9 януари 1991

СОФИЯ, 9 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 6 /281/

СОФИЯ, 9 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НХДП/. ПАРТИЯТА Е РЕГИСТРИРАНА ОФИЦИАЛНО НА 21 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.


1. ЩО Е НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ?

НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НХДП/ Е ИЗГРАЖДАЩА СЕ ВЪРХУ ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРИНЦИПИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ХУМАННИ И НАРОДОПОЛЕЗНИ ЦЕЛИ.

2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА, КУЛТУРНАТА И ДУХОВНАТА СИТУАЦИЯ В НАШАТА СТРАНА, КАКТО И ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА НАШИЯ НАРОД ИЗИСКВАТ ФОРМИРАНЕ НА ТАКАВА ПАРТИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ ЩЕ СЕ ЗАПЪЛНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ И ЩЕ СЕ ПОСОЧИ ЕДИН ОТ ИЗПИТАНИТЕ ВЕРНИ ПЪТИЩА ЗА ВСЕНАРОДЕН ВЪЗХОД.

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ИЗГРАЖДА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

В ОСНОВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СА ЗАЛЕГНАЛИ НЕПРЕХОДНИТЕ, ПРОВЕРЕНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ХРИСТИЯНСКАТА СОЦИОЛОГИЯ:

- ВЪРХОВНА ЦЕННОСТ НА ТОЗИ СВЯТ Е ЧОВЕКЪТ: ВСИЧКО ДРУГО Е СЪЗДАДЕНО И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА СЛУЖИ НА НЕГОВИТЕ ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ;

- В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОСНОВЕН ПРИНЦИП Е ЛЮБОВТА МЕЖДУ ХОРАТА, ИЗРАЗЕНА В НАЙ-РАЗЛИЧНИ ФОРМИ;

- ЗАЧИТАНЕ ДОСТОЙНСТВОТО НА ЛИЧНОСТТА БЕЗ ОГЛЕД НА РЕЛИГИОЗНА, ЕТНИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И КУЛТУРНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. ВСИЧКИ ХОРА СА РАВНИ ПОМЕЖДУ СИ;

- ЛИЧНАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА СВОБОДА НА ЧОВЕКА Е НЕПРИКОСНОВЕНА;

- КООРДИНИРАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТНИ ОБЩЕСТВЕНИ СТРУКТУРИ.

4. ИДЕЙНА ПРОГРАМА НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ЦЯЛАТА ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА НХДП ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА СЪГЛАСНО НЕЙНАТА ТЕОРЕТИЧНА ПРОГРАМА. ЕДИНСТВЕНО ПО ТОЗИ ПЪТ РАБОТАТА ЩЕ БЪДЕ РЕЗУЛТАТНА, ИДЕИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОДЕЛОТВОРЯВАНИ И ПАРТИЯТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СТОИ БЛИЗО ДО СВОЯ ИДЕЕН ПЪРВОИЗВОР - ХРИСТИЯНСКАТА КУЛТУРА.

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СЪЩЕСТВЕНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ И НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ СЪСТОИ В УМЕНИЕТО НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА ВНЕДРЯТ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ХРИСТИЯНСКИТЕ СОЦИАЛНИ И МОРАЛНИ ИДЕИ. РАЗБИРА СЕ, ТАЗИ РАЗЛИКА ПРИТЕЖАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ, ТЪЙ КАТО НАЙ-ЖИВИ И НАЙ-ХУМАННИ СА ТЕЗИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОГРАМИ, КОИТО СА ПРОНИКНАТИ ОТ ДУХА НА ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ.

В ТОЗИ СМИСЪЛ ВЕЧЕ Е ЯСНО, ЧЕ НДХП ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ЕДИНСТВЕНИ ПО РОДА СИ У НАС ПРОГРАМИ С ТВЪРДЕ ВИСОКИ И ОТГОВОРНИ ЦЕЛИ И С ПОМОЩТА НА ДОКАЗАЛИ СВОЯТА ПРИГОДНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ИДЕИ.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ И ХРИСТИЯНСКИЯТ АСПЕКТ НА НХДП ЩЕ ВКЛЮЧВА МНОГО ШИРОК СПЕКТЪР ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ С КОНКРЕТНО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО НАПРИМЕР:

- ИЗХОДЕН ПУНКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО;
- ПЪТИЩА И СРЕДСТВА ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ;
- ВИДОВЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЯВИ;
- СОЦИАЛНИ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ;
- ЗНАЧЕНИЕТО НА ТРУДА В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО;
- ВЗАИМОПОМОЩ МЕЖДУ ХОРАТА;
- ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА;
- СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ НА НХДП;
- ОСНОВАНИЯ ЗА НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ;
- СВЕТОВЕН ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /ХДС/ - ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ;
- КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ХДС И НХДП;
- ПОЧЕРПВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ ОТ СТРАНИ С РАЗВИТИ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ;
- ПРОСЛЕДЯВАНЕ В ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТ НА ПЪТИЩАТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ОБЩЕСТВА В ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛГИЯ, ХОЛАНДИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, АВСТРИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ И ДР;
- ФИЛОСОФСКИ, НРАВСТВЕНИ И ХРИСТИЯНСКИ ПРЕДПОСТАВКИ НА НХДП.

5. ЦЕЛИ НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ИДЕЙНАТА СТРУКТУРА, ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КУЛТУРНОТО И МОРАЛНОТО МУ РАВНИЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО-БЛИЗКИ И ПО-ДАЛЕЧНИ ЦЕЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ НХДП.

ПРИОРИТЕТНИТЕ ЦЕЛИ ЩЕ СЕ СВЕЖДАТ ДО ПОДГОТОВКА НА УСЛОВИЯ И МАТЕРИАЛ /В ТОВА ЧИСЛО И ХОРА/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. НХДП ЯСНО СЪЗНАВА ЗАКОНОМЕРНИЯ ЕВОЛЮЦИОНЕН ХОД НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НАРОДА, МЕЖДУНАРОДНАТА ОБСТАНОВКА И С ОГЛЕД НА ТОВА ЩЕ ПРИСТЪПВА КЪМ ВЪЗХОДЯЩО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.

НХДП ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА /КОГАТО ПОСЛЕДНИТЕ СА ГОТОВИ НА ТАКАВА СТЪПКА/ ЕДИНСТВЕНО ЗАРАДИ БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА НАРОДА, МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО НА СТРАНАТА.

НАЙ-ЦЕННОТО БОГАТСТВО НА БЪЛГАРИЯ Е НАРОДЪТ, А НАЙ-СВЯТОТО - ЗЕМЯТА, КОЯТО НИ ХРАНИ. СЛЕДОВАТЕЛНО ВСИЧКИ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НХДП ЩЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЕЗИ ДВА ФАКТОРА.

НХДП НЕ СЕ СТРЕМИ НА ВСЯКА ЦЕНА ДА ПРИДОБИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ;
ТЯ ЖЕЛАЕ ДА ПОМОГНЕ ТРИТЕ ВИДА ВЛАСТ - ПОЛИТИЧЕСКА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И ЗАКОНОДАТЕЛНА, ДА БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ ОТ НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ.

НХДП ЩE ПОЛОЖИ УСИЛИЯ ДА СЪЖИВИ ДУХА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДА МУ ВДЪХНЕ КУРАЖ И УВЕРЕНОСТ И ДА СЪБУДИ ВЯРАТА МУ В ДОБРОТО.
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НХДП СА ГОТОВИ В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА СЪТРУДНИЧАТ С ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ДА ВРАЖДУВАТ И ДА ВОЮВАТ СЪС СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА НХДП:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НХДП: ДРАГАН БАЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НХДП: АНТОН БАЛЕВ
СЕКРЕТАР НА НХДП: ЕВГЕНИ УЗУНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3” ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Г-Н ИВАН ДУНДАРОВ.


СЪЮЗ "ЕРА-3" ИЗРАЗЯВА СВОИТЕ ДЪЛБОКИ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОД СМЪРТТА НА Г-Н ДУНДАРОВ - РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО". СЛЕД Г-Н ГИЧЕВ ТОЙ Е ВТОРИЯТ ЛИДЕР ОТ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ, НЕУСПЯЛ ДА ВИДИ ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

ПОКЛОН ПРЕД ТРУДА И ПАМЕТТА МУ.

ГОСПОДИН ДУНДАРОВ,
ВЪЗРАСТЕН, ВИНАГИ ЛЕКО НАПРЕГНАТ, ВИНАГИ С ЕДНА МАЛКА ПАПКА ПОД РЪКА, СВОЕОБРАЗЕН, РАЗГНЕВЕН, СПОКОЕН, САМ... НА ВСЯКО СЪВЕЩАНИЕ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ТОЙ БЕШЕ ДУШАТА И ОГЪНЯТ НА СТРАСТИТЕ И СПОРОВЕТЕ, НЕ ОБИЧАШЕ ПАРАДНОСТТА И ТЪРСЕШЕ ВЕРНИЯ ИЗХОД!

ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ ГО ВИДЯХМЕ СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ НА НЯКОИ ОТ ПАРТИИТЕ, В КОЕТО БЕ ПОДКРЕПИЛ АПЕЛА ЗА ТВЪРДА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО НЕДЕМОКРАТИЧНОТО ОТНОШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УПРАВНИЦИ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНО СЪЗДАЛАТА СЕ ОПОЗИЦИЯ. БЕШЕ ЕДИН ОТ ВСИЧКИ НИ.

ТЕЛЕФОНЪТ ЗВЪНИ.
- АДВОКАТСКА КАНТОРА? Г-Н ДУНДАРОВ?
- ПОЧИНА. БЛЪСНА ГО КОЛА... НА 29 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. КРАТКО И... ЗАЩО БОГ, БИХ ПОПИТАЛ АЗ, ПРИБИРА ЕДНИ - ДОСТОЙНИ, ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ?

И ТОЗИ ВЪПРОС НЕ Е САМО МОЙ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-3":
СЛАВОМИР ЦАНКОВ

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ 1991 Г.   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МОДЕЛ ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ.


БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е В ПРОЦЕС НА ОБСЪЖДАНЕ НА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ. ТОЗИ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-ЕКСПЕДИТИВНО. БЪЛГАРИЯ СПЕШНО СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВА КОНСТИТУЦИЯ КАКТО ЗА ВЪТРЕШНИ, ТАКА И ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕЛИ.

ИЗГОТВЯНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА НЕ САМО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИН ДОКУМЕНТ. ТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО НАЙ-ВЕЧЕ ДА ИЗГРАДИ СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ. БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВЕНО ИЗМЕНИ СТАРАТА СИ КОНСТИТУЦИЯ, НО В РЕЗУЛТАТ СЕ ПОЛУЧИ ЕДИН СУРОГАТ, А НЕ ВЗАИМНООБВЪРЗАНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ. В СВОЯТА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НАЦИЯТА ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОПРЕДЕЛИ БЪДЕЩИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДА И НЕГОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО, СЪЩНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННОТО РАВЕНСТВО.

СТРАНАТА ИЗЛИЗА ОТ ЕДИН ТВЪРДЕ ДЪЛЪГ И МРАЧЕН ПЕРИОД, В КОЙТО ПРАВИТЕЛСТВОТО БЕШЕ АБСОЛЮТЕН ГОСПОДАР НА НАРОДА. ОТХВЪРЛЯЙКИ ТАЗИ ТИРАНИЯ, НАРОДЪТ СПАСИ И ПРЕДЯВИ ПРАВАТА, КОИТО СА НЕОТМЕННИ ЗА ВСЯКО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО. СЕГА ТОЙ ТРЯБВА КОНСТИТУЦИОННО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА СВЯТОСТ ЗАВИНАГИ.

И ТАКА, ПЪРВОТО И НАЙ-ВАЖНО УСЛОВИЕ Е НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ГРИЖЛИВО ДА ОГРАНИЧИ ВЛАСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДА ГАРАНТИРА СВОБОДИТЕ НА НАРОДА. ТОЗИ ДОКУМЕНТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е СТАНАЛА ЧЛЕН НА СВОБОДНИТЕ НАЦИИ В СВЕТА. МЕЖДУНАРОДНАТА РЕПУТАЦИЯ НА НАЦИЯТА ЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ, КОЕТО ЩЕ ДОНЕСЕ И МАТЕРИАЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ДРУГИТЕ СВОБОДНИ НАЦИИ ЩЕ СТАНАТ ПО-ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ СПОДЕЛЯНЕ НА СВОИТЕ РЕСУРСИ С БЪЛГАРИЯ. КОНГРЕСЪТ НА САЩ НАПРИМЕР ЧЕСТО Е ПОКАЗВАЛ СВОИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ НАЦИИ И ВЕРОЯТНО ЩЕ ПОГЛЕДНЕ БЛАГОСКЛОННО НА БЪЛГАРИЯ, КОГАТО СЕ УБЕДИ В ДЕМОКРАТИЧНОТО БЪДЕЩЕ НА НАЦИЯТА.

ЕДНА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ЗАЩИЩАВА СВОБОДИТЕ, ЩЕ ПРИВЛЕЧЕ МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ. ИНВЕСТИТОРИТЕ ИЗБЯГВАТ НАЦИИ, КОИТО КОНФИСКУВАТ СОБСТВЕНОСТТА, КОИТО СА ИКОНОМИЧЕСКИ БЕЗОТГОВОРНИ И ПОТИСКАТ ХОРАТА. ПРИ КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ НАЦИИТЕ, КОИТО СОЛИДНО ПОДСИГУРЯВАТ ЖИВОТА, СВОБОДАТА И СОБСТВЕНОСТТА, ИМАТ ГОЛЯМА ПРЕДНИНА В ПРИВЛИЧАНЕТО НА КАПИТАЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТЪРГОВИЯТА. БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ТЪРГОВСКО ПРЕДИМСТВО ПРЕД ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СИ СЪСЕДИ, АКО ПЪРВА В РЕГИОНА ПРИЕМЕ КОНСТИТУЦИЯ, ГАРАНТИРАЩА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.


ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ: РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ

ФОРМАТА И ХАРАКТЕРЪТ НА УПРАВЛЕНИЕТО СА ВАЖНА ПРЕДПОСТАВКА ПРИ ОФОРМЯНЕТО НА ЕДНА КОНСТИТУЦИЯ. СВОБОДНИТЕ НАЦИИ СЕ РАЗЛИЧАВАТ В СТРУКТУРИТЕ НА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ. ЕДНИ СА ИЗБРАЛИ ПАРЛАМЕНТАРНАТА СИСТЕМА, А ДРУГИ - СИСТЕМАТА НА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ. НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ КОНСТИТУЦИИ ВЕРОЯТНО КОМБИНИРАТ ЕЛЕМЕНТИ И ОТ ДВЕТЕ СИСТЕМИ. САЩ СА НАЦИЯТА, КОЯТО ПЪРВА СЪЗДАДЕ СИСТЕМАТА НА РАЗДЕЛЕНИЕ - ОЩЕ ПРЕЗ 1787 Г., И Я ПОДДЪРЖА НАД 200 ГОДИНИ. СПОРЕД НЕЯ НАРОДЪТ НА САЩ Е ВЪРХОВЕН В СВОЯ СУВЕРЕНИТЕТ, НО СЛЕДВА ВИНАГИ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ОТДЕЛНИТЕ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ОСНОВНИТЕ СИ ПРАВА.

ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯ Е НАЙ-ВАЖНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СЪБИТИЕ В ИСТОРИЯТА НА ЕДНА СТРАНА. ПРИ ТОЗИ ПРОЦЕС НАРОДЪТ ПРЕДОСТАВЯ СВОИТЕ ПРАВА НА ЕДИН ОРГАН, КОЙТО СЛЕД ТОВА ЩЕ МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ НАД НЕГО. НАРОДЪТ ТРЯБВА ДА Е ОСОБЕНО ВНИМАТЕЛЕН ПРИ ДАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПЪЛНОМОЩИЯ ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ: /1/ СВОБОДАТА Е НОРМАЛНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ХОРАТА; БЕЗ НЕЯ СТОЙНОСТТА НА ЖИВОТА СЕ ПОНИЖАВА; /2/ ЛИЦАТА, КОИТО СВОБОДНО УПРАЖНЯВАТ СВОЯТА СЪЗИДАТЕЛНОСТ, ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ, ДОПРИНАСЯТ НАЙ-МНОГО ЗА НАПРЕДЪКА НА ОБЩЕСТВОТО; /3/ ПРАВИТЕЛСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ВЛАСТТА СИ НЕРАЗУМНО ИЛИ ТИРАНИЧНО. ВЪПРЕКИ ТОВА МАЛКО ХОРА НЕ БИХА СЕ СЪГЛАСИЛИ С ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ИЗИСКВА ДА ЗАЩИЩАВА НАРОДА ОТ СОБСТВЕНИТЕ МУ ЕКСЦЕСИИ И ОТ ВРАЖДЕБНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНТЕРЕСИ.

ПРЕДИ 200 ГОДИНИ АМЕРИКАНЦИТЕ СЕ СБЛЪСКАХА С ДИЛЕМАТА СВОБОДА ИЛИ ВЛАСТ И ИЗБРАХА ОЧЕВИДНОТО РЕШЕНИЕ: ДА СЪЗДАДАТ УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ Е ДОСТАТЪЧНО ОВЛАСТЕНО, ЗА ДА ГИ ЗАЩИЩАВА, НО НЕ ДОСТАТЪЧНО, ЗА ДА ГИ ПОТИСКА. ТЕ ОТХВЪРЛИХА ПАРЛАМЕНТАРНАТА СИСТЕМА, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪСРЕДОТОЧАВА ПОЧТИ ЦЯЛАТА УПРАВЛЕНСКА ВЛАСТ В ЕДИН ОРГАН. АМЕРИКАНЦИТЕ СМЕТНАХА, ЧЕ КОГАТО ЕДНА НЕОГРАНИЧЕНА ВЛАСТ СЕ ДАДЕ НА КРАЛ ИЛИ ПАРЛАМЕНТ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО НА ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ, ИМА ЗНАЧИТЕЛЕН РИСК ТЯ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ТИРАНИЧНО.

ВМЕСТО ТОВА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ ИЗБРАХА СИСТЕМА, КОЯТО РАЗДЕЛЯ УПРАВЛЕНСКАТА ВЛАСТ НА ЗАКОНОДАТЕЛЕН, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН И СЪДЕБЕН СЕКТОР. АКО УПРАВЛЕНСКАТА ВЛАСТ СЕ РАЗДЕЛИ ТАКА, ЧЕ ДАДЕНА ПОЛИТИКА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА САМО ЧРЕЗ КОМБИНИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ, ПРИЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, НИТО ЕДНА ГРУПИРОВКА НЯМА ДА МОЖЕ ДА НАЛОЖИ СВОЯТА НЕСЪГЛАСУВАНА ВОЛЯ. ДЖЕЙМС МАДИСЪН - НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИЯТ ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ, НАВРЕМЕТО ПИСА: "СТРУПВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВЛАСТ - ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА, В ЕДНИ РЪЦЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА МНОГО, ИЛИ МАЛКО, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО НАСЛЕДСТВО, ЧРЕЗ САМООПРЕДЕЛЯНЕ, ИЛИ ЧРЕЗ ИЗБОРИ, МОЖЕ ДА БЪДЕ КВАЛИФИЦИРАНО КАТО НАЙ-ТОЧНАТА ДЕФИНИЦИЯ НА ТИРАНИЯТА."

В ПО-НОВИ ВРЕМЕНА УОРЪН БЪРГЪР, БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА САЩ, ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЯСНИ СИСТЕМАТА НА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ, ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

"ИЗБОРЪТ, КОЙТО СМЕ НАПРАВИЛИ В НАШАТА КОНСТИТУЦИЯ, ОБРЕМЕНЯВА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ, КОИТО ЧЕСТО ИЗГЛЕЖДАТ ТРОМАВИ, НЕЕФЕКТИВНИ И ДОРИ БЕЗРЕЗУЛТАТНИ, НО ТОЗИ ТРУДЕН ИЗБОР Е НАПРАВЕН СЪЗНАТЕЛНО ОТ ХОРА, КОИТО СА ЖИВЕЛИ ПРИ ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ПОДЛЕЖАЩИ НА АРБИТРИРАНЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ АКТОВЕ ДА СЕ ПРИЕМАТ БЕЗ ПРОВЕРКА... ПРИ ВСИЧКИ ОЧЕВИДНИ НЕДОСТАТЪЦИ КАТО ЗАБАВЯНЕ, БЕЗПОРЯДЪК И ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСКЪРБЛЕНИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ СМЕ ОТКРИЛИ ПО-ДОБЪР НАЧИН ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СВОБОДАТА ОТ ТОВА ДА ПОДЧИНИМ ВЛАСТТА НА ГРИЖЛИВО ИЗРАБОТЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВПИСАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА."

КАКТО ПРЕДПОЛАГА СЪДИЯТА БЪРГЪР, ЕДИННОТО ИЛИ ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ СВОИТЕ РЕШЕНИЯ ПО-БЪРЗО, НО ПОНЯКОГА С ЦЕНАТА НА ЛИЧНОТО СИ ДОСТОЙНСТВО И АВТОНОМИЯ. ОСВЕН ТОВА НОВАТА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ЗАСЕГА ПРИ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО СВОБОДАТА НАДДЕЛЯВА НАД ВЛАСТТА. "ЗАБАВЯНЕТО, БЕЗПОРЯДЪКЪТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСКЪРБЛЕНИЯ", КОИТО СПОМЕНАВА БЪРГЪР, СА МНОГОКРАТНО КОМПЕНСИРАНИ ОТ МАТЕРИАЛНИТЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПЛОДОВЕ НА СВОБОДАТА.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛЕНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ ВСЕКИ ОТ СЕКТОРИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ В САЩ ИМА ИЗВЕСТНА ВЛАСТ ДА ОГРАНИЧАВА ДРУГИТЕ. ЦЕЛТА Е ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОВЕРКА ПО СЪЩЕСТВО КАК СЕ УПРАЖНЯВА УПРАВЛЕНСКАТА ВЛАСТ. НАПРИМЕР СЕНАТЪТ ТРЯБВА ДА ПРИЕМА ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО НАЗНАЧАВАНЕТО НА ЛИЦА НА ВАЖНИ ПОСТОВЕ /ВКЛ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД И ДРУГИТЕ ФЕДЕРАЛНИ СЪДИИ/, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, И С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ДА ПРИЕМА СПОРАЗУМЕНИЯ, ВЕЧЕ ДОГОВОРИРАНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА. КОНГРЕСЪТ УЧРЕДЯВА СЪДИЛИЩА С ВЛАСТ, ПО-МАЛКА ОТ ТАЗИ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД И ИМА ПЪЛНОМОЩИЯ ДА КОНТРОЛИРА ПРОЦЕСИТЕ НА СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ. ПРЕЗИДЕНТЪТ ИМА ПРАВО НА ВЕТО НАД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, РАЗРАБОТВАНО ОТ КОНГРЕСА, КАТО ВЕТОТО МОЖЕ ДА СЕ ОТХВЪРЛИ С ДВЕ ТРЕТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ. ПРЕЗИДЕНТЪТ НАЗНАЧАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД И ВСИЧКИ ФЕДЕРАЛНИ СЪДИИ. КОНГРЕСЪТ ИМА ВЛАСТ ДА ОБЯВИ ВОЙНА И ДА Я ФИНАНСИРА, НО ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ Е ПРЕЗИДЕНТЪТ. НАКРАТКО, ЦЕЛТА НА КОНСТИТУЦИЯТА Е ДА РАЗСЕЕ И ДА РАЗХВЪРЛЯ ВЛАСТТА ТАКА, ЧЕ ЗА ДАДЕНА ГРУПИРОВКА ДА БЪДЕ МНОГО ТРУДНО ДА ПОСТИГНЕ СЪЩЕСТВЕНА ВЛАСТ НАД АМЕРИКАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ.

КАКТО РАЗКРИВА НОВАТА ИСТОРИЯ, ЯСНО Е, ЧЕ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНИ Е ТРУДНО ПРИ СИСТЕМАТА НА РАЗДЕЛЕНИЕ, КОЯТО СЪЩЕСТВУВА В САЩ. ПРЕЗИДЕНТЪТ ДЖОРДЖ БУШ Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА ВЕТО ЗА НАД ДЕСЕТ ВЪПРОСА, ОДОБРЕНИ ОТ КОНГРЕСА, КОЙТО НИТО ЕДИН ПЪТ НЕ УСПЯ ДА ОТХВЪРЛИ ВЕТОТО. ТАКЪВ РЕЗУЛТАТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ПРИ СИСТЕМА, В КОЯТО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И МНОЗИНСТВОТО В ПАРЛАМЕНТА ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ ЕДИН И СЪЩ УПРАВЛЕНЧЕСКИ СЕКТОР ИЛИ ЕДНА И СЪЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. В АМЕРИКАНСКАТА ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЧЕСТО СЕ Е ПРОВАЛЯЛО ПОРАДИ ПРЕЗИДЕНТСКО ВЕТО ИЛИ РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД, КОЕТО ГО Е ОТМЕНЯЛО. ВЪПРЕКИ ТОВА СИСТЕМАТА НА РАЗДЕЛЕНИЕТО РЯДКО СЕ КРИТИКУВА В САЩ. АМЕРИКАНЦИТЕ КРИТИКУВАТ ОТДЕЛНИ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЛИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, НО НЕ И РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ.

СИСТЕМАТА НА РАЗДЕЛЕНИЕТО СЕ ПРАКТИКУВА В ПОВЕЧЕТО ОТ 50-ТЕ ЩАТА НА СЪЮЗА, АКО НЕ И В ПОЧТИ ВСИЧКИ. В ОБЩИ ЛИНИИ ХОРАТА СА СЪГЛАСНИ, ЧЕ ПРАВОТО НА ВЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НАД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ВОДИ ДО ПО-ДОБРИ И ПО-СОЛИДНИ ЗАКОНИ, КАКТО НАВРЕМЕТО БЕШЕ ФОРМУЛИРАНО ОТ АЛЕКСАНДЪР ХАМИЛТЪН, ЕДИН ОТ РАННИТЕ АМЕРИКАНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ: "КОЛКОТО ПО-ЧЕСТО ДАДЕНА МЯРКА СЕ ПОДЛАГА НА ПРОУЧВАНЕ, КОЛКОТО ПО-ГОЛЯМО Е РАЗНООБРАЗИЕТО НА ГЛЕДНИТЕ ТОЧКИ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО Я ПРОУЧВАТ, ТОЛКОВА ПО-МАЛКА Е ОПАСНОСТТА ОТ ГРЕШКИТЕ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ НЕДОСТИГА НА НАДЛЕЖНО ОБСЪЖДАНЕ, ИЛИ ОТ ТЕЗИ ПОГРЕШНИ ХОДОВЕ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ПОСЛЕДВАТ ПОРАДИ ЗАРАЗАТА С НЯКАКВИ ОБЩИ ПРИСТРАСТИЯ ИЛИ ИНТЕРЕСИ. МНОГО ПО-МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЯКАКВИ ЗАСЛУЖАВАЩИ ПОРИЦАНИЕ ВЪЗГЛЕДИ ДА ИНФЕКТИРАТ ЕДНОВРЕМЕННО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДИН И СЪЩ ВЪПРОС, ОТКОЛКОТО ДА ГИ РЪКОВОДЯТ И ПОДВЕЖДАТ ПООТДЕЛНО."

РЕПРЕСИВНИ МЕРКИ ВСЕ ПАК БИХА МОГЛИ ДА ПРЕМИНАТ ПРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ СЕКТОРИ, НО КАКТО НИ УВЕРЯВА ХАМИЛТЪН, ТЕ ПО-ТРУДНО МОГАТ ДА УСПЕЯТ В СЪДЕБНИЯ СЕКТОР:

"ПЪЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДИЛИЩАТА Е ОСОБЕНО СЪЩЕСТВЕНА ПРИ ЕДНА ОГРАНИЧЕНА КОНСТИТУЦИЯ. ПОД ОГРАНИЧЕНА КОНСТИТУЦИЯ РАЗБИРАМ КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО СЪДЪРЖА НЯКОИ СПЕЦИФИЦИРАНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ;

... ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ ТАКЪВ ХАРАКТЕР НА ПРАКТИКА МОГАТ ДА СЕ ЗАПАЗЯТ САМО ЧРЕЗ КРЪГ ОТ СЪДИЛИЩА, КОИТО ДА СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ОБЯВЯВАТ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ВСИЧКИ АКТОВЕ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ДУХА НА КОНСТИТУЦИЯТА. АКО ТОВА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА, ВСЯКО СПАЗВАНЕ НА ОСОБЕНИ ПРАВА, НА ПРИВИЛЕГИИТЕ ЗА ОСОБЕНИ ПРАВА ИЛИ НА НЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ ЩЕ БЪДЕ БЕЗРЕЗУЛТАТНО."

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 9 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/.


ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЕМЕ, В КОЕТО НАШИ И ЧУЖДИ ПОЛИТИЦИ, ПАРЛАМЕНТАРИСТИ, ИКОНОМИСТИ, ОБЩЕСТВОВЕДИ И ДОРИ ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛИ НЕ САМО АНАТЕМОСВАТ, НО И ОБЯВЯВАТ КРАХА НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА, ВСЕ ПО-НАСТЪРВЕНО ПРИЗОВАВАТ КЪМ ДЕЙСТВИЯ ХОРАТА, ПАРТИИТЕ С ЛОЗУНГИ ОТ РОДА НА "ДОЛУ СОЦИАЛИЗМЪТ!", "СМЪРТ НА КОМУНИСТИТЕ И КОМУНИЗМА!", "КОМУНИСТИТЕ - В ЛОВЕЧ, БЕЛЕНЕ И СИБИР!", "НИКАКВИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ!", "НЕ ИСКАМЕ ДА УЧИМ ЗА ЧЕРВЕНИТЕ!"... НА ТАКЪВ ФОН, ПРИ ТАКАВА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ БЕ УЧРЕДЕНА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/.

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/ ЩЕ ИЗГРАЖДА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА, ОРГАНИЗАЦИОННА И ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА УЧЕНИЕТО НА МАРКС, ЕНГЕЛС И ЛЕНИН, РАЗБИРАНО НЕ КАТО ДОГМА, КАТО ЗАВЪРШЕНА ТЕОРИЯ-КАНОН, А КАТО МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАУЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА ОБЕКТИВНИТЕ ЗАКОНИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО. ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛКА НА ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО, ДОСТИГНАТО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКОТО И РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ОСОБЕНО НА ИДЕИТЕ НА Д. БЛАГОЕВ, Г. КИРКОВ И Г. ДИМИТРОВ, СЪОБРАЗЕНИ С НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В СВЕТОВНАТА И НАШАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

БКП/М/ ЩЕ ТЪРСИ СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ, РАБОТНИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ И ДРУГИТЕ ЛЕВИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ У НАС И В ЧУЖБИНА В ИМЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПРОГРЕС, ДЕМОКРАЦИЯТА, ХУМАНИЗМА, НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОБРУВАНЕТО НА НАРОДА.

БКП/М/ Е ЗА СОЦИАЛИЗЪМ И ЩЕ РАБОТИ НАЙ-АКТИВНО ЗА ОЧИСТВАНЕТО НА МАРКСИЗМА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИДЕЯ ОТ НАСЛОЕНИТЕ И НАСАЖДАНИТЕ НЕГАТИВНИ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ, ХУЛИ И ОТРИЦАНИЯ И ОСОБЕНО СПЕКУЛАЦИИТЕ И ДЕФОРМАЦИИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ИМЕТО ИЛИ ПОД БУЛОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ.

СОЦИАЛНАТА СИ ОПОРА БКП/М/ ЩЕ ТЪРСИ ПРЕДИ ВСИЧКО СРЕД ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ И ДР.

ОЦЕНЯВАЙКИ ЦЯЛОСТНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ОСОБЕНО ТЕНДЕНЦИИТЕ /ОБЕКТИВНИ, СУБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВИСТИЧНИ/ В ОПИТИТЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КРИЗАТА, БКП/М/ СЧИТА, ЧЕ ГЛАВНАТА ОПАСНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕГА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИДЕИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КАПИТАЛИЗМА У НАС, И ТО НА БАЛКАНООРИЕНТАЛСКО НИВО И ОБЕКТИВНО ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ: НЕВИЖДАНА В ИСТОРИЯТА НА СТРАНАТА ТРАЙНА БЕЗРАБОТИЦА, ОБХВАЩАЩА ПРЕДИ ВСИЧКО МЛАДОТО И ОБРАЗОВАНО ПОКОЛЕНИЕ, НЕВЕРОЯТНА ПО ОБХВАТ И С ОРИЕНТАЛСКА ЖЕСТОКОСТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА, ВОДЕЩА СЛЕД СЕБЕ СИ ДО ОБОГАТЯВАНЕ НА МИНИМАЛЕН ЕЛИТ И БЕЗГРАНИЧНО ОБЕДНЯВАНЕ НА МАСИТЕ, ОСОБЕНО НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ДНЕС. СТРАНАТА НИ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ, И ТО ЗА МНОГО ДЪЛЪГ ПЕРИОД, В ТРУДОВО-РЕСУРСЕН И СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК НА ОТДЕЛНА ИЛИ ГРУПА РАЗВИТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ, КОЕТО ЩЕ ПРЕДОПРЕДЕЛИ ИКОНОМИЧЕСКАТА, А ЧРЕЗ ТОВА И ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ НЕЗАВИСИМОСТ.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТЕЗИ ОБЕКТИВНИ ДАДЕНОСТИ, БКП/М/ ВИЖДА ГЛАВНИТЕ НАСОКИ НА СВОЯТА РАБОТА В СЛЕДНОТО:

ВЪЗРАЖДАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 0РГАНИЗАЦИ0ННАТА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА ОТ ДОЛУ ДО ГОРЕ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ПАРТИЙНИТЕ ЗВЕНА ТРЯБВА ДА ОТДЕЛЯТ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА РАБОТАТА СИ С ХОРАТА, ЗАЕТИ В МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, МЛАДЕЖИТЕ И ЖЕНИТЕ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ГОЛЯМАТА РОЛЯ, КОЯТО ИМАТ ТЕЗИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ И В ЖИВОТА НА ОБЩЕСТВОТО.

БКП/М/ ПРИЗНАВА ЕДИНСТВЕНО ВЪРХОВНОТО ПРАВО - ВИШЕГЛАСИЕТО НА НАРОДА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЛАСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО. ПРИЗНАВАЙКИ ТОЗИ ПРИНЦИП НЕ САМО НА ДУМИ, НО И НА ДЕЛО, ПАРТИЯТА ЩЕ РАБОТИ ТАКА, ЧЕ КАРДИНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВОТО КАТО НАИМЕНОВАНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА, ХАРАКТЕРА НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА, СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ВЪПРОСА ЗА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА И ДР. ДА СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМИ, А НЕ САМО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПЪК БИЛО ТО И ВЕЛИКО.

БКП/М/ Е ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНА И ДЕЙСТВЕНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗА ЗАКОННОСТ И РЕД, ЗА ОТГОВОРНОСТ И РАВЕНСТВО НА ВСИЧКИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА. ПАРТИЯТА С ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА, В РАМКИТЕ НА ЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ, ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ КАКТО НА ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ, ТАКА И НА РАЗЛИЧНИ СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПОД МАСКАТА НА НАДПАРТИЙНОСТ, НЕЗАВИСИМОСТ, ЗАКОННОСТ, ПРАВА И СВОБОДИ И ДР. НАРУШАВАТ ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЛИЧНОСТТА.

БКП/М/ ЩE РАБОТИ СЪС ЗАКОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ШИРОК, ОБЩЕСТВЕН ОТПОР, ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ДВИЖЕНИЯ, ПРОТИВОПОСТАВЯЩИ СЕ НА ПРОЯВИТЕ НА ФАШИЗМА И НЕОФАШИЗМА И НА ОПИТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИИ С ПОДОБНА ИДЕОЛОГИЯ.

ИЗРАЗЯВАЙКИ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ЧАСТ ОТ НЕДАЛЕЧНОТО МИНАЛО, ПАРТИЯТА Е ЗА ПУБЛИЧЕН И СТРОГ СЪД НА ВСИЧКИ ВИНОВНИ, ДОВЕЛИ СТРАНАТА ДО КРИЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПАРТИЙНАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ И РАНГ ПРЕДИ И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА.

БКП/М/ СЧИТА, ЧЕ "СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА" И "ТОТАЛНОТО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ" НЕ СА ЕДИНСТВЕНАТА И НАЙ-СПОЛУЧЛИВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА. ПАЗАРНИЯТ МЕХАНИЗЪМ Е НАЙ-КРАТКИЯТ И ОТНОСИТЕЛНО ЛЕСЕН ПЪТ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИКАТА, НО НЕ И ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК В ТОЗИ ПРОЦЕС. ПОРАДИ ТОВА СЪОБРАЗНО ВЪЗНИКВАЩИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ПАРТИЯТА ЩЕ ПРЕДПРИЕМА И ОРГАНИЗИРА /САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СЪЮЗ С ДРУГИ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ СДРУЖЕНИЯ/ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ТРУДОВИТЕ ХОРА ОТ ГРАДА И СЕЛОТО ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАРАСТВАЩАТА БЕЗРАБОТИЦА, ИНФЛАЦИЯТА, ЗА ЗАЩИТА НА ЖЕНСКИЯ И ДЕТСКИЯ ТРУД.

БКП/М/ ЩЕ ПОДПОМАГА МЛАДИТЕ ХОРА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО ИМ В МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ, ЩЕ ПОДКРЕПЯ БОРБАТА ИМ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД, УЧЕНИЕ, РЕШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ДР.

БКП/М/ ОПТИМАЛНО ЩЕ ВЗАИМОДЕЙСТВА И ПОДПОМАГА, СЪОБРАЗНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ, ДВИЖЕНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА, ТРУДОВАТА И УЧЕБНАТА СРЕДА.

ПРОЕКТЪТ ЗА ПРОГРАМА НА БКП/М/ ЩЕ БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДСТАВЕН НА ПАРТИЙНАТА АУДИТОРИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО МУ ОТ ПАРТИЙНИЯ КОНГРЕС.

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЦК

ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:17:19    09-01-1991