" XXI-ВИ ВЕК" - КЛУБЪТ НА ПЛОВДИВСКИТЕ ФАНТАСТИ

/Николай Близнаков/

Твърде много са любителите на научната фантастика в Пловдив за да могат да се събират на едно място, но сигурно най-активните и най-запалените измежду тях можете да откриете в Младежкия дом, на територията на Пловдивския клуб по прогностика и фантастика "XXI век" /или още "2001-ва"/. И ако попаднете там за първи път не е сигурно кое повече ще ви изненада - дали странният "космически" дизайн на самата зала, наречена Център "ВЪОБРАЖЕНИЕ", или постоянната експозиция /в близко бъдеще - музей/ на научната фантастика и прогностика, или творческото строителство на средношколци с научни работници, на студенти с учители и изобщо на хора с най-различни възрасти и професии, или пък ... Впрочем, какво поражда - неизбежно! - клубовете на любителите на фантастиката по целия свят /като че ли няма много клубове на любителите на историческата или документалната проза, но е пълно пък - 700 само в Европа - с клубове на фантастите !/ ? Едва ли някой може да даде пълния отговор, но обикновено се посочва, че за да се реализира Н Ф творба са необходими не два , а три "такта": написване на произведението - прочитане - обсъждане на основните идеи. Именно дискусиите по идеите в Н Ф обединяват най-вече любителите в клубове.

В това отношение Пловдивският клуб едва ли прави изключение. Създаден преди 10 години той се оформи като един от най-интересните и най-активни клубове у нас и бе инициатор на много "първи неща", сред които особено изпъква Първият фестивал на научната фантастика "ОБЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТ0", проведен през април 1980 г. в Пловдив, включващ семинари, дискусии, художествени програми, изложби, срещи с писатели. Конференция на клубовете, НФ кинопанорама и др. и привлякъл почти всички наши творци и активни любители, както и гости от чужбина. Клубът бе домакин и организатор и на следващите фестивали и Празници на научната фантастика, проведени в Пловдив през 1982, 1985, 1986 и 1987 година.

Две театрални НФ постановки, няколко изложби, уникалният тест за комплексно развитие "ЕКСПЕРИМЕНТ 2001", кинолектории, аудиовизуален спектакъл "Звезди", социологическо проучване за представите за 2033-та година на младите пловдивчани, теоретичните разработки на нова концепция за образователната система, за комплексен младежки център "ПАРК-2001" и нов градски транспорт, и разбира се, многобройни дискусии и срещи с писатели и учени като Аркадий Стругацки, Дмитрий Биленкин, Игор Росоховатски, Кир Буличов, Олга Ларионова, Евгений Брандис,
Ерик Симон, Хайнер Ранк, Шандор Хорват, Любен Дилов, д-р Димитър Пеев - това е част от "видимата", "надводна" дейност на клуба . Тук трябва да добавим и творческата изява на негови активисти в двата клубни бюлетина "XXI век" и "НЕСИ", широките международни контакти със сродни организации от СССР, Полша, ГДР, Унгария, Франция, Нидерландия, САЩ и дори Монголия и Австралия, международната награда за живопис на ЕВРОКОН за Румен Урумов /зам.-председател на клуба/ и преводите на няколко чужди езика на новели и разкази на Николай Близнаков /председател/, многобройните ласкави отзиви в чуждата преса, включително в издания като в-к "ПРАВДА", "Комсомольское знамя" , "Техника-молодежи" и др. В момента клубни членове работят над компютърна енциклопедия "Научна фантастика" и обогатяване на експозициите с нови макети,модели, списания и издания на другите езици, графики, колажи, художествени фотографи,скулптури и живописни платна, научно-фантастични игри и диапанорами.

И все пак най-важното в клуба остава онова, което на пръв поглед не се забелязва - онази неуловима, малко тайнствена и нефиксирана във формули ферментация, онова духовно извисяване, облагородяване и "очовечаване", които са смисълът на съществуването на българските клубове "Фантастика и прогностика" и които събират в тях без прегради и по-млади и по-възрастни, и професионалисти и любители, и привърженици на точния, строг научен анализ и "пленници" на свободната, дори капризна човешка фантазия... Защото преградите са измислени, а единството - реално.

(заб. Омда: документът не е датиран. Писан е в периода 1988-1989 г.)