8 януари 1996


София, 8 януари 1996 година
Брой 5 /1560/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


* * *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ПЛЕНУМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ /6 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


1. Утвърждава изнесения доклад на тема "Винаги да бъдем честни пред Българската комунистическа партия /БКП/ и пред народа ни", изнесен от Владимир Спасов, генерален секретар на Централния комитет /ЦК/ на БКП.

2. Осъжда разколническата политика на БСП и на техните марионетки, които без да са членове на БКП, манипулират обществеността, че на 30 септември 1995 г. са били уж провели извънреден конгрес на БКП, на който били сменили цялото ръководство на БКП, като били утвърдили изключването на генералния секретар на БКП от Партийната организация /ПО/ в жк "Стрелбище", София, каквото никога не е имало. Това са престъпници, които злоупотребиха с големи суми от членски внос и от вестник "Комунистическо дело", като господата Петко Антов, Атанас Тодоров Тошев, Симеон Лилов, Асен Младенов, Цветан Гечев, Кирил Минчев, д-р Димитър Трифонов, Владимир Тасев, Димитър Генев Филипов, Крум Борисов Захариев, Демир Калайджиев, Тодор Нейков Стоянов, Вера Стойнева, Иван Бимбов, а Стойко Иванов Калчев нанесе побой на секретарката на ЦК на БКП на 29 юли 1995 г. в рейса от Бузлуджа за Казанлък. За тези им криминални и хулигански престъпления те бяха изключени от БКП. Друга част като Александър Паунов и Георги Йорданов Захариев и др. изобщо след м. април 1990 г. изобщо не са били членове на БКП. Тези престъпници се бяха поставили в услуга на господарите си от Висшия съвет на Българската социалистическа партия и на Централния съвет на Българския антифашистки съюз /ВС на БСП и на ЦС на БАС/ в проведените избори. Представяха се за ръководители на БКП, лъжеха и дезинформираха обществеността, че са сключили коалиция с ВС на БСП, и призоваваха избирателите и комунистите да гласуват за кандидатите на БСП. Даже БСП бяха издигнали техни имена като кандидати за съветници в листите на БСП, какъвто бе случаят с Атанас Тошев във Враца. Тези марионетки на БСП са високо платени от ВС на БСП с единствената задача да разбият единството на ЦК на БКП и да превземат ръководството на БКП, след което да поставят БКП под контрола на ВС на БСП.

3. От състава на ЦК на БКП бяха освободени Васил Костадинов Коцов, Кръстина Даскалова, Димитър Иванов, Захари Василев, Таушек Кръстев, Петко Ганчев, Любомир Желязков, Георги Арнаудов.

4. Бяха изключени от БКП Тодор Бояджиев от с. Дралфа и Марин Дончев Маринов, за това, че последният е скривал досега, че преди 9 септември 1944 г. е бил бранник, и затова, че като председател на ликвидационен съвет е разгромил ТКЗС.

5. Избира за член на ЦК на БКП др. Трифон Петров Пешов от с. Черно поле, обл. Монтана.

6. За кандидат-членове на ЦК на БКП избра: Димчо Кацарски, Димитър Пътев Трайков, Марин Гергов Лазаров, Симеон Бориславов Владимиров, Стоян Тимев Манов, Христо Иванов Христов и Йордан Кръстев.

7. За членове на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП бяха избрани другарите Пеню Савов и Асен Танинчев.

8. Утвърди решението на Политбюро, на Секретариата на ЦК и на бюрото на ЦКРК на БКП за изключването от БКП на Кирил Станев Минчев, д-р Димитър Трифонов, Георги Станчев, Иван Петров, Георги Цветанов, Тодор Нейков Стоянов, Димитър Трайков за антикомунистическата им дейност.

9. Утвърди плана за работа на Политбюро през първото полугодие на 1996 г.

10. Освободи от длъжност секретарите на ЦК на БКП Васил Коцов, Димитър Иванов, Захари Кирилов Василев и Еленко Димитров Мановски поради това, че Димитър Иванов е болен и е на лечение в чужбина, а Еленко Мановски също има сериозно заболяване и повече от времето през годината живее в родното си село Върбово, Белоградчишко.

11. Привежда решението на XVI конгрес на БКП и от 31 януари 1996 г. в изпълнение закрива окръжните комитети на БКП. Въвежда тристепенна партийна структура - партийна организация, Околийски комитет и Централен комитет. Членският внос да се разпределя, както следва: За ЦК на БКП - 50 %, за околийските комитети 40 %, и за партийните организации 10 %.

12. Призовава онези народни представители от 37-то Обикновено народно събрание /ОНС/, които са с комунистически убеждения, да напуснат партийните групи, в които се числят засега и да сформират партийни групи /ПГ/ на трудовия народ. Крайно време е те да престанат да слугуват на материалните си облаги, а да отстояват както собствените си комунистически убеждения, така също и интересите на трудовия ни народ, който е доведен до глад, мизерия и нищета и по тяхна вина. Призоваваме същите да направят необходимото за спирането на реституцията, на приватизацията, на опитите да бъде присъединена България към НАТО, Европейския съюз /ЕС/, против опитите да бъде реставрирана монархията и смяната на социалистическата система с капиталистическа. Всички тези въпроси могат да се решат само чрез провеждането на референдуми, но не от президента, от министър-председателя и от Народното събрание.

По тези и други въпроси бе приет призив, който ще бъде публикуван.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ, ПРИЕТА ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 8 ЮНИ 1995 Г. В СОФИЯ. Документът е предоставен от архива на Българския комитет за неутралитет.


Българските интелектуалци, духовници, дейци на науката и културата, общественици, дълбоко загрижени за мирното бъдеще на нашето Отечество, изразяват своето дълбоко уважение, че в името на националните интереси на България и за просперитета на българския народ е абсолютно необходимо занапред страната ни да се придържа към политика на неутралитет и необвързаност. Тази политика е в съответствие с принципите и традициите на православието, както и с изконното желание на българина за добруване, уважение, търпимост и добронамереност в отношенията на всички нива със съседните ни държави и с останалите народи на планетата.

Поучени от историческия опит на нашия народ и държава, ние считаме, че прекомерното обвързване в политическо и военно отношение, особено с военни блокове, е носило винаги само вреди и беда на българските национални интереси. Поради това Българският комитет за неутралитет си поставя за цел да съдейства за превръщането на България в неутрална и необвързана държава - фактор на мира на Балканите и в Европа.

Теодор Попов, Тодор Кондаков, инж.Константин Костов, н.с.Тодор Мишев, Христина Ангелакова, проф.Дина Батоева, Николай Хайтов, Йорданка Христова, Росица Баталова, архимандрит Леонид, Ана Александрова, Воймир Асенов, Лиляна Драгулева, Стефан Белишки, арх.Георги Костов, Виктория Цървулджиева, ставрофорен свещеноиконом Костадин Янчин, протойерей Мина Минчев, Никола П.Николов, доц.к.п.н. Йордан Колев, Симеон Найденов, Стефка Сукманджиева, доц.к.ф.м.н. Марек Тасев, Милена Белишка, гл.ас. Ицка Дерижан, гл.ас.к.п.н. Анастасия Пашова, гл.ас. Капка Ковачева, гл.ас. Веска Вардарева, гл.ас.к.ф.н. Евдокия Христова, гл.ас.к.п.н. Маргарита Колева, Румяна Костадинова, к.с.н. Георги Коларов, Илиан Иванов, Теменужка Коларова, инж. Антония Захариева, Милко Бояджиев, к.ист.н. Валентин Петрусенко, Минчо Христов, н.с.к.т.н. Милуш Милушев, Калин Ангелов, инж.Живко Панев, инж.Маша Илиева, к.ист.н.Сергей Станишев, Екатерина Начкова, инж.Марина Илиева, Стефан Начков, Бисер Банчев, н.с. Пламен Дамянов, о.з.полк.доц. Георги Кокеров, Мариана Денева, Цветанка Златанова, доц. Огнян Занков, Милена Върбанова, доц.к.п.н. Григор Василев, доц.к.псих.н. Юлия Мутафова-Заберска, Красимира Василева, проф. Кирил Димчев, инж.к.т.н. Пламен Томов, доц. Иван Кисимов, н.с.к.т.н. инж.Здравко Бакалов, н.с.к.псих.н. Розина Рускова.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИНЦИПИ /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРЕТАТА РЕДОВНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НАСРОЧЕНА ЗА 27 И 28 АПРИЛ 1996 ГОДИНА В СОФИЯ.


I. ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ НА МЕСТНИ СЪВЕТИ - ОБЩО СЪБРАНИЕ

1. Провеждат се от 20 декември 1995 г. до 11 февруари 1996 г. в цялата страна под ръководството на Местната структура /МС/ и член на Общинския съвет на Движението за права и свободи /ДПС/.

2. Преди провеждане на Общото събрание ръководствата на МС представят поименния списъчен състав на всички членове на ДПС до Общинския съвет на ДПС по образец 1. Общинските и окръжните съвети представят списъците в Централното оперативно бюро /ЦОБ/ до 15 февруари 1996 година.

3. Общото събрание е легитимно, ако в работата му участват най-малко 2/3 от членовете му. При отлагане на общото събрание поради липса на кворум второто събрание е легитимно, ако в работата му участват повече от половината му членове.

4. МС отчита дейността си за предходната година пред общото събрание.

5. Избират се ръководни и контролни органи /Комисия по етика и Финансово-ревизионна комисия от 3 до 5 души, МС от 3 до 5 души, които се разпределят по ресори - организационно-политически, социален, икономически, образование и култура, селско стопанство и др., където има условия за това/.

6. Избират се делегати за Общинската конференция по нормативи, определени от Общинския съвет на ДПС. Централният съвет /ЦС/ на ДПС препоръчва - членове на МС плюс 1 делегат на всеки 10 членове от списъчния състав.

7. В срок до 1 седмица след провеждане на Общото събрание в Общинския съвет да бъдат представени копия от всички работни документи на събранието, в т.ч. общият списък по т.2, списък на членовете, присъствали на Общото събрание, списък на новоизбраното ръководство и контролни органи на МС и списък на избраните делегати за Общинската конференция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 януари - Следва предоставения за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЕКРЕТАРИАТА НА СИМЕОН ВТОРИ ПО ПОВОД НА РАЗПРОСТРАНЕНО В СОФИЯ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО".


С учудване научаваме, че неизвестен за нас "Инициативен комитет за посрещане на Негово Величество" е решил да свиква пресконференция.

Имайки предвид, че е възможно да зачести появата на подобни неофициални и неупълномощени от Секретариата в Мадрид инициативни организации, си позволяваме да Ви предупредим, че сведения, разпространявани от тях, нямат стойността на достоверна информация, тъй като оттук не са оторизирани да дадат такава.

Именно, за да бъдат предотвратени подобни прояви, е предвиден координатор, чието име ще бъде съобщено тия дни, като за нас всякакви други "инициативни комитети" не ще имат никаква валидност.

Мадрид, 5 януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 27 МАЙ 1995 Г. В СОФИЯ.


ІІ. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА СКБ

Чл.6. СКБ се изгражда на основата на демократическия централизъм, което означава:
а/ Изборност и мандатност на всички ръководни органи.
б/ Периодична отчетност на ръководните съюзни органи пред съответните организации и пред по-висшите партийни ръководни органи на съюза.
в/ Подчинение на малцинството на болшинството, след като е взето дадено решение, независимо дали то е гласувало за или против това решение.
г/ Задължителност на решенията и нарежданията на по-висшестоящите ръководни съюзни органи за по-нисшите.


РАЗДЕЛ III
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ЗА СКБ

За ръководство на всяко събрание /пленум, конференция или конгрес/ се избира председател и секретар /протоколчици/.
При възможност форумите могат да се филмират или запишат на магнетофон или по друг начин, ако за това няма изрична забрана.
Изборите за всички ръководни органи в съюза стават с обикновено мнозинство и с явно гласуване. Само при наличие на наказанието "изключване" и при приемането на нови членове решението се взема с квалифицирано мнозинство.


ОСНОВНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ /ОСО/

Чл.7. ОСО са основата на СКБ. Те се създават по местоживеене при наличието на не по-малко от трима членове /комунисти/. Големите ОСО могат да се разделят на по-малки /съюзни групи/, на които се избира групов отговорник.

ОСО се утвърждава от по-горестоящия комитет на съюза при задължително /писмено/ известяване на политическия съвет за това.

Висш орган на ОСО е общото съюзно събрание.

Чл.8. Всяка ОСО решава автономно местните си въпроси, ако това не противоречи на устава и на програмата на СКБ и на законите в страната.

Чл.9. Всяка ОСО се ръководи от бюро в състав, определен от общото събрание за срок от две години. В по-малките ОСО /до 10 членове/ се избира само съюзен партиен секретар, който е и касиер на организацията.

ОСО провежда своите събрания при необходимост, а не по план, но не по-рядко от едно събрание на тримесечие.

Отчетните събрания ОСО провежда в края на всяка година, а отчетно-изборните - на две години.

Чл.10. ОСО образуват местната съюзна организация /общинска, градска, областна/.

Чл.11. ОСО свързва съюза с трудещите се и с неговите ръководни органи и представлява същия пред органите на властта и пред другите политически формации.


IV. РАЗДЕЛ
ГРАДСКИ /ОБЩИНСКИ/ ОРГАНИЗАЦИИ НА СКБ

Чл.12. Върховен орган на градската /общинската/ съюзна организация е съюзната конференция, а между конференциите - съответният градски /общински/ съюзен комитет.

Ежедневната дейност на градската /общинската/ организация на СКБ се ръководи от съответното бюро на съюзния комитет /градски и общински/.

Градските /общинските/ съюзни бюра се изграждат по решение на Политическия съвет на СКБ при наличието на не по-малко от 5 ОСО, в които да членуват над 50 комунисти.

Чл.13. Редовните градски /общински/ конференции се свикват един път в годината. Свикването на същите се възлага на съответния комитет по искане на 1/3 от броя на членовете на организацията или по искане на 1/3 от делегатите на последната конференция.
Нормите на представителство и избор на делегати се определят от този орган, който свиква конференцията.

Конференцията: изслушва и утвърждава отчетните доклади на градското /общинското/ ръководство и на Контролната ревизионна комисия /КРК/, обсъжда въпросите на съюзната работа на своя територия, избира градско /общинско/ ръководство на съюза и КРК, като определя техния състав и избира делегати за областната конференция, ако същите не са избрани при избирането на делегатите на провеждащата се конференция.

Чл.14. Пленумът на градския /общинския/ комитет на СКБ се свиква един път на три месеца.

Чл.15. Всеки градски /общински/ комитет на своя първи пленум избира изпълнително бюро в състав, определен от него, със следните длъжности: секретар на градското /общинското/ изпълнително бюро, двама /трима/ заместници и членове.

Една от основните, ежедневни задачи на местните ръководства на СКБ е изграждането на нови организации на съюза на територията, на която развиват своята дейност.

Чл.16. Градските /общинските/ КРК на СКБ се избират на съответната конференция в състав, определен от нея.

На първото свое заседание КРК избира председател, заместник-председател и секретар.

КРК следи за:
- Спазването на устава при приемането на нови членове, при избирането на ръководни органи и на делегати за даден форум.
- Изпълнението на решенията на градския /общинския/ ръководен орган и привлича към отговорност нарушителите, независимо кои са и какви постове заемат в съюза и в държавата.

Градският комитет на съюза на комунистите в България, Общинският комитет на СКБ и съответната КРК са два равностойни органа и нямат право да отменят един на друг своите решения. Това право има само конференцията на дадения съюзен орган, областната конференция и конгресът.


V. РАЗДЕЛ
ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СКБ

Чл.17. Върховен орган на областната организация на СКБ е нейната конференция.

В своята дейност областната организация се ръководи от решенията на Политическия съвет и Секретариата на съюза, съблюдавайки изискванията на устава и програмата на съюза.

Чл.18. Редовна областна конференция се свиква един път в годината, а извънредна - по решение на областното ръководство на съюза, по искане на 1/3 от делегатите на последната конференция и по решение на Политическия съвет на съюза.

Областната конференция:
- изслушва и утвърждава отчетите на комитета и ОКРК, избира нови ръководни органи - областен комитет и ОКРК, като определя техния състав съобразно задачите, които стоят за решение пред тях. Избира и делегати за конгреса.

Областна съюзна организация се изгражда при наличието най-малко на пет основни съюзни организации в областта с над 50 броя членове.

Решението за нейното изграждане се взема от политическия съвет по предложение на Секретариата.

Чл.19. Нормите и начинът за избирането на делегатите за областната конференция се определят от областния комитет на съюза /ОК/.

Чл.20. Всеки ОК на съюза на своето първо заседание избира областно оперативно бюро /ООБ/ на съюза в състав, определен от него.

В него трябва да има един секретар, двама /трима/ заместник-секретари и членове.

Чл.21. Областният съюзен комитет се свиква на пленарно заседание един път на три месеца. Извънредно заседание се свиква по искане на бюрото, по искане на една трета от делегатите на последната конференция и по решение на Политическия съвет.

Чл.22. Окръжната контролно-ревизионна комисия /ОКРК/ се избира в състав, определен от конференцията. На първото свое заседание ОКРК избира председател, заместник-председател, секретар и членове.

Правата и задълженията на ОКРК са същите като тези на ГКРК /ОКРК/, само че се упражняват на територията на областта.

Чл.23. ОКРК потвърждава или отхвърля решенията на ОСО относно наложено наказание на провинил се комунист след задълбочена проверка на изложените обстоятелства и съображения на ОСО.

ОК на СБК и ОКРК са два равностойни органа на съюза и нямат право да си отменят един на друг своите решения. Техните решения могат да се отменят само от Политическия съвет /за ОК/ и от ЦКРК /за ОКРК/.

/Пресслужба "Куриер"/


14.00.00.
08.01.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
                  Нина Гаврилова - деж. редактор
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!