"Homo Bohemicus" за 10 ноември

За най-младите читатели на „Homo Bohemicus” събитията от есента на 1989 година са просто страница от историята, която, ако искат, могат и да не прочетат, а за нас останалите те някак неусетно се превърнаха в далечен спомен. Към атмосферата на онези изпълнени с възторзи и очаквания дни от преди двадесет
години ни връща в тази книжка на нашето списание съставителката д-р Любомила Соленкова от Института по история към БАН. В желанието си да разкрие “човешките лица” на Голямата промяна тя ни среща с няколко мъже и жени, за които тази промяна е и житейски, и професионален сюжет. Надяваме се, че техните разкази няма да останат непрочетени.

НВ