9 януари 1992

София, 9 януари 1992 година
        Брой 6 (536)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


 ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92


София, 9 януари - ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПОПОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АРХ. ХРИСТО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. КАНДИДАТУРАТА Е ИЗДИГНАТА ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. БЮЛЕТИНА -БЯЛА С ТРИ ХОРИЗОНТАЛНИ ИВИЦИ: ЧЕРНА, ЗЕЛЕНА, ЧЕРНА.


Следват биографиите на кандидатите, предизборната им платформа "Нашата партия е България! Нашето знаме - родният трибагреник" и обръщение към българските избиратели на комитета "Граждани за Попов и Генчев".


ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПОПОВ

Произхожда от стара възрожденска фамилия. Родът му е основан в 1802 г., когато пра-прадядо му поп Иван Лилов поставил началото на фамилията Поповци и основал първото "частно" училище в града. В рода му има шест поколения свещеници.

Гимназиалното образование Д. Попов завършва в родния си град Кула, а през 1950 т. - висше юридическо в СУ "Климент Охридски". Издържа се сам.

1951-1953 г. отбива военната си служба. 1954-1955 г. работи като миньор. От 1955 г. до 1971 г. работи като юрисконсулт в системата на Автомобилния транспорт. След това е избран за съдия в Софийски градски съд, на който става председател през март 1990 г.

Г-н Д. Попов е известен и уважаван правник и общественик. Автор е на повече от 1600 публикации, брошури и книги, главно на правна тематика. Един от създателите на Съюза на съдиите в България. Взел е непосредствено участие в изработването на проекти за много закони и подзаконови актове.

Предпочитани дейности и сфери извън професията: музика, литература, история. Ползва Френски и руски език.

През 1990 г. бе секретар на Централната избирателна комисия и взе участие в подготовката и провеждането на първите свободни демократични избори.

При условията на остра политическа криза, въз основа на консенсус на парламентарните политически сили и по предложение на президента на Републиката на 12 декември 1990 г. Великото народно събрание му възложи да състави Национално правителство на мирния преход към демокрация. То получи популярното название "правителство на надеждата". В условията На тежка икономическа криза, при крайна поляризация на политическите сили, инфлация, липса на горива, на хранителни стоки и такива от първа необходимост, "правителството на надеждата” постави началото на икономическата реформа, което необратимо насочи страната ни към свободното пазарно стопанство.

България бе изведена от външнополитическа изолация. Сключиха се споразумения и договори с международни институции, имащи политически, икономически и финансов характер. Постави се началото на поредица важни междудържавни споразумения. Не друг, а г-н Попов установи първите контакти с Европейската общност и Северноатлантическите структури. В Давос и Кран Монтана се осъществиха срещи със световния политически и бизнес елит. Отношенията ни с Гърция - двойно значим партньор, като съсед и като член на ЕО и НАТО, получиха нова същност и високо ниво на взаимно доверие. Бързо и правилно се реагира на динамичната обставка в съседна Югославия. Коректни и достойни бяха отговорите на опитите на чужди сили да се вместят в чисто български вътрешни проблеми. В продължение на по-малко от година то работи с изключително напрежение и изпълни обемна и сложна програма, която на практика осъществи началото на мирния преход от тоталитаризъм към демокрация. Умението на г-н Д. Попов да обединява и ръководи, независимо от пъстрия политически състав и остра конфронтация на политическите сили в парламента и извън него, му спечели популярносттаи уважението на спокоен, хладнокръвен и умерен, политически толерантен ръководител.

Като безпартиен съдия Д. Попов независимо от високия си професионализъм имаше нисък "таван" на растеж. Стана председател на Софийски градски съд едва когато започна разграждането на тоталитарната комунистическа система - от март 1990 г. Участието му в политическия живот е значително преди формирането на Клуба за гласност и демокрация. Като правен съветник на някои вестници и списания той застъпваше правни политически позиции, които в много случаи се смятаха за "ерес". Бил е и правен съветник на някои дисиденти отпреди 10 ноември 1989 г. и консултант на техните изяви.

След речите му на Оборище, в Брацигово, във Враца, на Петрова нива и други, в които той показа ясно и убедително патриотичното си виждане за нашата история, настояще и бъдеще и защити българското начало в живота на държавата и народа ни и неговото самочувствие, той стана обект на системна кампания за оклеветяване, злепоставяне и компрометиране. Тази кампания се засили твърде много след словото му в Пловдив на 6 септември 1991 г. - Деня на съединението. Неговата популярност обаче е все по-широка за неудоволствие и тревога на добре познати среди и личности. В европейските и световните политически среди Д. Попов е известен като умерен и твърд политик, интелигентен, хладнокръвен, деликатен, но решителен, и се ползва с уважение и авторитет.

Не друг, а г-н Попов и оглавяваното от него правителство първи в България осъдиха преврата в Москва през август и отказаха да проведат с авторите на преврата договорените месец преди това със законното съветско правителство преговори.

Г-н Попов не е членувал и не членува в никоя партия.

Г-н Д. Попов е женен, има две дъщери и трима внуци. Съпругата му е медицинска сестра, сега - пенсионер. Стреми се да запази семейната връзка в духа на българските традиции.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

 Арх. ХРИСТО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ

Произхожда от семейство на интелектуалци: баща - лекар, майка - учителка. Съпругата му е архитект. Има двама сина - близнаци, студенти.

Учи в Габрово и София. Завършва висше образование през 1958 г. в Университета за архитектура, строителство и геодезия - София.

Доктор е на техническите науки. Старши научен сътрудник I степен по градоустройство на големите градове.

Работи като архитект, градостроител, преподавател и учен в България, Австрия, Куба (ЮНЕСКО), Франция и др.

Виден български интелектуалец. Владее немски, английски, френски, испански и руски език.

Автор е на множество публикации в областта на архитектурата и геополитиката.

Председател е на Съюза на архитектите в България. Член е на Академичния форум за национална политика. Съпредседател е на Фондацията за опазване и развитие на християнската архитектура и изкуство. Активен член на много национални и международни структури и формации.

Арх. Христо Генчев не е членувал и не членува в никоя партия.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "НАШАТА ПАРТИЯ Е БЪЛГАРИЯ!
НАШЕТО ЗНАМЕ - РОДНИЯТ ТРИБАГРЕНИК" НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП

Родолюбието и верността към делото и заветите на тези, които създадоха България и умряха за нея, са нашето политическо верую. Нашият ангажимент е към народа. Защото ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ТРЯБВА ДА Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЦЕЛИЯ НАРОД, а не на отделните партии или групировки.

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА СПЛОТИМ СИЛИТЕ НА НАРОДА В ИМЕТО НА РОДИНАТА!

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

САМО ПАРТИЙНО НЕОБВЪРЗАН ПРЕЗИДЕНТ, КОЙТО ИМА ДОВЕРИЕТО НА НАРОДА, МОЖЕ ДА БЪДЕ СИЛЕН, ДА ГО СПЛОТЯВА И В СЕГАШНИТЕ НЕСПОКОЙНИ ДНИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ГАРАНТ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, РЕД ИСИГУРНОСТ. ЗАКОННОСТ И СПОКОЙНО ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ.

ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПОЛИТИЧЕСКОТО НИ КРЕДО.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ е основен белег на държавния политически живот. Той не се нуждае от декларативност, а от реалност.

ПО-МАЛКИТЕ ПАРТИИ СЪЩО ИМАТ КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА ПАРЛАМЕНТАРНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПРИСЪСТВИЕ. Считаме, че политическият център е жизнено необходим за България, особено сега.

НИЕ ЩЕ ЗАЩИТАВАМЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.

ВСЕКИ ГРАЖДАНИН В БЪЛГАРИЯ ИМА РАВНИ ПРАВА, СВОБОДИ И ВЪЗМОЖНОСТИ и не се нуждае от допълнителни "малцинствени права".

БЪЛГАРИЯ Е ЕДИННА ДЪРЖАВА!

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ трябва да бъде многопосочна и многовариантна, но преди всичко - СЪОБРАЗЕНА С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

НЕЗАВИСИМОСТ, НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО И ДОСТОЛЕПИЕ, РАВНОПРАВИЕ И ВЗАИМНА ИЗГОДА, ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ЗАЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРИНЦИПИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И ДОГОВОРИ - това са основните белези на външната политика на България, които ние ще отстояваме.

МИРЕН ПРЕХОД

Необходимо е процесът на мирния преход да бъде превърнат от политика, базираща се на политическо споразумение, в държавна стратегия.

НИЕ ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВАМЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО, ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО и СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ.

НЕОБХОДИМО Е УСТРОЙСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ДА СЕ ПОСТАВИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕМОКРАТИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ОБЩЕСТВОТО И ДА СЕ РАЗГРАДЯТ ОКОНЧАТЕЛНО ОНЕЗИ СТРУКТУРИ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ОПИРАШЕ ТОТАЛИТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ.

ДЕМОКРАЦИЯТА ОЗНАЧАВА ЗАКОННОСТ, РЕД, СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНОСТ.

ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ НА ЗАКОНИТЕ - ОТГОВОРНОСТ.

ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ДЕЦАТА, БОЛНИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ - СОЦИАЛНА ЗАЩИТА ИСИГУРНОСТ.

САМО ОБЩЕСТВО, ОСИГУРИЛО ПЪЛНОЦЕННО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСЕКИ СВОЙ ЧЛЕН, МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПОЛИТИЧЕСКА СВОБОДА.

В СВОЯ МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ПОКАЗВА НА СВЕТА КАКВО ОЗНАЧАВА ОТГОВОРНОСТ И СЪЗНАНИЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАЖДАНСКИ МИР, СИГУРНОСТ И ПРОМЕНИ - РАДИКАЛНИ, НО БЕЗКРЪВНИ. ТОВА ИЗДИГА МЕЖДУНАРОДНИЯ НИ ПРЕСТИЖ И ПЕЧЕЛИ УВАЖЕНИЕ! МАЛКО НАРОДИ ГО НАПРАВИХА!
ДЛЪЖНИ СМЕ ЗАРАДИ ДОБРОТО И ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДА ПРОДЪЛЖИМ ТОЗИ ПЪТ - БЕЗ СТРАДАНИЯ, КРЪВ И ЖЕРТВИ!

ВСИЧКО ТОВА Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА. ТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО САМО ОТ СИЛНА, УВЕРЕНА В СЕБЕ СИ, УВАЖАВАНА И ПОДКРЕПЯНА ОТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИКОМПЕТЕНТНА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

На България е немислима без единство и сплотяване на народа и политическите сили, без здрава национална икономика, без родолюбие и жертвоготовност за всеки неин гражданин.


ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА

Насочена към свободното пазарно стопанство, е единственият правилен път към възмогването на страната и изграждането на нова България.

Приватизацията трябва да бъде извършена по начин, който да изключи евтината разпродажба и ограбване на държавното имущество, да даде шанс на трудещите се и на работливите български граждани. Тя трябва да се провежда по начин, който да ни предпази от остри и продължителни икономически и социални кризи.

Земята е нашата майка кърмилница. Ако бъдем избрани, ние ще използваме всички законови прерогативи и моралното влияние на президентската институция за най-скорошното и справедливо връщане на земите на техните собственици. Въпросът за продажбата на земя на чужди граждани е жизненоважен за нашите народ и държава! Той не трябва да бъде решаван от Народното събрание, а от всички българи, чрез РЕФЕРЕНДУМ! Икономическата и аграрната реформа трябва да бъдат проведени така, че да осигурят възможност преди всичко за енергичните, предприемчивите и работливите българи с практичността и инициативността си да създадат система от здрави и рентабилни малки и средни стопанства и фирми. Така ще се изгради една силна и стабилна СРЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА КЛАСА, която ще осигури икономическото ни развитие.

Реформите следва същевременно да гарантират и социалния минимум, особено за по-слабите и незащитени слоеве.

Здравеопазването следва да се изгражда и функционира според международните норми за физически, психически и социално здрава личност. Ще се застъпваме за ежегодно увеличение на средствата за здравеопазването до достигане до пропорциите на развитите страни.

Реституцията на несправедливо и незаконосъобразно отнетото имущество и имоти на гражданите е процес, който трябва да съпътства приватизацията.

СИЛНАТА, СТАБИЛНА И РАЗВИВАЩА СЕ ИКОНОМИКА Е НАЙ-БЛАГОПРИЯТНА ПОЧВА ЗА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗА ИНТЕНЗИВЕН И ПОЛЗОТВОРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.


ЕКОЛОГИЯТА

Е основа на нашето биологично съществуване. Ще работим за опазване и възстановяване на нашето природно богатство.

СИНДИКАТИТЕ
НИЕ ГИ ЦЕНИМ И ПОДКРЕПЯМЕ.

ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА,

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ВЪЗХОД И РАЗВИТИЕ СА НЕВЪЗМОЖНИ БЕЗ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА "СИВОТО ВЕЩЕСТВО" НА НАЦИЯТА. Интелигенцията трябва решително да бъде привлечена в управлението, ръководството и дейността на държавата в съответствие с нейните професионални и граждански достойнства.

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

Е онази непревзимаема крепост, която през времето на робството съхрани народността, вярата, бита, душевността и жизнеността ни.

НЕВЪЗМОЖНО Е ЗДРАВО И ЖИЗНЕНО ОБЩЕСТВО БЕЗ ЗДРАВИ И ЖИЗНЕНИ СЕМЕЙСТВА!

МЛАДЕЖТА

Е надеждата и бъдещето на нацията. Дължим й особени грижи и решаване на проблемите, свързани с нейното отглеждане, образование, възпитание, професионално изграждане и личностна реализация.

РЕЛИГИЯТА

Българската православна църква беше страж и воин за род и вяра през векове на изпитания. Беше учител, вдъхновител и крепител на волята и разума, бита и душевността на народа. С кръста се раждахме и с него умирахме.

Православни, католици, юдеи, мюсюлмани или от други вероизповедания, ние всички сме деца на майка България. Нека там, където в душите на много от нас стои празнота, върнем отново Вярата. Нека тя ни дава сили, мъдрост и устойчивост. Нека нашата Вяра ни направи по-добри човеци и по-достойни граждани.

НЕКА ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДОСТОЙНО СЛУЖИМ НА БЪЛГАРИЯ!
ЗА БОГА, БРАТЯ, ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ НА КОМИТЕТА "ГРАЖДАНИ ЗА ПОПОВ И ГЕНЧЕВ"

Съотечественици, народ и страна продължават да живеят в дълбока, всеобхватна криза. Непрекъснато намалява производството, спада и без това ниският жизнен стандарт, влошава се медицинското обслужване, хиляди, предимно млади хора, продължават да напускат България.
Корупцията, престъпността, спекулата взимат застрашителни размери.

Демокрацията, която ние всички така силно желаем, означава преди всичко законност, ред, сигурност и отговорност. Решително трябва да поведем борба срещу разграбването на държавата и общественото имущество, престъпността, корупцията, спекулата, срещу ерозирането на законовия ред и морала.

Икономическата реформа трябва да гарантира социална защита и сигурност на по-слабите и незащитени слоеве на населението, особено на пенсионерите, сираците и младите семейства.

Необходими са спешни и енергични мерки за осигуряване на екологичното равновесие - основа за нашето биологично съществувание.

Ние смятаме, че възход и развитие не са възможни без участието на "сивото вещество” на нацията. На българската младеж и интелигенцията трябва да се осигурят условия за развитие и реализация - тук, в Родината.

При всеки преход възникват неизбежни икономически и други трудности. Но това, което особено ни тревожи, е все по-дълбоката морална криза и разединение, които обхващат народа ни. Нима забравихме: "Съединението прави силата!" Само единният и сплотен народ, сплав от решителност, устрем и преданост към Отечеството, е гаранция за мир, спокойствие, труд и сигурност.

Нека всички заедно, без разлика на вероизповедания и политическа принадлежност, обединени, служим на България.

Само партийно необвързани президент и вицепрезидент могат да бъдат силни и независими в сегашните неспокойни дни, да сплотят народа за изграждане на нова България. Да бъдат гаранти за гражданския мир, реди сигурност, законност и демократично развитие. Да бъдат достойни представители в международното общуване на нашия изстрадал, но горд народ. Да осигурят многопосочна и многовариантна външна политика, която да бъде съобразена преди всичко с националните ни интереси. Независимост, национално достойнство, равноправие, взаимно уважение и зачитане на международните принципи, споразумения и договори - това е политиката, от която се нуждаем.

Сега са необходими личности, които могат да съдействат за практическото и скорошно реализиране на такава вътрешна и международна политика.

Такива личности ние виждаме в лицето на г-н Димитър Попов и г-н Христо Генчев. Двама българи с международно признание, изявени професионалисти и общественици. Хора безпартийни, преди и сега, доказали политическата си толерантност. Умерени и мъдри.

Г-н Попов безспорно показа качества на обединител като ръководител на "правителството на надеждата". Това правителство доказа на целия свят какво означава отговорност и съзнание за необходимост от граждански мир. Малко народи го направиха. Това издигна международния ни престижи ни спечели всеобщо уважение. Правителството изведе страната от външнополитическата изолация. Г-н Попов установи първите контакти на високо равнище с ЕО и Северноатлантическите структури. В Давос и Кран Монтана осъществи срещи със световния политически и бизнес елит.

Г-н Попов и г-н Генчев имат здрави и привързани към българския бит и душевност семейства. Заедно с предаността си към родните традиции те са ценители на постиженията на всички народи и култури. Личности с богата ерудиция и широки интереси. Горещи привърженици на идеята за "Съюзена Европа" и за активни и взаимноизгодни отношения с всички демократични държави.

Двама българи, достойни граждани на света. В тяхно лице ние виждаме най-подходящите кандидати за президент и вицепрезидент, способни да ни обединят и достойно представят в международното общуване.

ГЛАСУВАЙКИ ЗА ТЯХ, ВИЕ ГЛАСУВАТЕ ЗА БЪГАРИЯ И НЕКА БОГ НИ ПАЗИ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 9 януари - ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР НИКОЛОВ ГОГОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ БОГДАН БОРИСОВ ЙОЦОВ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА ОТ ИМЕТО НА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП). ИЗБОРНА БЮЛЕТИНА - БЯЛА С ЧЕРНА ИВИЦА.

Следват биографиите на кандидатите и пълният текст на Обществено-политическата програма на екипа, представени от Предизборната комисия на НДП с председател Стоимир Минков.


инж. ПЕТЪР НИКОЛОВ ГОГОВ

Председателят на НДП Петър Гогов е роден през 1940 г. в София и завършва висшето си инженерно образование през 1964 г. За да разшири спектъра на образованието и квалификацията си, през 1966 г. той кандидатства с приемни изпити във Висшия икономически институт, специалност външна търговия, със западен език - английски. В общия списък на приетите студенти е класиран по успех на едно от първите места, но по лични мотиви записва специалността задочно.

През пролетта на 1970 г. е уволнен от работа по политически причини, и не виждайки смисъл да продължи своето второ висше образование, прекъсва следването си с невзети само 5 (пет) семестриални изпита, за да завърши и Висшия икономически институт.

След дълго и безплодно търсене на работа, благодарение на дипломата от първото си висше инженерно образование и университетска бележка от Висшия икономически институт за завършени 8 (осем) пълни семестъра е приет през 1971 г. за асистент-режисьор в Студия за игрални филми "Бояна".

За доказани много добри професионално-творчески способности и интелектуални качества Комитетът за култура му дава степен кинорежисьор II категория.

През 1978 г. Петър Гогов и негови съмишленици основават БАС "РАСАТЕ" (Български антикомунистически съюз), на който поради издайничество една от петорките е разкрита и през 1982 г. той е осъден по чл. 108 за антикомунизъм и по чл. 113 за антисъветизъм на 2 х 4 г. затвор строг режим (комулирана присъда), въпреки личностно ангажираната защита на колегите му.

Присъдата изтърпява в VI-ти политически отряд и в ІБ-тежък салон на Старозагорския затвор, а след излизането му от него заедно с Никола Попов и Вано Банчев през м. декември 1985 г. основава за втори път организация - "Комитет на репресираните" - на репресирани интелектуалци и безпартийни.

През периода м. декември 1985 - м. май 1989 г. е под непрекъснато наблюдение и психологически натиск от страна на репресивните органи на МВР: многократно привикван с призовки и по телефона за превантивни разговори и разпити. Офицери от VI-o управление на МВР са правили на два пъти през този период обиск в дома му.

На 21 ноември 1989 г. (Въведение Богородично - Ден на християнското семейство) Петър Гогов със своите съмшленици Попов и Банчев трансформира структурите на "Комитета на репресираните" и основава трета организация - Независима Демократична Партия - НДП.

През 1989 г. неколкократно и настойчиво съответните "държавни инстанции" му предлагат пари и задграничен паспорт за Австрия, като го уговарят да замине от страната, за да могат по този начин да го отстранят и изолират от настъпващите демократични промени в България, но той отказва да напусне Отечеството си.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 БОГДАН БОРИСОВ ЙОЦОВ

Заместник-председателят на НДП Богдан Йоцов е роден през 1932 г. в София. Той е син на литературоведа и два пъти министър на Народното просвещение в кабинетите на Богдан Филов и Добри Божилов проф. д-р Борис Йоцов - осъден на смърт и убит от "народния" съд.

Богдан Йоцов в продължение на 6 години учи в Немското училище в София, а след това в I-ва Софийска мъжка гимназия.

През 1946 г. семейството на Йоцов е изселено от София във Враца (цели 17 години - до 1963 г.), а чрез присъдата на "народния" съд им е отнето цялото движимо и недвижимо имущество.

През 1950 г. Богдан Йоцов завършва Врачанската мъжка гимназия с отличен успех и въпреки това комунистическата власт не му разрешава да продължи образованието си.

Поради тази причина той е принуден да работи 3 години в ТКЗС "Враца",след което е изпратен да отбива военната си служба в Трудови войски.

През 1956 г. му е разрешено да кандидатства във висше учебно заведение и той с конкурсни изпити е приет в Софийския университет - английска филология, но само след два месеца, поради започналото Антикомунистическо народно въстание в Унгария, Богдан Йоцов е изключен без мотиви и обяснения от Университета и без право да продължи следването си или да получи друго висше образование въпреки отличния му успех.

От 1957 г. до 1963 г. той е принуден да работи като фаянсаджия в Строителната организация във Враца, за да осигури прехраната си и успее да запише задочно Строителния техникум "Хр. Ботев" в София, който завършва през 1963 г.

След дипломирането си Богдан Йоцов постъпва на работа в "Пътни строежи" - София, където работи и досега. Отначало като технически ръководител, след това като специалист по организацията, изпълнението и ценообразуването на пътното строителство, а понастоящем работи по автоматизацията на системите за управление.

Поради произхода си Богдан Йоцов е бил непрекъснато тормозен и преследван заедно със семейството си през целия период от 1944 г. до края на 1989 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА НА ЕКИПА ПЕТЪР ГОГОВ - БОГДАН ЙОЦОВ

Нашият кандидат-президентски тандем и политическия ни екип до този момент винаги са защитавали последователно и безкомпромисно икономическите, обществено-политическите и човешките права на българските интелектуалци, на дребните и средни собственици и на всички предприемчиви и природно интелигентни българи.

Българският народ в процеса на предложената му форма на демокрация след 18 ноември 1989 г. бе умишлено, политически заблуден, така че да няма обективна информация за обществено-политическите възгледи и дейност на РЕАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ, за да бъде разединен, манипулиран и използван неговия глас в най-различни политически посоки, които не отговарят на исконните му стремежи да бъде цялостно разградена, осъдена и ликвидирана комунистическата държавно-политическа система.

Ние законодателно все още не, но политически винаги сме подкрепяли съотечествениците си, които търсят своята професионална изява и реализация в сферата на познанието и културата, на частната собственост и търговия. На своя народ, на вниманието и разума му ПРЕДЛАГАМЕ чрез нашата Обществено-политическа програма (в най-кратка форма) необходимите позиции, които ще подкрепяме и защитаваме, за да осъществим заедно с него общата за всички ни крайна цел: до края на XX век България да бъде Независима, Демократична и Преуспяваща!...


I. ДЪРЖАВНА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ
Република или монархия?...

1. Настояваме за възстановяване на първо време без гл. II-VIII на Търновската конституция с гарантираното от нея стопанско законодателство и ако е необходимо да бъдат приети осъвременени поправки и допълнения... Тя, Търновската конституция от 16 април 1879 г., осъществява реално разделяне на трите власти, а не както това е направено в натрапената ни от БСП и Отечественофронтовското Велико народно събрание на 12 юли 1991 г. НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ, в която за очи "разделянето” на трите власти е само маркирано в чл. 8!

2. Независимо от избора на българския народ: президентска република или парламентарна монархия (а не парламентарна република или конституционна монархия), ние ще настояваме за ДВУКАМАРНА законодателна власт, най-добрата форма на държавно управление, на демократично и творчески успешно законодателство, което отдавна са успели да реализират народите на САЩ, Швейцария, Германия (президентски републики) или народите на Англия, Испания, Япония (парламентарни монархии).

3. Единствено и само след възстановяването на Търновската конституция може да бъде проведен РАВНОПОСТАВЕН референдум между монархическата и републиканската идея, при една свободна волеизява на българския народ, за да бъде определена формата на държавно управление на страната - република или монархия?...

Отношението ни към новоприетата конституция и необходимата ни държавна форма на управление сме изложили по-обстойно и задълбочено в следните документи на НДП, които БТА - Пресслужба "Куриер" е публикувала "Политически анализ": от 27 март 1991 г. и "Обобщени Програмни Начала" от 19 юли 1991 г.


II. БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС


1. В световен мащаб националният въпрос никъде не е решен, а само сполучливо е ограничен с помощта на формирани и реализирани ОБЩОНАЦИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ и всеки опит във всяка държава той да бъде решен със сила е водил до трагични последствия.

2. Нашата цел е ДА ОБЕДИНИМ българската нация и поради тази причина ние винаги сме се противопоставяли на всяка политическа сила, която се е стремяла УМИШЛЕНО да разделя българската нация по най-различни признаци - религиозни, социални, етнически и др.

3. Всъщност БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС е част от ИЗТОЧНИЯ ВЪПРОС (наложен по геополитически причини) и тепърва предстои неговото решаване!... Ние ще подкрепяме активно икономическите и политическите действия на всяко правителство и на всеки парламент, чиито решения по този въпрос съвпадат с нашата Обществено-Политическа Програма (ОПП).

4. Етническите проблеми в България не са съставна част от нацоналния въпрос! ТЕ СА КОНСТИТУЦИОНЕН ПРОБЛЕМ! И тяхното решаване е задължително да бъде съобразено както с Конституцията ни, така и с общоприетите международни норми, като взаимстваме някои от начините и формите, чрез които западноевропейските държави и САЩ са ги овладяли.

5. Зачитането и защитата на интересите и на правата на всеки, който е с българско самосъзнание, независимо от местоживеенето му, както и на българските малцинства и църковни общности у нас и по света, е една от основните ни програмни цели като независими демократи от НДП, защото за нас е непреходна във времето максимата: "...Едно място ражда Левски, а друго "Караджата!..."


III. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. Външната ни политика ще ръководим единствено и винаги съобразявайки се с държавните интереси на Отечеството ни България, като развиваме взаимноизгодни отношения предимно с държави по площ и по население сходни с нашата страна, но в момента с по-добри възможности и постижения във финансово-икономическата област от нас.

2. Основната цел на външнополитическите и на финансово-икономическите ни взаимоотношения с близки и далечни страни ще бъде гарантирането на териториалната цялост на страната и на националния ни суверенитет, на базата на общо или на двустранно сътрудничество и договорености, предимно с държавите от Европейската общност, Великите сили и със страните от Балканите.

3. Ние разчитаме, че при създалата се нова политическа и стопанска обстановка в света, а също така и за успешното развитие на Европейската общност, Великите сили ще имат ЕДНО НОВО ОТНОШЕНИЕ към вековния стремеж на българския народ за Независимост, Демокрация и Просперитет на древното ни Отечество България. Един национален стремеж, който много често е бил манипулиран от външнополитически комбинации или от недобросъвестни намерения, така че този стремеж поколения български политици, поне от 120 години, да не могат напълно да осъществят!...


IV. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

1. Свобода на словото и печата.

2. Ние сме за установяване на пряка демокрация - от общините; за многопартийна обществено-политическа система; за изграждането на ДВУКАМАРНА парламентарно-демократична форма на управление в страната - имаме разработена система; и за приемането на един конструктивен, УСЪВЪРШЕНСТВАЩ политическия ни живот и конституционно защитен Закон за политическите партии (ЗПП).

3. Пълно обособяване на съдебната власт: независима, отделна и равнопоставена на изпълнителната и законодателна власти. Несменяемост на съдиите при доказан професионализъм, личностна етика и морал. Безпристрастност при осъществяване на правораздавателната дейност. Постановяване на съдебните актове само и единствено въз основа на закона и вътрешната убеденост на съда. Независим следствен апарат към системата на правосъдието и формиране на статут на съдия-следователя.

4. Един Избирателен закон трябва да осъществи ПЪЛНА РАВНОПОСТАВЕНОСТ между политическите партии и коалиции, което ще рече: предоставяне на безплатно ползване на телевизионно и радиовреме, вестници, клубове за организационна дейност в страната, както и безвъзмездно получаване на материално-технически средства, за да може ТОЗИ ЗАКОН да създаде реални условия за осъществяването на така мечтаната от българския народ многопартийна парламентарно-демократична система на управление у нас.

5. Да бъде потърсена съдебна отговорност от лицата, извършили стопански и политически престъпления, както през периода след 9 септември 1944 г., така също и през периода след 18 ноември 1989 г. - първия свободен митинг в България след 45 г. политически терор. За нас датите 10 ноември 1989 г. и 10 декември 1989 г. са подготвени по предварителен план и активно са наложени на българското общество чрез информационните ни средства, все още контролирани от комунистите и протежетата им - политическите лумпени!...

Те, посредством безрезултатен митингов антикомунизъм, измамиха българския народ и дадоха възможност на комунистическата върхушка цели 2 г. време, за да организира фирмената си политика в България и едновременно с това да успее да прехвърли валутните си средства зад граница!...

Ето защо определяме датата 10 ноември 1989 г. като ден на "дворцовия"комунистически преврат, а датата 10 декември 1989 г. като ден на овладяната чрез КС на СДС т.нар. опитомена, "конструктивна" опозиция - отгледана, организирана и направлявана от БКП-БСП и МВР.

6. Ще изискаме незабавно да се изнесе ПУБЛИЧНО цялата истина за престъпните действия на БКП (за наследница на която се самоопредели БСП) спрямо българския народ чрез цялата й 100-годишна история, белязана с клеймото на политически тероризъм, национален нихилизъм, морален, физически и духовен геноцид спрямо родовата ни памет, национално-религиозната ни култура и битови традиции. И всичко това придружено от фанатична идеологизация на обществения и стопански живот в страната, съчетана с раболепно служене на чужди икономически и политически интереси.

7. Ние застъпваме становището да настояваме да бъде бюджетно осигурена за страната ни една модерна, технически отлично снабдена и обучена войска и полиция с много добре образовано, физически представително и функционално подготвено ръководство. Българският офицер трябва да има високо самочувствие, контролирано единствено от изградената от самия него личностно-ценностна система на осъзната преданост и готовност на саможертва за народа и земята български, а не сам да се приобщава към политически идеи, цели или предложения за допълнително облагодетелстване.

Държавата е тази, която на нужното ниво е необходимо да поеме грижата за българския офицер и полицай и ние ще отстояваме решително тази нашапозиция.


V. СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
(тази, която ще подкрепяме)

1. Не можем да бъдем Независими, Демократични и Преуспяващи, ако сме бедни!... Актът за престъпно извършената национализация през 1947 г. да се обяви за нищожен с всички произтичащи от него последствия.

2. Правото на частна, лична и интелектуална собственост за нас е свещено и неприкосновено с изключение на онази собственост, която е придобита по престъпен начин от "правоимащите" и спекулантите по време на комунистическата диктатура и след 18 ноември 1989 г.

3. Ще потвърждаваме само онези закони, които дават възможност на всеки дееспособен българин, сам или чрез семейството си, да бъде притежател на средства за производство, собственик на земя или на недвижими имоти, на интелектуална собственост или акционер.

4. Селско стопанство. Безусловно връщане на земята на бившите й собственици или на наследниците им, с полагащото се обезщетение под формата на ценни книжа или други придобивки за нейното досегашно неграмотно и престъпно експлоатиране, като се използват благата, натрупани от управлявалите в страната. Оземляване от Общинските фондове на тези български граждани, които искат да обработват и могат да стопанисват дадената им земя (не притежавали по документи до 9 септември 1944 г. наследствена такава), може да бъде правилно само ако те желаят да получат земя с цел да осигурят жизненото си съществуване.

5. Да подлежат по закон на реално и подробно професионално обследване всички фирми в страната и в чужбина, създадени преди и след 18 ноември 1989 г., с неправомерно спечелен и криминално изнесен от България капитал, управляван до този момент от кадри на БКП-БСП и МВР, техни роднини, спекуланти или подставени от тях лица, в страната и зад граница, като фирмените задължения и печалбите им след обследването се подложат на счетоводно-отчетни ревизии и резултатите от тях се огласят публично, а виновните лица - санкционират.

6. Нови заеми - не!... Чужди инвестиции - да!... Но само чрез Нов закон за чуждите инвестиции, който да стимулира и гарантира вложените от други държави средства в: селското стопанство и туризма, транспорта и съобщенията, инженеринговата дейност и строителството, леката промишленост, образованието и други с осигурено активно участие и на български граждани. Новият закон за чуждестранните инвестиции да бъде взаимно обвързан и балансиран по членове и алинеи с трите основни закона: Закона за реституцията, Закона за приватизацията и Новия закон за земята.

Възстановяването на капитала от чуждите инвестиции да се постига чрез търговска реализация на продукцията, получена от вложените средства във високоефективни и с конкурентни за външния пазар производства, предимно в: хранително-вкусовата, химико-фармацевтичната, текстилната и други клонове на националната ни промишленост. Изобщо стопански дейности, в които като страна имаме природни дадености и утвърдени традиции.

7. Ние сме за неотложни и радикални промени в данъчното законодателство, които бързо да развият производителните сили чрез намаляване на данъка върху печалбата и премахване на всички косвени данъци в сферата на образованието, включително и върху производството на продукти от първа необходимост. Общо данъците за производителите да са в границите от 3% до 35% и то САМО върху печалбата.

8. Подкрепяме идеята за ограничаване на държавните дотации до необходимия за страната минимум, за да бъде гарантирана активността и развитието на предприемаческата дейност. Взаимноизгодно влагане на български и чуждестранен капитал в отбранителната промишленост при равнопоставено данъчно облагане и поощряване със закон на смесеното предприемачество. Насърчаваща чуждите инвестиции данъчна политика по отношение на определени икономически изгодни и перспективни за страната ни производства.

9. Ние сме за една модерна, ефективна кредитна система; за либерализация на валутния режим, който е част от нашата антиинфлационна програма; за митнически облекчения, насърчаващи българския производител. Кредитите с ипотека да бъдат с насърчително ниска лихва, особено за жилищното строителство и за развитието на едноличното частно, изградено на производствен принцип земеделие.

10. Ще подържаме само такъв екологичен закон, който законодателите ни са съобразили със световните стандарти за пределно допустимите емисии от вредни вещества; закон, който да е обвързан с подходяща данъчна политика (система от стимули, контрол и санкции) при провеждането му.


VI. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1. Гарантиране на онзи минимум от обществена справедливост, без който няма съзнание за обществена отговорност и личностно самочувствие.

2. Осигуряване: на добро здраве и лична безопасност; на обществено-спокойни и пълнокръвни семейни отношения; на собствен или фамилен дом; на възможности за нужното образование на децата от всяко българско семейство; на лично удовлетворяваща работа; на достатъчно свободно време за самообразование или развлечения. Пенсионерите да бъдат заслужено възнаградени и осигурени пълноценно за положения от тях в продължение на десетилетия скромен, но необходим за обществото труд.

3. Откриване на нови работни места с предвидени още в проекта средства за преквалификация на работната сила, които да се обезпечат от работодателя, активно подпомаган от държавата, е цел, която ние сме си поставили и ще отстояваме, ако получим доверието на народа ни.

4. Ние сме за частно и държавно здравеопазване с модерна материална база, гарантирана от бюджета, от работодателите или от благотворителни организации, с приоритетно развитие на профилактиката. За издигане престижа на българския лекар чрез обществено-държавните институции.

5. Ние сме за незабавното приемане на закон, закрилящ българските майки и деца, поради геноцида, на който бяхме подложени от комунистическо-болшевишката идеология в продължение на половин век, така че до шестгодишната си възраст подрастващите да се възпитават в собствения си дом или по желание на семейството (след третата година) на българска забавачница. Българските майки с три деца на законно основание да получават заплата, а времето за отглеждане на децата да се признае за трудов стаж до навършване на 18 г. на третото дете.

6. Активно ще подкрепим законите за: сираците, вдовиците и инвалидите. Ще настояваме вложителите с малки спестявания да получат по закон по-висока лихва в края на всяка календарна година, ако не са намалявали, а само са увеличавали влога си, за да бъдат справедливо възнаградени усилията им да спестяват.

7. Ще се погрижим да бъдат осигурени и тези наши съотечественици, които не могат да отговорят (по най-различни причини) на високите изисквания, наложени от времето, в което живеем.

8. Ние сме за безкомпромисна борба срещу престъпността, наркоманията, проституцията, хазарта и порнографията на законова основа.


VII. СЕМЕЙСТВО, ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ, ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА

1. Ние ще отстояваме позициите си: за нравствено пречистване и морално прераждане на българското общество; за насърчаване на брака и възпитанието на подрастващите въз основа на трите духовни стълба: СЕМЕЙСТВО, УЧИЛИЩЕ и ВЯРА; за издигане престижа на свещеника, учителя и лекаря, което изключително зависи от тяхното професионално и обществено поведение. Българският народ се нуждае от АПОСТОЛИ на духовността, каквито са СВЕЩЕНИКЪТ, УЧИТЕЛЯТ и ЛЕКАРЯТ. Те най-напред трябва да получат от обществото, а след това то може да има своите високи изисквания към тях.

2. Да възстановим здравите български традиции с признати успехи в областта на народното просвещение, вкл. творчески усилия за чистотата и развитието на българския език и в благословената от Господа, Бога наш, възрожденска дейност на българското училище, както и да подкрепим въвеждането в началното училище и на обучение по известните в цял свят наши, български народни песни, танци и детски игри е също една от целите ни.

3. Нашата позиция е, че българската наука трябва да се развива само в Унивеститетите и в Изследователските лаборатории на промишлените предприятия. Необходимостта от нов закон за защита на интелектуалната собственост, е основна за нас цел, за да бъде заслужено издигнат икономическият статус на българския учен, при доказан от него обществено-полезен резултат.

4. Поощряване на способните ученици и студенти при конкуриращи се алтернативни форми на образование. Съчетаването на умственото развитие и общественото израстване на българските младежи и девойки с физическото им възпитание, застъпено на европейско равнище в училищата и университетите на България, са също част от нашите неотменими цели.

5. Изпълнителната и законодателната власт са длъжни в най-кратък срок чрез държавния бюджет да оборудват с необходимите кабинети, лабораторни и спортни съоръжения българските училища и университети, за да се гарантира бъдещето на народа ни през следващия век, за да има България!

6. Свобода на религиозните убеждения и вероизповедания, придружена от едно необходимо уважение именно към християнската религия (православна, католическа, протестантска), която има исторически признати заслуги за оцеляването ни като народ и държава. Категорично сме за възстановяване на заграбените манастирски и църковни имоти, което ще способства действителното отделяне на църковната от държавна власт.


VIII. КЪМ НАРОДА БЪЛГАРСКИ

Членовете на нашия Политически екип и президентски тандем са кръв и плът от българския народ, когото искрено обичаме и в чиито творчески способности непредубедено вярваме.

Посвещавайки му живот и интелектуални сили в неравностойна борба с тоталитарния комунистически режим в България, много отпреди 1989 г.сме доказали, че отстояваме философски правилни и политически реални позиции, а не лични интереси.

До този момент, в продължение на трите последни години - 1989, 1990 и 1991 г., през които окончателно бе отречена комунистическата идеология като философия и практика, ние се стремяхме да бъдем онзи духовен светилник на народа си, който предупреждава и в същото време привлича всички добри воли и полезни енергии на тези, които са осъзнали собствената си човешка, национална и политическа отговорност пред Бог, Род и Отечество.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПОСТА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА ИЗБОРИ.


На 12 януари 1992 г. българският народ за пръв път ще гласува в преки избори за президент на Републиката. На синдикатите не е безразлична личността на бъдещия държавен глава, предвид неговите пълномощия съгласно действащата Конституция. Единствената кандидатура, гарантираща независимостта на президентската институция, както и необратимостта на демократичните промени в страната, за нас е кандидатурата на д-р Желю Желев. Ето защо организациите на Националния професионален съюз "Подкрепа” поддържат кандидатурите, представени от Съюза на демократичните сили.

Досегашният държавен глава допринесе за извоюване на международен престиж на страната, за установяване на принципна политика на национално съгласие, за равнопоставеност на всички политически сили и организации в обществото. Ние категорично заставаме зад обществено-политическата платформа, представена от д-р Желю Желев, на социален мир в месеците на стопанска разруха.

Призоваваме нашите членове и техните семейства да гласуват със синята бюлетина с разум и мисъл за бъдещето си, за бъдещето на своите деца и на България. Уверени сме, че изборите ще протекат в спокойна политическа обстановка и при стриктно спазване на законността.

София, 5 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕНЕРГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ИНТЕРЕС НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА.


През изминалата 1991 година социално-икономическата обстановка в страната се усложни в такива предели, зад които непосредствено е зейнала бездната на разрухата. Почти напълно е унищожена икономическата структура, без да е изграден нито един основен елемент на нова система. Производството падна под всички допустими критически граници. Селското стопанство е в бедствено положение. Напълно бяха разстроени търговските и икономическите връзки с традиционните ни партньори. Очакваните значителни кредити и инвестиции все още не са преминали българската граница. Инфлацията се увеличи на 600 на сто, а доходите на основната част на населението си останаха почти същите. Затова и консумацията на основните хранителни продукти се намали два-три пъти. Постигна ни и най-голямото социално бедствие - 500 000 безработни. Специалисти от САЩ, наблюдаващи нашата икономика, ни уверяват, че новата 1992 година ще бъде по-страшна.

Има ли в България президент, Народно събрание, правителство, които да се стъписват от тези ужасяващи факти, да сложат преграда пред дълбоката пропаст? Единствена грижа на президента, който преди две години заявяваше, че не се стреми към властта, е да си осигури нов мандат на върховната власт. Народното събрание кове един след друг политически закони против политически партии и организации, разруши камък по камък и позитивните елементи на съществуващата социално-икономическа система, а на нейно място не съгради нищо съществено и ново, което да изведе страната от дълбоката криза.

Основната грижа на правителството е да разгроми по политически причини целия стопански и държавен апарат и да го замени с изгодни и предани нему хора.

А народът, поставен под бича на бедността, безработицата, инфлацията, спекулата, невижданата по размери и жестокост престъпност, се лута в своята безизходица и в тъмнината търси спасителна Европа.

При тази все по-утежняваща се социално-икономическа обстановка една от профсъюзните централи - Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) - призовава на 8 януари 1992 година към Национална стачка.

Като се основаваме на принципите, залегнали в характера, целите и задачите на Движението за демокрация и социална справедливост, Националният съвет на Движението не може да не се солидаризира с конституционното право на трудещите се за защита на техните интереси чрез мирни стачни действия. Нужно е да се вземе под внимание и фактът, че проблемите на България не са специфично български, а става въпрос за мащабна разруха на страните от Източна Европа, които са резултат на действия, влизащи в пълно противоречие с основните принципи, залегнали в устава на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за икономическите, социалните и културните права, Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа - 1975 г., Парижката харта за нова Европа от 1990 г.

Движението за демокрация и социална справедливост се съобразява и с това, че една мащабна стачка ще доведе до огромни загуби за народното стопанство и до влошаване на социалното положение на огромната част от населението. Обективно погледнато обаче, носят вина не профсъюзите, а президентството, Народното събрание и правителството, които доведоха милиони трудови хора до социална деградация.

Ето защо ние изразяваме солидарност със справедливите искания на трудовите хора, защото правителството не оставя никаква друга възможност за защита на интересите им. Движението за демокрация и социална справедливост е сериозно обезпокоено от нарушения социален мир от страна на управляващите.

Ето защо ние се обръщаме към Народното събрание, президента и правителството да направят всичко необходимо за спиране на крайно негативните социално-икономически процеси, да изоставят политиката на "опожарена земя" и да изградят нова, ефективна, отговаряща на интересите на народа система.

Ако правителството и в бъдеще продължи да води политика, която тика страната към разруха и крах, то поема голямата отговорност за непредвидимите последици от изострилите се противоречия в обществото.

София, 7 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


09:35:29
09.01.1992 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!