правителство.

София, 6 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПТ: Румен Попов             СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКЗНИ: Добромир Задгорски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ДО ДЕПУТАТИТЕ НА 36-ТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ БЕЛОМОРИЕТО.


ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Повод за настоящото писмо е внесеният от група депутати на 16 септември 1992 г. проектозакон за обезщетяване на отчуждените имущества след 9 септември 1944 г. По-точно обстоятелството, че вносителите не предвиждат обезщетяване за имуществените вреди, нанесени от държавата на бежанците от Егейска Македония и Беломорска Тракия с българо-гръцката Спогодба от 1964 година. За съжаление досегашната дейност на 36-то Народно събрание ни кара да се съмняваме, че този пропуск е случаен и ще бъде отстранен при приемането на закона.

Проблемите на македонските и тракийските бежанци бяха поставени на вашето внимание от множество техни петиции, от постъпките на Съюза на тракийските дружества и Съюза на македонските дружества, от нееднократните настоявания на Зелената партия, включително с моето писмо от 14 септември 1992 година до председателите на парламентарните групи в Народното събрание. Единственото, което сторихте досега, бе, че с гласуваните от вас изменения в Закона за земеделските земи отнехте правото на бежанците на обезщетяване със земя от държавния и от общинския поземлен фонд - право, дадено от Великото народно събрание по предложение на Зелената партия. С този свой акт вие по същество поставихте в положение на онеправдани бежанци в собствената им страна стотици хиляди българи, произхождащи от Егейска Македония и Беломорска Тракия. Подобна дискриминация към македонските и тракийските българи не са си позволявали никои български държавници преди вас.

Бежанците от Беломорието и техните потомци не търсят привилегии, а равни права с останалите български граждани. Ако правото на частна собственост и реституция на собствеността е за всички, а не само за някои, то крайно време е българската държава да се издължи на онези свои граждани, с чиято земя и друго имущество е изплатила репарации на Гърция. От името на Зелената партия се обръщам към вас не само защото са засегнати интересите на наши членове и избиратели, но и защото сме убедени, че в случая става дума за принципен национален въпрос, по който представените в Народното събрание политически сили би трябвало Да преосмислят позицията си.

Искам да ви уверя, че Зелената партия ще продължи да следи вашата работа в очакване Народното събрание да възстанови в Закона за земеделските земи правото на бежанците от Беломорието да бъдат обезщетени със земя, а с предстоящия Закон за обезщетяване на отчуждените имущества след 9 септември 1944 г. Народното събрание да гарантира тяхното право на обезщетяване за другото движимо и недвижимо имущество, засегнато от Спогодбата от 1964 г. както и за облигациите на предвоенните бежанци. В противен случай действията на Народното събрание не биха могли да се окачествят освен като дискриминация на общностите на македонските и тракийските бежанци в грубо нарушение на Българската конституция и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, за което при необходимост Зелената партия ще сезира съответните институции на Съвета на Европа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ:
        Александър Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


Близо година България е страна, в която чрез свободни избори победа спечели демокрацията. С цената на много усилия и трудности страната се завръща в семейството на Европейската общност. В нашата държава съществува и е подклаждан пожар, който изгаря традиции, съхранили ни като народност.

На свое заседание на 2 октомври 1992 г. Националният координационен съвет (НКС) на Християндемократическия съюз (ХДС) разгледа проблемите и конфликтите, развихрили се в Българската православна църква (БПЦ), и стигна до заключението, че сега съществуващото положение не е възникнало по нормален и естествен път. Във връзка с това се взе решение депутатите от ХДС да внесат в 36-то Народно събрание допълнение към законопроекта за разкриване на досиетата, което да разреши обявяването на сътрудничилите или работилите за Държавна сигурност на комунистическия режим духовници от висшия клир.

Успоредно с това ХДС ще настоява за създаване на парламентарна анкетна комисия по всички възникнали конфликти във всички епархии в страната.

Ръководството на ХДС е убедено, че ако в Светия синод на БПЦ останат чисти вярващи хора, уважаващи и спазващи каноните, запазили българската култура и народност, то те ще възродят и запазят вярата, ще възпитат в новите хора на България традиционните християнски ценности.

София, 5 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХДС: Юлий Павлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД С НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТА В СОФИЙСКАТА МИТРОПОЛИЯ.


По повод инцидента в сградата на светата Софийска митрополия на 1 октомври 1992 г. Светият синод на Българската православна църква с наместник-председател Неврокопския митрополит Пимен осъжда насилственото завземане на сгради, храмове и саморазправи, както и лица, свързани с подобни акции.

Светият синод апелира да се спазват високите изисквания на християнския морал, законите в страната и общочовешките норми на поведение.

Най-добър начин за разрешаване на църковния спор са преговорите на различни нива, отказвани категорично от другата страна.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД: свещеноиконом Анатолий Балачев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ДФ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ.
Документът е адресиран до министъра на транспорта.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Съюзният съвет на Националния професионален съюз (СС на НПС), проведен на 2 октомври 1992 г., беше запознат с компетентните констатации на Изпълнителния съвет на Националния професионален съюз на железничарите (ИС на НПСЖ) и с предложенията им за решаване на проблемите в ДФ - БДЖ след поредицата от тежки жп катастрофи.

ИС на НПСЖ констатира, че:

1. Правилниците, по които се работи в ДФ - БДЖ, са заимствани от тези в съветските железници и са неподходящи за българските условия. Същите са много усложнени с допълнения и изключения, което създава предпоставки за грешки от изпълнителския персонал и води до катастрофи.

2. Не се използват постиженията и професионализмът на европейските железопътни администрации.

3. Липсват преки контакти между изпълнителните звена (гари, депа, секции и заводи) и съответните по-горе административни ръководства и съответната обратна връзка между тях.

4. Работата по безопасността на движението е с кампаниен характер и изземва функциите на разформирования жп транспортен съд.

5. Укриването на създадени предпоставки за катастрофи се е превърнало в стил на работа.

6. Продължаващият рутинен подбор на кадри с недоказани професионални качества и отстраняването на доказани професионалисти влияе върху сигурността на движението.

7. Провежда се политика на съкращения на изпълнителския състав за сметка на управленския.

На основание на горните констатации ИС на НПСЖ реши и Съюзният съвет на НПС застана зад следните искания:

1. Иска отмяната на неефективните правилници и въвеждането на нови, съобразени с европейските жп администрации.

2. Иска отмяната на дисциплинарния Устав на БДЖ и Правилника за преминаване на службата.

3. Иска изготвянето на закон за железниците, в който точно и ясно да са регламентирани отношенията между БДЖ и държавата, структурата и управлението на железниците, който да се внесе за гласуване от Народното събрание.

4. Искаме уволнението на генералния директор на ДФ - БДЖ г-н Атанас Тонев и подмяната на ръководния й състав от ръководител направление нагоре.

София, 3 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС: Пламен Даракчиев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПРИ РУДНИК "ТРОЯНОВО - СЕВЕР" ООД С. КОВАЧЕВО. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет, до Комитета по енергетика, до Конфедерацията на труда "Подкрепа", до Синдикалната миньорска федерация "Подкрепа", до управителя на ООД рудник "Трояново - север” с. Ковачево и до средствата за масова информация.


Комитетът по енергетика умишлено забавя подписването на браншовото споразумение за 1992 година.

Настояваме от наша страна за незабавното подписване от Комитета по енергетика на браншовото споразумение. При отказ от тяхна страна преминаваме в повишена стачна готовност и да се смята като предупреждение за ефективни стачни дейстивя, предоставени от закона, съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

2 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА 14 ЯНУАРИ 1992 Г. В СОФИЯ. Документът е от архива на организацията.


Общността на свободните синдикални организации в България (ОССОБ) е доброволно сдружение на равнопоставени професионални съюзи, неучастващи в синдикални федерации или конфедерации, обединени с

ЦЕЛ

Представителство и защита на интересите на членуващите организации пред законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ:

1. ОССОБ се изгражда на хоризонтален принцип при равнопоставеност на отделните организации.

2. Членове на ОССОБ могат да бъдат само организации, нечленуващи в други синдикални федерации или конфедерации в България. ОССОБ има отворен характер. Към нея могат да се присъединяват и други независими синдикални организации, приемащи този статут.

3. ОССОБ се ръководи от СЪВЕТ:

а) съветът се състои от председателите или делегираните представители на синдикалните организации, членове на ОССОБ;

б) съветът заседава не по-рядко от един път на два месеца или по искане на който и да е член на съвета;

в) решенията се вземат с консенсус, при кворум 50 + 1 % и са задължителни за синдикалните организации след утвърждаване от съответните им органи;

г) съветът избира последователно един от членовете си за координатор за не повече от 6 месеца. Координаторът осигурява и техническото обслужване на ОССОБ.


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

1. Членовете на ОССОБ си оказват всички форми на синдикална солидарност.

2. Членовете на ОССОБ могат да договарят помежду си експертна помощ, почивна база и други синдикални придобивки.

3. Членовете на ОССОБ при необходимост излъчват общ представител на национално или друго ниво за представяне и защита.

4. Членовете на ОССОБ излъчват свои упълномощени представители за участие в заседания на отделните синдикални организации при молба от тяхна страна.

5. Участието в ОССОБ е доброволно. Членовете й могат да я напуснат по всяко време, като уведомят съвета писмено.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Седалище на ОССОБ е гр. София.

2. ОССОБ е юридическо лице по смисъла на чл. 49, ал. 1 от Кодекса на труда.

3. ОССОБ има свой (кръгъл) печат.

4. Финансовите взаимоотношения се уреждат с правила, приети от Съвета на председателите.


                                     У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

За САС: Д.Мутафчиев                                 За СЕБ: Г.Стоилов

За МПС: И.Велков                                        За СНСОТТ: А.Копринаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ГНЕЗДОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В ГАВРА С ПОДАНИЦИ НА САЩ И С ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ "ЕРА-3" ПО ПОВОД НА ОТРАЗЯВАНЕТО В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПРОФЕСОР СПАС РАЙКИН.


На 2 октомври 1992 г. се състоя съвместна пресконференция на професор Спас Райкин от САЩ и Съюза на демократичните сили "ЕРА-3".

Г-н Райкин, член на ръководството на световни асоциации, редактор в емигрантската преса и професор в университета в Пенсилвания, един от малкото българи, завършили Колумбийския университет и достигнали академично световно ниво, се счита за наш почетен гост. След многобройни въпроси, при които той заяви, че според емигрантите Събев е терорист, а СДС и БСП са висша олигархия, петнадесет минути телевизионни камери заснемаха пресконференцията. Обществеността не видя и не научи нищо от Канал 1 и официалните новини. Вероятно част от снимките са били за политическата полиция. Подобна подигравка с американски поданици и ръководители на българската емиграция приемам като лична обида.

В качеството си на председател на парламентарна партия изисквам от службите към организацията:

1. Да се разкрие миналият и настоящият аморален личен и антинароден обществен облик на ръководители и журналисти в това гнездо на оси, наречено с помпозното име Българска национална телевизия.

2. Да се покажат пред обществеността факти и данни за тези телевизионни лидери, чиито форми на блудство и разврат са обществена тайна, никой не смее да ги каже, но резонират върху предаванията и подбора на най-мощното информационно средство. В този смисъл днешната телевизионна общност наподобява времето на Иван Славков и Янчо Таков. Тук да се включат и редактори на казионния уж независим печат, чиито журналисти, подобно на в. "Дума”, дойдоха да задават въпроси, без да ги отразят, вероятно събиращи сведения за служители на бившето Шесто управление, прибрани на работа при тях.

3. Да се дадат на прокуратурата всички издирени сведения за фондации, апартаменти и присвоявания, с които висшата каста облагодетелства чрез труда на гражданите телевизионните величия.

Бразилия свали подобни корумпирани държавници и личности и е крайно време да се постъпи по същия начин.

4. Да се проучат сведенията за оргиите на Михаил Неделчев, шефа на БНТ Асен Агов и причините, поради които въпросният г-н Агов е пребивавал неотдавна в една от болниците.

Смятам, че сме длъжни да поемем риска за изнасянето на подобни данни, воден от убеждението, че срещу тотална диктатура от извратени личности, чиято наглост е в ущърб на цялата нация, трябва да се действа тотално в името на бъдещите поколения.

Комитетът за национална сигурност към Съюз ”ЕРА-3" да вложи всички усилия за тези изисквания и чрез декларации по международните агенции да им даде световна гласност, да се направят усилия за прилагане и на видеокасети, които да се разпространят сред населението в страната.

Да се изиска разкриване на досиетата им. Всички трябва да знаят кои са хората, манипулиращи в прехода към демокрация съзнанието на българина.

Изстрадалата българска емиграция и лично професор Спас Райкин трябва да са спокойни и убедени, че в собствената им страна съществуват политически сили, готови да воюват докрай за навлизане на почтеността, толерантността, човечността и други атрибути, присъщи на западните демокрации, в България - пряко новата некомунистическа олигархия.

София, 3 октомври 1992 г.

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА И ГЛ.РЕДАКТОР НА В."НОВА ЕРА": Добри Добрев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-3” Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА СЪЮЗА НА ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет от Занаятчийския съюз през 1919 г., чийто приемник е Съюзът на занаятчийските сдружения в България.


I. ОСНОВА И СЪСТАВ

Чл. 1. Основава се в България Съюз на занаятчийските сдружения в България със седалище гр. София.

Чл. 2. В Съюза на занаятчийските сдружения в България могат да влязат всички отделни занаятчийски и професионални сдружения в България.


II. ЦЕЛ И СРЕДСТВА

Чл. 3. Целта на съюза е:

а) да действа за организирането на занаятчиите в отделните сдружения и чрез сплотяване да се застъпва за професионално-икономическите интереси на занаятчиите;

б) да действа за създаване на закони, наредби и институти, които да повдигат и да гарантират развитието на занаятчийството в страната;

в) да бди за правилното прилагане на законите, отнасящи се до занаятчийството;

г) да се грижи за създаване на занаятчийски професионални училища, курсове, институти и пр. за подготовка на занаятчии;

д) да открива занаятчийски изложби и да определя премии на изложбените предмети;

е) да създаде кооперативна занаятчийска банка;

ж) при нужда да урежда взаимните отношения между работодатели и работници.

Чл. 4. Средствата си съюзът добива:

а) от встъпителни вноски, които всяко сдружение внася при влизането му в състава на съюза в размер на 2 лева за всеки член на сдружението;

б) от редовните членски вноски, които всяко сдружение внася в размер на четири лева за всеки член, годишно платими до края на май;

в) от 10 % от чистия доход, който всяко сдружение реализира от даване на вечеринки, театри и увеселения;

г) от дарения и случайни приходи.

Сумите си съюзът пласира в:

а) срочни и безсрочни влогове в държавни и кооперативни занаятчийски банки;

б) в държавни ценни книжа;

в) в недвижими имоти.


III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Органи на съюза са:
а) Конгресът.
б) Управителният съвет.
в) Постоянното присъствие.
г) Контролната комисия.

Чл. 6. Конгресите биват редовни и извънредни.

Редовните конгреси се свикват всяка година на Петровден и в тях участват делегати от всички сдружения, влизащи в състава на съюза.

В конгреса взимат участие само изправните по настоящия устав сдружения.

Те се свикват от Управителния съвет на съюза по покана. Сдруженията се представляват от делегати, избрани на общите им събрания. Числото на делегатите зависи от числото на членовете. Като сдружение, което има до 50 членове, избира 3 делегати, а което има повече от 50 членове, избира се по един делегат повече. За избора на делегатите сдруженията изпращат препис от протоколите, а делегатите се снабдяват с пълномощия.

Редовните конгреси се занимават с:

а) изслушване на отчета на Управителния съвет за дейността му и доклада на Контролната комисия за положението на сметките на съюза;

б) произнася се върху дейността на Управителния съвет и за годишните равносметки и се изказва за освобождаването от отговорност на Управителния съвет и Контролната комисия;

в) гласува бюджета на съюза;

г) одобрява или отхвърля направените предложения;

д) одобрява мерките и взима решения, отнасящи се до развитието на занаятчийството в духа на настоящия устав и правилниците;

е) избира Управителния съвет и Контролната комисия;
ж) променя устава;

з) дава директиви за списване на съюзния орган, ако има такъв.

Чл. 7. Извънредните конгреси се свикват от Управителния съвет по същия ред или по желание на 1/4 от сдруженията, влизащи в състава на съюза, или от Контролната комисия.

В извънредните конгреси се разглеждат само въпросите, за които се свикват.

Чл. 8. Освен редовните и извънредните конгреси свикват се и частични конгреси. Частичните конгреси се свикват от Управителния съвет и в тях участват делегати само от сдруженията от определен занаят. Числото на делегатите е същото като при редовните конгреси.

Службата на тези конгреси е чисто професионална и взетите решения се изпълняват от Управителния съвет и Постоянното присъствие на съюза.

Чл. 9. Конгресите се откриват от председателя на Управителния съвет и се ръководят от избрано бюро от конгреса.

Чл. 10. Конгресите са редовни, когато присъстват делегатите на повече от половината сдружения, влизащи в състава на съюза.

За въпроси, засягащи изменението на устава, е нужно гласуването на 3/4 от присъстващите делегати на сдруженията, членове на съюза.

Чл. 11. Ако в конгреса не са представени достатъчно сдружения, за да се счита той законен, то той се отлага за другия ден и се счита за законен, колкото и делегати да присъстват.

Решенията се взимат по вишегласие.


IV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 12. Управителният съвет на съюза се състои от 7 души членове, избрани измежду делегатите на софийските сдружения.

Чл. 13. Управителният съвет се избира от конгреса с тайно гласоподаване. Конгресът избира колкото действителни членове на Управителния съвет, толкова и запасни.

Чл. 14. При всеки редовен конгрес става избор на нов Управителен съвет.

Чл. 15. Когато някой член от Управителния съвет дълго отсъства, заболее или почине, замества го запасният член, получил най-много гласове. Мандатът на последните трае до конгреса.

Чл. 16. Управителният съвет има следните права и задължения:

1. Разпределя службата си така:
а) председател; б) подпредседател; в) секретар; г) касиер; д) съветници

2. Назначава и уволнява чиновниците, служещи в съюза, по представление на Постоянното присъствие.

3. Търси средства и начини за популяризирането на основните цели на съюза.

4. Грижи се за създаване на професионално-възпитателни занаятчийски училища и заведения.

5. Грижи се за организиране на занаятчиите.

6. Провежда в изпълнение конгресните решения.

7. Произнася се в случай на спорове между отделните сдружения. Взима окончателни решения по въпроси, неразрешени от Постоянното присъствие.

8. Следи за строгото прилагане на законите и наредбите, отнасящи се до занаятчийството.

9. Свиква конгресите и определя дневния им ред.
10. Със съгласието на конгреса издава и ръководи съюзния орган.

11. Изработва отчета и проектобюджета на съюза, които изпраща до сдруженията за проучване един месец преди датата на конгреса.

Чл. 18. Членовете на Управителния съвет са солидарно отговорни за вредите и загубите, които биха нанесли на съюза с делата си.

Чл. 19. Членовете на Управителния съвет се събират най-малко веднъж в месеца на заседание. При нужда се свикват и повече заседания. Тези заседания са законни, когато присъстват повече от половината му членове.

Решенията на съвета се протоколират в протоколна книга.

/Пресслужба "Куриер"/


10:20:36    
07.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!