9 март 1993

София, 9 март 1993 година
        Брой 46 /833/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОАЛИЦИЯТА.


Националният координационен комитет на Движение "Гражданска инициатива” в Съюза на демократичните сили /НКК на ДГИ-СДС/ на съвещание, проведено на 6 март 1993 г. в София във връзка с предстоящата Национална конференция на СДС, взе следните решения:

1. Категорично подкрепя настоящото ръководство на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ и неговия председател Филип Димитров.

2. Осъжда политиката на правителството на проф.Беров, както и позицията на онези депутати от СДС, които го доведоха на власт в разрез със собствения си политически статут. Отказва подкрепата си на това правителство и ще работи за предсрочни парламентарни избори, в резултат на които СДС да поеме отново управлението на страната. Чрез своите структури ще започне незабавно подготовката на такива избори и призовава за същото останалите организации в коалицията. В името на тази цел се обявява за контакти с политическите съюзници извън СДС, както и за парламентарни и извънпарламентарни средства, които да включват стачен и електорален натиск, но не и чрез КТ "Подкрепа".

3. Възприема като правилна преценката на НКС на СДС, че за редица действия, извършени в ущърб на СДС, президентът на страната и бивш лидер на коалицията е загубил доверието на синия електорат. Не изразява интересите на своя електорат и парламентарната група на ДПС.

4. Приема настоящия коалиционен статут на СДС, третиращ представителството на отделните партии и организации на принципа "една партия - един глас". Препоръчва в този статут, както и в правилника на парламентарната група на СДС да залегнат промени, които да гарантират изпълнението на политическата воля на СДС от страна на парламентарната му група.

5. Настоява НКС на СДС да изработи във вид на концепция стратегия за успешното прилагане на политическите и правни средства за връщането на СДС на власт, без това да изключва в подходящ момент и напускането на Народното събрание от парламентарната група на СДС.

6. Обявява се против раздорите в СДС и за неговото консолидиране в името на изброените по-горе принципи.

София, 6 март 1993 г.

СЕКРЕТАР НА НКК НА ДГИ-СДС:
        Николай Шопов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.


Коалиция "Царство България" е обезпокоена от засилващата се политическа и икономическа криза, в резултат на която по-голямата част от българското население се оказа под допустимата граница на определения социален минимум. Правителството на проф. Беров се опитва да оправдае антисоциалната си политика с наследството, което му е оставено от предишното правителство. Наивно е да се мисли, че такъв подход ще даде положителен резултат, тъй като за всеки трезвомислещ български гражданин е пределно ясно по какъв начин и с помощта на кои политически сили това правителство беше избрано. На практика се получи една уникална ситуация - политическата сила Съюз на демократичните сили /СДС/, която успя да спечели изборите през октомври 1991 година и за която гласуваха близо 2 милиона от българските избиратели плюс още два милиона избиратели, които нямат свои представители в парламента, в момента са длъжни да се съобразяват с едно парламентарно мнозинство, съставено от Българската социалистическа партия /БСП/ и Движението за права и свободи /ДПС/, зад което стоят близо 2 милиона избиратели. Нещо повече - и част от депутатите, избрани със синята бюлетина, откровено преминаха в редиците на прокомунистическата парламентарна коалиция, с което утвърдиха нейния монопол. Естествено, при наличието на такава ситуация в страната Коалиция "Царство България" не може да остане безучастна. Нашата коалиция неведнъж е заявявала открито, че с помощта на всички законни средства ще се бори за възстановяване на демократичните традиции, ценности и историческа памет, гарантирани от свещената за всеки българин Търновска конституция. Ние смятаме, че СДС не е изчерпал своите възможности и е в състояние да се противопостави на поредния заговор, насочен срещу демокрацията в България и реалната смяна на системата. Коалиция "Царство България" ще подкрепя всички действия на СДС, които не противоречат на нашата Програма и Статут и съответстват на въжделенията и стремежите на българина за необратими реформи, гарантиращи един нормален социален статус.

София, 25 февруари 1993 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ":

Маргарит Мицев

Иван Едисонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ВЪВ ВРЪЗКА С КОЩУНСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧЕСТВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


След кощунството с паметта на Левски целият народ стана свидетел на още по-грозно дело.

Няма на света друга държава и друга власт, които биха допуснали честването на Националния празник, изпълнението на химна, споменаването на най-светлите имена на героите да става под непрекъснати освирквания и вулгарни викове. Определени политици подкрепящи ги фанатици и лумпени преминаха всички допустими граници.

Ние, офицерите и сержантите от запаса, които цял живот сме войници и чиято професия е защитата на Родината, най-добре знаем на какво са способни безнравствените хора, хората, които оскверняват най-съкровеното - саможертвата на героите, националния химн, бойното знаме и войнишкия ритуал. Тези хора, и изпълнителите, и вдъхновителите, в бойна обстановка най-често стигат до измяна на Родината.

Сега, когато на Балканите обстановката е взривоопасна и народът трябва да е готов за защита на суверенитета и териториалната цялост на България, стореното е провокация с изключително опасни последици.

Господа държавни ръководители, ние сме командири на войскови подразделения, части и съединения, които ще водим в бой, и искаме стабилност, сигурност на фронта и здрав тил. Това, което стана на 19 февруари 1993 г. пред Паметника на Васил Левски и на 3 март - Националният празник, е позор за цялата ни нация.

Ние настояваме държавните органи да потърсят отговорност от виновните и да вземат необходимите мерки да не се повтарят никога подобни действия. Те нямат нищо общо с демокрацията, с културата, с човешките добродетели и с националното достойнство. Те уронват престижа на държавата и народа ни. Тук нямат място никакви оправдания и всякакви мерки са законни.

София, 4 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 6 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ.


Живеем в застрашен и саморазпадащ се свят, все по-отчуждени от природата, а следователно и от собствената си автентичност. Жизнената ни среда все повече се превръща в изкуствена черупка, зад която закърнява чувството за индивидуалност и взаимообвързаност с Вселената; в утилитарна сфера, която подхранва нашия егоизъм, нашата плахост и ранимост. Материалистичното и прагматично светоусещане, което все още владее днешния ден, вижда във всичко онова, което ни заобикаля - в онова, без което не можем - във въздуха, водата, почвата, идеите, истините, чувствата, взаимната съпричастност, - само обект на потребление, само нещо, което може да бъде взето, изконсумирано, изчерпано и захвърлено.

Трагизмът на нашия духовен и обществен живот се състои в това, че този консумативен нагон се е превърнал в житейска философия и че в изтощителния и изтощен свят на съществуваща отчужденост ерзацът е взел връх над автентичността. Така, както наглата и хищна експлоатация на природните дадености е заменила чувството за общност и съкровена обвързаност между човека и природата, така и стените са заменили хоризонта, автентичното преживяване е заменено със стереотипни визи[и?], които преживяваме пред синия екран, истината се подменя с пропагандни лъжи, големите обществени и социални идеи - с плитка и пошла демагогия.

Всичко това замърсява, изхабява и опорочава нашия свят, превръща радостта от живота в досада, лишава погледа ни от перспективите на идеалното и съзнанието ни - от мъдростта на всеобхватното и осмислящата обвързаност между минало, настояще и бъдеще, вкарва ни в мелницата на издребнялото и убийствено ежедневие. Нашите усилия да спасим себе си, своите деца и природата са парализирани от липсата на проникновено, философски вдълбочено и индивидуално обагрено вникване във взаимоотношенията между индивида и неговите ближни, между духовния, социалния и материалния свят, от липсата на пълна и навременна информация и интерпертация за опасностите, застрашаващи всичко, което гарантира нашето просъществуване и съхранява човешката ни автентичност: природата, истината, перспективата на социалните, морални и философски идеи.

"ЕКОГЛАСНОСТ" възстава срещу тази тотална подмяна. За нас думата "екология" крие многозначен и универсален смисъл, ние говорим както за чиста природна среда, така и за екология на духа, за екология в политиката и морала. За нас са еднакво важни както опазването на окръжаващия ни природен свят, така и пречистването на човешките взаимоотношения, морала, идеите, политиката, социума. Ние жадуваме за чистота и автентичност, която да обхваща както човешкото битие, така и човешкото съзнание. Това е и причината, поради която нашата дейност има не само природозащитни, но и политически, социални и философски измерения.

Ние ясно съзнаваме, че нашият обществен живот е все още твърде стагниран, изкривен и примитивен, че в неговата основа все още стои фактът, че различните социални групи нямат еднакво участие в процеса на вземане на решенията, които определят цялостното обществено развитие. Нещо повече: степента на отговорно участие във вземането на решенията за всеки индивид е обратно пропорционална на степента, в която той понася вредното въздействие на екологичните, морални и идейни замърсители.

Живеем в страна, притежаваща антиекологична икономика с остарели технологии, нискоефективни или липсващи пречиствателни съоръжения, с ниска технологична култура, недалновидно планиране и управление, безотговорно разпиляване и пренасочване на оскъдните и без това средства, отделяни за опазването и възпроизводството на природната среда. И живеем в страна, в която задкулисните политически манипулации, вездесъщата демагогия и партизанския егоизъм в същата степен застрашават политическия и обществен живот.

Решаването на все по-задълбочаващите се екологични проблеми е в ръцете на тясно специализирани професионалисти или на управници, които не са специалисти. Тяхната дейност не се познава добре и още по-малко подлежи на контрол от страна на обществеността. Заинтересованите ведомства-монополисти разполагат с апарат, който минава като валяк и над природната среда, и над общественото мнение, и над фактически символичните санкции от страна на държавните природозащитни органи. Това налага необходимостта от публичен контрол над икономическата и екологическа политика.

Политическият и обществен живот е осквернен от професионални демагози и реваншистки настроени политици, от агентурни сценарии и дезинформиращи масмедии. Живеем в силно деформирано социално и политическо пространство, в което истината бива подменяна с удобна за вчерашните и днешни властници лъжа, в което политическият театър придобива все по-отчетлив марионетен характер, в което липсата на стабилност и възможността за задкулисни манипулации и партизански политически сделки крие опасността от реставрация на стария авторитарен режим в нови форми. Това предполага нови измерения и нова актуалност на понятието "гласност".

Като изхождат от необходимостта и неоспоримото право на всеки български гражданин да живее в природна среда, която не застрашава неговото здраве и живот, както и от правото на всеки да търси и намира истината във всички аспекти на политиката, социалния живот и морала, ние, участниците в Националното движение "ЕКОГЛАСНОСТ", сме решени да обединим своите усилия за ефективна защита на природата, както и за радикална смяна на тоталитарната система, довела до екологична трагедия и национална катастрофа с грандоманската си икономическа политика. Ние ще положим всички усилия и за постигане на реална човешка автентичност в осквернения и осакатен от идеологически спекулации и насилствена унификация социум, за гарантиране на нравствена чистота и съпричастност в човешките взаимоотношения. "ЕКОГЛАСНОСТ" се надява да бъде морален гарант и коректив в борбата на всички демократични сили за окончателното разпадане на тоталитарната система на комунизма, за по-добро и по-достойно материално и духовно бъдеще на България. Като основно стратегическо средство в тази борба ние ще използваме пълната гласност за посегателствата върху природната среда, за демагогията, фалшификациите и егоизма в политиката и социалния живот. За нас тази гласност е безусловно необходимото условие за всенароден контрол върху всички процеси в посттоталитарната държава, върху физически, социално и морално вредните аспекти в нейната икономика, политика и обществен живот.

Въз основа на тази си позиция "ЕКОГЛАСНОСТ" издига следните програмни искания:

* пълна гласност за замърсяванията на въздуха, водите, почвата, хранителните продукти. Информация за структурата на замърсяванията по съответните параметри и региони. Разкриване на източниците на замърсяване и осигуряване на възможност за независими експертизи;

* разсекретяване на всички секретни данни, засягащи пряко или косвено здравето на хората и състоянието на жизнената среда;

* пълна и незабавна информация за местата на съхранение и използване на радиоактивни вещества и радиоактивни отпадъци и своевременна информация за всяка вътрешна или международна стъпка, която предприема България в областта на атомната енергетика. Преориентиране на българската икономика към енергоспестяващи технологии и производства. Мораториум върху строежа на нови ядрени централи и постепенно закриване на изхабените и морално девалвирали енергоблокове в АЕЦ "Козлодуй".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ОБЕДИНЕНИЯ РОМСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПОДПИСАНИЯ ОТ СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА РАВНОПРАВНОТО УЧАСТИЕ НА МАЛЦИНСТВАТА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ, СОЦИАЛНИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНИТЕ, В КОИТО ЖИВЕЯТ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България и до председателя на Министерския съвет.


На свое разширено заседание Централното ръководство на Обединен ромски съюз /ОРС/ обсъди подписания от страните-членки на Съвета на Европа "Допълнителен протокол към Европейската конвенция за правата на човека...", регламентиращ и равноправното участие на малцинствата в политическия, икономическия, социалния и културния живот на своите страни.

Отчитайки неблагоприятната политическа обстановка на Балканите, породена на междуетническа основа, Обединен ромски съюз е обезпокоен от нарастващия национализъм на българите, отразен в изследването на "Галъп интернешънъл" от 13 февруари 1993 г. Оказва се, че България чувствително изостава и спрямо другите бивши социалистически страни в решаването на ромските проблеми.

Обединен ромски съюз настоява за ясно изразени, действени позиции на парламента, президента, правителството и политическите сили по отношение на "Допълнителния протокол..." на Съвета на Европа.

Обединен ромски съюз е с членовете на Българската делегация, подписали протокола. Считаме, че неотложна стъпка по пътя ни към Европа е окончателното приемане на този международен документ.

Обединен ромски съюз, като организация, която отстоява правата на рома, ще се бори за реализиране на решенията, взети от Съвета на Европа.

Подкрепяме идеята за създаване на Комитет по етническите въпроси към правителството. Тази идея ръководството на ОРС бе развило пред президента на страната ни д-р Желев, тя бе подета и от членове на парламента.

ОРС настоява за равнопоставено участие на ромски представители при изработване програмата и организационната структура на комитета.

София, 20 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Отчитайки възникналото напрежение след извършените кадрови промени в ръководството на Българската национална телевизия /БНТ/;

Загрижен от злоупотребите с името на "Подкрепа" от заинтересовани групи и лица;

Отстоявайки независимостта на БНТ,

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ЗАЯВЯВА:

1. Формира работна група, която да проучи сигналите за извършени и продължаващи нарушения на трудовото законодателство в телевизията.

2. Категорично протестира срещу спекулативното използване на името "Подкрепа" в полза на политически каузи.

3. Предупреждава, че настоящите и бъдещи структурни промени следва да бъдат съгласувани със синдикалните членове.

4. Настоява пред Народното събрание за приоритетно приемане на закон за националната телевизия и радио.

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": Олег Чулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: -
СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЕНЕРГЕТИКА" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИТЕ ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ЕНЕРГЕТИКАТА


1. Структурни промени в Комитета по енергетика са необходими.

2. Целесъобразно е приемането на проекта, предвиждащ създаването на Агенция по въгледобива /или Минна агенция/, като отделен от Комитета по енергетика държавен орган.

3. В частта на проекта, определяща функциите на новия Комитет по енергетика, са посочени само дейностите по производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия. Необходимо е да бъдат добавени и другите досегашни дейности /ремонтна, монтажна, строителна, проектантска и др./, които са неразривно свързани с посочените по-горе.

4. Въпросите, отнасящи се до промени /децентрализация или други/, на търговските дружества от системата на енергетиката /без тези, свързани с въгледобива/, са от компетентността на новия Комитет по енергетика като държавен орган. Целесъобразно е те да бъдат решени /или да се предложат решения/ от него, след извършване на необходимите проучвания и разчети. Прибързаните /в момента/ промени в дружествата могат да доведат единствено до негативни резултати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЕНЕРГЕТИКА" - КТ "ПОДКРЕПА": М. Митовски

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ - КНСБ: Б. Петров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София,9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ЗА СНЕМАНЕ НА ДОВЕРИЕТО ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р ТАНЧО ГУГАЛОВ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Медицинска синдикална федерация /МСФ/ "Подкрепа" снема доверието си от министъра на здравеопазването д-р Танчо Гугалов, поради това, че до този момент въпреки щедрите обещания не е подписано отрасловото споразумение за здравеопазването и по този начин се минира социалният диалог.

Медицинска синдикална федерация "Подкрепа" препоръчва на министър-председателя професор Беров да преосмисли дали г-н Гугалов е подходящата личност за министър на здравеопазването, като има предвид комунистическото минало и фактите, описани в пресата за нарушенията на финансовите закони от д-р Гугалов в миналото.

Изпълнителният съвет на Медицинска синдикална федерация "Подкрепа" свиква спешно националния стачен комитет.

Препоръчваме на членовете на нашия синдикат да подкрепят протестните действия на машиностроителите и миньорите от "Подкрепа".

София, 5 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:10:10
09:03:1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траяна Каличкова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!