7 май 1992

София, 7 май 1992 година
        Брой 88 (618)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НАЧИНА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати (ИК на КНСБ) изразява своята загриженост от начина, по който се прилага Законът за земята. Процедурата на ликвидирането едностранно прекратява трудовите правоотношения на работещите в отрасъла и лишава над 150 000 души и техните семейства от социална осигуровка и помощи. Липсата на перспектива за безимотните селяни създава ново и трайно огнище на напрежение и нестабилност в аграрните райони на страната. Назначаването на ликвидационните комисии става без предварителни консултации със заинтересованите земеделски стопани и синдикалните организации. Грубият административен подход и употребата на сила са в противоречие с принципите на демокрацията и водят до ненужно противопоставяне на хората срещу държавните структури и органите за поддържане на реда. Връщането на земята и прилагането на пазарните механизми в селското стопанство не може да стане чрез насилие и против волята на земеделските стопани. Не е допустимо основателните протести на селяните да се използват за користни политически цели и да се подстрекават хората към размирици.

ИК на КНСБ е за демократически подход към аграрната реформа. Ние казваме "да" на Закона за земята, но настояваме той да се прилага без административен и силов натиск. За да се запази социалният мир в селото и да се защитят трудовите права на работещите в отрасъла, ИК на КНСБ смята за целесъобразно:

1. Да предложи на правителството проект за уреждане на трудовоправното положение на земеделските стопани след ликвидирането на кооперациите.

2. Съвместно с Федерацията на независимите синдикати от земеделието да изгради експертни групи от юристи и икономисти за консултации на земеделските стопани по приложението на закона и защита на техните трудови права.

3. Да поиска съдействието на Европейската федерация на профсъюзите на работниците от земеделието за преструктурирането на синдикатите и защитата на социалните интереси на работещите в земеделието при прехода към пазарно селско стопанство. Резолюцията на Европейската федерация на земеделските профсъюзи за Източна Европа да се разпространи като официален документ на КНСБ и да се връчи в Министерството на земеделието.

4. Проблемите на аграрната реформа, ценовата и кредитната политика в селското стопанство да се включат в пакета от синдикални искания за предстоящите преговори в новата система за социално партньорство.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПО ПОВОД НА ОПИТ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧАВАНА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В ПРЕДАВАНЕТО "НЕДЕЛЯ 150" НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО. Документът е адресиран до президента на Република България, до Народното събрание, до Главна прокуратура и до средства за масово осведомяване.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Сериозно сме обезпокоени от поредното грубо погазване на свободата на словото в България. Показателно е, че точно в Международния ден на печата, в предаването "Неделя 150" на Българското радио, на г-н Соломон Паси недвусмислено му беше показано, че в България ще има право на публична изява в масмедиите само онзи, който мисли като УПРАВЛЯВАЩИТЕ. Позната практика от недалечното тоталитарно време!...

Това ли е демокрацията, за която мечтаеше не един честен българин?! Защото демокрация е преди всичко законност, плурализъм на политическите възгледи и свобода на личността.

Синята идея, която преди повече от две години ни обединяваше и вдъхна толкова надежди на нашия изстрадал народ, сега сгъстява боите си и съществува реална опасност информационна пелена да обвие националните масмедии.

Ние категорично издигаме глас в защита както на гражданската позиция на г-н Соломон Паси и неговото право да я отстоява и огласява, така и на професионализма на журналиста Мико Петров, доказвал неведнъж своите демократични принципи в едно от най-слушаните предавания на програма "Хоризонт" на Българското радио (БР).

Настояваме да бъде защитено конституционното право на всеки българин да има свобода на словото! Всяко посегателство върху него ще ни връща назад - към тоталитарната система и безправието!

Ние, а и всички честни българи няма да допуснем това!

Велико Търново, 5 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ - ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП) ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 Г. И УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В ТЯХ. Документът е от архива на НДП и се публикува за първи път.


Трите политически документа на НДП: "Докладна записка", "Фактологичен анализ - декларация" и "Аргументи от мълчанието" до този момент УМИШЛЕНО НЕ ПУБЛИКУВАХМЕ, ЗА ДА НЕ ЗАТРУДНИМ в края на 1991 г. НЕРАВНОПОСТАВЕНОТО НИ ПОЛОЖЕНИЕ в предстоящите президентски избори, а след приключването им СЕ СЪОБРАЗИХМЕ с политическото напрежение в страната, което бе провокирано чрез поставяне ОТНОВО на въпроса за държавната форма на управление и чрез последвалата го миньорска стачка.

София, 23 април 1992 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКИП НА НДП


*  *  *

3. Как бе осъществено гласуването с бюлетината на НДП в самия изборен ден? Със свое Решение N 47 от 12 септември 1991 г. ЦИК одобри за НДП бяла бюлетина с ЕДНА черна ивица. Няколко минути преди да изтече определеният от ЦИК срок за регистриране на бюлетини (на лица, партии и коалиции за участие в изборите), на Българския Бизнес Блок - БББ, бе предоставена бяла бюлетина с ТРИ черни ивици! Освен това ЦИК регистрира и бяла бюлетина с ЕДНА тъмносива ивица за Дв. "Безпартийни за демокрация".

В повечето избирателни секции в страната, които съзнателно бяха контролирани от членове и съмишленици на НДП, се натрапи сумарният факт:

Бюлетината на НДП като че ли по заповед винаги бе поставяна между бюлетината на ДБД - бяла с една тъмносива ивица, и бюлетината на БББ - бяла с три черни ивици, или по-лошия вариант - затрупана от посочените две бюлетини!...

Няма да конкретизираме всички случаи на нарушения, за които сме уведомени, а ще се задоволим да споменем само част от тях: в някои от секциите в избирателната стаичка е липсвала бюлетината на НДП, като при поискване е била поставяна на място с лицемерно извинение: в други секции нашите бюлетини са били само по 3-4 бр.; а има секции (напр. от 24-и Софийски избирателен район), в които върху бюлетините на НДП е отпечатано само едно име - това на водещия листата, а останалите шест имена липсват!! Защо ЦИК е допуснала отпечатването на такава бюлетина на НДП??

На законното ни изискване пликовете да се залепват при гласуването, за да не изпадат бюлетините (според чл. 76, ал.(1) и (7) от ЗИНПОСК: бюлетините са недействителни, когато са намерени в избирателните кутии без пликове и пликовете без бюлетини се броят също за недействителни), получихме отговор, че се формализираме!! Конкретен пример за това наше твърдение е 29-а секция от 23-и Софийски избирателен район...

В предизборните дни областният хасковски вестник "Шипка" подкани избирателите да гласуват за Независимата Демократична Партия с бяла бюлетина с една ЧЕРВЕНА ивица, а по телевизията, в национални и в местни вестници (напр. в гр. Дупница) продължаваха да изписват наименованието на партията като демократичЕСКа, а не както изисква съдебната ни регистрация - демократична.

И всичко това, разбира се, е "случайно"... Случайно ли?... Не! Не е случайно, другари и другарки от ЦИК! При посочените и изброени от нас факти, проведените избори за XXXVI ОНС не могат да бъдат легитимни!

Тези и други подобни факти са доказателство за съзнателно и организирано заблуждаване на българския избирател, за да бъде той подведен и затруднен, ако посегне към бюлетината на НДП. Надеждата е той да сгреши при тези объркващи го условия на гласуване. Това е крайната цел на тези, които режисират мястото на бюлетината на НДП в изборната стаичка!

Но Бог вижда... И всички рано или късно ще платят за своето лицемерие и предателство, прокълнати от българския народ. Времето не прощава на никого!!! А ние, НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ от НДП, сме спокойни пред този съд на времето, защото политическият ни морал, националната ни и човешка съвест са в хармония с идеите, които изповядваме.

4. Анализът на обявените резултати от изборите за всеки, който претендира, че разбира от политика, е ясен... НДП има най-високия ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТЕН КОЕФИЦИЕНТ на участие в проведените избори:

- защото при САМОСТОЯТЕЛНО участие за нас са гласували 12 770 избиратели в 16 избирателни района от общо 31 избирателни района;
- защото не знаем броя на нашите бюлетини, които по един или друг начин са обявени за недействителни;
- защото не знаем броя на гласоподавателите в страната, върху които е упражнен словесен психологически натиск в много от избирателните секции, за да не гласуват с бюлетината на НДП;
- защото през последните 2 години на "демокрация" НДП не получи нито един клуб в София и в страната и в нарушение на Закона за политическите партии (ЗПП) не й бяха предоставени средства, за да организира издаването на собствен вестник;
- защото през последните 2 години извън законно определеното ни време (за разлика от БСП, СДС и други) не сме ползвали Българската телевизия и радио за личностен и партиен имидж;
- защото през последните 2 години НДП умишлено бе подложена на: политическа дискриминация, информационно затъмнение и злонамерено представяне от българските масмедии на някои от членовете на политическия й екип;
- защото до този момент ние, НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ от НДП, не сме взели нито един лев от българския данъкоплатец.

Що за избори са това, в които земеделска България НЯМА ДА ИМА ДЕПУТАТИ-ЗЕМЕДЕЛЦИ в Народното събрание?... Възможно ли е и на двете БЗНС-та да не достигат някакви си стотни (3,86 % и 3,44 %), за да преминат "4 процентната академик-Сендова бариера"!? Убедени сме, че не е далеч месецът и годината, когато достойни политолози или морални политици ще посочат поименно лицата, които осъществиха и ВТОРАТА изборна "далавера".

5. В предстоящите президентски избори, които следва да бъдат проведени до 3 месеца след 13.10.1992 г. (според новоприетата Конституция), е немислимо да вярваме, че следващата ЦИК ще промени стила и методите си на работа, тъй като съставът й няма да претърпи съществени промени поради взаимното договаряне на двете "основни" политически сили (под патронажа на Президентството) за процентите им на участие в държавната власт.

С една дума КОНВЕРГЕНЦИЯТА, за която след 1974 г. писа Збигнев Бжежински, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА на ПРАКТИКА ТОТАЛНО в България!

Анализът на публикуваните условия за провеждането на президентските избори през 1992 г. в ДВ бр. 82 от 4 октомври 1991 г. показва, че въпросите по провеждането и финансирането им ще се решават по същия начин, както управляващите "успяха да ги решат" по време на изборите през юни 1990 г. за ВНС и през октомври 1991 г. за ОНС.

При това положение вероятно кандидатпрезидентските двойки на СДС и на БСП ще са водещите, като на 1-2 от останалите ще бъде създаден подходящ обществен авторитет - политически имидж, за да може, в случай че икономическата и политическа ситуация в страната наложи едни нови избори, чрез тях отново да бъде преграден пътят на реалната опозиция, в това число и пътят на НДП.

След тези избори за XXXVI ОНС, които СДС ”спечели", Бог да ни е на помощ:

- ако СДС не върне земята и собствеността, такива каквито са били до 9 септември 1944 г.;
- ако СДС не ревизира и не разруши фирмената политика на БКП-БСП и не забрани участието на нейните функционери в държавната власт;
- ако СДС не приеме такъв Закон за чуждите инвестиции, който да балансира и защити взаимните интереси на България и инвеститорите.

ИЗВОДИ: Над 1 200 000 гласоподаватели (включително и тези, които чл. 11 от ЗИНПОСК отстрани) не взеха участие в изборите, разочаровани от "мирния преход” - "пълзящия желевизъм”, лицемерно предлаган им в продължение на 23 месеца, а повече от 1 300 000 души предпочетоха партии, без да дадат гласа си за ТОТАЛИТАРНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ два основни цвята: СИН за ”баш демократите” и ЧЕРВЕН за бъдещата "конструктивна опозиция”.

Къде са депутатите в ОНС на тези повече от 2 500 000 избиратели?

Нормално ли е представителите само на около 4 000 000 избиратели да бъдат волята за демокрация на целия български народ?... И по силата на чия политическа логика ИЗБРАНИТЕ с помощта на една умишлено деформирана пропорционална избирателна система ще си саморазрешават правото едностранно и безконтролно да законодателстват?...

Ако така ще правим ”нормална”, "демократична” и "правова" държава, здраве му кажи!... И изобщо в политическата терминология съществува ли критерии за и понятие като нормална или ненормална държава?...

Резултатите от проведените за ВНС и ОНС избори показаха, че начинът за подбиране на "легитимни” законодатели е порочен!... И поради това ВНС не осъществи единствената си и най-важна цел, за която бе избрано: да изработи и да гласува не Конституция, която допълнително да стабилизира разни комунисти-социалисти, социалдемократи, либерал-социалисти и социалистически интелигенти, а Конституция, която да предопредели и защити такова законодателство, чрез което в държавната ни власт (политическа и стопанска) да заемат своето място само високообразовани, морални и природно интелигентни българи, които в продължение на десетилетия комунистическата власт потискаше, унижаваше или унищожаваше.


*  *  *

Българските комунисти, не без конкретната помощ на определени лица от Координационния съвет на СДС, УСПЯХА да трансформират - ДА КОНВЕРГИРАТ - тоталитарно-административния социализъм във ФИРМЕН НЕОКОМУНИЗЪМ!... Честито!... Българските избиратели също имат право да бъдат доволни... Те много, много мислиха и... (чрез своя глас - бюлетина, вкл. и тези, които не гласуваха - ”най-интелигентните”, ”най-умните” и "най-хитрите")... всеки сам избра за втори пореден път своята нова Голгота!

След 24 месеца ”митингова демокрация” ние, Независимите Демократи от НДП, заявяваме, че предстои нова манипулация - този път президентска!

След нея "социалистите" и неокомунистите могат да си отдъхнат или ако политическата бъркотия наложи, те чрез определен брой ЖЕРТВЕНИ другари ще принесат курбан на времето, за да "изкупят вината си" и необезпокоявани за финансовите си и политически далавери през 1989, 1990 и 1991 година ще поемат през 1992 г. по "нов" път - пътя на националното предателство!

ЗА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП:

Петър Гогов, Стоимир Минков, Трифон Силяновски, Тихомир Мушанов, Никола Николов, Георги Кацарски, Веселин Бончев, Здравка Маринова, Страхил Янев, Зорница Първанова, Траян Пандаров, Биляна Николова, Стефан Петрунов, Ник. Делибалтов, Александър Костов.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ И НА СЪЮЗА НА БРОКЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ВНОСА И ИЗНОСА НА СТОКИ, ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА.


Комитетът по стандартизация, сертификаиия и метрология (КССМ и Съюзът на брокерите в България (СББ) изразяват тревога от зачестилите груби нарушения на изискванията за качеството на стоките, които се предлагат на българския пазар или се изнасят. Това води до тежки загуби на всички участващи в търговските отношения: потребители, производители, търговци, борси, брокери.

Особено тревожно е състоянието с качеството на вносните стоки. Зачестиха случаите на внос на стоки, увреждащи интересите на обществото, дори създаващи опасност за живота и здравето на българския купувач и за околната среда.

Предлагането за износ на стоки, които не отговарят на международните стандарти, както и износа на продукция, несъответстваща на договорните условия, уронва името и авторитета на Република България, на българския производител и търговец, създава бариери пред възможността да се приобщим към нормалната пазарна икономика.

Комитетът по стандартизация, сертификация и метрология и Съюзът на брокерите в България се обръщат към производителите, търговците, борсите и брокерите за сериозно и добросъвестно отношение към проблема за качеството на стоките - въпрос с първостепенно значение за обществото като цяло и за отделния потребител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КССМ:              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СББ:
Ив. Запрянов                                Ал. Александров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" - ГАРНИЗОН ПЛОВДИВ, ПО ПОВОД НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ЛЕГИЯТА. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Република България, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и средства за масова информация.


Заявяваме, не Българската офицерска легия (БОЛ) "Раковски" е независима, патриотична и професионална организация на българското офицерство. Тя е легитимна от юридическа гледна точка. Тя е и член на международната организация "Евромил". Нейният устав, програма и досегашна дейност доказват високо патриотичните й цели.

Не желаем и няма да позволим БОЛ да бъде инструмент за постигане на конюнктурни политически цели.

Оценяваме положително усилията на ръководствата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи за решаване на някои проблеми, натрупани през изминалите години.

Обезпокоени сме обаче от:

- липсата на точна информация за хода на реформата в МО и МВР;
- провеждането на реформата в условията на стара законодателна основа и липсата на съпътстваща социална програма;
- обвиненията срещу БОЛ в политически действия. Крайно време е да се разбере, че МО и МВР са деполитизирани държавни институции и към офицерите и към служещите в тях не бива да се проявява репресивно отношение;
- ограничаването на правото за становища и предложения по въпроси, засягащи националната сигурност;
- отнемането на законодателното право военнослужещите, военните служители и работници да създават професионални и синдикални организации в мирно време и да участват в международни обединения;

Настояваме да бъде дадена възможност ръководството на БОЛ "Раковски" да се срещне с представители на МО и МВР и в конструктивен диалог да се представят вижданията и предложенията на легията. За тази среща да бъде информирана обществеността.

Пловдив, 6 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА ПАРТИЯТА ЗА УМЕРЕН ПРОГРЕС В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ ПО ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА.


КОЛЕГИ ПОЛИТИЦИ,

Партията за умерен прогрес в рамките на закона е известна сред масите с две неща: че я наричат Бирена партия и че винаги съумява да види същността на проблема. Което невинаги може да се каже за другите политически сили.

Ще дадем само един пример. Партии, коалиции и групировки напоследък спорят монархия или република да бъде държавата ни. Така настървено спорят, сякаш това зависи от тях, а не от народа. Народът решава, политиците изпълняват и тъкмо в това е същността, упомената по-горе.

Ние, многоуважаеми колеги, чудесно си представяме какво ще стане, ако народът каже, че иска цар. Ще се състави представителство, което начаса ще поеме към Мадрид и с това ще извърши непростителна грешка, защото да се доведе някой за цар на България, е работа тънка и специална.

Всевъзможни координационни, изпълнителни и централни ръководства днес си блъскат главите как да върнат в тая страна хубавото, което вече го е имало. Банки като Буровите, пивоварни като Прошековите, салами като Докузановите, романи като Вазовите, дори мандри като ония, които партизаните най-обичаха. Дедите ни се измислили начини за всичко, в това число и за намирането на цар.

Когато и тази грижа им дошла до главите, какво са направили дедите ни? Пратили депутация не къде да е, а във Виена. Там бирата си я бива. И тръгнали да търсят из питейните заведения. Там и заведенията си ги бива. И подлагали кандидатите на джибровица, шльоковица, на шампанско и други изпитания, докато намерят най-храбрия. Защото наистина трябва да си храбър мъж, за да не побегнеш презглава от тая депутация и от тоя трон след толкова питиета.

Днес надеждите на роялистите са събрани около една-единствена личност. Рече ли народът "монархия”, веднага ще я поканят, без да помислят. Нямаме нищо против въпросната личност, но настояваме тя да бъде изпитана най-взискателно, както навремето е бил изпитан дядо й. Говори се, че в Мадрид имало достатъчно подходящи места за целта, а и наши активисти са готови да участват в преговорите като консултанти.

Нашите критерии съвпадат с интересите на страната и с народните тежнения. Неотдавна призовахме избирателите да гласуват само за кандидат, който не е трезвеник и не е серопозитивен. Днес знаете кой е президент и виждате, че хората ни послушаха. Ето защо си позволяваме да ви посъветваме същото - не пренебрегвайте гласа на разума, след който върви народът.

Като ви пожелаваме крепко наздраве, колеги политици, ние ви приканваме да се присъедините към усилията ни за бирен преход и за забавна смяна на системата.

ЧРЕЗ СВЕТЛО ПИВО -
КЪМ СВЕТЛО БЪДЕЩЕ

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА УВОЛНЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНА ФИРМА "ИЗОТИМПЕКС", ПОДПИСАНА ОТ 88 СЛУЖИТЕЛИ ОТ ФИРМАТА. Документът е адресирал до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до министъра на индустрията и търговията, до председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България, до президента на Конфедарация на труда "Подкрепа" и до средства за масова информация.


Във връзка с решението на Министерския съвет (МС) от 4 май 1992 година за уволнение на генералния директор на ДФ "ИЗОТИМПЕКС" ние, колективът на "ИЗОТИМПЕКС", с огроммо възмущение изразяваме своя протест срещу това тенденциозно, злонамерено и неправомерно решение. Изложените "мотиви” - от една страна, завоалирани, а от друга, с нищо неаргументирани и недоказани, могат да събудят само смях сред хората, работили и познаващи г-н Витанов - човек, отдавал над 10 години усилията си за укрепване авторитета и финансовия просперитет на предприятието и доказал способностите си да го превърне в печеливша фирма както при стария, така и при новия режим.

Ние, долуподписаните членове на колектива на ДФ "ИЗОТИМПЕКС", заявяваме, че както решението, така и мотивите на МС са напълно неприемливи за нас, и че ще отстояваме правото на фирмата да защити избрания единодушно на общо събрание на УС ръководител, с всички възможни синдикални и законови средства.

София, 5 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПРИ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ПО ПОВОД НА ОБЯВЯВАНЕТО НА СТАЧНА ГОТОВНОСТ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на транспорта, до Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа", до управителя на пристанище Бургас и до средства за масова информация.

Синдикалният съюз "Подкрепа" при пристанище Бургас се присъединява към решението на Федерацията на транспортните работници - КТ "Подкрепа" за стачна готовност. Подкрепяме напълно декларацията за решаване на наболелите проблеми в транспорта. Издигаме искането си към министъра на транспорта г-н Александров за спешно решаване въпроса за съвета на управителите в пристанище Бургас.

Настояваме подписаните споразумения от страна на министерството да се решават в най-къс срок. Само лоялно отношение един към друг и честен диалог ще бъдат гаранция за социален мир и решаване на натрупаните с години проблеми.

Бургас, 30 април 1992 г.

СС "ПОДКРЕПА" ПРИ
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЧНА МЕДИЦИНА ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА "СВЕЩЕНА ЕКОЛОГИЯ".


Свещен дълг на нашето време е да съхраним и запазим от всякакво посегателство онези дървета и горички, които от векове са били обект на почит от българското население независимо от неговата вяра и изповедание. Това са т.нар. свещени дървета и горички, около които всяка година традицията повелява да се прави курбан за дъжд, берекет и здраве. Всички ние сме длъжни да се включим в програмата за тяхното оцеляване. Първата стъпка за всеки от нас трябва да бъде изпращането на информация до центъра за известните ни особени дървета и горички. Втората стъпка е да си припомним всички онези забрани, които народът ни е спазвал от векове по отношение на свещените дървета. Някои от тях са следните: Да не се секат; Да не се чупят клоните им и бели кората им; Да не се горят падналите клони от тях, а да се събират и съхраняват грижливо; Да не се обругават, като се изхвърлят метаболични отпадъци край тях; Да не се спи под тях; Да не се стреля и хвърля каквото и да е срещу тях; Да се пазят чисти изворчетата край тях; Да не се взимат камъните около тях; Да се съхраняват билките по полянките около свещените дървета и т.н. Третата стъпка е да се възродят всички народностни традиции и обичаи, свързани с дърветата и горите. Не оставяйте живата памет да угасне безвъзвратно. Изпращайте ни предания и легенди, които старите хора все още пазят за гората.

Дойде време да гледаме на горите не само като бели дробове на планетата но и като равностойна на нас жива система, с която ние, хората, сме свързани многостранно и многофункционално. Възстановяването на горите не трябва да означава просто залесяване с какви и да е горски засаждения, най-вече иглолистни. То трябва да бъде възстановяване на точно определени дървесни видове, които са оптимални за дадената среда. Всеки вид има специфична био-енергетика, която непременно трябва да се отчита при взаимоотношенията на дърветата с околната среда и човека. Биоенергетика, която може и да лекува редица заболявания, която ние трябва да изучим и използваме по най-добрия начин.

Да опазим горските си светини, за да оцелеем като нация и държава!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖСЕТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 22 ЮНИ 1991 Г.


I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Чл. 1. Националното дружество за подкрепа на деца с интелектуални затруднения е самоуправляваща се, неполитическа обществена организация, която осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, Конвенцията на ООН за правата на детето и настоящия Устав.

Чл. 2. Националното дружество е самостоятелно юридическо лице с всички права и задължения, произтичащи от това, и със седалище гр. София, ул. "Гаврил Генов" N 21.

Чл. 3. Дружеството има за цел да обедини родителите и приятелите на децата с интелектуални затруднения и на тази основа да представя и защитава техните специфични проблеми и интереси пред държавните органи и обществени организации.

Чл. 4. Дружеството осъществява своята цел, като:

1. Активно издирва и привлича нови членове от цялата страна.
2. Съдейства всяко дете с интелектуални затруднения да се радва на пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват достойнството му, поощряват увереността в себе си и благоприятстват за активно участие в обществения живот.
3. Съдейства за обогатяване на правата на инвалидизираното дете на специални грижи и настоява за осигуряване на необходимите ресурси за инвалидизираните деца и поелите грижата за тях, за осигуряване на помощ, за която са направени постъпки и която отговаря на състоянието на детето и на възможностите на родителите му или на други лица, грижещи се за него.
4. Съдейства за осигуряване на ефективен достъп на децата до образование, рехабилитация, подготовка за трудова дейност и възможности за отдих и почивка по начин, позволяващ на детето максимално възможната социална интеграция и индивидуално развитие.
5. Отстоява правата на всяко дете, настанено от компетентните органи с цел грижи, защита или лечение на периодичен контрол върху провежданото лечение и на всички други обстоятелства, свързани с неговото настаняване.
6. Помага на децата и на техните родители при необходимост от лечение в чужди страни, като съдейства пред съответните инстанции за тяхната материална и финансова подкрепа.
7. Отстоява необходимостта от социална застраховка на децата и на родителите (или други лица), грижещи се за тях.
8. Развива международно сътрудничество и обмен на информация в областта на: здравната профилактика, лечението на деца с интелектуални затруднения, методите за рехабилитация и социална интеграция на тези деца и младежи, организация и дейност на сродни дружества и др.
9. Следи за спазването на: Конвенцията на ООН за правата на детето; Закона за инвалидите в България; нормативните актове, касаещи правата и интересите на децата с интелектуални затруднения и техните родители.

Чл. 5. Дружеството може да бъде колективен член на Съюза на инвалидите в България, на Международната лига на лицата с умствени смущения и други национални и международни организации, с които има общи интереси и чиято дейност не противоречи на законите на страната и на неговия Устав.


II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 6. Членството в дружеството е доброволно. Член може да бъде всяко лице, което признава настоящия Устав, участва в дейността на дружеството, зачита правата и интересите на другите членове и плаща редовно членския си внос.

Чл. 7. Приемането на нови членове на дружеството се осъществява от секциите по местоживеене. Желаещият да стане член подава молба до председателя на секцията, която се разглежда на сбирка на секцията и се гласува с явно гласуване.

Чл. 8. Всеки член има право да избира, да бъде избиран в ръководните органи на дружеството, да прави предложения, да иска отмяна на противоуставни решения на ръководни органи, да получава при необходимост съдействие и помощ от компетенцията на дружеството.

Чл. 9. Членството в дружеството се прекратява доброволно.


III. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

Чл. 9. Основен организационен принцип на дружеството е: демократичен избор на всички ръководни органи, периодичен отчет на избраните пред своите избиратели и еднакви права и задължения на всички членове.

Чл. 10. Дружеството се формира от първични секции, изградени по териториален признак, които от своя страна могат да се състоят от групи по специфика на страданията.

Чл. 11. Секция се създава там, където има най-малко пет души, желаещи да членуват в дружеството. На общо събрание секцията избира с явно гласуване ръководство, състоящо се от председател, един или двама заместници, секретар и членове.

Чл. 12. Секцията приема свой план и бюджет за работа по проблемите, които трябва да се решават, за да се подобри социалното положение на децата с интелектуални затруднения и техните родители.

Чл. 13. Секцията свиква събрания по преценка на ръководството или по предложение на някой от членовете. Предмет на дневния ред могат да бъдат всички проблеми, свързани с децата с интелектуални затруднения и техните родители, с решаването на които секцията счита, че може да се заеме. На събранията се води протокол.

Чл. 14. Веднъж в годината секцията провежда отчетно-изборно събрание. На него се разглежда изпълнението на приетия през изминала година план и се отчитат извършените финансови разходи. Събранието приема плана и бюджета за работа през новата година и избира ново ръководство. Копие от протокола, воден на това събрание, се изпраща в централното ръководство.

Чл. 15. Ръководството на секцията е длъжно да работи непосредствено с всеки член, да го изслушва, да оказва съдействие при решаване на проблемите му. То трябва да създава условия за демократично решаване на всички въпроси и да не допуска опека над своята дейност от страна на държавните органи и политическите партии. Секретарят на секцията е длъжен да води следните документи:

1. Книга за членския състав на секцията.
2. Протоколна книга.
3. Касово-инвентарна книга и финансово-отчетни документи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


044. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (РДП)

Партията възниква в началото на века. но действителното й организационно изграждане става през периода 1904-1907 г. Нейни основатели са известни български интелектуалци като Найчо Цанов, Тодор Г. Влайков, Йосиф Фаденхехт, Йордан Йовков, д-р Кръстев, Георги Константинов и редица други.

Радикалдемократическата партия възобновява дейността си в края на 1989 г. по инициатива на група ветерани начело с д-р Асен Колушки и Александър Търкаланов.

В изборите за Велико народно събрание през юни 1990 г. спечели в рамките на общата листа на Съюза на демократичните сили 6 депутатски мандата. В изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 г. отново с участие в листата на Съюза на демократичните сили спечели 19 депутатски места.

Партията е приета за член-наблюдател в Либералния интернационал. Поддържа активни контакти с фондацията за либерална политика "Фридрих Науман".

РДП се ръководи от неолибералната идеология (либерализмът е традиционен за партията). Към нея е създадена и Федерация на младежките радикалдемократически клубове. Партията се стреми да подбира членски състав от изградени и формирани обществено активни личности с твърди радикални убеждения. Ръководи се от желанието си да играе балансираща роля в политическия живот на страната.

Ръководни органи на РДП са Националният партиен съвет и Изпълнителният комитет. Председател на партията е проф. Елка Константинова.
Заместник-председатели са: Александър Джеров, Александър Йорданов, Михаил Неделчев и Аспарух Панов.

Печатен орган е вестник "Век 21".

Адрес за контакти:
София-1000, бул. "Дондуков" N 34, етаж 3, стая 6, тел.: 80-03-45; 80-02-69; 80-02-99.

/Пресслужба "Куриер"/


11:25:37
07.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба!