9 април 1996


София, 9 април 1996 година
Брой 67 /1622/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АКАДЕМИК БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ, НАПРАВЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ НА 1 АПРИЛ 1996 ГОДИНА, ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ БОРИС ЕЛЦИН ОТ 29 МАРТ 1996 Г. В МОСКВА.

 

"Дълбоко съм изненадан и озадачен, да не казвам други но-силни думи, от това изявление. Защото със своето международно поведение, включително и с оживения диалог, провеждан с Русия на различни равнища, включително и на парламентарно, България досега не е давала и най-малък повод да се смята, че тя има някакво желание да се включи в подобни международни групировки, насочени към съживяването на една общност, в която нашата страна никога не е членувала. Вярно е, че суверенна и независима България се стреми към развитието на активни, равноправни и взаимноизгодни отношения с приятелска Русия, с която ни свързват много исторически връзки. Но това е нещо съвсем друго. Изявления от този род едва ли допринасят за добрия ход на българско-руските отношения.

Въпросните изявления не могат да поставят под съмнения основната и необратима европейска ориентация на България. Това е повод още повече да утвърдим нашата решимост за последователно осъществяване на приоритетната външнополитическа задача на България - пълноправното членство в Европейския съюз и приобщаването ни в другите европейски и евроатлантически структури.

Ще добавя само, че ако има нещо, от което в случая не съм изненадан, това е реакцията към тези изявления на българския президент и на някои политически среди. За сетен път те доказват, че за предизборни цели те са готови да изопачават политиката на правителството и на парламентарното мнозинство и да злепоставят името на България."

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЕТО НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА И БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ НОВО ФОРМИРОВАНИЕ "ОБЩНОСТ НА СУВЕРЕННИТЕ ДЪРЖАВИ".


По повод изявлението на руския президент Борис Елцин от 29 март относно възможността и България да се присъедини към новото формирование "Общност на суверенните държави", Парламентарната група на Българския бизнес блок /ПГ на БББ/ заявява:

1. Винаги сме смятали, че от гледна точка на българските национални интереси и на българския бизнес нашата страна трябва да поддържа добросъседски и взаимноизгодни отношения с всичките си съседи, да се стреми към пълноправно членство в Европейския съюз, да си върне позициите на пазарите в третия свят и особено в традиционния дългогодишен партньор - суверенните републики от бившия Съветски съюз. Приветстваме подобрението на тези отношения през последните месеци - особено след срещата на министрите от Европейския съюз в Торино и след посещението на премиера Виденов в Москва.

2. Категорично защищаваме становището, че България е и трябва да остане суверенна държава, която не бива да се превръща в част от каквото и да е друго държавно образувание. Смятаме, че в думите на президента Елиин се съдържа, макар и само като намек, определено подценяване на пълната самостоятелност на България да взема сама решения по въпроси на външната политика. Дали ще ставаме членове на НАТО, Европейския съюз, дали ще участваме в Черноморската икономическа зона или други съюзи и обединения, може да решава само Народното събрание, желателно в условията на национален консенсус. Всяка външна намеса, откъдето и да идва тя, е крайно нежелателна.

3. Категорично възразяваме толкова важни въпроси да се използват от отделни лица и политически сили в започналата президентска избирателна кампания с откровено демагогски намерения. Интересите на българския народ трябва да стоят над дребните сметки.

4. Предлагаме Народното събрание с участието на всички парламентарни групи да състави и одобри принципно и достойно становище по повод изявлението на президента Елцин.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОАЛИЦИЯТА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗА ИЗДИГАНЕТО ОТ ИМЕТО НА КОАЛИЦИЯТА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Днес, 2 април 1996 година, Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ и Генералното бюро на Демократическата партия /ДП/ на свое съвместно заседание, и в изпълнение на решенията на Върховния съюзен съвет на БЗНС от 24 март 1996 г. и на Върховния партиен съвет на ДП от 30 март 1996 г. издигат от името на коалицията Народен съюз - БЗНС, Демократическа партия кандидатурата на д-р Желю Желев за президент на Република България.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН СЪЮЗ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС: Анастасия Димитрова-Мозер

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН СЪЮЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: Стефан Д. Савов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ЗА ПОЗЕМЛЕНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА /СОФИЯ, 22-24 МАРТ 1996 ГОДИНА/.


Пет години след като започна поземлената реформа у нас, едва около 15% от собствениците са получили документи за притежаваната от тях земеделска земя. В това време останалите бивши социалистически страни отдавна са приключили с поземлената реформа и са преминали към пазарни отношения в селското стопанство. Вината за провала на възстановяването на собствеността върху полските имоти лежи върху законодателната и изпълнителната власт, които не осигуриха подходяща нормативна уредба и оперативно ръководство за бързо връщане на земята на собствениците. Последиците от това престъпно нехайство са катастрофални за българското земеделие - добивите от растениевъдството спаднаха почти наполовина, животните намаляха недопустимо, загубихме външните си пазари и почнахме да внасяме масово земеделска продукция.

За да се изправи на крака българското земеделие, нужен е нов модел за възстановяване на собствеността върху земеделските имоти по най-бърз, прост и евтин начин, като за целта се привлекат и заинтересованите притежатели на земя във всяко населено място, където земеразделянето не е приключило. Опитите на някои политически сили да възстановят компрометираните ТКЗС или пък да създадат дребни фермери с разпокъсани маломерни ниви обрича на гибел българското земеделие. Затова незабавно трябва да се предприемат необходимите законодателни мерки за уедряване и модернизация на селското стопанство. Ето защо Народното събрание трябва да гласува незабавно закона за арендата.

Само най-бързи мерки за преминаване към съвременно пазарно земеделие ще спрат разрухата на село, ще осигурят хляб и фураж и ще ни спасят от глад.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НИКОЛА БАЛТОВ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СИМЕОН ВТОРИ ДА ПРИЗНАЕ ЗАКОННОСТТА НА РЕФЕРЕНДУМА ОТ 1946 ГОДИНА И РЕЗУЛТАТА ОТ НЕГО ЗА РЕДОВЕН И ДА НЕ ПРАВИ ОЦЕНКИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


Националното ръководство на Българския национален фронт /БНФ/ е упълномощено да направи следната декларация във връзка с изказването на правителствения говорител г-н Никола Балтов, прочетено по Българското национално радио на 29 март т.г.
Искането на Министерския съвет Н.В. Симеон Втори да признае законността на референдума от 1946 г. и резултата му като редовен и да не прави оценки за политическото положение в страната като условия за връщането му в България е неправилно, противоконституционно, несъобразно и крайно опасно. То показва страха на управляващата партия от българския цар и всявайки страх и омраза сред народа, допринася за по-нататъшното поляризиране на политическата обстановка.

Н.В. Симеон Втори се радва на уникален статут. Той е пълноправен български гражданин и като такъв има всички права, дадени му по рождение и съгласно действащата конституция, а същевременно според голяма част от българите той е все още нашият законен монарх. За народа ни и неговите последователи няма противоречие. Този негов специален статут е фактически признат и от правителството с отзоваването на посланика в Мадрид Михаил Петков, затова че е поканил Симеон Втори на приема в посолството по случай 3 март 1996 г. Ако правителството действително е уверено, че царят е само "обикновен гражданин", т.е. частно лице, не биха се взели толкова бързи и крути мерки по отношение на г-н Петков. На управляващите е добре известна и популярността на Н.В. Симеон Втори сред народа - впрочем многократно изтъквана в редицата обществени проучвания през последните шест години.

Н.В. Симеон Втори е популярен като личност, със своите ценни и досега неизползвани качества на политик, дипломат и държавник, особено в сравнение с личностите на тези, които понастоящем обитават политическото пространство. Но той е главно оценяван от народа ни като символ на Отечеството и като въплъщение на българските традиции, идеали и въжделения: все неща, които явно продължават да са непонятни за голямото мнозинство от съвременните ни политици.

София, 31 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНФ:

Д-р Никола Алтънков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОМИТЕТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - ПЛЕВЕН, ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до председателя на парламента и до председателите на парламентарните групи в 37-то Народно събрание, до президента и Министерския съвет, и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Имайки предвид предстоящите президентски избори, с най-голяма отговорност ние поставяме следния проблем.

Отчитайки сериозността и отговорността на държавния глава - като институция, сме принудени да настояваме Народното събрание /НС/ да приеме текст, с който се задължават кандидатите за президент да представят медицинско удостоверение относно психическото си състояние. Ненормално и несериозно е един кандидат за президент да не представя пред Централната избирателна комисия /ЦИК/ такова удостоверение, като се има предвид, че такова се изисква и от кандидатите за шофьор, които возят по четири /4/ човека, а президентът "вози" 8 000 000 нация.

Принудени сме да настояваме за гореизложеното, имайки предвид, че печално известният Жорж Ганчев /известен на обществеността още като Георги Петрушев/ открито заявява, че ще се кандидатира на президентските избори. Още през 1994-1995 г. почти всички всекидневници публикуваха медицинското удостоверение на същото лице, от което е видно, че лицето страда от психиатричното заболяване циклофрения, което вече го прави обществено опасен и невменяем според разпоредбите на действащото законодателство.
Господа, отново заявяваме, че се отнасяме с най-голяма сериозност към проблема и Ви молим за същото.

Нека не допускаме България да се превърне в един голям цирк, а може би и в нещо много по-сериозно и трагично.

Плевен, 11 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Савов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР: Александър Канджов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ДЪРЖАВА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА С ИМЕТО НА МАКЕДОНИЯ. Комитетът е учреден на 21 февруари; председател - Вениамин Терзиев.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От няколко години насам между Гърция и Македония се води истинска война относно искането на Гърция Македония да се откаже от своите държавни символи и от името си. Стигна се дотам, че гръцката държава използва силови средства, като наложи икономическо ембарго спрямо Македония, с което й причини огромни загуби.

Накрая, с натиска на своето икономическо влияние като страна - член на Северноатлантическия пакт, принуди икономически слабата и военно несигурна Македония да се откаже от своите държавни символи. Ембаргото бе вдигнато, но въпросът за името на страната остана да се решава при бъдещите преговори.

Нашата държава и цялата ни общественост беше мълчалив регистратор и наблюдател на събитията, като че този въпрос не засяга и нас. В този тон бе и поведението на средствата за масова информация, които не намериха време и място в страниците на вестниците и радио- и телевизионните емисии да засегнат този въпрос, да заемат позиция в защита на необходимостта от запазване на името Македония, такова, каквото историята ни го е оставила. В същото време гръцките средства за масово информиране единодушно подкрепят претенциите на своето правителство, нападайки остро македонската държава. На практика се оказа, че македонската държава и братското ни население не получиха каквато и да е подкрепа от нашата общественост, от самата държава, нито пък от съвестта на нацията - средствата за масова информация. Изоставени в борбата си с гръцката държава!

Ние подехме инициативата за изграждане на обществен орган със задача да предизвикаме активизиране ролята на българската общественост и държава, както и на масмедиите при решаване на въпроса с името на Македония. Съображенията ни за това се свеждат до следното:

На българска територия живее население - бежанци от Македония, което надхвърля един милион души. За тези хора не е безразлично какво име в бъдеще ще носи тяхната родна земя. Освен това една част от географската територия на България, намираща се в юго-западната й част с територия повече от 6500 кв. км и население около 400 000 души, от много векове се нарича Македония като отлика от Добруджа, Тракия и Мизия. На тези хора не им е безразлично как ще се нарича за в бъдеще земята отвъд Огражден. Македония е жива част от българската история, от нея започва Българското възраждане. Всичко това налага гласно да бъде изказана позицията на българската държава - за запазване историческото име на областта и оттам - и на държавата Македония. При отстояване на това становище няма опасност да бъдем упрекнати, че се вмесваме в чужд суверинет, нито че вземаме страна в спор между чужди държави. Този въпрос засяга пряко и нашата страна, и нашата - на всички, историческа съвест. Бъдните поколения няма да ни простят безразличието.

При отстояване на това становище най-силната подкрепа могат и трябва да окажат средствата за масова информация. Те трябва да са двигателят и стимулаторът на общественото мнение по този изключително важен и наш, национален въпрос.

Нашето и Вашето участие в решаване на проблема с името на Македония ще съдейства за уреждане по мирен път на конфликта между Гърция и Македония. Това ще има изключително благоприятен ефект върху чувствата и настроенията на българското население в Македония. То трябва да разбере, че българският народ и българската държава стоят зад него в добро и зло, в падение и възход.

Убедени сме, че ще се съгласите с нас, че трябва да се обединим в усилията си да помогнем на нашите братя в Република Македония, за да продължим гордо да носим името българи.

София, 4 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА 27-28 МАРТ В СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТЕСТНАТА АКЦИЯ НА МИНЬОРИТЕ ВЪВ ВЪГЛЕДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.


След като анализира обстойно причините, довели до протестната акция в българския въгледобив и като отчете безпрецедентната кампания срещу справедливия протест на миньорите и наложената в електронните и печатни медии цензура,

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА "ПОДКРЕПА" декларира:

1. Солидаризира се напълно с миньорите от българския въгледобив и техните справедливи синдикални искания.

2. Остро протестира срещу опитите за манипулация на общественото мнение и инсинуациите, че отдавна планираното и подготвяно от правителството увеличение на цените на електро- и топлоенергията е свързано с миньорската стачка.

3. Надигащото се социално недоволство е логичен резултат от управленските грешки, некомпетентност и обхваналата всички етапи на властта корупция.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ:

д-р Константин Тренчев,
президент на КТ "Подкрепа"

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА 27-28 МАРТ 1996 ГОДИНА В СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" СРЕЩУ НАРЕДБА 43 НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 13 НОЕМВРИ 1995 ГОДИНА.


Конфедеративният съвет на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" се присъединява към справедливия протест на Медицинска федерация срещу Наредба N 43 на Министерството на здравеопазването от 13 ноември 1995 г. за трудоустрояването на имунологично положителните медицински специалисти, работещи с кръв и биологични течности чрез едностранна промяна на трудовите им правоотношения без взаимно съгласие.

Хаосът в българското здравеопазване, липсата на закон за охрана на труда, хроничното недофинансиране, липсата на елементарни лични предпазни средства, неприлагането на тестуване за хоспитализираните и изследвани доболнично болни и други обричат тази високорискова група специалисти на професионално заразяване.

Подкрепяме искането на Медицинската федерация "Подкрепа" диагностицирането на вирусоносителство на хепатит и други кръвнопреносими инфекции при медицинските специалисти да се счита за трудова злополука и на потърпевшите да се изплаща еднократна парична компенсация, както при заразените по аналогичен начин хемофилици - 120 средни брутни заплати.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА КЛУБ "СОЛИТОН” НА РЕАКЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЯТА НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА.


Политиката на Русия напоследък все повече прилича на сценарий от крими. И като всяко модерно крими има всичко. Има порно. Има хазарт. Има екшън. Ето цяла седмица "лидери" на страни от т.нар. "бивш социалистически лагер" се държат като ощипани преводачки. Щипе ги Боря - позастарял мераклия. Помагат и неговите конкуренти. На практика се получава нещо като покер. Играчите нямат нищо в ръцете си, но непрекъснато наддават, за да не покажат картите си. Зюганов обявява за невалиден акта за разтуряне на СССР. Боря в сутрешния си махмурлук подготвя три указа - за разгонване на Думата, за забрана на компартията на Русия и за отлагане на президентските избори, но поизтрезнял малко, отново се включва в играта и наддава - започва създаването на СССР-2! Зюганов приветства Боря, че изпълнява програмата-максимум на компартията, а той - Боря, обладан от комарджийска треска, вдига още мизата. Заповядайте, братя българи, при нас! В играта се включват и първоаприлските шегаджии, които залагат на Зюганов - Думата подготвя документи за възстановяване на Варшавския договор. Тази зловеща шега вади от равновесие единствено чехите. Те все пак са се поотскубнали малко от руския мечок. На другите им е все едно и "загряват" шегата.

Какво става всъщност. Шега, майтап!? Майтап на голо д... не става, отдавна знае българинът, но в случая са валидни и други поговорки. Крими-порното достига до критичната си точка. Всички очакват поредната жертва на Джак Изкормвана!

Елементарно, Уотсън! Нека помислим заедно.

Да вземем за пример България. България загуби суверенитет "на девети". Тя изчезна от политическата карта на света. Това не бе тайна. Всички го знаеха. В замяна на това получихме "привилегията" да строим комунизма. "На десети" България отхвърли комунизма. Започна епична борба за демокрация и суверенитет. За шест години "строителите на нова България" смаяха света. Унищожиха не само комунизма, но и държавата. Два милиона и половина пенсионери са подложени на систематично изтребление. Петстотин хиляди млади хора напуснаха страната. Раждаемостта драстично намалява. Страната е пред демографска катастрофа. Баламите, които останаха, живеят със сто долара средна месечна заплата при цени по-високи от Европа и Америка. Индустрията и селското стопанство работят, за да пълнят джобовете на шепа хайдуци, представящи се за "цвета на нацията". Възможностите на грубата и цинична медийна пропаганда напълно се изчерпиха. Политическата марионетна сцена фалира. Всички вкупом се обвиняват едни други. Никой не поема отговорност. Да продължавам ли? И Боря реши да помогне. Ощипа ги, а те се разквичаха като недоклани прасета. Втурнаха се да си вдигат рейтинга:
- Не на СССР-2!
- Ние сме суверенна държава!
- Какви са тези тайни сделки?
- В България има цензура!
- Приемайте ни по-бързо в НАТО!
- На митинга суверенна България!
- Не на съветската окупация!

Елементарно, г-да патриотари! Суверенитет не се извоюва с крясъци. Суверенитет не може да има там, където няма държава! Не е много трудно да се досетим, че тайно палите по една свещица за здравето на "Барис Николаевич". Да ви е жив и здрав!

София, 2 април /не е първоаприлска/ 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ "СОЛИТОН":

Иван Ценов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КОЛЕКТИВА НА ДЪРЖАВНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА "СВЕТА АНА" ПО ПОВОД УБИЙСТВОТО НА 22 МАРТ 1996 ГОДИНА НА ИВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ, СИН НА ЛЕКАРИ ОТ СЪЩАТА БОЛНИЦА, С ИСКАНЕ ДА СЕ ОТМЕНИ МОРАТОРИУМЪТ ЗА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ. Писмото е адресирано и до средства за масово осведомяване.


На 22 март, деня на първа пролет, злодейска ръка уби Ивелин Александров. Скрит зад блиндирана врата, подстрекаван от жена си, в присъствието на децата си, Васил Костов хладнокръвно се прицели през шпионката и със първия изстрел прониза сърцето на двадесетгодишния Ивко. Останалите два куршума извергът беше приготвил за брат му. Отиде си двадесетгодишното момче на нашите колеги Мими и Стоян, попари ги най-страшната човешка мъка на този свят. Жестоко е, че Мими и Стоян - прекрасните лекари, спасявали десетки човешки живота, не можаха да опазят най-ценното - живота на чедото си. Страшна е мъката ви, родители, но ние, вашите колеги, сме с вас в трудния час. Вече никой и нищо не може да върне Ивко. Но ние, живите, не може да стоим безучастни, трябва да ни чуят! Никой от нас не е застрахован, че утре няма да се случи на неговото дете или на него. Хора, опомнете се! Какво става в тази държава?! Какво сърце трябва да носиш да знаеш, че зад вратата ти са двете съседски деца и с пълен разум, спокойно и подло, да се прицелиш и да ги убиеш! Това не може да направи човешко същество! Това е пъклено дело на изчадие, на изрод, на сатана! А възмездие трябва да има! Най-малко ние, хората в бели престилки, чиито дни и нощи минават в борба за спасяване на живота, имаме право да викаме "смърт"! Ние искаме справедливо наказание!

Господа управници на България - депутати, министри, полицаи, докога ще се правите на слепи и глухи! Криете се зад дебелите стени на вашите кабинети, зад тъмните стъкла на скъпите лимунизини, движите се с бодигардове - а ние, обикновените хора, какво да правим? Да гледаме как убиват децата ни, изнасилват майките ни, ограбват домовете ни? Вие ли не знаете какво става по улиците? Къде са вашите закони? Къде е вашето правосъдие? Какво да искаме - нали убиецът беше един от вас! И той ли утре като стотиците убийци ще бъде пуснат срещу нищожна сума и ще си живее живота?!

Хора, нищо стойностно ли не остана в душите ни, че навсякъде и във всичко най-могъщи са парите и властта? Ще допуснем ли Дони да остане самотен? Стига сме се страхували! Престъпността няма цвят! Трябва да се надигнем всички заедно! Няма какво повече да губим! Искаме от господа законодателите отмяна на мораториума за смъртното наказание! Искаме закони, които да наказват справедливо!

Почивай в мир, скъпо дете!

Уважаеми господин главен прокурор,
Персоналът на болницата ни настоява спешно да предприемете необходимите компетентни действия, така че престъпникът да получи полагащото му се по закон справедливо възмездие!

София, 29 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
08.04.1996 г.


Лили Томова - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!