8 март 1993

София, 8 март 1993 година
        Брой 45 /832/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 8 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 6 И 7 МАРТ 1993 ГОДИНА В СОФИЯ.


В навечерието на Националната конференция на СДС Демократическата партия /ДП/ отново заявява, че стои твърдо на позициите на антикомунизма. Очевидно е, че по инициатива на президента Желев от БСП, ДПС и някои извънпарламентарни политически сили се правят опити за налагане на неокомунистически модел на българското общество. При този модел старата номенклатура ще управлява страната чрез икономическата власт и ще се възстановят всичките й привилегии както в управлението на държавната администрация, така и в областта на стопанството. Президентът на републиката непрекъснато се домогва към неконституционно разширяване на своите правомощия и води страната към авторитарен президентски режим. Поради всичко това Демократическата партия:

1. Заявява, че категорично се противопоставя на правителството на Л. Беров, което подготвя разпродажбата на държавата на лица и групировки, разполагащи с капитали от неясен произход; води ни към неконтролируема инфлация и политически хаос и дискредитира натрупания от СДС международен авторитет на България.

2. След задълбочен анализ изразява твърдо становището, че не е възможно да се възстанови парламентарно мнозинство заедно с парламентарната група на ДПС и отделилите се и отстранени от СДС депутати, което да осъществява принципите и програмата на СДС. За Демократическата партия единствен изход от процеса на реставрация и политическа криза са скорошните парламентарни избори.

3. Смята, че се налагат промени в действащия статут на СДС, без обаче да се нарушава принципът на равнопоставеност в коалицията - една партия, един глас.

4. Декларира, че в сегашния политически момент е против поставянето пред конференцията на какъвто и да е въпрос, свързан с гласуване на доверие или недоверие на личности.

5. Изразява становище, че депутатите на СДС са длъжни да изпълняват решенията на националните конференции на коалицията. Между Националния координационен съвет /НКС/ на СДС и Парламентарната група /ПГ/ на СДС следва да се регламентират отношения на тясна координация.

6. Участието на симпатизантите на СДС в предизборни кампании или други политически мероприятия се осъществява чрез клубовете на СДС в кварталите и населените места. Тяхната дейност се ръководи от съответния местен или общински координационен съвет.

7. Демократическата партия държи за единството на СДС и се обръща към всички членове и симпатизанти на коалицията да бъдат лоялни в изпълнението на историческата задача за окончателното и бeзвъзвратно ликвидиране на тоталитарната комунистическа система.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ:
        Ст. Савов

София, 7 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 6 МАРТ 1993 ГОДИНА В СОФИЯ.

1. Националният комитет на Социалдемократическата партия /НК на СДП/ оценява всички досегашни действия на правителството на Любен Беров като насочени към явна реставрация на комунизма. Извършват се политически уволнения, като същевременно се възстановяват на работа компрометирани представители на номенклатурата. Кабинетът на Беров води икономическа политика, чийто краен резултат би бил скъсване с международните финансови институции - нещо, което ще бъде катастрофално за България.

2. НК на СДП изразява твърдото си убеждение, че СДС може да се върне на власт само чрез нови избори, тъй като възможностите на сегашния парламент за сформиране на стабилно антикомунистическо мнозинство са изчерпани.

3. СДП е била и си остава лоялен коалиционен партньор в СДС. Нашето мнение е, че коалиционният характер на съюза трябва да се препотвърди чрез сключване на ново политическо споразумение между партиите и организациите в СДС.

4. Като социалдемократи заявяваме, че е крайно време да се преустановят личните нападки от страна на някои лидери от СДС срещу отделни партии и организации или срещу отделни личности. Подобни нападки водят до разбиване на съюза и обслужват интересите на нашите противници от БСП, както и на средите около президента.

5. НК на СДП осъжда действията на депутатите от парламентарната група на СДС, които подкрепиха правителството на Л. Беров. Националният комитет смята, че тези депутати носят конкретна политическа вина за настъплението на комунистите.

6. НК на СДП смята, че декларацията на четиримата депутати - Р. Семерджиев, Ив. Пушкаров, П. Гинев и Св. Захариева - злепоставя партията и внася разкол в парламентарната група на СДС.

7. НК на СДП категорично е на мнение, че няма нищо по-важно в настоящия политически момент от борбата за пълна и окончателна декомунизация на страната.

София, 6 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ, ПРИЕТО НА РАЗШИРЕНО СЪВЕЩАНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НА 6 МАРТ 1993 ГОДИНА В СОФИЯ.


По поставените от Националния координационен съвет /НКС/ въпроси Обединеният християндемократически център/ОХДЦ/ има следното становище:

1. ОХДЦ категорично се противопоставя на деструктивните действия на правителството на проф. Любен Беров, както и на системното отстраняване на специалисти, доказали своята компетентност и почтеност.

2. ОХДЦ счита, че при създалата се обстановка изборите са неизбежни. Необходимо е Съюзът на демократичните сили да излезе на тези избори с ясна стратегия за тяхното спечелване.

3. Решенията на НКС по важните политически въпроси трябва да бъдат задължителни за изпълнение от Парламентарната група на СДС.

4. ОХДЦ е за сътрудничество на СДС с партии с антикомунистическа, несоциалистическа насоченост на основата на програмата на СДС.

Като направи анализ на политическата обстановка в страната и прецени действията на ръководството на партията, Националният съвет реши:

1. Подкрепя действията на председателя и ръководството на Обединения християндемократически цънтър, като счита, че те са изпълнили решенията на националния форум през октомври 1992 г. в Плевен и разширения Национален съвет през януари 1993 г.

2. ОХДЦ заявява категорично, че народните представители на ОХДЦ, които подкрепят правителството на проф. Любен Беров, нямат нищо общо с политическата линия на партията.

3. Смята за недопустими атаките от страниците на вестник "Демокрация", вестник на коалицията СДС, към лидери на ОХДЦ и към цялата партия. Отново призоваваме за спиране на всякакви нападки към личности и партии в коалицията и за решаване на проблемите в коалицията на базата на преговори и компромиси.

4. ОХДЦ предлага да се обсъди нов статут на коалицията СДС, в който да се застъпи ротационен принцип на ръководството на НКС.

София, 6 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", СЪСТОЯЛА СЕ НА 6 МАРТ 1993 ГОДИНА В СОФИЯ.


I. ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕШЕНИЯ:

1. "ЕКОГЛАСНОСТ" става единна организация с централно ръководство и вертикална структура.

2. Над 90 процента от секциите на "ЕКОГЛАСНОСТ" подкрепят линията, провеждана от досегашното ръководство.

3. Организацията ще събира членски внос и ще има единни членски карти.

4. Избрани са:

Председател Едвин Сугарев; заместник-председател: Веселин Кандимиров; секретар: Лъчезар Тошев; Управителен съвет: Димитър Топлийски, Стефан Карастоянов, Стефан Караджов, Божидар Баджов, Здравко Кацаров, Силвия Топалова, Петър Джорински, Евгения Кожухарова, Мария Минкова, Владимир Пиронков, Ивайло Кирков и Лора Николова.

5. На 19 март 1993 г. "ЕКОГЛАСНОСТ" ще проведе национална акция срещу АЕЦ Белене в гр.Свищов.


II. ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Националната среща на "ЕКОГЛАСНОСТ" след дебати, в които взеха участие делегати от цялата страна, взе следните решения по текущи политически въпроси:

1. "ЕКОГЛАСНОСТ" е единодушно против правителството на Любен Беров. Считаме акта на подкрепа на това правителство от страна на депутати от СДС за измяна към интересите на избирателите. Според нас възможностите на сегашната парламентарна ситуация са вече изчерпани и няма съюзници в Народното събрание, с които можем да водим плодотворен диалог. Единствената възможност СДС да се върне на власт са нови парламентарни избори. За тези избори СДС трябва да се готви отсега. В бъдещата листа не трябва да влязат хора, които могат да доведат отново до ситуация като сегашната, в която част от парламентарната група не изпълнява решенията на Националния координационен съвет /НКС/. За целта е необходимо радикално да се промени кадровата политика на СДС.

2. За тези избори СДС трябва да намери лоялни политически партньори и да работи за изграждане на единство между всички демократични антикомунистически организации, независимо от това за каква форма на държавно управление се борят те. Важна е крайната цел - декомунизация на страната и осъществяване на реформите.

3. Партиите и организациите в СДС, запазвайки политическата си автентичност, трябва да тушират разногласията помежду си, партийните си амбиции и стремежа към надмощие. Решенията на ръководството на СДС би трябвало да бъдат задължителни за всяка организация и за парламентарната група. СДС е организация от електорален тип и трябва да се намерят форми за привличане на тези негови привърженици, които не искат да се обвързват с определена партия и които са мнозинство в СДС. Именно тук е голямата роля на "ЕКОГЛАСНОСТ" като непартийна организация.

4. Според нас ръковдството на СДС не е допуснало стратегически грешки и не може да се иска оставката му като виновник за изгубването на властта. Опитите да се хвърли вината върху него са породени от стремеж да бъдат прикрити истинските виновници - тези, които доведоха на власт президентското правителство на Л. Беров.

5. Считаме, че в страната съществува опасност от налагането на авторитарно управление, поддържано от структури на бившата тоталитарна власт. СДС е единствената сериозна сила, която може да се противопостави на това и е длъжен да го направи.

София, 6 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ, ПРИЕТО НА СРЕЩАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ /27 ФЕВРУАРИ 1993 ГОДИНА, СОФИЯ/.


1. Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /УС на ССИГ/ заедно с ръководството на Българската бизнес партия /ББП/ в рамките на социалната поръчка и като необходимост от активизиране на пропагандното въздействие на Бизнеспартията препоръчва да бъде възприето ново име на партията - Партия "Нова България".

Убедени сме, че тази промяна е адекватна на стремежа на партията за промяна в политическия живот и на оптимизма на националното предприемаческо съсловие.

2. ССИГ приема анализите и изводите на Българската бизнес партия за обществено-политическата обстановка в страната и за развитието на демократичните процеси в България.

ССИГ препотвърждава своята социална поръчка към Бизнеспартията като защитник и политически изразител на интересите на националното предприемаческо съсловие.

ССИГ оценява като реалистична и перспективна позицията на Бизнеспратията по организиране на Либерално-консервативен съюз като дясна, алтернативна политическа сила, адекватна на извършвания и необходим за страната десен преход към пазарна икономика и гражданско общество.

София, 27 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ МОНАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ И ДО ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ ОТ КОМИТЕТА "ТРЕТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО" - ВАРНА, ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В България са регистрирани по надлежния ред много монархически организации. Вярваме, че всички те желаят, както е казал Н.В. Цар Борис Трети през 1941 г., "...да надделеят демократичните и либералните режими".

За съжаление в нашата действителност се промъкват нездрави тежнения /някои ги наричат разкол, други - борба за лидерство/.

Призоваваме всички родолюбиви сънародници да се вслушат в думите на Н.В. Цар Симеон Втори:

1955 г. /при встъпване в пълнолетие/ - ПРОКЛАМАЦИЯ КЪМ СВОЯ НАРОД: "...Аз не абдикирах от българския престол... Тази мисия се свежда до непрестанни грижи за благоденствието на ВСИЧКИ БЪЛГАРИ...Аз отправям позив към всички българи, без разлика на минали политически убеждения и на социално положение, да си подадат ръка, да забравят вражди и съперничества и да заработят дружно за спасението на България. ЕДИНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЧЕДА днес е по-необходимо от всеки друг път. БОГ ДА Е С НАС! ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ!"

1969 г. - ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ: "Чувствата за отмъщение и страстите трябва да бъдат обуздани и от двете страни, за да постигнем истинско национално помирение и пълно обединение. С всенародна подкрепа, понеже правото е с нас, ние искаме да въведем модерно и справедливо държавно устройство. Свободата ще възтържествува над свещената българска земя!"

1992 г. - "Вярвам в мъдростта на моя народ, в неговото човеколюбие и трудолюбието му и най-вече в неизмеримата му обич към ОТЕЧЕСТВОТО."

Уважаеми дами и господа, казаното от Нашия Цар през годините 1955, 1969 и 1992 е абсолютно актуално и днес. ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА!

Призоваваме всички, които живеят с вяра в Бога, Царя и Отечеството и които желаят добруването на децата си, към единодействие, осъществено по честни пътища, които ще ни доведат до победа на най-перспективната национална кауза.

Призоваваме всички монархически организации да преосмислят негативните явления и наследства и настойчиво да потърсят начини за преодоляването им, така че да съумеем да изградим едно цялостно и неразрушимо движение на съвременното ни общество към благоденстващо ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ!

Бъдещето на Отечеството и нашето собствено е нашата алтернатива!

ДРУГОТО Е ДРЕБНО! ЗАБРАВЕТЕ ГО!

Варна, м. февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СИТУАЦИЯТА В ТЕЛЕВИЗИЯТА.


Християн-аграрната партия /ХАП/ изразява своето възмущение от безцеремонната политическа намеса в работата на Българската национална телевизия, от бруталната и с нищо неоправданата разправа с нейното ръководство.

Провеждайки политика на пълзяща реставрация на комунизма в България, новото турско-червено мнозинство в Народното събрание се стреми да сплаши работещите в телевизията, да наложи своето добре познато от близкото минало виждане за "свободата" на словото и мисълта. Достоен за съжаление и позорящ българската демокрация е фактът, че под диктовката на ДПС в националната телевизия започва истински "лов на вещици" и замяна на способни и доказали качествата си професионалисти с послушници на небезизвестните "борци" за правата и свободите на българските граждани Ахмед Доган и Шерифе Мустафа.

Християн-аграрната партия решително протестира срещу действията за рекомунизация на Българската национална телевизия. Цялата политическа и морална отговорност за нейната дестабилизация и за всички произтичащи от това последици за обстановката в страната ще носят БСП и ДПС.

Призоваваме всички българки и българи, милеещи за демокрацията, да издигнат високо глас на солидарност и подкрепа на усилията за запазване на националната телевизия като независима, обективна и надпартийна институция.

София, 4 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ СЕДМА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Като изхожда от убедеността, че:
* войната трябва да бъде изключена като средство за решаване на каквито и да било международни противоречия;
* военната политика и националната военна доктрина на Република България трябва да имат строго отбранителен характер;
* въоръжените сили на страната трябва да се изграждат върху принципа на достатъчността за отбрана в пълно съответствие с установения от Конституцията и законите демократичен правов ред;
* защитата на националните интереси и сигурност е дълг на всеки български гражданин.

БЪГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПРИЕМА:

* Националната сигурност е основа на обществения живот на нацията. Нито един държавен акт не може да е в разрез с националната сигурност.
* Върховен орган за осигуряване суверенитета на българската нация е Народното събрание.
* Войската е гарантът за съхранение на нацията чрез охрана на правата й и териториалната неприкосновеност.
* Държавен глава е президентът на републиката и като такъв е и главнокомандващ на
войската.
* Военните учебни заведения имат задачата да подготвят командири и специалисти с висока професионална квалификация, верни на националните интереси и демократичиния конституционен ред.
* Засега е целесъобразно запазването на ведомствените войскови формирувания /строителни, транспортни и други/, като тяхното комплектоване, подготовка и функциониране се приведат в съгласие с личните права на състава им и нуждите на страната.
* Присъединяване на България към световните структури на сигурност в рамките на ООН, към основните принципи в тази насока на общоевропейски процес и твърдо подкрепя изграждането на нова система за европейска колективна сигурност.
* Защита сигурността на страната чрез специални служби:
а. по осведоменост за действия и прояви, свързани с международните политически и икономически тенденции, имащи връзка с интересите на България;
б. за разкриване прояви на лица, групи или организации, насочени срещу и във нарушение установените конституционни норми.
* Гарантиране охраняването на обществения ред, неприкосновеността на личността и имуществата от полицията: висококвалифицирана, морално и социално стабилна, достойна за уважение и доверие, спазваща законите, добре оборудвана и интегрирана в световните системи.
* Възстановяване на традиционната охрана на земеделските и горските имоти и плодовете на земеделския труд.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Българският земеделски народен съюз, като самобитна политичека организация на българския народ, е дълбоко свързан с любовта към родината.

В своята външна политика Българският земеделски народен съюз утвърждава националното самочувствие и престиж на българина както в Република България, така и в света.

Българският земеделски народен съюз е за открита външна политика, основана на съвременните норми и принципи на международното общуване, в дух на традиционните общочовешки ценности за отстояване на мира, свободата, справедливостта и солидарността.

Българският земеделски народен съюз и занапред ще подкрепя усилията на Република България за пълноправно участие в структурите на ООН, Европейската общност и другите международни организации. В изпълнение на техните хуманни и миротворчески цели ще съдейства за осъществяване на всички инициативи за повишаване на международната стабилност.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Е:

* за активно участие в процесите на международната интеграция като гаранция за ускорено икономическо и социално развитие на участващите в тях страни;
* за самостоятелна външна политика на Република България и отстояване на реална демокрация в страната, съгласно Хартата за правата на човека;
* за утвърждаване на демокрацията, която осигурява суверенитет, национална сигурност и териториална цялост на страната.

Българският земеделски народен съюз в духа на своите класически принципи:
* се противопоставя на варварските действия на държавите и обществата;
* е за трайни мирни добросъседски отношения на Балканите;
* е против нарушаване основните права и свободи на различните народностни групи в държавите и обществата и за осигуряване възможности за тяхното развитие;
* е за пълна свобода на вероизповеданията в народностните общества.

Според БЗНС признаването на международно утвърдените принципни норми е единствената стабилна основа, върху която Репулика България трябва да установява, изгражда, поддържа и развива взаимноизгодни, равнопоставени политически, търговско-икономически и културни връзки с другите страни.

Българският земеделски народен съюз е за провеждане на инициативна външна политика и широко популяризиране в света на духовните и материалните богатства на страната.

Българският земеделски народен съюз счита, че нарасналият авторитет на ООН е положително разбиране за уреждане на междудържавните отношения и вътрешнодържавните противопоставяния за постигане справедливото омиротворяване на света. Съществените промени в световната политика и икономика изискват разширяване на неговия оперативен орган - Съвета за сигурност, с увеличаване броя на постоянните членове.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00    
08.03.1993 г.   


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!