8 май 1991

СОФИЯ, 8 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 89 /364/

СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА 13 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


1.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" /ФКД/ ВЛИЗА В СЪСТАВА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, СЪДЕЙСТВА БЕЗРЕЗЕРВНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕГОВАТА ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛУРАЛИСТИЧНО И СЪВРЕМЕННО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

2.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е МОДЕРНА И ШИРОКО ОТКРИТА ФЕДЕРАЦИЯ, КОЯТО ОТХВЪРЛЯ ТРАДИЦИОННИТЕ, ЗАКОСТЕНЕЛИ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ И НОСИ РЕДИЦА ЕЛЕМЕНТИ НА МОДЕРНИТЕ СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ. ТЯ ИМА ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ В ИЗКОННИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА СТРАНАТА ОЩЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА СЕТНЕ. ТЯ ЧЕРПИ И ЩЕ ЧЕРПИ ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ПРИСЪЩИТЕ НА НАРОДА НИ ВЪЖДЕЛЕНИЯ КЪМ СВОБОДА НА ДУХА, СВОБОДА НА ИНИЦИАТИВАТА В СТОПАНСКИЯ И В СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, КЪМ ВСИЧКИ НЕПРЕХОДНИ ЦЕННОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЛИБЕРАЛИЗЪМ.

3.

СОЦИАЛНАТА БАЗА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" НЕ Е ОТДЕЛНА КЛАСА, СОЦИАЛЕН СЛОЙ ИЛИ ГОЛЕМИ ГРУПИ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВО, ФОРМИРАНИ СПОРЕД ПОДОХОДНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, ЕТНИЧЕСКИ И ДРУГИ ПРИЗНАЦИ. ЧЛЕНОВЕТЕ И ИЗОБЩО ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ФКД ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕДИ ВСИЧКО СЕБЕ СИ КАТО ЛИЧНОСТИ, КАТО СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ НА НАШАТА СТРАНА.

ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НИЕ НЕ ПРИЗНАВАМЕ СОЦИАЛНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО, РЕАЛНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ, КЛАСИ, ГРУПИ И Т.Н. НИЕ ПРОВЪЗГЛАСЯВАМЕ ВЪРХОВНАТА ЛИЧНОСТ НА ЧОВЕКА. ЗА НАС ЧОВЕКЪТ Е НАЙ-НАПРЕД ЛИЧНОСТ И СЛЕД ТОВА ПРИЧАСТЕН КЪМ ЕДИН ИЛИ ДРУГ СОЦИАЛЕН СЛОЙ, ЕДНА ИЛИ ДРУГА СОЦИАЛНА ГРУПА И Т.Н. ВСЕКИ КОНКРЕТЕН ЧОВЕК ИЗПЪЛНЯВА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ СОЦИАЛНИ РОЛИ, ИМА ЕДИН ИЛИ ДРУГ СОЦИАЛЕН СТАТУС. НО СПОРЕД НАС ЧОВЕКЪТ НЕ СЕ СВЕЖДА ДО СВОИТЕ РОЛИ И СТАТУС И ДРУГИ ПОДОБНИ СОЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ. НИЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ЧОВЕКА В НАЙ-МОДЕРНА ХУМАНИСТИЧНА СВЕТЛИНА КАТО КОНКРЕТНА И ЖИВА ИНДИВИДУАЛНОСТ. ЕТО ЗАЩО НАШАТА ФЕДЕРАЦИЯ Е ОБЪРНАТА КЪМ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЗА НАС ОБАЧЕ НАРОДЪТ НЕ Е БЕЗЛИЧНА МАСА, НИТО СБОР ОТ ОТДЕЛНИ ИНДИВИДИ. БОГАТСТВОТО НА ЕДИН НАРОД Е БОГАТСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ ИНДИВИДУАЛНОСТИ, ОТ КОИТО ТОЙ СЕ СЪСТОИ. ПЪЛНАТА ПРИЧАСТНОСТ КЪМ СТРЕМЕЖИТЕ И ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА НАРОДА НЕ ОЗНАЧАВА ПРЕТОПЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА НА КОНКРЕТНИЯ ЧОВЕК. ЕТО ЗАЩО СОЦИАЛНАТА БАЗА НА ФКД Е НАРОДЪТ, НО НЕ В СМИСЪЛА НА ИДЕОЛОГИЯТА И ПРАКТИКАТА НА ТОТАЛИТАРИСТКИТЕ "ОБЩОНАРОДНИ" ПАРТИИ. ВСЕКИ СИН И ДЪЩЕРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО СПОДЕЛЯ ЦЕННОСТИТЕ НА МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ИМА ЕСТЕСТВЕНО МЯСТО ВЪВ ФКД. ЗА НАС КАКТО МЛАДИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ, ТАКА И ВЪЗРАСТНИТЕ, ПЕНСИОНЕРИТЕ СА ЛИЧНОСТИ, КОИТО ИМАТ ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА НА ДОСТОЕН ЖИВОТ И СВОБОДА НА ИЗЯВА. ЗА НАС ИМЕННО ЧОВЕКЪТ Е МЯРКА ЗА СВЕТА, ЗА ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО, ЗА СОЦИАЛНИТЕ СЛОЕВЕ И СОЦИАЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА. НИЕ ГОРДО МОЖЕМ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ФКД Е НАЙ-ХУМАНИСТИЧНОТО ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО СМЕЛО ИЗВЕЖДА ЧОВЕШКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ И ЛИЧНОСТ ПРЕД ВСИЧКИ ДРУГИ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ЦЕННОСТИ.

4.

ПОЛИТИЧЕСКАТА ДОКТРИНА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ СЕ РАЗЛИЧАВА КОРЕННО ОТ ЕДНОМЕРНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗЪМ И ЕГОИЗЪМ И ОТ РАЗЛИЧНИТЕ АНАРХИСТКИ ДОКТРИНИ. XOPAТA СЕ РАЖДАТ СВОБОДНИ И РАВНОПРАВНИ, НО СОЦИАЛНОТО ОТЧУЖДЕНИЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОТЧУЖДЕНИЕ [И] МЕХАНИЗМИ, КОИТО ПОТИСКАТ И ДЕФОРМИРАТ ЧОВЕШКОТО У ЧОВЕКА, ГИ ПРАВИ ЕДНОМЕРНИ ИНДИВИДУАЛИСТИ, ЕГОИСТИ, СЛЕПИ КОЛЕКТИВИСТИ, АНАРХИСТИ И Т.Н. ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ РАЗКРИВА МНОГОМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЖИВОТА.

5.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕАЛИЗМА. ЧОВЕКЪТ Е НЕСЪВЪРШЕН. НО ТОЙ Е ЕДИНСТВЕНОТО ЖИВО СЪЩЕСТВО, СПОСОБНО ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА, ДА СЕ ОБЛАГОРОДЯВА, ДА ЖИВЕЕ ПО-ДОСТОЙНО. ОБЩЕСТВОТО Е НЕСЪВЪРШЕНО, НО ТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВРЪЩА В УЮТЕН ДОМ ЗА ЧОВЕКА. НИЕ НЕ ОБЕЩАВАМЕ СЪВЪРШЕНО ОБЩЕСТВО. ЧОВЕЧЕСТВОТО Е СТРАДАЛО ТВЪРДЕ МНОГО ОТ РАЗЛИЧНИ УТОПИИ. НАШАТА СТРАНА Е ИЗСТРАДАЛА И ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗСТРАДВА КОМУНИСТИЧЕСКАТА УТОПИЯ. СТИГА БЕЗСМИСЛЕНИ САМОЖЕРТВИ! НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА ПОДЧИНЯВАМЕ ЖИВОТА НА ИЗМИСЛЕНИ БЕЗПЛОДНИ МОДЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО И ЧОВЕКА. ДА СИ ПРИПОМНИМ И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ БЕЗСМЪРТНИЯ ГЬОТЕ: "СУХА Е ТЕОРИЯТА - ВЕЧНО ЗЕЛЕНО Е ДЪРВОТО НА ЖИВОТА." ГРАЖДАНИНО НА БЪЛГАРИЯ, ПОВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ! НЕКА ВСЕКИ ИМА ПРАВОТО И СМЕЛОСТТА ДА МИСЛИ СЪС СВОЯТА ГЛАВА. РЕШАВАЙ СПОРЕД СОБСТВЕНАТА СИ СЪВЕСТ! КОГАТО МИСЛИ ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, ТВОРЧЕСКИЯТ ГЕНИЙ НА НАРОДА НЯМА РАВЕН НА СЕБЕ СИ.

 6.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ЖИВОТА НА ХОРАТА "ТУК" И "СЕГА". НИЕ ПОСТАВЯМЕ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО. НИЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ОТ ВСЕКИДНЕВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ХОРАТА И ИСКАМЕ ДА ИМ ПОМОГНЕМ ДА ГИ РЕШАВАТ ПО ЧОВЕШКА МЯРКА. ИМА ЛИ ЧОВЕКЪТ ДОМ И МОЖЕ ЛИ ТОЙ ДА ГО УСТРОЙВА СПОРЕД СВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ И ВКУСОВЕ? ИМА ЛИ ЧОВЕКЪТ РАБОТА, КОЯТО ДА МУ ДОСТАВЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, ЗА КОЯТО ДА ПОЛУЧАВА ЗАСЛУЖЕНО МАТЕРИАЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ? ИМА ЛИ СПОКОЕН ОТДИХ? КАК СЕ ХРАНИ БЪЛГАРИНЪТ ДНЕС, КАК СЕ ОБЛИЧА, КАК ПЪТУВА, OТ КАКВО ИЗПИТВА ЛИШЕНИЯ, ОСИГУРЕНИ ЛИ СА НЕГОВОТО ЗДРАВЕ, СТАРИНИ? НИЕ ИСКАМЕ ДОСТОЕН БИТ ЗА ВСЕКИ. СВОБОДНАТА ОТ ТЯГОСТНИ ВСЕКИДНЕВНИ НУЖДИ ЛИЧНОСТ СТАВА ИСТИНСКИ И ПЪЛНОКРЪВНО ПРИЧАСТНА КЪМ ПО-ВИСШИТЕ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ. НИЕ ИСКАМЕ ПОВЕЧЕ РАДОСТИ И ДОБРОТА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА. ЧОВЕК ВЕДНЪЖ ЖИВЕЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ И ТОЗИ ЖИВОТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪЛНОКРЪВЕН И ЧОВЕШКИ ИЗЖИВЯН. ТОВА СА ПРОСТИ, НО ВЕЛИКИ ИСТИНИ ЗА ЖИВОТА НА ХОРАТА.

7.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е АНТИКОМУНИСТИЧЕСКА И ИЗОБЩО АНТИТОТАЛИТАРИСТКА ПО ДУХ. ТЯ ЩЕ СЕ БОРИ БЕЗКОМПРОМИСНО И ДОКРАЙ СРЕЩУ КОМУНИЗМА И ТОТАЛИТАРИЗМА ИЗОБЩО, ЗА ТЯХНОТО ПЪЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО ЛИКВИДИРАНЕ, ЗАЩОТО ТОВА СА КОВАРНИ И ЖЕСТОКИ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНИ В СЪЩНОСТТА СИ АНТИХУМАННИ ДОКТРИНИ И ПРАКТИКИ. НАЙ-РАЗВИТИТЕ МОДЕРНИ ОБЩЕСТВА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ПОСТИГНА УДИВИТЕЛНИ УСПЕХИ. ВОДЕЩА ТЕНДЕНЦИЯ Е ДЕТОТАЛИЗАЦИЯТА. НАШАТА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ ЧЕРПИ ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ПОСТМОДЕРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ. ЩЕ СЕ ПОЯСНИМ КОНКРЕТНО ЗА КАКВО СТАВА ДУМА.

8.

ДА СЕ ВЪЗРАЖДА ЗА НОВ ЖИВОТ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО. ЧОВЕК СЕ РАЖДА В СЕМЕЙСТВОТО ОТ ЛЮБОВТА МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА И В НЕГО ИЗРАСТВА КАТО ЛИЧНОСТ. НИЕ НЕИЗМЕННО ЩЕ ЗАКРИЛЯМЕ МАЙЧИНСТВОТО НА ЖЕНАТА, ДОСТОЙНСТВОТО НА БАЩАТА И ПРЕЛЕСТТА НА ДЕТСТВОТО. МЪЖЪТ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА, КОЯТО МУ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СИ ПОСТРОИ И УРЕДИ ДОМ, ДА ИМА ДОСТОЙНО ЗА СЕМЕЙСТВОТО ИЗОБИЛИЕ НА ТРАПЕЗАТА, ДА ИМА ПОВЕЧЕ ВСЕКИДНЕВНИ РАДОСТИ В ДОМА. НИЕ СМЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПАТЕРНАЛИЗМА В СЕМЕЙСТВОТО. НИЕ СМЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНОТО УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА, МЕЖДУ СТАРИТЕ И МЛАДИТЕ, ЗА ВСИЧКИ ОНЕЗИ УСЛОВИЯ, КОИТО СЪЗДАВАТ УЮТ В СЕМЕЙСТВОТО ЗА ВСЕКИ НЕГОВ ЧЛЕН. КАТО ОТСТРАНЯВАМЕ ВСЕКИДНЕВНИТЕ ТЕГОБИ НАД БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО, ТО ЩЕ СТАВА МНОГОДЕТНО, ЕСТЕСТВЕНО ЩЕ ВЪЗПРЕ ЗАСТРАШИТЕЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗВОДИТЕ И РАЗРУШАВАНЕ НА ТАЗИ ЖИВИТЕЛНА КЛЕТКА НА ОБЩЕСТВОТО.

9.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" ПРИДАВА ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. ОЩЕ СЪС ЗАРАЖДАНЕТО СИ И В ТЕЧЕНИЕ НА ВЕКОВЕ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЛИБЕРАЛИЗЪМ ВДЪХНА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ПРОВЪЗГЛАСИ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ГРАЖДАНИНА. НИЕ СМЯТАМЕ ЗА СВЕЩЕНИ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИНА. ДЪРЖАВАТА СЪЩЕСТВУВА В ИМЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, А ТОВА ЩЕ РЕЧЕ В ИМЕТО НА ГРАЖДАНИНА, А НЕ ОБРАТНОТО. ВМЕСТО ПОДАНИЦИ ИСКАМЕ ХОРАТА ДА БЪДАТ СВОБОДНИ И ГОРДИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА СА НЕСЪВМЕСТИМИ. В СЪЗВУЧИЕ С НАЙ-РАЗВИТИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ДЕМОКРАЦИИ И НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАЙ-РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ФКД В СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И НЕИЗМЕННО ЩЕ ЗАЩИТАВА И РАЗВИВА, ЩЕ РАЗШИРЯВА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИНА, ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И КАКВОТО И ДА Е УНИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИНА. НАШИЯТ ИДЕАЛ Е БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НА ЧОВЕКА ДА БЪДЕЗА НЕГО ОСНОВАНИЕ ЗА ГОРДОСТ И ЧОВЕШКО САМОЧУВСТВИЕ ВЪВ ВЪНШНИЯ СВЯТ.

ФКД Е ЗА МОДЕРНА И ДЪЛБОКО ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА, ЧИЕТО ФУНКЦИОНИРАНЕ ДА БЪДЕ ДОБРЕ КОНТРОЛИРАНО ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е ЗА РАЗУМНО И ПОСТЪПАТЕЛНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В ПРОЦЕСА НА ДЕТОТАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. НАСТОЙЧИВОИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ФКД ЩЕ СЕ БОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ И ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. ИМЕННО ТЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРАЖДАНИНА ДА УЧАСТВА БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ПРЯКО ГО ЗАСЯГАТ. ТОВА ОЗНАЧАВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ЖИВОТ И РЕГУЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ТОВА ОЗНАЧАВА ИЗДИГАНЕ РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МАКСИМАЛНО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В НЕГО.

10.

СТОПАНСКИ СТЪЛБ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО Е МАТЕРИАЛНА ОСНОВА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ЧОВЕКА. НИЕ СМЕ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. БЪЛГАРИНЪТ Е ИНИЦИАТИВЕН, ИЗОБРЕТАТЕЛЕН, ПРЕДПРИЕМЧИВ. ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СТАНЕ БОГАТ, ДА УВЕЛИЧАВА СВОЯ КАПИТАЛ И КАТО ЗАПОЧВА ОТ МИНИМУМА, ДОРИ ОТ НУЛА, ДА СТАНЕ МНОГО БОГАТ, СТИГА ДА Е ИНИЦИАТИВЕН, НАХОДЧИВ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СВОИТЕ НАЧИНАНИЯ, ДА Е СПОСОБЕН ДА РИСКУВА, ДА Е ПРЕСМЕТЛИВ, ДА ПРАВИ ВЕРЕН ИЗБОР В СЪВКУПНИЯ СТОПАНСКИ ЖИВОТ, ДА Е ПРЕДВИДЛИВ И Т.Н. НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩИТЕ В СТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ НИ ДАВАТ ДОБЪР ПРИМЕР, ЗА ДА ИМА НУЖДА ОТ ТЕОРЕТИЗИРАНЕ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДОГМИ. СВОБОДНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЩЕ ИЗВЕДЕ НАШАТА СТРАНА ОТ СТОПАНСКАТА РАЗРУХА И ЩЕ ОСИГУРИ СТОПАНСКИ ПРОСПЕРИТЕТ. НИЕ НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ, ЧЕ ХОРАТА НА БИЗНЕСА, ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ПОСВЕТЯТ НА БИЗНЕСА, СЕГА ПОЯВЯВАЩИТЕ СЕ ИЛИ БЪДЕЩИ ФЕРМЕРИ, ИНИЦИАТИВНИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ КЛОНОВЕ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ ЩЕ ВИДЯТ В ЛИЦЕТО НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ СВОЕТО ПОЛИТИЧЕСКО ВЕРУЮ И НАЙ-БЛИЗКА ДО ТЕХНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН СТРЕМЕЖ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА.

НИЕ ЩЕ ПРИВЛИЧАМЕ ТАКИВА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НЕ ОТ НЯКАКВИ ТЯСНО ФЕДЕРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ, А ЗАЩОТО ТЕ СА ИСТИНСКИ НОСИТЕЛИ НА ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НА ПРАКТИКА ВЪПЛЪЩАВАТ ТЕЗИ ЦЕННОСТИ, РАБОТЯТ ЗА СОБСТВЕНОТО СИ БЛАГОДЕНСТВИЕ, ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО И СТРАНАТА СИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/. ПИСМОТО Е ИЗПРАТЕНО И ДО СИМЕОН II, КАКТО И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ И НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ СА ДЪЛБОКО ВЪЗМУТЕНИ ОТ ВАШАТА РЕЧ, ПРОИЗНЕСЕНА В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ НА 2 МАЙ 1991 Г. ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРЖЕСТВЕНИЯ МИТИНГ И ПРОВЕРКА-ЗАРЯ ПО ПОВОД 115-АТА ГОДИШНИНА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ. В НЕЯ ВИЕ НЕ САМО ПРЕДСТАВИХТЕ В НЕВЯРНА СВЕТЛИНА РЕДИЦА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ И СЪБИТИЯ, НО КАТО СЕ ОБЯВИХТЕ ЗА ГОРЕЩ ПРИВЪРЖЕНИК НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ФОРМА ЗА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И Т.НАР. РЕПУБЛИКАНСКА ИДЕЯ, ЧИЯТО ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ ДОНЕСЕ ТОЛКОВА БЕДИ И СТРАДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ 1944 ГОДИНА НАСАМ, ВИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЗНАХТЕ ЗА ЗАКОННИ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ /ИЗБОРИ, КОНСТИТУЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА И Т.Н./ НА УПРАВЛЯВАЛАТА НИ ПОЛОВИН СТОЛЕТИЕ КОМУНИСТИЧЕСКА ВЪРХУШКА. ОСВЕН ТОВА ВИЕ РЕАЛНО СЕ ЯВИХТЕ КАТО ЕДИН ОТ ЗАСТЪПНИЦИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ, ВНЕСЕН ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЧИИТО 177-И ПРОЕКТОЧЛЕН ГЛАСИ: "РЕПУБЛИКАНСКАТА ФОРМА НА ДЪРЖАВАТА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ". И С ТОВА СИ НЕДОСТОЙНО ДЕЙСТВИЕ ДОКАЗАХТЕ - ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ ВЕЧЕ!, - ЧЕ СЪЩНОСТТА НА ВАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ НОСИ МАРКСИЧЕСКА ЗАКВАСКА.

ЗАЩОТО, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, БИДЕЙКИ ЗАЩИТНИК НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, ОТ ВИСОТАТА НА ПОСТА, КОЙТО В МОМЕНТА ЗАЕМАТЕ, ВИЕ СЕ СТРЕМИТЕ ОТНОВО ДА НАСОЧИТЕ ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПОГРЕШНА ПОСОКА, КАТО ПРЕНЕБРЕГВАТЕ ФАКТА, ЧЕ ТЯ ВИНАГИ Е БИЛА, Е И ЩЕ БЪДЕ МОНАРХИЯ. ВИЕ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕ ПРЕЗ 1946 Г. ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ, ОБЕДИНЕНИ В Т.НАР. ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ, А ВСЪЩНОСТ ЗАДКУЛИСНО МАНИПУЛИРАНИ И НАПРАВЛЯВАНИ ОТ ПРЕСТЪПНАТА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И В ТЕЖКИТЕ УСЛОВИЯ НА СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ НА СТРАНАТА, "СЪБОРИХА" МОНАРХИЯТА ПО НЕКОНСТИТУЦИОНЕН ПЪТ. "ВСЕНАРОДНИЯТ" РЕФЕРЕНДУМ, ПРОВЕДЕН ПРЕЗ СЪЩАТА ТАЗИ ГОДИНА ЗА ПРОМЯНА НА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, СЪЩО БЕШЕ НЕЗАКОНЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОГАВА ДЕЙСТВАЩОТО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО, КАКТО И С ОГЛЕД НА НАПРЕГНАТАТА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. ВПОСЛЕДСТВИЕ УСТАНОВЕНАТА ТОГАВА ПО НАСИЛСТВЕН НАЧИН И ПРОТИВ ВОЛЯТА НА МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД РЕПУБЛИКАНСКА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ ДОКАЗА СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА НЕЕФЕКТИВНОСТ, КАКТО И СВОЯТА НЕПРИЛОЖИМОСТ В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ.

ЗАТОВА, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, РЪКОВОДСТВОТО НА БХДП/Ц/, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ВСИЧКИ КОНКРЕТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПОВОД УСТАНОВЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ, СЛУЧИЛИ СЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПОСТАВЯ ПОД СЪМНЕНИЕ ВСИЧКИ, В ТОВА ЧИСЛО И ВАШИТЕ ОПИТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ЩЕ СЕ БОРИ С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ ВЪВ ВРЪЩАНЕТО НА ТРОНА НА ЦАРЯ-ИЗГНАНИК И УСТАНОВЯВАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИ ЗАКОННАТА МОНАРХИЧЕСКА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.

ДА ЖИВЕЕ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН II - ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ!
БОГ Е С НАС!

СОФИЯ, 6 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, РЕГИСТРИРАН КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 22 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


КОНСТИТУЦИОНИЯТ СЪЮЗ Е ОБЩОНАЦИОНАЛНА, НАДПАРТИЙНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО.

ТОЙ ИМА ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ ИЗРАБОТВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЪРНОВСКАТА, КАКТО И НЕЙНОТО ПРИЕМАНЕ ОТ ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И СТРИКТНОТО Й СПАЗВАНЕ. КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛ СЪС ЗАКОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И УЧАСТИЕТО В ИЗБОРИ, САМ ИЛИ В КОАЛИЦИЯ С ДРУГИ ПАРТИИ.

СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ЗАЩИТАТА И СПАЗВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД, ЗАКОННОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА, СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, КАКТО И КЪМ ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

I. ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. ЧЛЕН НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ ПАРТИЙНАТА МУ ИЛИ ВЕРСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СТИГА ДА СПОДЕЛЯ ПРОГРАМАТА Й, ДА СПАЗВА УСТАВА. НЕ
МОГАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ ЛИЦА, ОСЪЖДАНИ ЗА КРИМИНАЛНИ И СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, И ТЕЗИ, СВЪРЗАНИ С РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО 9 НОЕМВРИ 1989 Г. И ЛИШЕНИТЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА.

2. ЧЛЕНОВЕТЕ ПОСТЪПВАТ И НАПУСКАТ СЪЮЗА С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. В ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ. ПРИ ВПИСАНИ НЕВЕРНИ ДАННИ ЗАЯВЛЕНИЕТО И ЧЛЕНСТВОТО СА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ.

3. ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА, НАРУШИЛИ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, НЕСПАЗВАЩИ ПРОГРАМАТА И УСТАВА, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОТ РЕДОВЕТЕ МУ. РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ СЕ ВЗЕМА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

4. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ НА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ /ЗА ПОСЛЕДНОТО ПРЕДСТАВЯТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ/, ДА СЕ КАНДИДАТИРАТ ОТ НЕГОВО ИМЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВСИЧКИ НИВА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ, ДА ПОЛУЧАВАТ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ГИ ВЪПРОСИ.


II. ЦЕНТРАЛНИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

5. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ Е НЕГОВИЯТ КОНГРЕС, СВИКВАН ЕЖЕГОДНО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ИЗВЪНРЕДНО.

6. КОНГРЕСЪТ СЕ СВИКВА ПРИ НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЕДИН ДЕЛЕГАТ НА 100 ДУШИ ЧЛЕНОВЕ. ДЕЛЕГАТИ ПО ПРАВО СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ /ЕС/, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /УС/, КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ /КРК/ И ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ НА СЪЮЗА.

7. КОНГРЕС СЕ СВИКВА ОТ ЕС, УС, КРК ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/3 ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА.

8. КОНГРЕСЪТ Е РЕДОВЕН, АКО НА НЕГО ПРИСЪСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ДЕЛЕГАТИ.

9. КОНГРЕСЪТ СЕ ОТКРИВА ОТ НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ, КОЙТО ПРОВЕЖДА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАРИАТ. ДЕЛЕГАТСКИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ СЕ ПРОВЕРЯВАТ ОТ МАНДАТНА КОМИСИЯ, В КОЯТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЛИЗАТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КРК.

10. РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО, ОСВЕН ПРИ РАЗПУСКАНЕ НА СЪЮЗА, ЗА КОЕТО СЕ ИСКА АБСОЛЮТНО БОЛШИНСТВО ОТ 2/3 ГЛАСА.

11. КОНГРЕСЪТ ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА СЪЮЗА. ТОЙ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА СЛИВАНЕТО, РАЗДЕЛЯНЕТО, ПРЕИМЕНУВАНЕТО И РАЗПУСКАНЕТО НА СЪЮЗА. КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС, КРК И ЕС.

12. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ И СЕ СЪСТОИ ОТ 7 ЧЛЕНОВЕ. ПРИ НАПУСКАНЕ НА ЧЛЕН УС НАЗНАЧАВА ВРЕМЕННО НЕГОВ ЗАМЕСТНИК СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС ДО ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА.

13. УС ИЗБИРА СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО ПО ПРАВО СТАВА ЧЛЕН НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ.

14. ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УС СА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ И ИЗДАТЕЛСКИТЕ ВЪПРОСИ НА СЪЮЗА.

15. УС РАБОТИ ПОД КОНТРОЛА НА КРК.

16. ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ:

16.1. ЧЕТИРИМА ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ ОТ КОНГРЕСА;

16.2. ЧЛЕНОВЕ ПО ПРАВО /ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ/;

16.3. ЕС ПО СВОЕ РЕШЕНИЕ ПРИВЛИЧА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ КЪМ СЪСТАВА С ЛИЦА, ЧЛЕНУВАЩИ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ.

17. УС И ЕС ЗАСЕДАВАТ ПРИ ПРИСЪСТВИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА СИ ЧЛЕНОВЕ. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗИМАТ С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО.

18. ЕС Е ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА. РЕШЕНИЯТА МУ ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО НА УС И КРК НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ.

19. ЕС ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО Е И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА. ТОВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС. ЕС МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ И ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ С ФОРМАЛНИ ПЪЛНОМОЩИЯ. КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДПИСВАТ ОТ: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕС /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА/, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС ИЛИ ОТ ЧЛЕНА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПЪЛНОМОЩИЯ НА УС /ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА/.

20. ЕС МОЖЕ ДА ЗАМРАЗЯВА ЧЛЕНСТВОТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА ЗА СРОК
ДО ЕДИН МЕСЕЦ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС И КРК. СЛЕД ТОЗИ СРОК РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗИМА ОТ КРК И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

21. КРК СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕН. РЕШЕНИЯТА Й СЕ ВЗЕМАТ С КОНСЕНСУС.

22. КРК УПРАЖНЯВА ВЪРХОВЕН НАДЗОР ПО СПАЗВАНЕТО НА УСТАВА И ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ. СПЕСИМЕНТИ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ УС И СЕ УТВЪРЖДАВАТ ОТ КРК.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИ КОДЕКС" /ЧАСТ ДЕСЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


ВАРИАНТИ НА РЕФОРМАТА

КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УСПЕШНИЯ ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ ОТ КОМАНДНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА Е СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАКОНОВА СТРУКТУРА, ПОДДЪРЖАЩА ОСНОВАВАНЕТО НА ФИРМИ СЪС СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И КРЕДИТНИТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ ОТ СВОЯ СТРАНА ИЗИСКВА ПОПРАВКИ В ИМАЩИТЕ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТОВА ТЕКСТОВЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, УКАЗ 56 И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ, КАКТО И ПРИДАВАНЕТО НА ЗАКОННА СИЛА НА ЕДИН ТЪРГОВСКИ КОДЕКС.

СТЪПКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА /Т.Е.
ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРИ РАЗБИРАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ СТРАНА НА ОПОЗИЦИЯТА, ВКЛЮЧВАТ ДЕЙСТВИЯТА, ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ И ОБСЪДЕНИ В РАЗДЕЛ IV НА НАСТОЯЩАТА ГЛАВА. В РЕЗЮМЕ ТЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗЛОЖАТ, КАКТО СЛЕДВА:

1. ОТМЯНА НА ТЕЗИ ТЕКСТОВЕ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА /Т.Е. ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ ТЕЗИ ИЛИ ПОДОБНИ ТЕКСТОВЕ И ОТ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИЕМЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/, КОИТО:

A. ОГРАНИЧАВАТ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ШИРОКА КАТЕГОРИЯ ИМОТИ САМО ДО ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ЧАСТНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА Я ИЗПОЛЗВАТ;
Б. ДАВАТ НА ДЪРЖАВАТА ПРАВО ДА ОСНОВАВА СТОПАНСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, НАД КОИТО ДА УПРАЖНЯВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ;
B. ОПРЕДЕЛЯТ КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ КАТО ПРИТЕЖАНИЕ НА КОЛЕКТИВ ОТ ТРУДЕЩИ СЕ И ИЗПОЛЗВАНА В ИНТЕРЕС НА ОБЩЕСТВОТО;
Г. ДАВАТ НА ДЪРЖАВАТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО ДА СЕ АНГАЖИРА В ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ.
Д. ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ Е ДА ЗАЩИТАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО КАТО ЦЯЛО ФОРМИРАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА БАЗА НА СТРАНАТА, БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАРОДА И СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА.

2. КОРИГИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ИЗИСКВАНИ СЪГЛАСНО:

A. АЛИНЕЯ 1, ЧЛЕН 104 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ИЗИСКВАЩА ПОСТАНОВЛЕНИЯТА, ПРИЕМАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДА БЪДАТ ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ ВАЖНИ ЧАСТИ ОТ НЯКОИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НЕ СА БИЛИ ПУБЛИКУВАНИ;
Б. АЛИНЕЯ 1, ЧЛЕН 108 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ИЗИСКВАЩА ВЕДОМСТВАТА /МИНИСТЕРСТВАТА/ ДА ИЗДАВАТ ПРАВИЛНИЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА УКАЗИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ТЪЙ КАТО ТОВА НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО В НЯКОЛКО СЛУЧАЯ С ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ, ПОПАДАЩИ В СФЕРАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА УКАЗ 56.
B. ЧЛЕН 115 ОТ УКАЗ 56, ИЗИСКВАЩ ФИРМИТЕ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ, ФИЛИАЛИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДА ВОДЯТ СЧЕТОВОДСТВАТА СИ В СЪГЛАСИЕ С ПРАВИЛАТА, УКАЗАНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НИКАКВИ ПРАВИЛА;
Г. ЧЛЕН 112 ОТ УКАЗ 56, СПОМЕНАВАЩ СПИСЪК ОТ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СЕКТОРИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИ КОИТО ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБИТЕ ЗА ПЕРИОД ОТ ПЕТ ГОДИНИ ОТ ДАТАТА НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМАТА ИМ В БЪЛГАРИЯ, ТЪЙ КАТО ДОСЕГА НЕ СА БИЛИ ПУБЛИКУВАНИ НИКАКВИ РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ДЕЙНОСТИТЕ, ОСВОБОЖДАВАНИ ОТ ДАНЪЦИ;
Д. АЛИНЕЯ 1, ЧЛЕН 100, УКАЗ 56, ОГРАНИЧАВАЩА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДО ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е ПОЛУЧЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ДЪРЖАВЕН ОРГАН И ДАВАЩА ПРАВА НА ТОЗИ ОРГАН ДА ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЯМА ДА СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ; ДОСЕГА НЕ Е ИЗДАДЕН НИКАКЪВ СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЕ Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ.

3. ОТМЯНА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПО УКАЗ 56, А ИМЕННО ЗА:

A. НЕЗАВИСИМА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ, ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ МИНИСТЪР.
Б. ФИЛИАЛ - ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ И СЪОТВЕТНИЯ МИНИСТЪР;
B. ФИРМА С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ С ПОВЕЧЕ ОТ 49 % ВЪВ ФИРМА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И ПОВЕЧЕ ОТ 20 % СМЕСЕНА АКЦИОНЕРНА ФИРМА - ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО;
Г. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ПО ДАНЪЧНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ, ПРЕДВИДЕНО В РАЗДЕЛ II НА ГЛАВА V ОТ УКАЗ 56 - ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ;
Д. ПОЗВОЛЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНО В ЧЛЕН 123 НА УКАЗ 56, ЗА ВРЕМЕННО ПРИДОБИВАНЕ /Т.Е. ПРАВО НА СТРОЕЖ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО/ НА "НЕДВИЖИМА" СОБСТВЕНОСТ - ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, В СЛУЧАЙ ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРТНЬОР НЕ ПРЕДОСТАВИ НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, КОГАТО РАЗРЕШЕНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕНО ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ.

4. ОТМЯНА НА ДАНЪЧНАТА УРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ПРЕДВИДЕНА В АЛИНЕЯ 3, ЧЛЕН 156 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56, И В ОЧЕВИДНО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ; ТИПИЧНОТО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НЕ Е ОРГАНИЗИРАНО ДА ПЕЧЕЛИ,
НО НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА МУ СЕ СЪБИРА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМА /ФИКТИВНА/ "ОБИЧАЙНА" КОМИСИОНА, КОЯТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО БИ МОГЛО /ПРЕЦЕНКАТА Е ПО УСМОТРЕНИЕ НА МИНИСТЪРА/ ДА ОЧАКВА ДА ПОЛУЧИ, АКО БЕШЕ ИНДИВИДУАЛНА И ОТДЕЛНА КОМИСИОННА АГЕНЦИЯ.

5. ПОПРАВКА НА УКАЗ 56, ЗА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ СЛЕДНИТЕ КОНТРАСТИМУЛИ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО:

A. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 4/3/, ПОСТАНОВЯВАЩ, ЧЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ОТ СФЕРАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА УКАЗ 56 СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ОТ СТРАНИ, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ;
Б. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 5, ПОСТАНОВЯВАЩ, ЧЕ СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАТО СЕ ОБЕДИНЯТ ПЛАНИРАЩИТЕ И РЕГУЛИРАЩИ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, СЪС САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА ФИРМИТЕ И ДЕЙСТВИЕТО НА ПАЗАРНИ МЕХАНИЗЪМ;
B. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 11/1/, ПОСОЧВАЩ, ЧЕ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА БЪДАТ ИНИЦИАТОРИ В ОСНОВАВАНЕТО [...] Т.Н. НА ФИРМИ, ТАКА ЧЕ ДА ГЛАСИ "ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОСНОВАВАНЕ, РЕОРГАНИЗИРАНЕ ИЛИ ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЕМА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ФИРМА, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА";
Г. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 13/2/, ИЗИСКВАЩ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЕ ОТЧУЖДАВА ФИРМЕНО ИМУЩЕСТВО, ДА СЕ ПРОМЕНИ И СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ HA ДЪРЖАВНАТА ИЛИ ОБЩИНСКАТА ФИРМА, ПОСЛЕДНАТА ДА ПОЛУЧИ СЪГЛАСИЕТО HА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИЛИ НА МИНИСТЪР, ОПРЕДЕЛЕН ОТ НЕГО, В СЛУЧАЙ ЧЕ ФИРМАТА Е ДЪРЖАВНА, ИЛИ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, АКО ФИРМАТА Е ОБЩИНСКА; ВМЕСТО ТОВА ЧЛЕНЪТ В ТАЗИ ЧАСТ ДА ГЛАСИ: "ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ФИРМИ МОГАТ С РАЗРЕШЕНИЕ НА СВОИТЕ УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ ДА ПРОДАВАТ ИМУЩЕСТВОТО СИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА";
Д. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 18, КОЙТО ДАВА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА НАЛАГА ВНОСНИ И ИЗНОСНИ КВОТИ, КАКТО И ДА ЗАБРАНЯВА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С НЯКОИ СТОКИ И УСЛУГИ, ТАКА ЧЕ ДА ГЛАСИ: "МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ ПРАВИЛА ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ";
Е. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 19, КОЙТО УПЪЛНОМОЩАВА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА "УСТАНОВЯВА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ НЕГО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДА ВЪВЕЖДА ЕКСПОРТНИ ТАКСИ", ТАКА ЧЕ ДА ГЛАСИ: "МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ОГРАНИЧАВА С РАЗПОРЕДБИ ВНОСА ИЛИ ИЗНОСА НА СТОКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ, АКО ТЕ ВРЕДЯТ НА ЗДРАВЕТО ИЛИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО";
Ж. ОТМЯНА НА РАЗДЕЛ II ОТ ГЛАВА ПЕТА /ТРУДОВИ АКЦИИ/ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56 И ЗАМЯНА НА ЧЛЕН 21 ОТ УКАЗ 56 [....] ФОРМУЛИРОВКА, ПОСОЧВАЩА, ЧЕ: "СМЕСЕНИТЕ АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ ЩЕ ЗАДЕЛЯ ИЗВЕСТЕН БРОЙ АКЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА 20 % ОТ РАЗРЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ, ЗА КУПУВАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИ С НЕПРЕКЪСНАТ СТАЖ ОТ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ. ЦЕНИТЕ НА ТЕЗИ АКЦИИ ЩЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА ЧАСТ ОТ СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ, КУПЕНИ ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ. ЦЕНАТА НА ТЕЗИ АКЦИИ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩА В РАМКИТЕ НА ШЕСТ МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА КУПУВАНЕТО. БРОЯТ НА ЗАДЕЛЕНИТЕ АКЦИИ, КОИТО ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ МОЖЕ ДА КУПИ, НЯМА ДА НАДМИНАВА ПРОПОРЦИОНАЛНИЯ МУ ДЯЛ, ОПРЕДЕЛЕН ВЪЗ ОСНОВА НА БРОЯ ПРАВОИМАЩИ СЛУЖИТЕЛИ В МОМЕНТА НА КУПУВАНЕТО. ПО ИЗБОР НА СЛУЖИТЕЛЯ АКЦИОНЕРНАТА ФИРМА ЩЕ ИЗКУПУВА НЕГОВИЯ ДЯЛ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО МУ ПО ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ. АКЦИИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ МОГА ДА СЕ ОТЧУЖДАВАТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР ПО ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ПАЗАРНА ЦЕНА";
3. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 41, КОЙТО ЗАДЪЛЖАВА ВСИЧКИ СМЕСЕНИ АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ ДА ПУБЛИКУВАТ В ЦЕНТРАЛЕН ЕЖЕДНЕВЕН ВЕСТНИК ГОДИШНИЯ СИ БАЛАНСОВ ОТЧЕТ, КАКТО И ДАННИ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ ПРИ ВСЯКА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ И ИЗПЛАТЕНИТЕ ПРЕЗ ТЯХ ДИВИДЕНТИ. ВМЕСТО ТОВА ДА СЕ ВКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ТЕКСТ: "ЕЖЕГОДНО ДО 3 МАРТ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ИЗПРАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ПОЩАТА БАЛАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДИШНАТА ГОДИНА, ЗАЕДНО С ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ ПРЕЗ ВСЯКА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ, КАКТО И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПРЕЗ ТЯХ ДИВИДЕНТИ ";
И. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 43, КОЙТО ИЗИСКВА НАСИЛСТВЕНО ЛИКВИДИРАНЕ НА ФИРМА, КОГАТО УСТАВНИЯТ Й ФОНД СПАДНЕ ПОД ПЪРВОНАЧАЛНО ПОДПИСАНИЯ КАПИТАЛ /1 МИЛИОН ЛЕВА/, ВМЕСТО ТОВА ДА ГЛАСИ: "ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМАТА, ПРЕДВИДЕНИ В НЕЙНИЯ УСТАВ, СМЕСЕНАТА АКЦИОНЕРНА ФИРМА ЩЕ ЛИКВИДИРА СЪВКУПНОТО [СИ] ИМУЩЕСТВО, АКО РАЙОННИЯТ СЪД, ДЕЙСТВАЩ НА НЕЙНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕС, ОПРЕДЕЛИ, ЧЕ ТЯ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОСРЕЩНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ И ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ПАДЕЖА ИМ ТЕ ОСТАНАТ НЕИЗПЛАТЕНИ И ФИРМАТА Е НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНА."

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" СЪОБЩАВА, ЧЕ ОТ 13 МАЙ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ОРГАНИЗИРАТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА НЕЙНА ТЕРИТОРИЯ.

НАЕМЪТ ЗА ЗАЛАТА С НАД 150 МЕСТА Е 300 ЛЕВА НА ЧАС. ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛАСЯВАНИ БЕЗПЛАТНО СРЕД МНОГОБРОЙНИТЕ АБОНАТИ НА БТА.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: ВОДЕЩ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА, СТЕНОГРАФСКИ ЗАПИС, КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД, ЗАСНЕМАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕСМАТЕРИАЛИ С МОДЕРНА ИЗДАТЕЛСКА СИСТЕМА, ФОТОКОПИРАНЕ, ВИДЕОПРОЖЕКЦИЯ НА ГОЛЯМ ЕКРАН, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОКТЕЙЛИ.

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ. 87-47-46 И 73-37-232.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:24:22    08-05-1991