8 септември 1993


София, 8 септември 1993 година
Брой 175 /962/


София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ, МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ, КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, СЪВЕТА НА ЕВРОПА И КОМИТЕТА ПО САНКЦИИТЕ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЕМБАРГОТО СРЕЩУ БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


БРАТЯ И СЕСТРИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

Водена от огромно безпокойство и тревога, към Вас се обръща най-голямата синдикална централа в България - Конфедерацията на независимите синдикати /КНСБ/. Поводът е фактическият ефект на югоембаргото. Не е преувеличено да се каже, че този ефект нанася върху България и нейната икономика удар, чиито последствия биха могли да отидат много далеч и да се окажат фатални за прехода към пазарна икономика и демокрация.

Без да навлизаме в подробности /те се съдържат в двата меморандума за щетите и в двата - за транзитните превози, изготвени и разпространени от Министерството на външните работи на Република България/, ще отбележим, че по предварителни изчисления загубите на България от санкциите срещу Сърбия и Черна гора до края на годината ще достигнат 3 милиарда долара. Тази сума ще се добави към вече гласувания бюджетен дефицит, равен приблизително на 1 милиард долара.

България търпи загуби в момент, когато икономиката й се намира в дълбока структурна криза, когато от пълно рухване са заплашени цели отрасли, когато над 14% от населението й е без работа, а перспективата до края на годината е неговият дял да достигне. 20%.

За съжаление до момента независимо от уверенията на редица отговорни европейски и световни институции нашата страна не получава никакви реални компенсации за последователната поддръжка на политиката на международната общност. Това поставя нашия народ и преди всичко обикновените трудови хора в изключително трудно положение, разклаща устоите на постигнатите с толкова усилия демократични промени, поставя под заплаха крехкото политическо равновесие в страната, а оттам - и в региона.

КНСБ настоява въпросът за компенсациите за понесените в резултат на ембаргото срещу Сърбия и Черна гора щети от страна на България да бъде разгледан и решен в кратък срок. Ние сме убедени, че това е важно не само за България, но и за целия регион, и за Европа. Ние смятаме, че
взаимността следва да е основа на отношенията между държавите в днешния свят - ако международната общност иска България да я подкрепя в нейните безспорно благородни усилия и намерения /нещо, което България прави/ и тя на свой ред трябва да застане зад България в нейните обосновани и законни искания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кръстьо Петков

София, 6 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОф. ЛЮБЕН БЕРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


ГОСПОДИН БЕРОВ,

Ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация се запозна с Вашето писмо до председателя на Народното събрание господин Александър Йорданов, в което Вие определяте необходимите приоритетни законопроекти, които трябва да бъдат обсъдени и приети от Народното събрание до края на 1993 година.

Изразяваме съгласие с Вашата позиция, че това са законопроекти, чието приемане е необходимо за нормалната работа на изпълнителната власт.

В същото време се вижда, че над 15 от съдържащите се във Вашето писмо законопроекти до този момент все още не са депозирани в Народното събрание, а по 8 все още не е започнало обсъждане в постоянните комисии. Като вземаме предвид и реалните възможности за законодателна дейност на Народното събрание във фиксирания от Вас срок, ние сме на мнение, че до края на 1993 г. могат да бъдат приети най-много 10-15 закона.

Ето защо е необходимо да преразгледате представения от Вас списък на 43-те законопроекта и от тях да отделите и подредите по важност тези 10-15 закона, без които ще настъпят значителни затруднения в работата на изпълнителната власт. Едно редуцирано по този начин предложение ще ни даде възможност, в съответствие и с нашите виждания за необходимите приоритети, да направим налагащите се съгласувания и с другите парламентарни групи, за да актуализираме и организираме по-добре законодателната работа на Народното събрание.

София, 2 септември 1993 г.

С УВАЖЕНИЕ: проф. Нора Ананиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ В СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ - КЛОН "ХАДЖИ ДИМИТЪР". Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до министъра на транспорта, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа", до председателя на Конфедерация на независимите синдикати в България, до Съюза на транспортните синдикати в България, до Стачния комитет на СО МАТ - клон "X. Димитър", до Международната федерация на транспортните работници и до средствата за масова информация.


ГОСПОДА,

В резултат на налагания по външен сценарий след 10 ноември 1989 г. всеобщ - особено икономически - диктат над България вече и Стопанско обединение Международен автомобилен транспорт /СО МАТ/, едно от най-мощните проспериращи през последните десетилетия обединения, е в ръцете на висшия ешелон на властта - Министерския съвет, Министерството на транспорта, Агенцията по приватизация и банките. Сегашният, назначен и твърде тясно свързан с този висш ешелон, генерален директор на СО МАТ Анастас Вълканов е един от най-активните субекти на разграбването на това държавно предприятие. Тази групировка, обвързана и с чужди финансово-икономически среди, има характеристиките на мафия. Колективът на клон "Хаджи Димитър" на СО МАТ вече два месеца води стачна борба срещу нея. Въпреки колосалния натиск работниците и служителите нямат намерение да отстъпват. Засега единствен зад тях застава Съюзът на транспортните синдикати в България. Поради некоректни действия и причастност към игрите на приватизаторите синдикатите КТ "Подкрепа” и КНСБ са елиминирани от колектива на клон "Хаджи Димитър". И Международната федерация на транспортните работници се ангажира в полза на протестиращите и настоя пред Министерския съвет, Министерството на транспорта и генералния директор да се проведат преговори между двете страни на конфликта.

Случаят със СО МАТ е ярък пример как се разграбва националното богатство. Главна вина за това имат правителството с турски мандат на Любен Беров, наричащо себе си "правителство на приватизацията", т.е. на невиждания хищнически нагон, Народното събрание, гласувало антибългарски закони, парламентарните сили - БСП, ДПС и СДС, държавният глава Желю Желев, който не само като истукан съзерцава грозното престъпление, но и помага на екипа на Беров да се задържи на власт дотогава, докато България бъде разпродадена и унищожена.

Българската национално-радикална партия /БНРП/ безрезервно застава зад колектива на клон "Хаджи Димитър" на СО МАТ, подкрепя справедливата му борба и изразените в неговата декларация искания.

БНРП приканва политическите и родолюбивите организации, всички патриоти, целия български народ да се обединят в общ фронт за защита на стачкуващите работници и служители на СО МАТ. Те не само бранят своите професионални и лични права, но защитават и българските национални интереси. Всички ние трябва да спасим СО МАТ.

Стачниците ще победят!

Виновниците, извършили престъпление срещу българската нация и държава, не ще избягнат подсъдимата скамейка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП:

Д-р Иван Георгиев

София, 24 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ПО ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г., /ЧАСТ ДЕВЕТА/. Обработката на жалбите и сигналите и огласяването на резултатите е направено от група, ръководена от консултанта към Комисията по изборните книжа на ВНС Валери Цветков, през месец март 1993 година.


 139-И ПЕРНИШКИ ЕИР /I ТУР/

Забелязани са огромен брой поправки в данните от протоколите на СИК, отразяващи броя на гласувалите, броя на пликовете в избирателната кутия и броя на недействителните бюлетини. Налице са били и явни, груби сумарни грешки, които са се отразили на данните от протокола на РИК.

Протоколите на СИК са били поправяни при предаването им в РИК, а предаващите ги са били накарани да удостоверят с подписа си, че корекциите са направени в СИК. Протоколите от СИК са били връчени в РИК само от по един представител на съответната СИК.

Протоколът на РИК е бил подписан от четирима нейни членове с особено мнение, но при предаването на протокола в ЦИК от председателя и секретаря на 139-и РИК Борислав Христов и Георги Манолов приложените особени мнения липсват.

Въпреки отправения сигнал до ЦИК и разговора, проведен в сградата на Народното събрание на 11.06.1990 г. от зам.-председателя на 139-и РИК с представителя на ЦИК Караиванов, изборът е бил обявен за действителен /П.4-45, П.4-45-а/.


142-И КЮСТЕНДИЛСКИ ЕИР /II ТУР/

Войниците от поделенията на 142-и ЕИР не са гласували на втори тур поради масово пускане в отпуск.


152-И СИМИТЛИЙСКИ ЕИР /II ТУР/

Изборът е недействителен, поради факта, че на втори тур не участват избирателите от чужбина.


 154-И КАЗАНЛЪШКИ ЕИР /I И II ТУР/

Установена е била съществена разлика между официално оповестените данни от протокола на РИК и резултатите, които са били получени въз основа на извлеченията от протоколите на СИК, предоставени на застъпниците на кандидата за народен представител г-н Дончо Папазов /П.4-46/.

Регистрирани са редица случаи на несъответствие между броя на гласувалите избиратели и намерените в избирателната кутия пликове.

В РИК са били извършвани поправки на протоколите на СИК.

На войниците, пуснати в домашен отпуск, не са били създадени условия за гласуване, а във военното поделение в района е била провеждана масирана агитационна дейност срещу кандидата за народен представител на СДС Дончо Папазов, проявявано е било и насилие.

Регистрирани са и голям брой съществени, груби нарушения на I тур. Всички председатели на СИК са представители на БСП.


159-И СТАРОЗАГОРСКИ ЕИР /I ТУР/

Откъснати и подменени са страниците с изборните данни в 5 от протоколите на СИК /П.4-47/. Кандидатът на БСП Иван Божков е получил по този начин 244 гласа над необходимото и е бил обявен за избран за народен представител на първи тур.


162-И ДИМИТРОВГРАДСКИ ЕИР /I ТУР/

Протоколите на СИК са били подправяни в РИК от нейни членове или са били връщани за поправки в СИК по специални инструкции от РИК, като СИК са съставяли нови протоколи.

Съзнателно е бил отчитан неправилно броят на недействителните гласове и благодарение на това кандидатът на БСП Пламен Вълканов е получил 272 гласа над необходимото и е бил обявен за избран за народен представител на първи тур.

Протоколът на РИК не е бил подписан от трима нейни членове, които своевременно са сигнализирали ЦИК за описаните нарушения, но последната не е изпълнила задълженията си по чл.31, ал.1, т.1 и т.2 и във връзка с чл.78 /П.4-48/.


186-И ЕИР "КРАСНА ПОЛЯНА" /II ТУР/

На 15.06.1990 г. по предложение на председателя на ОбНС "Красна поляна" К. Катеринов неправомерно е била закрита ИС N 60 в АГ болница "Тина Киркова", където на първи тур са гласували 186 избиратели /П.4-10/.

Допускани са били до гласуване военни без адресна регистрация, които на първи тур не са гласували във съответните секции.

На 16.06.1990 г. в обедния информационен бюлетин на Българска телевизия е бил излъчен агитационен материал за кандидата за народен представител в 186-и ЕИР Янаки Стоилов. Грубо е бил нарушен чл.51, ал.2 от ЗИВНС.

В резултат на оказан сериозен натиск и манипулации върху военнослужещи в седмицата между двата тура в ИС N 62, в която са гласували само войници, на втори тур е бил получен резултат 446 за Янаки Стоилов срещу 217 за Мануш Романов. На първи тур в същата секция резултатите са били съответно 307 за Янаки Стоилов срещу 305 за Мануш Романов.

Като се има предвид малката разлика между двамата кандидати на втори тур - 223 гласа, големият брой избиратели, гласували по допълнителни списъци на 17.06.1990 г. /някои от тях без съответната адресна регистрация/ /П.4-10а/ и описаните по-горе нарушения, изборът в 186-и ЕИР следва да се счита за недействителен.


190-И ЕИР "ИСКЪР" /I ТУР/

При предаване на протоколите на СИК в РИК са били създадени изключителни предпоставки за фалшифициране по вина на РИК. Представителите на СИК е трябвало да чакат през цялата нощ на 10 срещу 11 юни 1990 г. на пл. "Св. Александър Невски", преди да връчат протоколите в РИК.
Протоколите са били пренасяни в незапечатани пликове и са били внасяни в сградата на СНС, където се е помещавала РИК, само от председателя на СИК, без да бъдат допускани придружителите /П.4-25/.


191-И ЕИР "МЛАДОСТ" /II ТУР/

Голяма част от срочнослужещите, които гласуват в секциите NN 5 и 6, са били командировани или пуснати в домашен отпуск.

Именно в тези секции на първи тур е имало най-голямо мнозинство в полза на СДС.

Характерът на поделенията - ИС N 5 - строителни войски, и ИС N 6 - спортна школа, не предполага необходимост от големи дислоцирания, особено в ден като изборния /П.4-49/.

Разликата между кандидатите на втория тур е само 669 гласа, а на 10.06.1990 г. в споменатите секции са гласували общо 872-ма избиратели.

Регистрирани са и редица други нарушения на ЗИВНС, за които ЦИК е била сигнализирана своевременно.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00    
08.09.1993 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!