8 юли 1992

София, 8 юли 1992 година
        Брой 132 (662)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗА ПОРЕДНАТА КРИЗА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА.


Най-после правителството на г-н Ф. Димитров показа решителност за реформи в енергетиката, като отстрани председателя на Управителния съвет /УС/ на Националната електрическа компания /НЕК/-АД г-н Антон Мирчев и заместник-председателя г-н Жак Каракаш.

Учудва реакцията на ръководството на синдикат "Енергетика" към Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа” да защитава отстранените ръководители, а в същото време да настоява за оставката на председателя на Комитета по енергетика г-н Л. Радулов и неговия главен секретар, защото всички заедно бяха назначени под натиска на същото синдикално лоби.

Български земеделски народен съюз - Никола Петков е решително против тези котерийни машинации, които се основават не на принципни различия в енергийната политика, а на личностни интереси и амбиции. Неведнъж БЗНС - Никола Петков е настоявал и отново припомня своята позиция за ръководство на енергийния отрасъл, което може да проведе истинска декомунизация на отрасъла и подготовката му за преминаване към реален акционерен принцип и пазарна икономика. Сегашният комитет по енергетика, НЕК-АД, и псевдосамостоятелните дружества в енергетиката са продукт от времето на Александър Томов и единствено реорганизирането им и създаването на действено Министерство на енергетиката с нови некомпрометирани ръководители може да извади отрасъла от по-нататъшна разруха.

София, 6 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - МЕЗДРА, ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИ СЪДЕБНИ ПРОЦЕСИ.


ГОСПОДА,

Изразяваме тревогата на хиляди социалисти, симпатизанти и безпартийни от общината от началото на серия от политически процеси, представяни като криминални.

Безспорно, необходимо е всеки виновен да понесе съответна отговорност, но това трябва да стане безпристрастно, на базата на наистина доказана вина, а не на основата на бързо скалъпени обвинения с кампания съдебни процеси, рецидиви от миналото.

Жалки са опитите на управляващите да скрият своя провал, некомпетентност и неспособност да ръководят /и явното им нежелание да тръгнат по единствено спасителния за България път - националното помирение/ зад зле монтирани съдебни процеси, чрез ежедневно нагнетяване на страхова психоза у хората, и чрез разделение на нацията. И това единствено в името налични интереси! Тази политика е обречена на провал - това е ясно на всеки истински демократ и трезвомислещ човек. Но тя е опасна, дори престъпна за България и не може да има нищо общо с целта, в името на която стана промяната на 10 ноември - постигането на истинска демокрация.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
Издигнете се до изискванията на времето - не превръщайте парламента в съд над политическите опоненти!

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Докажете, че сте демократ, че действително работите в името на демокрацията и сте президент на всички българи. Използвайте влиянието си за отпор на опитите за установяване на нов тоталитаризъм!

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
Ако все още у Вас има професионална съвест - не се поддавайте на политическите поръчения или си подайте оставката.

Убедени сме, че истинската демокрация ще победи!

Мездра, 7 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НА ЗАПЕЧАТВАНЕТО НА СГРАДАТА НА ДОМА-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОДОФИЦЕРИ. Документът е адресиран допрезидента на република България, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За пореден път апелираме към Вашия патриотизъм, политическа мъдрост и далновидност. Вече два месеца около сградата на Дома-паметник на загиналите във войните български подофецери се поддържа никому ненужно напрежение. Връх на неправомерното решение на Министерския съвет - сградата да се предостави на Движението за права и свободи, е нейното напълно незаконно запечатване на 30 юни вечерта.

Този лишен от разумни и правни доводи акт, осъществен без необходимата за подобни случаи процедура, е крещящо нарушение на законността в нашата страна и е в пълно противоречие с принципите на нейното демократично изграждане.

В историята на България няма друг такъв срамен и позорен случай на гавра с честта и достойнството на запасните членове, които са призвани при необходимост с цената на живота си да защитават националната независимост и териториалната цялост на България.

ГОСПОДА,
Запечатването на сградата лиши запасното войнство от нормален обществен живот. На практика то се лиши и от възможността да издава своя вестник "Единство”. Централният съвет е принуден от тротоара пред сградата да осъществява всекидневните си задължения. Този инцидент поставя запасните офицери и сержанти в унизително положение и погазва тяхното национално достойнство.

Всички мерки, които предприехме досега, имат изключително добронамерен характер. Те са в пълен унисон с принципите на демокрацията и правовия ред. Това може би създава илюзия у някои за нашето безсилие и безпомощност да защитим достойнството на запасното войнство. Това са само илюзии. Ние вече трудно възпираме желанието на немалко наши членове сградата да бъде превзета и окупирана, тъй като по същество тя е запечатана незаконно. Сами разбирате до какви печални и фатални последствия може да доведе това. Ще поемете ли лично Вие тази историческа отговорност?

За да се избегнат никому ненужни сблъсъци и за да не се поставя под заплаха гражданският мир в страната, ние най-енергично настояваме:

- незабавно да се свалят печатите и да се снеме полицейската охрана от сградата, за да можем да осъществяваме нормално своите обществени задължения;
- да се отмени постановлението на Министерския съвет от 11 май 1992 г., с което сградата се предоставя на Движението за права и свободи.

Уверяваме Ви, че отмяната на това постановление ще бъде истински родолюбив акт и израз на Вашата синовна почит към загиналите във войните български воини.

А сградата, в която освен Съюзът на офицерите и сержантите от запаса е разположена редакцията на в-к "Единство" и част от структурите на легия "Раковски", ние намираме за целесъобразно да се ползва и от Съюза на ветераните от войните, Съюза на военните инвалиди и от други обществени организации, тясно свързани с отбраната на страната.

Ако тези наши искания не се удовлетворят незабавно, ние предупреждаваме, че ще предприемем едромащабни действия в съответствие със закона за отстояване честта и достойнството на запасните войни.

Историята няма да ни прости, ако допуснем сградата на Дома-паметник на загиналите във войните български подофицери, построена с вдовишките и сирашките грошове, бъде отнета от техните законни наследници - запасните и действащи български офицери и сержанти.

София, 6 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА: ген. лейт. о.з. А. Ангелов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РОМА" ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТА В ПАЗАРДЖИК.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Протестирам против полицейската разправа с циганското население в Пазарджик. Това е РАСИЗЪМ!

Настоявам за обективно разследване на случая и наказване на виновните! Подобни прецеденти уронват престижа на ДЕМОКРАЦИЯТА.

София, 8 юли 1992 г.

С ПОЧИТ: Мануш Романов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН. Документът е адресиран до Министерския съвет, Комисията по здравеопазването в Народното събрание, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и до Конфедерацията на независимите синдикати в България.


Предупреждаваме правителството и парламента:

Икономическата криза не е причина да се унищожават хора чрез лишаването им от здравна помощ!

Настояваме за незабавно решаване на колективния трудов спор между синдикалните формирования на медиците и правителството, който включва:

1. Актуализиране на бюджета.

2. Приемане на подвижна скала на работните заплати при средна заплата в отрасъла -3750 лв. и средна за Висшите медицински учебни заведения /ВМУЗ/ - 4500 лв.

3. Нормално снабдяване с медикаменти.

4. Реален и действен санитарен контрол.

5. Концепция за медицинското образование, базирана на поетапност и качествени критерии.

6. Данъчни облекчения за социалните заведения на инвалидите.

Искаме от Народното събрание спешно да обсъди и приеме закон за здравно-осигурителната система.

Плевен, 2 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ: д-р Р. Колев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ТРЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА И НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В СОФИЯ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Документът е адресиран до Световната здравна организация, президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Управление "Народно здраве" в Столична голяма община и до средства за масова информация.


ЦЕЛИ НА ПРОТЕСТА:

1. Актуализиране бюджета за здравеопазването и диференцирано финансиране на здравните заведения.

2. Разглеждане и приемане в най-кратки срокове на закона за здравното осигуряване.

3. Привеждане на заплатите в съответствие с мястото на нашия отрасъл в социалната категоризация на труда.

4. Подкрепяме исканията на колегите от Благоевград и другите здрави заведения, които са си подали оставките, както и декларацията на работещите в НИСМ "Пирогов”.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОТЕСТА:

1. Преустановяване издаването на медицински свидетелства, болнични листове и медицински бележки за 6, 7 и 8 юли 1992 г.

2. Преустановяване работата на здравните колективи по места от 11.00 до 12.00 часа за дните на протеста.

3. Затваряне на болничните заведения за външни лица.

4. Преустановяване извозването на болни до домовете и за консултации от 11.00 до 12.00 ч.

5. Преустановяване работата на медицинска регистратура.

6. Остава да функционира дежурен кабинет за възрастни и деца, който да поема само животозастрашаващите случаи.

7. Затваряне входовете на болницата с изключение този за дежурен кабинет.

8. Организиране на филтър от лекар за дежурен кабинет и медицинска регистратура.

9. Съгласуване на протестните действия с работата на Националния център за сърдечносъдови заболявания /НЦССЗ/.

АПЕЛИРАМЕ:

В израз на солидарност с протестни действия да се присъединят администрацията на болницата, аптеката и персонала на НЦССЗ.

Здравните институции, които обслужват президентството и Министерския съвет, да съдействат за обсъждане и разрешаване екстремните проблеми в здравеопазването и да се присъединят към протеста.

Декларацията е изготвена съвместно от Българския лекарски съюз и синдикалните организации при Трета градска болница и НЦССЗ и приета чрез гласуване на Общоболнично събрание, проведено на 3 юли 1992 г.

София, 3 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОЛЕКТИВА НА РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ "РОДОПИ" - СТАМБОЛИЙСКИ, ПО ПОВОД НА НЕМОТИВИРАНИ УВОЛНЕНИЯ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи, до Комитета за защита на правата на човека и до средства за масова информация.


На 3 юли 1992 г. около 15.00 часа в РПУ "Родопи", град Стамболийски, по телефона бе съобщено, че от същата дата е уволнен началникът на сектор "Охранителна полиция" полковник ПЕЙО ВЛАШКИ, без да се сочат мотиви за същото.

Възмутени сме от начина на уволнението му. Това наше възмущение ни събра спонтанно в сградата на управлението.

Познавайки професионалните и човешки качества на колегата си ВЛАШКИ, човек с 24-годишен стаж в полицията, професионалист в пълния смисъл на думата, твърдо решихме, че заставаме зад него в негова защита.

По този повод, по настояване на целия колектив, поискахме и проведохме среща с ръководството на РДВР - Пловдив.

На тази среща разбрахме, че уволнението не е по предложение на регионалната дирекция, каквато е практиката и те също не знаят мотивите. Узнахме, че от 1 юли 1992 г. е уволнен и началникът на управлението ни м-р ЗГУРОВ.

Уважаеми колеги, стана ни известно, че двамата началници са уволнени по предложение на Координациония съвет на СДС в село Цалапица. Недопустимо е в едно деполитизирано поделение да се месят политически сили.

Цинизъм е в момент, когато, пряко силите си, с окастрени от всички страни средства, в обстановка на непрекъснато растяща престъпност, полицията да изпълнява задълженията си към обществото и същевременно в редовете й да цари напрежение и смут, породени от грубата намеса на една политическа сила.

Във връзка с тази груба намеса, последица от която е уволнението на началниците ни, защищавайки честта и достойнството си,

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Изразяваме категоричното си становище да се спре уволняването на служители от МВР по политически причини.

2. Настояваме за служебно разследване във връзка с уволнението на колегите ни.

3. Имайки предвид неотложността и спешността на служебните задачи, които имаме да изпълняваме, настояваме за незабавна среща с министъра на вътрешните работи.

Заявяваме, че ако не бъдат изпълнени законните ни искания, всички служители ще подадат рапорти за напускане.

Колеги, днес сме ние, утре телефонът ще звъни и за Вас. Разчитаме на Вашата подкрепа.

В единството е нашата сила.

Стамболийски, 6 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Поради неизпълнение на т.1 от подписаното на 28 юни 1992 г. споразумение между Националния стачен комитет /НСК/ на Националния професионален съюз /НПС/ и правителството на Република България ние сме готови да продължим развитието на стъпаловидните ефективни стачни действия.

До започването на цялостния втори етап на стачката НСК ще изчака решението на извънредния Съюзен съвет, като дотогава ще поддържа стачна готовност, както и ще включва в ефективни стачни действия части от структурите на цялостната обща стратегия и тактика на стачката.

София, 3 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ: Денко Ройдев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В "ЧЕЛОПЕЧ" ООД ПО ПОВОД НА НЕИЗПЪЛНЕНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО СПОРАЗУМЕНИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, президента на Република България, председателя на Народното събрание, министъра на индустрията, председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средства за масова информация.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Министерският съвет продължава да не изпълнява подписаното споразумение с "Челопеч" ООД за финансова помощ до стабилизирането му, подписано на 13 юли 1991 година, с което принудиха една златна мина да преустанови работа от 13 февруари 1992 година.

Дружеството беше жертва на предизборни манипулации, но до днешна дата все още МС не разглежда проблемите на "Челопеч" ООД.

Работниците стигнаха до просешка тояга, търпението преля и от 13 юли 1992 година заемаме работните си места с ефективни синдикални действия, които ще продължат до решаване на нерешените искания, а именно:

1. Да се разгледа формата на съществуване на "Челопеч" ООД.

2. Да се изплатят заплатите на работниците и служителите от месец март 1992 година.

3. Да се признае за непрекъснат трудов стаж на работниците и служителите при съответните категории труд времето в принудителен престой.

Средногорие, 6 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ - БУРГАС, КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ОТНЕМАНЕ НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ. Документът е адресиран до Главна прокуратура и до всички средства за масова информация.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Ние, членовете на Моряшки синдикат "Подкрепа"-Бургас, към Национален професионален съюз, участвали в националната стачка за свалянето на правителството на Луканов, категорично изразяваме нашата подкрепа на действията на Главна прокуратура и по-специално на господин главния прокурор на Република България за отнемане депутатския имунитет на Андрей Луканов.

Време е г-н Луканов и компания да дадат ясен отговор покрай безбройните си престъпления за състоянието на фирма "Океански риболов", чиито валутни приходи според други години са изчезнали неизвестно къде.

Бургас, 3 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА": инж. Д. Дамянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТНИЧЕСКИ СВОБОДЕН СИНДИКАТ В "НЕФТОХИМ" АД - БУРГАС, В ПОДКРЕПА НА ДЕЙСТВИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ. Документът е адресиран до Главна прокуратура и до средствата за масова информация.


Ние, работниците от "Нефтохим" АД - Бургас, които имаме най-голям принос в свалянето на правителството на Андрей Луканов чрез националната стачка, изразяваме категорична подкрепа на действията на Главна прокуратура и по-специално на главния прокурор - г-н Иван Татарчев.

Време е вече виновниците за националната катастрофа да получат заслужено възмездие.

Всички ние очакваме да дойде и редът на виновните и за съсипване на гиганта на нашата нефтохимия.

Бургас, 3 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ: Димитър Гюров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СИГНАЛНА ЗАПИСКА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА НЕПРАВОМЕРНО РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до главния прокурор на Република България и до председателя на Върховния съд.


УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД,

Настоящата Сигнална записка Ви пишем, за да доведем до знанието Ви закононарушението, което допуснаха Татяна Дончева, бивша прокурорка в Софийска градска прокуратура /СГП/, и Иглика Герасимова, бивша съдийка в Софийски градски съд /СГС/ - Фирмено отделение.

На 21 декември 1991 г. Гено Ненчев Влахов, представяйки се за първи секретар на ЦК на БКП, какъвто никога не е бил, насрочва с други изключени като него от БКП за груби нарушения на устава и за водене на фракционна и разколническа дейност конгрес за обединение на БКП с БКП /м/, но остава с пръст в уста, тъй като никой от действителните членове на ЦК на БКП и на БКП /м/ не се отзовават на провокационното му сборище. Пристигнали само изключени от БКП и от БКП /м/ към 55 души, на които взели подписите при влизането им в салона на ЦК на БПФК на ул. "Позитано" N 20, София. Когато обаче пристигналите на сборището разбират, че Гено Влахов не провежда обединителен конгрес на БКП с БКП /м/, защото не е представлявал нито едните, нито другите, към 30 души напуснали сборището с Чуде Георгиев и няколко души напуснали с Николай Христов от Сливен. По този измамнически начин Гено Влахов в грубо нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/ учредил Обновена БКП с около 20-25 души вместо с 50 души. С другите 30 души, които напуснали сборището, Чуде Георгиев образувал Българска работническа партия /БРП/, а с няколко души Николай Христов образувал БРП /к/.

Гено Ненчев Влахов по измамнически начин заведе дело N 3249/1992 г. в СГС-Фирмено отделение. Секретариатът на ЦК на БКП писмено даде възражения и до СГС и до СГП, но те не се съобразиха със сигналите. Те не допуснаха представители на БКП да изяснят истината и да предотвратят нарушението на ЗПП. Нещо повече, прокурорката Дончева и съдийката Герасимова учеха Гено Влахов как в нарушение на ЗПП да узакони беззаконията и по този нечестен начин са регистрирали ОБКП. Вие знаете кой е стоял зад гърба на Дончева и Герасимова. Тези хора са съпричастни и за регистрацията на ОБКП.

Излагайки горното, най-учтиво Ви молим да отмените решението на СГС-Фирмено отделение, и да отхвърлите регистрацията на ОБКП, защото грубо е нарушен Законът за политическите партии. Нещо повече, Гено Влахов, подучен от Дончева и Герасимова, е отишъл в Кнежа, където е събирал подписи под декларации от хора, които не са участвали в сборището на 21 декември 1991 г. в София, което може да потвърди и Мано Стоичков от Еница, Михайловградска област, член на Областния комитет на БКП в гр.Враца, от когото Гено Влахов също по измамнически начин е искал да подпише декларация, че е присъствал на учредителен конгрес за създаване на ОБКП.

Към тази измамническа маневра Гено Ненчев Влахов пристъпи, след като не успя да измами и да излъже СГС-Фирмено отделение, и СГП и да заграби чрез съда ръководството на ЦК на БКП по дело N 2809/1990 г. Моля да вземете предвид мотивите на СГС и на Върховния съд и по това дело, за да видите какъв човек е Гено Ненчев Влахов.

Ще допуснете ли Гено Ненчев Влахов да измами прокуратурата и съда и да узакони беззаконията си в грубо нарушение на ЗПП?

Ще очакваме да ни призовете като свидетели в съда, за да разобличим маневрите на закононарушителите.

София, 4 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК. Документът е приет на Учредителния конгрес на 10 декември 1990 г. в София и допълнен на Втория конгрес на 23 февруари 1991 г.


ЧЛЕН 10
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

/1/ Членовете на националния съвет са представители на регионалните организации в страната. Всяка регионална конференция избира един свой представител в съвета. Софийската регионална конференция избира трима представители. Пловдивската регионална конференция избира двама представители.

/2/ Мандатът на националния съвет е 4 години.

/3/ Националният съвет ръководи дейността на Блока между конгресите, като по-специално:

1. Провежда на дело решенията на конгреса на Блока и неговата програма.
2. Предлага политически прояви в национален мащаб.
3. Взема решения за участие на Блока в избори за централни и местни органи на властта и издига кандидати на Блока.
4. Определя позицията на Блока по отношение на политическите партии и организации.
5. Избира говорител на Блока.
6. Взема решения за образуване на фирми и фондации.
7. Свиква конференции от представители на териториалните организации.
8. Свиква редовни и извънредни конгреси.
9. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на конгреса.

/4/ Националният съвет заседава най-малко един път на два месеца. Той се свиква на заседание от председателя или по искане на поне 1/3 от членовете му. Председателят има право на вето върху решенията му, което може да се отмени с мнозинство 2/3 от членовете му.

ЧЛЕН 11
ПРЕДСЕДАТЕЛ

/1/ Председателят на Блока се избира пряко от конгреса и е по право член и председател на националния съвет и изпълнителния съвет. Срокът на мандата на председателя съвпада с този на националния съвет.

/2/ Мандатът на председателя може да бъде прекратен по негово желание и по решение на конгреса.

Мандатът на председателя или на отделни членове на изпълнителния съвет може да се променя от конгреса по реда на чл. 9, ал. 6, изр. 1.

/3/ Председателят на Блока ръководи оперативно работата на Блока, организира работата на изпълнителния съвет и националния съвет. Той представлява Блока пред всички държавни органи, организации, партии, фирми и трети лица.

ЧЛЕН 12
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

/1/ Изпълнителният съвет се избира от конгреса по предложение на председателя.

/2/ Изпълнителният съвет се състои от 7 души - председател, двама зам.-председатели, секретар, говорител и двама членове. Зам.-председателите се избират от изпълнителния съвет по предложение на председателя с обикновено мнозинство и явно гласуване.

/3/ Функциите на членовете на изпълнителния съвет се определят на първото му заседание.

/4/ Изпълнителният съвет:

1. Изпълнява решенията на конгреса и програмата на Блока.
2. Организира политически прояви.
3. Организира издаването на печатни органи и други печатни издания.
4. Утвърждава решение за създаване на организации на Блока.
5. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на конгреса и на националния съвет.
6. До образуването на национален съвет, както и когато националния съвет не заседава и се налага незабавно решение, функциите му се упражняват от изпълнителния съвет.
7. Определя възнаграждението на председателя и други длъжностни лица в Блока.

/5/ Изпълнителният съвет заседава най-малко два пъти месечно.

/6/ Изпълнителният съвет приема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите. Заседанията се смятат за редовни, ако на тях присъстват поне 4 негови членове. При нужда изпълнителният съвет може да кооптира нови свои членове, когато свикването на конгрес е невъзможно или нецелесъобразно да се извърши незабавно.

ЧЛЕН 13
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

/1/ Контролният съвет се състои от 5 членове, избрани от конгреса с мандат 4 години.

/2/ Контролният съвет избира измежду членовете си председател, който присъства или упълномощава друг член на контролния съвет да присъства на заседанията на изпълнителния съвет с право на съвещателен глас.

/3/ Контролният съвет следи за изпълненията на решенията на конгреса и на националния съвет и изпълнителния съвет, проверява финансовото състояние на Блока и следи за опазване на имуществото му, като отчита дейността си пред конгреса.

/4/ Контролният съвет може да прави предложение по въпроси от своята компетентност пред централните ръководни органи на Блока.

/5/ Контролният съвет извършва ревизии 1 път годишно и извънредно при необходимост.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


095. СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ССБ/


Учреден е на 5 август 1990 г. в София. Официално е регистриран по Закона за политическите партии на 21 май 1991 г. от Софийски градски съд.

Съюзът на собствениците в България е сдружение с идеална цел на български и чужди граждани, частни собственици на имущества и земя в България и в чужбина. Негова основна и главна задача е защитата и развитието на частнособственическите права, интереси и задължения на членуващите в съюза. Настоява със законни средства да бъде върната отнетата след 9 септември 1944 г. частна собственост на законните й стопани. Девиз на съюза е: "Трудът, частната собственост, личната инициатива и организираността - ето ключа на България към Европа!"

Ръководен орган е Националният координационен съвет.

Председател на ССБ е Димитър Панчев.

Адрес за контакти: София - 1000, ул. "Граф Игнатиев" N 2, ет. 3, ст.2, тел. 83-27-98.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

096. ДЕМОКРАТИЧЕН КРЪГ "БЪЛГАРИ ЗА РАЗУМ И НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ"

Партията е създадена по инициатива на Димитър Бутански и група негови сподвижници от град Койнаре. Официално е регистрирана по Закона за политическите партии на 30 април 1991 г. от Софийски градски съд.

Партията се бори за демократизиране на живота в страната с разумни средства и в разумни срокове, без да се стига до социални катаклизми. Тя поставя акцента върху националното самоосъзнаване и възстановяването на националната гордост на българина.

Не развива активна дейност.

Председател на партията е Димитър Бутански.

Адрес за контакти: Койнаре, ул. "Петко Петков" N 15.

/Пресслужба "Куриер"/


12:48:25
08.07.1992 година

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йодранов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова и Зоя Божкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!