9 февруари 1990

 

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 29 /47/

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ТОВА Е НОВОТО ИМЕ НА ДОСЕГАШНАТА ПАРТИЯ "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" СЪС СЕДАЛИЩЕ В СТАРА ЗАГОРА/.


РАЗНООБРАЗИЕТО И ДИНАМИКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ЯСНО ДА ЗАЯВИМ ДЪЛГОСРОЧНАТА НИ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, КОЯТО СЕГА И В БЪДЕЩЕ ЩЕ НИ РАЗЛИЧАВА ОТ ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПАРТИИ И ОТ ОНЕЗИ, КОИТО ЩЕ ВЪЗНИКНАТ В БЪДЕЩЕ. ТЯ Е: "СЪЗДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ЗАЧИТАНЕТО НА ДОСТОЙНСТВОТО И СВОБОДАТА НА ВСЕКИ ЧОВЕК Е ВИСША ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ". ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ Е ВЪЗМОЖНО, САМО АКО ПАРТИЯТА НИ УЧАСТВА И ПОСТИГНЕ ИЗБОРНА ПОБЕДА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. ТОВА Е И НАШАТА НАЙ-БЛИЗКА ЦЕЛ.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ В СЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПАРТИЯТА ВСЕ ОЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА, А ОБЩЕСТВОТО Е ОБЪРКАНО И НЕДОСТАТЪЧНО ИНФОРМИРАНО, Е ВЪЗМОЖНО САМО АКО:

1. ПАРТИЯТА СТАНЕ ЗНАЧИТЕЛНА И УВАЖАВАНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА СЪС СВОЙ СОБСТВЕН ОБЛИК. ЗА ЦЕЛТА ТРЯБВА УСКОРЕНО ДА СЕ ИЗГРАЖДА НЕЙНАТА СТРУКТУРА, А ДЕЙНОСТТА Й ДА СЕ РАЗШИРИ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА.

2. ПАРТИЯТА БЪДЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ БЛОК С ДРУГИ ПАРТИИ, ИМАЩИ СРОДНИ ПРОГРАМИ, РАЗБИРА СЕ, КАТО ЗАПАЗВА СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ.

3. ПАРТИЯТА ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ, УСТАНОВЯВА ВРЪЗКИ С ТЯХ И ОСЪЩЕСТВЯВА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО.

4. ПАРТИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ С ДРУГИ СРОДНИ ПАРТИИ ОТ РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ И УЧАСТВУВА В ТЕХНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЖИВОТ.

5. НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ И ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ДА СЬДЕЙСТВУВА ЗА ОБЩОНАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ С ЕДНА ЦЕЛ - ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.

6. ПАРТИЯТА РАЗГЪРНЕ СИЛИТЕ СИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
 - ПРИВЛИЧАНЕ НА УВАЖАВАНИ И КОМПЕТЕНТНИ ЛИЧНОСТИ И ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ ИМ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЛИСТИ ОТ ИМЕТО НА НАШАТА ПАРТИЯ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ БЛОК, НА КОЙТО СМЕ СЪУЧРЕДИТЕЛИ;
 - УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИЯ СЪСТАВ НА ПАРТИЯТА;
 - ПРОПАГАНДИРАНЕ НА ИДЕИТЕ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ЗАЕДНО С ГРАЖДАНСТВОТО ДА СЕ РАЗИСКВАТ ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩЕСТВОТО;
 - РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПРЕДИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И ПРЕДИ ВСИЧКО НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗХОД ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА;
 - ВЗЕМАНЕ НА ОТНОШЕНИЕ ПО ВСИЧКИ НАЙ-ВАЖНИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ПАРТИЯТА И СТРАНАТА;
 - РАЗИСКВАНЕ И ДИСКУТИРАНЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАШАТА ПРОГРАМА.

БЪДЕЩЕТО НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ЗАВИСИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ВСЕКИ НЕИН ЧЛЕН, ОТ КОМПЕТЕНТНОТО И СМЕЛО ЗАЩИТАВАНЕ НА НЕЙНИТЕ ИДЕЙНИ СТРЕМЛЕНИЯ. ТЕ СА ОБЩОЧОВЕШКИ, А НЕ КОНЮКТУРНИ. ЗАТОВА ВСИЧКИ НИЕ ТРЯБВА ДА ГЛЕДАМЕ С УВЕРЕНОСТ В БЪДЕЩЕТО.

СТАРА ЗАГОРА, 3.2.1990 Г.        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АПЕЛ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В СОФИЯ, ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, РЕДИЦА МИНИСТЕРСТВА И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО И ДО ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА ВЪВ ВАРНА, РАЗГРАД, ЛОВЕЧ, МИХАЙЛОВГРАД, ПЛОВДИВ, ХАСКОВО И БУРГАС.


ХИЛЯДИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПИСМА И ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ПОТВЪРДИХА ОБЩАТА ТРЕВОГА ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА НИ - УТРЕШНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

МАЙКИТЕ И БАЩИТЕ НИ ПИТАТ:

ТЕ ПИТАТ С КАКВО ДА ХРАНЯТ ДЕЦАТА СИ? ТЕ ПИТАТ ИМА ЛИ НЕОТРОВЕНИ ХРАНИ? ТЕ ПИТАТ С КАКВО ДА НАХРАНЯТ НОВОРОДЕНИТЕ? ЛЕКАРИТЕ ЗАДАВАТ СЪЩИЯ ВЪПРОС. ЖЕНИТЕ ПИТАТ КАК ДА РАЖДАТ ЗДРАВИ ДЕЦА? ТЕ ПИТАТ ЗАЩО РАЖДАТ ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ И УМСТВЕНИ НЕПОСТАТЪЦИ? ТЕ ПИТАТ ЗАЩО РАЖДАТ МЪРТВИ ДЕЦА? ТЕ ПИТАТ ЗАЩО НЕ МОГАТ ДА РАЖДАТ?

ТЕ ПИТАТ ЗАЩО СМЪРТНОСТТА ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ НА МЕСТА В БЪЛГАРИЯ СТИГА 45 НА 1000 ДЕЦА, ДОКАТО СРЕДНАТА СМЪРТНОСТ ЗА СТРАНАТА Е 11 НА 1000? /ЗА СРАВНЕНИЕ - ФИНЛАНДИЯ 5 НА 1000, ДАНИЯ 4 НА 1000 ДЕЦА/.

ТЕ ПИТАТ ЗАЩО СА ГОНЕНИ И ЗАПЛАШВАНИ, ЗАТОВА ЧЕ ПИТАТ? ТЕ ПИТАТ КАКВО ДА ДИШАТ? ТЕ ПИТАТ КАКВА ВОДА ДА ПИЯТ? ТЕ ПИТАТ... ?

ПИТАНИЯТА МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДО БЕЗКРАЙНОСТ! ТУК НЕ Е НЕОБХОДИМА КРЪГЛА МАСА! НЕОБХОДИМИ СА СПЕШНИ МЕРКИ - ПРАВИТЕЛСТВОТО БЕЗДЕЙСТВА!
--------------
НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", РАЗТРЕВОЖЕНО ЗА КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, УПОТРЕБЯВАНИ ОТ МАЛКИ ДЕЦА, МАЙКИ-КЪРМАЧКИ И БРЕМЕННИ ЖЕНИ, ИЗИСКВА ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ:

1. ДО 20 ФЕВРУАРИ ДА ОПОВЕСТЯТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, РАДИОТО И В ПРЕСАТА КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРЕДНОСТИТЕ /ВКЛЮЧИТЕЛНО РАДИОАКТИВНАТА ЗАМЪРСЕНОСТ/ ЗА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ХРАНИ И ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ЗА НАСЕЛЕНИЕТО. ДА СЕ ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТИТЕ ХРАНИ.

2. СПЕШНО ДА ОРГАНИЗИРАТ ДОСТАВКА НА ДОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ДЕТСКИ ХРАНИ И ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТИ ПРОДУКТИ - В КОНТРОЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕ ЩЕ УЧАСТВУВА И "ЕКОГЛАСНОСТ".

АКО ТОВА НЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО, НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ НА МАСОВИ МИТИНГИ В ЦЯЛАТА СТРАНА! МИТИНГЪТ ЗА СОФИЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 24.2., СЪБОТА ОТ 11 ЧАСА НА ПЛОЩАД "АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ".

ОТГОВОРНОСТТА ЗА МИТИНГИТЕ ЩЕ ПОЕМЕ НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ"

КАТО ИМА ПРЕДВИД ОСТРИЯ НЕДОСТИГ НА АДАПТИРАНИ МЛЕКА В СТРАНАТА, НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА И БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОПАСНОСТТА ТО ДА НЕ СЕ СПРАВИ С ТОЗИ ПРОБЛЕМ, "ЕКОГЛАСНОСТ" СЕ ОБРЪЩА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С МОЛБА ЗА СПЕШНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ.

ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ - НАЦИЯТА НИ Е В ОПАСНОСТ!

СОФИЯ, 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В ДИМИТРОВГРАД, АДРЕСИРАНО ДО ДЪРЖАВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА, ДО РЕДИЦА МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА, КАКТО И ДО ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРОФСЪЮЗИ.


ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС И КЪМ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ МЪЖЕ, КОИТО ИМАТ ПРЯКО ИЛИ KОСВЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОСФОРНИ ТОРОВЕ В ДИМИТРОВГРАД. ИСКАМЕ ЯСЕН И КАТЕГОРИЧЕН ОТГОВОР НА КОШМАРНИТЕ ЗА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ВЪПРОСИ:

 - В КАКВА СТЕПЕН Е РАДИОАКТИВНА ДОСТАВЯНАТА ОТ МАРОКО, ТУНИС, ЙОРДАНИЯ И ОТ ДРУГИ СТРАНИ СУРОВИНА /ФОСФОРИТ/ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНА КИСЕЛИНА И ФОСФОРНИ ТОРОВЕ В ХИМКОМБИНАТА В ДИМИТРОВГРАД?
 
- ЗАЩО У НАС НЯМА ПРАВИТЕЛСТВЕН ДОКУМЕНТ, КОЙТО ДА РЕГЛАМЕНТИРА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В ДОСТАВЯНАТА ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ СУРОВИНА И В ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ?
 
- КАКВИ КОЛИЧЕСТВА УРАН, РАДИЙ И ДРУГИ РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ СА НАТРУПАНИ ДОСЕГА В ПОЧВИТЕ, ПОДХРАНВАНИ С ФОСФОРНИ ТОРОВЕ? КАКВА Е ДИНАМИКАТА НА ТОВА НАТРУПВАНЕ ПО ГОДИНИ?

 - ИМА ЛИ ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА КОЛИЧЕСТВА УРАН И РАДИЙ В НАТРУПАНИТЕ БЛИЗО ДО ДИМИТРОВГРАД ПЛАНИНИ ОТ ФОСФОГИПС?

 - ЗАЩО У НАС НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА УРАНА ОТ СУРОВИНАТА /ФОСФОРИТ/ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО Й ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНИ ТОРОВЕ? ТАКИВА ТЕХНОЛОГИИ СЕ ПРИЛАГАТ В РАЗВИТИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ СТРАНИ.
 
 - НА КАКВА ОПАСНОСТ СА ИЗЛОЖЕНИ РАБОТНИЦИТЕ, КОИТО ТОВАРЯТ И РАЗТОВАРВАТ СУРОВИНАТА /ФОСФОРИТ/ ИЛИ СА ПРЯКО АНГАЖИРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОСФОРНИ ТОРОВЕ? БЕЗОПАСНО ЛИ Е ТОВА ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД?

РАДИОАКТИВНА ЛИ Е ПРОДУКЦИЯТА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ОТГЛЕЖДАНИ НА ПЛОЩИ, КОИТО ГОДИНИ НАРЕД СЕ ПОДХРАНВАТ С ФОСФОРНИ ТОРОВЕ? КЪДЕ, ОТ КОГО И ПО КАКВА МЕТОДИКА У НАС СЕ ИЗМЕРВА /УСТАНОВЯВА/ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ В ПОЧВИТЕ И РАСТЕНИЯТА? ПО КАКВИ КРИТЕРИИ СЕ ОЦЕНЯВА ТЯХНАТА АКТИВНОСТ И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА?

ОТГОВОР НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ПУБЛИЧНО ЧАС ПО-СКОРО. СЛЕД ОГЛАСЯВАНЕТО /В СП. "ОТЕЧЕСТВО" И В. "ДИАЛОГ"/ НА СЛУЧАЯ С КОРАБА "ХУДОЖНИК МООР", КОЙТО НЕ Е ПРИЕТ В СЪВЕТСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ЗАРАДИ ОПАСНИЯ МУ ТОВАР /МАРОКАНСКИ ФОСФОРИТ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА УРАН И РАДИЙ/, НО Е РАЗТОВАРЕН НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС, ЗА ДА СЕ ЗАДОВОЛЯТ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХИМКОМБИНАТА В ДИМИТРОВГРАД, ТРЕВОГАТА НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ НАРАСТВА ВСЕКИДНЕВНО. ОБРЕМЕНЕНИ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ НА ТЕЖКАТА И ВРЕДНА ЗА ПРИРОДНАТА СРЕДА ПРОМИШЛЕНОСТ - ХИМИЧЕСКИ КОМБИНАТ, ЦИМЕНТОВ И АЗБЕСТОЦИМЕНТОВ ЗАВОД, ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА, ПОДЗЕМЕН ВЪГЛЕДОБИВ - ТЕ ВСЕКИ МОМЕНТ МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ ЗА САМОЗАЩИТА. А ТОВА ОЗНАЧАВА БЛОКИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ФОСФОРИТ В ЗАВОДА ЗА ФОСФОРНИ ТОРОВЕ.

ТЪРПЕНИЕТО И СИЛИТЕ НА ХОРАТА, ОБРЕКЛИ СЕ ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В ДИМИТРОВГРАД СА НА ИЗЧЕРПВАНЕ.
ОЧАКВАМЕ ДА КАЖЕТЕ ИСТИНАТА, ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ФОСФОРНОТОРОВОТО ПРОИЗВОДСТВО В ХИМИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ.

ОЧАКВАМЕ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПО-НАТАТЪШНОТО РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ДИМИТРОВГРАД И СТРАНАТА.

ДИМИТРОВГРАД, 1 ФЕВРУАРИ 1990 ГОД.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА ЕКОЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ /НМЕФ/.


НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА ЕКОЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ /НМЕФ/ СЕ СЪЗДАВА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА, НЕЗАВИСИМА И ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ РАБОТИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ УСИЛИЯ В РАЗРЕШАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КРИЗА В НАШАТА СТРАНА.

КАТО СЪЗНАВА ОТГОВОРНОСТТА НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ЦЯЛОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА НАШАТА СТРАНА И ОТЧИТА ОСТРАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КРИЗА НМЕФ СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ:

1. ОБЕДИНЯВАНЕ, СПЛОТЯВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В НРБ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ХУМАНИЗИРАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ОБЩЕСТВОТО И ПРИРОДАТА.

2. ФОРМИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА И МИРОГЛЕД У МЛАДИТЕ ХОРА.

3. ДА ОТСТОЯВА ПОЗИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ПО ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

4. ДА ИЗГРАДИ ДЕЙСТВЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ МЛАДЕЖКИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ФОРМАЦИИ.

5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ И СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В ЧУЖБИНА.

6. ДА ИЗПЪЛНЯВА НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАТИВНА РОЛЯ, ДА УЧАСТВУВА И ОКАЗВА АКТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОМЯНАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГОТВЯНЕТО НА НОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТОПАНСКИ ПРОЕКТИ.

7. ДА ИЗДИГА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАВНИЩЕ И АВТОРИТЕТА НА МЛАДИТЕ ЕКОЛОЗИ.

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ МЛАДЕЖКИ ЕКОЛОГИЧНИ ФОРМАЦИИ В СТРАНАТА, КОИТО ПОДДЪРЖАТ ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НМЕФ, КОЯТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 14 ФЕВРУАРИ /СРЯДА/ 1990 Г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА "РАКОВСКИ" НА ФНТД, УЛ. "РАКОВСКИ" 108, СОФИЯ.

СОФИЯ, ЯНУАРИ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СВИЩОВ, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКОКОМПЕТЕНТНА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГР. СВИЩОВ, КОИТО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО СА НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ.

ВЪПРОС, ЗАСЯГАЩ МОРАЛА НА ОБЩЕСТВОТО Е ДАЛИ ТРЯБВА ДА ОСТАВИМ СВИЩОВСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ЖИВЕЯТ С ПРОТИВОГАЗИ ПОД ВЪЗГЛАВНИЦИТЕ, В НЕПРЕКЪСНАТ СТРАХ ОТ АВАРИЯ В СХК "СВИЛОЗА", ДА ПИЯТ ВОДА,
СЪДЪРЖАЩА ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА МАНГАН, ДА ДИШАТ ВЪЗДУХ, ОТРОВЕН ОТ СПОМЕНАТИЯ ХИМИЧЕСКИ КОМБИНАТ, ЗАСИПАНИ СЪС САЖДИ ОТ ЗАХАРНИЯ ЗАВОД ГР. ЗИМНИЧ, РУМЪНИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ НА ПРЕДИЗВИКВАЩИЯ МАСОВИ ПРОТЕСТИ СТРОЕЖ НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ И ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ИНЖ. НАБАТОВ И ГОСПОДИН ТАДЖЕР ЗА УСКОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРАВЕНО С ЦЕЛ ВЪПРОСЪТ ДА СЕ РЕШИ СИЛОВО, КАТО БЪДЕМ ПОСТАВЕНИ ПРЕД СВЪРШЕН ФАКТ.

НАСТОЯВАМЕ "НЕЗАВИСИМАТА" БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА СВАЛЯТ ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАВЕСА ОКОЛО ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СВИЩОВ И ДА ПОКАЖАТ СТАНОВИЩЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЩЕСТВЕНОСТТА И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.

СМЯТАМЕ, ЧЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГР. СВИЩОВ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕНЕБРЕГВАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО.

ИЗРАЗЯВАМЕ СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ ТЯХНОТО СВОЕВРЕМЕННО РЕШАВАНЕ ЩЕ ПРЕДПАЗИ РАЙОНА ОТ ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ.

02.02.1990 Г.        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ГРАДСКИ МИТИНГ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОРГАНИЗИРАН ОТ "ЕКОГЛАСНОСТ". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО МЕСТНОТО ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО.


НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В МИТИНГА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ КАЗАНИТЕ ОЦЕНКИ И СТАНОВИЩА ОТ ОРАТОРИТЕ. КАТО ГРАЖДАНИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И В ЧАСТНОСТ НА КВАРТАЛ "КОЛЮ ФИЧЕТО" СЧИТАМЕ, ЧЕ ИЗВЪРШЕНОТО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО И Е ЗА СМЕТКА НА МЕГАЛОМАНИЯТА НА ВЛАСТВУВАЩИТЕ В ГРАДА, КОИТО СА УПОТРЕБЯВАЛИ БЕЗОТГОВОРНО ОГРОМНИ СРЕДСТВА ЗА ПОМПОЗНИ СГРАДИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДОКАТО НАСЕЛЕНИЕТО Е ИЗПРАВЕНО ПРЕД ТЕЖКИ ЕКОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ВЛАСТТА СТРОИ ПАРТИЙНИ ДОМОВЕ, СЪВЕТИ, ВОДНИ КАСКАДИ, ПАМЕТНИЦИ, ПРОЕКТИРАТ СЕ КВАРТАЛИ И ЦЕНТРОВЕ, АВТОГАРИ И ЛЕТНИ ТЕАТРИ, ХВЪРЛЯ СЕ ТРУД НАПРАЗНО, ХАРЧАТ СЕ ПАРИ БЕЗЦЕЛНО. НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯТА РЕШИТЕЛНОСТ ЗА БЪРЗА ПРОМЯНА НА ДОСЕГА СЪЩЕСТВУВАЩАТА АВТОРИТАРНО-ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА И ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА СЕГАШНИТЕ Й СТРУКТУРИ. ЗА ТОВА НАСТОЯВАМЕ:

 - ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ИЗКАЗВАМЕ НЕДОВЕРИЕ КЪМ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: ГЕН. ПОЛК. МИТКО МИТКОВ - НА 56 ИЗБ. РАЙОН, ХРИСТО НЕЙКОВ - НА 57 ИЗБ. РАЙОН, ГЕОРГИ КАРАМАНЕВ - НА 58 ИЗБ. РАЙОН, СВЕТЛА ЦВЕТКОВА - НА 59 ИЗБ. РАЙОН. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОСЛЕДНАТА, ОСТАНАЛИТЕ НЕ СА МЕСТНИ ЖИТЕЛИ, НО ВСИЧКИ ТЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ. НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ОТЗОВАНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
 
- ПРЕД ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИЗКАЗВАМЕ НЕДОВЕРИЕ КЪМ СЕГАШНИЯ СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, ПОРАДИ НЕСПОСОБНОСТТА МУ ДА РЕШАВА РЕАЛНО ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАДА И НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕГОВАТА ОСТАВКА.

1. ДА СЕ СПРАТ ВРЕМЕННО ИЗКОПНИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ НА ЖИЛИЩНИЯ БЛОК "НАРОДНИ СЪВЕТИ", КАКТО И ТЕЗИ, ЗАПОЧНАТИ ВЪРХУ ТЕРЕНА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КВАРТАЛЕН ТЪРГОВСКИ МИКРОЦЕНТЪР НА КВ. "КОЛЮ ФИЧЕТО".

2. ДА СЕ ПРОВЕДЕ ДОПИТВАНЕ ДО ЖИВЕЕЩИТЕ В РАЙОНА НА КВАРТАЛА ЗА ВСЕКИ БЪДЕЩ ПРОЕКТ.

3. В ДВОРЕЦА НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯТ ПЛАН НА КВАРТАЛА. НЕГОВОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД КАТО ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕТО НА ЖИВЕЕЩИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ РАЙОН.

4. ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНО-БИТОВИ ОБЕКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖАЩИТЕ ДА СЕ ДОПУСКА САМО В РАЙОНИТЕ НА ВОЕННИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ.

5. КЛАСИРАНЕТО НА СЕМЕЙСТВАТА НА ВОЕННОСЛУЖАЩИТЕ ЗА ЖИЛИЩА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ОБЩИЯ РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. ДА ОТПАДНАТ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА СРОКОВЕТЕ, ПРЕЗ КОИТО ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩЕ.

6. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДА ИМАТ ПРАВО СВОБОДНО ДА КУПУВАТ И ДА ПРОДАВАТ ЖИЛИЩА.

7. ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПЛАН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА КВ. "КОЛЮ ФИЧЕТО", ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МЯСТОТО, ОТРЕДЕНО ЗА ПАРК.

8. ДА СЕ ПРОЕКТИРА И ПОСТРОИ УЧИЛИШЕ В КВАРТАЛА.

9. ВИНАТА И ОТГОВОРНОСТТА ЗА НЕДОМИСЛИЯТА В АРХИТЕКТУРНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА НОВАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е И НА АРХ. НИКОЛА НИКОЛОВ - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ГРАДА. НАСТОЯВАМЕ ДА МУ БЪДЕ ОТНЕТО ЗВАНИЕТО ЛАУРЕАТ НА ДИМИТРОВСКА НАГРАДА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА "КРЪГЛА МАСА".


ПРЕДВИД РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ДОСТОЙНО УЧАСТИЕ В СЪГРАЖДАНЕТО НА ЕДНА СЪВРЕМЕННА НАДПАРТИЙНА ТЕЛЕВИЗИЯ, НИЕ ПОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА СТРУКТУРА, ПРИ УЧАСТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 37 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА.

2. ОФИЦИАЛНО ДА СЕ ОБЯВИ ПРЕДСТОЯТ ЛИ СЪКРАЩЕНИЯ ПО ЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И АКО ПРЕДСТОЯТ, НА КАКЪВ ПРИНЦИП. ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ СЪОБРАЗЕНИ ЛИ СА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ И С ИЗРАБОТЕНАТА ПОСТОЯННА СТРУКТУРА?

3. НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ РАЗСЕКРЕТЕНИ И СТАНАТ ДОСТЪПНИ ВЕДОМСТВЕНИТЕ И ЛИЧНИТЕ ДОСИЕТА ОТ СПЕЦИАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ДИРЕКЦИЯ "КАДРИ", А САМИЯТ ОТДЕЛ - ЗАКРИТ.

4. НАСТОЯВАМЕ БЪДЕЩИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО /ИЛИ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ/ И НЕГОВИЯТ ЕКИП ДА НЕ БЪДАТ ОБВЪРЗАНИ С РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВИСШИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ.

5. НАСТОЯВАМЕ ПРИ НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ ДА БЪДЕ ВЗЕТО МНЕНИЕТО НА КОЛЕКТИВА.

6. НАСТОЯВАМЕ ЗА ОГЛАСЯВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА АКРЕДИТИРАНЕ В НАШИТЕ КОРЕСПОНДЕНТСКИ ЗАДГРАНИЧНИ БЮРА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В СТРАНАТА КОРЕСПОНДЕНТИ. ИСКАМЕ СЪЩО ТАКА РЕВИЗИЯ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА НАЗНАЧЕНИЯ.

7. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ /СБТР/ НАСТОЯВА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ГЛАВНИЯ СПЕЦИАЛИСТ ОТ ТРЗ СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ, ДОПРИНЕСЪЛ ЗА НЕДООЦЕНЯВАНЕТО И ОЩЕТЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В БТ. ТОЗИ ВЪПРОС БЕШЕ ПОСТАВЕН ВЕДНЪЖ И ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО НА РЕЖИСЬОРИТЕ И ОПЕРАТОРИТЕ.
С ТОВА ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНА ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ ЛИКВИДИРАНЕ НА ДЕЙСТВАЩАТА КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНА СИСТЕМА В БТ.

8. НАСТОЯВАМЕ ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ЗА НЕЗАБАВНО РАЗФОРМИРОВАНЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

9. НАСТОЯВАМЕ ЗА ОГЛАСЯВАНЕ ИМЕНАТА НА ИНФОРМАТОРИТЕ В СИСТЕМАТА НА 6-ТО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР, РАБОТЕЩИ В БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.

10. НАСТОЯВАМЕ ЗА СПРАВЕДЛИВО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОНДОВЕТЕ В БТ, НАСЛЕДСТВО ОТ ДОСЕГАШНИЯ ПРОФСЪЮЗ.

СОФИЯ, 5.2.1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ КОМЮНИКЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ "СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ" СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЮ ЙОРК, САЩ.


НЯКОИ ЛИЦА В НРБ НАПОСЛЕДЪК СПЕКУЛИРАТ С ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ "СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ".

ЕДНИ ПРАВЯТ ТОВА С ЦЕЛ ДА СЕ ПОКАЖАТ ЗА СЪЮЗНИЦИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО БЕ СЪЗДАДЕНА ОТ Д-Р Г.М. ДИМИТРОВ, ДИМИТЪР МАЦАНКИЕВ И ИВАН КОСТОВ ПРЕДИ БЛИЗО 49 ГОДИНИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОНАЦИСТКАТА ПОЛИТИКА НА МОНАРХА И ВОДИ БОРБА СРЕЩУ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА ОТ 1945 Г. НАСАМ. ПРЕДПОЛАГАМЕ, ЧЕ ТЕ ИМАТ НАЙ-ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ И ИМ БЛАГОДАРИМ ЗА СПРАВЕДЛИВАТА ОЦЕНКА, КОЯТО ДАВАТ НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ДРУГИ, ОБАЧЕ, ИЗПОЛЗУВАТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ С КОРИСТНИ ЦЕЛИ. В НЯКОИ СЛУЧАИ, ТЕЗИ ЛИЦА СА ИЗЛЯЗЛИ ПО СВОЯ ВОЛЯ ПРЕДИ ОКОЛО ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ РЕДИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ, РАБОТИЛИ СА ПРОТИВ НЕГО, ТА ДОРИ СА СЪЗДАВАЛИ И СВОИ ГРУПИ, ПРОТИВОПОСТАВЯЙКИ ГИ НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, А СЕГА, КОГАТО ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ОСВОБОДИТЕЛНА КАУЗА Е ПОЧТИ ВСЕОБЩО ПРИЗНАТ, СЪЩИТЕ ЛИЦА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА НЕГОВИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ, ТА ДОРИ И, В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТЕПЕНТА НА ДЕБЕЛООЧИЕТО ИМ, ЗА НЕГОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ.

ИМАЙКИ ПРЕДВИД ТЕЗИ ОПАСНИ ХОДОВЕ И ЗАГРИЖЕН ЗА ОПАЗВАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СИ, БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ "СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ" НАМИРА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИ, ЧЕ ЕДИНСТВЕН НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРЕД БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СРЕДИ И ЧУЖДИ ОФИЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МУ ИЛИ ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО, КОЙТО Е СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.

НЮ ЙОРК, САЩ, 6 ЯНУАРИ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА НА МЛАДЕЖКИЯ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /МРДС/.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

1. НАРОДОВЛАСТИЕТО Е ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ.

2. БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА.

3. ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО СЕ ОСНОВАВА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТИ ОТ СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

4. РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

5. РЕАЛНА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА.

6. ПРОПОРЦИОНАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА.

7. ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА СЕ ИЗБИРА ОТ НАРОДА.

8. ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН ОБЩЕСТВЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ МОД^Л НА УПРАВЛЕНИЕ.

9. ОБЯВЯВАМЕ СЕ ЗА МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ И ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

10.  ПАРЛАМЕНТЪТ ДА БЪДЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН.


СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО УСТРОЙСТВО

1. БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА СВОБОДНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.

2. ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДА ЗАЩИТАВАТ В РАВНА СТЕПЕН ЧАСТНАТА, КООПЕРАТИВНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.

3. РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА ДА СТАВА ЧРЕЗ ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНАТА И АКЦИОНЕРНАТА СОБСТВЕНОСТ.

4. ПОДКРЕПЯМЕ МЛАДЕЖКАТА ИНИЦИАТИВА В ЧАСТНИЯ БИЗНЕС.

5. СЪЗДАВАНЕ НА АНТИМОНОПОЛИСТИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

6. ИКОНОМИЧЕСКИ СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ДА СА СОЦИАЛНО ЗАЩИТЕНИ И ОСВОБОДЕНИ ОТ ДАНЪЦИ.


КУЛТУРА, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

1. ОБЯВЯВАМЕ СЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ В КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО.

2. НЕОБХОДИМА Е ЗАЩИТА НА НЕСТАНДАРТНОТО МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ.

3. МЛАДЕЖТА ДА ПОЛУЧАВА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЯЛ ОТ ПРОДУКТА, КОЙТО СЪЗДАВА.

4. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, НЕПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДЪРЖАВНА ТАЙНА.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/